ΤΕΕ Ερωτήσεις/Απαντήσεις Ν. 4495/2017 και Ν. 4178/2013, Όλες οι ομάδες (1-2855)

Ομάδα 1 29.10.13 (1-44)

1.🔗
Αν έχω μια ισόγεια αποθήκη 30τ.μ. και όχι 15τ.μ. θα πάω με τον αναλυτικό, σύμφωνα με τις διευκρινήσεις 54373/01-10-2013 (29). Έχω όμως παράβαση που αντιστοιχίζεται σε επιφάνεια χώρου;


Ο νόμος με την Εγκύκλιο σε αυτό το σημείο... διαφωνούν. Το μεν σώμα του νόμου αναφέρει ως μοναδική εξαίρεση από τον γενικό κανόνα του αναλυτικού σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των διαστάσεων την περίπτωση ιστ.
Η Εγκύκλιο ήρθε και πρόσθεσε και τις περιπτώσεις θ (αντλητικές εγκαταστάσεις) και ιγ την αποθήκη που μας ενδιαφέρει στο συγκεκριμένο.
Μέχρι στιγμής υπάρχει σύγχυση ως προς τη συγκεκριμένη περίπτωση, αν και η αναφορά στην Εγκύκλιο δείχνει την (αρχική) βούληση του Υπουργείου να εξαιρέσει από τον υπολογισμό του προστίμου με αναλυτικό των αποθηκών που υπερβαίνουν τα 15m2 και αυτός να γίνεται με τον γενικό τύπο. Έτσι θα αποφευχθεί ο υπολογισμός αποθήκης 100m2 με αναλυτικό προϋπολογισμό.
Σε κάθε περίπτωση υπάρχει πλέον η βούληση από το Υ.ΠΕ.Κ.Α. να ρυθμιστεί με καλύτερους όρους η αντιμετώπιση των ισόγειων Βοηθητικών Χώρων, κάτι που θα βοηθήσει και την μεταφορά των δηλώσεων από τον 4014 στον 4178.
Καλό είναι να αναμένουμε την νέα παρέμβαση του ΥΠΕΚΑ για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι κάτι που συζητείται και λογικά θα αντιμετωπισθεί.


2.🔗
Κατοικία που έχει ολοκληρωθεί πριν το '75 και σε μεταγενέστερο χρόνο έχει γίνει αλλαγή στέγης ή κουφωμάτων, θα δηλωθεί ως προ του '75 και η αυθαιρεσία αλλαγής στέγης ή κουφωμάτων θα υπολογιστεί ξεχωριστά με αναλυτικό ή θα δηλωθεί με βάση τα τετραγωνικά και το πότε έγινε η τελευταία επέμβαση (αλλαγή στέγης ή κουφωμάτων);


Ο νόμος δεν αναφέρει σε κανένα σημείο ότι αυθαίρετες κατασκευές σε χρόνο μεταγενέστερο της 09.06.1975, οδηγούν όλη την κατασκευή εκτός κατηγορίας 1 (κάτι που κάνει με την κατηγορία 2).
Συνεπώς προκύπτει ότι μπορείτε να δηλώσετε τη μεν κατοικία ως κατηγορία 1 και την αλλαγή στέγης ή κάποιας άλλης διακριτής αυθαιρεσίας σε επόμενο χρονικό διάστημα, σε άλλο ΦΚ με τις προϋποθέσεις που συγκεντρώνει η παράβαση αυτή.
Είναι και κάτι που επιτρέπεται από το σύστημα. (η κατηγορία 1 συνδυάζεται με το σύνολο των υπόλοιπων κατηγοριών, αν και αυτό δεν πρέπει να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο ελέγχου)


3.🔗
Εξωτερικοί βοηθητικοί χώροι, όπως τουαλέτες, αποθήκες, στάβλοι, δηλώνονται ως χώροι με μειωτικό συντελεστή; Η απάντηση στην ερώτηση 19 της εγκυκλίου 3 δεν είναι τόσο διαφωτιστική.


Μέχρι στιγμής οι μόνοι χώροι που λαμβάνουν μειωτικό συντελεστή είναι αυτοί που αναφέρονται στο 19.3 του νόμου, ήτοι χώροι σε υπόγειες στάθμες, πατάρια και σοφίτες.
Η Ε/Α 19 της Εγκυκλίου 3 ξεκαθαρίζει ότι για τον χαρακτηρισμό ενός αυθαίρετου χώρου για τον υπολογισμού του προστίμου του 4178, δεν παίζει ρόλο το ύψους αυτού.
Εδώ θα πρέπει να τονισθεί ότι πλέον ο 4178 δεν αναφέρει χώρους Κ.Χ. και χώρους Β.Χ. όπως ο 4014, αλλά χώρους Κ.Χ. και χώρους με μειωτικό συντελεστή.


4.🔗
Αν έχουμε ιδιοκτησία με χρήση άλλης κατοικίας με εμβαδόν 35 τ.μ. και εξωτερική αποθήκη ή στάβλο 30 τ.μ. καταβάλλουμε παράβολο 500 ? (για την κατοικία) ή 1000 ? (για το σύνολο των αυθαίρετων (65 τ.μ.) κατασκευών).


Το ύψος του παραβόλου υπολογίζεται από το άθροισμα των δηλούμενων χώρων στο σύνολο των Φύλλων Καταγραφής (Φ.Κ.). Στην περίπτωση σας θα έχετε 35+30=65m2 και το παράβολο θα υπολογισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 10ii του άρθρου 11, ήτοι 1000€ για "άλλη κατοικία".


5.🔗
Τα παράβολα αθροίζονται για κάθε κατηγορία αυθαιρεσίας ή συμψηφίζονται; Για παράδειγμα, αν έχουμε κατοικία προ του '75 (παράβολο 500;), εξωτερική αποθήκη 20τ.μ. φτιαγμένη το '90 (παράβολο 500;), μικρές παραβάσεις (παράβολο 500;) και αυθαιρεσίες με αναλυτικό προϋπολογισμό (παράβολο 500;) θα πληρώσουμε συνολικό αρχικό παράβολο 2000€ ή 500€;


Το παράβολο στην περίπτωση που αναφέρετε θα είναι 500€. Ασχέτως από το ύψος του τελικού προστίμου και το ότι θα αθροιστούν σε αυτό τα επιμέρους πρόστιμα για:
i. το προ του 1975
ii. μικρές παραβάσεις (κατηγορία 3)
iii. λοιπές παραβάσεις το μόνο Φ.Κ. που θα έχει τετραγωνικά τα οποία και θα καθορίσουν το ύψος του παραβόλου υποβολής είναι αυτό που θα περιγράφει την εξωτερική αποθήκη των 20m2.


6.🔗
Το παράβολο συμψηφίζεται με το πρόστιμο ή όχι; Αν ναι, στο εφάπαξ ποσό των παραγράφων του άρθρου 21 για να υπάρχει έκπτωση συμπεριλαμβάνεται το παράβολο ή το εφάπαξ ποσό αυτό είναι εκτός του παραβόλου;


Ναι το παράβολο συμψηφίζεται με το πρόστιμο.
Η έκπτωση του 20% υπολογίζεται στο σύνολο του ποσού, δηλαδή πριν την αφαίρεση του παραβόλου.


7.🔗
Για τον τρόπο υπολογισμού αυθαίρετης κατασκευής σε ακίνητο με οικοδομική άδεια, για τον υπολογισμό του συντελεστή της υπέρβασης δόμησης και κάλυψης του παραρτήματος Α στις κατηγορίες 5 και 7 αντίστοιχα, υπολογίζεται σε σχέση με τα πραγματοποιούμενα στοιχεία της οικοδομικής άδειας ή με τα επιτρεπόμενα στοιχεία του οικοπέδου που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας;


Ο υπολογισμός των ποσοστών υπέρβασης, γίνεται με βάση τα μεγέθη που ισχύουν σήμερα. Δείτε σχετικά την παράγραφο 2 του άρθρου 18. Αυτό δημιουργεί μεγάλους συντελεστές υπέρβασης σε περιπτώσεις που υπήρξε μείωση του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης από τη στιγμή που εκδόθηκε η άδεια και κατασκευάστηκε το κτίριο μέχρι σήμερα που δηλώνονται οι αυθαίρετες κατασκευές.
Σε περίπτωση συγκυριότητας υπολογίζεται το ποσοστό της δόμησης που μας ανήκει αναλογικά με τα χιλιοστά συγκυριότητας της διηρημένης ιδιοκτησίας επί του οικοπέδου. Σε πολλές περιπτώσεις το ποσοστό που αναλογεί στην Ο.Ι. σε σχέση με τα τετραγωνικά που καταλαμβάνει, διαφέρουν αισθητά. π.χ. σε οικοδομή κατά τη σύσταση δόθηκε ένα μεγάλο ποσοστό στο δικαίωμα υψούν. Ο συντελεστής όμως εξαντλήθηκε. Οπότε υπάρχουν οριζόντιες ιδιοκτησίες που έχουν χρησιμοποιήσει το σύνολο του συντελεστή, αλλά τα ποσοστά τους αθροίζουν (πολύ) λιγότερο από 100%. Υπάρχει η βούληση από το ΥΠΕΚΑ να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού. Μέχρι την τελική διατύπωση και για όσες περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα, πρέπει να αναμένουμε.


8.🔗
Σε περίπτωση δήλωσης αυθαιρέτου με περισσότερα του ενός φύλλου καταγραφής αυθαίρετων κατασκευών, ο υπολογισμός του συντελεστή υπέρβασης δόμησης και κάλυψης γίνεται για το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των αυθαιρέτων τμημάτων ή για το κάθε ένα ξεχωριστά;


Το όλο θέμα έχει ξεκινήσει από ένα ατυχές παράδειγμα της Εγκυκλίου 13/2011 για τον 4014. Τα παραδείγματα αυτά αποδομήθηκαν γρήγορα.
Η λογική λέει ότι τα τετραγωνικά π.χ. της δόμησης θα πρέπει να αθροίζονται και να υπολογίζεται ένας συντελεστής υπέρβασης δόμησης για το σύνολο της ιδιοκτησίας μας.
Διαφορετικά θα προκύψει το παράδοξο, να υπολογίζεται μικρότερο πρόστιμο για τμήματα με περισσότερες αυθαιρεσίες.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα:
ακίνητο Α έχει υπέρβαση δόµησης 100m2 µε το οικόπεδο να έχει μέγιστο επιτρεπόμενο 80m2. Το πρόστιμο θα το υπολογίσουμε µε συντελεστή 1,6 στην υπέρβαση δόµησης.
Στο δίπλα οικόπεδο έχει χτιστεί το σπίτι Β µε 100µ2 υπέρβαση δόµησης, αλλά τα 50µ2 από αυτά παραβιάζουν το Δ <20%.
Τιμή ζώνης, εντός εκτός κτλ έστω ότι βγάζουν µία τιμή Σ. Υπολογίζοντας λοιπόν µε τον τρόπο "ποσοστό ανά ΦΚ" έχουμε:
Για το Α: Σx100x1,6=160Σ
Για το Β: Σx50x1,3+Σx50x1,3x1,2=143Σ.
Επομένως το κτίριο που πέρα από την υπέρβαση δόμησης έχει και τμήμα εντός του Δ, έχει πρόστιμο μικρότερο από το ίδιο κτίριο που έχει μόνο υπέρβαση δόμησης. Με τον τρόπο "αθροίζουµε τις παρανοµίες και υπολογίζουµε έναν συντελεστή για κάθε ιδιοκτησία":
Για το Α θα έχουµε: Σx100x1,6=160Σ
Για το Β θα έχουµε: Σx50x1,6+Σx50x1,6x1,2= 176Σ
Είναι προφανές ότι η λογική μας οδηγεί στο 2ο τρόπο υπολογισμού.
Ο νόμος δεν αναφέρει κάπου ξεκάθαρα πως γίνεται ο υπολογισμός των συντελεστών υπέρβασης.
Το μόνο σημείο που ταιριάζει με το θέμα είναι το 18.3 το οποίο περισσότερο μπερδεύει παρά ξεκαθαρίζει το θέμα.


9.🔗
Σε ένα οικόπεδο εντός οικισμού προ του 1923 εκδόθηκε Ο.Α. το 1971 στην οποία έχουμε κάλυψη 100τ.μ. και δόμηση 100τ.μ (ισόγεια οικία) βάσει άδειας. Ο ιδιοκτήτης κατασκευάζει το 1972 118τ.μ. όροφο κ 118τ.μ. ισόγειο. Tο 1985 κατασκευάζει κατ' επέκταση χωρίς άδεια 10τ.μ. στον όροφο και 10τ.μ. στο ισόγειο. Άρα η τελική κατάσταση είναι 128τ.μ. όροφο κ 128τ.μ ισόγειο. Αν υποθέσουμε ότι επιτρεπόταν την περίοδο που εκδόθηκε η οικοδομική άδεια να κτίσει 300τ.μ.
i. Σε ποια κατηγορία εμπίπτει όλο το κτίσμα;
ii. Τα αυθαίρετα τμήματα επιτρέπεται να τα σπάσω χρονολογικά ( προ 1975 + 1983-2003) ή όλα τα τοποθετώ 1983-2003;
iii. Τα επιπλέον τετραγωνικά της οικοδομικής αδείας(256-100=156τ.μ.) τα οποία τότε που εκδόθηκε η οικοδομική άδεια επιτρεπόταν να κτίσει 300τ.μ.
iv. Στην υπέρβαση δόμηση όταν θα περάσω τα 156 τσεκάρω το (χωρίς υπέρβαση) ή το (υπέρβαση 100-200);* (και σίγουρα οπού χρειάζεται υπέρβαση κάλυψης και υπέρβαση ύψους)


Γενικά δεν είναι στο πνεύμα της διαδικασίας να δίνονται απαντήσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η
ιδέα είναι να δίνονται γενικές κατευθύνσεις, ερμηνείες κτλ.
i. Η επιλογή της κατηγορίας γίνεται με συγκριμένα βήματα. Αρχικά βλέπουμε αν έχουμε αυθαίρετες μικρές παραβάσεις δλδ παραβάσεις κατηγορίας 3. Στη συνέχεια βλέπουμε αν λόγω παλαιότητας μπορούμε να υπαχθούμε στις κατηγορίες 1 και 2.
Δύναται για την κατηγορία 1 να γίνει και τμηματική κατάταξη των κατασκευών δλδ τμήμα να είναι κατηγορία 1 και άλλο τμήμα κατηγορία 4.
Στη συνέχεια εξετάζονται οι προϋποθέσεις της κατηγορίας 4 δλδ ΥΔ<40%, ΥΚ<40% και ΥΥ<20%.
Αν δεν μπορεί να γίνει υπαγωγή σε καμία από τις 4 πρώτες κατηγορίες, η κατασκευή θα είναι κατηγορίας 5.
ii. Αν λόγω συνθηκών δεν μπορούμε να υπαχθούμε σε μία από τις κατηγορίες 1 και 2, η παλαιότητα ΔΕΝ χάνεται. Θα συμπληρώσουμε ΦΚ με κατηγορία 4 ή 5 και παλαιότητα με βάση την ολοκλήρωση της κατασκευής. Δηλαδή μπορεί να έχουμε ένα Φ.Κ. με κατηγορία 4 ή 5 και παλαιότητα "πριν την 31.12.1982"
iii. Τυχόν υπολειπόμενα μέτρα δόμησης ή κάλυψης ΔΕΝ επηρεάζουν τον υπολογισμό των συντελεστών υπέρβασης.
iv.
Η επιλογή "χωρίς ΥΔ" θα πρέπει να επιλέγεται μόνο όταν το ΦΚ αφορά σε ΥΥ χωρίς ταυτόχρονη ΥΔ.


10.🔗
Αδιαμόρφωτο ισόγειο που έχει υπολογιστεί στη δόμηση σύμφωνα με την Οικοδομική .Άδεια αλλά έχει διαμορφωθεί αυθαίρετα σε κατοικία για τον υπολογισμό του προστίμου γίνεται αναλυτικός προϋπολογισμός και υπολογίζουμε λοιπές παραβάσεις (άρθρο 9, παρ5α);


Φημολογείται ότι θα υπάρξει σύντομα απάντηση από το Υ.ΠΕ.Κ.Α.. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα του νόμου ΔΕΝ προκύπτει από κάπου ότι μπορούμε να υπολογίσουμε το πρόστιμο με αναλυτικό. Είναι μεν λογικό αλλά δεν προκύπτει από τον νόμο. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να εξετάζετε η δυνατότητα έκδοσης άδειας νομιμοποίησης μέσω του άρθρου 23.


11.🔗
Αυθαίρετες ισόγειες βοηθητικές αποθήκες κατοικίας πάνω από 15μ2 για τον υπολογισμό του προστίμου γίνεται αναλυτικός προϋπολογισμός και υπολογίζουμε λοιπές παραβάσεις (αρθρο 9,παρ5α);


Η Εγκύκλιο 3 έθεσε σαν όρο ότι αποθήκες που ξεπερνούν τα 15m2 ΔΕΝ θεωρούνται μικρές παραβάσεις, αφήνοντας ανοιχτή την ερμηνεία για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν.
Υπάρχει όμως βούληση από το Υ.ΠΕ.ΚΑ. να τεθεί σε νέα βάση ο υπολογισμός τέτοιων χώρων. Καλό είναι να περιμένουμε τις νέες πρωτοβουλίες του Υπουργείου.


12.🔗
Κατά την μεταφορά δήλωσης Ν.4014 στο Ν.4178 οι ισόγειοι βοηθητικοί χώροι που είχαν υπολογιστεί ως υπέρβαση δόμησης με μειωτικό συντελεστή πρέπει να πάνε ως κύριοι χώροι;


Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα ναι. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τον επανυπολογισμό του προστίμου. Το θέμα έχει τεθεί στο ΥΠΕΚΑ και υπάρχει η βούληση να ρυθμιστεί. Η τελική λύση δεν είναι ακόμα γνωστή οπότε πρέπει να αναμένουμε.


13.🔗
Έχω μία πελάτη η οποία έχει τρία τέκνα ανήλικα (4 ετών, 10 & 13 ετών) τα οποία μένουνμεγαλώνουν μαζί της. Φορολογικά όμως, λόγω απώλειας του πατέρα (θάνατος), τα παιδιά έχουν εισόδημα (σύνταξη του πατέρα) & κάνουν δήλωση κανονικά (το κάθε ένα ξεχωριστά) και δεν φαίνονται στη δήλωση της μητέρας σαν προστατευόμενα μέλη (παρ΄όλο που είναι ανήλικα & μένουν στο σπίτι).
i. Η συγκεκριμένη πελάτης μπορεί να υπαχθεί στην ευνοϊκή διάταξη ως τρίτεκνη ή όχι ?
ii. Πότε θεωρείται τρίτεκνη? ‘Οταν τα παιδιά είναι κάτω των 18 ετών (ανήλικα βιολογικά & μένουν μαζί στο σπίτι), ή όταν δεν κάνουν δική τους δήλωση (φορολογικά προστατευόμενα μέλη)?


Η ιδιότητα του τρίτεκνου δίνεται στον Ν.3454/2006 στο άρθρο 3. Συγκεκριμένα ορίζει:
1. Οι παροχές του άρθρου 1, πλην των παραγράφων 1 και 2 αυτού, και του άρθρου 2, πλην της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 αυτού, η οποία ισχύει ανεξαρτήτως αριθμού και ηλικίας τέκνων, χορηγούνται στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων: Σε γονέα ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
Τα παιδία, μπορεί να έχουν εισόδημα λόγω σύνταξης του θανόντος πατρός, δεν παύουν όμως να είναι υπό την επιμέλεια και την γονική μέριμνα της μητέρας τους. Προφανώς η συγκεκριμένη οικογένεια πληροί τις προϋποθέσεις τόσο της τρίτεκνης όσο και της μονογονεϊκής οικογένειας.


14.🔗
Οι χώροι με βοηθητική χρήση (ισόγειες αποθήκες πχ) που δεν είναι πατάρια, σοφίτες ή υπόγειες στάθμες, καθώς δεν είναι ούτε αποθήκες <15τμ και χαμηλότερες του ύψους 2,50μ της κατηγορίας 3, μπορούν να δηλωθούν στο τετραγωνίδιο των βοηθητικών χώρων και χώρων με μειωμένο συντελεστή; Εάν δε γίνεται στον 4178, σε περιπτώσεις από μεταφορά από τον 4014 που τέτοιοι χώροι έχουν δηλωθεί στο τετραγωνίδιο των βοηθητικών , μπορούν να παραμείνουν , ή πρέπει πλέον να δηλωθούν στο τετραγωνίδιο των χώρων κύριας χρήσης;


Πλέον ο Ν.4178 ορίζει χώρους Κ.Χ. και χώρους με μειωτικό συντελεστή. Οι περιπτώσεις των ισόγειων αποθηκών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της κατηγορίας 3, ΔΕΝ μπορούν να δηλωθούν με μειωτικό συντελεστή, αφού οι προϋποθέσεις για τους χώρους με μειωτικό συντελεστή ορίζονται στην 18.6. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα η μεταφορά μίας δήλωσης του 4014 με ισόγειο βοηθητικό χώρο που δηλώθηκε ως χώρος Β.Χ. στον 4178, θα προκαλέσει επανυπολογισμό του προστίμου αφού ο ισόγειος βοηθητικός χώρος θα πρέπει πλέον να δηλωθεί στους χώρους με Κ.Χ.. Στο ΥΠΕΚΑ υπάρχει η βούληση να ρυθμιστεί η περίπτωση αυτή. Αναμένουμε την τελική λύση.


15.🔗
Η σύγκριση 40% υπέρβαση σε δόμηση και κάλυψη και 20% σε ύψος με τα πολεοδομικά μεγέθη της αδείας, ο νομός 4178 εννοεί ότι συγκρίνουμε με τα πραγματοποιούμενα πολεοδομικά μεγέθη της αδείας ή με τα επιτρεπόμενα μεγέθη της άδειας;


Η σύγκριση γίνεται με τα εγκεκριμένα μεγέθη της άδειας.


16.🔗
Η διαμόρφωση ισογείου αδιαμόρφωτου χώρου (υποστυλώματα) σε κατοικία ο υπολογισμός του προστίμου γίνεται με αναλυτικό προϋπολογισμό ή με τον πίνακα του παραρτήματος Α’ του ν.4178/13; Η απόδειξη της παλαιότητας γίνεται σύμφωνα με την παλαιότητα της κατασκευής του φέροντος οργανισμού (υποστυλώματα) ;


Το πρόστιμο για την μετατροπή τμήματος ή ολόκληρης της pilotis σε κατοικία, υπολογίζεται με βάση τον γενικό τύπο υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου. Εξαίρεση ίσως αποτελέσουν χώροι που έχουν μετρήσει στον σ.δ. αλλά ακόμα δεν έχει διευκρινισθεί από το ΥΠΕΚΑ. Ως παλαιότητα ΔΕΝ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την χρονολογία ολοκλήρωσης της οικοδομής, αφού ο χώρος αυτός θα μπορούσε να έχει κλείσει αργότερα από την ολοκλήρωση της υπόλοιπης οικοδομής.


17.🔗
Στην Εγκύκλιο 3/2013, παράρτημα 2, ερώτημα 9, δίνεται απάντηση πως είναι δυνατή η υποβολή δήλωσης Ν.4178 από άλλο μηχανικό Ν.4014 μετά από αίτηση στο ΤΕΕ. Όταν λέει αίτηση στο ΤΕΕ εννοεί ηλεκτρονική αίτηση όταν υπάρξει επιλογή στο ηλεκτρονικό σύστημα ή αίτηση στα κεντρικά γραφεία στο ΤΕΕ.;


Το αίτημα για αντικατάσταση μηχανικού (1α) ή για προσθήκη νέου μηχανικού ως διαχειριστή και υπεύθυνου δήλωσης (1β), υλοποιείται μέσω της υποβολής στο ΤΕΕ των παρακάτω δικαιολογητικών:
1α. Δήλωση παραίτησης του πρώτου μηχανικού όπου αναφέρει το Α/Α της δήλωσης, το όνομα του ιδιοκτήτη και εάν έχει λάβει την αμοιβή για την μέχρι τότε εργασία του.
ή
1β. Δήλωση του πρώτου μηχανικού ότι επιθυμεί/είναι ενήμερος την αντικατάστασή του ως διαχειριστή της δήλωσης με Α/Α....... ιδιοκτησίας........ και ότι έχει λάβει την αμοιβή για την μέχρι τότε εργασία του.
(**Προβλέπεται για τις περιπτώσεις όπου σε δήλωση του ν. 4014/2013 έχει υποβληθεί ένα ή περισσότερα σχέδια/μελέτες που έχει εκπονήσει/υπογράψει ο πρώτος μηχανικός, όπου θα γίνεται η προσθήκη του νέου μηχανικού ως διαχειριστή της δήλωσης, ενώ μπορεί να παραμένει ο πρώτος μηχανικός στην ομάδα των συμμετεχόντων. ισχύει και στην περίπτωση συνταξιούχων, όταν έχουν υποβληθεί ένα ή περισσότερα σχέδια που έχει εκπονήσει/υπογράψει πριν τη συνταξιοδότηση)
2. Υπεύθυνες Δηλώσεις του ιδιοκτήτη και του νέου μηχανικού για την ανάθεση και ανάληψη αντίστοιχα των υπολειπόμενων εργασιών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπαγωγής.
Η υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών γίνεται αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο του ΤΕΕ, μέσω fax (210 3221772) ή μέσω e-mail (tee@central.tee.gr)
Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών αυτών, η δήλωση μεταφέρεται από τη διαχείριση του συστήματος- ως έχει - στο λογαριασμό του νέου μηχανικού που μπορεί να προχωρήσει και στη διαδικασία μεταφοράς.
H παραπάνω διαδικασία θα μπορεί στο άμεσο μέλλον να γίνεται μέσω ηλεκτρονικών αιτημάτων.
Στις περιπτώσεις θανάτου, μόνο τα δικαιολογητικά (2). Τυχόν ανεξόφλητες αμοιβές, δικαιούνται οι νόμιμοι κληρονόμοι.
Οι συνταξιούχοι μηχανικοί δεν μπορούν να συνεχίσουν την προβλεπόμενη διαδικασία για την μεταφορά δηλώσεων του ν. 4014/2011 στις διατάξεις του ν. 4178/2013 και κάθε άλλη τυχόν μετέπειτα ενέργεια, την οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναλάβει αρμόδιος ενεργός μηχανικός.


18.🔗
Στο άρθρο 23 παράγραφο 13 αναφέρεται η δυνατότητα υπαγωγής στο νόμο των αυθαίρετων σταυλικών εγκαταστάσεων με τις προϋποθέσεις των εδαφίων β, γ.
i. Η αίτηση που αναφέρεται στο εδάφιο. α προς ποιο φορέα γίνεται;
ii. Ο μηχανικός θα αποτυπώνει γραφικά στο απόσπασμα χάρτη της Ενιαίας Ενίσχυσης τη θέση της εγκατάστασης; Δηλαδή δεν είναι απαραίτητη η ακριβής αποτύπωση σε ΕΓΣΑ'87 των κορυφών της σταυλικής εγκατάστασης;
iii. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ασκεί ως κύριο επάγγελμα την κτηνοτροφία ή μπορεί να είναι αγρότης και να επιθυμεί να διεκπεραιώσει την διαδικασία για να την ασκήσει παράλληλα ή να μισθώσει το σταύλο σε κτηνοτρόφο;
iv. Στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ δεν υπάρχει προς ώρας κάποια εντολή όπου θα δίνει την δυνατότητα υπαγωγής για αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχει κάποιο χρονικό διάστημα που αναμένεται τούτο;


i. Προφανώς εννοεί την αίτηση προς το πληροφοριακό σύστημα για την ένταξη στον 4178. Είναι το δικαιολογητικό 1 του άρθρου 11.
ii. Από τον νόμο προκύπτει η απαίτηση για αποτύπωση της εγκατάστασης επί αντιγράφου της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και όχι σε τοπογραφικό με εξάρτηση από το ΕΓΣΑ. Κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, υπάρχει διαδικασία ψηφιοποίησης του χώρου της εγκατάστασης. Σχετικά μπορείτε να δείτε εδώ και εδώ.
iii. Ο νόμος θέτει ως μοναδική προϋπόθεση την καταχώρηση των σταυλικών εγκαταστάσεων στον ΟΣΔΕ.
iv. Δεν υπάρχει ενημέρωση από το ΤΕΕ για το πότε πρέπει να αναμένουμε την αναβάθμιση του συστήματος.


19.🔗
Ο νόμος 4178/13 στην 9Β αναφέρει: "Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις όταν έχουμε αυθαιρεσίες μετά το 1983."
Η Εγκύκλιος 3 στην παράγραφο 28 αναφέρει: "δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις όταν αυθαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα του 1983 από άλλον ιδιοκτήτη."
Τι ισχύει εδώ; Αν δηλαδή έχουμε αυθαιρεσία μετά το 1983 από τον ίδιο ιδιοκτήτη μπορεί να πάει κατηγορία 2;


Προφανώς και όχι. Δεν μπορεί να υπάρξει σύνδεση του τρόπου εύρεσης της κατηγορίας αυθαιρεσίας με την αλλαγή ή όχι του ιδιοκτήτη του ακινήτου.
Χρήζει άμεσης διευκρίνισης από το ΥΠΕΚΑ το προτελευταίο εδάφιο του σημείου 28 της Εγκυκλίου, με το οποίο δημιουργείται η υποχρέωση του ελέγχου από τον μηχανικό που θα αναλάβει την υπαγωγή μίας οριζόντιας ιδιοκτησίας σε πολυώροφη οικοδομή, του συνόλου του ακινήτου σε περίπτωση που πληρείται η προϋπόθεση της χρονολογίας κατασκευής και υπάρχει η επιθυμία για την ένταξη της Ο.Ι. στην κατηγορία 2.


20.🔗
Πως ακριβώς υπολογίζονται οι υπερβάσεις σε περίπτωση οριζόντιων ιδιοκτησιών; π.χ. έστω οικόπεδο 300 τ.μ. με διώροφο με Οικοδομική άδεια. 1η οριζόντια ιδιοκτησία Ισόγειο 147 τ.μ. (298/1000) 2η οριζόντια. ιδιοκτησία. Α΄ όροφος 147 τ.μ. (351/1000) 3η οριζόντια ιδιοκτησία Β' όροφος. (αέρας) (351/1000) και αυθαίρετο στον κοινόχρηστο ακάλυπτο 70 τ.μ. Ταχτοποιούμε μόνο τις αυθαιρεσίες στον Α΄ όροφο, που είναι: Διαφορετική διαμερισματωση και Υπέρβαση ύψους της οικοδομικής άδειας 10%.
i. Πως υπολογίζω το αν θα πάνε κατηγορία 4;
ii. Αρκεί να συντρέχει μόνο μια από τις υπερβάσεις 40% Υ.Δ. ή 40% Υ.Κ. ή 20% Υ.Υ για να ΜΗΝ μπει στη κατηγορία 4;


Γενικά δεν είναι στο πνεύμα της διαδικασίας να δίνονται απαντήσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η ιδέα είναι να δίνονται γενικές κατευθύνσεις, ερμηνείες κτλ.
i. Ο έλεγχος για το αν μια οριζόντια ιδιοκτησία υπαχθεί στον 4178 στην κατηγορία 4, γίνεται με τον έλεγχο των ποσοστών υπέρβασης δόμησης, κάλυψης και ύψους.
Εξετάζεται ο λόγος παράνομα/εγκεκριμένα όπου:
παράνομα: τα μέτρα που θα τακτοποιηθούν καθώς και αυτά που έχουν τακτοποιηθεί με προγενέστερους νόμου, εγκεκριμένα: τα εγκεκριμένα πολεοδομικά μεγέθη της άδειας που μας αναλογούν βάσει ποσοστού συνιδιοκτησίας.
2 παρατηρήσεις:
1η: Είναι προφανές ότι η αναλογία στα πολεοδομικά μεγέθη έχει ουσία μόνο για τον σ.δ.. Τόσο η κάλυψη όσο και το ύψος ΔΕΝ μπορούν να επιμεριστούν με βάση τα ποσοστά συνιδιοκτησίας οπότε δεν έχει εφαρμογή ο συγκεκριμένος τρόπος. Το θέμα έχει τεθεί προς το ΥΠΕΚΑ και αναμένουμε την επίσημη απάντηση.
2η Σε πολλές περιπτώσεις το ποσοστό που αναλογεί στην Ο.Ι. σε σχέση με τα τετραγωνικά που καταλαμβάνει αυτή, διαφέρουν αισθητά. π.χ. σε οικοδομή κατά τη σύσταση δόθηκε ένα μεγάλο ποσοστό στο δικαίωμα υψούν. Ο συντελεστής όμως εξαντλήθηκε. Οπότε υπάρχουν οριζόντιες ιδιοκτησίες που έχουν χρησιμοποιήσει το σύνολο του συντελεστή, αλλά τα ποσοστά τους αθροίζουν (πολύ) λιγότερο από 100%. Υπάρχει η βούληση από το ΥΠΕΚΑ να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού. Μέχρι την τελική διατύπωση και για όσες περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα, πρέπει να αναμένουμε.
ii. Μία Ο.Ι. για να υπαχθεί στην Κατηγορία 4 θα πρέπει να πληροί αθροιστικά τους 3 παράγοντες, ήτοι:
a) Υ.Δ. < 40%
b) Υ.Κ. < 40%
c) Υ.Υ. < 20%


21.🔗
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφο 3, η εκτός σχεδίου αποδεκτή απόκλιση είναι 10%.
Σε γεωτεμάχιο με εμβαδόν 4000μ2 κατά την σύνταξη του συμβολαίου, βρίσκεται σήμερα με εμβαδόν 3800μ2. Μπορώ να οικοδομήσω σύμφωνα με τους όρους δόμησης των 4000μ2 αφού κατά τον νόμο δεν χρειάζεται διόρθωση των τίτλων κτήσης για την έκδοση άδειας δόμησης;


Προφανώς και όχι. Αν είχαμε έναν αγρό 5 στρέμματα κατά τον τίτλο και μετά από νέα εμβαδομέτρηση προέκυπτε εμβαδόν 4,7 στρέμματα, τότε θα μπορούσαμε να εκδώσουμε οικοδομική άδεια για τα 4,7 στρέμματα χωρίς να χρειάζεται η διόρθωση του τίτλου. Στην περίπτωση σας έχει χαθεί η αρτιότητα.


22.🔗
Με βάση τον Ν.Ο.Κ. η κορυφογραμμή ξεκινά από το επίπεδο της θάλασσας χωρίς να διευκρινίζεται κάποιο υψόμετρο αναφοράς. Υπάρχει κάποιο υψόμετρο που λαμβάνεται υπόψη για την υπαγωγή;


Όχι δεν υπάρχει κάποιο υψόμετρο αναφοράς.
Έχετε δίκιο ως προς την επισήμανση αφού μία τυπική ανάλυση των όρων όπως φαίνεται παρακάτω μας οδηγεί στο επίπεδο της θάλασσας. Προφανώς και η πρόθεση του νόμου δεν είναι αυτή.
Οι Τ.Ο. του Ν.Ο.Κ. στην παράγραφο 41 ορίζουν την κορυφογραμμή ως εξής:
Κορυφογραμμή καλείται η νοητή γραμμή, η οποία διαχωρίζει τα νερά της βροχής και ενώνει διαδοχικές κορυφές (ορέων, βουνών, λόφων) μέσω αυχένων, η οποία δεν διακόπτεται από βαθιά γραμμή ή ποταμό.
Στη συνέχεια δίνονται οι ορισμοί:
1. Αυχένας καλείται το χαμηλότερο σημείο μιας κορυφογραμμής, το οποίο περιλαμβάνεται ανάμεσα σε δύο κορυφές.
2. Όρος καλείται κάθε εξέχουσα εδαφική μορφή της οποίας το υψόμετρο υπερβαίνει τα 1000μ. από την μέση στάθμη της επιφάνειας της θάλασσας.
3. Βουνό καλείται κάθε εξέχουσα εδαφική μορφή της οποίας το υψόμετρο περιλαμβάνεται ανάμεσα στα 300 και 1000 μέτρα από την μέση στάθμη της επιφάνειας της θάλασσας.
4. Λόφος καλείται μια εξέχουσα εδαφική μορφή η οποία έχει υψόμετρο μέχρι 300 μέτρα από την μέση στάθμη της επιφάνειας της θάλασσας.
Για το θέμα της κορυφογραμμής υπάρχει ο παρακάτω ορισμός που δόθηκε με το ΔΤΕ/α/5979/162/22.02.207 έγγραφο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του ΥΠΕΧΩΔΕ ως απάντηση στα έγγραφα 7792/09.10.2006 και 519/22.01.2007 της Δ/νσης Πολεοδομίας Ν.Α. Κυκλάδων.
Συγκεκριμένα στο έγγραφο αναφέρεται:
«Κορυφογραμμή (υδατοκρίτης) είναι η νοητή γραμμή που συνδέει διαδοχικές κορυφές λόφων ή οροσειρών.
Τα υψόμετρα της κορυφογραμμής είναι μεγαλύτερα από του εκατέρωθεν εδάφους. Εδαφικές εξάρσεις που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από την κύρια κορυφογραμμή δεν αποτελούν κορυφογραμμές. Για την εκτίμηση της κορυφογραμμής και της θέσης του γηπέδου ως προς αυτήν, πλέον σκόπιμη θεωρούμε την τοποθέτηση του γηπέδου επί διαγράμματος κλίμακας 1:5.000 της ΓΥΣ ή άλλου κατάλληλου διαγράμματος μεγάλης κλίμακας με υψομετρικές καμπύλες.
Η υποχρέωση του ανωτάτου ύψους των κτισμάτων να μην υπερβαίνει την κορυφογραμμή ανάγεται σε σύγκριση υψομέτρων, συνεπώς είναι αναγκαίο να προσδιορισθεί ποιο είναι το κρίσιμο τμήμα της κορυφογραμμής που αντιστοιχεί στο κάθε συγκεκριμένο γήπεδο, ώστε τα υψόμετρα του τμήματος αυτού να συγκριθούν στη συνέχεια με το προς ανέγερση κτίσμα. Η άποψη της Δ/νσης μας είναι ότι σε κάθε περίπτωση, είτε η κορυφογραμμή εμπίπτει εντός του γηπέδου είτε βρίσκεται σε απόσταση εκτός αυτού, το προς εξέταση τμήμα της κορυφογραμμής είναι αυτό που προκύπτει από την προβολή των κορυφών των ορίων του γηπέδου στην κορυφογραμμή. Το προς ανέγερση δηλαδή κτίσμα εξετάζεται από τα κατάντη της κορυφογραμμής και όχι από άλλη οπτική γωνία. Τα ακριβή υψόμετρα για το παραπάνω τμήμα κορυφογραμμής θα προκύπτουν από το τοπογραφικό διάγραμμα του γηπέδου το οποίο θα αποτυπώνει με υψομετρικές καμπύλες και την όμορη ανάντη λωρίδα μέχρι την κορυφογραμμή. Το μικρότερο υψόμετρο του τμήματος της κορυφογραμμής που αντιστοιχεί στο γήπεδο σύμφωνα με τα παραπάνω, θα είναι και το ανώτατο του προς ανέγερση κτιρίου.»


23.🔗
Όταν πληρωθεί το 30% του προστίμου για μεταβίβαση, το υπόλοιπο σε πόσες δόσεις μπορώ να το εξοφλήσω και σε χρονικό διάστημα μετά την σύνταξη του συμβολαίου;


Στην πλατφόρμα του 4178 υπάρχει πλέον η δυνατότητα επιλογής εξόφλησης του 30% του προστίμου και επιλογή στη συνέχεια μηνιαίων ή εξαμηνιαίων δόσεων. Δεν χρειάζεται δλδ να γίνει καταβολή πολλών δόσεων την ίδια μέρα μέχρι του ποσού του 30%.
Μετά την πληρωμή της δόσης που εξασφαλίζει την πληρωμή του 30% του προστίμου (συνυπολογίζεται και το ποσό που πληρώθηκε ως παράβολο υπαγωγής), υπολογίζεται αυτόματα και η μείωση του 10% στο σύνολο του ποσού και διαμορφώνεται το σχήμα των δόσεων (αριθμός και ποσό). Το υπόλοιπο ποσό το αναλαμβάνει ο νέος αγοραστής.
Ο αριθμός των υπόλοιπων δόσεων εξαρτάται από το εξάμηνο που θα γίνει η υπαγωγή (πληρωμή παραβόλου) και το υπόλοιπο ποσό αφού δεν μπορεί η μηνιαία δόση να είναι <50€ και η εξαμηνιαία <300€.


24.🔗
Το πρόστιμο για αυθαίρετο αδιαμόρφωτο ισόγειο ή pilotis σε κτίριο με οικοδομική άδεια (λόγω μη τήρησης της υποχρεωτικής απόστασης Δ) υπολογίζεται σύμφωνα με την & 5α του άρθρου 18 του Ν. 4178/13? Αν, όχι τότε θεωρούνται κύριοι ή βοηθητικοί χώροι;


Προφανώς εννοείτε ότι είτε λόγω μετακίνησης, είτε λόγω μεγαλύτερης πραγματοποιούμενης κάλυψης, υπάρχει τμήμα του κτιρίου που έχει μπει εντός του Δ.
Καταρχήν ο 4178 δεν διακρίνει τους χώρους σε ΚΧ και ΒΧ, αλλά σε χώρους ΚΧ και χώρους με μειωτικό συντελεστή.
Η επιφάνεια που πλέον βρίσκεται εντός του Δ, θα τακτοποιηθεί ως χώρος που έχει επιφάνεια και όχι με αναλυτικό, δηλαδή με το παράρτημα Α.


25.🔗
Σε κτίρια χωρίς οικοδομική άδεια ο συντελεστής ύψους πως υπολογίζεται; Συγκρίνουμε το ύψος του κτιρίου με το επιτρεπόμενο της περιοχής ή βάζουμε πάντα τον μέγιστο συντελεστή του 40%?


Η σύγκριση γίνεται πάντα με τα πολεοδομικά μεγέθη που ισχύουν στην περιοχή.


26.🔗
Κτίσμα με αυθαίρετες κατασκευές για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια νομιμοποίησης πριν τις 28/7/2011, σύμφωνα με άρθρο 23 παρ. 3 υπάγεται στο 4178/13 με την καταβολή του παραβόλου και υποβάλλονται στο σύστημα τα στοιχεία νομιμότητας.
i. Σε περίπτωση που υπάρχουν και αυθαίρετες κατασκευές ή υπερβάσεις που δεν καλύπτονται από την άδεια νομιμοποίησης πως γίνεται η υποβολή αυτών; Και πιο συγκεκριμένα εάν το παράβολο για τις ήδη νομιμοποιημένες κατασκευές ανέρχεται σε 2.000€ και αυτό που αντιστοιχεί στις νέες παραβάσεις είναι 500€ πως θα εισαχθεί στο σύστημα; Θα γίνουν μήπως δύο υποβολές;
ii. Εκτός από την άδεια νομιμοποίησης απαιτείται και η εισαγωγή των λοιπών δικαιολογητικών του άρθρου 11;


i. Στην περίπτωση αυτή θα συμπληρωθούν 2 Φ.Κ.. Το παράβολο θα υπολογισθεί από τα συνολικά τετραγωνικά μέτρα των 2 Φ.Κ. και το είδος της χρήσης, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 11. π.χ. για "άλλη κατοικία" με το 1ο Φ.Κ. 90m2 για νομιμοποίηση και το 2ο Φ.Κ. με 15m2 για ρύθμιση, το παράβολο θα υπολογισθεί για 105m2, ήτοι 2000€.
ii. Από τη στιγμή που υπάρχει και Φ.Κ. με προς τακτοποίηση μέτρα, θα κατατεθούν τα δικαιολογητικά που απαιτεί ο νόμος αναλόγως της κατηγορίας.
Γενικά θα πρέπει να διερευνηθεί το αν οι αυθαίρετες κατασκευές έγιναν μετά την άδεια νομιμοποίησης, άλλως θα πρέπει να ελεγχθεί αν δημιουργείται θέμα ως προς την εγκυρότητα της άδειας νομιμοποίησης.


27.🔗
Κτίσμα με αυθαίρετες κατασκευές σε απόσταση μικρότερη από 10,00 μ από τις οριογραμμές οριοθετημένου ρέματος θεωρείται ότι βρίσκεται σε ρέμα και δεν μπορεί να υπαχθεί στο Ν 4178/13 σύμφωνα πε παρ. ιγ) άρθρο 2;


Δεν τακτοποιείται κτίσμα εντός της περιοχής που ορίζουν οι οριογραμμές. Συνεπώς στην περίπτωση σας που είστε εκτός των οριογραμμών δύναται να γίνει η υπαγωγή.


28.🔗
Η κατηγορία 3 των αυθαιρέτων αφορά αποκλειστικά κτίρια στα οποία έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια;


Όχι, δεν προκύπτει από τον νόμο.


29.🔗
Αποθήκες οι οποίες βρίσκονται κάτω από εξώστες ή κάτω από σκάλες οι οποίες σε πολλές των περιπτώσεων έχουν ύψος < 2.00μ πως υπολογίζονται εφόσον δεν υπάγονται στην κατηγορία 3 (αποθήκη μέχρι 15.00τμ και ύψους < 2.50 μ ) υπολογίζονται με αναλυτικό, ως χώροι με Κύρια χρήση ή ως χώροι με Βοηθητική χρήση; Το ίδιο ερώτημα είναι τι συμβαίνει για μια ισόγεια αποθήκη στον ακάλυπτο χώρο του γηπέδου ή για ένα κλειστό χώρο στάθμευσης;


Ο 4178 δεν κάνει διαχωρισμό σε χώρους Κ.Χ. ή χώρους Β.Χ., αλλά σε χώρους Κ.Χ. και σε χώρους με μειωτικό συντελεστή. Ότι δεν εντάσσεται στους χώρους με μειωμένο συντελεστή, ήτοι χώροι σε υπόγεια στάθμη, σοφίτα και πατάρι, θα δηλώνεται σαν Κ.Χ. ανεξαρτήτως του αν πληροί ή όχι τις προϋποθέσεις του κτιριοδομικού για τους χώρου Κ.Χ.. Σχετική είναι και η αναφορά της Εγκυκλίου 3 στην παράγραφο Α.2. Αυτό δημιουργεί και πρόβλημα στις δηλώσεις που θα μεταφερθούν από τον 4014 στον 4178 λόγω επανυπολογισμού του προστίμου. Φημολογείται ότι θα υπάρξει πρωτοβουλία από το ΥΠΕΚΑ έτσι ώστε να διευθετηθεί το θέμα αυτό.


