οδηγοί

Πως βλέπουμε τα στοιχεία προανάρτησης κτηματολογίου

Submitted by lts on Fri, 04/15/2022 - 05:41

Ήρθε η ώρα της προανάρτησης και ήρθε ειδοποίηση από το κτηματολόγιο να μπείτε να ελέγξετε τα στοιχεία σας και αν χρειάζονται διορθώσεις να κάνετε αίτημα επανεξέτασης και ο μηχανικός/δικηγόρος/λογιστής ή τέλος πάντων κάποιος άλλος "ειδικός" σας λέει να του στείλετε τα αρχεία της προανάρτησης ή να μπείτε να τα δείτε μόνοι σας.

Αποδεικτικό υποβολής δήλωσης κτηματολογίου

Submitted by lts on Tue, 03/29/2022 - 22:38

Η υπηρεσία αυτή αφορά στις δηλώσεις, που έχουν υποβληθεί, ηλεκτρονικά ή σε κάποιο γραφείο κτηματογράφησης, μετά την 2/7/2014 και έχει εξοφληθεί το παράβολο τους.

Η είσοδος στην υπηρεσία γίνεται με ως εξής: