εργασίες

Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια

Submitted by lts on Mon, 05/02/2022 - 21:56

Οι εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται καμμία οικοδομική άδεια, κανονική ή μικρής κλίμακας, αλλά μόνο βεβαίωση μηχανικού για το αν απαιτούνται ή όχι εγκρίσεις, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 4495/2017 είναι οι εξής:

α) εργασίες εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμένων επισκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής, επισκευής ή αντικατάστασης δαπέδων,