30.🔗
Εφόσον στον Ν 4014/11 έχουν υποβληθεί αυθαίρετα που έχουν βοηθητικές χρήσεις (αποθήκες, κλειστοί χώροι στάθμευσης, σοφίτες που δεν καλύπτουν τις προδιαγραφές του νέου νόμου ) θα πρέπει να διορθωθούν ως κύρια χρήση;


Ναι. Αυτό μέχρι στιγμής προκαλεί επανυπολογισμό του προστίμου. Υπάρχει η βούληση από το ΥΠΕΚΑ αυτό το θέμα να διευθετηθεί. Αναμένουμε τον τρόπο που θα επιλεγεί από το Υπουργείο.


31.🔗
Οικοδομές οι οποίες έχουν κατασκευαστεί με οικοδομική άδεια και στην πραγματικότητα το εμβαδόν του οικοπέδου/γηπέδου είχε μικρότερο εμβαδόν από αυτό της αρτιότητας (π.χ < 4000 τμ εκτός σχεδίου και σήμερα μετρείται 3750 τμ ) λαμβάνονται ως τελείως αυθαίρετα σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α του Ν 4178/13 (περ. β);


Σύμφωνα με το παράρτημα Α στο πεδίο της Οικοδομικής Άδειας επιλέγουμε "ΟΧΙ" στην περίπτωση που το οικόπεδο/γήπεδο δεν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο παρά τα αντιθέτως αναφερόμενα στην οικοδομική άδεια. Συνεπώς το κτίριο θα πρέπει να θεωρηθεί ως εντελώς αυθαίρετο.


32.🔗
Πόσες δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν σε περίπτωση ύπαρξης σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών; (σύμφωνα με την εγκύκλιο 3 στο άρθρο 11 αναφέρεται ότι μπορεί να υποβληθούν είτε από κοινού είτε ο καθένας ξεχωριστά ) .


Με τον 4178 υπάρχει δυνατότητα μίας αίτησης για παραπάνω από μία οριζόντιες ιδιοκτησίες.


33.🔗
Αυθαίρετο με χρήση κατοικίας που δηλώθηκε με τον Ν.4014/11 έχοντας οικοδομική άδεια του 1972 (π.χ 50τμ εκτός σχεδίου λυόμενα) και παρουσιάζεται και στο Ε9 ο χρόνος παλαιότητας μπορεί να υπαχθεί στις σημερινές διατάξεις του Ν 4178/13 ως προϋφιστάμενο του 1975; (δηλαδή αποτελεί τεκμήριο παλαιότητας ο χρόνος έκδοσης της οικοδομικής αδείας;)


Ο χρόνος έκδοσης οικοδομικής άδειας δεν αποτελεί τεκμήριο παλαιότητας. Το άρθρο 7 παράγραφος 4 ορίζει τον τρόπο απόδειξης του χρόνου κατασκευής για να υπολογιστεί ο συντελεστής παλαιότητας. Προσκομίζονται είτε Α/Φ είτε δημόσια έγγραφα.
Κατά το άρθρο 5 του Ν.2690/1999 όπως αυτός τροποποιήθηκε ορίζει τα δημόσια έγγραφα ως εξής:
Δημόσια έγγραφα είναι:
α) τα διοικητικά, αυτά δηλαδή που συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις της Διοίκησης, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις και
β) τα ιδιωτικά έγγραφα που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες.
γ) Επιπλέον ως διοικητικά έγγραφα γίνεται δεκτό ότι νοούνται και όσα δεν προέρχονται μεν από δημόσιες υπηρεσίες, αλλά χρησιμοποιήθηκαν ή ελήφθησαν υπόψη για τον καθορισμό της διοικητικής δράσης ή τη διαμόρφωση γνώμης ή κρίσης διοικητικού οργάνου.
Πηγή: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ανάλυση του Θεσμικού Πλαισίου
Για την αλλαγή χρήσης δύναται να χρησιμοποιηθούν και ιδιωτικά έγγραφα βέβαιης χρονολογίας.
Bεβαίαν χρονολογίαν ως προς τους τρίτους λαμβάνει το ιδιωτικόν έγγραφον μόνον δια της θεωρήσεως υπό συμβολαιογράφου ή άλλου αρμοδίου κατά νόμον δημοσίου υπαλλήλου, δια του θάνατον ενός των υπογραφάντων, δια της μνείας εις δημόσιον έγγραφον κατά το ουσιώδες περιεχόμενον αυτού η δι’ άλλου γεγονότος το όποιον κατ’ ανάλογον τρόπον καθιστά βεβαίαν την χρονολογίαν. Η θεώρησις συνίσταται εις την σημείωσιν επί του εγγράφου της λέξεως «εθεωρήθη» και της χρονολογίας.
Πηγή


34.🔗
Οικοδομή με οικοδομική άδεια του 1974 η οποία είχε ολοκληρώσει το φέροντα σκελετό πριν το 1975 αλλά ολοκληρώθηκε με οικοδομική άδεια το 2000 (για αποπεράτωση) υπάγεται στην κατηγορία 1 για προ 1975;


Το άρθρο 9 παράγραφος Α αναφέρει:
Υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες ολοκληρώθηκαν προ της 9.6.1975
Συνεπώς ο νόμος απαιτεί ολοκλήρωση της κατασκευής και όχι ολοκλήρωση του Φ.Ο..
Στον 4014 υπήρχε η Ε/Α Γ17 που έθετε ως χρόνο ελέγχου της παλαιότητας την ολοκλήρωση του Φ.Ο..
Για να υπάρξει κάτι τέτοιο για τον 4178 θα πρέπει να υπάρξει τουλάχιστον αντίστοιχη οδηγία από το Υ.ΠΕ.Κ.Α..


35.🔗
Η google earth έχει αεροφωτογραφίες προ 2004 ( 15-6-2003 ) και στην οποία αποτυπώνεται η οικοδομή μπορεί αυτή να αποτελεί τεκμήριο παλαιότητας;


Με τον Ν.4014 είχε ανακοινωθεί από τον τότε Υπουργό ότι οι Α/Φ από google earth θα γίνονται κανονικά αποδεκτές. Αναλογικά λοιπόν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως απόδειξη για την παλαιότητα και στον Ν.4178.


36.🔗
Έχει γίνει ολοκληρωμένη υπαγωγή αυθαιρέτου στο Ν.4014/11. Γίνεται αίτηση για υπαγωγή στο Ν.4178/2013 κατατίθεται το ποσοστό ανταπόδοσης ΤΕΕ και εμφανίζεται να πρέπει να κατατεθεί και τέλος υπαγωγής 500 ευρώ.
Το ερώτημα είναι θα πρέπει να κατατεθεί και αυτό το τέλος, αφού αυτό έχει κατατεθεί με το προηγούμενο νόμο; Η υπαγωγή στο Ν.4178/13 έπρεπε να γίνει ή επειδή η υπαγωγή στο Ν. 4014/11 ήταν ολοκληρωμένη δεν ήταν απαραίτητη η υπαγωγή και ως εκ τούτου δεν έπρεπε να κατατεθεί ούτε και το ανταποδοτικό ποσοστό ΤΕΕ ?


Ο επανυπολογισμός του προστίμου προς τα πάνω γίνεται μόνο αν υπάρξει αλλαγή στα δηλωθέντα με τον
4014 μέτρα.
Το αν υπάρχει ή όχι επιπλέον ποσό προς πληρωμή θα το δείτε στην δήλωση, στην ενότητα "Πρόστιμα" στο κελί "Υπόλοιπο προς πληρωμή".
Οι ολοκληρωμένες υπαγωγές δεν έχουν υποχρέωση μεταφοράς στον 4178 αν δεν απαιτηθεί βεβαίωση μεταβίβασης.


37.🔗
Σε οριζόντια ιδιοκτησία-διαμέρισμα Β' ορόφου με εσοχή-δώμα που έχει κατασκευαστεί με Ο.Α. του 1980 έχουν γίνει αυθαίρετες προσθήκες προ του 1983, αλλά και μια αυθαίρετη προσθήκη το 2011 (προ 28-7-2011). Το σύνολο των προσθηκών ξεπερνάει το 40% της επιτρεπόμενης δόμησης της οριζόντιας ιδιοκτησίας σύμφωνα με την άδεια.
i. Σε πια κατηγορία πρέπει να ενταχθεί;
ii. Στα διαφορετικά φύλλα καταγραφής που θα συμπληρωθούν για κάθε προσθήκη μπορεί να επιλεγούν διαφορετικές κατηγορίες ή πρέπει σε όλα να επιλεγεί η ίδια κατηγορία;


i. Στην κατηγορία 5. Δεν πληροί τις προϋποθέσεις της κατηγορίας 2 αφού υπάρχει επί της Ο.Ι. αυθαίρετη κατασκευή μετά την 31.12.1982, δεν πληροί τις προϋποθέσεις της κατηγορίας 4 αφού τουλάχιστον ένας από τους όρους δόμησης έχει υπέρβαση > 40%.
ii. Γενικά δύναται να συνδυαστούν διαφορετικές κατηγορίες ανά Φ.Κ.. Στην περίπτωση όμως που περιγράφεται στο ερώτημα, δεν μπορεί να υπαχθεί το τμήμα που είναι προ 31.12.1982 στην κατηγορία 2 αφού ο νόμος είναι σαφής:
Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας κατηγορίας στην περίπτωση που στο ακίνητο ή στην αυτοτελή ιδιοκτησία υπάρχουν και άλλες αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ή εγκαταστάθηκαν μεταγενέστερα του έτους 1983.


38.🔗
Υφιστάμενη κατάσταση: αγροτεμάχιο 15 στρεμμάτων, κομμένο από τον πρώην ιδιοκτήτη σε 55 μικρότερα αγροτεμάχια, με χαμένα τα παλιά όρια λόγω παλαιότητας και με 25 οικίες διαφορετικών συνιδιοκτητών, οι οποίοι κατά το πλείστον είναι άγνωστοι μεταξύ τους.
i. Όταν ένας συνιδιοκτήτης ζητήσει τακτοποίηση της οικίας του και στο συμβόλαιο του αναφέρει για κάποια κάθετη που θα ισχύσει όταν και εφόσον το επιτρέψει η μελλοντική νομοθεσία, ενώ προς το παρόν αγοράζει ποσοστό εξ' αδιαιρέτου, με βάση το άρθρο 5 παρ.2, με τι τοπογραφικό θα ταχτοποιήσουμε τον εν λόγω συνιδιοκτήτη και τι κτίσματα θα αποτυπωθούν;
ii. Στην ίδια υφιστάμενη κατάσταση αν το συμβόλαιο δεν αναφέρει για κάθετη, παρά μόνο για αγορά ποσοστού εξ' αδιαιρέτου, τι τοπογραφικό θα συνταχθεί και τι κτίσματα θα αποτυπωθούν, όταν αιτείται τακτοποίηση ένας μόνο συνιδιοκτήτης;


Στα εξ' αδιαιρέτου μπορούμε να συναντήσουμε τις εξής 3 περιπτώσεις:
a. να έχει γίνει σύσταση κάθετης πριν το 1992. Σε αυτές τις περιπτώσεις το κάθε τμήμα τακτοποιεί τις δικές του αυθαίρετες κατασκευές
b. να έχει πάρει άδεια κατάτμησης με απόφαση νομάρχη (περιοχή Περαίας Θεσσαλονίκης) και να μπορεί ο κάθε ένας να τακτοποιεί τις δικές του αυθαίρετες κατασκευές
c. να έχει πωληθεί σε 20-30 άτομα (το 55 είναι μάλλον σπάνιο ως αριθμός) με ποσοστό εξ' αδιαιρέτου. Κάποιοι έχτισαν, κάποιοι όχι κτλ. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ακολουθηθούν οι διατάξεις το άρθρου 5.
Οι 2 πρώτες περιπτώσεις δεν παρουσιάζουν όπως έχουμε πει κάποια ιδιαιτερότητα.
Άμα η περίπτωση σας είναι η τρίτη τότε προφανώς αυτή η "κατάτμηση" από τον πρώην ιδιοκτήτη σε 55 μικρότερα αγροτεμάχια έγινε με προφορική συμφωνία.
Η αναφορά στο συμβόλαιο για κάποια κάθετη που θα ισχύσει δεν αρκεί από μόνη της. Βάσει ποιας εξουσιοδότησης ορίζεται η κάθετη που θα ανήκει σε κάθε έναν από τους συνιδιοκτήτες; Θα πρέπει να υπάρχει συμβολαιογραφικό προσύμφωνο σύστασης καθέτων ιδιοκτησιών στο οποίο θα υπάρχει αναγκαστικά η υπογραφή του 100% των συνιδιοκτητών. Το προσύμφωνο αυτό θα συνοδεύεται από τοπογραφικό στο οποίο θα αποτυπώνονται το σύνολο των κατασκευών επί του αγροτεμαχίου.
Μετά τη σύνταξη του προσυμφώνου, θα μπορεί ο κάθε ένας να αιτείται την τακτοποίηση των κατασκευών που ο ίδιος θα έχει ανεγείρει. Προφανώς θα χρησιμοποιηθεί το τοπογραφικό που θα συνοδεύει το προσύμφωνο.
Στις 2 άλλες περιπτώσεις, δύναται να συνταχθεί τοπογραφικό μόνο για το τμήμα της κάθετης δυνάμει της §6βi του άρθρου 11, μετά από τεκμηρίωση της αδυναμίας αποτύπωσης όλου του αγροτεμαχίου. Για την πληρότητα του όμως καλό είναι να υπάρχουν και τα όρια (το περίγραμμα) όλου του αγροτεμαχίου.


39. Έχουμε μια ισόγεια οικοδομή με υπόγειο ίδιου εμβαδού με το ισόγειο. Η χρήση του υπογείου από αποθήκη που είναι στην οικοδομική αδεία έχει αλλάξει σε κατοικία καθώς και η μια πλευρά (όπου βρίσκεται και η είσοδος σε αυτό) δεν έχει μπαζωθεί κατά παράβαση της οικοδομικής άδειας.🔗
i. Πως τακτοποιείται με το Ν.4178; Χρησιμοποιείται η παρ. 5 του άρθρου 19 και υπολογίζεται η υπέρβαση δόμησης που προέκυψε λόγω της αυθαίρετης αλλαγής σε συνδυασμό με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου; Ισχύει ο μειωμένος συντελεστής για τις υπόγειες στάθμες;
ii. Με τον πιο πάνω τρόπο προκύπτει μόνο υπέρβαση δόμησης 100% και κατά συνέπεια η παράβαση ανήκει στην κατηγορία 5. Στην τελευταία πρόταση της περιπτώσεως 33 των διευκρινήσεων κατ΄ άρθρο της εγκυκλίου 3 αναφέρεται οτι τα ποσοστά υπέρβασης δεν είναι απαραίτητο να συντρέχουν αθροιστικά για όλα τα μεγέθη (δόμηση, κάλυψη, ύψος) προκειμένου η υπαγωγή να γίνει στην κατηγορία 4. Σε ποια κατηγορία ανήκει η παράβαση;


i. Στην περίπτωση αυτή, θα υπολογισθεί η αλλαγή χρήσης από χώρο Β.Χ. σε χώρο Κ.Χ. με τον τρόπο που περιγράφεται στο τελευταίο εδάφιο του 19.5, δηλαδή θα υπολογισθεί μόνο η Υ.Δ. χωρίς Υ.Υ.. Υ.Υ. θα υπολογίσουμε μόνο άμα είμαστε εντός παραδοσιακού οικισμού. Από τη στιγμή που έχει τηρηθεί η μελέτη ως προς το υψόμετρο του δαπέδου του υπογείου, τότε σίγουρα θα χρησιμοποιήσουμε τον μειωτικό συντελεστή.
ii. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 33 της Εγκυκλίου 3, εκ παραδρομής προστέθηκε ένα "δεν".
Ο νόμος είναι σαφής ότι για την κατάταξη στην κατηγορία 4 θα πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι προϋποθέσεις του 40-40-20.


40.🔗
Προς υπαγωγή στον Ν. 4178/13 διώροφη οικοδομή, εντός οικισμού κάτω των 2000 κατοίκων, με οικοδομική άδεια του 1980 και με υπερβάσεις:
α. τμήμα ισογείου και ορόφου σε απόσταση μικρότερη του Δ και
β. αυθαίρετο μπάρμπεκιου σε απόσταση από την προαναφερόμενη οικοδομή, κατασκευής 2000
Ζητείται να νομιμοποιηθούν με έκδοση οικοδομικής αδείας, διότι δεν υπερβαίνουν τον Σ.Δ.
Ερωτήματα:
1. Για την προ του 1982 Διώροφη Οικοδομή, απαιτείται έκδοση οικοδομικής αδείας;
2. Αν απαιτείται οικοδομική άδεια, το τμήμα της οικοδομής που βρίσκεται εντός της απόστασης Δ, νομιμοποιείται με την προσμέτρηση στον Σ.Δ. του εμβαδού εντός του Δ ή πρέπει και να κτισθεί;
3. Στην περίπτωση που δεν μπορεί να εκδοθεί νόμιμη οικοδομική άδεια γι αυτό το τμήμα, τότε τακτοποιείται για 30 χρόνια; Πρέπει να πληρωθεί πρόστιμο μόνο γι αυτό το τμήμα;


Στο μήνυμα δεν γίνεται σαφές άμα τα εντός του Δ τετραγωνικά προήλθαν από μετακίνηση της οικοδομής ή από αυθαίρετα πρόσθετα τμήματα.
Σε κάθε περίπτωση η νομιμοποίηση μίας σύννομης κατασκευής απαιτεί άδεια νομιμοποίησης ασχέτως της χρονολογίας κατασκευής. Η νομιμοποίηση, σε περίπτωση υπόλοιπου συντελεστή δόμησης, μπορεί να γίνει και με προσθήκη κατ' επέκταση στο τμήμα της μειωμένης απόστασης, αλλά η νομιμοποίηση επέρχεται μόνο μετά την υλοποίηση της προσθήκης.
Σε περίπτωση που επιλεγεί η τακτοποίηση, η αναστολή ή η οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση εξαρτάται από την κατηγορία που θα υπαχθεί το ακίνητο.


41.🔗
Έχω μια τακτοποίηση αυθαιρέτου στο παραδοσιακό τμήμα πόλης (ιστορικό κέντρο) και θα ήθελα να ρωτήσω ποιές περιπτώσεις είναι αυτές που δεν απαιτούν διαδικασία επιτροπής.
Διαβάζοντας τα άρθρα 12 και 13 του Ν.4178 βλέπω ότι δε μιλάει κάπου για διαδικασία χωρίς επιτροπή ακόμα και για αυτά που λέει ότι έχουν κατασκευαστεί πριν τη διοικητική πράξη χαρακτηρισμού δε λέει κάπου ότι δεν απαιτούν επιτροπή.


Στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 ορίζονται οι περιπτώσεις που δεν χρειάζεται η διαδικασία της επιτροπής. Αυτές είναι:
i. σε παραδοσιακό οικισμό ή τμήμα πόλης σε περίπτωση που η αυθαίρετη κατασκευή έχει ολοκληρωθεί πριν το χαρακτηρισμό, με την διαδικασία που ακολουθείται γενικά με τον νόμο.
Σχηματικά, "ξεχνάμε ότι είμαστε εντός παραδοσιακού".
ii. σε παραδοσιακό οικισμό άνω των 5000 κατοίκων ή σε παραδοσιακό τμήμα πόλης, με τις αυθαίρετες κατασκευές να έχουν ολοκληρωθεί μετά τον χαρακτηρισμό. Οι περιπτώσεις αυτές δεν απαιτούν την διαδικασία της Επιτροπής του άρθρου 12, αλλά Τεχνική Έκθεση αρμόδιου μηχανικού στην οποία αναλύεται ότι η κατασκευή προσαρμόζεται στους γενικούς μορφολογικούς κανόνες.


42.🔗
Πρόκειται να κάνω αίτηση ένταξης στο Ν. 4178/13 ενός ακινήτου το οποίο είναι κατασκευασμένο από τσιμεντόλιθους και οροφή από λαμαρίνα. Είναι ο ορισμός της πρόχειρης κατασκευής σύμφωνα με το Ν.Ο.Κ.. Η πραγματική χρήση του ακινήτου αυτού είναι κοτέτσι.
Δίνοντας τα στοιχεία του ακινήτου για τον υπολογισμό του προστίμου παρατηρώ ότι ουσιαστικά δε λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι πρόκειται για πρόχειρη κατασκευή. Να σημειώσω ότι ο ιδιοκτήτης δεν είναι αγρότης ή κτηνοτρόφος και το είδος χρήσης που δηλώνω είναι "υπηρεσίες".
Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για αυτές τις περιπτώσεις γιατί παρόλο που πρόκειται για ευτελή κατασκευή με πραγματική χρήση "κοτέτσι" το πρόστιμο είναι το ίδιο που θα προέκυπτε αν η χρήση του ήταν πχ. κατάστημα και η κατασκευή του ήταν "πολυτελής".


Δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση για τις πρόχειρες κατασκευές ως προς τον υπολογισμό του προστίμου.
Σε περίπτωση που χαρακτηρισθεί μία κατασκευή πρόχειρη, θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία της επιτροπής του άρθρου 12.


43.🔗
Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε αν μετά την μεταφορά δήλωσης του Νόμου 4014/2011 στον Νόμο 4178/2013 υπάρχει η δυνατότητα μεταβολής του τρόπου πληρωμής από δόσεις σε εφάπαξ πληρωμή.


Στο άρθρο 4 παράγραφος 11 της Κ.Υ.Α. 2254 (ΦΕΚ Β'/2184/05.09.2013) όσο και στο Παράρτημα Α του Εγχειριδίου Χρήσης του πληροφοριακού συστήματος, αναφέρονται οι τρόποι πληρωμής μετά από την μεταφορά δήλωσης από τον 4014 στον 4178.
Τρόπος Εξόφλησης Ν. 4014/2011
Αντιστοίχιση σε τρόπο Εξόφλησης κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4178/2013
Εφάπαξ πληρωμή (έκπτωση 20%)
Εφάπαξ πληρωμή (έκπτωση 20%)
Εφάπαξ πληρωμή χωρίς έκπτωση
Μηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό 50 ευρώ)
Μηνιαίες δόσεις
Μηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό 50 ευρώ)
Τριμηνιαίες δόσεις
Εξαμηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό 300 ευρώ)
Οι πληρωμές σε δόσεις με τον 4014, αντιστοιχίζονται με πληρωμές σε δόσεις και στον 4178.
Δεν αναφέρεται κάτι για δυνατότητα επιλογής εφάπαξ καταβολής του υπολοίπου προστίμου με έκπτωση για το υπολειπόμενο ποσό.


44.🔗
Σε περίπτωση ψιλής κυριότητας και επικαρπίας του ακινήτου που αφορά την αυθαιρεσία, γίνεται στα στοιχεία των ιδιοκτητών να μπει και στους δύο ιδιοκτήτες ποσοστό 100%;


Όχι δεν γίνεται. Η αίτηση θα γίνει είτε από τον ψιλό κύριο είτε από τον επικαρπωτή με συναίνεση του ψιλού κυρίου. Μπορείτε να γράψετε το ιδιοκτησιακό καθεστώς στα σχόλια, αν και δεν παίζει κανέναν ρόλο.


Ομάδα 2 7.11.13 (45-78)

45.🔗
Στην κύρια και μοναδική κατοικία όταν υπάρχουν περισσότερα τετραγωνικά μέτρα από τα 2 70m , είτε έχει τέκνα είτε όχι ο ιδιοκτήτης, υπολογίζονται σε άλλο φύλλο καταγραφής με την επιπλέον επιφάνεια να μην δικαιούται την μείωση του 60%;
Επίσης αν έχει βοηθητικούς χώρους π.χ. αποθήκες κ.λ.π., ενώ η οικία του είναι 70m2, δηλώνονται πάλι χωρίς μειωτικό συντελεστή;
Τέλος οι ερχόμενοι από τον Ν.4014/2011 πρέπει να ελεγχθούν ως προς την κυρία και μοναδική κατοικία, αν υπερβαίνει τα 70m2 και να χρεωθούν τα υπόλοιπα τετραγωνικά μέτρα σαν άλλη κατοικία;


Μετά την Εγκύκλιο 3, για την κύρια και μοναδική κατοικία ισχύουν τα εξής:
Αρχικά ελέγχουμε ότι η κατοικία μας είναι η κύρια κατοικία της οικογένειας. Αυτό διαπιστώνεται από το Ε1 στον πίνακα 1. Άμα πληρείται αυτή η προϋπόθεση προχωράμε στο επόμενο βήμα, αλλιώς σταματάμε τον έλεγχο.
Άμα πληρείται η προϋπόθεση της κύριας κατοικίας, ελέγχουμε το αν η κατοικία αυτή είναι και μοναδική.
Για να ελεγχθεί αυτό, αρχικά ορίζουμε τις στεγαστικές ανάγκες (άθροισμα Α) της οικογένειας όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 19 §3, ήτοι:
i. 70m2 για ζευγάρι
ii. 100m2 για ζευγάρι με ένα ή δύο παιδιά
iii. 120m2 για ζευγάρι με τρία και πάνω παιδιά
Στη συνέχεια ελέγχουμε το αν τα εμπράγματα δικαιώματα με συγκεκριμένες προϋποθέσεις στα υπόλοιπα ακίνητα:
i. του ιδιοκτήτη,
ii. του/της συζύγου
iii. των ανήλικων τέκνων
αθροίζουν σε τετραγωνικά τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας (άθροισμα Β). Τα εμπράγματα δικαιώματα που λαμβάνονται υπόψη είναι:
Σε κατοικία ή ιδανικό μερίδιο αυτής που βρίσκεται σε δημοτική ή τοπική κοινότητα με πληθυσμό άνω των 3000 κατοίκων:
i. πλήρη κυριότητα
ii. επικαρπία
iii. οίκηση
Σε οικοδομήσιμο οικόπεδο (και όχι αγροτεμάχιο) που βρίσκεται σε δημοτική ή τοπική κοινότητα με πληθυσμό άνω των 3000 κατοίκων:
i. πλήρη κυριότητα (τι δικαιούται όταν το χτίσει)
Άμα ισχύει Β<Α, τότε η κατοικία θεωρείται και μοναδική.
Η χρήση του μειωτικού συντελεστή γίνεται όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα:
Ζευγάρι με ένα παιδί (συνεπώς οι στεγαστικές τους ανάγκες πληρούνται με 100m2) που δικαιούται τον συντελεστή της κύριας και μοναδικής κατοικίας για το διαμέρισμα τους, νόμιμου εμβαδού 90m2 με αυθαίρετες κατασκευές 15m2, θα συμπληρωθούν 2 Φ.Κ. Το πρώτο με 10m2 (δηλαδή για τα τετραγωνικά από τα 90m2 ως τα 100m2) με χρήση του μειωτικού συντελεστή της "κύριας και μοναδικής κατοικίας" και το δεύτερο με 5m2 και με χρήση "άλλη κατοικία".
Η αντιμετώπιση των βοηθητικών χώρων και το κατά πόσο μπορούν να λαμβάνουν αυτόν τον μειωτικό συντελεστή δεν έχει διευκρινιστεί από το ΥΠΕΚΑ. Προφανώς όμως από τη στιγμή που η κατοικία θα πληροί τις προϋποθέσεις τις κύριας και μοναδικής κατοικίας, η αποθήκη που θα αποτελεί τον βοηθητικό χώρο της θα πρέπει να λαμβάνει τον συντελεστή αυτόν, αφού σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη ως χώρος που μετράει στις στεγαστικές ανάγκες της κατοικίας. Ακόμα και αν τα νόμιμα τετραγωνικά της κατοικίας είναι περισσότερα από τις στεγαστικές ανάγκες, οπότε πιθανές αυθαίρετες κατασκευές χώρων κύριας χρήσης δε θα λάβουν καθόλου τον μειωτικό συντελεστή.
Οι δηλώσεις που θα μεταφερθούν από τον Ν.4014/2011 θα πρέπει να διεκπεραιωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4178/2013 όπως αναφέρει το άρθρο 30 §3. Τυχόν εξολοκλήρου αλλαγή (από "κύρια κατοικία" σε "άλλη κατοικία") ή κλιμακωτή εφαρμογή του συντελεστή, δεν επιφέρει αλλαγή του προστίμου άμα το άθροισμα των τετραγωνικών παραμένει ίδιο.


46.🔗
Εντός οικοπέδου έχει κατασκευαστεί ένα διώροφο κτίριο με δύο κατοικίες, μια ανά όροφο, με έτος κατασκευής προ 1983. Σε απόσταση 1,50 μέτρου από αυτό έχουν κατασκευαστεί ένα λεβητοστάσιο 10.85m2 και ένα κοτέτσι 11.38m2 σε επαφή μεταξύ τους και έτος κατασκευής προ 2004. Μπορεί να γίνει υπαγωγή του κτιρίου των κατοικιών στην κατηγορία 2;


Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 3 στο σημείο 28 "Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή στην παρούσα κατηγορία αυθαίρετης κατασκευής προ 01.01.1983 σε αυτοτελή ιδιοκτησία, αν υπάρχουν και άλλες αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ή εγκαταστάθηκαν μεταγενέστερα του έτους 1983 στο ακίνητο από άλλον ιδιοκτήτη."
Επειδή λοιπόν εντός του ακινήτου υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή μεταγενέστερα του 1983, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή των αυθαίρετων κατασκευών στην κατηγορία 2.
Εκτός άμα δοθεί άλλη ερμηνεία για τον όρο ακίνητο...


47.🔗
Σε διώροφη κατοικία με υπόγειο, έχει πραγματοποιηθεί σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών.
Στον ιδιοκτήτη Α ανήκει το ισόγειο, στον ιδιοκτήτη Β ο όροφος και το υπόγειο το έχουν εξ αδιαιρέτου. Στη προκείμενη περίπτωση θέλουν να τακτοποιήσουν αλλαγή χρήσης από αποθήκη σε κατοικία του υπογείου και επιπλέον τον βόθρο τους που βρίσκεται στον κοινόχρηστο χώρο και τμήματα του παραβιάζουν πλάγιες αποστάσεις. Θα πρέπει να γίνουν δύο δηλώσεις και να χρεωθούν δύο αμοιβές, μια για την οριζόντια ιδιοκτησία του υπογείου και μια για τους κοινόχρηστους χώρους;


Κατά το άρθρο 11 §1 και την ερμηνεία της Εγκυκλίου 3 στο σημείο 36, η κοινή αίτηση μπορεί να γίνει μόνο για αυτοτελής διηρημένες ιδιοκτησίες και όχι για συνδυασμό κοινόχρηστων χώρων και αυτοτελούς ιδιοκτησίας.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση να γίνει έλεγχος αν το υπόγειο αποτελεί αυτοτελή ιδιοκτησία οπότε θα πρέπει να γίνουν 2 ξεχωριστές δηλώσεις (μία για τα κοινόχρηστα και μία για την οριζόντια ιδιοκτησία) ή είναι κοινόκτητο και κοινόχρηστο και ανήκει εξ' αδιαιρέτου στους 2 ιδιοκτήτες και μπορούν να τακτοποιηθούν όλα με μία αίτηση.


48.🔗
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι αιτήσεις υπαγωγής και εξουσιοδοτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν στο Ν.4014/11 και για τον Ν.4178/13, καθώς ο πελάτης απουσιάζει στο εξωτερικό και είναι δύσκολο να ετοιμάσει καινούριες;


Το γεγονός ότι κάποιος ανέλαβε την διαδικασία του Ν.4014/2011 δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι είναι εξουσιοδοτημένος και για την μεταφορά της δήλωσης στον Ν.4178/2013.
Απαιτείται, καταρχήν για την δική μας προστασία, η λήψη νέας δήλωσης ανάθεσης που θα μας εξουσιοδοτεί τόσο για την μεταφορά όσο και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας με βάση τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν.4178/2013.


49.🔗
Έχω προμηθευτεί αεροφωτογραφίες από τον Ο.Κ.Χ.Ε. σε ηλεκτρονική μορφή, μπορώ να τις τυπώσω και να τις χρησιμοποιήσω αναφέροντας τα στοιχεία τους ή είναι απαραίτητο να είναι σφραγισμένες από τον Ο.Κ.Χ.Ε.; Μπορώ να χρησιμοποιήσω αεροφωτογραφίες από το Google Earth, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορώ να βρω από τον Ο.Κ.Χ.Ε. ή τη Γ.Υ.Σ.;


Ποιος ο λόγος να τυπώσετε τις αεροφωτογραφίες; Αυτές πρωτίστως χρησιμοποιούνται για την απόδειξη στον ίδιο τον μηχανικό των στοιχείων που θα χρησιμοποιήσει στο σύστημα και στη συνέχεια υποβάλλεται στο σύστημα για να είναι δυνατή η απόδειξη των στοιχείων αυτών σε οποιαδήποτε διαδικασία του ζητηθεί.
Να τονισθεί ότι η απόδειξη του χρόνου κατασκευής πριν την 28.07.2011 θα γίνεται μόνο μέσω των Α/Φ που θα αναρτηθούν στο πληροφοριακό σύστημα με μέριμνα του Υ.ΠΕ.Κ.Α..
Συνεπώς είναι δυνατή η χρήση αεροφωτογραφιών από την Google Earth για να χρησιμοποιήσουμε συντελεστή παλαιότητας.


50.🔗
Για τον τρόπο υπολογισμού προστίμου αυθαίρετης κατασκευής σε ακίνητο με οικοδομική άδεια, ο υπολογισμός του συντελεστή της υπέρβασης δόμησης και κάλυψης του παραρτήματος Α στις κατηγορίες 5 και 7 αντίστοιχα, υπολογίζεται σε σχέση με τα πραγματοποιούμενα στοιχεία της οικοδομικής άδειας ή με τα επιτρεπόμενα στοιχεία του οικοπέδου που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας;


Ο υπολογισμός των συντελεστών υπέρβασης γίνεται με τα επιτρεπόμενα στοιχεία του οικοπέδου που ισχύουν σήμερα στο οικόπεδο και σε περίπτωση συνιδιοκτησίας με αυτά που αναλογούν στην οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία.


51.🔗
Κτίριο που στέγασε επιχείρηση μεταποίησης πρωτογενούς τομέα (ελαιοτριβείο, παραγωγή ζωοτροφών, κτηνοτροφική μονάδα) που κτίστηκε προ του 1975 πως τακτοποιείται; Τοποθετείται σε Κατηγορία αυθαιρεσίας 1 ή 2, με τα μ2 σε Κ.Χ και παλαιότητα προ του 1975; Η κατηγορία 1 αναφέρεται σε προ του 1975 κατοικίες ΜΟΝΟ ενώ στο λογισμικό υπάρχει επιλογή για πρωτογενή τομέα αλλά η επιλογή για το προ του 1975 δεν προσδίδει κάποιο πρόστιμο.


Κάθε χρήση διαφορετική από κατοικία ΔΕΝ δύναται να υπαχθεί στην Κατηγορία 1. Συνεπώς κατηγορία 2 και με παλαιότητα πριν από 01.01.1983.


52.🔗
Αποθήκες αποθήκευσης γεωργικών προϊόντων σε αγροτεμάχια πως τακτοποιούνται;
Χρησιμοποιείται ως επιφάνεια ως χώρος κύριας χρήσης όταν δεν υπάρχει κατοικία εντός του αγροτεμαχίου με χρήση ως πρωτογενής τομέας?


Αρχικά θα κάνετε έλεγχο αν η αποθήκη εμπίπτει στην κατηγορία 3 του άρθρου 9.
Αν όχι θα υπολογίσετε το πρόστιμο σύμφωνα με το Παράρτημα Α.
Στον 4178 για τον υπολογισμό του προστίμου, οι χώροι κατατάσσονται σε χώρους:
i. Κύριας Χρήσης
ii. Με μειωτικό συντελεστή
Μέχρι σήμερα, οι μόνοι χώροι που λαμβάνουν τον μειωτικό συντελεστή είναι αυτοί που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 18. Αυτό είναι κάτι που σύμφωνα με πληροφορίες θα αλλάξει με την έκδοση της νέας Εγκυκλίου. Θα πρέπει να τα ελέγξετε τότε.


53.🔗
Αποθήκη σε αγροτεμάχιο που λειτουργεί για αποθήκευση γεωργικών εργαλείων αλλά υπάρχει και στο ίδιο αγροτεμάχιο κατοικία τακτοποιείται ως ΥΔΚΧ (υπέρβαση δόμησης κύριου χώρου?)


Δείτε την παραπάνω ερωτοαπάντηση.


54.🔗
Σε περίπτωση τακτοποίησης έχουν καταβληθεί παράβολα, ανταποδοτικό ΤΕΕ και 1η δόση δεν έχει ανοίξει η δυνατότητα ανάρτησης δικαιολογητικών. Πότε πρόκειται να γίνει; Θα γίνει σχετική Κ.Υ.Α. πρώτα?


Δεν υπάρχει καμία πληροφορία για το θέμα αυτό. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο μηχανικός να μεριμνήσει για την ολοκλήρωση των σχεδίων και την αναζήτηση όλων των στοιχείων στο χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος, ήτοι 6 μήνες μετά την πληρωμή του παραβόλου ή την έγκριση του αιτήματος μεταφοράς.


55.🔗
Σε περίπτωση ολοκληρωμένης διαδικασίας Ν.4014 (με ανάρτηση σχεδίων και δικαιολογητικών επίσης ολοκληρωμένη) είναι υποχρεωτικό να γίνει μεταβίβαση σε Ν.4178;


Σε αυτή την περίπτωση η μεταφορά είναι αναγκαία μόνο άμα απαιτηθεί βεβαίωση μεταβίβασης ή βεβαίωση υπαγωγής για οποιαδήποτε διοικητική πράξη.


56. Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση Ν.4014 έγινε μεταβίβαση εάν η υπαγωγή περάσει σε Ν.4178 ποιος ιδιοκτήτης αιτείται και ολοκληρώνει το αίτημα; Βγάζει το σύστημα τη δυνατότητα για στοιχεία νέου ιδιοκτήτη;🔗


Η δήλωση θα γίνει από τον νέο ιδιοκτήτη. Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής του ονόματος.


57.🔗
Μοναδικό και αυθαίρετο κτίσμα εκτός σχεδίου αποθήκη σε μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο αγροτεμάχιο, η οποία δεν πληροί τις προϋποθέσεις των διαστάσεων της κατηγορίας 3. Το πρόστιμο υπολογίζεται με την παράγραφο 5 του άρθρου 18 (αναλυτικός);


Όχι δε θα υπολογισθεί το πρόστιμο με αναλυτικό.
Θα υπολογισθεί κατά το Παράρτημα Α.


58.🔗
Στο άρθρο 20 αναφέρεται ότι θα συμψηφίζονται έως το 50% του προστίμου, ποσά που διατίθενται για ενεργειακή η στατική αναβάθμιση της οικίας του ιδιοκτήτη που υπάγεται στον Ν.4178/2013.
i. Θα πρέπει να υπαχθεί πρώτα ο ιδιοκτήτης στον νόμο και μετά να κάνει τις αναβαθμίσεις που χρειάζεται η οικία του;
ii. Εάν ναι, και ιδίως εάν προέρχονται από τον Ν.4014/2011 και έχουν εξοφλήσει ήδη το πρόστιμο, μπορούν να ωφεληθούν από αυτό το ευεργέτημα;
iii. Ιδιαίτερα για στατική αναβάθμιση θα πρέπει να εκδοθεί ειδική οικοδομική άδεια και με ποιο τρόπο;
iv. Έχουν καθοριστεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και αν θα αφαιρούνται απευθείας από το ποσόν όπως τα παλαιοτέρα πληρωμένα πρόστιμα;


Αναμένουμε την Κ.Υ.Α. που θα καθορίσει όλες τις λεπτομέρειες.


59.🔗
Αυθαίρετες κατασκευές σε κτίριο ημιτελές (με ολοκληρωμένο τον φέροντα οργανισμό και τις εξωτερικές τοιχοποιίες) εντός σχεδίου σε άρτιο και οικοδομήσιμο οικόπεδο, με οικοδομική άδεια η όποια ανακλήθηκε το 2002 λόγω αναγραφής αναληθών διαστάσεων και υψομετρικών σταθμών στο διάγραμμα κάλυψης με υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη
i. Μπορεί να υπαχθεί στον 4178/2013;
ii. Για τον υπολογισμό του προστίμου πως ελέγχονται τα επιτρεπόμενα μεγέθη του;
iii. Στα φύλλα καταγραφής αναγράφουμε μόνο τα τετραγωνικά που είναι καθ υπέρβαση της οικοδομικής άδειας;


i. Ναι μπορεί.
ii. Με τα ισχύοντα σήμερα στο οικόπεδο
iii. Όχι, η άδεια έχει ανακληθεί οπότε θεωρείται εντελώς αυθαίρετο.
Στη συνέχεια και αφού έχει εξοφληθεί τουλάχιστον το 30% του προστίμου θα πρέπει να εκδοθεί άδεια αποπεράτωσης σύμφωνα με το άρθρο 25 §5.
Σε κάθε περίπτωση δείτε αν μπορεί να εκδοθεί άδεια νομιμοποίησης.


60.🔗
Σε διατηρητέα από το Υπουργείο Πολιτισμού διώροφη οικοδομή με κάλυψη 100% στο ισόγειο κατάστημα και 90% στον πρώτο όροφο, οικοδομήθηκε και το υπόλοιπο 10% του 1ου ορόφου. Η παράνομη προσθήκη στον όροφο θεωρείται προσθήκη καθ ύψος και μπορεί να νομιμοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.1 του 4178 ή δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί;
Η οικοδομή βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας .


Η προσθήκη καθ' ύψος είναι περίπου του 5% του συντελεστή δόμησης του κτιρίου, συνεπώς πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 14 §1.


61.🔗
Σε κτίριο το οποίο προϋφίσταται του έτους 1955, έχει γίνει αυθαίρετη προσθήκη προ της 287-2011. Βάσει του παραρτήματος του Ν.4178/2013 θεωρούμε πως το ακίνητο έχει οικοδομική άδεια, δεν υπάρχουν όμως εγκεκριμένα πολεοδομικά μεγέθη, ώστε να γίνει η σύγκριση για τις υπερβάσεις (ομοίως και σε κτίρια στα οποία έχει εκδοθεί άδεια μικρής κλίμακας). Για να υπολογίσουμε τα ποσοστά υπέρβασης με τι συγκρίνουμε; Με τα μέγιστα επιτρεπόμενα της περιοχής ή με τα πραγματοποιούμενα προ του έτους 1955; Και στην περίπτωση που δεν έχουν ξεπεραστεί τα μέγιστα επιτρεπόμενα, θα λάβουμε συντελεστές Υ.Κ. και Υ.Υ. ή μόνο Υ.Δ. για τα τετραγωνικά της προσθήκης;


Οι υπερβάσεις των συντελεστών ελέγχονται με βάση τα πολεοδομικά μεγέθη που ισχύουν σήμερα στο οικόπεδο / αγροτεμάχιο.
Το άμα έχει εκδοθεί ή όχι άδεια είναι κάτι που δεν παίζει ρόλο στον υπολογισμό των συντελεστών.
Στην περίπτωση σας, θα θεωρήσετε τα προ του 1955 ως νομίμως υφιστάμενα και θα τακτοποιήσετε τα τμήματα που κατασκευάστηκαν αυθαίρετα μετά την 30.11.1955.
Στην οικοδομική άδεια θα επιλέξετε ΝΑΙ όπως ορίζει το Παράρτημα Α.


62.🔗
Για κτίρια ιδιοκτησίας ΟΤΑ (πχ σχολεία, κοινοτικά καταστήματα, αποδυτήρια γηπέδων κλπ) πότε θεωρείται ότι γίνεται ιδιόχρηση; Σε όλες τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις δεν προκύπτει οικονομικό όφελος για τους ΟΤΑ, ενώ γίνεται χρήση των χώρων από τους πολίτες.
Επίσης στον Ν.4178/2013 αναφέρεται πως η ένταξη αυτών των κτιρίων γίνεται με αίτηση, τοπογραφικό διάγραμμα και τεχνική έκθεση. Μελέτη στατικής επάρκειας δεν απαιτείται;
(λαμβάνοντας υπόψιν ότι η χρήση των κτιρίων είναι Υπηρεσίες και όχι Κατοικία).


Προφανώς οι χώροι αυτοί χρησιμοποιούνται στα πλαίσια λειτουργίας του Δήμου σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες και όχι για εκμετάλλευση όπως αναφέρετε. Συνεπώς καλύπτεται ο όρος "ιδιόχρηση" αφού οι εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται από τον ίδιο τον Δήμο, αφού η λογική λέει ότι ο όρος ιδιόχρηση δεν περιορίζεται στην στενή έννοια της χρήσης τους ως γραφεία.
Η §3 του άρθρου 16 κλείνει με την φράση: "Η μελέτη στατικής επάρκειας, όπου απαιτείται, εκπονείται υποχρεωτικώς πριν την έκδοση πιστοποιητικού ταυτότητας κτιρίου, κατά τις διατάξεις του ν. 3843/2010."
Συνεπώς θα πρέπει να ελεγχθεί η απαίτηση ή μη της μελέτης στατικής επάρκειας με βάση της Υ.Α. που θα εκδοθεί δυνάμει της §8γ του άρθρου 11.


63.🔗
Έχω ένα ακίνητο προς ρύθμιση. Μου έχει προσκομιστεί το συμβόλαιο ιδιοκτησίας και το Ε9.
Στο Ε9 το ακίνητο δεν αναφέρεται. Για να προχωρήσω στην ένταξη του ακινήτου προς ρύθμιση πρέπει να γίνει διόρθωση στο Ε9;


Στο Ε9 θα πρέπει να φαίνεται το οικόπεδο / γήπεδο και όχι απαραίτητα το κτίσμα.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα πρέπει να προστεθεί στο Ε9. Η ηλεκτρονική διαδικασία του Ε9 είναι ακόμα σε εφαρμογή.


64.🔗
Στο άρθρο 23 παρ.9 αναφέρει ότι διαφορετική διαρρύθμιση δεν συνιστά αυθαίρετη κατασκευή. Στο άρθρο 9 στις παραβάσεις της κατηγορίας 3 (μικρές παραβάσεις) αναφέρει σαν παράβαση ε. την αλλαγή έως 10% των διαστάσεων των ανοιγμάτων και μετατόπιση αυτών έως 2μ.
Συνεπώς η διαφορετική διαρρύθμιση έχει σαν προϋπόθεση την διατήρηση των όψεων ;


Η διαφορετική διαρρύθμιση αφορά σε αλλαγές εντός της οριζόντιας ιδιοκτησίας, π.χ. η αλλαγή διαστάσεων ενός υπνοδωματίου κτλ.
Η αλλαγή της θέσης των παραθύρων αποτελεί αλλαγή της όψης και συνιστά παράβαση που δύναται να ρυθμιστεί είτε με ως παράβαση της κατηγορίας 3 είτε με αναλυτικό όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των διαστάσεων.


65.🔗
Στο δώμα πολυκατοικίας (απόληξη κλιμακοστασίου σύμφωνα. με την οικοδ. άδεια) έχει γίνει αυθαίρετη προσθήκη (κατ΄ επέκταση της απολήξεως του κλιμακοστασίου) και έχει δημιουργηθεί διαμέρισμα. Το δώμα (διαμέρισμα) αυτό έχει μπει στη σύσταση οριζοντίου συνιδιοκτησίας της πολυκατοικίας με συγκεκριμένα χιλιοστά και επιφάνεια. Ο ιδιοκτήτης του δώματος έχει στην ιδιοκτησία του και άλλες οριζόντιες ιδιοκτησίες στην ίδια πολυκατοικία. Θέλω να με ενημερώσετε για τα ποσοστά υπέρβασης των παρακάτω μεγεθών.
i. Του Σ.Δ.: Υπολογίζω το ποσοστό υπέρβασης του σ.δ, στον αναλογούντα σ.δ. επί του συνόλου των ποσοστών συνιδιοκτησίας που κατέχει ο ιδιοκτήτης στη πολυκατοικία λαμβάνοντας υπ όψιν και τυχών άλλες αυθαίρετες κατασκευές που υπάρχουν στις άλλες οριζόντιες ιδιοκτησίες του;
ii. Του ΥΨΟΥΣ.: Την υπέρβαση ύψους που έγινε, λόγω δημιουργίας του διαμερίσματος στην απόληξη του κλιμακοστασίου, την παίρνω σαν ποσοστά επί του επιτρεπομένου συνολικού ύψους της οικοδομής;
iii. Της ΚΑΛΥΨΗΣ : Η προσθήκη έχει γίνει μέσα στο περίγραμμα της κάλυψης της πολυκατοικίας. Συνεπώς δεν έχουμε υπέρβαση της κάλυψης ;
iv. Για τα μεγέθη: Τα επί πλέον αυθαίρετα μεγέθη, από αυτά της οικοδομικής αδείας, συγκρίνονται με τα επιτρεπόμενα της οικοδομικής αδείας η με τα επιτρεπόμενα κατά το χρόνο κατασκευής των αυθαιρεσιών ή με τα επιτρεπόμενα σήμερα;


Το ποσοστό υπέρβασης των πολεοδομικών μεγεθών υπολογίζεται με βάση τα πολεοδομικά μεγέθη που ισχύουν σήμερα στο οικόπεδο και αναλογούν στα χιλιοστά της υπό ένταξης ιδιοκτησίας. Τυχόν άλλες αυθαίρετες κατασκευές σε άλλη οριζόντια ιδιοκτησία του ίδιου ιδιοκτήτη, δεν μετρούν στον υπολογισμό των ποσοστών υπέρβασης της οριζόντιας ιδιοκτησίας.
Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι το ύψος δεν μπορεί να κατανεμηθεί αναλογικά σε κάποια οριζόντια ιδιοκτησία. Αναμένουμε διευκρίνιση από το ΥΠΕΚΑ.
Η προσθήκη εντός του εγκεκριμένου περιγράμματος δεν επιφέρει υπέρβαση στην κάλυψη.


66.🔗
Στην ερώτηση 36 αναφέρετε:
"Οι ολοκληρωμένες υπαγωγές δεν έχουν υποχρέωση μεταφοράς στον 4178 αν δεν απαιτηθεί βεβαίωση μεταβίβασης." Δεν έχουν όλες οι δηλώσεις του 4014/2011 υποχρέωση μεταφοράς στον 4178/2013, ακόμα και οι ολοκληρωμένες υπαγωγές;


Όχι οι ολοκληρωμένες δεν έχουν απαίτηση μεταφοράς, παρά μόνο όταν απαιτηθεί βεβαίωση μεταβίβασης ή βεβαίωση υπαγωγής για οποιαδήποτε διοικητική πράξη.


67.🔗
Στην περίπτωση που έχω αυθαίρετο κτίσμα το οποίο βάσει του άρθρου 2 παράγραφος δ του Ν.4178/2013 απαγορεύεται να υπαχθεί στο νόμο και είναι κατεδαφιστέο, μπορεί βάσει του άρθρου 23 παράγραφος 1α πληρώνοντας το παράβολο της παραγράφου 10 του άρθρου 11 να εκδοθεί άδεια κατεδάφισης εντός 6 μηνών, χωρίς να πληρωθεί άλλο πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης;


Προς το παρόν όχι, είναι όμως στην πρόθεση του Υ.ΠΕ.Κ.Α. να προβεί σε αυτή την τροποποίηση του νόμου.


68.🔗
Σε εκτός Σχεδίου αυθαίρετη κατοικία 120,00μ2. Είναι κύρια κατοικία γιατί διαμένει ο ιδιοκτήτης, αλλά και μοναδική, δεν υπάρχει κάτι άλλο στο όνομά του. Ήταν υπαγωγή στο Ν4014 και με αποπληρωμή προστίμου με δόσεις και το πρόστιμο είχε υπολογιστεί ώς α' κατοικία. Κατά τη μετάβασή του στο Ν4178 και σύμφωνα με την εγκύκλιο 3, θα πρέπει να συμπληρωθούν τα 70μ2 σε ένα ΦΚ και τα υπόλοιπα ως άλλη κατοικία?


Ναι, αλλά από τη στιγμή που τα τετραγωνικά μέτρα στα 2 Φ.Κ. παραμένουν ίδια, δεν θα αλλάξει το υπολογιζόμενο από τον Ν.4014 πρόστιμο.


69.🔗
Έχει δηλωθεί με τον Ν.4014/2011 (ολοκληρωμένη υπαγωγή) αυθαίρετη αλλαγή χρήσης από κλειστή θέση στάθμευσης σε κατοικία. Η κλειστή θέση στάθμευσης είχε προσμετρηθεί στην δόμηση στην οικοδομική άδεια και συνεπώς δεν προκύπτει υπέρβαση δόμησης. Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ.5 του άρθρου 9 του 4178/2013 "υπολογίζεται η υπέρβαση συντελεστή δόμησης που προέκυψε λόγω της αυθαίρετης αλλαγής και δεν υπολογίζεται ο ειδικός συντελεστής αλλαγής χρήσης." Άρα με τον νέο νόμο δεν υπάρχει παράβαση. Κατά την μεταφορά της δήλωσης από τον 4014 στον 4178 θα πρέπει να γίνει η σχετική τροποποίηση στο φύλλο καταγραφής; Αυτό θα σημαίνει ότι δεν οφείλεται πρόστιμο, ενώ με τον 4014 έχει πληρωθεί;


Η κλειστή θέση στάθμευσης είναι χώρος Βοηθητικής Χρήσης και όχι Κύριας Χρήσης, οπότε η αυθαίρετη αλλαγή σε κατοικία αποτελεί αλλαγή από ΒΧ σε ΚΧ.
Παρότι είναι λογικό αφού η κλειστή θέση έχει μετρήσει στον συντελεστή δόμησης το πρόστιμο να υπολογιστεί με αναλυτικό προϋπολογισμό, δεν προκύπτει από κανένα σημείο του νόμου.
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 18 ορίζει ότι σε περίπτωση αλλαγής χρήσης από Β.Χ. σε Κ.Χ. εντός νομίμου περιγράμματος το πρόστιμο υπολογίζεται ως υπέρβαση δόμησης χωρίς να υπολογιστεί ο συντελεστής αλλαγής χρήσης.
Ίσως στην νέα Εγκύκλιο του Υπουργείου διευθετηθούν τέτοιου είδους θέματα που απαντώνται και σε άλλες περιπτώσεις όπως το κλείσιμο Η/Χ κτιρίων που κατασκευάστηκαν με τον ΓΟΚ '73 κτλ.


70.🔗
Η υποβολή των σχεδίων, στοιχείων και δικαιολογητικών στο Ν.4178/13 πως και πότε θα γίνουν;


Η υποβολή θα γίνεται ηλεκτρονικά όπως και στον Ν.4014.
Δεν υπάρχει πληροφόρηση για το πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των σχεδίων.


71.🔗
Σε περίπτωση αυθαίρετων κατασκευών σε κοινόχρηστο χώρου ακινήτου επί του οποίου έχουν συσταθεί οριζόντιες ιδιοκτησίες και δεν υπάρχει κανονισμός οροφοκτησίας η δήλωση μπορεί να γίνει χωρίς τη συναίνεση κάποιων εκ των συνιδιοκτητών (οι οποίοι αποτελούν το λιγότερο του 50%);


Ναι, σε περίπτωση αυθαίρετων κατασκευών σε κοινόχρηστο τμήμα σε ακίνητο που έχει γίνει σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών, η υπαγωγή γίνεται μετά από την σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας όπως αυτή ορίζεται στον κανονισμό αλλιώς με απλή πλειοψηφία.


72.🔗
Οι "μη ολοκληρωμένες υπαγωγές" (εκκρεμείς) του Ν4014/11, θα πρέπει να μεταβούν στο Ν.4178/13 μέσα στο Α' εξάμηνο του νόμου (δηλ. μέχρι τις 7/2/2014 ή μόνο οι "Αρχικές" και οι ληξιπρόθεσμες (με ληξιπρόθεσμες δόσεις);


Μέσα στο πρώτο εξάμηνο θα πρέπει να μεταφερθούν οι δηλώσεις του 4014 που βρίσκονται σε αρχική υποβολή (έχει πληρωθεί μόνο το παράβολο) ή εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές όπως ορίζεται στην παράγραφο 10 του άρθρου 4 της Υ.Α. 2254


73.🔗
Τα σχέδια της Β' φάσης των αυθαιρέτων που είχαν υπαχθεί στο Ν4014/11, θα πρέπει να σταλούν μέσα στο εξάμηνο από την υπαγωγή τους, δηλαδή στο 6μηνο μετά την ημερομηνία διαπίστωσης πληρωμής του ποσοστού ανταπόδοσής προς το ΤΕΕ?


Σε δηλώσεις που θα μεταφερθούν από τον 4014 θα πρέπει να ολοκληρωθεί η αποστολή όλων των στοιχείων και σχεδίων 6 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης του αιτήματος μεταφοράς.


74.🔗
Στην κατηγορία 2 που αναφέρεται σε κατασκευές προ του 83 και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης, στα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ρύθμιση αναφέρεται ότι πέραν των κατόψεων δεν απαιτούνται άλλα σχέδια. Εφόσον δεν κάνουμε τοπογραφικό και διάγραμμα κάλυψης δεν μπορούμε να ξέρουμε την υπέρβαση δόμησης, κάλυψης και ύψους συγκριτικά με τα επιτρεπόμενα στοιχεία, ούτε αν γίνεται και πόσο παραβίαση πλάγιων αποστάσεων. Στην περίπτωση που έχουμε τέτοια κατηγορία αυθαιρέτου δεν απαιτείται να συμπληρωθούν τα αντίστοιχα πεδία στο φύλλο καταγραφής; Επίσης πως θα δείξουμε για παράδειγμα ότι το κτίριο έχει αλλάξει θέση και πως αν διαπιστωθεί κατά την αυτοψία ότι το οικόπεδο είναι μη άρτιο και οικοδομήσιμο ότι συνεπώς και η άδεια είναι άκυρη;


Ο έλεγχος νομιμότητας που πρέπει να πραγματοποιήσει ο μηχανικός δεν έχει σχέση τα απαιτούμενα για την πληρότητα της δήλωσης στοιχεία.
Άλλωστε ο νόμος και για τις περιπτώσεις π.χ. κατηγορίας 4 όπου έχει εκδοθεί άδεια, δεν απαιτεί νέο τοπογραφικό αλλά αντίγραφο αυτού που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοση της άδειας.
Στην κατηγορία 2 απαιτείται η συμπλήρωση των πεδίων του Φ.Κ. με τα μεγέθη που υπερβαίνουν τα νόμιμα.


75.🔗
Σε περίπτωση που υπάρχει παλαιά ισόγεια οικία προϋφιστάμενη του 1955 και έχει γίνει προσθήκη οικίας ορόφου με οικοδομική άδεια του 1969, πλην όμως οι διαστάσεις τόσο του ισογείου όσο και του ορόφου που έχουν κατασκευαστεί είναι μικρότερες από αυτές της οικοδομικής άδειας κατά 0,30μ. στην μια πλευρά και κατά 1,60μ. στην δεύτερη πλευρά, το ακίνητο πρέπει να δηλωθεί στο Ν.4178/13; και εάν ναι σε πια κατηγορία;


Σύμφωνα με την Ε/Α 23 της Εγκυκλίου 3, «Σε περίπτωση που η µη πραγματοποίηση τμήματος κτιρίου δεν επηρεάζει τη νομιμότητα του υπάρχοντος, δεν υφίσταται αυθαιρεσία.»


76.🔗
Θα ήταν δυνατόν να είχαμε πέραν των ερωτήσεων – απαντήσεων και κάποια παραδείγματα τυπικών αυθαίρετων κατασκευών όπως μεταβολές του νόμιμου περιγράμματος ενός κτιρίου. Για παράδειγμα έστω ότι έχουμε ένα κτίριο που κάποιες πλευρές του είναι μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες και κάποιες μικρότερες και προκύπτει ένας χώρος με μεγαλύτερη επιφάνεια και ένας χώρος με μικρότερη σε σχέση με τη μελέτη. Για την υπέρβαση της δόμησης θα κάνουμε συμψηφισμό των επιφανειών αυτών και θεωρούμε σαν υπέρβαση δόμησης την επιφάνεια που υπερβαίνει την επιφάνεια της αδείας; Και αν με τον συμψηφισμό αυτό βγει ότι το κτίριο έχει επιφάνεια μικρότερη της αδείας τι παράβαση έχουμε; Το θεωρούμε παράβαση της κατηγορίας 3;


Είναι κάτι που ίσως να γίνει στο μέλλον.


77.🔗
Πως γίνεται ο υπολογισμός του ειδικού προστίμου για κτίρια τα οποία βρίσκονται εντός της υποχρεωτικής απόστασης των 20μ από μη οριοθετημένο ρέμα ή των 15μ από την οριογραμμή αιγιαλού ή των 2,50μ από όριο δημοτικής οδού; Χρησιμοποιείται ο συντελεστής παραβίασης πλαγιών αποστάσεων;


Ναι, αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο.


78.🔗
Στην πρώτη ομάδα απαντήσεων, στην ερώτηση - απάντηση 5 αναφέρεται ότι:
"5. Τα παράβολα αθροίζονται για κάθε κατηγορία αυθαιρεσίας ή συμψηφίζονται; Για παράδειγμα, αν έχουμε κατοικία προ του '75 (παράβολο 500;), εξωτερική αποθήκη 20τ.μ. φτιαγμένη το '90 (παράβολο 500;), μικρές παραβάσεις (παράβολο 500;) και αυθαιρεσίες με αναλυτικό προϋπολογισμό (παράβολο 500;) θα πληρώσουμε συνολικό αρχικό παράβολο 2000? ή 500?;
Το παράβολο στην περίπτωση που αναφέρετε θα είναι 500?. Ασχέτως από το ύψος του τελικού προστίμου και το ότι θα αθροιστούν σε αυτό τα επιμέρους πρόστιμα για:
i. το προ του 1975
ii. μικρές παραβάσεις (κατηγορία 3)
iii. λοιπές παραβάσεις
το μόνο Φ.Κ. που θα έχει τετραγωνικά τα οποία και θα καθορίσουν το ύψος του παραβόλου υποβολής είναι αυτό που θα περιγράφει την εξωτερική αποθήκη των 20m2."
Στην Εγκύκλιο 3 όμως στο Άρθρο 18 αναφέρεται ότι:
"Όταν συνυπάρχουν αυθαίρετες μικρές παραβάσεις της Κατηγορίας 3 με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης άλλων κατηγοριών, το παράβολο της Κατηγορίας 3 είναι ανεξάρτητο και δεν συμψηφίζεται με το παράβολο των λοιπών κατηγοριών."
Με βάση αυτό το κομμάτι της Εγκυκλίου 3, μήπως στην παραπάνω ερώτηση το παράβολο είναι 1000€ (500€ για τις μικρές παραβάσεις και 500€ για τις υπόλοιπες) αντί για 500€;


Όχι, το παράβολο που θα υπολογισθεί θα είναι 500€.


Ομάδα 3 18.11.13 (79-131)

79.🔗
Σε αυθαίρετη κατοικία η οποία πρόκειται να νομιμοποιηθεί σύμφωνα το άρθρο 23 του Ν.4178/13:
i. η νομιμοποίηση θα είναι με όρους δόμησης χρονολογίας κατασκευής;
ii. οι μελέτες που απαιτούνται είναι σύμφωνα με της απαιτήσεις της χρονολογίας κατασκευής π.χ. αυθαίρετη κατασκευή του 2011 απαιτεί μελέτη Κ.ΕΝ.Α.Κ.;
iii. Σε μη αποπερατωμένο κτίσμα π.χ. βρίσκεται σε φάση επιχρισμάτων στη μελέτη αρχιτεκτονικών θα αποτυπώνεται κτίσμα ημιτελές ή κτίσμα όπως θα αποπερατωθεί;
iv. Οι αμοιβές της αρχιτεκτονικών θα είναι αμοιβή αποτύπωσης και αμοιβή για τις επιπλέον εργασίες (π.χ. κουφώματα, δάπεδα κ.λ.π.);
v. Απαιτούνται ασφαλιστικές εισφορές για το υφιστάμενο ημιτελές κτίσμα;


Γενικά οι ερωτήσεις ξεφεύγουν από το πνεύμα της διαδικασίας που έχει να κάνει με τον νόμο 4178.


80.🔗
Θα ήθελα να ρωτήσω αν σε περίπτωση που χαρακτηριστεί μία κατασκευή πρόχειρη, θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία της επιτροπής του άρθρου 12, αν η κατασκευή δεν υπάγεται στα άρθρα 13 και 14; Θεωρώ ότι το άρθρο 12 αναφέρεται μόνο στις κατασκευές των άρθρων 13 και 14 και όχι γενικά στις πρόχειρες κατασκευές.


Στο φύλλο καταγραφής υπάρχει η δυνατότητα επιλογής «πρόχειρη κατασκευή». Ίσως μόνο για τον έλεγχο της παραγράφου 6 του άρθρου 14 (απαγόρευση υπαγωγής πρόχειρης κατασκευής επί διατηρητέου είτε στον περιβάλλοντα χώρο αυτού) τον οποίο έλεγχο διενεργεί.
Επίσης το άρθρο 12 αναφέρει σε 3 σημεία την έννοια πρόχειρη κατασκευή και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2α, 2β και 2γ.
Επίσης ενώ το άρθρο 12 αναφέρει ξεκάθαρα ότι η επιτροπή αφορά και τα κτίρια που έχουν κηρυχθεί διατηρητέα, επί του άρθρου 14 όμως που αναφέρεται στη διαδικασία υπαγωγής των κτιρίων αυτών στον νόμο δεν γίνεται καμία αναφορά για την επιτροπή αυτή.
Θα πρέπει γενικά να απαντηθεί από το Υ.ΠΕ.Κ.Α. αν υπάγονται στον νόμο αυθαίρετες πρόχειρες κατασκευές (δεν απαγορεύονται πουθενά συνεπώς η υπαγωγή μπορεί να γίνεται κανονικά πλην της περίπτωσης των διατηρητέων κτιρίων και του περιβάλλοντα χώρου αυτών) και αν η υπαγωγή τους ακολουθεί άλλη διαδικασία. (δηλαδή αυτή της επιτροπής του άρθρου 12 το οποίο δεν αναφέρεται κάπου ξεκάθαρα παρά μόνο σε συγκριμένα σημεία του άρθρου 12, μάλλον εκ παραδρομής).
Γενικά φαίνεται ότι οι πρόχειρες κατασκευές δεν θα αντιμετωπίζονται διαφορετικά, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με το 2ο εδάφιο της υπ’ αριθμ. 42 απάντησης το οποίο πρέπει να διαγραφεί.


81.🔗
Σε περίπτωση 2 κάθετων συνιδιοκτησιών του ίδιου ιδιοκτήτη. Εάν στη μια από αυτές υπάρχει κτίσμα με άδεια αλλά και αυθαίρετες υπερβάσεις και η άλλη είναι αδόμητη:
i. Σε περίπτωση που αυτός ο ιδιοκτήτης θελήσει να εκδώσει άδεια δόμησης για την αδόμητη κάθετη συνιδιοκτησία, θα προσμετρήσουν οι υπερβάσεις που έχει κάνει ο ίδιος στην άλλη κάθετη συνιδιοκτησία;
ii. Σε περίπτωση που μετρήσουν (επειδή είναι του ίδιου) θα χει σημασία εάν η άδεια δόμησης εκδοθεί μετά από μεταβίβαση της αδόμητης κάθετης συνιδιοκτησίας αυτού του ιδιοκτήτη σε άλλον;


Προφανώς αναφέρεστε στην παράγραφο 2 του άρθρου 25 η οποία αναφέρει:
2. Στην περίπτωση που το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους συνιδιοκτήτες (προϋπόθεση 1) και έχει συσταθεί (προϋπόθεση 2) οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μέχρι τις 28.7.2011 (προϋπόθεση 3), για τον υπολογισμό των πολεοδομικών μεγεθών, την έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης, που αναλογούν στα ιδανικά μερίδια κάθε συνιδιοκτήτη δεν λαμβάνονται υπόψη οι αυθαίρετες κατασκευές που έχουν εκτελεστεί σε άλλη οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία.
Η παράγραφος λοιπόν αυτή θέτει 3 προϋποθέσεις:
1. Να είναι πάνω από 1 ιδιοκτήτης
2. Να έχει γίνει σύσταση πριν την 28.07.2011
Συνεπώς:
i. Ναι θα προσμετρηθούν αφού υπάρχει ένας και μόνο ιδιοκτήτης.
ii. Ναι θα έχει σημασία αφού η παράγραφος θέτει ως προϋπόθεση την σύσταση προ 28.07.2011 και μόνο χωρίς αναφέρει ότι χάνεται το ευεργέτημα αυτό σε περίπτωση μεταβίβασης του εμπράγματου δικαιώματος πριν ή μετά την 28.07.2011


82.🔗
Σε περίπτωση αλλαγής της διαρρύθμισης των μεσότοιχων μεταξύ διαμερισμάτων των ορόφων ή και μεταξύ διαμερισμάτων και κοινόχρηστων χώρων που δεν αλλάζουν όμως τη θέση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και χωρίς υπέρβαση των πολεοδομικών μεγεθών, αλλά αλλάζουν τα τετραγωνικά των διαμερισμάτων σε σχέση με την κάτοψη ορόφου της άδειας (το ένα μεγαλώνει σε βάρος του άλλου ή σε βάρος των κοινόχρηστων χώρων), αποτελεί παράβαση του Ν.4178/2013;


Τόσο στον 4014/2011 όσο και στον 4178/2013 έχει συνδεθεί η αλλαγή του περιγράμματος μίας οριζόντιας ιδιοκτησίας και του αν χρήζει ή όχι τακτοποίησης με το αν η αλλαγή αυτή συνοδεύεται και από αλλαγές στις μηχανολογικές εγκαταστάσεις. Είναι δύο διαφορετικές έννοιες. Θα έπρεπε εκ των πραγμάτων η αλλαγή του περιγράμματος μίας οριζόντιας ιδιοκτησίας σε βάρος είτε άλλης ιδιοκτησίας είτε των κοινόχρηστων μερών, να χρήζει τακτοποίησης ανεξαρτήτως του αν άλλαξαν θέση τα θερμαντικά σώματα ή η θέση ενός λουτρού κ.τ.λ.
Προφανώς και ένας μηχανικός που θα κληθεί να δώσει βεβαίωση μεταβίβασης, βλέποντας ένα διαμέρισμα μεγαλύτερο κατά ένα δωμάτιο εις βάρος του διπλανού διαμερίσματος θα πρέπει να απαιτήσει την τακτοποίηση της αλλαγής αυτής, αφού θα έχει στα χέρια του εγκεκριμένες κατόψεις ενός άλλου διαμερίσματος από αυτό που βλέπει και έχει κληθεί να βεβαιώσει ότι όλα έχουν γίνει σύμφωνα με τις εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες. Παρόλα αυτά ο νόμος με την παράγραφο 9 του άρθρου 23 του δίνει την δυνατότητα να κοιτάξει πρώτα τα καλοριφέρ…


83.🔗
Έχουμε ένα διώροφο κτίριο προ 1955 (Ισόγειο: κατοικία, Όροφος: κατάστημα), στο οποίο έχουν γίνει κάποιες εργασίες σεισμοπλήκτου στο παρελθόν με άδεια σεισμόπληκτου (αντικατάσταση στέγης κατασκευή διαζώματος στην στέψη της φέρουσας τοιχοποίιας) και καλύπτει 100% την επιφάνεια του οικοπέδου. Ο μόνος ακάλυπτος χώρος που είχε στον 1ο όροφο (εμβαδού περίπου 20 μ2), έχει καλυφτεί με χαγιάτι περίπου το 1983. Θέλουμε να προβούμε στην διαδικασία της Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας (επισκευή όψεων, αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων, κουφωμάτων κ.λπ.). Ποια είναι τα βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσουμε λεπτομερώς, για να εγκριθούν αυτές οι εργασίες; Τονίζουμε ότι στο παρελθόν δεν έχει εκδοθεί καμία οικοδομική άδεια για το εν λόγω κτίριο (ούτε πιστοποίηση νομίμου περιγράμματος), παρά μόνο άδεια σεισμοπλήκτου από το Τ.Α.Σ. Μεσσηνίας.


Το μόνο που αφορά την διαδικασία του 4178 είναι η αυθαίρετη προσθήκη των 20m2 που θα πρέπει να τακτοποιηθεί.


84.🔗
Στις παλιότερες οικοδομικές άδειες δεν υπήρχε μελέτη περιβάλλοντα χώρου και για αυτό δεν υπάρχουν στα σχέδια περιφράγματα – μάντρες, δεν γινόταν διαχωρισμός του χώρου όπου υπήρχε ή όχι φύτευση και δεν φαίνονταν τμήματα του περιβάλλοντα χώρου που πιθανόν να ήσαν σε διαφορετικές στάθμες. Αυτές οι κατασκευές θεωρούνται αυθαίρετες;


Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 3 ο εντοπισμός των αυθαιρέτων κατασκευών γίνεται µε βάση τις εγκεκριμένες μελέτες τους. Συνεπώς δεν μπορεί να αναγνωρισθεί αυθαίρετη κατασκευή στην περίπτωση που αναφέρετε.


85.🔗
Σε κτίριο εντός οικισμού προ ΄23 για το οποίο έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια το 1991 και το οποίο βρίσκεται εκτός οριογραμμών οριοθετημένου ρέματος υπάρχουν οι εξής παραβάσεις:
α) Το κτίριο κατασκευάστηκε με στροφή 90 μοιρών περίπου, στις αρχικές του διαστάσεις, και σε απόσταση 2,50 από τις οριογραμμές ρέματος το οποίο οριοθετήθηκε το 2005.
β) Δεν ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου με αποτέλεσμα το υπόγειο να καταστεί ισόγειο και να υπάρχει υπέρβαση στο συνολικό ύψος του κτιρίου.
γ) Έγινε υπέρβαση δόμησης με μετατροπή Η.Χ. σε χώρους Κ.Χ. και μικρή αύξηση διαστάσεων σε τμήμα του κτιρίου.
Το κτίριο μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4178/13 και αν ναι, πώς θα γίνει ο υπολογισμός του προστίμου;


Από την περιγραφή που δίνετε δεν προκύπτει ότι το ακίνητο εντάσσεται σε κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου 2 (απαγόρευση υπαγωγής).
Το ερώτημα για το πως θα υπολογισθεί το πρόστιμο είναι πολύ γενικό και δεν μπορεί να απαντηθεί.


86.🔗
Κτίσμα με αυθαίρετες κατασκευές για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια νομιμοποίησης πριν τις 28/7/2011, στοιχεία της οποίας και αφού ρευματοδοτήθηκε το κτίριο δεν τηρήθηκαν (δεν κατασκευάστηκε η στέγη η οποία είναι υποχρεωτική ως ευρισκόμενο εντός οικισμού, δεν αποξηλώθηκαν μη νόμιμοι εξώστες στην οροφή αυτού και δεν κατασκευάστηκαν Η.Χ. προβλεπόμενοι από την άδεια νομιμοποίησης στους εξώστες του Α' ορόφου).
Το κτίριο μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 3 του Ν. 4178/13 και αν ναι, πως υπολογίζεται το πρόστιμο για τις παραβάσεις περί μη υλοποίησης των προβλεπομένων από την άδεια νομιμοποίησης κατασκευών;


Προφανώς η άδεια νομιμοποίησης θα εκδόθηκε με την αίρεση των εργασιών που αναφέρονται. Η μη πραγματοποίηση τους καθιστούν την νομιμοποίηση ως μη γενόμενη συνεπώς δεν είναι δυνατή η χρήση του 23.3.


87.🔗
Ποια τιμή ζώνης χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ειδικού προστίμου για αυθαίρετα κτίσματα σε ακίνητο το οποίο βρίσκεται σε εγκεκριμένο από το 1906 κοινόχρηστο χώρο του σχεδίου πόλεως της Λυγιάς Κορινθίας και πρόκειται να ενταχθούν στις διατάξεις του Ν. 4178/13 κατ΄ εξαίρεση σύμφωνα με τη παρ 2α του άρθρου 2; Ο εν λόγω κοινόχρηστος χώρος ορίζεται νότια με την Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών και βόρεια με την οριογραμμή αιγιαλού ενώ δεν περικλείεται από ρυμοτομικές γραμμές. Γίνεται έλεγχος υποχρεωτικών αποστάσεων και με ποιες διατάξεις;


Προφανώς και δεν γίνεται να δοθεί απάντηση για την τιμή ζώνης συγκεκριμένης περιοχής. Πέρα από αυτό παίζει ρόλο και το αν το ακίνητο είναι εντός ή εκτός Α.Π.Α.Α..
Με το θέμα των υποχρεωτικών αποστάσεων προφανώς εννοείτε την απόσταση από την Π.Ε.Ο. και τις πιθανές παράπλευρες οδούς. Ο έλεγχος γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2δ του άρθρου 2 με τους όρους οι οποίοι ίσχυαν κατά την εκτέλεση ή εγκατάστασή των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων.
Γενικά για υπαγωγή σε κοινόχρηστο χώρο θα πρέπει να προσέχετε:
i. Αν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση (να έχουν ολοκληρωθεί η διαδικασία αποζημίωσης)
ii. Να υφίστανται εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο
iii. Το αυθαίρετο να προϋπάρχει της έγκρισης απαλλοτρίωσης.
Αν η χρονολογία του 1906 που αναφέρεται στην ερώτηση δεν είναι εκ παραδρομής λάθος, τότε ή το ακίνητο θα είναι μετά οπότε δεν μπορεί να υπαχθεί είτε είναι πριν οπότε ως προϋφιστάμενο του 1923 είναι νόμιμο και δεν χρειάζεται να υπαχθεί.


88.🔗
Απορίες σχετικά με την "κύρια & μοναδική κατοικία" στο Ν4178/13:
i. Είναι "κύρια" όταν διαμένει ο ιδιοκτήτης και ανεξαρτήτου επιφανείας της; Η εγκύκλιος 3, αναφέρεται στα 70μ2 της πρώτης και μοναδικής κατοικίας;
ii. Εφόσον υπάρχει και άλλη κατοικία πέραν της κύριας, εξετάζεται αν πληρούνται οι στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας και αν βρίσκεται σε διαμέρισμα κάτω των 3000 κατοίκων;
iii. Στην εφορία, διώροφη κατοικία 100μ2 είχε ληφθεί ως α' κατοικία. Ο ιδιοκτήτης διαμένει εκεί και δεν έχει κάτι άλλο στην ιδιοκτησία του. Τώρα με το Ν4178/13, πώς θα υπολογιστεί η χρήση του;


i. Η κύρια κατοικία είναι αυτή που μένει ο ιδιοκτήτης και αναφέρεται στον πίνακα 5 του Ε1.
ii. Κατοικίες που βρίσκονται σε τοπικές ή δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό κάτω των 3000 δεν λαμβάνονται υπόψη στον έλεγχο της Κύριας και Μοναδικής κατοικίας.
iii. Η περιγραφόμενη κατοικία είναι η κύρια κατοικία του ιδιοκτήτη και αφού δεν έχει άλλη ακίνητη περιουσία ούτε ο ίδιος, ούτε η σύζυγος ούτε τα ανήλικα παιδιά του, τότε θεωρείται και μοναδική. Για το πόσα είναι τα τετραγωνικά μέτρα που πιθανόν θα χρησιμοποιήσει τον συντελεστή αυτόν, είναι μία άλλη διαδικασία που αναφέρεται αναλυτικά την υπ’ αριθμ 45 απάντηση.


89.🔗
Σε εκτός σχεδίου περιοχή έχουν κατασκευασθεί 2 κτίρια με χρήση γραφεία + καταστήματα συνολικής δόμησης 600m2, (όση δηλαδή και η μέγιστη επιτρεπόμενη για τις χρήσεις αυτές). Τμήμα 150m2 του ενός κτιρίου έχει αλλάξει χρήση σε κατοικία.
Για την αυθαίρετη αυτή αλλαγή χρήσης ποιους συντελεστές προστίμου βάζω; Αλλαγή χρήσης και υπέρβαση δόμησης; Μόνο αλλαγή χρήσης; Μόνο υπέρβαση δόμησης; Και αν ναι τι ποσοστό υπέρβασης; (με δεδομένο ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση για κατοικία είναι 200m2).
Σε ποια κατηγορία ανήκει η αυθαίρετη αυτή αλλαγή χρήσης;
Υπάρχουν και άλλες αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες εμπίπτουν στον αναλυτικό προϋπολογισμό του παρατήματος Β (λοιπές παραβάσεις).


Η περίπτωση αυτή περιγράφεται στο άρθρο 19 παράγραφος 5 του νόμου.
Η μικτή χρήση που προκύπτει δικαιολογεί επιτρεπόμενη δόμηση 200m2.
Στην περίπτωση σας έχει αλλάξει η χρήση των 150m2 η οποία μαζί με το υφιστάμενο κτίριο των 450m2 ξεπερνά την επιτρεπόμενη δόμηση.
Θα συμπληρώσετε ένα Φύλλο Καταγραφής με τα 150m2 και σε αυτά θα υπολογισθεί ο συντελεστής αλλαγής χρήσης χωρίς υπολογισμό του συντελεστή υπέρβασης δόμησης.
Οι υπόλοιπες κατασκευές θα δηλωθούν με αναλυτικό προϋπολογισμό κανονικά σε ένα άλλο Φ.Κ..


90.🔗
Σε οικόπεδο που τμήμα του εμπίπτει εντός των ορίων οικισμού και τμήμα του εκτός αυτών κατασκευάστηκε κτίριο σε θέση εκτός των ορίων, με όρους δόμησης του άρτιου τμήματος που βρίσκεται εντός, (σχετ. Εγγρ. Δοκκ 39518/5-7-89).
Το εκτός των ορίων τμήμα του οικοπέδου δεν είναι άρτιο, απλά εκεί τοποθετήθηκε νομίμως το κτίριο. Στο εν λόγω κτίριο υπάρχουν αυθαιρεσίες προς ρύθμιση. Για την ρύθμιση θεωρούμε πως το κτίριο βρίσκεται εκτός σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού;


Από τη στιγμή που θα εκδοθεί νομίμως η άδεια και έχετε κατασκευάσει το κτίριο σας στο σημείο που ορίζει η άδεια αυτή, θα τακτοποιήσετε τα τμήματα που είναι καθ’ υπέρβαση των εγκεκριμένων μελετών.
Στο Εγγρ.39518/89 Δόμηση γηπέδων που τέμνονται από όρια οικισμού αναφέρονται τα εξής:
i. Η οικοδομή σε ένα οικόπεδο που τμήμα του εμπίπτει εντός των ορίων του οικισμού και τμήμα του εκτός αυτών δύναται να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε τμήμα του ανωτέρω οικοπέδου, αρκεί στο τμήμα αυτό να εφαρμόζονται οι σχετικές πολεοδομικές διατάξεις (αρτιότητα, αποστάσεις από όρια, κλπ).
ii. Εάν το εναπομένον εκτός των ορίων του οικισμού τμήμα του οικοπέδου δεν είναι άρτιο κατά τον κανόνα ή κατά παρέκκλιση, δεν αντιστοιχεί σε αυτό το τμήμα συντελεστής δόμησης (σδ). Στην περίπτωση αυτή η οικοδομή που προκύπτει στο άρτιο εντός του οικισμού τμήμα του οικοπέδου δύναται να τοποθετηθεί στο εκτός οικισμού τμήμα του, αρκεί να τηρηθούν οι αποστάσεις αυτής από τα όρια του οικοπέδου σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης.
Εκ των ορισμών προκύπτει ότι για την τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών θα θεωρήσετε ότι βρίσκεται εντός ορίου οικισμού και θα χρησιμοποιήσετε τους όρους δόμησης που ισχύουν σήμερα για το οικόπεδο σας.


91.🔗
Το 1990 εκδόθηκε οικοδομική άδεια εντός προ του ΄23 οικισμού σε οικόπεδο άρτιο κατά παρέκκλιση. Μετά την οριοθέτηση του οικισμού το οικόπεδο είναι μη άρτιο. Το ακίνητο έχει ενταχθεί στο Ν.4014/2011 και ο έλεγχος είχε γίνει με τις διατάξεις που εκδόθηκε η άδεια. Στον Ν.4178/2013 ο έλεγχος πρέπει να γίνει με ότι ισχύει σήμερα πως αντιμετωπίζεται; Είναι δυνατόν να πάει όλο το ακίνητο αυθαίρετο;


Προφανώς και δεν θα ελεγχθεί το σύνολο του κτιρίου σας ως αυθαίρετο αλλά μόνο τα τμήματα που δεν περιγράφονται στην οικοδομική άδεια.


92.🔗
Έχω ένα οικόπεδο εντός σχεδίου πόλεως, επιφάνειας 1500τ.μ. Και εντός υπάρχει αποθήκη 30τ.μ. χωρίς άδεια. Τμήμα του ως άνω οικοπέδου και τμήμα της αποθήκης απαλλοτριώνονται για την διάνοιξη δρόμου (διαπλάτυνση). Έχει κυρωθεί αλλά δεν έχει αποζημιωθεί ο ιδιοκτήτης. Μπορώ να τακτοποιήσω με τον 4178/2013 την αποθήκη; Απαιτείται τακτοποίηση προκειμένου να μεταβιβάσει ο ιδιοκτήτης το ακίνητο;


Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που έχει ως αντικείμενο την σύσταση ή την μεταβίβαση εμπράγματου δικαιώματος απαιτείται βεβαίωση μεταβίβασης. Από τη στιγμή που μεταβιβάζεται και το απαλλοτριωμένο τμήμα και μέσα σε αυτό υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή, αυτή θα πρέπει να τακτοποιηθεί. Από τη στιγμή που ισχύουν αθροιστικά τα παρακάτω:
1. Υφίστανται εμπράγματα δικαιώματα του ιδιοκτήτη
2. Δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση
3. Η αυθαίρετη κατασκευή προϋπάρχει της έγκρισης της απαλλοτρίωσης
τότε μπορεί αν γίνει δήλωση και του τμήματος που απαλλοτριώνεται. Σε κάθε περίπτωση και επειδή τα αυθαίρετα ΔΕΝ αποζημιώνονται ακόμα και αν υπαχθούν στον νόμο, εξετάστε την επιλογή της κατεδάφισης της αποθήκης.


93.🔗
Σε νομίμως υφιστάμενο κτίριο έγινε κατασκευή υπογείου που δεν προβλεπόταν από την οικοδομική. άδεια, κάτω από χώρο ισογείου καταστήματος. Το εν λόγω υπόγειο επικοινωνεί με το κατάστημα μέσω εσωτερικής μεταλλικής κλίμακας. Επίσης, στο κατάστημα κατασκευάστηκε χώρος παταριού ο οποίος επικοινωνεί και αυτός με το κατάστημα με εσωτερική μεταλλική σκάλα.
i. Εκτός από το πρόστιμο για την αυθαίρετη κατασκευή υπογείου θα υπολογιστεί και πρόστιμο για την εσωτερική μεταλλική σκάλα επικοινωνίας αυτού με το ισόγειο (με αναλυτικό προϋπολογισμό) ή αυτό καλύπτεται από το προαναφερθέν πρόστιμο;
ii. Η επιφάνεια για τον υπολογισμό του προστίμου που αφορά το πατάρι θα είναι η καθαρή ή σε αυτή θα πρέπει να συνυπολογιστούν οι εξωτερικοί τοίχοι και οι τυχόν μεσοτοιχίες; Και σε αυτή την περίπτωση η σκάλα μεταξύ παταριού – ισογείου θα υπολογιστεί με αναλυτικό ή καλύπτεται από το πρόστιμο για το πατάρι;


i. Είναι υπερβολή να τακτοποιηθεί η σκάλα ως κατασκευή. Με την ίδια λογική θα τακτοποιούσαμε και την σκάλα σε μία αυθαίρετη αυτοτελή διώροφη κατοικία κτλ.
ii. Γενικά για το πατάρι και την σοφίτα, να περιμένουμε την νέα Εγκύκλιο από το ΥΠΕΚΑ όπου κατά τα λεγόμενα των υπηρεσιακών παραγόντων θα απαντηθούν πολλά από τα ερωτήματα που αφορούν τους χώρους αυτούς.


94.🔗
Έχω μία περίπτωση που ενώ υπάρχει οικοδομική άδεια από την έρευνα που έκανα κατέληξα στο συμπέρασμα ότι το οικόπεδο που περιγράφεται στην οικοδομική άδεια είναι μη οικοδομήσιμο ενώ στην οικοδομική άδεια αναφέρεται ότι είναι οικοδομήσιμο. Με βάση τους συντελεστές της οικοδομικής άδειας θεωρείται ότι δεν υφίσταται οικοδομική άδεια και άρα ο συντελεστής που χρησιμοποιείται είναι όχι οικοδομική άδεια άρα 2. Κατά συνέπεια στο σύνολο των τετραγωνικών της οικοδομής πολλαπλασιάζονται με 2. Λοιπές κατασκευές όπως πλακόστρωση, χαγιάτια θεωρούνται λοιπές παραβάσεις και άρα υπολογίζονται με αναλυτικό προϋπολογισμό ή δεν θεωρούνται παραβάσεις και άρα ο υπολογισμός του προστίμου γίνεται μόνο για τα τετραγωνικά της οικοδομής;


Κατά την Ε/Α Στ’7 είχε δοθεί αυτή η κατεύθυνση που περιγράφεται στην ερώτηση.
Από τον Ν.4178 δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, ούτε και έχει δοθεί τέτοια οδηγία.
Συνεπώς θα πρέπει να τακτοποιηθεί το σύνολο των κατασκευών.


95.🔗
Έχουμε μία 4ώροφη πολυκατοικία με υπόγειο και στη στάθμη του υπογείου οι αποθήκες έχουν μετατραπεί σε κατοικίες. Ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης που θέλει να τακτοποιήσει την ιδιοκτησία του στο υπόγειο, έχει καταλάβει ένα μικρό τμήμα του υποτιθέμενου λεβητοστασίου βάσει αδείας (στην κατασκευή έχει τοποθετηθεί φυσικά αλλού). Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπογράφουν όλοι οι ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας υπεύθυνη δήλωση πώς επιτρέπουν στον ιδιοκτήτη να τακτοποιήσει το χώρου του. Εμείς, παρ' όλα αυτά, εάν συλλέξουμε υπεύθυνες δηλώσεις που ξεπερνούν το μισό του συνόλου των ιδιοκτητών μπορούμε να προχωρήσουμε στην τακτοποίηση;


Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που υπάρχει σύσταση οριζόντων ιδιοκτησιών.
Αναζητείται η πλειοψηφία που αναφέρεται στον κανονισμό και ελλείψει αυτού αναζητούμε απλή πλειοψηφία.


96.🔗
Στην Ο.Α. του 1989, προβλεπόταν ισόγειο κατάστημα. Στην κατασκευή το κατάστημα είναι σύμφωνο με την άδεια, έγινε όμως αυθαίρετο τμήμα υπογείου, που λόγω κλίσεως εδάφους μόνο η μια πλευρά του είναι μέσα στο έδαφος.
i. Πώς θα υπολογιστεί με το Ν4178/13 το πρόστιμο; Εκτός των άλλων συντελεστών, θα πάρει και Υ.Υ.;
ii. Για την κατηγοριοποίηση του κτιρίου: δεν ξεπερνιέται το 40% της δόμησης και της κάλυψης βάση των εγκεκριμένων της Ο.Α. Όμως το ύψος του υπογείου/ προβλεπόμενο ύψος της αδείας>>20%, άρα κατηγορία 5;


i. Δεν είναι εύκολο από μία περιγραφή να γίνει ξεκάθαρη η πραγματική κατάσταση. Θα πρέπει γενικά να ελέγξετε τα υψόμετρα που προβλέπονταν στην άδεια και αυτά που τελικώς υλοποιήθηκαν.
ii. Αν έστω και ένας από τους συντελεστές ΥΔ, ΥΚ, ΥΥ ξεπεράσουν ποσοστά που προβλέπονται για την κατηγορία 4, ήτοι 40-40-20, τότε θα πρέπει να γίνει υπαγωγή στην κατηγορία 5.


97.🔗
Είμαι μηχανικός και έχω κάνει υποβολές στον Ν4014/2011. Όμως έκλεισα την προσωπική μου εταιρεία και δουλεύω πια σαν μηχανικός στην Ο.Ε. που έχω. Για να αλλάξω τις υποβολές μου και να περάσουν στον Ν.4178 στην εταιρεία μου, πρέπει να ακολουθήσω την διαδικασία με τις δηλώσεις και την υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη; Οι πελάτες μου δεν αλλάζουν μηχανικό γιατί εγώ θα υπογράφω τα σχέδια. Τι ακριβώς πρέπει να κάνω; Στη αίτηση που θα κάνω για την μεταφορά μπορώ να βάλω όλες τις υποβολές μου ή πρέπει να στείλω την καθεμιά ξεχωριστά;


Ναι θα πρέπει να γίνει αλλαγή μηχανικού ή αλλαγή διαχειριστή όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. 17 απάντηση. Στην ομάδα έργου στην δήλωση του 4178 θα πρέπει να προσθέσετε και το όνομα σας αφού για κάποια δικαιολογητικά απαιτείται μηχανικός με συγκεκριμένα δικαιώματα (π.χ. για στατική επάρκεια Π.Μ., για την βεβαίωση των ηλεκτρομηχανολογικών Η.Μ. ή Μ.Μ. και οι αντίστοιχες ειδικότητες Τ.Ε. κτλ)
Το θέμα είναι και λογιστικό, αφού ναι μεν εσείς θα υπογράφεται ως φυσικό πρόσωπο για την ανάληψη της ευθύνης σε ότι έχει να κάνει με τα πολεοδομικά θέματα, αλλά ταυτόχρονα είστε και εκπρόσωπος της εταιρείας η οποία θα λάβει την αμοιβή και αυτή θα πρέπει να φαίνεται ως λήπτρια της (αμοιβής).
Θα χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς της εταιρείας, τόσο στην πλατφόρμα δήλωσης του 4178 όσο και σε αυτήν των αμοιβών.


98.🔗
Κατοικία εκτός σχεδίου πόλης και εντός καλλιεργήσιμου αγρού (δενδρώδης καλλιέργεια), με εξωτερικό ανεξάρτητο WC και οικίσκο στέγασης αντλητικού συγκροτήματος προϋφιστάμενα (όλα) του 1975 μπορεί να ενταχθεί σαν σύνολο στην κατηγορία 1 και να εξαιρεθεί οριστικά της κατεδάφισης με καταβολή παραβόλου 500 ευρώ;


Η κατηγορία 1 χρησιμοποιείται αποκλειστικά για κτίρια κατοικίας. Από την περιγραφή των αυθαιρέτων η κατοικία είναι φυσικό να μπορεί να υπαχθεί στην κατηγορία αυτή. Ο οικίσκος του αντλητικού θα εξεταστεί άμα μπορεί να υπαχθεί στην κατηγορία 3 αλλιώς θα πάει με αναλυτικό. Το W.C., είναι μία ανεξάρτητη κατασκευή μεν αλλά άμα αποτελεί τον χώρο υγιεινής της κατοικίας, από το πνεύμα του νόμου προκύπτει ότι μπορεί να υπαχθεί μαζί με την κατοικία στην κατηγορία 1. Εσείς που έχετε και την εικόνα, θα πρέπει να αποφασίσετε πως τελικά θα δηλωθεί.


99.🔗
Σας παρακαλώ θερμά θα ήθελα την βοήθειας σας για κάποια περίπτωση πελάτη μου η οποία είναι επείγουσα. Θέλει να ρευματοδοτήσει το ακίνητο του για να εγκατασταθεί. *Έχει εκδοθεί οικοδομική. άδεια το έτος 2008. Έχει ολοκληρώσει το σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα τον Απρίλιο του 2010. Υπάρχουν καρτέλες ενσήμων του ΙΚΑ και τα αντίστοιχα τιμολόγια. *Μέχρι τον Απρίλιο του 2011 έχει ολοκληρώσει την οικοδομή εκτός από τον περιβάλλοντα χώρο και το τρίψιμο των πατωμάτων .
Υπάρχουν :
α. καρτέλες ενσήμων του ΙΚΑ από τις οποίες προκύπτει ότι έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα ένσημα βάσει πίνακα ΙΚΑ εκτός από αυτά του περιβάλλοντα χώρου και 11 ένσημα από τα δάπεδα (που αφορούν βερνικώματα και τριψίματα πατωμάτων και θα κατατεθούν με την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εργασιών)
β. τιμολόγια από: εξωτερικά κουφώματα, εσωτερικά κουφώματα, κάγκελα, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας, είδη υγιεινής , ασανσέρ, κλπ μέχρι τον Απρίλιο του 2011.


i. Μπορεί βάσει των ανωτέρω να ενταχθεί στις διατάξεις του Ν.4178/2013 (έχει ποσοστό υπέρβασης δόμησης ~40 % και υπέρβασης ύψους ~25 %) και να ταχτοποιήσει το σύνολο των αυθαιρέτων;
ii. Επίσης στο άνω ακίνητο έχει γίνει σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών και αφορά 3 οριζόντιες ιδιοκτησίες – 3 οροφοδιαμερίσματα (ισόγειο, α’ και β’ όροφος). Επειδή υπάρχει μικρή υπέρβαση του πλάτους των εξωστών προς τον ακάλυπτο ~15 εκ και κατασκευή τζακιού και αλλαγή των διαστάσεων των εξωτερικών κουφωμάτων και στις 3 οριζόντιες ιδιοκτησίες μπορεί να γίνει μια κοινή δήλωση και για τα 3 διαμερίσματα παρόλο που υπάρχει σύσταση;
i. Ο νόμος αναφέρει στο άρθρο 8: Η αναστολή ή και η εξαίρεση από την κατεδάφιση, κατά τις διατάξεις του παρόντος, ισχύει για κτίρια των οποίων έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός και για χρήσεις που έχουν εγκατασταθεί, μέχρι 28.7.2011 καθ’ υπέρβαση είτε των διατάξεων του ν.1577/1985 (Α΄ 210). Εσείς έχετε δημόσια έγγραφα (καταστάσεις Ι.Κ.Α.) που αποδεικνύουν την κατασκευή του Φ.Ο. και σχεδόν του συνόλου των υπόλοιπων εργασιών προ 28.07.2011. Ο νόμος όμως επιβάλλει και την απόδειξη της κατασκευής μέσω Α/Φ που θα ανέβει στο σύστημα.
Στη δική σας περίπτωση έχει ολοκληρωθεί σχεδόν το σύνολο των εργασιών. Θα πρέπει όμως μετά την ένταξη σας στον νόμο να ακολουθήσετε την διαδικασία της έκδοσης άδειας αποπεράτωσης όπως περιγράφεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 25. Κατά την έκδοση της Εγκυκλίου θα υπάρχει αναφορά για την διαδικασία αυτή. Στη συνέχεια θα ακολουθήσετε την παράγραφο Β.2β της Εγκυκλίου 1/07.02.2012 που αφορά βέβαια τον 4014. Γενικά για την ηλεκτροδότηση δείτε και αυτό. Δεν γνωρίζω αν για το ερώτημα σας έχετε λάβει υπόψη την παράγραφο 14 του άρθρου 23, η οποία εκ της διατύπωσης της δεν πρέπει να σας απασχολεί γιατί μιλάει για ολοκλήρωση των εργασιών αποπεράτωσης στο σύνολο τους μετά τις 28.07.2011.
ii. Επιτρέπεται η κοινή δήλωση για διαφορετικές οριζόντιες ιδιοκτησίες.


100.🔗
Είχα μία δήλωση στον Ν.4014/2011, είχε πληρώσει το παράβολο και πήγαινε προς έκδοση οικοδομικής άδειας. Τη μετέφερα στον Ν.4178/2013 και πλέον την έβαλα για ρύθμιση, πλήρωσε το ποσοστό ανταπόδοσης και την πήγα στη επόμενη φάση και μου έβγαλε μηνιαίες δόσεις. Πως μετατρέπεται σε εφάπαξ; Δεν έχω την επιλογή αυτή;


Οι δηλώσεις που προέρχονται από τον 4014 δεν μπορούν να εξοφλήσουν το πρόστιμο εφάπαξ.
Η έκπτωση του 10% για τις δηλώσεις του ν.4014/2011 όπου έχει εξοφληθεί τουλάχιστον το 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου εφαρμόζεται αυτόματα κατά τη διαδικασία μετάβασης.
Εφόσον δεν έχει εξοφληθεί το 30% πριν τη μεταφορά, μπορεί να εξοφληθεί μέσω των δόσεων του 4178 το 30% του συνολικού ποσού προστίμου εντός του εξαμήνου (δηλ. πριν την 10.2.2014, για το πρώτο εξάμηνο εφαρμογής του νόμου) και να γίνει αίτημα εφαρμογής της έκπτωσης του 10%.


101.🔗
Οικοδομές οι οποίες έχουν κατασκευαστεί με οικοδομική άδεια και στην πραγματικότητα το εμβαδόν είχε μικρότερο εμβαδόν της αρτιότητας (π.χ < 4000 τμ εκτός σχεδίου και σήμερα μετρείται 3800 τμ ) λαμβάνονται ως τελείως αυθαίρετα σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α του Ν 4178/13 ( περ. β);


Ναι, το αναφέρει το παράρτημα Α στο πεδίο για την ύπαρξη ή μη οικοδομικής άδειας.
Το θέμα είναι ότι πλέον ο 4178 ΔΕΝ υποχρεώνει σε σύνταξη νέου τοπογραφικού πλέον και στα εκτός σχεδίου. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 6 όταν έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια είναι:
6. Σχέδια ως εξής:
α. Σε περίπτωση ύπαρξης οικοδομικής άδειας τα εξής αντίγραφα:
i) Του στελέχους της οικοδομικής άδειας, καθώς και απόσπασμα ρυμοτομικού για τις περιοχές όπου υφίστανται εγκεκριμένα σχέδια.
ii) Του τοπογραφικού διαγράμματος.
Απαιτεί δηλαδή αντίγραφο του εγκεκριμένου από την οικοδομική άδεια τοπογραφικού, που δείχνει το οικόπεδο με το απαιτούμενο για αρτιότητα (ψευδές) εμβαδόν...
Είναι απορίας άξιο πως θα μπορέσει ο μηχανικός να ελέγξει αποστάσεις από τα όρια κτλ σε ένα γήπεδο 4000m2 χωρίς την σύνταξη νέου τοπογραφικού.


102.🔗
Αποθήκες του άρθρου 9 της κατηγορίας 3 μπορεί να είναι 2 ή 3 τον αριθμό μέχρι συνολικού εμβαδού 15.00 ή αποκλειστικά 1 αποθήκη μέχρι 15.00 τμ και ύψους < 2.50μ Οι υπόλοιπες αποθήκες λαμβάνονται με αναλυτικό, ΥΔΚΧ ή ΥΔΒΧ;


Στην κατηγορία 3 μπορεί να υπαχθεί μία αποθήκη έως 15m2 και ύψος ως 2,50m. Οι υπόλοιπες θα υπολογισθούν με τον γενικό τύπο του ενιαίου ειδικού προστίμου και όπως φημολογείται και έχει πολλάκις επιβεβαιωθεί και από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υ.ΠΕ.Κ.Α., θα λαμβάνουν τον μειωτικό συντελεστή της παραγράφου 18.6.


103.🔗
Όταν θα εφαρμοσθεί η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου εφόσον κάποιος δεν μπει στις ρυθμίσεις του τρέχοντος νόμου θα μπορεί να δημιουργήσει την ταυτότητα εφόσον υπάρχουν υπερβάσεις;


Προφανώς όχι. Αλλά και να δοθεί τότε αυτή η δυνατότητα με την πληρωμή προστίμου, είναι σίγουρο ότι δεν θα ανακοινωθεί από τώρα.


104.🔗
Ο ελεγκτής δόμησης για τα αυθαίρετα της κατηγορίας 5 του άρθρου 9 θα είναι μόνο για αυτά που θέλουν να γίνει οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση με τις υπόλοιπες προϋποθέσεις 34-5 ή θα είναι για όλα τα αυθαίρετα της κατηγόριας 5;


Μόνο για όσους θέλουν να πάρουν οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση.


105.🔗
Για μεταβίβαση με πληρωμένο το 30 % γιατί δε βγαίνει βεβαίωση από το σύστημα;


Θα πρέπει η δήλωση να αναβαθμιστεί σε ολοκληρωμένη υπαγωγή.


106.🔗
Στον Ν.4014 έχει δηλωθεί κτίσμα προ 1983 έχοντας ως δικαιολογητικό την οικοδομική άδεια του έτους 1976. Τώρα στην μετάβαση μπορεί να βάλει κατηγόρια 2 εφόσον δεν υπάρχουν άλλες μεταγενέστερες κατασκευές ή απαιτείται δημόσιο έγγραφο ή Α/Φ;


Σε κάθε περίπτωση που χρησιμοποιείται συντελεστής παλαιότητας, αυτός θα πρέπει να αποδεικνύεται είτε με Α/Φ είτε με δημόσια έγγραφα.
Δημόσια έγγραφα είναι:
α) τα διοικητικά, αυτά δηλαδή που συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις της Διοίκησης, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις και
β) τα ιδιωτικά έγγραφα που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες.
γ) Επιπλέον ως διοικητικά έγγραφα γίνεται δεκτό ότι νοούνται και όσα δεν προέρχονται μεν από δημόσιες υπηρεσίες, αλλά χρησιμοποιήθηκαν ή ελήφθησαν υπόψη για τον καθορισμό της διοικητικής δράσης ή τη διαμόρφωση γνώμης ή κρίσης διοικητικού οργάνου.
Πηγή: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ανάλυση του Θεσμικού Πλαισίου


107.🔗
Κατηγόρια 1: σε περίπτωση που κατοικία έχει κτιστεί το 1970 αποδεδειγμένα με Α/Φ και έχει κατασκευάσει μελλοντικά το 1990 επίσης κτίσμα με χρήση κατοικίας στον ακάλυπτο μπορώ να βάλω την κυρίως κατοικία κατηγορία 1 και το κτίσμα στον ακάλυπτο με άλλο Φ.Κ ως κατηγορία 5;


Ναι μπορείτε.


108.🔗
Στην κατηγόρια 2 αναφέρει να μην υπάρχουν άλλες αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα του 1983. Όταν όμως στο σύστημα έχει μπει αυτόματα από την μετάβαση του 4014 στο 4178 ένα Φ.Κ με παραβάσεις π.χ. για ένα στέγαστρο ή κάτι άλλο, το σύστημα δεν απορρίπτει την κατηγόρια 2 για την κυρίως κατασκευή άσχετα αν στις παραβάσεις μπαίνει κατηγόρια 5 για το στέγαστρο. Ισχύει δηλαδή ότι το κυρίως κτίσμα αποδεδειγμένα προ 1983 μπορεί να πάει κατηγόρια 2 και το Φ.Κ με τις παραβάσεις κατηγόρια 5;


Το ότι το σύστημα δεν μπλοκάρει την υποβολή μία αίτησης ΔΕΝ σημαίνει ότι είναι επιτρεπτή και η ενέργεια. Το αντίθετο (το μπλοκάρισμα δηλαδή μίας αίτησης) είναι απαγορευτικό.
Ο νόμος αναφέρει:
Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας κατηγορίας στην περίπτωση που στο ακίνητο ή στην αυτοτελή ιδιοκτησία υπάρχουν και άλλες αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ή εγκαταστάθηκαν μεταγενέστερα του έτους 1983.
Η εγκύκλιος 3 ήρθε και μας έβαλε τον έλεγχο αυτόν στο επίπεδο του ακινήτου.
Μένει να περιμένουμε την νέα Εγκύκλιο μήπως και γίνει κάποια αλλαγή.


109.🔗
Περαιωμένες υποθέσεις με τον Ν3843/10 μπορούν να ενταχθούν στον Ν.4178/13 συμψηφίζοντας το πρόστιμο με άλλες παραβάσεις που υπάρχουν στην οικοδομή ;


Ναι μπορεί να γίνει ο συμψηφισμός. Συμψηφίζεται και το παράβολο του 3843.


110.🔗
Το άρθρο 23 παρ.17α και 18α τι περιλαμβάνει;


Άρθρο 17: κατασκευή κατοικίας εντός ΖΟΕ, μετά τον χαρακτηρισμό της. Η ΖΟΕ απαγορεύει την κατοικία. Πλέον με την παράγραφο 17 δύναται να τακτοποιηθεί.
Άρθρο 18: Σε περιοχές που δεν άλλαξαν οι χρήσεις κατά την τελευταία 25ετία, μπορεί να γίνει υπαγωγή για οποιαδήποτε χρήση.
Γενικά το άρθρο 23 περιέχει πολλές ειδικές περιπτώσεις ή ακόμα και συγκεκριμένες. Κάποιες από τις παραγράφους του είναι δύσκολο να αποκωδικοποιηθούν…


111.🔗
Πρόκειται να μεταφέρω μία δήλωση με ολοκληρωμένη υπαγωγή βάσει του Ν4014 στον Ν.4178. Για το κτίριο ενώ υπήρχε οικοδομική άδεια δεν είχαν εφαρμοστεί οι μελέτες της και συνεπώς όλο το κτίριο θεωρείται αυθαίρετο.
Βήμα 1ο: Προκειμένου να εξετάσω την κατηγορία της αυθαιρεσίας βάσει του Ν4178 συγκρίνω τα πραγματοποιημένα στοιχεία δόμησης, κάλυψης και ύψους με αυτά που είχαν δηλωθεί στην οικοδομική άδεια (αντίστοιχα ποσοστά 40%,40% και 20%) και προκύπτει κατηγορία 5.
Βήμα 2ο: Όταν έρχομαι να τα δηλώσω στο Σύστημα διαχείρισης του ΤΕΕ συγκρίνω την υπάρχουσα δόμηση σε σχέση με το 50% της επιτρεπόμενης και προκύπτει Υ.Δ.<50% της επιτρεπόμενης στην περιοχή βάσει των σημερινών όρων δόμησης. Όσων αφορά την κάλυψη προκύπτει ΥΚ >20% της επιτρεπόμενης στην περιοχή. ΥΥ δεν προκύπτει.
Βήμα 3ο: Εάν συμφωνείτε με τον τρόπο εργασίας μου έως αυτό το σημείο, θα ήθελα την άποψή σας στο παρακάτω ερώτημα :
1. Στο σημείο της δήλωσης Υ.Δ. κύριων χώρων θα εισάγω την συνολική δόμηση του κτιρίου ή την διαφορά σε σχέση με τους ισχύοντες όρους δόμησης της περιοχής; (δεδομένου ότι οι μελέτες της υπάρχουσας οικοδομικής άδειας δεν έχουν εφαρμοστεί)
2. Στο σημείο της δήλωσης Υ.Κ. κύριων χώρων θα εισάγω την συνολική κάλυψη του κτιρίου ή την διαφορά σε σχέση με τους ισχύοντες όρους δόμησης της περιοχής; (δεδομένου ότι οι μελέτες της υπάρχουσας οικοδομικής άδειας δεν έχουν εφαρμοστεί)


Περιγράφετε μία περίπτωση όπου στο κελί «έχει άδεια» θα βάλτε ΟΧΙ.
Επομένως τόσο το ποσοστό της ΥΔ όσο και της ΥΚ δεν θα είναι ενεργά.
Στα κελιά με τα τετραγωνικά θα δηλώσετε το σύνολο των τετραγωνικών αφού από τον έλεγχο που κάνατε προέκυψε ένα εντελώς αυθαίρετο κτίριο.


112.🔗
Τρίτεκνος με ενήλικα τέκνα που φορολογούνται ανεξάρτητα, έχει όμως την κάρτα, από την ομοσπονδία τριτεκνων εν ισχύ. Δικαιούται την μείωση;


Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των ειδικών ομάδων κατά την υποβολή της αίτησης.


113.🔗
Αυθαίρετο εντός της ζώνης των 20μ από ρέμα και άλλο αυθαίρετο εντός των ορίων από χαρακτηρισμένο αιγιαλό, τακτοποιούνται;


Η υπαγωγή απαγορεύεται εντός των οριογραμμών του ρέματος και εντός του αιγιαλού. Επομένως για την πρώτη περίπτωση (ρέμα) είναι δυνατή η υπαγωγή, για την δεύτερη (αιγιαλός) όχι.


114.🔗
Κατά την μετάβαση δήλωσης από το Ν4014/11 στον Ν4178/13 που έχει επιλεγεί τρόπος αποπληρωμής του προστίμου με δόσεις: Δεν υπάρχει διαφορά ως αναφορά τους χώρους και τις επιφάνειες, αλλά βάση του νέου νόμου, οι αποθήκες λαμβάνονται Κ.Χ. και "κύρια και μοναδική", λαμβάνεται από τα 70μ2. Κατά την επεξεργασία των φύλλων καταγραφής, πρέπει να διορθωθούν σύμφωνα με το Ν4178. Κάνοντας τις μετατροπές αυτές, το πρόστιμο αυξάνεται, όμως κατά την εγκύκλιο δεχόμαστε το παλαιό πρόστιμο. Στα " Οικονομικά στοιχεία" της δήλωσης υπολογίζονται 102 δόσεις με το νέο πρόστιμο. Στα σεμινάρια του ΥΠΕΚΑ μας είπαν ότι σταματάμε να πληρώνουμε έως την αποπληρωμή του παλαιού προστίμου. Όμως πώς θα μπορεί να ολοκληρωθεί αυτή η δήλωση όταν στο σύστημα φαίνονται απλήρωτες δόσεις;


Όταν δεν προκύπτει υποχρέωση επιπλέον καταβολής του προστίμου, αυτό ΔΕΝ υπολογίζεται από την πλατφόρμα. Στη δική σας περίπτωση γίνεται επανυπολογισμός γιατί διαφέρουν τα συνολικά τετραγωνικά μέτρα των χώρων Κ.Χ. του 4014 με αυτά του 4178 και τα συνολικά τετραγωνικά μέτρα των χώρων Β.Χ. του 4014 με αυτά με μειωτικό συντελεστή του 4178. Περιμένετε την Εγκύκλιο όπου κατά τα φημολογούμενα οι ισόγειοι βοηθητικοί χώροι θα λαμβάνουν και αυτοί μειωτικό συντελεστή.
Το «σπάσιμο» των τετραγωνικών σε περισσότερα ΦΚ με την αίρεση ότι μένουν ίδια τα μέτρα ΚΧ και μειωτικού συντελεστή με τα αντίστοιχα του 4014 ΔΕΝ προκαλεί επανυπολογισμό του προστίμου.
Σε περίπτωση που έχει γίνει η μεταφορά, έχει επανυπολογιστεί το πρόστιμο και έχει αυξηθεί ενώ δυνάμει της νέας Εγκυκλίου ΔΕΝ θα πρέπει να γίνει αυτό, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το ΤΕΕ είτε για να σας ενημερώσει ότι η διόρθωση θα γίνεται μέσω νέας υποβολής (πάτημα του φακέλου) είτε θα γίνει χειροκίνητα από αυτούς.


115.🔗
Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α (κατοικίες προ του 1975), στα 500ευρώ πρόστιμο-παράβολο, περιλαμβάνονται και ό, τι παρακολουθήματα υπάρχουν στην κατοικία π.χ. ημιυπαίθριος χώρος, κ.α.; Δηλαδή στα 500 ευρώ, περιλαμβάνεται η κλειστή επιφάνεια της κατοικίας ανεξαρτήτου εμβαδού και ο ημιυπαίθριος χώρος που τυχόν υπάρχει ή πρέπει να υπολογιστεί άλλο πρόστιμο για τον Η.Χ.;


Περιλαμβάνεται στο πρόστιμο των 500€.


116.🔗
Ποιά ημερομηνία λαμβάνεται για τις περαιτέρω προθεσμίες των δηλώσεων που έχουν μεταβεί από το Ν4014/11 στο Ν4178/13? Τα αρχεία σε αυτές τις δηλώσεις θα πρέπει να έχουν εισαχθεί στο Σύστημα εντός 6μήνου;


Ως ημερομηνία λαμβάνεται η ημέρα έγκρισης της αίτησης μετάβασης της δήλωσης στον 4178. Τα σχέδια και τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν εντός εξαμήνου από την ημερομηνία αυτή.


117.🔗
Αναφέρεται ότι για την κατηγοριοποίηση (4 ή 5) των αυθαιρέτων σε σχέση με τις υπερβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην οικοδομή, γίνεται σύγκριση με τα πολεοδομικά μεγέθη της οικοδομικής αδείας (εγκύκλιος 3 άρθρο 9 παρ.33), ενώ για τον υπολογισμό των ποσοστών υπέρβασης γίνεται σύγκριση με τα επιτρεπόμενα μεγέθη από τους σημερινούς ισχύοντες όρους δόμησης.( αυτό αναφέρεται στο παράρτημα 1 της εγκυκλίου 3 παρ Α3 )
Αυτό πραγματικά και να θέλουμε να το κάνουμε δεν μπορούμε καθόσον το σύστημα του ΤΕΕ δεν το επιτρέπει αφού όταν εντάσσουμε την κατηγορία 4 δεν μπορεί να μπει ποσοστό υπέρβασης Δόμησης > 50% ή ποσοστό υπέρβασης ύψους > 20%.
Θεωρώ ότι η σύγκριση θα πρέπει να γίνεται με τα επιτρεπόμενα μεγέθη που αναφέρονται στην οικοδομική άδεια γιατί είναι εντελώς άδικο μικρές υπερβάσεις να τυγχάνουν ποσοστό υπερβάσεως > 200% (συγκρίνοντας ποσοστό συνιδιοκτησίας με σημερινούς όρους δόμησης) αφού οι όροι δόμησης σε πολλές περιοχές έχουν μειωθεί κατακόρυφα (π.χ. πολυκατοικίες που είχαν Σ.Δ 3.50 ή 4.00 τώρα έχουν Σ.Δ 1.00 ή πολυκατοικίες σε εκτός σχεδίου περιοχές που είχαν κάλυψη 30% επί του γηπέδου και 3 ορόφους τώρα έχουν δόμηση μόνο 200m2)


Το θέμα έχει επισημανθεί από καιρό στο ΥΠΕΚΑ. Αναμένουμε τυχόν μεταβολές μέσω της νέας Εγκυκλίου.
Το θέμα πράγματι είναι μεγάλο στις περιπτώσεις που έχουν μειωθεί τα πολεοδομικά μεγέθη.


118.🔗
Θα ήθελα να ρωτήσω εάν είναι εφικτή η διόρθωση δήλωσης Ν.4178 σε περίπτωση που έχει γίνει ολοκληρωμένη υπαγωγή (έχουν πληρωθεί όλα τα πρόστιμα). Ο λόγος είναι ότι έχει γίνει λάθος υπολογισμός προστίμου. Τι γίνεται στην περίπτωση που προκύπτει μεγαλύτερο πρόστιμο; Πως αφαιρούνται τα ήδη πληρωμένα;


Επειδή δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα η δυνατότητα ηλεκτρονικών αιτημάτων, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το ΤΕΕ για να σας «γυρίσουν» τη δήλωση από ολοκληρωμένη υπαγωγή σε προσωρινή.
Για τυχόν παραπάνω καταβληθέντα ποσά, θα πρέπει να αναμένετε την Κ.Υ.Α. για το αν ανήκετε στις περιπτώσεις που θα τους επιστραφούν.


119.🔗
Δικαίωμα τακτοποίησης έχει και ο επικαρπωτής (εφόσον συμφωνεί ο ψιλός κύριος) αλλά και ο ψιλός κύριος. Αν λοιπόν ο επικαρπωτής έχει κύρια κατοικία το τακτοποιούμενο αυθαίρετο ενώ ο ψιλός κύριος το έχει άλλη κατοικία, μπορούμε να επιλέξουμε να γίνει στο όνομα του επικαρπωτή ο οποίος έχει τον μειωτικό συντελεστή;


Εφαρμόστε τον νόμο στο άρθρο 11 παράγραφος 1, έτσι όπως ακριβώς το περιγράφεται. Ο νόμος δίνει το δικαίωμα τακτοποίησης του αυθαιρέτου από τον επικαρπωτή σε συναίνεση του ψιλού κυρίου… Αυτό ακριβώς να κάνετε.


120.🔗
Το άρθρο 17 παρ5 του Ν4178/2013 αναφέρεται σε καταβολή μόλις του 20% του υπολογιζόμενου προστίμου από τους πολύτεκνους. Σύμφωνα με τη νομοθεσία οι αξιώσεις των πολυτέκνων είναι ισόβιες ανεξαρτήτως ηλικίας τέκνων. Στην εγκύκλιο 3 παρ52 αναφέρεται ότι ‘’η απόδειξη της πλήρωσης των προϋποθέσεων για πολύτεκνους, τρίτεκνους γίνεται μέσω των στοιχείων φορολογικής δήλωσης (προστατευόμενα μέλη). Δηλαδή ο πολύτεκνος που έχει τα χαρτιά από την ομοσπονδία πολυτέκνων δεν δικαιούται την έκπτωση αν τα τέκνα του είναι πλέον μη προστατευόμενα από εκείνον;


Η ιδιότητα του πολύτεκνου δεν χάνεται. Ως απόδειξη θα χρησιμοποιείται το πάσο από την Συνομοσπονδία Πολυτέκνων ή όποιο άλλο νόμιμο έγγραφο αποδεικνύει την ιδιότητα.


121.🔗
Σε οικόπεδο το οποίο κατέχουν 10 ιδιοκτήτες εξ' αδιαιρέτου μπορεί να κάνει αίτηση για υπαγωγή στον Ν.4178 για τακτοποίηση αυθαιρέτου ένας από τους ιδιοκτήτες εάν δεν έχει τουλάχιστον την σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας; (έστω και εάν αναλαμβάνει το κόστος ο ίδιος)


Η διαδικασία της πλειοψηφίας ισχύει σε περιπτώσεις που υπάρχει σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών και αφορά σε αυθαίρετες κατασκευές στα κοινόχρηστα τμήματα. Από την διατύπωση του ερωτήματος σας προκύπτει ότι μάλλον εννοείται περίπτωση εξ’ αδιαιρέτου συνιδιοκτητών σε αγροτεμάχιο όπου κάποιοι από αυτούς έχουν αυτοτελή κτίσματα. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να ενεργήσετε με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
i. Συναίνεση από το σύνολο των συνιδιοκτητών
ii. Συμβολαιογραφικό προσύμφωνο σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 5 του νόμου
iii. Προσφυγή στο μονομελές Πρωτοδικείο της περιοχής του ακινήτου τουλάχιστον του 65% των συνιδιοκτητών με αίτημα τη σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών.
Για τα ii και iii θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολο τους οι προϋποθέσεις του άρθρου 5.
Για το θέμα του προσυμφώνου, η σύσταση θα προβλέπει τόσες διηρημένες ιδιοκτησίες όσα και τα κτίσματα προ 28.07.2011 που υπάρχουν στο γήπεδο.
Αυτό δημιουργεί ένα πρακτικό θέμα για τι θα γίνει με αυτούς που ΔΕΝ έχουν χτίσει αλλά θα πρέπει απαραιτήτως να συναινέσουν. Αυτοί, είτε θα πρέπει να μπουν συνιδιοκτήτες σε κάποια/κάποιες από τις διηρημένες ιδιοκτησίες που θα προκύψουν, είτε να βρεθεί μία φόρμουλα να πωλήσουν το ποσοστό τους ΜΕΤΑ όμως την τακτοποίηση του συνόλου των κατασκευών και την εξόφληση τουλάχιστον του 30% από κάθε μία από τις υποβαλλόμενες υπαγωγές, αφού η πώληση του ποσοστού απαιτεί βεβαίωση μεταβίβασης (ενώ το προσύμφωνο όχι). Δηλαδή το προσύμφωνο θα προβλέπει ποσοστά επί κάποιας/κάποιων διηρημένων ιδιοκτησιών και στη συνέχεια θα υπάρχει η πώληση των ποσοστών αυτών.
Τα παραπάνω αποδεικνύουν την δυσκολία να εφαρμοσθεί η διαδικασία του προσυμφώνου.
Το Υπουργείο θα πρέπει να επιτρέψει την υπαγωγή αυτών των περιπτώσεων για την τακτοποίηση του διοικητικού κομματιού δηλαδή την απαλλαγή από το πρόστιμο διατήρησης που πιθανόν τρέχει από εκθέσεις αυθαιρέτων που συντάχθηκαν δυνάμει άλλων νόμων όπως π.χ. τον Ν.3212/2003 στον φερόμενο ως ιδιοκτήτη. Επίσης θα προστατευθούν οι ιδιοκτήτες από τα πρόστιμα του άρθρου 26 του Ν.4178.
Η διαδικασία δεν θα προβλέπει καμία αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Η τακτοποίηση του ιδιοκτησιακού θα γίνει όταν η περιοχή μπει στο σχέδιο.


122.🔗
Σε αυθαίρετο εκτός σχεδίου, μαντρότοιχος μέχρι 2 μέτρα ύψος μπορεί να πάει στην κατηγορία 3;


Η περίπτωση ια του 9.Γ αναφέρει ότι στην κατηγορία 3 μπορεί να υπαχθεί υπέρβαση περιτοίχισης έως 1,00 μέτρο. Αν δεν σας καλύπτει η ανοχή αυτή, τότε θα υπολογίσετε την υπέρβαση με αναλυτικό.


123.🔗
Για να χαρακτηριστεί κάποιος ιδιοκτήτης αυθαιρέτου πολύτεκνος, πρέπει να έχει στην φορολογική του δήλωση σαν προστατευόμενα μέλη όλα του τα παιδιά (τουλάχιστον 4) ή μπορούν κάποια από αυτά από την στιγμή που είναι ενήλικα να κάνουν δικιά τους φορολογική δήλωση και να υπάρχει η μείωση στον ιδιοκτήτη;


Η ιδιότητα του πολύτεκνου είναι ισόβια. Δείτε σχετικά εδώ.
Η ιδιότητα αποδεικνύεται από σχετικά έγγραφα των συλλόγων πολυτέκνων.
Συνεπώς ακόμα και κανένα παιδί να μην είναι πλέον προστατευόμενο τέκνο γονέα που κάποια στιγμή πληρούσε τα κριτήρια του πολύτεκνου κατά το παρελθόν, δικαιούται την μείωση που προβλέπεται στο άρθρο 17.


124.🔗
Η άδεια του κτιρίου που έχει κατασκευαστεί σε εκτός σχεδίου περιοχή προβλέπει στέγη και αυτή δεν έχει κατασκευαστεί . Η μη κατασκευή στέγης αποτελεί παράβαση και αν ναι πως υπολογίζεται το πρόστιμο;


Σύμφωνα με την Ε/Α 23 της Εγκυκλίου 3 σε περίπτωση που η µη πραγματοποίηση τμήματος κτιρίου δεν επηρεάζει τη νομιμότητα του υπάρχοντος, δεν υφίσταται αυθαιρεσία.


125.🔗
Έχουν υποβληθεί στο Ν.4178/13 αυθαίρετες κατασκευές σε ακίνητο και η δήλωση βρίσκεται σε ολοκληρωμένη υπαγωγή. Εκ των υστέρων διαπιστώνονται και άλλες παραβάσεις που εκ παραδρομής δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική δήλωση. Μπορεί να επανέλθει η δήλωση σε προγενέστερο στάδιο και να συμπληρωθεί με επανυπολογισμό προστίμου; Εαν όχι τι άλλη λύση υπάρχει;


Επειδή δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα η δυνατότητα ηλεκτρονικών αιτημάτων, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το ΤΕΕ για να σας «γυρίσουν» τη δήλωση από ολοκληρωμένη υπαγωγή σε προσωρινή.


126.🔗
Σε ακίνητο με υπερβάσεις ρυθμισμένες με το Ν.3843/10 υπάρχουν και άλλες υπερβάσεις που θα δηλωθούν με το Ν.4178/13. Οι ήδη δηλωμένες με το Ν.3843/10 θα επανυποβληθούν και θα γίνει συμψηφισμός προστίμων; Σε περίπτωση που υπάρχουν μικρές διαφορές των δηλωθέντων με το Ν.3843/10 με την πραγματικότητα θα δηλωθούν μόνον αυτές ή οι διαφορές;


Είναι επιλογής σας για το αν θα γίνει επανυποβολή των δηλωμένων χώρων με τον 3843 και συμψηφισμό του καταβληθέντος ποσού (και του παραβόλου) ή θα δηλωθούν μόνο τα επιπλέον τμήματα.


127.🔗
Σε τριώροφο κτίριο έχει γίνει αλλαγή διαμερισμάτωσης που θα δηλωθεί από το νόμιμο εκπρόσωπο των συνιδιοκτητών, δεδομένου ότι αφορά στο κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο του ακίνητου. Οι αλλαγές διαμερισμάτωσης έχουν γίνει σε δυο διαφορετικούς ορόφους. Το πρόστιμο θα υπολογιστεί θεωρώντας ότι έχουμε δυο παραβάσεις αλλαγής διαμερισμάτωσης επειδή αυτές βρίσκονται σε διαφορετικές στάθμες ή θεωρώντας ότι έχουμε μια παράβαση επειδή το κλιμακοστάσιο είναι ενιαίο από το υπόγειο ως το δώμα;


Η διαμερισμάτωση γίνεται στο επίπεδο του ορόφου όπως αναφέρετε στην παράγραφο 10 του άρθρου 23.


128.🔗
Γενικά, θα ήθελα να σας επισημάνω το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με την κατηγορία 4 του Ν.4178. Και που θα αντιμετωπίσουν όσοι δεν μπορούν να υπαχθούν στην 4 και τελικά πάνε στην 5. Ακόμα μεγαλύτερο γίνεται στη μεταφορά των δηλώσεων από τον Ν.4014. Ενώ στον Ν.4014 γινόταν σύγκριση με τα επιτρεπόμενα μεγέθη του γηπέδου, τώρα, για να εντάξουμε μια αυθαιρεσία στην κατηγορία 4, συγκρίνουμε με τα "εγκεκριμένα της άδειας" για να εντοπίσουμε το ποσοστό υπέρβασης 40% και 20%. Και τι γίνεται όταν δεν πληρούνται οι
προϋποθέσεις της κατηγορίας 4; Πρέπει να επιλέξουμε κατηγορία 5. Και τί έχει η κατηγορία 5;
Εξαγορά σ.δ από την τράπεζα γης, ακόμα και για αυτούς που έχουν υπόλοιπο σ.δ και κάλυψης!!!


Η παράγραφος Ε.β του άρθρου 9 αναφέρει:
β. Για τις αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης της παρούσας κατηγορίας αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια η επιβολή κυρώσεων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 8, μετά την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόμου, την καταβολή του σχετικού παραβόλου και την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου και δύναται να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης υπό τις εξής προϋποθέσεις των παρακάτω παραγράφων:
Συνεπώς η διαδικασία αυτή δεν είναι απαραίτητη για τα ακίνητα που θα υπαχθούν στην κατηγορία 5, αλλά θα πραγματοποιηθεί μόνο άμα ο ιδιοκτήτης επιθυμεί την οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση.


129.🔗
Χώρος στέγης μετετράπει σε σοφίτα και έχει πρόσβαση μόνο από το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας. Για τον υπολογισμό του ειδικού προστίμου χρησιμοποιείται ο μειωτικός συντελεστής 0,5;


Αναμένετε την νέα Εγκύκλιο όπου κατά τα φημολογούμενα θα ξεκαθαρίζει τα θέματα του παταριού και της σοφίτας και της χρήσης του μειωτικού συντελεστή.


130.🔗
Αυθαίρετοι εξώστες υπολογίζονται με αναλυτικό;


Για τους αυθαίρετους εξώστες ισχύει η 9.Γ.δ και το τελευταίο εδάφιο του σημείου 29 της Εγκυκλίου 3.


131.🔗
Τα containers θεωρούνται πρόχειρες κατασκευές;
Ο ορισμός της πρόχειρης κατασκευής δίνεται στην παράγραφο 75 του άρθρου 2.


Πρόχειρη κατασκευή είναι η κατασκευή που υλοποιείται με πρόχειρο τρόπο, από ασύνδετα ευτελή υλικά, όπως τσιμεντόλιθοι, λαμαρίνες, σανίδες. Τα containers δεν μπορούν να θεωρηθούν πρόχειρες κατασκευές.


Ομάδα 4 5.12.13 (132-161)

132.🔗
Ημιυπαίθριοι χώροι που υπήρχαν στην οικοδομική άδεια και που παραμένουν ανοικτοί αλλά λόγω μετακίνησης και λάθος τοποθέτησης του κτιρίου, παραβιάζουν το προκήπιο. Με το Ν4178/13 πώς θα υπολογίζεται το πρόστιμό τους; Στο Ν4014/11, το πρόστιμο υπολογιζόταν με την αντίστοιχη επιφάνεια χωρίς ΥΔ και ΥΚ, μόνο παραβίαση προκηπίου;
Στην ίδια περίπτωση, ο εξώστης έχει τις ίδιες διαστάσεις της Ο.Α., βρίσκεται εντός του επιτρεπόμενου ποσοστού τους, όμως παραβιάζει το προκήπιο. Πως υπολογίζεται το πρόστιμο στο Ν4178; Στο Ν4014/11, είχε υπολογιστεί πάλι βάση της αντίστοιχης επιφανείας με μόνο παραβίαση προκηπίου.


Τόσο οι αυθαίρετοι Η/Χ όσο και οι αυθαίρετοι εξώστες, είναι τμήματα που υπολογίζονται με αναλυτικό προϋπολογισμό (για τους εξώστες υπάρχει και η 9.Γ.δ για υπερβάσεις κάτω του 10%) χωρίς να επιβαρύνονται από άλλους συντελεστές όπως η παραβίαση του προκηπίου.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τονισθεί ότι εξώστης επιτρέπεται πάνω από το προκήπιο.


133.🔗
Κτήριο το οποίο αποτελείται από 5 οριζόντιες ιδιοκτησίες οι οποίες ανήκουν σε διαφορετικούς ιδιοκτήτες, και έχουν αυθαιρεσίες μπορούν να δηλωθούν με μια αίτηση;


Ναι, με τον 4178 υπάρχει η επιλογή να γίνει μία κοινή δήλωση για την περίπτωση που αναφέρετε. Με την εγκύκλιο αναμένουμε διευκρίνιση του ΥΠΕΚΑ για το πως γίνεται ο υπολογισμός των συντελεστών υπέρβασης σε αυτές τις περιπτώσεις.


134.🔗
Στο σύστημα διαχείρισης των δηλώσεων του Ν.4178/2013, ορίστηκε κατά λάθος η πληρωμή του προστίμου με δόσεις, χωρίς ακόμα να έχει πληρωθεί καμία από αυτές. Μπορώ να μετατρέψω την πληρωμή του προστίμου σε εφάπαξ καταβολή;


Ναι μπορείτε να αλλάξετε το σχήμα πληρωμών μέχρι την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του εφάπαξ ποσού αναλόγως του εξαμήνου ένταξης του αυθαιρέτου στην διαδικασία του νόμου (ημερομηνία πληρωμής του παραβόλου).
Μέχρι την ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών αιτημάτων, η διαδικασία πρέπει να γίνει με αποστολή email στο ΤΕΕ. Για οδηγίες δείτε εδώ και το τυποποιημένο έντυπο εδώ. Θα επιλέξετε το αίτημα Β1.


135.🔗
Σε μεγάλο συγκρότημα κτηρίων, χωρίς να έχουν συσταθεί κάθετες, που έχει ήδη υπαχθεί στον Ν. 4178/13 διαπιστώθηκαν επιπλέον αυθαίρετες κατασκευές που δεν δηλώθηκαν. Υπάρχει τρόπος αλλαγής στοιχείων στην αρχική αίτηση ή πρέπει να γίνει άλλη εκ νέου;
Σε ένα από τα κτήρια πραγματοποιήθηκε μικρότερο εμβαδόν δόμησης για την δημιουργία ή την αύξηση ημιυπαίθριων χώρων με σύννομες διαστάσεις αυτών. Αποτελεί αυτό παράβαση ή είναι τμήμα κτηρίου που δεν κατασκευάστηκε; Αν αποτελεί παράβαση υπάγεται με αναλυτικό;


Αν η δήλωση σας είναι σε «υπαγωγή» μπορούν να προστεθούν Φύλλα Καταγραφής ή να τροποποιηθούν ήδη υπάρχοντα. Σε περίπτωση που η δήλωση έχει αναβαθμιστεί σε «οριστική υπαγωγή», θα πρέπει να επανέλθει σε κατάσταση «υπαγωγής». Μέχρι την ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών αιτημάτων, η διαδικασία πρέπει να γίνει με αποστολή φαξ στο ΤΕΕ. Για οδηγίες δείτε εδώ και το τυποποιημένο έντυπο εδώ. Θα επιλέξετε το αίτημα Γ1.
Για το άλλο ερώτημα, από τη στιγμή που το νέο μικρότερο κτίριο ΔΕΝ παραβιάζει κανέναν από τους όρους δόμησης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ε/Α 23 της Εγκυκλίου 3 και να το θεωρήσετε τμήμα κτιρίου που δεν κατασκευάστηκε. Το πνεύμα του νόμου είναι να τιμωρήσει τις αυθαίρετες κατασκευές.
Στην περίπτωση σας μιλάμε για έναν χώρο που μελετήθηκε ως κλειστός και μέτρησε στον συντελεστή δόμησης και τώρα είναι ένας χώρος ανοιχτός και υπό προϋποθέσεις δεν μετράει στον σ.δ..


136.🔗
Σε υπάρχων ξενοδοχειακό συγκρότημα εντός οικισμού κάτω των 2000 κατοίκων πραγματοποιήθηκε προσθήκη κατ' επέκταση (ανεξάρτητου κτηρίου) με οικοδομική άδεια του 2008. Στο Διάγραμμα Κάλυψης της παραπάνω άδειας έχουμε τα εξής:
Μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση
10.000 τ.μ.
Υπάρχοντα κτήρια
5.200 τ.μ.
Προσθήκη (άδειας 2008)
4.600 τ.μ.
Μετά από ενδιαφέρον του ιδιοκτήτη σήμερα να υπαχθεί στον Ν.4178/13 για υπερβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στην προσθήκη, όπως κλείσιμο ημιυπαίθριων (200τ.μ.) και κατασκευή κουζίνας στο υπόγειο (250τ.μ.) παρά την άδεια που την όριζε στο ισόγειο, αλλά και για υπερβάσεις στα υπάρχοντα κτήρια (100τ.μ.) διαπιστώθηκε ότι εκ παραδρομής του μελετητή, της άδειας προσθήκης, υπολογίστηκε 1.600τ.μ. περισσότερη επιτρεπόμενη δόμηση στο οικόπεδο. Η εγκεκριμένη αυτή, από λάθος, δόμηση έχει πραγματοποιηθεί και κατά την 28-7-2011 είχε ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός αλλά και το σύνολο των εργασιών αποπεράτωσης από ποσοστό 50% στο μεγαλύτερο μέρος του κτηρίου έως και 100% σε κάποια του τμήματα που τέθηκαν σε λειτουργία (π.χ. κουζίνα).
i) Τι λαμβάνεται σαν συνολικό εμβαδόν υπέρβασης;
ii) Με ποιο επιτρεπόμενο εμβαδόν θα υπολογιστεί το ποσοστό 20% του άρθρου 23 παρ. 14α ώστε να διαπιστωθεί αν υπάγεται το ακίνητο στον Ν.4178/13;
iii) Με ποιο προβλεπόμενο εμβαδόν θα υπολογιστεί το ποσοστό 40% του άρθρου 9 κατηγορία Δ' για να διαπιστωθεί σε ποια κατηγορία αυθαιρέτων εντάσσεται το ακίνητο;


Πολλές άδειες εμφανίζουν παρόμοια θέματα. Άδειες που έχουν βγει σε μη άρτια οικόπεδα, σε μεγαλύτερα από την πραγματικότητα οικόπεδα, σε οικόπεδα που κατατμήθηκαν παράνομα και στη συνέχεια βγήκε άδεια, άδειες που προέβλεπαν κατεδάφιση υφιστάμενων κτιρίων που δεν έγινε ποτέ κτλ. Ο νέος νόμος έχει αφαιρέσει από τα χέρια του μηχανικού ένα ισχυρό όπλο στα να διαπιστώσει όλα αυτά, αφού σε περίπτωση άδειας ΔΕΝ απαιτείται νέο τοπογραφικό διάγραμμα…
Νομικά υπάρχει ο όρος του τεκμηρίου της νομιμότητας. Δηλαδή από τη στιγμή που η άδεια δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί είναι ισχυρή, επομένως λειτουργούμε σαν να μην υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να διευκρινισθεί γραπτώς από το Υ.ΠΕ.Κ.Α.
Αλλιώς ο μηχανικός μπορεί να βρεθεί έκθετος στον ιδιοκτήτη αλλά και σε πιθανή αξίωση του για αποζημίωση.
Το θέμα είναι σοβαρότατο και θα πρέπει να διευκρινισθεί από το Υ.ΠΕ.Κ.Α άμεσα. Γίνεται εύκολα αντιληπτό λοιπόν ότι δεν μπορεί να δοθεί απάντηση στο ερώτημα σας όσο δεν δίνονται οδηγίες από το Υ.ΠΕ.Κ.Α..


137.🔗
Πρόκειται να υποβάλω αίτηση για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος (και κατά συνέπεια παύση επαγγέλματος) στις 31/12/2013. Εάν έχοντας ολοκληρωμένη υπαγωγή του νέου νόμου των αυθαιρέτων, αλλά όχι όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως π.χ. αεροφωτογραφίες) λόγω αδυναμίας του συστήματος να τα δεχθεί ως τις 31/12/2013, θα μπορώ μεταγενέστερα της ως άνω ημερομηνίας να συμπληρώσω αυτά στο σύστημα του ΤΕΕ ή θα μου αφαιρεθεί (μπλοκαριστεί) ο κωδικός πρόσβασης μου σε αυτό και εάν ναι πως μπορεί έτερος συνάδελφος Μηχανικός και με ποια αμοιβή να ολοκληρώσει την εισαγωγή στο σύστημα των απαιτούμενων αεροφωτογραφιών;


Οι δηλώσεις που είναι σε "Οριστική Υπαγωγή" θεωρούνται ολοκληρωμένες ως προς την εργασία μηχανικού και έτσι οι μηχανικοί μπορούν χωρίς αίτημα, ακόμη και μετά την συνταξιοδότηση, να εισάγουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα σχέδια και λοιπά δικαιολογητικά εντός της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας (δεν απαιτείται "άνοιγμα" κωδικού).
Γενικά για οδηγίες λόγω της επικείμενης συνταξιοδότησης σας δείτε εδώ στις σελίδες 4 και 5.


138.🔗
Όταν έχουμε επιφάνειες που προσμετρούνται στο Σ.Δ. όπως Η/Χ πέραν του 20% της επιτρεπόμενης δόμησης ή ανοιχτοί στεγασμένοι χώροι (υπόστεγα) εντός του οικοπέδου, ο υπολογισμός του προστίμου γίνεται με αναλυτικό ή σημειώνουμε τις επιφάνειες στα φύλλα καταγραφής;


Ο υπολογισμός του προστίμου για έναν ανοιχτό Η/Χ γίνεται με αναλυτικό προϋπολογισμό, ανεξαρτήτως του αν οι Η/Χ υπερβαίνουν το 20% της πραγματοποιούμενης δόμησης. Η παράγραφος 5β του άρθρου 18 ΔΕΝ θέτει κανέναν περιορισμό.


139.🔗
Σε κτίριο που έχει γίνει αυθαίρετη υπέρβαση δόμησης προ του 83, έχει κατασκευαστεί μεταγενέστερα ένα χαγιάτι. Την υπέρβαση θα την δηλώσουμε κατηγορία 2; Γενικότερα αν έχουμε παράλληλα κάποιες αυθαίρετες κατασκευές που δηλώνονται σαν λοιπές παραβάσεις και το πρόστιμο που τους αντιστοιχεί δεν επηρεάζεται από τον χρόνο κατασκευής τους, επηρεάζουν και το αν μπορεί να γίνει υπαγωγή του κτιρίου στην κατηγορία 2; (Η ερώτηση μου είναι συμπληρωματική της ερώτησης 46)


Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 3 στο σημείο 28 "Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή στην παρούσα κατηγορία αυθαίρετης κατασκευής προ 01.01.1983 σε αυτοτελή ιδιοκτησία, αν υπάρχουν και άλλες αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ή εγκαταστάθηκαν μεταγενέστερα του έτους 1983 στο ακίνητο από άλλον ιδιοκτήτη."
Επομένως, ανεξαρτήτως του τρόπου υπολογισμού των αυθαίρετων κατασκευών (είτε με τον γενικό τύπο είτε με αναλυτικό) από τη στιγμή που υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές μετά την 01.01.1983, ΔΕΝ μπορούμε να δηλώσουμε κατηγορία 2.


140.🔗
i. Σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 19 παρ 3 του Ν. 4178 /2013:
Πότε μια κατοικία θεωρείται κύρια και μοναδική για ένα ζευγάρι με 1 προστατευόμενο τέκνο (όχι ανήλικο) το οποίο βαρύνει φορολογικά το ζευγάρι (φαίνεται στην Φορολογική Δήλωση ως προστατευόμενο);
a. όταν είναι μικρότερη από 70 + 30;
b. όταν είναι μικρότερη από 70+15;
c. ανεξάρτητα του μεγέθους της όταν εκτός από αυτή δεν έχουν και κάποια άλλες ιδιοκτησίες (κατοικίες ή οικόπεδα που να μπορούν να χτίσουν) των οποίων η συνολική επιφάνεια είναι >70 +30 ή >70+15;
ii. αν το προστατευόμενο τέκνο το οποίο είναι ενήλικο έχει και αυτό στο όνομα του κάποια ιδιοκτησία δεν μας απασχολεί μιας και ο νόμος αναφέρει "...ή οποιοδήποτε από τα ανήλικα τέκνα";
iii. Αν λοιπόν ένα ζευγάρι έχει μια κύρια κατοικία 84 τ.μ. στην οποία υπάρχει αυθαίρετο επιπλέον 12 τ.μ. και έχει επίσης μια γκαρσονιέρα 38 τ.μ. ενώ το ενήλικο προστατευόμενο τέκνο έχει οικόπεδο . Θεωρώ ότι η αυθαίρετη κατασκευή των 11 τ.μ. που βρίσκεται στην κύρια κατοικία είναι κύρια και μοναδική;


Οι απαντήσεις δίνονται στην Ε/Α 45.
Στον έλεγχο της μοναδικής κατοικίας μετρούν μόνο τα δικαιώματα των ανήλικων τέκνων.
Στο τρίτο ερώτημα, η γκαρσονιέρα των 38m2 δεν καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας σε καμία περίπτωση. Το οικόπεδο του ενήλικου τέκνου παρότι προστατευόμενου δεν αθροίζεται για τον έλεγχο της μοναδικότητας της κατοικίας. Συνεπώς η κατοικία των 84+12 τετραγωνικών μέτρων είναι πέρα από κύρια και μοναδική. Η οικογένεια που περιγράφεται (με ένα προστατευόμενο μέλος) έχει στεγαστικές ανάγκες 100m2. Συνεπώς θα ληφθεί ο μειωτικός συντελεστής για το σύνολο των τακτοποιούμενων μέτρων, αφού 84+12=96<100.


141.🔗
Σε περίπτωση αυθαίρετων κατασκευών κατηγορίας 3 σε κατάστημα (επικρατούσα χρήση: κατάστημα) και συγκεκριμένα αλλαγή στις εξωτερικές διαστάσεις εντός των αποκλίσεων της παρ. Γ. (ιστ) , αφού αναφέρει στο προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου Γ "....για την υπαγωγή υποβάλλεται αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, τεχνική έκθεση Μηχανικού, καθώς και φωτογραφίες, ως προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος." Απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας;


Στην περίπτωση που περιγράφετε δεν απαιτείται στατική μελέτη, ούτε και συμπλήρωση ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α., εκτός άμα αλλάξει κάτι από την Υ.Α. της παραγράφου 8γ του άρθρου 11 που θα ορίσει τόσο το πρότυπο ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. όσο και τις περιπτώσεις που θα εκπονείται μελέτη στατικής επάρκειας.


142.🔗
Η αποθήκη <15m2 ιγ περίπτωση Κατηγορίας 3, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4178/13 λαμβάνεται υπόψη στα συνολικά τετραγωνικά Υ.Δ και Υ.Κ για την εξαγωγή του ποσοστού υπέρβασης δόμησης & κάλυψης επί των εγκεκριμένων μεγεθών της οικοδομικής άδειας;


Σε περίπτωση που υπάρχει μόνο αυτή η αυθαίρετη κατασκευή δεν χρειάζεται να μπείτε στη διαδικασία υπολογισμού συντελεστών υπέρβασης ούτε και προσδιορισμού της κατηγορίας (θα δηλωθεί κατηγορία 3). Σε περίπτωση που υπάρχουν και άλλες αυθαίρετες κατασκευές τα μέτρα αυτά θα πρέπει να αθροιστούν τόσο στον υπολογισμό των συντελεστών υπέρβασης όσο και στον έλεγχο της κατηγορίας, από τη στιγμή που δεν αναφέρει κάτι διαφορετικό ούτε το σώμα του νόμου ούτε η Εγκύκλιος 3. Αυτό μπορεί να αλλάξει με την νέα Εγκύκλιο.


143.🔗
Οι εργασίες διαμόρφωσης εδάφους ύψους εώς 1,00μ παρ. ι Κατηγορίας 3 του Άρθρου 9 του Ν.4178/13 είναι για ±1.00μ. Μπορεί να θεωρηθεί και η εκχωμάτωση έως 1.00μ ως τέτοια εργασία;


Προφανώς στον όρο «διαμόρφωση εδάφους» περιλαμβάνεται τόσο η επιχωμάτωση όσο και η εκχωμάτωση έως ύψους 1μ.


144.🔗
Σε αυθαίρετο που έχει εκδοθεί άδεια(είτε εντός, είτε εκτός σχεδίου), ο ιδιοκτήτης δικαιούται 1μ μαντρότοιχο, άρα και 2μ να τον έχει σηκώσει, μπορούμε να τον υπαγάγουμε (τον μαντρότοιχο) στην κατηγορία 3. Εάν είναι αυθαίρετο χωρίς άδεια ο μαντρότοιχος πρέπει να είναι το πολύ 1μ για να υπαχθεί στην κατηγορία 3,ή μπορεί να υπαχθεί και με 2μ ύψος στην κατηγορία 3;


Η διατύπωση της 9.Γ.ια είναι ια. Υπέρβαση περιτοίχισης ύψους έως 1,00 μέτρο. Από την γραμματική προσέγγιση της διατύπωσης αυτής οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι μιλάμε για υπέρβαση από το εγκεκριμένο μέγεθος. Δηλαδή σε περίπτωση που η εγκεκριμένη περιτοίχιση ήταν 50εκ θα μπορούσε να τακτοποιηθεί ως παράβαση κατηγορίας 3, μία περιτοίχιση ως 1,50 μέτρο.
Κατ΄ αναλογία λοιπόν για περιτοίχιση χωρίς άδεια ή χωρίς να προβλέπεται στην εγκεκριμένη μελέτη, δύναται να τακτοποιηθεί μαντρότοιχος ως 1,00 μέτρο.


145.🔗
Παρακαλώ μια ξεκάθαρη απάντηση ως προς το θέμα της τριτεκνίας. Η πολυτεκνία όπως αναφέρατε σε προηγούμενη απάντηση σας δεν χάνεται. Η τριτεκνία χάνεται εφόσον κάποιο από τα 3 τέκνα, πάψει να είναι προστατευόμενο, για οποιοδήποτε λόγο; Επίσης η πολυτεκνία δεν χάνεται ακόμα και όταν επέλθει θάνατος σε ένα από τα τέκνα;


Η ιδιότητα του τρίτεκνου δίνεται στον Ν.3454/2006 στο άρθρο 3. Συγκεκριμένα ορίζει:
1. Οι παροχές του άρθρου 1, πλην των παραγράφων 1 και 2 αυτού, και του άρθρου 2, πλην της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 αυτού, η οποία ισχύει ανεξαρτήτως αριθμού και ηλικίας τέκνων, χορηγούνται στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων: Σε γονέα ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης. Η ιδιότητα του τρίτεκνου διαρκεί όσο καιρό πληρείται η προϋπόθεση των 3 προστατευόμενων μελών. Η ιδιότητα του πολύτεκνου δεν χάνεται με τον θάνατο κάποιου από τα παιδιά.
Γενικά μπορείτε να δείτε έναν πίνακα για την σύγκριση του πολύτεκνου και του τρίτεκνου εδώ ή εδώ.


146.🔗
Έχω κάνει δήλωση ένταξης στον 4014 με το άρθρο 26 παρ.2 που αφορά στην αλλαγή χρήσης τμήματος κατοικίας σε κλειστή θέση στάθμευσης (από Κ.Χ. σε Β.Χ.) προκειμένου να εκδώσω άδεια νομιμοποίησης και να δεσμευτεί η θέση στάθμευσης. Η αλλαγή χρήσης έγινε το 2010. Η δήλωση πρέπει να μεταφερθεί στον 4178. Καθώς δεν υπάρχει καμιά υπέρβαση πώς πρέπει να δηλωθεί η συγκεκριμένη αλλαγή χρήσης Σε ποιά κατηγορία; Στο φύλλο καταγραφής θα αναγραφούν τα τμ και θα τσεκαριστεί "αλλαγή χρήσης"; Στο άρθρο 19 και στο παράρτημα Α΄ αναφέρεται ότι ο συντελεστής αλλαγής χρήσης υπολογίζεται μόνο για αλλαγή από κύρια χρήση σε κύρια χρήση.


Για τις κατασκευές που υπάγονται στην παρ. 1 άρθρου 23 ν. 4178/2013 (προς έκδοση αδείας), την κατηγορία θα πρέπει να την επιλέξετε με βάση αυτά που ορίζονται στο άρθρο 9 του νόμου, χωρίς να ληφθεί καταρχήν υπόψη ότι πρόκειται να εκδοθεί ΟΑ, κάτι που επηρεάζει μόνο την καταβολή ή μη του προστίμου. Η έκδοση ή όχι της οικοδομικής άδειας θα καθορίσει στη συνέχεια τη μελλοντική αντιμετώπιση, σε συνδυασμό με την συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου.


147.🔗
Θα ήθελα να ρωτήσω αν σε οριζόντια ιδιοκτησία-διαμέρισμα 1ου ορόφου σε πολυκατοικία, όπου έχει κατασκευαστεί αυθαίρετα εξώστης, έξω από την οικοδομική γραμμή και σε ύψος από το πεζοδρόμιο (2.65μ) που δεν επιτρέπει την τακτοποίηση του, μπορώ να δώσω βεβαίωση νομιμότητας για την μεταβίβαση του ακινήτου. Θα ήθελα να σημειώσω ότι έχει γίνει ήδη τακτοποίηση Η/Χ με τον Ν.4178 και το ακίνητο δεν έχει καμία άλλη αυθαιρεσία.


Ο εξώστης που περιγράφετε, δύναται να τακτοποιηθεί. Η παράγραφος 9.Γ.δ δεν θέτει κανέναν περιορισμό ως προς το ελεύθερο ύψος κάτω από τον εξώστη και επιτρέπει και την τακτοποίηση εκτός Ρ.Γ. (προφανώς εκ παραδρομής αναφέρετε Ο.Γ.) Σε κάθε περίπτωση από το λεκτικό της δήλωσης που θα κληθείτε να υπογράψετε λόγω του ότι υπάρχουν ήδη τακτοποιημένοι χώροι (Οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε μια από τις εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4178/2013 και δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις απαγορεύσεις του άρθρου 2 του Ν.4178/2013.) προκύπτει ότι θα πρέπει να τακτοποιήσετε το σύνολο των αυθαίρετων κατασκευών που βρίσκονται στην Ο.Ι..


148.🔗
Μπορεί να ενταχθεί στις διατάξεις του Ν4178, αυθαίρετη αλλαγή χρήσης από κατοικία σε ενοικιαζόμενα δωμάτια σε μη διατηρητέο κτίριο με οικοδομική άδεια το 1968, μέσα στο ιστορικό κέντρο πόλης άνω των 5000 κατοίκων, όταν δεν επιτρεπόταν κατά την ημερομηνία κατασκευής, το 2004, η αλλαγή χρήσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 23 παρ.12; Σε αυτήν την περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 5β πρέπει να υπολογίσω το πρόστιμο με αναλυτικό αφού δεν έχω υπέρβαση δόμησης, στην πράξη όμως δεν έχω τίποτα το διαφορετικό σε σχέση με τα επίσημα σχέδια της οικοδομικής άδειας όσο αφορά στη διαρρύθμιση, αφού είχε προηγηθεί η έκδοση οικοδομικής άδειας εσωτερικής διαρρύθμισης για κατοικίες και αυθαίρετη είναι μόνο η χρήση.


Αρχικά, σύμφωνα με το άρθρο 8 του 4178 ένα ακίνητο μπορεί να υπαχθεί στον νόμο εφόσον η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης εγκαταστάθηκε πριν τις 28.07.2011 και εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου κατά την παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4030/2011 (Α΄249) ή δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή κατά το χρόνο κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης.
Κατά παρέκκλιση αυτών, από τη στιγμή που μιλάμε για τουριστικές εγκαταστάσεις, δύναται να υπαχθούν στον νόμο ακόμα και αν δεν καλύπτονται από τον γενικό κανόνα του άρθρου 8, αρκεί να έχει εκδοθεί σήμα από τον ΕΟΤ και να λειτουργούσαν νόμιμα μέχρι την 28.07.2011. Από τη στιγμή που δεν έχετε καμία αλλαγή στο εσωτερικό, θα τακτοποιήσετε την αλλαγή χρήσης με μία λοιπή παράβαση.


149.🔗
Αυτοτελές ακίνητο κατοικίας με τακτοποιημένες αυθαίρετες κατασκευές βάσει του Ν.4178/13 μπορεί να αλλάξει χρήση σε επαγγελματικό χώρο συνάθροισης κοινού με έκδοση σχετικής άδειας δόμησης;


Η αλλαγή χρήσης σε τακτοποιημένο χώρο με τον Ν.4178 (και τους Ν.3843, Ν.4014) επιτρέπεται δυνάμει της παραγράφου 12 του άρθρου 25 του Ν.4178 με την προϋπόθεση ότι η νέα χρήση δεν απαγορεύεται από ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν για το συγκεκριμένο ακίνητο ή την περιοχή του ακινήτου.


150.🔗
Δύναται να υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4178/13 τμήμα κτιρίου (το οποίο για παράδειγμα παραβιάζει την απόσταση από τα όρια του οικοπέδου) μη στατικώς ανεξάρτητο από το υπόλοιπο κτίριο για το οποίο πρόκειται να εκδοθεί άδεια νομιμοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1α; Η άποψη ότι προϋπόθεση για την έκδοση άδειας νομιμοποίησης τμήματος κτιρίου από την οικεία Υ.ΔΟΜ. είναι το τακτοποιημένο τμήμα είτε να είναι στατικώς ανεξάρτητο είτε να μπορεί να καταστεί στατικώς ανεξάρτητο. Προκύπτει δεσμευτικά από κάποια διάταξη;


Όχι δεν προκύπτει από πουθενά η άποψη της Υ.ΔΟΜ.. Πολλές υπηρεσίες δόμησης κατά την εφαρμογή του 4014/2011 προέβησαν στην έκδοση τέτοιων αδειών. Στο επιχείρημα «τι θα γίνει όταν περάσει το χρονικό διάστημα της τακτοποίησης του μη σύννομου τμήματος» απαντάμε «ότι θα γίνει και με τα τόσα στατικώς εξαρτημένα σε νόμιμες κατασκευές αυθαίρετα τμήματα που θα τακτοποιηθούν».


151.🔗
Σε οικόπεδο εντός σχεδίου πόλης, υπάρχουν δυο κτίρια, δυο ιδιοκτητών. Στο πρώτο τριώροφο κτίριο, ιδιοκτήτη Α, υπάρχει ισόγειο κατάστημα και υπεράνω αυτού δυο όροφοι κατοικιών. Στο δεύτερο ισόγειο κτίριο, προϋφιστάμενο του 1975, με χρήση κατοικίας, που αποτελεί οριζόντιο ιδιοκτησία ιδιοκτήτη Β , πρόκειται να γίνει ρύθμιση. Δύναται το δεύτερο ισόγειο κτίριο να υπαχθεί στην κατηγορία 1;


Ναι γίνεται, αφού η κατηγορία 1 έχει ως κριτήρια την αποκλειστική χρήση κτιρίου ως κατοικία και την κατασκευή της προ 09.06.1975. Δεν επηρεάζεται από κατασκευές ή χρήσεις που βρίσκονται σε άλλο κτίριο.


152.🔗
Η νομοθεσία που αφορά τους στάβλους στον Ν.4178/2013 ισχύει για όσους στάβλους έχουν χτιστεί μέχρι την ημερομηνία που ξεκίνησε η ισχύς του Ν.4014/2011;


Οποιαδήποτε κατασκευή υπαχθεί στον Ν.4178 θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τον Φ.Ο. προ 28.07.2011.


153.🔗
Στην ερώτηση 77 φαίνεται ότι κάποιος εντός της οριογραμμής των 15μ του αιγιαλού μπορεί να τακτοποιηθεί, ενώ στην ερώτηση 113 λέτε ότι δεν μπορεί να υπαχθεί. Μπορείτε να το διευκρινίσετε το θέμα του αιγιαλού και πότε μπορεί να υπαχθεί ένα κτίσμα; Επίσης υπάρχει διαφορά αν είναι εντός η εκτός σχεδίου η περιοχή, ή έχει άδεια ή όχι ο ιδιοκτήτης;


Αιγιαλός είναι η ζώνη της ξηράς, που βρέχεται από τη θάλασσα από τις μεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις των κυμάτων της. Η οριογραμμή του αιγιαλού χαράσσεται ως πολυγωνική γραμμή πλησιέστερη στην πραγματική φυσική γραμμή και απεικονίζεται με κόκκινο χρώμα στο σχετικό διάγραμμα.
Παραλία είναι η ζώνη ξηράς που προστίθεται στον αιγιαλό, καθορίζεται δε σε πλάτος μέχρι και πενήντα μέτρα από την οριογραμμή του αιγιαλού, προς εξυπηρέτηση της επικοινωνίας της ξηράς με τα θάλασσα και αντίστροφα. Η οριογραμμή της παραλίας απεικονίζεται με κίτρινο χρώμα. Η οριογραμμή χαράσσεται έτσι ώστε να απέχει σταθερή απόσταση από την οριογραμμή του αιγιαλού. Η απόσταση αυτή μπορεί να είναι το πολύ 50 μέτρα, συνεπώς μπορεί να είναι και μικρότερη όπως στην περίπτωση της ερώτησης 77 που είναι 15 μέτρα (αρκετά συνηθισμένη τιμή). Εντός του αιγιαλού απαγορεύεται η υπαγωγή χωρίς καμία εξαίρεση, δυνάμει της παραγράφου 2ζ του άρθρου 2.
Εντός της ζώνης παραλίας απαγορεύεται η υπαγωγή με εξαίρεση τις περιπτώσεις που δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση και οι αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις προϋφίστανται της σχετικής οριοθέτησης της ζώνης, δυνάμει της παραγράφου 2η του άρθρου 2.
Η ερώτηση 77 αφορούσε σε περίπτωση αυθαίρετου εντός παραλίας.


154.🔗
Στον Ν.4014/2011 είχα στείλει ηλεκτρονικά κάποια δικαιολογητικά και κάποια σχέδια ιδιοκτήτων. Τώρα με την μετάβαση στον Ν.4178/2013 όταν ανοίξει η πλατφόρμα, μπορώ να στείλω τα υπόλοιπα ή πρέπει να σταλούν όλα εξ’ αρχής; Υπεύθυνη δήλωση των ιδιοκτήτων ότι δεν είναι σε ρέμα, αιγιαλό, δάσος κλπ. που κάναμε στον Ν.4014/2011, πρέπει ο ιδιοκτήτης να ξανακάνει, ή μας αρκεί η εξουσιοδότηση μεταφοράς στον Ν.4178/2013;


Στην πλατφόρμα του 4178 θα ανεβάσετε όσα δικαιολογητικά υπολείπονται για την πληρότητα του φακέλου. Ειδικά για την Υ.Δ. του ιδιοκτήτη και επειδή σε αυτήν πρέπει να μνημονεύεται αυτό που πολύ σωστά επισημαίνεται (..δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 2 του παρόντος) να ζητείται και να αναρτάται η νέα ΥΔ από τον ιδιοκτήτη με αναφορά στον 4178.


155.🔗
Παρακαλώ εξηγήστε μας ποια δικαιολογητικά πρέπει να έχει κάποιος για να περαστεί στον νόμο σαν παλλινοστούντας, διότι στο θέμα αυτό υπάρχει σύγχυση ακόμη και σε δημόσιες υπηρεσίες που απευθυνθήκαμε.


Ομογενής νοείται κατά κανόνα αλλοδαπός που δεν έχει Ελληνική ιθαγένεια, έχει την Ελληνική εθνικότητα (βλ Ζωής Παπασιώπη-Πασά, Δίκαιο Ιθαγενείας 2η έκδοση, έκδοση Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1994 σελ 45), άλλως Ομογενής είναι κάθε άτομο που έχει Ελληνική Εθνικότητα, (Βλ Χ. Ταγαρά Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, εκδ Αντ Ν.Σάκκουλα Αθήνα-Κομοτηνή 1996 σελ 79)
Παλιννοστούντας: Η οικειοθελής επιστροφή στη χώρα καταγωγής.
Η Εγκύκλιος 5 αναφέρει ρητώς ότι στην κατηγορία αυτή εντάσσεται κάθε κατηγορία Έλληνα ομογενή εφόσον αυτός έχει εγγραφεί στα μητρώα αρρένων ή δημοτολόγια του οικείου Δήμου.
Στα έγγραφα δεν είναι απαραίτητη η αναγραφή της ένδειξης παλιννόστηση, αλλά ο τόπος προέλευσης και η εθνική τους καταγωγή αποδεικνύεται από εν ισχύ δημόσια έγγραφα όπως ενδεικτικά αναφέρουμε, δήλωση άφιξης αλλοδαπού όπου ρητά αναγράφεται ο χρόνος και ο τόπος προέλευσης, πιστοποιητικό εγγραφής του ενδιαφερομένου σε δημοτολόγιο ΟΤΑ εκ του οποίου αποδεικνύεται η νομική βάση κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας.


156.🔗
Στο ερώτημα 89 η απάντηση που δίνεται πρέπει να είναι λάθος. Για την ακρίβεια πρέπει να είναι ανάποδα δηλ για το τμήμα των 150τμ θα χρειαστεί αναλυτικός και για το υπόλοιπο δηλ (450150) θα υπολογιστεί συντελεστής αλλαγής (για την επιπλέον επιφάνεια) χρήσης χωρίς υπέρβαση σ.δ..


Στην ερώτηση 89 περιγράφεται ένα κτίριο 600m2 με νόμιμη άδεια. Η αυθαιρεσία είναι η αλλαγή χρήσης των 150m2 και σε αυτή θα πρέπει να περιοριστούμε, αλλιώς θα μιλάμε για ντόμιμο παραβάσεων. Αφού λοιπόν αναγνωρίσουμε την παρανομία, θα πρέπει να υπολογίσουμε το πρόστιμο με βάση τον νόμο. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 19 αναφέρει ότι στις περιπτώσεις που επέρχεται αύξηση του συντελεστή δόμησης (λόγω του ότι εγκαταστήσαμε κατοικία η επιτρεπόμενη δόμηση είναι 200m2 επομένως εμείς με 600m2 έχουμε ΥΔ) υπολογίζεται ο συντελεστής αλλαγής χρήσης κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 19.


157.🔗
Θα ήθελα να διευκρινίσετε το εξής: Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη κατοικία θα λαμβάνεται ο μειωτικός συντελεστής ανεξάρτητα από το μέγεθος που έχει η κύρια και μοναδική κατοικία δηλ έστω και αν υπερβαίνει τα 70, 100, 120 τμ κατά περίπτωση;


Όχι, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 3 μπαίνει περιορισμός. Υπάρχει αναλυτική αναφορά για το θέμα Κύρια και Μοναδικής κατοικίας στην Ε/Α 45.


158.🔗
Στην περίπτωση που έχουμε αναλυτικό προϋπολογισμό με ποιο κριτήριο επιλέγουμε την κατηγορία; Αν έχω πχ αλλαγή μεγαλύτερη του 10% των ανοιγμάτων ή υπέρβαση ύψους περιτοίχισης μεγαλύτερη του 1μ σε ποια κατηγορία θα τις εντάξω; (να σημειώσουμε ότι σε πολλές από τις περιπτώσεις που απαιτείται αναλυτικός προϋπολογισμός δεν απαιτούνται σχέδια. Συνεπώς αν με κάποιο κριτήριο ενταχθούν κάποιες παραβάσεις σε μια από τις πέντε κατηγορίες του Νόμου που απαιτεί σχέδια πως το αντιμετωπίζουμε;


Ο αναλυτικός προϋπολογισμός είναι ένας τρόπος υπολογισμού του προστίμου. Η επιλογή της κατηγορίας γίνεται με τα κριτήρια που ορίζει ο νόμος.
Συνεπώς ένας μαντρότοιχος που δεν μπορεί υπαχθεί στην κατηγορία 3 και που κατασκευάστηκε το 1980 θα πάει κατηγορία 2, ενώ άμα κατασκευάστηκε το 2000 θα πάει κατηγορία 4 αφού δεν προκαλεί ΥΔ ή ΥΚ >40% ή ΥΥ>20%.


159.🔗
Κτίριο με χρήση κατάστημα έχει ανεγερθεί με οικοδομική άδεια το 1968 σε εκτός σχεδίου περιοχή παρά την εθνική οδό. Η οικοδομική άδεια προέβλεπε τοποθέτηση της οικοδομής σε απόσταση 40,00μ από τον άξονα της Ε.Ο. Η οικοδομή τοποθετήθηκε όμως σε απόσταση 35 μ.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. μπορώ να το υπαγάγω στην ρύθμιση του 4178. Την παραβίαση των 40-35 = 5,00 μ. θα την θεωρήσω ως παραβίαση πλαγίου ορίου ή πρασιάς;


Η έννοια της πρασιάς είναι συγκεκριμένη και περιλαμβάνει τον χώρο μεταξύ οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής. Η παράβαση που περιγράφετε θα θεωρηθεί ως παραβίαση πλάγιου ορίου.


160.🔗
Σε οικόπεδο εκτός σχεδίου έχει ανεγερθεί το 1974 με άδεια ισόγειος αποθήκη , αλλά δεν τοποθετήθηκε σε απόσταση 15,00μ όπως προέβλεπε η άδεια. Σήμερα η ιδιοκτησία είναι εντός οικισμού και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σήμερα είναι σε νόμιμη θέση. Μπορώ να το δηλώσω στον Ν4178 σαν αλλαγή θέσης (παράβαση κατηγορίας 3);


Ναι μπορείτε να το δηλώσετε ως παράβαση κατηγορίας 3, αφού σύμφωνα με την παράγραφο 2 συγκρίνουμε τις αυθαίρετες κατασκευές με τους επιτρεπόμενους όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου.
Επειδή η κατασκευή σας είναι προ 09.06.1975 μπορεί να τακτοποιηθεί στο σύνολο της και ως κατηγορία 1.


161.🔗
Σε οικόπεδο εντός σχεδίου πόλεως υπάρχει ισόγεια οικοδομή με άδεια αλλά με αυθαιρεσίες.
Θα την κληρονομήσουν εξ αδιαιρέτου με ποσοστό 50% πλήρη κυριότητα τα δύο τέκνα της θανούσας ιδιοκτήτριας. Θέλουν αμέσως οι δυο τους να την μεταβιβάσουν (100% πλήρη κυριότητα) στο τέκνο του ενός από τους δύο. Δεν υπάρχουν και ούτε πρόκειται να συσταθούν διηρημένες ιδιοκτησίες.
i. στην δήλωση στο σύστημα του ΤΕΕ θα αναγράψω και τους δυο ως ιδιοκτήτες (τα τέκνα της θανούσας) με ποσοστό 50%;
ii. Ο ένας από τους δύο έχει αναπηρία και δικαιούται μειωμένο πρόστιμο. Για να γίνει σωστά ο υπολογισμός του προστίμου μήπως πρέπει να δηλωθούν οι παραβάσεις σε διαφορετικά φύλλα καταγραφής π.χ. με τα μισά τετραγωνικά;


i. Το θέμα είναι νομικό, το κατά πόσο νομιμοποιούνται τα παιδιά της θανούσας να προχωρήσουν πριν την αποδοχή κληρονομιάς στην τακτοποίηση. Ίσως με την χρήση νομιμοποιητικών εγγράφων όπως πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, περί μη δημοσίευσης διαθήκης, περί μη αποποίησης κληρονομιάς, ληξιαρχική πράξη θανάτου κλπ
ii. Ναι θα γίνει έτσι, όπως άλλωστε ορίζει και η παράγραφος 4 του άρθρου 19.


Ομάδα 5 16.12.13 (162-215)

162.🔗
Μια δήλωση του Ν.4014 που έχει καταβάλει το παράβολο (αρχική υποβολή) όταν μεταφερθεί στον Ν.4178 δεν έχει δικαίωμα στην εφάπαξ πληρωμή; (απάντηση 100). Μήπως πρέπει να υποβληθεί εκ νέου για να έχει την έκπτωση της εφάπαξ καταβολής;


Το πως αντιστοιχίζονται οι τρόποι πληρωμής για δηλώσεις που μεταφέρονται από τον 4014 στον 4178, απαντάται στην παράγραφο 11 του άρθρου 4 της Υ.Α. 2254 (Φ.Ε.Κ. Β’/2184/05.09.2013). Στον πίνακα που υπάρχει εκεί ΔΕΝ περιγράφεται η περίπτωση που αναφέρετε αφού σε δηλώσεις αρχικής υποβολής δεν είχε γίνει ακόμα επιλογή του σχήματος πληρωμών. Συνεπώς δεν προκύπτει από τον νόμο ή από την σχετική Υ.Α. ότι απαγορεύεται η επιλογή της εφάπαξ εξόφλησης.
Επίσης δήλωση που βρίσκεται σε φάση αρχικής υποβολής ή σε μεταγενέστερο στάδιο στον 4014 θα πρέπει να μεταφέρεται και όχι να υποβάλλεται εκ νέου.


163.🔗
Σε οικοδομή εντός σχεδίου πόλης η στάθμη της πυλωτής είναι στο +1.00m αντί για το +0.50m που αναφέρεται στην άδεια και το καθαρό ύψος του υπογείου είναι αντίστοιχα 0.50m μεγαλύτερο. Υπάρχει υπέρβαση ύψους είτε το συνολικό ύψος της οικοδομής είναι σύμφωνα με την άδεια είτε υπάρχει υπέρβαση του κατά 0.50m; Το πρόστιμο θα υπολογιστεί με αναλυτικό για ξεμπάζωμα ή με υπέρβαση ύψους; Αν πρέπει να υπολογιστεί με υπέρβαση ύψους ποια επιφάνεια θα χρησιμοποιηθεί; Του υπογείου με μειωτικό συντελεστή;


Το ύψος αποτελεί ίσως την χειρότερη ανακάλυψη του νόμου (και του 4014 για να μην αδικούμε κανέναν) περί του τρόπου υπολογισμού του προστίμου. Όλα ξεκινούν και τελειώνουν στο γεγονός ότι για κάτι που προκαλεί αύξηση όγκου, εμείς αναζητούμε ως μέγεθος αναφοράς… μία επιφάνεια. Έτσι π.χ. σε περιοχή με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 21m, είτε έχεις 0,20m υπέρβαση στο ύψος είτε έχεις 4,20m (δηλαδή μόνο 21 φορές μεγαλύτερη ή 2100%) το πρόστιμο είναι ίδιο… Σε όλες τις άλλες παραβάσεις (δόμηση, κάλυψη, πλάγια όρια κ.λπ.) το πρόστιμο πηγαίνει αναλογικά με το μέγεθος της αυθαιρεσίας εφόσον ο συντελεστής υπέρβασης μένει ίδιος. Στο ύψος έχει επιλεγεί κάτι άλλο… Αυτό προκαλεί σύγχυση, αδικία και φυσικά αποστροφή του κόσμου ως προς την δήλωση τουλάχιστον της αυθαίρετης αύξησης του ύψους.
Κατά το παρελθόν από τους αρμόδιους δόθηκαν διαφορετικές ερμηνείες… π.χ. για περίπτωση θεμελίωσης σε ψηλότερη στάθμη (το αποτέλεσμα είναι παρόμοιο) η απάντηση σε mail συναδέλφου από την ΔΟΚΚ ήταν ότι ο τελευταίος όροφος που ΔΕΝ καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από το εγκεκριμένο ύψος της μελέτης θα πρέπει να θεωρηθεί όλος αυθαίρετος!!! Δηλαδή να χρεώσουμε ΥΔ.
Το λογικότερο για την περίπτωση που περιγράφεται, είναι να αντιμετωπισθεί με ΥΥ για τα 0,50m στο υπόγειο, αφού εκεί εντοπίζεται η αυθαιρεσία και συνεπώς να χρησιμοποιήσετε τον μειωτικό συντελεστή εφόσον το υπόγειο σας συνεχίζει να βρίσκεται στην εγκεκριμένη υπόγεια στάθμη. Σε περίπτωση που υπήρχαν και ξεμπαζώματα θα υπολογίζαμε επιπλέον με αναλυτικό το πρόστιμο για την αυθαιρεσία αυτή, εκτός άμα ήμασταν σε παραδοσιακό οικισμό όπου το ξεμπάζωμα αντιμετωπίζεται ως ΥΥ.


164.🔗
Στην ίδια περίπτωση η επιφάνεια του κλιμακοστασίου στη στάθμη της πυλωτής είναι 33τ.μ. αντί για 30τ.μ. που φαίνεται στην άδεια (το κλιμακοστάσιο σε αυτή τη στάθμη δεν έχει προσμετρηθεί στη δόμηση). Ο χώρος αυτός θεωρείται χώρος μειωμένου συντελεστή;


Κατά το πνεύμα της Εγκυκλίου 4 για το ποιοι χώροι τελικώς μπορούν να επωφεληθούν με τον μειωτικό συντελεστή, είναι δυνατή η ένταξη και του χώρου του κλιμακοστασίου στους ισόγειους βοηθητικούς χώρους, επομένως μπορούν να χρησιμοποιήσουν και αυτοί τον μειωτικό συντελεστή.


165.🔗
Για τον υπολογισμό της υπέρβασης του ύψους της απόληξης του κλιμακοστασίου, ο χώρος της απόληξης θεωρείται χώρος μειωμένου συντελεστή;


Μετά την Εγκύκλιο 4, η αυθαίρετη απόληξη κλιμακοστασίου περιλαμβάνεται στην έννοια των αυθαίρετων Η/Χ (όπως και οι αυθαίρετοι ανοιχτοί υπόστυλοι χώροι) και το πρόστιμο υπολογίζεται με αναλυτικό. (σημείο 35)


166.🔗
Το Συμβολαιογραφικό έγγραφο θεωρείται Δημόσιο έγγραφο για την απόδειξη του χρόνου ολοκλήρωσης της αυθαιρέτων κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης; (π.χ. σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών όπου ως χρήση αναφέρεται κατοικία – διαμέρισμα, ενώ στην Οικοδομική Άδεια ως αποθήκη)


Το συμβολαιογραφικό έγγραφο θεωρείται δημόσιο έγγραφο. Αναλυτική αναφορά εδώ. (κεφάλαιο Δ.Ι)


167.🔗
Οι αυθαιρεσίες της κατηγορίας 3 του άρθρου 9 του Ν.4178/13 στους κοινόκτητους ή κοινόχρηστους χώρους του ακινήτου ή στα παρακολουθήματα της ιδιοκτησίας, που δεν επαυξάνουν τη δόμηση, την κάλυψη και το ύψος της διηρημένης ιδιοκτησίας, για τις οποίες ο Μηχανικός μπορεί να χορηγήσει τη σχετική βεβαίωση και δεν επηρεάζεται η σύνταξη Συμβολαιογραφικού εγγράφου (σύμφωνα με την παρ. Δ του παραρτήματος 1 της Εγκυκλίου 3/2013) πρέπει να αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση;


Η αναφορά όλων όσων αποτυπώνουμε και των διατάξεων (ισχυρών όταν αναφέρονται στον νόμο, αμφιλεγόμενων όταν γίνεται αυθαίρετη αναφορά σε μία εγκύκλιο) βάσει των οποίων εκδίδουμε την βεβαίωση παρότι υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές, είναι καλό να γράφονται στην Τεχνική Έκθεση, έτσι ώστε να μην μπορεί να ισχυριστεί κανένα από τα λοιπά μέλη που συμπράττουν στην σύνταξη του συμβολαίου ότι δεν γνώριζαν…


168.🔗
Διαγράμματα Κάλυψης τα αρχεία των οποίων έχουν υποβληθεί σε δηλώσεις Ν.4014/11 πρέπει να ανασυνταχθούν με βάση τις διατάξεις του Ν.4178/13 ιδιαίτερα στην περίπτωση που οι υπερβάσεις δόμησης, κάλυψης, ύψους και Δ είχαν συγκριθεί με ευνοϊκότερους από τους σημερινούς όρους δόμησης;


Στις περισσότερες των περιπτώσεων το ΔΚ θα πρέπει να συνταχθεί και να υποβληθεί ξανά. Π.χ. στις περισσότερες περιπτώσεις επί του ΔΚ υπάρχει το υπόμνημα των υπολογισμών των συντελεστών υπέρβασης. Πλέον ο υπολογισμός αυτός μπορεί να γίνεται με άλλους όρους (π.χ. δόμηση που αναλογεί στο ποσοστό συγκυριότητας).


169.🔗
Σε κτήριο με νόμιμη Οικοδομική Άδεια, οι αυθαίρετες κατασκευές ολοκληρώθηκαν κατά τη χρονική περίοδο που το ακίνητο βρισκόταν εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και ήταν άρτιο κατά παρέκκλιση και οικοδομήσιμο έχοντας πρόσωπο σε Εθνική Οδό. Στη συνέχεια το ακίνητο απαλλοτριώθηκε εν μέρει λόγω διαπλάτυνσης της Εθνικής Οδού. Σήμερα έχει εγκριθεί η Πολεοδομική Μελέτη, δεν έχει όμως συνταχθεί η Πράξη Εφαρμογής και το ακίνητο είναι προς το παρόν Μη Άρτιο και Μη Οικοδομήσιμο αφού δεν πληροί το εμβαδόν Αρτιότητας της περιοχής.
Από τη στιγμή που δεν μπορεί να συνταχθεί Διάγραμμα Κάλυψης με ποια μέγιστα επιτρεπόμενα μεγέθη του οικοπέδου θα συγκριθούν οι αυθαίρετες υπερβάσεις δόμησης και κάλυψης για τον προσδιορισμό των σχετικών συντελεστών υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου του Ν.4178/13; (επειδή το οικόπεδο υπολείπεται κατά πολύ του εμβαδού αρτιότητας από την εφαρμογή των συντελεστών δόμησης και κάλυψης και τη συσχέτιση με τις υπερβάσεις της Οικοδομικής Άδειας προκύπτουν οι μεγαλύτεροι συντελεστές προστίμου)


Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 4 σκοπός της διάταξης είναι, ανεξαρτήτως εάν το οικόπεδο/γήπεδο όπου βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, να συγκρίνονται τα πολεοδομικά μεγέθη του αθροίσματος των επιφανειών των αυθαιρέτων κατασκευών ή της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης µε τους όρους δόμησης που ισχύουν σήμερα στη θέση του ακινήτου προκειμένου να υπολογιστούν οι συντελεστές τετραγωνιδίων και στη συνέχεια το ενιαίο ειδικό πρόστιμο.
Επομένως θα υπολογίσετε «τι χτίζει» το γήπεδο σας σύμφωνα με τους όρους δόμησης που ισχύουν για τις εκτός σχεδίου περιοχές, «ξεχνώντας» προσωρινά θέματα αρτιότητας.


170.🔗
Σε κατοικία, εντός οικισμού προϋφιστάμενου του 1923 με οικοδομική άδεια του 1990, έχει πραγματοποιηθεί μεγαλύτερος σε πλάτος εξώστης και πλέον τμήμα του είναι εντός πλάγιας απόστασης Δ.
i. Καταρχήν ρυθμίζεται με αναλυτικό προϋπολογισμό το επιπλέον πλάτος που κατασκευάστηκε αυθαίρετα, αφού το εμβαδόν του είναι 40% μεγαλύτερο από αυτό που φαίνεται στην άδεια;
ii. Τι κατηγορία είναι;
iii. Πως ρυθμίζεται η παράβαση εντός Δ;
Η οικοδομή είναι ακριβώς στην θέση που ορίζει η Οικοδομική. Άδεια.


i. Ναι (άρθρο 9, παράγραφος Γ, τελευταίο εδάφιο)
ii. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 4 (άρθρο 9.Α.α), Κατηγορία 1 προ 1975, Κατηγορία 2 προ 1983, Κατηγορία 4 σε οικόπεδο/γήπεδο µε οικοδομική άδεια ή Κατηγορία 5 σε οικόπεδο/γήπεδο χωρίς οικοδομική άδεια. Συνεπώς για την περίπτωση που περιγράφετε θα μπει κατηγορία 4.
iii. Σε περίπτωση υπολογισμού του προστίμου με αναλυτικό, ΔΕΝ υπάρχει επιβάρυνση από άλλους συντελεστές.


171.🔗
Κτίριο έχει κατασκευαστεί σε εκτός σχεδίου περιοχή με κύρια χρήση αποθήκες (ΦΕΚ 270Δ) συνολικής επιφανείας 1076,65m². Βάσει του ίδιου ΦΕΚ , η επιτρεπόμενη δόμηση για κτίριο γραφείων είναι 600,00m².
Σήμερα τμήμα της ανωδομής του κτιρίου επιφανείας 590,00μ² έχει μετατραπεί σε γραφεία, ενώ τα υπόλοιπα 486,65μ² παραμένουν αποθήκες. Για να υπολογίσω την επιφάνεια για να εφαρμόσω τον συντελεστή 1,40 (λόγω αλλαγής χρήσης) κάνω τον παρακάτω υπολογισμό:
1076,65μ² - 600,00μ² = 476,65μ² σε αυτά χρεώνω αλλαγή χρήσης.
Είναι σωστός ο παραπάνω υπολογισμός μου;


Στην περίπτωση που περιγράφεται, παράνομη είναι η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης των 590m2.
Κατά την λογική του νόμου, θα υπολογισθούν με αναλυτικό τα 600 (επιτρεπόμενη δόμηση στο οικόπεδο από τη στιγμή που πλέον η χρήση είναι μικτή επομένως πηγαίνουμε με την μικρότερη) -486,65=113,35m2 και τα υπόλοιπα 590-113,35=476,65m2 με τον συντελεστή αλλαγής χρήσης. (φτάνουμε στο ίδιο σημείο από άλλον δρόμο).


172.🔗
Σε κατοικία, έχουμε αυθαιρεσίες, τις οποίες θέλουμε να τακτοποιήσουμε με τον Ν.4178/13.
Κάποια από αυτές έχει τακτοποιηθεί με τον Ν. 3843/10. Μεταφέρω όλα τα αυθαίρετα στον νέο νόμο και τις πληρωμές με Ν .3843/10 και διαπιστώνω ότι το συνολικό πρόστιμο είναι μικρότερο από το πληρωθέν πρόστιμο της τακτοποίησης με το Ν. 3843/10 .
i. Το σύστημα μου εμφανίζει παράβολο (σύμφωνα με την συνολική επιφάνεια των αυθαιρέτων) και ποσοστό ανταπόδοσης ΤΕΕ, το σωστό δεν είναι να εμφανίζει μόνο το ποσοστό ανταπόδοσης;
ii. Που φαίνεται ότι το σύστημα έχει αφαιρέσει τα πληρωθέντα πρόστιμα του Ν.3843/10;


i. Θα πρέπει να πληρωθεί κανονικά τόσο το παράβολο όσο και το ανταποδοτικό τέλος. Στην περίπτωση που περιγράφετε (νέα δήλωση στον 4178 και συμψηφισμός ήδη καταβληθέντων ποσών με τον 3843, η λέξη «μεταφορά» θα πρέπει να αποφεύγεται γιατί περιγράφει την διαδικασία μεταφοράς από τον 4014 στον 4178) η εισαγωγή των καταβληθέντων ποσών θα γίνει από τον διαχειριστή μηχανικό της δήλωσης κατά τα στάδια που αυτό επιτρέπεται (Αρχική Υπαγωγή και Υπαγωγή) και σίγουρα μετά την πληρωμή του παραβόλου και του ανταποδοτικού τέλους. Το παράβολο καταβάλλετε σε κάθε περίπτωση ασχέτως άμα τα συνολικά καταβληθέντα ποσά ξεπερνούν το νέο πρόστιμο.
ii. Καταβληθέντα ποσά με τον 3843 ή δυνάμει άλλων νόμων μπορείτε να εισάγετε σε δήλωση αυθαιρέτου στη καρτέλα «Πρόσθετα στοιχεία», στα στάδια "Αρχικής Υπαγωγής" και «Υπαγωγής» (το σχετικό παράθυρο δεν είναι ενεργό όταν η δήλωση βρίσκεται σε "επεξεργασία"). Εάν η δήλωση είναι σε «Αρχική Υποβολή», ο συμψηφισμός των παλαιότερων πληρωμών γίνεται μετά την υποβολή της δήλωσης και τη μετάβασή της σε «Υπαγωγή». Εάν η δήλωση είναι σε «Υπαγωγή» μετά την επιβεβαίωση εισαγωγής των παλαιότερων προστίμων, οι δόσεις επαναπροσδιορίζονται αυτόματα με τα νέα δεδομένα.


173.🔗
Σε δήλωση που έχω υποβάλλει στο Ν4014/11, την αύξηση διαστάσεων εξωστών σε σχέση με αυτούς της Ο.Α. (εντός των επιτρεπομένων ποσοστών τους) που παραβιάζουν το προκήπιο, το είχα υπολογίσει ως ΥΔΒΧ, με παραβίαση προκηπίου. Για να υπολογίσω το ποσοστό του συντελεστή 5 ΥΔ, είχα συμπεριλάβει και την ΥΔ των εξωστών. Κατά τη μετάβαση της δήλωσης στο Ν4178/13, προκύπτουν τα εξής ερωτήματα:
i. Το πρόστιμο θα το υπολογίσω με τον ίδιο τρόπο;
ii. Για την κατηγοριοποίηση του κτιρίου, αν συμπεριλάβω στην ΥΔ τους αυθαίρετους εξώστες, στέλνω το κτίριο ΚΑΤ.5, αν όχι μένει ΚΑΤ.4. Πώς πρέπει τελικά να υπολογίζουμε την οποιαδήποτε παραβίαση στους εξώστες με το νέο νόμο;


Ο τρόπος υπολογισμού του προστίμου αυθαίρετων τμημάτων εξωστών ή εντελώς αυθαίρετων εξωστών, αναλύεται στην παράγραφο Γ του άρθρου 9 και στο σημείο 29 της Εγκυκλίου 3. Ειδικότερα:
i. Σε περίπτωση που το αυθαίρετο τμήμα προκαλεί αύξηση του εμβαδού του εξώστη <10% ή ο εξώστης υφίσταται προ εφαρμογής του Ν.1577/1985 (Γ.Ο.Κ.) τότε η παράβαση χαρακτηρίζεται μικρή (κατηγορία 3).
ii. Σε κάθε άλλη περίπτωση το πρόστιμο υπολογίζεται με αναλυτικό ΧΩΡΙΣ να επιβάρυνση τυχόν άλλων συντελεστών (π.χ. πλάγιο όριο, πρασιά κ.λπ.).


174.🔗
Κατά τη μεταφορά δήλωσης του Ν.4014/11 στο Ν.4178/13, όπου έχει ολοκληρωθεί η υπαγωγή για ρύθμιση για 30 χρόνια (έχει πληρωθεί όλο το πρόστιμο) ισόγειων αποθηκών, χωρίς να έχουν υποβληθεί όλα τα σχέδια και τα δικαιολογητικά, το σύστημα αυτόματα συμπληρώνει στο πεδίο "Υ.Δ. χώρων μειωτικού συντελεστή" τα τετραγωνικά των ισόγειων αποθηκών που είχαν δηλωθεί στο Ν.4014/11. Αφού πληρώσω το ποσοστό ανταπόδοσης ΤΕΕ, υποβάλω εκ νέου τη δήλωσή μου, διατηρώντας τα τετραγωνικά στο πεδίο αυτό (κάτι που με το πνεύμα του Ν.4178/13 δεν είναι σωστό) ή τα συμπληρώνω στο πεδίο "Υ.Δ. κυρίων χώρων" και επομένως και το πρόστιμο που προκύπτει είναι μεγαλύτερο; Στην περίπτωση αυτή υποχρεούμαι να το πληρώσω προκειμένου να ολοκληρωθεί εκ νέου η υπαγωγή; Διότι αν δεν πληρώσω το νέο πρόστιμο που θα προκύψει, δε θα είναι δυνατόν να περιέλθει η δήλωσή μου σε κατάσταση ολοκληρωμένης υπαγωγής.


Κατά την Εγκύκλιο 4, ο μειωτικός συντελεστής εφαρμόζεται και σε αυθαίρετους ισόγειους βοηθητικούς χώρους του κυρίως κτίσματος (π.χ. αποθήκες, χώροι στάθμευσης κ.λπ.).
Σε κάθε περίπτωση που στο σύστημα φαίνεται ότι εκκρεμεί ποσό προς πληρωμή, αυτό θα πρέπει να πληρωθεί. Σε περίπτωση που δεν απαιτείται παραπάνω πρόστιμο (π.χ. όταν διατηρούνται τα πολεοδομικά μεγέθη αλλά αλλάζουν οι συντελεστές έτσι ώστε άμα η δήλωση υποβαλλόταν από την αρχή και δεν μεταφέρονταν από τον 4014, το πρόστιμο θα ήταν μεγαλύτερο από αυτό που υπολογίσθηκε με τον 4014) τότε το σύστημα ΔΕΝ θα εμφανίσει υπόλοιπο προς πληρωμή. Γενικά δηλαδή, δεν κρίνει ο μηχανικός άμα πρέπει να πληρωθεί ή όχι το υπόλοιπο πρόστιμο που απαιτείται από το σύστημα. Από τη στιγμή που εμφανίζεται πρέπει να πληρωθεί. Σε περίπτωση που ο μηχανικός δει ότι το υπόλοιπο ποσό εμφανίζεται από λάθος στο σύστημα (υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις στην πλατφόρμα του 4178 π.χ. σε περιπτώσεις που το πρόστιμο έχει εξοφληθεί εφάπαξ με έκπτωση στον 4014 μετά την μεταφορά φαίνεται ως ανεξόφλητο το ποσό της έκπτωσης) θα πρέπει να υπάρξει επικοινωνία με το Τ.Ε.Ε..


175.🔗
Θέλω να μεταφέρω δήλωση με τετραγωνικά μέτρα βοηθητικών χώρων για τα οποία έχει πληρωθεί το παράβολο υπαγωγής, έχει εκδοθεί άδεια νομιμοποίησης από την αρμόδια Πολεοδομία και έχουν υποβληθεί στο σύστημα του Ν.4014/11 τα σχέδια και τα δικαιολογητικά.


Δεν υπάρχει λόγος μεταφοράς. Πλέον έχετε εκδώσει μία άδεια νομιμοποίησης που καθιστά τις κατασκευές σας νόμιμες.


176.🔗
Σε οικισμούς (με πληθυσμό <2000κατ.) όπου ισχύει απόσταση από τα όρια του οικοπέδου 2,5μ. και απόσταση από δημοτική οδό 2,50μ.ή 3,00μ. εάν μία οικοδομή βρίσκεται εντός των 2,50μ. από το όριο της δημοτικής οδού για την υπαγωγή στον Ν.4178 θα υπολογιστεί "παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο";


Ναι.


177.🔗
Σε περίπτωση που σε οικοδομική άδεια προβλέπονταν η κατασκευή υπογείου, το οποίο έχει κατασκευαστεί, χωρίς να έχει αλλάξει χρήση, όμως τα κουφώματα έχουν γίνει μεγαλύτερα και δεν έχει μπαζωθεί εξωτερικά. Πως υπολογίζεται το πρόστιμο; Υπολογίζω υπέρβαση ύψους δεδομένου ότι η στάθμη του εδάφους είναι χαμηλότερα από αυτήν που έπρεπε να είναι, αφού δεν έχουν μπαζωθεί οι εξωτερικές πλευρές του υπογείου; Για τα κουφώματα που είναι μεγαλύτερα τι πρέπει να κάνω; Η σκάλα προς το ισόγειο θα πάει με αναλυτικό δεδομένου ότι έχει περισσότερα σκαλοπάτια από αυτά που φαίνονται στην άδεια;


Το πρόστιμο για το ξεμπάζωμα υπολογίζεται με αναλυτικό εκτός άμα βρισκόμαστε σε παραδοσιακό οικισμό όπου θα πρέπει να υπολογίσουμε υπέρβαση ύψους.
Για τα κουφώματα θα πρέπει να δείτε άμα είναι εφικτή η υπαγωγή στην παράγραφο 9.Γ.ε (κατηγορία 3) ή αλλιώς θα πάει με αναλυτικό. Η σκάλα με αναλυτικό.


178.🔗
Πρόκειται για αυθαίρετη κατασκευή η οποία είχε υπαχθεί στον Ν.3843/2010 και δεν ολοκληρώθηκε η αποπληρωμή των δόσεων μέχρι της 31-5-2013
i. Μέχρι πότε μπορεί να υπαχθεί στον Ν.4178/2013; Μέσα στο πρώτο εξάμηνο δηλαδή έως 7/2/2014 ή μέχρι την λήξη του ισχύοντος νόμου έως και 6/2/2015;
ii. Σε περίπτωση που το υπόλοιπο των δόσεων είναι μικρότερο του παραβόλου των 500,00 ευρώ που απαιτείται για την υπαγωγή στο Ν.4178/2013 θα υπάρξει δυνατότητα επιστροφής του επιπλέον ποσού στους ιδιοκτήτες;


i. Μέχρι το τέλος ισχύος του νόμου, δηλαδή μέχρι τον Φεβρουάριο του 2015.
ii. Σε κάθε περίπτωση για την υπαγωγή στον 4178 στις περιπτώσεις που απαιτείται παράβολο, πρέπει αυτό να πληρωθεί χωρίς να υπάρχει δυνατότητα επιστροφής ποσού.


179.🔗
Σε πολυκατοικία έχει εκδοθεί άδεια προσθήκης τελευταίου ορόφου όπου στα εγκεκριμένα σχέδια της, αποτυπώνονται και οι υποκείμενοι όροφοι, για τους οποίους δεν αναφέρεται η νομιμότητά τους. Δεν έχει ανευρεθεί οποιαδήποτε άλλη οικοδομική άδεια για τους υποκείμενους ορόφους. Θεωρείται, ότι οι υποκείμενοι όροφοι είναι νομίμως υφιστάμενοι;


Από τη στιγμή που η Διοίκηση προχώρησε στην έκδοση πράξης, σημαίνει ότι υπήρξε ο σχετικός έλεγχος. Σε κάθε περίπτωση, σε κάποια Τ.Ε. θα φαίνεται ο πρώτος αριθμός οικοδομικής άδειας.


180.🔗
Οι παραβάσεις οι οποίες δηλώνονται με αναλυτικό προϋπολογισμό όταν δεν υποβάλλονται παραβάσεις αποκλειστικά αυτής της κατηγορίας (άρθρο 18 παρ. 5α). Όπως: αλλαγή όψεων (κατασκευή μπαλκονόπορτας αντί παραθύρου και αλλαγή των διαστάσεων των 6 ανοιγμάτων και μετατόπιση αυτών κατά 25%>10%) πως θα αποτυπώνονται στις κατόψεις της οικοδομικής άδειας; Μήπως αντί για την κάτοψη της οικοδομικής. άδειας που αναφέρει το άρθρο 11 παράγραφος. 5iv θα πρέπει να σχεδιάζουμε καινούργια κάτοψη στην οποία πλέον θα αποτυπώνουμε τις αλλαγές;


Η παράγραφος 5iv του άρθρου 11 αναφέρει ότι επί αντιγράφου της εγκεκριμένης κάτοψης σημειώνεται η αυθαίρετη κατασκευή. Συνεπώς μπορούν να φανούν οι αλλαγές αυτές. Σε περίπτωση πολλών αλλαγών, όπου η σημείωση των αλλαγών επί του αντιγράφου θα είχε ως αποτέλεσμα ένα δυσνόητο σχέδιο, καλό είναι να σχεδιάζεται από την αρχή η κάτοψη με παράθεση της εγκεκριμένης, για να είναι εύκολη η σύγκριση.


181.🔗
Όταν έχουμε αλλαγή στην εσωτερική διαρρύθμιση π.χ. του ισογείου όπου προβλέπεται από την οικοδομική άδεια αποθήκη 2*3 =6,0m2 και έχει κατασκευασθεί λεβητοστάσιο 3*4 =12,00m2 το οποίο επειδή θα ακολουθήσει σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών θα είναι κοινόχρηστο, πως θα αποτυπωθούν όλα αυτά στην κάτοψη της οικοδομικής άδειας; Μήπως αντί για την κάτοψη της οικοδομικής άδειας που αναφέρει το άρθρο 11 παρ. 5iv θα πρέπει να σχεδιάζουμε καινούργια κάτοψη στην οποία πλέον θα αποτυπώνουμε τις αλλαγές;


Η απάντηση είναι όμοια με την παραπάνω.


182.🔗
Σε οικόπεδο εντός σχεδίου έχει κατασκευαστεί ισόγεια οικία που μπορεί να νομιμοποιηθεί με το άρθρο 23 του 4178 με την έκδοση οικοδομικής αδείας. Στην παραπάνω όμως οικία ένα μικρό τμήμα ενός εκ των Η/Χ 4,03m2, βρίσκεται εντός των ορίων του υποχρεωτικού εσωτερικού ακαλύπτου. Υπάρχει επίσης μικρή ανεξάρτητη αποθήκη 18,50m 2 τμήμα της οποίας 5,35m2 βρίσκεται εντός της τετραμετρης πρασιάς. Και η οικία και η αποθήκη κατασκευαστήκαν αυθαίρετα προτού το οικόπεδο ενταχθεί στο νέο σχέδιο πόλης της Καλαμάτας, η οικία το 1987, η αποθήκη τέλη του 1950. Πως νομιμοποιούνται το τμήμα του H/X και το τμήμα της αποθήκης;


Τμήματα που βρίσκονται σε σύννομη θέση θα νομιμοποιηθούν (από τη στιγμή που αυτή είναι η επιλογή του ιδιοκτήτη και του μηχανικού) και τα τμήματα που δεν βρίσκονται σε σύννομη θέση θα τακτοποιηθούν.
Είναι αλήθεια ότι πολλές Υ.ΔΟΜ. δυσκολεύουν την έκδοση τέτοιων αδειών (που περιέχουν και τμήματα που τακτοποιούνται.).


183.🔗
Αποθήκη 15m2 νομίμως υφιστάμενη σε δώμα πολυκατοικίας με οικοδομική άδεια του 1972 που δεν είχε προσμετρήσει στην δόμηση, σήμερα πρόκειται να υπαχθεί στον 4178/13 για την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης από αποθήκη σε κατοικία. Η αποθήκη αποτελεί βάση συστάσεως αυτοτελή οριζόντιο ιδιοκτησία με χιλιοστά επί του οικοπέδου. Σύμφωνα με τους σημερινούς όρους δόμησης και τα χιλιοστά που της αντιστοιχούν έχει δικαίωμα για 13τμ αντί για 15τμ.
Πως θα υπολογίσω το ποσοστό υπέρβασης δόμησης που προκύπτει από την αλλαγή χρήσης;
15/13 δηλαδή υπέρβαση 115,38% ή 2/13 δηλαδή υπέρβαση 15,38%;


Από την περιγραφή προκύπτει ότι το ποσοστό συνιδιοκτησίας είναι διαφορετικό από το συντελεστή δόμησης που αντιστοιχεί σε κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία. Για τον υπολογισμό των συντελεστών λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό δόμησης που αντιστοιχεί σε κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία. Φυσικά θα πρέπει να δοθεί από το Υπουργείο (…) ο ορισμός του «ποσοστού δόμησης».
Μία λογική ίσως θα ήταν ο υπολογισμός του λόγου (καθαρά Ο.Ι.)/(Σύνολο καθαρών).


184.🔗
Σύμφωνα με το άρθρο 9 για την υπαγωγή αυθαιρεσιών κατηγορίας 2 δεν απαιτείται σύνταξη και υπαγωγή διαγράμματος κάλυψης. Στις περιπτώσεις που έχουμε παραβίαση Δ και προκηπίου σε αυτήν την κατηγορία το πρόστιμο θα συμπεριλαμβάνει και την υπέρβαση δόμησης και κάλυψης με τους αντίστοιχους συντελεστές για τα τμήματα εντός Δ και προκηπίου ή θα υπολογιστεί μόνον με υπερβάσεις εμβαδού και ύψους; Για τον υπολογισμό των μεγεθών εντός Δ και προκηπίου ειδικά σε περιπτώσεις με πολλά κτίσματα στο ίδιο οικόπεδο είναι απαραίτητη η σύνταξη διαγράμματος κάλυψης. Με δεδομένο ότι αυτό δεν απαιτείται, μήπως ο νομοθέτης αντιμετωπίζει διαφορετικά το πρόστιμο για προ 83, δηλαδή μόνον με εμβαδά υπέρβασης δόμησης, κάλυψης και ύψους που δεν χρειάζονται αποτύπωση σε διάγραμμα, χωρίς δηλαδή συνυπολογισμό παραβιάσεων Δ και προκηπίου;


Όχι, ο υπολογισμός θα γίνει κατά τα οριζόμενα στο παράρτημα Α του νόμου ασχέτως των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Ο νομοθέτης αντιμετωπίζει διαφορετικά το πρόστιμο των προ του 1983 δίνοντας έκπτωση 85%.


185.🔗
Υπόγειο κτίσματος με Ο.Α. έχει ύψος 3m αντί του εγκεκριμένου ύψους των 2,70m. Το κτίσμα δεν έχει υπέρβαση ύψους καθώς έχει γίνει μεγαλύτερη εκσκαφή και έχει διαμορφωθεί στάθμη ισογείου στο +1,50μ όπως προβλεπόταν με επιχωμάτωση. Πώς ρυθμίζεται η αυθαιρεσία;


Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 4 δεν εφαρμόζεται συντελεστής ύψους σε περίπτωση αυθαίρετου υπογείου ή υπέρβασης του ύψους νομίμου υπογείου. (σημείο 33).


186.🔗
Μπορεί να γίνει υπαγωγή για ρύθμιση στις διατάξεις του Ν. 4178/13 αυθαίρετος ή μη αυθαίρετος εξώστης σε ύψος μικρότερο των 3,00μ πάνω από δρόμο;


Η παράγραφος Γ.δ του άρθρου 9, δεν θέτει κανέναν περιορισμό ως προς το ύψος που μπορεί να βρίσκεται ο εξώστης από το πεζοδρόμιο.


187.🔗
Ισόγειο κτίσμα με άδεια του 1965 " ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ" όπου φαίνεται στην άδεια κατοικία 70m 2 και 2 καταστήματα συνολικού εμβαδού 54m 2 και ανήκει στο ιδιοκτήτη Α. Χτίστηκαν αυθαίρετα από τον ιδιοκτήτη Β δύο διαμερίσματα στον Α' όροφο, κατόπιν αγοράς του δικαιώματος υψούν το 1973. Έχει γίνει οριζόντια σύσταση το 1981. Υπάρχει αεροφωτογραφία του 1974 όπου φαίνεται ολοκληρωμένος και ο Α' όροφος.
i. Μπορεί ο ιδιοκτήτης Β να υποβάλλει δύο δηλώσεις (μία για κάθε ένα διαμέρισμα που του ανήκει) με κατηγορία 1 ή επειδή υπάρχουν τα καταστήματα στο ισόγειο δεν μπορεί ο ιδιοκτήτης των κατοικιών του Α' ορόφου (ιδιοκτήτης Β) να τα εντάξει στην κατηγορία 1 και πρέπει να τα βάλει κατηγορία 2 με παλαιότητα προ του 1983;
ii. Επίσης ο ιδιοκτήτης Β επιθυμεί να ρυθμίσει και το κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο του Α' ορόφου που οδηγεί στην ταράτσα καθώς και μια πέργκολα που έχει κατασκευάσει στην ταράτσα. Μπορεί με υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης από τον συνιδιοκτήτη Α να ρυθμίσει τις αυθαίρετες κατασκευές που έχει κάνει στον κοινόχρηστο χώρο του Α' ορόφου και του Δώματος σε ξεχωριστή δήλωση κοινοχρήστων;
iii. Επειδή στον κοινόχρηστο χώρο του ισογείου υπάρχουν κατασκευές που έχουν υλοποιηθεί από τον άλλο συνιδιοκτήτη ο οποίος δεν θέλει να τις ρυθμίσει, μπορεί η δήλωση κοινοχρήστων να ασχολείται μόνο με τα κοινόχρηστα του Α ορόφου και του δώματος και να μην ασχοληθεί καθόλου με τα κοινόχρηστα του ισογείου;


i. Πλέον, μετά την Εγκύκλιο 4 ο ορισμός της κατηγορίας 1 άλλαξε (αυθαίρετα για να είμαστε και στο κλίμα του νόμου) από «αποκλειστική χρήση κτιρίου κατοικίας» σε «επικρατούσα χρήση κτιρίου κατοικίας». Από τη στιγμή που θα αποφασίσετε να ακολουθήσετε την Εγκύκλιο 4 ΠΡΙΝ την απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση, μπορείτε να εντάξετε τις Ο.Ι. πριν 09.06.1975 στην κατηγορία 1 αφού το κτίριο από την περιγραφή έχει επικρατούσα χρήση κατοικία (πάνω από 50% των χρήσεων είναι κατοικία).
ii. Η απάντηση είναι κοινή και το τρίτο σκέλος της ερώτησης σας. Από τη στιγμή που υπάρχει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, η τακτοποίηση στα κοινόχρηστα μέρη γίνεται είτε με την πλειοψηφία που ορίζει ο κανονισμός και αν δεν υπάρχει τότε θα πρέπει να συναινέσει το (50+1)%. Επιλεκτική δήλωση αυθαίρετων κατασκευών, δεν προβλέπεται από τον νόμο και ούτε πρόκειται ποτέ να προβλεφθεί. Σε μία τέτοια περίπτωση αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και ο μηχανικός.


188.🔗
Όταν δεν έχω Ο.Α. σε πολυώροφο κτίριο εντός σχεδίου και έχει σύσταση ΟΙ, πρέπει να μπω στη διαδικασία της δήλωσης και των κοινοχρήστων κλιμακοστασίων; Σύμφωνα με το άρθρο 11παρ.1 ".....για κάθε αυτοτελή χώρο οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας που αποτελεί αντικείμενο μεταβίβασης", εγώ καταλαβαίνω ότι δεν είναι απαραίτητο.


Μπορεί να γίνει τακτοποίηση είτε του συνόλου του κτιρίου, είτε για τις Ο.Ι. και τα κοινόχρηστα. Ότι δεν τακτοποιηθεί θα έχει να αντιμετωπίσει τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 26.


189.🔗
Σε τριώροφη οικοδομή, χωρίς Ο.Α, εντός Σχεδίου Πόλεως, το 1979 γίνεται σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών, και μεταξύ των άλλων περιγράφει και μελλοντική δόμηση στον τέταρτο όροφο. Το 1998 γίνεται άλλη σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών και περιγράφεται και η κατοικία στον τέταρτο όροφο. Οι απορίες μου είναι οι εξής:
i. Το κτίριο δεν έχει Ο.Α. όπως προείπαμε. Πρέπει να δηλωθούν εκτός των οριζοντίων ιδιοκτησιών και τα κοινόχρηστα κλιμακοστάσια; Ρωτώ γιατί κατά την παρ.1 του άρθρου 11, Ν4178/13 αναφέρεται:"...για κάθε μεμονωμένο αυτοτελή χώρο οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, που αποτελεί αντικείμενο μεταβίβασης". Το κλιμακοστάσιο δεν είναι χώρος που μεταβιβάζεται.
ii. Όταν τμήμα αυτής της χωρίς Ο.Α. οικοδομής βρίσκεται εντός εσωτερικού ακαλύπτου, μπορεί να δηλωθεί?


i. Δείτε την απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα.
ii. Στον Ν.4178 μπορούν να δηλωθούν όλα, πλην των απαγορεύσεων του άρθρου 2. Η περίπτωση που αναφέρετε δεν εντάσσεται στις απαγορεύσεις αυτές.


190.🔗
Σε αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου άρτιο και οικοδομήσιμο υπάρχουν οι εξής αυθαιρεσίες :
i. Ισόγεια αγροτική αποθήκη = 29,10τ.μ. – ένα W.C. = 3,36τ.μ. – Φούρνος = 4,70τ.μ. – περίφραξη οικοπέδου με τούβλο ύψους 1.00μ. Και πρόχειρες κατασκευές από λαμαρίνα (Υπόστεγα για φύλαξη αγροτικών προϊόντων με ανοικτή μια πλευρά και οι υπόλοιπες από λαμαρίνες)= 57,12τ.μ. Πως θα τακτοποιηθούν οι αυθαιρεσίες αυτές στον Ν. 4178/13.
ii. αυθαίρετη υπόγεια κατοικία πως δηλώνεται με Υ.Δ. Κύριου χώρου ή Υ.Δ. με μειωτικό συντελεστή.


i. Αγροτική αποθήκη ΥΔ χωρίς μειωτικό συντελεστή, το W.C. με μειωτικό συντελεστή, Φούρνος κατηγορία 3 (περίπτωση α), περίφραξη οικοπέδου κατηγορία 3 (περίπτωση ια), υπόστεγα με αναλυτικό.
ii. Αν η υπόγεια κατοικία βρίσκεται σε νομίμως υφιστάμενη υπόγεια στάθμη, τότε θα πάρει μειωτικό.


191.🔗
Θα ξεκινήσω περιγράφοντας την αυθαιρεσία, που θα ήθελα να τακτοποιήσω με το Ν.4178/2013, και θα ολοκληρώσω με δύο προτάσεις-λύσεις.
Στον τίτλο ιδιοκτησίας αναφέρεται οικόπεδο συνολικού εμβαδού 1500τ.μ. Κατά την έκδοση οικοδομικής άδειας στο τοπογραφικό διάγραμμα αποτυπώθηκε σαν ΔΥΟ οικόπεδα, δηλ. σαν να έχει προηγηθεί κατάτμηση χωρίς να έχει συντελεστεί συμβολαιογραφική πράξη, αν και επιτρεπόταν. Κάτι τέτοιο έγινε προφανώς για να εξασφαλιστεί μέγιστη δόμηση στο οικόπεδο της οικοδομικής άδειας 400τ.μ., μια και το άλλο οικόπεδο είχα ήδη παλαιά κτίσματα επιφάνειας 150 τ.μ.
Συνεπώς, στους τίτλους παρουσιάζεται ένα οικόπεδο εμβαδού 1500τ.μ. ενώ στην Ο.Α. ένα οικόπεδο 1000τ.μ. με δόμηση 350τ.μ. και ένα 500τ.μ. με δόμηση 150τ.μ. και η άδεια αφορά το οικόπεδο των 1000 τ.μ.
Ως λύση μπορεί να θεωρηθεί ενιαίο οικόπεδο 1500 τ.μ. με μέγιστη δόμηση 400 τ.μ. και τα επιπλέον τ.μ. της εκδοθείσας Ο.Α. άνω των 400 τ.μ., δηλαδή 100 τ.μ. αυθαίρετο ή όλο το ακίνητο επιφάνειας 350 τ.μ. θα θεωρηθεί αυθαίρετο και η Ο.Α. ως κακώς εκδοθείσα;


Παρόμοιο θέμα είχαμε και στην ερώτηση 136. Άδειες που κακώς εκδόθηκαν αλλά δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί.
Το ΥΠΕΚΑ δεν έχει δώσει σαφή οδηγία ή μάλλον δεν έχει δώσει καμία οδηγία.
Το μόνο σχετικό βρίσκεται σε έγγραφο της ΔΟΚΚ εδώ που αναφέρει ότι ο μηχανικός ελέγχει την ορθή εφαρμογή της άδειας και όχι το σύννομο της έκδοση της.


192.🔗
Τα αυθαίρετα της κατηγορίας 1 του άρθρου 9 έχουν την απαγόρευση υπαγωγής εφόσον βρίσκονται σε περιοχές του άρθρου 2 του ν 4178/13


Ναι, οι απαγορεύσεις του άρθρου 2 αφορούν το σύνολο του νόμου.


193.🔗
Για ισόγεια βιοτεχνική αποθήκη 90 τ.μ., σε γήπεδο 4000 τ.μ., εκτός σχεδίου, χωρίς οικοδομική άδεια, ενταγμένο στον Ν.4014/2011, μετά την μεταφορά του στον Ν.4178/2013 σε ποια κατηγορία θα ανήκει;


Χωρίς οικοδομική άδεια, συνεπώς κατηγορία 5.


194.🔗
Το Ε9 του 2005 αποτελεί απόδειξη χρόνου δημιουργίας της αυθαιρεσίας;


Ναι, το Ε9 αποτελεί δημόσιο έγγραφο. (Εγκύκλιος 4, σημείο 22)


195.🔗
Τι γίνεται για τους οικίσκους αντλιοστασίων που έχει κατασκευαστεί και ηλεκτροδοτηθεί πριν το 1983;


Οτιδήποτε έχει κατασκευαστεί χωρίς την απαιτούμενη από τον νόμο άδεια ή έγκριση, θεωρείται αυθαίρετο.


196.🔗
Για ισόγεια κατοικία χωρίς αυθαιρεσίες σε σχέση με την δόμηση, βρίσκετε σε περιοχή που ελέγχεται από την αρχαιολογία. Στην περιοχή είναι υποχρεωτική η στέγη και τα ξύλινα κουφώματα και η κατοικία έχει κουφώματα αλουμινίου και δεν έχει κατασκευαστεί η στέγη αυτή (είναι με οριζόντια πλάκα). Εντάσσεται στον Ν.4178/2013;


Από τη στιγμή που η κατοικία είναι νόμιμη καλύπτεται από τις εξαιρέσεις των παραγράφων 2θ και 2ι του άρθρου 2 και συνεπώς είναι δυνατή η υπαγωγή της στον 4178.


197.🔗
Παρακαλώ απαντήστε, αν είναι δυνατόν, στην παρακάτω ερώτηση, η οποία αφορά πραγματική περίπτωση, προκειμένου να αποφευχθούν τραγικά λάθη.
Σε δήλωση του 4014 που πρέπει να μεταφερθεί στον 4178 προκειμένου να γίνουν συμβολαιογραφικές πράξεις, με εξοφλημένο ολόκληρο το ποσό του προστίμου, συμβαίνει το εξής:
Η άδεια στο οικόπεδο έχει εκδοθεί το 1983 και το οικόπεδο, τότε, ήταν εκτός σχεδίου και οικισμού.
Η άδεια αφορούσε στην προσθήκη-σε υπάρχουσα ισόγεια κατοικία- κατ΄ επέκταση και καθ΄ ύψος κατοικίας, μετά από σύσταση οριζοντίου. Τελικά κατασκευάστηκε μικρότερη προσθήκη, με τμήματα εντός και εκτός νομίμου περιγράμματος, ο ισόγειος αδιαμόρφωτος χώρος της άδειας διαμορφώθηκε σε κατοικία και ταυτόχρονα κατασκευάστηκαν ισόγειες αποθήκες 80τ.μ.
Εντωμεταξύ, η περιοχή απέκτησε Ρυμοτομικό Σχέδιο (πριν το ΄90) και όρους δόμησης πιο ευνοϊκούς απ΄ αυτούς με τους οποίους εκδόθηκε η άδεια του ΄83. Η υπαγωγή στον Ν.4014 έγινε λαμβάνοντας υπόψιν τους σημερινούς όρους δόμησης (του Ρυμοτομικού Σχεδίου) και εξοφλήθηκε.
Προκειμένου να αποφευχθεί η τακτοποίηση με την κατηγορία 5, στην οποία θα πρέπει να υπαχθεί, μετά τη μεταφορά, αφού υπερβαίνει τα ποσοστά 40% της εγκεκριμένης κάλυψης και δόμησης, μπορεί να δηλωθεί προς νομιμοποίηση, αφού έτσι κι αλλιώς έχει μεγάλο υπόλοιπο σ.δ και κάλυψης; Δηλαδή, ενώ έχουν ήδη πληρωθεί τα πρόστιμα του Ν.4014, μπορεί να εκδοθεί άδεια νομιμοποίησης μέσω του συστήματος, ξαναπληρώνοντας μόνο το παράβολο; Και αν ναι, τι γίνεται με τα τμήματα που έχουν παράβαση κάποιων όρων, π.χ. προκήπιο; Μπορούν να υπάρχουν σε μια άδεια νομιμοποίησης χώροι που νομιμοποιούνται και χώροι που δεν μπορούν να νομιμοποιηθούν και παραμένουν "τακτοποιημένοι";


Ναι μπορείτε να ακολουθήσετε την λύση που περιγράφετε. Είναι δυνατή η έκδοση άδειας νομιμοποίησης για το σύννομο τμήμα και να προβείτε σε τακτοποίηση του μη σύννομου τμήματος (θα προηγηθεί).
Θα μεταφέρετε τη δήλωση στον 4178 και από εκεί με ξεχωριστά φύλλα καταγραφής θα δηλώσετε τα μέτρα προς τακτοποίηση και αυτά προς νομιμοποίηση.


198.🔗
Σε οικόπεδο εντός σχεδίου έχουν συσταθεί δυο κάθετες ιδιοκτησίες. Ο ιδιοκτήτης του ενός τμήματος κατασκεύασε οικοδομή αλλά την τοποθέτησε στην άλλη κάθετο. Επειδή η νέα θέση είναι σύννομη μπορεί να δηλωθεί σαν παράβαση κατηγορίας 3; Αν ναι θα το δηλώσουν και οι δύο συνιδιοκτήτες;


Το θέμα είναι νομικό ως προς τα δικαιώματα του κάθε συνιδιοκτήτη και το πώς θα γίνει μετά την τακτοποίηση η αλλαγή των τμημάτων.
Σύμφωνα με τον νόμο, επειδή το οικόπεδο είναι ενιαίο ακόμα και μετά την σύσταση κάθετων ιδιοκτησιών και επειδή η νέα θέση είναι:
a. Σύννομη
b. Το κτίριο είναι αυτό που προβλέπονταν στην άδεια
c. Η τελική στάθμη είναι αυτή που προβλέπονταν από την άδεια τότε μπορεί να δηλωθεί ως μικρή παράβαση (περίπτωση ιε)


199.🔗
Σε περίπτωση σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών που κατέχουν δύο ιδιοκτήτες, ο Α τμήμα υπογείου και κατοικία Α' ορόφου και ο Β τμήμα υπογείου και κατοικία Β' ορόφου εντοπίσαμε τις εξής παραβάσεις:
i. Αλλαγή διαστάσεων εξωστών συνολικά <10%
ii. Αποθήκη <15 τ.μ στον ακάλυπτο χώρο
iii. Εκχωμάτωση και δημιουργία βεραντών στην στάθμη του υπογείου
Έχω κάνει κοινό αίτημα υπαγωγής στον Ν.4178/13. Η παράβαση των εξωστών <10% ποσοστού από τα εγκεκριμένα μεγέθη αφορά τις κατοικίες των ορόφων να ενταχθεί στην κατηγορία 3 άρθρο 9 του Ν.4178/13 περίπτωση δ, η κοινόχρηστη αποθήκη στον ακάλυπτο <15 τ.μ μπορεί και αυτή να συμπεριληφθεί στην συγκεκριμένη παράβαση ενώ η εκχωμάτωση - δημιουργία βεραντών στην υπόγεια στάθμη θα αποτελέσει μια ξεχωριστή - λοιπή παράβαση.
Σε σχέση με το Ερώτημα 47 υπάρχει αντίθεση.
Εφόσον ο Α & ο Β κατέχουν το 100% της ιδιοκτησίας δεν μπορούν να ρυθμίσουν με την αίτηση αυτή και τις παραβάσεις των κοινοχρήστων; Άλλος ένας λόγος είναι ότι οι βεράντες του υπογείου είναι λειτουργικά ενοποιημένες με τους χώρους του υπογείου οπότε περιπλέκεται η έννοια της αυτοτελούς οριζόντιας με τον κοινόχρηστο χώρο. Ποιά είναι η ορθή αντιμετώπιση ;


Παρότι στην ερώτηση 47 είχε δοθεί η απάντηση που αναφέρετε, η δική σας περίπτωση είναι «ειδική».
Ουσιαστικά κάνετε υπαγωγή στο σύνολο του οικοπέδου (κτίριο, κοινόχρηστα κτιρίου, ακάλυπτος). Με αυτά τα δεδομένα, είναι εφικτό αυτό που περιγράφεται.


200.🔗
Οικοδομή εκτός σχεδίου με οικοδομική άδεια κατασκευάσθηκε σύμφωνα με την άδεια ως προς τη δόμηση, κάλυψη και ύψος. Όμως λόγω λανθασμένης τοποθέτησης στο οικόπεδο το 60% της οικοδομής ευρίσκεται εντός Δ=15μ. Επειδή δεν υπάρχει υπέρβαση σε δόμηση, κάλυψη και ύψος την βάζουμε στην κατηγορία 4 με δυνατότητα οριστικής εξαίρεσης από κατεδάφιση με την συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου; Το υπόλοιπο 40% της οικοδομής που βρίσκεται εντός οικοδομήσιμου τμήματος πρέπει να νομιμοποιηθεί ή αντιμετωπίζεται με μια λοιπή παράβαση για αλλαγή θέσης κτιρίου στο οικόπεδο;


Η Εγκύκλιος 4 ξεκαθάρισε (στο σημείο 15) ότι η χρήση της παραγράφου Γ.ιε του άρθρου 9 ισχύει μόνο όταν ισχύουν αθροιστικά τα αναφερόμενα στην παράγραφο αυτή. Συνεπώς η περίπτωση σας δε μπορεί να υπαχθεί σε αυτήν, ούτε για το σύνολο του κτιρίου (αφού υπάρχει τμήμα εντός Δ) αλλά ούτε και για το τμήμα που βρίσκεται σε σύννομη θέση.
Γενικά πάντως δεν είναι σωστό ότι σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε υπέρβαση δόμησης. Η δόμηση δεν είναι μόνο το αριθμητικό μέγεθος αλλά προσδιορίζεται και από την θέση που αυτή τοποθετείται.
Οι λύσεις που έχετε είναι είτε να τακτοποιήσετε το τμήμα που βρίσκεται εντός του Δ και να νομιμοποιήσετε το σύννομο τμήμα (μάλλον με λίγη φασαρία στην ΥΔΟΜ), είτε να τακτοποιήσετε το σύνολο του κτιρίου που βρίσκεται εκτός εγκεκριμένης κάλυψης.


201.🔗
Κτίριο 230m2 υφίσταται αποδεδειγμένα προ του 1955 σε εκτός σχεδίου περιοχή ως αποθήκη. Το 1970 έγινε αυθαίρετη αλλαγή χρήσης σε κατοικία. Στο φύλλο καταγραφής τι θα επιλέξω ως χρήση, αποθήκη ή κατοικία; Θα επιλέξω και υπέρβαση δόμησης πέραν των 200τμ. επειδή έγινε κατοικία ή επειδή υφίσταται πριν το 1955 δεν χρειάζεται;


Μπορείτε να το τακτοποιήσετε το σύνολο της αλλαγής χρήσης των 230m 2 ως παράβαση κατηγορίας 1 αφού αυτή θα έχει γίνει αποδεδειγμένα πριν από 09.06.1975.
Στο κελί «επικρατούσα χρήση» δηλώνετε την επικρατούσα υφιστάμενη χρήση της ιδιοκτησίας που ρυθμίζετε και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του προβλεπόμενου παραβόλου βάσει της παρ. 10 άρθρου 11.


202.🔗
Έχω μετακίνηση κτιρίου μέσα στο Δ. Οπότε έχω παραβίαση πλάγιων αποστάσεων και μετακίνηση κτηρίου σε λανθασμένη θέση σύμφωνα με πολεοδομικές διατάξεις. Πέρα από την παραβίαση των πλάγιων που θα τη δηλώσω με φύλλο καταγραφής, αυτή τη μετακίνηση τη δηλώνω με αναλυτικό (αρθρ.18 παραγρ.5); Ταυτόχρονα έχω επέκταση εξώστη που δεν εμπίπτει στο άρθρο 9 -γ-δ και το δηλώνω με αναλυτικό. Συνεπώς μπορώ την επέκταση του εξώστη και τη μετακίνηση να τα θεωρήσω παραβάσεις με αναλυτικό έως 15.000€ και να τα δηλώσω μαζί σαν μια λοιπή παράβαση; Η επέκταση του εξώστη είναι 4.50m2. Πως υπολογίζω τον αναλυτικό της μετακίνησης για να δω αν ξεπερνάμε τον προϋπολογισμό των 15.000€; Μήπως η μετακίνηση δηλώνεται με άλλο τρόπο;


Δείτε την ερώτηση 200.


203.🔗
Δηλωμένος ημιυπαίθριος χώρος στον N.4014/11 ως υπέρβαση βοηθητικών χώρων θα μεταβεί στον Ν.4178/13. Σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερώσεις θα πρέπει πλέον να υπολογιστεί με αναλυτικό προϋπολογισμό. Αφού λοιπόν στο φύλλο καταγραφής θα αλλάξει το πεδίο με τα τετραγωνικά μέτρα δεν θα υπάρξει αλλαγή του προστίμου;


Αυθαίρετος Η/Χ υπολογίζεται με αναλυτικό. Αν στην δήλωση του 4014 αντιμετωπίσθηκε ως ΥΔΒΧ, τότε η αλλαγή που θα γίνει (στην πλατφόρμα του 4178 σε σχέση με αυτή του 4014) θα έχει ως αποτέλεσμα τον επανυπολογισμό του προστίμου.


204.🔗
Έχω οικοδομική άδεια για διώροφη οικοδομή – κατοικία, στην οποία έχουν γίνει υπερβάσεις από την άδεια. Έχει πάρει σήμα Ε.Ο.Τ. για τουριστικό κατάλυμα με κλειδιά. Θα βάλω αλλαγή χρήσης ή όχι; Θα το δηλώσω σαν άλλη κατοικία; Επίσης έχει πάρει σήμα από Ε.Ο.Τ. με λειτουργική τακτοποίηση και έχει πληρώσει τέλος λειτουργικής τακτοποίησης με Ν.3766/2009.
Θα συμψηφίσω αυτό το ποσό με το πρόστιμο που βγαίνει από τον Ν.4178/2013;


Ναι θα δηλώσετε αλλαγή χρήσης από ΚΧ σε ΚΧ, δηλαδή με αναλυτικό. (π.χ. από κατοικία σε ενοικιαζόμενα δωμάτια).
Ως επικρατούσα χρήση θα μπει η «άλλη κατοικία». (παράρτημα Α, παράγραφος 3 για Είδος Χρήσης) Ναι θα συμψηφισθεί δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου 20.


205.🔗
Κατά τον υπολογισμό τόσο των συντελεστών επιβάρυνσης για τον υπολογισμό του προστίμου καθώς και των συντελεστών κατηγοριοποίησης βάσει του άρθρου 9, θα πρέπει στην υπέρβαση δόμησης και κάλυψης λόγω πρόσθετων χώρων να συνυπολογίσουμε και τα εμβαδά των κτισμάτων εντός Δ ή και προκηπίου;
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Σε κτίσμα με Ο.Α. έχω υπέρβαση δόμησης και κάλυψης από το κτίσμα εμβαδού Α Έχω τμήματα του κτίσματος εντός Δ και προκηπίου εμβαδού Β για τα οποία υπολογίζω το πρόστιμο σαν υπέρβαση δόμησης και κάλυψης εμβαδού Β
Για τον υπολογισμό των συντελεστών επιβάρυνσης θα υπολογίσω:
1. A/επιτρεπόμενη δόμηση ή
2. (Α+Β)/επιτρεπόμενη δόμηση
Για τον υπολογισμό των ποσοστών υπέρβασης για την κατηγοριοποίηση του ακινήτου θα υπολογίσω:
1. Α/εγκεκριμένη δόμηση ή
2. (Α+Β)/ εγκεκριμένη δόμηση


Στον υπολογισμό των συντελεστών επιβάρυνσης και των συντελεστών κατηγοριοποίησης, αθροίζονται και τα μέτρα που βρίσκονται εντός Δ. Στο παράδειγμα, τα μέτρα Β εκτός από ΥΔ και ΥΚ έχουν και υπέρβαση πλάγιου ορίου. Θα μπουν σε ξεχωριστό ΦΚ από τα μέτρα Α, αλλά στον υπολογισμό π.χ. του συντελεστή υπέρβασης δόμησης θα αθροιστούν και αυτά.


206.🔗
Πως ρυθμίζεται η αυθαιρεσία αλλαγής θέσης κτίσματος σε μη σύννομη θέση καθόσον η περίπτωση ιε. της κατηγορίας 3 του άρθρου 9 αναφέρεται μόνον σε αλλαγή κτίσματος σε θέση που δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις. Μήπως θα πρέπει σε αυτήν την περίπτωση που έχουμε δηλαδή λόγω της μετακίνησης του κτίσματος παραβιάσεις Δ ή και προκηπίου να υπολογιστούν πρόστιμα και για παράβαση κατηγορίας 3 και για παραβιάσεις Δ ή και προκηπίου;


Δείτε την ερώτηση 200.


207.🔗
Εξακολουθούν να ισχύουν οι προβλεπόμενες για την έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας ανοχές διαστάσεων (2% με μέγιστο τα 20 εκ.) και εμβαδών (2% με μέγιστο τα 8μ2);


Ναι, μνημονεύονται και στις νέες βεβαιώσεις μεταβίβασης.


208.🔗
Στο 132 ερώτημα των ερωτοαπαντήσεων από 4-5-12 που έχουν αναρτηθεί και αφορά εξώστες και ημιυπαίθριους αναφέρεται ότι το πρόστιμο αυθαίρετων εξωστών θα πρέπει να υπολογιστεί με αναλυτικό. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχουν αυθαίρετοι εξώστες καθώς έχουν κατασκευαστεί όπως προβλεπόταν στην άδεια όσον αφορά τα εμβαδά τους αλλά λόγω αλλαγής θέσης του κτίσματος βρίσκονται πλέον εντός Δ ή προκηπίου. Εννοείτε ότι τα τμήματα των εξωστών που βρέθηκαν λόγω αλλαγής θέσης μέσα στη Δ ή σε προκήπιο και που με αυτήν την έννοια και όχι της υπέρβασης του εμβαδού τους είναι αυθαίρετα, θα πρέπει να υπολογιστούν με αναλυτικό;


Δείτε την ερώτηση 200.


209.🔗
Δεν θα έπρεπε να υπάρχει νταμάκι που να κατατάσσει την κατοικία σε κύρια; Διότι αυτός που π.χ. έχει 67% αναπηρία αλλά η κατοικία του δεν είναι μοναδική, απλά είναι κύρια, δεν μας δίνει την δυνατότητα να το αναφέρουμε πουθενά καθότι υπάρχουν μόνο νταμάκια για κύρια και μοναδική και για άλλη κατοικία.


Όχι δεν χρειάζεται. Είναι 2 διαφορετικά πράγματα. Αν κάποιος πληροί τις προϋποθέσεις κάποιας από τις κατηγορίες του άρθρου 17, τότε θα επιλεγεί στο ΦΚ η περίπτωση που του αντιστοιχεί και κατ’ επέκταση θα σημαίνει ότι η κατοικία που δηλώνει είναι η κύρια του.


210.🔗
Υπάρχει αυθαίρετος όροφος με στέγη. Η στέγη πως υπολογίζεται στις εξής δυο περιπτώσεις:
i. Υπάρχει ο αυθαίρετος όροφος με επικάλυψη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και πάνω σε αυτή στέγη
ii. Η επικάλυψη του αυθαίρετου ορόφου είναι μόνο με στέγη (άνευ πλακός) Στις δυο αυτές περιπτώσεις το πρόστιμο (αν υπάρχει ) για την στέγη υπολογίζεται με διαφορετικό τρόπο ή καλύπτεται από το πρόστιμο του αυθαίρετου ορόφου;


Η κατασκευή της στέγης καλύπτεται από τον αυθαίρετο όροφο.


211.🔗
Πρόκειται για ένα υπόγειο σε πολυκατοικία που λειτουργεί ως κατάστημα από το 1973 (με αποδεικτικά στοιχεία) Δε μπορώ να το εντάξω στη κατηγορία 1 γιατί εκεί υπάγονται μόνο οι χώροι κατοικίας (έτσι δεν είναι;) Οπότε το υποβάλλω σαν προ 83. Βάζω το συντελεστή αλλαγής χρήσης από βοηθητική σε κύρια;


Ναι θα το βάλετε κατηγορία 2. Η αλλαγή από χώρο ΒΧ σε χώρο ΚΧ υπολογίζεται σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 19, δηλαδή με υπέρβαση του συντελεστή δόμησης.


212.🔗
Ο νόμος αναφέρει στο άρθρο 18 &5α ότι λοιπές παραβάσεις προϋπολογισμού ως 15000€ είναι (1) παράβαση. Αν όμως κάποιες λοιπές παραβάσεις ανήκουν στην κατηγορία 4 και άλλες στην κατηγορία 5 (ομαδοποίηση κ.λπ.) τότε συμπληρώνονται δυο διαφορετικά ΦΚ με αποτέλεσμα αν και ο συνολικός προϋπολογισμός όλων των λοιπών παραβάσεων να είναι<15000€ άρα θεωρητικά είναι 1 παράβαση ο παραπάνω διαχωρισμός σε δυο ΦΚ μας οδηγεί σε (2). Είναι σωστή αυτή η αντιμετώπιση;


Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 4 η κατηγοριοποίηση των λοιπών παραβάσεων γίνεται ως εξής: Κατηγορία 1 προ 1975, Κατηγορία 2 προ 1983, Κατηγορία 4 σε οικόπεδο/γήπεδο µε οικοδομική άδεια ή Κατηγορία 5 σε οικόπεδο/γήπεδο χωρίς οικοδομική άδεια. Επομένως δεν μπορεί να συμβεί αυτό που περιγράφεται.


213.🔗
Ο νόμος αναφέρει ότι για την Κατηγορία 3 δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία. Άρα οι παραβάσεις αυτές μπορούν να δηλωθούν οποιαδήποτε χρονική στιγμή στο μέλλον. Παραμένει όμως προϋπόθεση ένταξης στον Νόμο η κατασκευή τους πριν 28/7/2011;


Ναι, η παράβαση θα πρέπει να έχει γίνει πριν τις 28.07.2011.


214.🔗
Προκειμένου να υπαχθεί στις ειδικές ομάδες πληθυσμού ένας ιδιοκτήτης, ως μακροχρόνια άνεργος, ζητείται η έκδοση βεβαίωσης από τον ΟΑΕΔ, ως δικαιολογητικό. Αναφέρεται πως ο ιδιοκτήτης πληροί τις προϋποθέσεις, έχει κλείσει 12 μήνες άνεργος. Κατόπιν ενημέρωσης από τον ΟΑΕΔ, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να εκδοθεί τέτοια βεβαίωση, όπου να βεβαιώνεται πως ο εν λόγω ιδιοκτήτης είναι μακροχρόνια άνεργος. Επειδή πρόκειται για αγοραπωλησία που πρέπει να γίνει πριν το τέλος του έτους, παρακαλώ ενημερώστε με άμεσα για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να βεβαιωθεί από τον φορέα ο μακροχρόνια άνεργος;


Προφανώς και ο φορέας θα μπορέσει να σας πει το τι πρέπει να κάνετε για να πιστοποιηθεί ότι ο άνεργος ανήκει στους μακροχρόνια άνεργους.
Στο μητρώο του ΟΑΕΔ θα φαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης είναι άνεργος για κάποιο χρονικό διάστημα.
Αυτό αποδεικνύεται και από μία φωτοτυπία της κάρτας ανεργίας, την οποία ο κάθε άνεργος οφείλει να ενημερώνει.
Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για ανέργους που είναι ενταγμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ. Αν ο ιδιοκτήτης δεν έχει κάνει την διαδικασία με τον ΟΑΕΔ για την έκδοση κάρτας ανεργίας ή δεν την ενημέρωνε τότε δεν μπορεί να επωφεληθεί του ευεργετήματος αυτού.


215.🔗
Συνάδελφοι νομίζω ότι η απάντησή σας το ερώτημα 31 της πρώτης ομάδας ερωταπαντήσεων είναι βεβιασμένη, εσφαλμένη και εν πάση περιπτώσει χρήζει δεσμευτικής απάντησης από το υπουργείο υπό μορφή εγκυκλίου.
Συγκεκριμένα στον νόμο (άρθρο 4) αναφέρεται ότι:
α. Για οικόπεδα/γήπεδα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού η αποδεκτή απόκλιση ορίζεται σε ποσοστό ±5%.
β. Για τα εκτός σχεδίου οικόπεδα/γήπεδα η αποδεκτή απόκλιση ορίζεται σε ποσοστό ±10%.
"3. Εμβαδομετρήσεις οικοπέδων/γηπέδων που έχουν συμπεριληφθεί σε διοικητικές πράξεις και δικαιοπραξίες εν γένει, οι οποίες είναι εντός της αποκλίσεως του προηγούμενου εδαφίου, θεωρούνται αποδεκτές και δεν απαιτείται η αναθεώρηση της οικοδομικής αδείας, καθώς και η διόρθωση – τροποποίηση των τίτλων κτήσης για την έκδοση άδειας δόμησης."
Εσείς απαντάτε στο ερώτημα 31 (Αρχείο 1ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων)
"Σύμφωνα με το παράρτημα Α στο πεδίο της Οικοδομικής Άδειας επιλέγουμε "ΟΧΙ" στην περίπτωση που το οικόπεδο/γήπεδο δεν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο παρά τα αντιθέτως αναφερόμενα στην οικοδομική άδεια. Συνεπώς το κτίριο θα πρέπει να θεωρηθεί ως εντελώς αυθαίρετο. "
Και στο παράρτημα αναφέρεται ότι:
"Θεωρείται ότι δεν υπάρχει οικοδομική άδεια όταν από την αιτιολόγηση της τεχνικής έκθεσης του μηχανικού προκύπτει ότι:
β) το οικόπεδο/γήπεδο δεν είναι άρτιο, παρά τα αντιθέτως αναγραφόμενα στην σχετική οικοδομική άδεια"
Κατά την γνώμη μου πρέπει να διευκρινιστεί ρητώς (με εγκύκλιο) αν αφορά η συγκεκριμένη αναφορά στο παράρτημα τα οικόπεδα π.χ. των 3900m2 αντί των 4000m2 (δηλαδή ανεξαρτήτως ποσοστού απόκλισης), ή αν αφορά όσα έχουν απόκλιση μεγαλύτερη του 10%.
Αν ισχύει το πρώτο, αδυνατώ να αντιληφθώ σε τί αφορούν τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του νόμου, και επί πλέον αδυνατώ να αποδεχθώ ότι το πνεύμα του νομοθέτη είναι να πληρώσει το ίδιο πρόστιμο κάποιος που έχει 50% απόκλιση στο τοπογραφικό και κάποιος που έχει απόκλιση μέσα στα όρια του 10% που αναφέρεται στο άρθρο 4.
Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει δεσμευτική εγκύκλιος από πλευράς υπουργείου και όχι εικασίες.
Όπως ξέρουμε η μη αρτιότητα δεν εξαρτάται μόνο από το εμβαδόν, αλλά και από πολλούς άλλους παράγοντες.
Η γενική αναφορά στο παράρτημα δεν είναι καθόλου διαφωτιστική.


Συνάδελφε, δεν μπορεί κανείς να είναι αντίθετος στην αναφορά σου ότι το ΥΠΕΚΑ πρέπει να εκδώσει Εγκύκλιο επί του θέματος (και επί πολλών άλλων). Για παρόμοιο θέμα υπάρχει αναφορά τόσο στην ερώτηση 136 και σε αυτή την ομάδα απαντήσεων, π.χ. στην ερώτηση 191.
Ας δούμε το θέμα από την αρχή.
Άδεια που έχει εκδοθεί σε αγροτεμάχιο 3900m2 με αρτιότητα 4000m2, σε περίπτωση καταγγελίας θα ανακληθεί για ψευδή αποτύπωση. Αυτό νομίζω είναι γενικά αποδεκτό.
Εσύ ως μηχανικός μπορείς να τακτοποιήσεις αφού πλέον στο εκτός σχεδίου ΔΕΝ χρειάζεται νέο τοπογραφικό για την υπαγωγή, μπορείς να δώσεις βεβαίωση μεταβίβασης αφού θα έχεις ένα τακτοποιημένο ακίνητο και το νέο τοπογραφικό (το οποίο είναι απαραίτητο στα εκτός σχεδίου για την δήλωση μεταβίβασης) θα είναι μέσα στην απόκλιση του 10%.
Υπάρχει η γενική αρχή του τεκμηρίου νομιμότητας που χαρακτηρίζει διοικητικές πράξεις , οι οποίες έστω και αν είναι εμφανώς παράνομες, εικάζονται νόμιμες και παράγουν όλες τις έννομες συνέπειες τους μέχρι να ακυρωθούν ή να ανακληθούν.
Από τη στιγμή όμως που ο μηχανικός θα αναφέρει και θα αιτιολογήσει στην Τ.Ε. ότι το οικόπεδο/γήπεδο δεν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο (για όποιον λόγο) και επιλεγεί στο κουτάκι της άδειας το ΟΧΙ, τότε δε μπορεί παρά να θεωρηθεί το σύνολο του κτίσματος ως αυθαιρέτου.


Ομάδα 6 7.1.14 (216-227)

216.🔗
Έχω για έλεγχο αυθαιρεσιών ανεξάρτητη από το υπόλοιπο συγκρότημα μεζονέτα αποτελούμενη από ισόγειο, υπόγειο και όροφο με 3 οριζόντιες ιδιοκτησίες, δηλαδή 2 οριζόντιες σε ισόγειο και υπόγειο και ένα μικρό διαμέρισμα στον 1ο όροφο. Το κτίσμα είναι ανεξάρτητο στατικά από τις υπόλοιπες μεζονέτες του συγκροτήματος που έχουν χρήση κατοικίας και υπάρχει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας. Η επικρατούσα χρήση σε όλο το συγκρότημα είναι κατοικία, στο ανεξάρτητο στατικά όμως κτίσμα που ελέγχω είναι τραπεζικό κατάστημα. Στο ισόγειο και το υπόγειο που κατά την Ο.Α. και την σύσταση είναι καταστήματα, λειτουργεί χωρίς έκδοση Ο.Α. για αλλαγή χρήσης τραπεζικό κατάστημα.
Οι δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες του ισογείου και του υπογείου όπου λειτουργεί το τραπεζικό κατάστημα δεν έχουν υπερβάσεις δόμησης, κάλυψης και ύψους και το κτίσμα έχει σύννομη θέση.
Σύμφωνα με το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης άρθρο 2, δεν απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας στην περίπτωση που:
- έχει εφαρμοστεί η εγκεκριμένη στατική μελέτη ως προς τις διαστάσεις του φέροντος οργανισμού
και μεταξύ άλλων
- Το σύνολο των αυθαίρετων κατασκευών ανά διηρημένη ιδιοκτησία δεν υπερβαίνει τα 20m2.
Με δεδομένο ότι οι οριζόντιες που ελέγχω πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις απαλλαγής αφού στις προϋποθέσεις απαλλαγής γίνεται αναφορά μόνο σε αυθαίρετες κατασκευές και όχι και σε αυθαίρετες χρήσεις, δεν έχω υπερβάσεις εμβαδών και έχει τηρηθεί η εγκεκριμένη στατική μελέτη.


Όπως πολύ σωστά λέτε, μεταφέρετε διατάξεις από το σχέδιο της Υ.Α. που βγήκε σε διαβούλευση. Πριν δούμε το τελικό κείμενο δεν μπορούμε να πούμε τίποτα επί του θέματος.


217.🔗
Θα ήθελα να μου διευκρινίσετε πως δηλώνονται οι ανοικτοί ημιϋπαίθριοι χώροι οι οποίοι έχουν κατασκευαστεί καθ΄ υπέρβαση της οικοδομικής άδειας (εκτός νόμιμου περιγράμματος):
a) με αναλυτικό προϋπολογισμό;
b) με υπέρβαση δόμησης και κάλυψης κύριων χώρων;
c) με υπέρβαση δόμησης και κάλυψης βοηθητικών χώρων;


Ο υπολογισμός του προστίμου ενός Η/Χ γίνεται με αναλυτικό, ανεξαρτήτως του αν το σύνολο των Η/Χ ξεπερνάει το επιτρεπόμενο από τον οικοδομικό κανονισμό ποσοστό και ανεξαρτήτως αν παραβιάζει πλάγιες αποστάσεις ή προκήπιο.


218.🔗
Σε αγροτεμάχιο υπάρχει ένα μόνο κτίριο που αποτελείται από αγροτική-γεωργική αποθήκη η οποία θα υπολογιστεί ως κύριος χώρος σύμφωνα με την εγκύκλιο 4. Ακριβώς δίπλα υπάρχει στάβλος. (δηλαδή στον ίδιο όγκο κτιρίου)
i. Μπορεί αυτός ο στάβλος να πάρει τον μειωτικό συντελεστή αφού είναι βοηθητικός χώρος της γεωργικής αποθήκης;
ii. Στην περίπτωση που η αγροτική αποθήκη είναι <15τ.μ. μπορώ να βάλω και κατηγορία 3;
iii. Θα τους βάλω όλους τους χώρους στη κατηγορία μεταποίηση πρωτογενούς τομέα ή άλλη κατοικία;
Σημείωση: ο πελάτης δεν είναι κτηνοτρόφος στο επάγγελμα ώστε να μπορεί να δηλώσει ως σταυλικές εγκαταστάσεις με 300€ παράβολο.


i. Από τη στιγμή που διαπιστώνεις ότι ο στάβλος αυτός είναι βοηθητικός χώρος του κύριο κτίσματος τότε μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον μειωτικό συντελεστή.
ii. Η αποθήκη πρέπει να έχει και ύψος <2,50 μέτρα. Από την διατύπωση της παραγράφου ιγ προκύπτει ότι ΔΕΝ περιορίζεται σε αποθήκες βοηθητικούς χώρους, αλλά γίνεται αναφορά γενικά σε αποθήκες δηλαδή ακόμα και αποθήκες όπως γεωργικές.
iii. Στο παράρτημα Α ορίζεται ότι ως πρωτογενής τομέας θεωρούνται οι γεωργικές, κτηνοτροφικές, αλιευτικές, ιχθυοκαλλιεργητικές παραγωγικές μονάδες (βιοτεχνικές-βιομηχανικές) συσκευασίας και μεταποίησης προϊόντων. Συνεπώς από την διατύπωση ΔΕΝ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον συντελεστή 3α. Άλλη κατοικία ΔΕΝ μπορεί να επιλεγεί αφού δεν είναι κατοικία. Μένει μόνο ο συντελεστής 3δ.


219.🔗
Μετά την εγκύκλιο 4 έχω περίπτωση όπου εντός οικισμού υπάρχουν δυο όμορα οικόπεδα μιας οικογένειας. το ένα ανήκει στη γυναίκα και το άλλο στον άντρα με διαφορετικά συμβόλαια αλλά στην πράξη ουσιαστικά είναι ένα ενιαίο δηλαδή με μια περίφραξη. Αρχικά στο οικόπεδο του άντρα έχει ανεγερθεί νόμιμη κατοικία. Μετέπειτα στο οικόπεδο της συζύγου έφτιαξαν κτίριο με χρήση γκαράζ και αποθήκης, προφανώς ως βοηθητικής χρήσης στην κατοικία.
i. να υπολογίσω με μειωτικό συντελεστή το γκαράζ δικαιολογώντας στην τεχνική έκθεση τι συμβαίνει με τα όμορα οικόπεδα της οικογένειας;
ii. σχετικά με την αποθήκη<15τ.μ. κατηγορίας 3 μπορώ να εντάξω το τμήμα κτιρίου που έχει χρήση αποθήκη εάν όντως είμαι μέσα στις προϋποθέσεις αυτής με αυτό τον τρόπο; δηλαδή δεν υποχρεώνομαι από τον νόμο να έχω αυτοτελές κτίριο αποθήκης <15τ.μ.


i. Νομικά και πολεοδομικά τα οικόπεδα είναι ξεχωριστά από τη στιγμή που οι ιδιοκτήτες είναι διαφορετικοί (ασχέτως που είναι αντρόγυνο). Ακόμα και ο ίδιος να ήταν ΔΕΝ σημαίνει ότι είναι ενιαία η ιδιοκτησία (προ λίγων μηνών ξεκαθάρισε το θέμα από τον Α.Π.). Πέρα από αυτό που διαφοροποιεί τον αριθμό των δηλώσεων, οι αυθαίρετες κατασκευές που περιγράφετε θα χρησιμοποιήσουν τον μειωτικό συντελεστή ασχέτως που εντός του οικοπέδου δεν υπάρχει χώρος Κ.Χ.
ii. Όχι, ο νόμος δεν θέτει ως προϋπόθεση η αποθήκη να είναι αυτοτελές κτίριο.


220.🔗
Συμφώνα με το άρθρο 9 του 4178/13 για τις κατηγορίες 1 και 2 δεν αναφέρεται η υποχρέωση υποβολής δελτίου δομικής τρωτότητας. Αντίστοιχα το Άρθρο 11 παρ.8 αναφέρει ότι δελτίο δομικής τρωτότητας απαιτείται για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί η εγκατασταθεί σε κτίρια με επικρατούσα χρήση κατοικίας; Τι ισχύει;


Ο γενικός κανόνας είναι ότι σε κτίρια με επικρατούσα χρήση κατοικία απαιτείται δελτίο δομικής τρωτότητας. Εξαίρεση αποτελούν τα κτίρια κατηγορίας 1 και 2 στα οποία ΔΕΝ απαιτείται.


221.🔗
Για την υπαγωγή μιας αυθαίρετης κατασκευής στην κατηγορία 2 αρκεί να έχει ολοκληρωθεί προ τις 01.01.1983 και χωρίς μεταγενέστερα να πραγματοποιήθηκαν άλλες αυθαίρετες κατασκευές ή πρέπει να μην παραβιάζονται και τα πολεοδομικά μεγέθη (δόμηση & κάλυψη)σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40%;


Για την κατηγορία 2 αρκεί να έχει ολοκληρωθεί η αυθαίρετη κατασκευή προ 01.01.1983. Δεν γίνεται έλεγχος του ποσοστού υπέρβασης των πολεοδομικών μεγεθών.


222.🔗
Κτίσμα με Ο.Α. για ισόγεια μονοκατοικία με υπόγειο. Έχει κατασκευαστεί μόνον το υπόγειο και τίποτε άλλο (ούτε σκελετός από πάνω). Το υπόγειο έχει 0,50μ μεγαλύτερο ύψος από την άδεια και υπέρβαση εμβαδού κατά 10μ2. Η προβλεπόμενη από την άδεια στάθμη οροφής του υπογείου από το διαμορφωμένο έδαφος είναι +1,50μ. Πως μπορεί να ρυθμιστεί η αυθαιρεσία; (το μήνυμα συνεχίζεται με προτάσεις του συναδέλφου για τον τρόπο υπαγωγής στον 4178, αλλά για λόγους οικονομίας δεν παρατίθεται η συνέχεια του μηνύματος)


Συνάδελφε, η περίπτωση που περιγράφεις ΔΕΝ πληροί την θεμελιώδη απαίτηση του 4178, την ολοκλήρωση δηλαδή του Φ.Ο. προ 28.07.2011.


223.🔗
Άτομο με 67% αναπηρία με απόφαση του ΙΚΑ που αναφέρει πάθηση «ψυχοσωματική συνδρομή με φαρμακευτική αγωγή και ιατρική παρακολούθηση», δικαιούται έκπτωση σε δήλωση αυθαιρέτου; Θεωρείται ΑΜΕΑ ή όχι ώστε να μπει στην παράγραφο 1 ή 2 του άρθρου 17.


Άτομο με αναπηρία θεωρείται κάθε άνθρωπος που έχει κάποιου είδους αναπηρία ή πρόβλημα υγείας, οποιαδήποτε φύσης ή πάθησης, είτε μόνιμο είτε περιοδικό.
Ο βαθμός αναπηρίας εδώ και λίγα χρόνια ορίζεται από τις επιτροπές των ΚΕ.Π.Α..
Πηγή: amea-blog.blogspot.gr
Από τη στιγμή λοιπόν που ο αρμόδιος φορέας πιστοποιεί ότι κάποιος πολίτης πληροί τις προϋποθέσεις οποιασδήποτε αναπηρίας (οι αναπηρίες δεν είναι μόνο κινητικές) τότε η αποδοχή από τον μηχανικό ή όχι είναι περιττή. Προφανώς και λόγω του 67% ο πολίτης θα χρησιμοποιήσει την 2η παράγραφο του άρθρου 17.


224.🔗
Σε διώροφο κτίσμα μονοκατοικίας με Ο.Α. ο ισόγειος χώρος φαίνεται στην άδεια σαν χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και έχει προσμετρήσει στον συντελεστή δόμησης κατά την έκδοση της άδειας με όλο το εμβαδόν του. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι τμήμα του ισογείου αυτού δεν έχει χρήση χώρου στάθμευσης αλλά έχει μετατραπεί σε δωμάτιο. Αν θεωρήσω ότι έχει γίνει αλλαγή χρήσης από βοηθητική (χώρος στάθμευσης) σε κύρια χρήση (κατοικία) σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 18 θα πρέπει να υπολογίσω υπέρβαση δόμησης για ένα τμήμα κτίσματος που ήδη έχει προσμετρήσει στη δόμηση κατά την έκδοση της άδειας δηλαδή θα υπολογίσω στην δόμηση έναν χώρο δύο φορές. Μήπως σε αυτήν την ειδική περίπτωση μπορεί να γίνει υπολογισμός του προστίμου με αναλυτικό;


Μετά την εγκύκλιο 4 όπου στο σημείο 38 αναφέρει:
Διευκρινίζεται ότι η διατύπωση «αυθαίρετης αλλαγής χρήσης βοηθητικών χώρων σε χώρους κύριας χρήσης» του εδαφίου γ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της Εγκυκλίου 3/13, άρθρο 19, παρ. 5, όπου εφαρμόζεται συντελεστής δόμησης αφορά στις περιπτώσεις χώρων, που η επιφάνειά τους προ της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης δεν επαύξανε το σ.δ. (π.χ. υπόγειο µε βοηθητικές χρήσεις, ισόγειος χώρος στάθμευσης, δημιουργία σοφίτας εντός νομίμου στέγης κ.λπ..).
Η εγκύκλιος λοιπόν μας λέει ότι ΔΕΝ θα χρησιμοποιήσουμε την ΥΔ. Δεν μας λέει πώς να υπολογισθεί αλλά το μόνο που μένει είναι ο αναλυτικός.
Πέρα από αυτό, υπάρχουν και e-mail από την ΔΟΚΚ σε ερωτήσεις συναδέλφων που αναφέρουν ότι:
"Εάν η επιφάνεια του ΒΧ στην οικ. άδεια προσμετρά στο σ.δ. του οικοπέδου η μετατροπή του σε κύρια χρήση θεωρείται αλλαγή χρήσης από κύρια σε κύρια και γίνεται με αναλυτικό προϋπολογισμό".


225.🔗
Ο χρόνος κατασκευής δύο διαμερισμάτων στο ισόγειο οικοδομής, χωρίς Ο.Α., με σύσταση Ο.Ι., αποδεικνύεται:
-με τη σύσταση Ο.Ι. ως κατασκευές του 1978
-με τη ρευματοδότηση μιας εξ αυτών το 1979
-με το Ε9 >του 2005, όπου ο τότε ιδιοκτήτης δηλώνει όλο το ισόγειο ως κατασκευή του 1970.
Το 1986, εσωτερικά των διαμερισμάτων και με άλλη διαρρύθμιση οι δύο κατοικίες μετατρέπονται σε κατάστημα και γίνεται τροποποίηση της αρχικής σύστασης το 1998 και με αυτή τη χρήση μεταβιβάζεται σε νέο ιδιοκτήτη. Το 2005 πάλι το κατάστημα μετατρέπεται στις 2 αρχικές κατοικίες και έτσι δηλώνονται στο Ε9 από τον ιδιοκτήτη σήμερα.
Σε ποια κατηγορία μπορώ να εντάξω τις 2 κατοικίες; Ως κατασκευές προ του 1983 και ΚΑΤ.5;
Οι οποιεσδήποτε οικοδομικές εργασίες για τις διαφορετικές χρήσεις έγιναν στο εσωτερικό τους και αυθαίρετα.


Και τα 3 έγγραφα που αναφέρετε μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά του χρόνου κατασκευής.
Αυτή τη στιγμή το κτίριο σας έχει την αρχική εγκατεστημένη χρήση δηλαδή κατοικία…


226.🔗
Άτομο με 67% αναπηρία με απόφαση του ΙΚΑ που αναφέρει πάθηση «ψυχοσωματική συνδρομή με φαρμακευτική αγωγή και ιατρική παρακολούθηση», δικαιούται έκπτωση σε δήλωση αυθαιρέτου; Θεωρείται ΑΜΕΑ ή όχι ώστε να μπει στην παράγραφο 1 ή 2 του άρθρου 17.


Άτομο με αναπηρία θεωρείται κάθε άνθρωπος που έχει κάποιου είδους αναπηρία ή πρόβλημα υγείας, οποιαδήποτε φύσης ή πάθησης, είτε μόνιμο είτε περιοδικό.
Ο βαθμός αναπηρίας εδώ και λίγα χρόνια ορίζεται από τις επιτροπές των ΚΕ.Π.Α..
Πηγή: amea-blog.blogspot.gr
Από τη στιγμή λοιπόν που ο αρμόδιος φορέας πιστοποιεί ότι κάποιος πολίτης πληροί τις προϋποθέσεις οποιασδήποτε αναπηρίας (οι αναπηρίες δεν είναι μόνο κινητικές) τότε η αποδοχή από τον μηχανικό ή όχι είναι περιττή. Προφανώς και λόγω του 67% ο πολίτης θα χρησιμοποιήσει την 2η παράγραφο του άρθρου 17.


227.🔗
Σύμφωνα με όσα ορίζονται στις Διευκρινίσεις του Παραρτήματος Α του Ν.4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες Διατάξεις» για την ύπαρξη ή μη οικοδομικής άδειας στο γήπεδο/οικόπεδο όπου υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή, αναφέρεται το εξής στο 1γ:
«Θεωρείται ότι δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, όταν από την αιτιολόγηση της τεχνικής έκθεσης του μηχανικού προκύπτει ότι το υπό εξέταση γήπεδο/οικόπεδο είναι μικρότερο (λόγω μεταγενέστερης κατάτμησης), με συνέπεια να μην ταυτίζεται με αυτό για το οποίο εκδόθηκε η οικοδομική άδεια».
1.Παρακαλώ όπως καθορίσετε το πλαίσιο ισχύος της ως άνω διάταξης αν αφορά μόνο το συγκεκριμένο Νόμο ή έχει γενικότερη ισχύ.
Εξειδικεύοντας τις περιπτώσεις:
2.Περίπτωση που υφίσταται κτίσμα με Ο.Α. χωρίς εξάντληση του Σ.Δ. σε αρχικά ενιαία έκταση και η κατάτμηση δημιουργεί δυο άρτια και οικοδομήσιμα τμήματα.
Θεωρώ ότι αν με την κατάτμηση δεν δημιουργείται κάποια παραβίαση πολεοδομικού ή κτιριοδομικού κανονισμού στο τμήμα που υφίσταται το κτίσμα, τότε στο έτερο τμήμα μπορεί να ανεγερθεί κτίριο με δόμηση ίση με την εναπομείνουσα επιτρεπόμενη του αρχικά ενιαίου οικοπέδου και ότι σε αυτή την περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι το αρχικό κτίσμα δεν καλύπτεται πλέον από την Ο.Α. και ότι σαφώς δε μπορεί να θεωρηθεί σαν εξολοκλήρου αυθαίρετο.
Σε αυτή την περίπτωση η διατύπωση του Ν.4178/13 θεωρώ ότι είναι λάθος και ότι περιπτώσεις ρύθμισης αυθαίρετων τμημάτων σε ανάλογη περίπτωση , θα πρέπει να επιλέγεις ότι υπάρχει οικοδομική άδεια και ότι σαφώς η κατασκευή που καλύπτεται από αυτή δε χρήζει τακτοποίησης και είναι νομίμως υφιστάμενη.
Παρακαλώ διευκρίνιση ποια είναι η σωστή αντιμετώπιση της ως άνω περίπτωσης.
3. Περίπτωση που υφίσταται κτίσμα με Ο.Α. με εξάντληση του Σ.Δ. σε αρχικά ενιαία έκταση και η κατάτμηση δημιουργεί δυο άρτια και οικοδομήσιμα τμήματα. Θεωρώ ότι αφενός το έτερο τμήμα που δημιουργείται και είναι αδόμητο, σαφώς δεν μπορεί να οικοδομηθεί λόγω της εξάντλησης του Σ.Δ. του αρχικού οικοπέδου. Ωστόσο δημιουργείται και το πρόβλημα ότι το τμήμα με το κτίσμα μετά την κατάτμηση θα επιτρεπόταν βάσει εμβαδού και Σ.Δ. να οικοδομήσει λιγότερα τ.μ. από τα πραγματοποιούμενα βάσει Ο.Α. Λογικά αυτές είναι οι περιπτώσεις που θέλει να θίξει ο Νόμος και σε αυτή την περίπτωση κρίνω ως λογικό να θεωρείται ότι το κτίσμα δεν καλύπτεται πλέον από
την Ο.Α. και ότι λογίζεται ως εξολοκλήρου αυθαίρετο. Θεωρητικά θα μπορούσε βάσει και του ΝΟΚ να γίνει ενημέρωση φακέλου ή οικοδομική άδεια νομιμοποίησης ή αναθεώρηση σε περίπτωση που η Ο.Α. είναι σε ισχύ, όπου ένα ποσοστό της πραγματοποιούμενης δόμησης θα μπορούσε να καλυφθεί με αυτή και να θεωρηθούν ως αυθαίρετα τα επιπλέον τετραγωνικά μέτρα.
Παρακαλώ διευκρίνιση ποιά είναι η σωστή αντιμετώπιση της ως άνω περίπτωσης.
4.Σε περίπτωση όπου η οικοδομική άδεια εκδόθηκε για κτίσμα σε οικόπεδο όπου ίσχυε το πρώην πανταχόθεν ελεύθερο σύστημα όπου απαγορευόταν η δόμηση παρά το όριο του οικοπέδου και από τη μεταγενέστερη κατάτμηση πλέον το κτίριο είναι επί του ορίου, θεωρείται εξολοκλήρου αυθαίρετη η κατασκευή ασχέτως του αν δημιουργήθηκαν δυο άρτια και οικοδομήσιμα τμήματα που καλύπτουν την πραγματοποιούμενη δόμηση;
Παρατήρηση:
Α. Αν έχει γενική ισχύ η συγκεκριμένη διάταξη χωρίς την επιφύλαξη δημιουργίας άρτιων και οικοδομήσιμων τμημάτων ή της εξάντλησης ή μη του Σ.Δ., αλλά βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στο αν υπάρχει μεταγενέστερη της Ο.Α. κατάτμηση, τότε δημιουργούνται τρομακτικά προβλήματα, ανοίγουν οι ασκοί του Αιόλου και ένα τεράστιο πλήθος κτισμάτων που είχαν Ο.Α. θα θεωρούνται πλέον εξολοκλήρου αυθαίρετα.
Μην ξεχνάμε ότι λόγω του ότι πολλοί ιδιοκτήτες κατείχαν οικόπεδα με προσύμφωνα προ του Ν.651/77 και η οριστικοποίησή και μεταγραφή τους έγινε σε πρόσφατη ημερομηνία ή έγινε με χρησικτησία, με αποτέλεσμα ο χρόνος δημιουργίας των οικοπέδων να είναι πρόσφατος, δεν καλύπτονται πλέον από καμιά παρέκκλιση αρτιότητας ενώ έχουν οικοδομικές άδειες που δεν έχουν ανακληθεί.
Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει δηλαδή σε ενδεχόμενη αυτοψία της ΥΔΟΜ να κριθεί όλη η κατασκευή σαν αυθαίρετη και χρήζει συνολικής ρύθμισης ή νομιμοποίησης;
Β. Παρακαλώ όπως διευκρινιστεί σε μελλοντική εγκύκλιο η συγκεκριμένη διάταξη.


Συνάδελφε, η τοποθέτηση σου έχει σημαντικά στοιχεία που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από το ΥΠΕΚΑ για την διευκρίνιση του θέματος το οποίο απασχολεί πολλούς από τους συναδέλφους και καλό είναι να σταλεί από εσένα στο Υπουργείο.
Θα μπορούσαν να γίνουν σχόλια επί του θέματος (στα περισσότερα υπάρχει ταύτιση απόψεων) αλλά αυτό θα ήταν κάτι που θα ξέφευγε από την διαδικασία. Το μόνο γενικό σχόλιο μπορεί να είναι το εξής:
ο Ν.4178 ΔΕΝ μπορεί να ανατρέψει πολεοδομικές και αστικές διαδικασίες που ισχύουν χρόνια, όπως είναι η κατάτμηση ενός οικοπέδου σε άρτια και οικοδομήσιμα τμήματα που μπορούν να φέρουν τα κτίσματα που τυχόν υπάρχουν εντός τους.
Δεν υπάρχει δυνατότητα «επηρεασμού» ως προς το να συμπεριληφθούν διευκρινίσεις σε επόμενη εγκύκλιο.


Ομάδα 7 28.1.14 (228-259)

228.🔗
Στην εγκύκλιο 4 αναφέρει ότι (στίχος 36) "η αναφορά στο άρθρο 2 του Ν.4067/12 αφορά αποκλειστικά στον ορισμό της σοφίτας (για να έχω μείωση στο πρόστιμο). Στη συνέχεια αναφέρει:
"ότι ο μειωτικός συντελεστής 50% εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση κατασκευής αυθαίρετου εσωτερικού εξώστη/παταριού και σοφίτας, καθώς και σε κάθε περίπτωση αυθαίρετης αλλαγής χρήσης νομίμου εσωτερικού εξώστη/παταριού ή χώρου στέγης και ανεξαρτήτως μεγέθους.
Τελικά τι ισχύει;. Για να εφαρμόσω την μείωση προστίμου πρέπει ο χώρος να πληροί τις προϋποθέσεις σοφίτας κατά Ν.Ο.Κ. όπως αναφέρει η Εγκ 4/13 ή όχι;
Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι τα περισσότερα αυθαίρετα έχουν κατασκευαστεί πριν τον Ν.Ο.Κ. για τα οποία ισχύει η Απόφαση-80851/90:
Ότι ο χώρος της στέγης που κατασκευάζεται σύμφωνα με την παρ.1γ του άρθ-16 του ΓΟΚ/85 επιτρέπεται να αποτελεί ενιαίο σύνολο με το χώρο του τελευταίου ορόφου του κτίριού εφόσον ο δημιουργούμενος χώρος πληροί τις προϋποθέσεις των παρ.1 και παρ.2 του Αρθ-8 του κτιριοδομικού κανονισμού. Η επιφάνεια του δημιουργούμενου χώρου προσμετράται στο συντελεστή δόμησης (σδ).
Άρα σύμφωνα με την εγκύκλιο 4 "ότι ο μειωτικός συντελεστής 50% εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση χώρου στέγης και ανεξαρτήτως μεγέθους μπορεί να συμπεράνουμε ότι για τις σοφίτες ισχύει ο μειωτικός συντελεστής;


Ο μειωτικός συντελεστής υπολογίζεται σε κάθε περίπτωση χώρου στέγης και ανεξαρτήτως μεγέθους.


229.🔗
Έχω περίπτωση ισόγειας οικοδομής με Ο.Α. του 1966 σε οικόπεδο εντός οικισμού εμβαδού περίπου 3 στρεμμάτων. Το 1974 πωλείται η συγκεκριμένη οικία με οικόπεδο 300m2. Σήμερα είναι άρτιο κατά παρέκκλιση το οικόπεδο και η οικοδομή σωστά τοποθετημένη.
Η συγκεκριμένη οικοδομή έχει ή δεν έχει άδεια γιατί σύμφωνα με περίπτωση γ στις διευκρινήσεις για το συντελεστή Ο.Α. δε διευκρινίζει αν μετά την κατάτμηση το οικόπεδο μένει είναι μη άρτιο ή μη οικοδομήσιμο.


Από το σχετική αναφορά στο παράρτημα Α και μετά την τροποποίηση του (που δεν άλλαξε τίποτα στο συγκεκριμένο θέμα) προκύπτει ότι ΔΕΝ εξετάζουμε το αν το τμήμα που οικοπέδου/γηπέδου μετά την κατάτμηση είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και το αν μπορεί να «φέρει» την κατασκευή. Κάθε λοιπόν κατάτμηση, νόμιμη ή όχι, μας οδηγεί στα να δηλώσουμε «ΟΧΙ» στο πεδίο της άδειας.


230.🔗
Για την περίπτωση που υπάρχουν σε μια ιδιοκτησία παραβάσεις όπως: στεγασμένη βεράντα, μπάρμπεκιου, υπόστεγο και μη ολοκλήρωση περιβάλλοντα χώρου, πως υπολογίζονται οι παραβάσεις του αναλυτικού; Μπορεί να υπολογιστεί για παράδειγμα: Στεγασμένη βεράντα 6.000€ + μπάρμπεκιου 3.000€ + υπόστεγο 2.000€ + μη ολοκλήρωση του περιβάλλοντα χώρου 3.500€ =Σύνολο 14.500€, άρα 1 παράβαση;


Ναι μπορεί να γίνει αυτό που περιγράφεται.


231.🔗
Σε ιδιοκτησία εκτός σχεδίου, εντός ζώνης 500μ. με άδεια για 200τ.μ. μπορεί η υπέρβαση σκάλας από οπλισμένο σκυρόδεμα, να μπει σε αναλυτικό προϋπολογισμό και να μην επηρεάσει κάλυψη ή δ;


Με αναλυτικό υπολογίζεται το πρόστιμο για πολύ «σοβαρότερες» αυθαίρετες κατασκευές όπως π.χ. ένας Η/Χ, ένα στέγαστρο κ.λπ. Επίσης όλες οι εγκαταστάσεις που ορίζονται στην παράγραφο 19 του άρθρου 2 του Ν.Ο.Κ. καθώς και στις παραγράφους 26 και 57 του ίδιου άρθρου. Κατά αναλογία λοιπόν μπορεί και η σκάλα να υπολογισθεί έτσι.


232.🔗
Κατοικία με οικοδομική άδεια εκτός σχεδίου έχει παραβιάσει την απόσταση των 20 μ. από ρέμα. Βρίσκεται στα 17,00μ. Μπορεί να ρυθμιστεί με το ν. 4178/2013;


Ναι μπορεί. Στο ρέμα απαγορεύεται η τακτοποίηση εντός των οριογραμμών που το ορίζουν.


233.🔗
Σε αυθαίρετο εκτός σχεδίου, το τμήμα pilotis που θα παραμείνει ως έχει αντιμετωπίζεται με αναλυτικό τρόπο το πρόστιμο ή υποχρεωτικά σαν μελλοντική δόμηση (αποθηκευτικό ή κύριο χώρο);


Σύμφωνα με την εγκύκλιο 4 στο σημείο 35:
Στην έννοια των αυθαίρετων ημιυπαίθριων χώρων, στεγάστρων κ.λπ. συμπεριλαμβάνονται και η αυθαίρετη απόληξη κλιμακοστασίου, καθώς και οι αυθαίρετοι ανοιχτοί υπόστυλοι χώροι (π.χ. pilotis, υπόστυλη στάθμη), που πρόκειται να παραμείνουν ως έχουν.
Συνεπώς θα υπολογισθεί με αναλυτικό


234.🔗
Υπάρχει με άδεια μια τριώροφη οικοδομή ύψους 12,00μ. Στην περιοχή το επιτρεπόμενο ύψος είναι 18,00μ. Κατασκευάσθηκαν αυθαίρετα 2 όροφοι. Το ποσοστό υπέρβασης ύψους υπολογίζεται όπως παρακάτω:
α) Κάθε όροφος παίρνει την δική του ανεξάρτητη επιβάρυνση ήτοι ο πρώτος αυθαίρετος όροφος υπέρβαση ύψους 3/18,0= 16,6%<20%, ο δεύτερος αυθαίρετος όροφος υπέρβαση ύψους 6,0/18,0= 33,33%
β) και οι δυο όροφοι παίρνουν την ίδια επιβάρυνση 33,33% > 20,0% (μια και θεωρείται η αυθαίρετη κατασκευή σαν ένα "αυθαίρετο κουτί").
Ποια λογική από τις δυο είναι ορθή;


Αν υπάρχει σύσταση τότε ο κάθε ένας κοιτάει την δική του και μόνο Ο.Ι.. Συνεπώς θα γίνει το (α).


235.🔗
Σε συνέχεια της ερώτησης 171 πως υπολογίζεται η επιλογή της κατηγορίας; Είναι κατηγορία 4 ή κατηγορία 5; Τα επιτρεπόμενα μεγέθη της άδειας είναι 1076,65τμ (Υπόθεση εξάντλησης ΣΔ με τις αποθήκες), δόμηση 40% *1076,65= 430,66 τμ (έλεγχος της κατηγορίας 4).
Άρα επειδή αυθαίρετη είναι η αλλαγή χρήσης των 590 τμ > 430,66 θεωρώ ότι ανήκω στην κατηγορία 5;


Ναι, είναι κατηγορία 5, με την λογική που το περιγράφετε.


236.🔗
Σε τριώροφη οικοδομή (ισόγειο + Α όροφος + Β όροφος) υπάρχουν αυθαιρεσίες στο κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο (μεγαλύτερο εμβαδόν κατά 2,80 τμ). Υπάρχει σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας αλλά όχι κανονισμός. Ο ιδιοκτήτης του ισογείου είναι και ιδιοκτήτης του Β ορόφου με συνολικά ποσοστά 67%. Ο ιδιοκτήτης του Α ορόφου έχει ποσοστά 33%. Ο ιδιοκτήτης του Α ορόφου αρνείται οποιαδήποτε τακτοποίηση.
i. Την τακτοποίηση στο κοινόχρηστο μπορεί να την κάνει ο (κοινός) ιδιοκτήτης του ισογείου και Β ορόφου;
ii. Στα στοιχεία ιδιοκτητών της δήλωσης αναγράφονται και τα στοιχεία του συνιδιοκτήτη (που αρνείται την ένταξη);
iii. Σαν ποσοστά ιδιοκτησίας στα στοιχεία ιδιοκτητών της δήλωσης αναφέρονται τα ποσοστά της σύστασης από το συμβόλαιο (τα οποία αθροιστικά πρέπει να είναι 100%);


i. Ναι, από τη στιγμή που κατέχει το ποσοστό >50% και δεν υπάρχει κανονισμός που να ορίζει άλλο ποσοστό για την λήψη αποφάσεων.
ii. ΟΧΙ. Θα γραφεί μόνο το όνομα αυτού που σας έχει εξουσιοδοτήσει, με ποσοστό 100%. Στα σχόλια θα γραφούν τα ποσοστά που αναλογούν σε κάθε ιδιοκτήτη και δυνάμει ποιας παραγράφου του 4178 προχωράτε στην τακτοποίηση χωρίς την συναίνεση του έτερου συνιδιοκτήτη.
iii. Προφανώς.


237.🔗
Στον ακάλυπτο χώρο της οικοδομής του προηγούμενου ερωτήματος, υπάρχει και ένα στέγαστρο που το χρησιμοποιεί ο ιδιοκτήτης του ισογείου-Β ορόφου σαν γκαράζ.
i. Η επιφάνεια του στεγάστρου (Εμβ=16,00 τμ) λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη στην κατηγορία 4;
ii. Η αντιμετώπιση ως προς το δικαίωμα της ένταξης;


i. Το στέγαστρο υπολογίζεται με αναλυτικό, συνεπώς βάσει της εγκυκλίου 4, ΔΕΝ θα ληφθεί υπόψη στον έλεγχο της κατηγορίας.
ii. Ότι ισχύει και για το προηγούμενο ερώτημα.


238.🔗
Στην εγκύκλιο 4 στον στίχο 20) αναφέρει:
Σε περίπτωση αυθαιρέτων κατασκευών επί κοινοκτήτων/κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου για το οποίο δεν έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, κατά το σκοπό της διάταξης, τη δήλωση δύναται να υποβάλει ένας εκ των συνιδιοκτητών με την προϋπόθεση ότι συναινεί η πλειοψηφία των συνιδιοκτητών (άνω του 50%) του ακινήτου λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά συνιδιοκτησίας καθενός συνιδιοκτήτη.
Από την στιγμή που δεν έχει συσταθεί οριζόντια ιδιοκτησία (άρα δεν υπάρχουν ακόμα ποσοστά) ποιο το νόημα της εκφραστής «λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά συνιδιοκτησίας καθενός συνιδιοκτήτη»;


Το γεγονός ότι δεν υπάρχει σύσταση, δεν αναιρεί το ποσοστό συνιδιοκτησίας του κάθε ένας επί του οικοπέδου. Είναι 2 διαφορετικά πράγματα. Έχουμε δηλαδή μία περίπτωση εξ’ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας.
Ανήκουν όλα σε όλους κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας.


239.🔗
Ο νόμος αναφέρει στο άρθρο 18 &5α ότι λοιπές παραβάσεις προϋπολογισμός ως 15000€ είναι (1) παράβαση. Κάποιες λοιπές παραβάσεις ανήκουν στην κατηγορία 2 και άλλες στην κατηγορία 1- (ομαδοποίηση κ.λπ.).
i. Επειδή συμπληρώνονται δυο διαφορετικά ΦΚ με αποτέλεσμα αν και ο συνολικός προϋπολογισμός όλων των λοιπών παραβάσεων να είναι <15000€ άρα θεωρητικά είναι 1 παράβαση ο παραπάνω διαχωρισμός σε δυο ΦΚ μας οδηγεί σε (2). Είναι σωστή αυτή η αντιμετώπιση;
ii. Αν έχω κάποια αυθαιρεσία (υπέρβαση δόμησης) που ανήκει στην κατηγορία 4 τότε μια λοιπή παράβαση (περίφραξη ύψους 1,50μ χωρίς άδεια προ του 1983) ανήκει και αυτή υποχρεωτικά στην κατηγορία 4;


i. Είναι σωστός ο τρόπος. Επίσης σωστό είναι όμως και να θεωρήσετε ότι οι κατασκευές προ 1975 μπορούν να υπαχθούν στην κατηγορία 2 ως κατασκευές προ 1983, γλυτώνοντας έτσι κατά πάσα πιθανότητα 500€.
ii. Γενικά μπορεί να είναι σε άλλης κατηγορίας. Στο παράδειγμα μας όμως θα πρέπει να πάει κατηγορία 4, λόγω του ότι στην επιλογή "Κατηγορίας 2" δεν επιτρέπεται η ύπαρξη άλλου ΦΚ με κατηγορίες 4 ή 5 και εμβαδό χώρων.


240.🔗
Σε εξ΄ ολοκλήρου αυθαίρετη κατασκευή του 1990 (δεδομένου ότι δεν έχουν εφαρμοστεί οι μελέτες της οικοδομικής άδειας και συνεπώς δεν την λαμβάνω υπόψη μου) έχουν κατασκευαστεί στους εξώστες του ορόφου ξύλινα στέγαστρα. Τα στέγαστρα και τους εξώστες θα τα υπολογίσω με αναλυτικό κατά το άρθρο 18 ή με υπέρβαση δόμησης; (δεδομένου ότι στο άρθρο 18.β. αναφέρει "εντός νομίμου περιγράμματος κτιρίου". Μήπως το νόμιμο περίγραμμα αφορά μόνο τις αλλαγές χρήσεις;)


Με αναλυτικό. Το «εντός νομίμου περιγράμματος» πηγαίνει στις περιπτώσεις αλλαγής χρήσης.


241.🔗
Σε συνέχεια του ερωτήματος 171 αναφέρετε ότι παράνομη είναι η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης των 590τμ. Το τμήμα των 476,65τμ επιβαρύνεται με συντελεστή αλλαγής χρήσης και το τμήμα 113,35τμ (που είναι εντός ΣΔ) με αναλυτικό.
i. Το λογικό εδώ ερώτημα είναι σε ποιο κομμάτι εμβαδού 113,35τμ από τα 590τμ θα γίνει ο αναλυτικός; Σε ένα τυχαίο τμήμα εμβαδού 113,35τμ;
ii. Στο κουτάκι είδος χρήσης (αφορά το τμήμα των 476,65τμ) ποια χρήση σημειώνω; Θα λάβω υπόψη την χρήση βάσει της άδειας δηλαδή "αποθήκες" ή την νέα χρήση "γραφεία";


i. Ο νόμος δεν αναλύει το θέμα αυτό γιατί θα ήταν και δύσκολο να το κάνει. Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Συνεπώς υπάρχει η ελευθερία της επιλογής.
ii. Σύμφωνα με το παράρτημα Α (όπως αυτό τροποποιήθηκε) στο πεδίο «είδος χρήσης» βάζουμε το είδος της υφιστάμενης χρήσης στις αυθαίρετες κατασκευές ή τη χρήση με βάση την οικοδομική άδεια.


242.🔗
Για το ερώτημα 89 προκειμένου να γίνει ξεκάθαρο, Τι χρήση επιλέγω στο κουτάκι "είδος χρήσης" Την χρήση γραφεία (υφιστάμενη στην άδεια) συνεπώς υπηρεσίες ή την νέα χρήση του αυθαιρέτου συνεπώς άλλη κατοικία.


Σύμφωνα με το παράρτημα Α όπως αυτό τροποποιήθηκε, το είδος χρήσης αφορά στο είδος χρήσης στις αυθαίρετες κατασκευές ή στη χρήση με βάση την οικοδομική άδεια. Κατά αναλογία λοιπόν όταν έχουμε μία αυθαίρετη αλλαγή χρήσης το λογικό είναι να βάλουμε την υφιστάμενη χρήση δηλαδή στο παράδειγμα την «άλλη κατοικία».


243.🔗
Θα ήθελα να διευκρινίσετε στο πεδίο "επικρατούσα χρήση" τι επιλέγουμε; Την επικρατούσα χρήση στα αυθαίρετα που δηλώνουμε ή του υφιστάμενου νόμιμου κτιρίου; Το παράβολο βάσει ποιας καταχώρησης υπολογίζεται;


Στο πεδίο αυτό, δηλώνετε την επικρατούσα υφιστάμενη χρήση της ιδιοκτησίας που ρυθμίζετε και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του προβλεπόμενου παραβόλου βάσει της παρ. 10 άρθρου 11.


244.🔗
Σε τριώροφη πολυκατοικία αποτελούμενη από 3 οροφοδιαμερίσματα που είναι ανεξάρτητες οριζόντιες διαφορετικών ιδιοκτητών έχουν συντελεστεί κάποιες τυπικές αυθαιρεσίες (κλείσιμο τμημάτων φωταγωγών, επέκταση διαμερισμάτων προς τα κοινόχρηστα, κλπ). Τα διαμερίσματα έχουν κτιστεί κατά σειρά, ισόγειο 1965, Α' όροφος 1970 και Β' όροφος 1976. Ήτοι τα 2 διαμερίσματα, ισογείου και Α΄ ορόφου μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία 1 ως προϋφιστάμενα του 1975 ενώ το διαμέρισμα του Β' ορόφου στην Κατηγορία 2. Σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Ν.4178 μπορούν να ενταχθούν όλες οι αυθαιρεσίες που έχουν συντελεστεί σε ένα οικόπεδο κατ' επιλογήν του ιδιοκτήτη σε μία δήλωση. Σύμφωνα όμως με το Άρθρο 9 αναφέρεται ότι στις περιπτώσεις που έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία η υπαγωγή κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλεται υποχρεωτικώς ανά διηρημένη ιδιοκτησία. Μπορείτε να με συμβουλεύσετε αν μπορώ να εντάξω και τα τρία διαμερίσματα σε μία κοινή δήλωση-αίτηση που θα αφορά όλο το οικόπεδο (κοινόχρηστα και όλες τις οριζόντιες).


Από τη στιγμή που θα επιλεγεί η κατηγορία 1 για τα 2 οροφοδιαμερίσματα, τότε θα πρέπει να γίνει μία δήλωση ανά οριζόντια ιδιοκτησία.
Ο νόμος όμως δεν απαγορεύει σε κανένα σημείο την επιλογή δυσμενέστερης κατηγορίας…


245.🔗
Σε βατό δώμα έχει κατασκευαστεί, δίχως Οικοδομική Άδεια, δίρριχτη στέγη ξύλινου φορέα. H κατασκευή δημιουργεί υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπτού ύψους κατά περίπου 150 εκ..
Οι αμείβοντες της στέγης εδράζονται σε πλαϊνά φέροντα τοιχία οπτοπλινθοδομής ύψους 142 εκ.. Η καθαρή απόσταση κορφιά και δαπέδου είναι 333 εκ. Το μέσο ύψος προκύπτει ως (142 + 333) % 2 = 237,5εκ. Ο χώρος που προκύπτει ανάμεσα στο δάπεδο και τη στέγη μπορεί να λογιστεί ως "σοφίτα" και να υπαχθεί στη δήλωση του Ν.4178/13 με μειωτικό συντελεστή 50%;


Ναι μπορεί. Ο μειωτικός συντελεστής υπολογίζεται σε κάθε περίπτωση χώρου στέγης και ανεξαρτήτως
μεγέθους.


246.🔗
Σε εκτός σχεδίου, μη άρτιο και οικοδομήσιμο, γήπεδο είχε εκδοθεί κατά παρέκκλιση Άδεια Οικοδόμησης (περίπτωση αποκατάστασης σεισμοπλήκτου) με πραγματοποιούμενο ύψος 3μ. Στην πράξη κτίστηκε κατοικία με ύψος 6,75 μ. Στην περιοχή ισχύει για το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος το γενικό 7,5 μ. κτίσμα + 1,2 μ. στέγη. Με αυτούς τους όρους ελέγχεται το ύψος ή με το πραγματοποιούμενο ύψος που αναφέρεται στην Άδεια Οικοδόμησης; Συντρέχει παράβαση ύψους ή όχι;


Συντρέχει παράβαση ύψους και συγκεκριμένα 3,75/7,5=50%.


247.🔗
Οι εργασίες στατικής ή / και ενεργειακής αναβάθμισης ενός κτίσματος δίχως Άδεια Οικοδόμησης μπορούν να ξεκινήσουν αφού υπαχθεί στις ρυθμίσεις του Ν.4178/2013. Εάν ο ενδιαφερόμενος επιλέξει την εφάπαξ καταβολή του προστίμου, εκ των πραγμάτων οι εργασίες θα ξεκινήσουν μετά την οριστική υπαγωγή. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση; Προσκομίζει τα νόμιμα παραστατικά κόστους των εργασιών και του επιστρέφεται ανάλογο χρηματικό ποσό από το πρόστιμο που έχει ήδη καταβάλει;


Θα αναμένουμε την σχετική Κ.Υ.Α..


248.🔗
Έχω διάφορες αυθαιρεσίες και έχω και αλλαγή θέσης της νόμιμης οικοδομής τι κάνω; Δηλώνω τα τετραγωνικά της νόμιμης οικοδομής κατηγορία 3 ιε;


Η χρήση της παραγράφου Γ.ιε του άρθρου 9 έχει πολύ συγκεκριμένο και περιορισμένο πεδίο
εφαρμογής. Θα πρέπει να κτίριο να είναι το ίδιο με αυτό της άδειας, τοποθετημένο σε σύννομη θέση και στην ίδια στάθμη. Συνεπώς από το παράδειγμα που δίνετε δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πρόβλεψη της παραγράφου αυτής.


249.🔗
Έχω σύσταση καθέτου και η αυθαίρετη προσθήκη κατ' επέκταση έχει τοποθετηθεί στο τμήμα της άλλης κάθετης. Τι κάνω; Διορθώνω την κάθετη με προσύμφωνο, παίρνω βεβαιώσεις και εξουσιοδοτήσεις και από τους άλλους ιδιοκτήτες και αφού το τακτοποιήσω το αυθαίρετο κάνω το συμβόλαιο και πρέπει να δώσω βεβαίωση και για τα δυο τμήματα; Δηλαδή θα πρέπει και ο άλλος να τακτοποιήσει τυχόν αυθαιρεσίες;


Θα πρέπει αρχικά να δοθεί η λύση στο ιδιοκτησιακό από δικηγόρους και συμβολαιογράφο. Το τι θα τακτοποιήσει ο μηχανικός, το πότε και με ποιους ιδιοκτήτες, θα μας το πούνε οι αρμόδιοι για αυτά τα θέματα. Π.χ. μπορεί να υπάρξει ανταλλαγή ίσων μεριδίων, μπορεί να υπάρξει εξαγορά τμήματος κ.λπ.
Αναλόγως λοιπόν της λύσης που θα δοθεί, θα σας ζητηθούν βεβαιώσει είτε για το σύνολο του οικοπέδου, είτε για συγκεκριμένες κάθετες, είτε κάτι άλλο. Δεν είναι δουλειά του μηχανικού να «διορθώσει την κάθετη» ούτε να αποφανθεί άμα χρειάζεται διόρθωση, παρότι μπορεί οι γνώσεις του να του επιτρέπουν να κρίνει επί του θέματος.


250.🔗
Το άρθρο 2 παράγραφος 2δ αναφέρει ότι δεν υπάγονται στη ρύθμιση γενικά οι κατασκευές που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου. Δηλαδή εντός της ζώνης διάστασης 50% των οριζομένων από τη νομοθεσία περί των μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας.
Σαν κατασκευές λαμβάνονται και οι περιφράξεις – περιτοιχίσεις που έχουν κατασκευαστεί ή μόνο τα κτίσματα και οι υπόλοιπες κατασκευές που ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 17 του Ν.4067/2012.


Από τον ορισμό της κατασκευής στην παράγραφο 35 του άρθρου 2 του Ν.Ο.Κ., προκύπτει ότι και οι περιφράξεις/περιφράγματα είναι κατασκευές.


251.🔗
Δήλωση του Ν.4014/11, σε κατάσταση "ολοκληρωμένη υπαγωγή", με εξοφλημένα το παράβολο και το ενιαίο ειδικό πρόστιμο και με εκκρεμότητα την υποχρέωση να ανεβούν στο σύστημα τα δικαιολογητικά στοιχεία και σχέδια, μέχρι πότε πρέπει να μεταβεί στις διατάξεις του Ν.4178/13;


Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2015.


252.🔗
Η παράγραφος γ’ αρ. 2 του 4178/13, αναφέρει: «Εντός παρόδιας στοάς, η οποία υφίστατο κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής». Εννοεί να έχει υλοποιηθεί ή να έχει καθορισθεί (νομοθετηθεί); Δηλαδή σε νόμιμα κατασκευασθείσα οικοδομή με κατάστημα στο ισόγειο εντός της παρόδιας στοάς, η οποία καθορίστηκε μετά την κατασκευή της οικοδομής, μπορεί να ενταχθεί στον νόμο 4178/13, επέκταση του παταριού του μαγαζιού, εντός του καταστήματος και εντός των ορίων της στοάς;


Να έχει καθορισθεί.


253.🔗
Για τον έλεγχο της κατηγορίας 4 ή 5 λαμβάνονται υπ' όψιν οι επιφάνειες των ημιυπαίθριων χώρων οι οποίοι έχουν υπολογισθεί με αναλυτικό προϋπολογισμό;
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 4 στο άρθρο 9 §Α.δ.i.:


«Στην περίπτωση οικοπέδου/γηπέδου της περίπτωσης 1α του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ του ν. 4178/13 (µε οικοδομική άδεια), προκειμένου να ελεγχθεί η τήρηση των προϋποθέσεων της Κατηγορίας 4 συνυπολογίζονται στην επιφάνεια των υπολοίπων αυθαιρέτων κατασκευών…»
Εκτός των υπολοίπων είναι οι αυθαίρετες κατασκευές των κατηγοριών 1, 2 και 3 και όλες όσες το πρόστιμο τους υπολογίζεται με αναλυτικό προϋπολογισμό. Για λόγους πληρότητας συμπληρώνουμε ότι οι χώροι που θα μετρήσουν στον έλεγχο της κατηγορίας 4 θα πρέπει να προσαυξάνουν τον συντελεστή δόμησης.


254.🔗
Δήλωση του Ν.4014/11, σε κατάσταση "αρχική υποβολή" ή "προσωρινή υπαγωγή" με εξοφλημένα το παράβολο και το ενιαίο ειδικό πρόστιμο και με εκκρεμότητα την υποχρέωση να ανέβουν στο σύστημα ΤΕΕ τα δικαιολογητικά στοιχεία και σχέδια, μέχρι πότε πρέπει να μεταβεί στις διατάξεις του Ν.4178/13;


Μία δήλωση με εξοφλημένο το παράβολο και το ενιαίο ειδικό πρόστιμο, ΔΕΝ μπορεί να είναι σε αρχική υποβολή, αλλά σε προσωρινή υπαγωγή. Από τη στιγμή λοιπόν που υπολείπονται τα σχέδια ή άλλα δικαιολογητικά, η ημερομηνία μεταφοράς είναι η λήξη ισχύος του 4178 ήτοι Φεβρουάριο του 2015 (δεκαπέντε).
Όλα αυτά φαίνονται στην ΥΑ 2254, άρθρο 4 παράγραφος 10.
10. Ως ημερομηνία υπαγωγής κατά την παρ.1 του άρθρου 21. του Ν. 4178/2013 των υπαρχουσών δηλώσεων του Ν. 4014/2011 λογίζεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης της σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης.
Ειδικότερα, τα στοιχεία των δηλώσεων κατά τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 με ληξιπρόθεσμες οφειλές ή σε αρχική υποβολή με πληρωμένο παράβολο μεταφέρονται υποχρεωτικά στις διατάξεις του Ν.4178/2013 μέσα στο πρώτο εξάμηνο εφαρμογής του Ν. 4178/2013. (οπότε η υπόλοιπες μέχρι το τέλος ισχύος του 4178)
Επίσης το θέμα διευκρινίζεται στην παράγραφο Β.2 της εγκυκλίου 3.
Ως εκκρεμείς υποθέσεις νοούνται οι πράξεις υπαγωγής για τις οποίες είτε δεν έχει καταβληθεί το σύνολο του προστίμου είτε δεν έχουν υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και σχέδια. Σε αυτές τις περιπτώσεις μετά από αίτηση απαιτείται η μεταφορά των στοιχείων της δήλωσης υπαγωγής στο πληροφοριακό σύστημα κατά τις διατάξεις του Ν.4178/2013. Για την αίτηση δεν υφίσταται ειδικός περιορισμός ως προς το χρόνο, πέραν της γενικής χρονικής ισχύος του νόμου, δηλαδή μέχρι 6-2-2015.


255.🔗
Αν η επέκταση του παταριού είναι τόση ώστε τελικά το πατάρι να έχει τόση επιφάνεια όση είναι και η επιφάνεια του ισογείου καταστήματος, έχοντας πρόσβαση μόνο από το κατάστημα αυτό και χωρίς να αποτελεί ξεχωριστή ιδιοκτησία, τότε:
i. Υπολογίζεται με μειωτικό συντελεστή το εμβαδόν της επέκτασης του παταριού,
ii. Υπολογίζεται χωρίς μειωτικό συντελεστή το εμβαδόν της επέκτασης του παταριού,
iii. Θεωρείται ότι και το υπάρχον ακόμη τμήμα του παταριού ότι δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού του σαν πατάρι και πρέπει να υπολογίσουμε υπέρβαση του συντελεστή δόμησης χωρίς μειωτικό συντελεστή για όλο το πατάρι.


Σύμφωνα με την εγκύκλιο 4:
Ο μειωτικός συντελεστής 50% εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση κατασκευής αυθαίρετου εσωτερικού εξώστη/παταριού και σοφίτας, καθώς και σε κάθε περίπτωση αυθαίρετης αλλαγής χρήσης νομίμου εσωτερικού εξώστη/παταριού ή χώρου στέγης και ανεξαρτήτως μεγέθους.
Συνεπώς δεν παίζει ρόλο το μέγεθος του παταριού και το σύνολο της αυθαίρετης επέκτασης (και μόνο αυτό) θα «μπει» στον νόμο, χρησιμοποιώντας και τον μειωτικό συντελεστή.


256.🔗
Μετατροπή αποθηκευτικού χώρου υπόγειου ορόφου, σε κατοικία σε οικοδομή του '63. Η μετατροπή έγινε προ του 1975 και αποδεικνύεται από συμβόλαιο και από την παροχή της ΔΕΗ.
Υπάρχει και ξεμπάζωμα του περιβάλλοντος χώρου το οποίο προφανώς έχει παλαιότητα όση και η ηλικία της οικοδομής αλλά δεν αποδεικνύεται με κάποιο έγγραφο. Η κατοικία κατατάσσεται στη κατηγορία 1 χωρίς άλλη παράβαση, ή πρέπει να χρεωθεί και παράβαση ύψους.


Από τη στιγμή που η Ο.Ι. θα υπαχθεί στον νόμο ως κατηγορία 1, δεν χρειάζεται να χρεωθεί κάτι άλλο.
Το ξεμπάζωμα όμως θα πρέπει να «πληρωθεί».


257.🔗
Ιδιοκτήτης ο οποίος έχει γυναίκα με 80% αναπηρία, με την οποία κάνουνε μαζί τη φορολογική τους δήλωση, αλλά το αυθαίρετο κτίσμα ανήκει μόνο στον σύζυγο, μπορεί να έχει τους μειωτικούς συντελεστές στον υπολογισμό του προστίμου; Η γυναίκα του παίρνει αναπηρική σύνταξη. Ο άντρας της & ιδιοκτήτης του ακινήτου θεωρείται ότι επιβαρύνεται φορολογικά από αυτήν για να χρησιμοποιήσουμε τους μειωτικούς συντελεστές;


Το Ελληνικό οικογενειακό δίκαιο θεωρεί ένα ακίνητο ότι ανήκει σε αυτούς που μνημονεύονται στο συμβόλαιο και όχι και στους συζύγους τους, εκτός άμα έχει προηγηθεί του γάμου σύμβασης. (ισχύει ο Ελληνικός Αστικός Κώδικας άρθρο 1397, Πηγή: Ζευγάρια στην Ευρώπη).
Μένει να διερευνήσουμε άμα η σύζυγος βαραίνει φορολογικά τον σύζυγο.
Σύμφωνα λοιπόν με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος στην παράγραφο 1 του άρθρου 7:
1.Θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο:
α) Ο ή η σύζυγος που δεν έχει φορολογούμενο εισόδημα.
β) Τα ανήλικα άγαμα τέκνα.
γ) Τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και εκείνα τα οποία παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό.
Ειδικά, για τα τέκνα του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και για τα τέκνα που δεν σπουδάζουν, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θεωρούνται προστατευόμενα μέλη παρατείνεται μέχρι και δύο έτη, εφόσον κατά τα έτη αυτά είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
δ) Τα άγαμα τέκνα τα οποία δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση, εφόσον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
ε) Τα τέκνα που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω.
στ) Οι ανιόντες και των δύο συζύγων.
ζ) Οι αδελφοί και οι αδελφές και των δύο συζύγων που είναι άγαμοι ή διαζευγμένοι ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω.
η) Οι ανήλικοι ορφανοί από πατέρα και μητέρα, συγγενείς μέχρι τον τρίτο βαθμό οποιουδήποτε από τους συζύγους.
Επομένως λόγω της αναπηρικής σύνταξης η σύζυγος ΔΕΝ μπορεί να θεωρηθεί προστατευόμενο μέλος (ο Κώδικας δεν θέτει όριο στο εισόδημα στην περίπτωση α΄ όπως κάνει για τις περιπτώσεις β΄-η΄) και συνεπώς ΔΕΝ μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον μειωτικό συντελεστή.


258.🔗
Αδιαμόρφωτο ισόγειο σε διώροφη οικοδομή με χρήση κατοικίας το οποίο έχει μετρήσει στη δόμηση έχει μετατραπεί σε κατοικία, κατά τη γνώμη σας θα έχω υπέρβαση δόμησης κύριου χώρου ή επειδή έχει μετρήσει στη δόμηση θα πάει με αναλυτικό;


Σύμφωνα με την εγκύκλιο 4 στο τελευταίο εδάφιο του σημείου 38:
Διευκρινίζεται ότι η διατύπωση «αυθαίρετης αλλαγής χρήσης βοηθητικών χώρων σε χώρους κύριας χρήσης» του εδαφίου γ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της Εγκυκλίου 3/13, άρθρο 19, παρ. 5, όπου εφαρμόζεται συντελεστής δόμησης αφορά στις περιπτώσεις χώρων, που η επιφάνειά τους προ της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης δεν επαύξανε το σ.δ. (π.χ. υπόγειο µε βοηθητικές χρήσεις, ισόγειος χώρος στάθμευσης, δημιουργία σοφίτας εντός νομίμου στέγης κ.λπ.).
Επειδή στην περίπτωση του ερωτήματος ο χώρος έχει ήδη μετρήσει στον συντελεστή δόμησης, τεκμαίρετε (όπως και στις αντίστοιχες περιπτώσεις) ότι θα υπολογίσουμε το πρόστιμο με αναλυτικό.


259.🔗
Έκανα μεταφορά δήλωσης στο Ν.4178 και αφού πληρώθηκε το ποσοστό ανταπόδοσης στο ΤΕΕ το υπόλοιπο ποσό μου το έβγαλε σε εφάπαξ δόση με έκπτωση 20%. Πως μπορώ να το μετατρέψω σε δόσεις;


Στέλνοντας το υπ’ αριθμ Β4 έγγραφο αίτημα. Σε αυτή την περίπτωση να γνωρίζετε ότι θα χαθεί η έκπτωση του 20% που είχε υπολογισθεί στον 4014. (§12 του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α. 2254/2013).


Ομάδα 8 18.2.14 (260-297)

260.🔗
Σε αγροτεμάχιο 4,5 στρέμματα υπάρχει μια αποθήκη που τακτοποιήθηκε για 30 χρόνια με τον Ν.4014. Με δεσμεύει κάποια διάταξη νόμου ώστε να μην προβώ σε κατάτμηση σε δυο αγροτεμάχια 3 και 1,5 στρέμματα το καθένα;
Παίζει ρόλο εάν έχουν ανέβει σχέδια στη δήλωση του Ν.4014 με το μέγεθος του αγροτεμαχίου; Δηλαδή εάν έχει ανέβει τοπογραφικό που να δείχνει την αποθήκη σε αγροτεμάχιο 4,5 στρεμμάτων τότε δεσμεύομαι για πάντα να διατηρήσω την αρτιότητα του αν και το κτίσμα μου δεν θεωρείται νομιμοποιημένο;
Εάν δεν έχουν ανέβει καθόλου σχέδια και πρέπει να μεταφερθεί η δήλωση τότε μπορώ να προχωρήσω στην κατάτμηση και να δείξω το αγροτεμάχιο που απομένει;


Αρχικά, το αν έχετε ανεβάσει ή όχι σχέδια δεν παίζει κανέναν ρόλο αφού η δήλωση έχει ήδη γίνει αλλά η κατάτμηση όχι. Επομένως οποιαδήποτε κατάτμηση (αν αυτή είναι εφικτή) έπεται της ρύθμισης της αυθαίρετης κατασκευής.
Γενικά, σε αδόμητα γήπεδα αν δεν υπάρχει κάποια ειδική διάταξη που να απαγορεύει την κατάτμηση (π.χ. Ζ.Ο.Ε., κληροτεμάχιο κ.λπ.) είτε απόλυτα είτε θέτοντας συγκεκριμένους όρους, η κατάτμηση επιτρέπεται ακόμα και αν δημιουργούνται μη άρτια και μη οικοδομήσιμα γήπεδα.
Σε γήπεδα εφόσον υπάρχει κτίσμα πρέπει να τηρείται η αρτιότητα και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για να μην καταστεί το κτίσμα αυθαίρετο.
Στην περίπτωση που περιγράφετε, υπάρχει ένα αγροτεμάχιο (δεν διευκρινίζεται άμα είναι άρτιο και οικοδομήσιμο). Ο Ν.4178 δεν αναφέρει ότι απαγορεύεται η κατάτμηση.
Υπάρχει πάντως η γενική αρχή ότι η κατάτμηση επιφέρει υποβάθμιση του περιβάλλοντος, πολλώ δε μάλλον όταν εντός του αγροτεμαχίου υπάρχει αυθαίρετο κτίσμα.
Θα πρέπει να ζητηθεί περαιτέρω νομική συμβουλή.


261.🔗
Σε πολυκατοικία του 1975 στο ισόγειο υπήρχε με βάση την άδεια ανοιχτός χώρος (σαν πυλωτή) που όμως επειδή στην περιοχή η πυλωτή δεν επιτρέπεται ονομάστηκε υπόστεγο αδιαμόρφωτο στα σχέδια της άδειας. Αυτός ο χώρος το 2000 έκλεισε και δημιουργήθηκε κατοικία. Εφόσον αυτός ο χώρος έχει προσμετρήσει στη δόμηση σύμφωνα με την άδεια τότε εγώ θα υπολογίσω το πρόστιμο με αναλυτικό προϋπολογισμό;


Η περίπτωση σας αφορά την αλλαγή χρήσης από χώρο ΒΧ σε χώρο ΚΧ. Μέχρι πριν την εγκύκλιο 4 υπήρχε ο νόμος που ανέφερε στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 19 ότι το πρόστιμο στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται με την υπέρβαση του συντελεστή δόμησης. Η εγκύκλιος 4 όμως έθεσε ως προϋπόθεση (το λογικό) να μην έχει μετρήσει στον σ.δ. ο χώρος Β.Χ.. (εδάφιο 38).
Εκ των ανωτέρω και σε συνδυασμό με το 2ο εδάφιο της παραγράφου 5β του άρθρου 18, ο υπολογισμός του προστίμου στην περίπτωση σας, δύναται να πραγματοποιηθεί με αναλυτικό προϋπολογισμό.


262.🔗
Σε ακίνητο όπου δεν έχει συσταθεί οριζόντια ιδιοκτησία έχει γίνει αλλαγή χρήσης του υπογείου σε κατοικία με τον 3843/2010. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει την πολυτεκνική ιδιότητα. Ο ιδιοκτήτης είναι μοναδικός με 100% πλήρη κυριότητα στο ακίνητο. Εάν το υπόγειο βάσει οικοδομικής άδειας (σημερινή χρήση κατοικία) υπαχθεί στις ρυθμίσεις του 4178/2013 το πρόστιμο που προκύπτει είναι αρκετά μικρότερο λόγω της πολυτεκνικής ιδιότητας του ιδιοκτήτη.
Εάν γίνει συμψηφισμός του ειδικού προστίμου του 3843/2010 παραμένει ένα υπόλοιπο προστίμου.
Είναι σύννομο να χρησιμοποιηθεί αυτό το ποσό για την τακτοποίηση άλλων αυθαιρέτων της ίδιας ιδιοκτησίας. Γίνεται μια δήλωση για όλη την ιδιοκτησία στην παραπάνω περίπτωση, λόγω της μη ύπαρξης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας στο ακίνητο.


Δεν υπάρχει περιορισμός. Από τη στιγμή που η ιδιοκτησία είναι ενιαία, τότε το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί με τον 3843 για την αλλαγή χρήσης του υπογείου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει το πρόστιμο που προκύπτει με τον 4178
Προσέξτε μόνο πόσα μέτρα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον μειωτικό συντελεστή και ποια είναι αυτά (θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε στην κύρια κατοικία ή στην δευτερεύουσα.)


263.🔗
Σε περίπτωση διώροφης οικοδομής με υπόγειο ο α΄ όροφος είναι κατοικία και το ισόγειο είναι κατάστημα. Το υπόγειο είναι του καταστήματος (λειτουργικά ενωμένο). Για την εύρεση της επικρατούσας χρήσης του κτίσματος για την απαίτηση ή μη μελέτης στατικής επάρκειας θα αθροιστούν και τα τετραγωνικά μέτρα του υπογείου ως μέτρα με χρήση κατάστημα;


Σε κάθε περίπτωση πρέπει να περιμένουμε την Υ.Α. της παραγράφου 8 του άρθρου 11.


264.🔗
Στην απάντηση Νο121 πολύ σωστά προτείνεται να επιτρέψει το υπουργείο την υπαγωγή των αυθαίρετων που βρίσκονται σε αγροτεμάχια εξ’ αδιαιρέτου χωρίς κάθετη ως προς το διοικητικό κομμάτι και όχι ακόμη στο ιδιοκτησιακό. Γνωρίζετε αν υπάρχει βούληση από το υπουργείο για υλοποίηση αυτής της πρότασης η οποία θα δώσει έναυσμα σε πολλούς ιδιοκτήτες να μπουν στην ρύθμιση;


Η μόνη αλλαγή είναι η αναφορά της εγκυκλίου 4 στο εδάφιο 18, όπου ουσιαστικά φωτογραφίζει αυτές τις περιπτώσεις, με την αίρεση όμως να έχει προηγηθεί της υπαγωγής έκθεση αυθαιρέτου και με μοναδικό σκοπό την διαγραφή των ήδη βεβαιωθέντων προστίμων.


265.🔗
Στον Ν.4014/2011 δεν δήλωνε ο ιδιοκτήτης αν ήταν ή όχι η ιδιοκτησία του εντός του εύρους των 20μ από τον άξονα πυλώνα Δ.Ε.Η. άνω των 150kW, κάτι που ζητάει ο N.4178/2013. Τι γίνεται με αυτούς που έχουν υπαχθεί στον 4014/2011 και μεταβαίνουν στον N.4178/2013 και ευρίσκονται εντός της απόστασης των 20μ.; Και αν αυτοί μπορούν να υπαχθούν με ποια λογική δεν μπορούν να μπουν οι γείτονες τους που θέλουν να ξεκινήσουν τώρα την διαδικασία υπαγωγής;


Το θέμα είναι σοβαρό και έχει επισημανθεί από την αρχή της ισχύος του νόμου. Θα πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, τουλάχιστον για αυτούς που έχουν υπαχθεί στον 4014.


266.🔗
Οικογένεια που αποτελείται από σύζυγο μακροχρόνια άνεργο, την σύζυγο ελεύθερο επαγγελματία, δύο ενήλικα τέκνα που βαρύνουν φορολογικά τους γονείς έχουν στην ιδιοκτησία τους κατά 50% έκαστος σύζυγος εξ΄ αδιαιρέτου μία 3ώροφη οικοδομή στην Κόρινθο και δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες στο ίδιο κτίριο στην Αθήνα, ένα κατάστημα Κ1 και μία υπόγεια αποθήκη Υ1. Στο Ε1 - Ε9 οι ιδιοκτησίες της Αθήνας είναι κατάστημα και αποθήκη, οπότε ως κύρια κατοικία έχουν δηλώσει αυτή στην Κόρινθο, παρόλο που δεν διαμένουν εκεί μόνιμα. Το 1995 διαχώρισαν τμήμα του καταστήματος Κ1, το συνένωσαν με την αποθήκη Υ1 και το χρησιμοποιούν έκτοτε ως κύρια κατοικία. Το σύνολο της "νέας" κατοικίας (αυθαίρετο) είναι 120 τμ. (60 στο ισόγειο από το κατάστημα, 60 στο υπόγειο με μειωτικό συντελεστή λόγω υπόγειας στάθμης)
i. Δικαιούται η δήλωση Ν.4178 το μειωτικό συντελεστή στα μισά τ.μ. (δηλ. 50% ποσοστό ιδιοκτησίας συζύγου x 120 τ.μ. αυθαιρέτου);
ii. Αρκεί που στη βεβαίωση ΟΑΕΔ φαίνεται διεύθυνση αυτή της Αθήνας, αφού μέχρι στιγμής δεν έχει δηλωθεί το αυθαίρετο στη φορολογική δήλωση;
iii. Αν δικαιούται συντελεστή λόγω ανεργίας στα 60 τ.μ. που αναλογούν στο σύζυγο, σε ποια τ.μ. μπαίνει, στα Κ.Χ. ισογείου ή στα ΒΧ υπογείου;
iv. Δικαιούται για όλα τα τ.μ. που του αναλογούν (60) ή μόνο για τα 50 που του αναλογούν σύμφωνα με το ποσοστό του επί των στεγαστικών αναγκών;


Ο μειωτικός συντελεστής για τους μακροχρόνια άνεργους αφορά την κύρια κατοικία. Στο ερώτημα αναφέρετε ότι η οικογένεια διαμένει σε ένα διαμέρισμα που προέκυψε από αυθαίρετη αλλαγή χρήσης και το οποίο θέλει να τακτοποιήσει στην Αθήνα ενώ δηλώνει κύρια κατοικία στην Κόρινθο. Συνεπώς ΔΕΝ μπορεί να ληφθεί υπόψη ο μειωτικός συντελεστής.


267.🔗
Μετά την ενημέρωση που διοργανώσατε στην Καλαμάτα σχετικά με τον Ν4178 θα ήθελα να με ενημερώσετε περαιτέρω σχετικά με την απαλλαγή εισφορών ΙΚΑ, των ιδιοκτητών που θέλουν να νομιμοποιήσουν την ιδιοκτησία τους και που στη συγκεκριμένη εκδήλωση αποτελούσε (κατά τους εκπροσώπους του Υπουργείου) διευκρινιστικό θέμα που το υπουργείο θα τακτοποιούσε με εγκύκλιο προς τις πολεοδομίες εντός των προσεχών της εκδήλωσης ημέρων.


Το Υπουργείο έδωσε περαιτέρω διευκρινίσεις για το θέμα της νομιμοποίησης αυθαίρετης κατασκευής και τις ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ, με την εγκύκλιο 4 στο εδάφιο 49.
«Για τις περιπτώσεις έκδοσης άδειας νοµιµοποίησης περαιωμένων αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων, για τις οποίες υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά του Ν.4178/13 αναστέλλεται η επιβολή προστίµων, κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων από το Ι.Κ.Α μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας εξόφλησης των προστίµων και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η προσκόμιση θεωρημένου αντιγράφου του πίνακα ημερομισθίων από Ι.Κ.Α..
Μετά την έκδοση της άδειας η αρµόδια Υ.∆ΟΜ. οφείλει να αποστείλει στο οικείο κατά τόπο κατάστημα του Ι.Κ.Α. αντίγραφο του στελέχους της άδειας νοµιµοποίησης.»


268.🔗
Στην ερώτηση 219 αναφέρεται ότι δεν μας απασχολεί εάν υπάρχει κτίσμα με κύρια χρήση ώστε να δηλωθεί γκαράζ με μειωτικό συντελεστή. Στην εγκύκλιο 4 όμως διαβάζουμε ότι χώροι που παίρνουν μειωτικό συντελεστή πρέπει να είναι βοηθητικοί χώροι του κυρίως κτίσματος. Τελικά που στηρίζετε την απάντηση σας;


Το παράρτημα Α έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε ΔΕΝ θέτει κανέναν περιορισμό στο να υπάρχει χώρος κύριας χρήσης εντός του οικοπέδου/γηπέδου.
Ας έχουμε στα υπόψη μας ότι οι ισόγειοι βοηθητικοί χώροι στο κυρίως σώμα του νόμου ΔΕΝ μνημονεύονται στους χώρους που μπορούν να επωφεληθούν από τον μειωτικό συντελεστή. Αυτό έγινε αρχικώς με την εγκύκλιο 4 (όπου υπάρχει αναφορά ότι μιλάμε για κτίρια που έχουν βοηθητική χρήση σε χώρους κύριας χρήσης) και στο Παράρτημα Α (μεταγενέστερο) όπου η μόνη προϋπόθεση είναι το εμβαδόν να μην ξεπερνάει τα 50m2.


269.🔗
Σε περίπτωση που έχω σε αγροτεμάχιο μια αποθήκη ή ένα αντλιοστάσιο που μπορούν να δηλωθούν με την κατηγορία 3 και ένα στέγαστρο που θα δηλωθεί με αναλυτικό, τι πρόστιμο θα υπολογιστεί; Γίνεται να ομαδοποιηθούν οι δυο αυθαίρετες κατασκευές και να υπολογισθούν με ένα αναλυτικό προϋπολογισμό ώστε το πρόστιμο να είναι 500€ αντί 1000€; Με λίγα λόγια η εγκύκλιος μας καλεί να ομαδοποιούμε κατηγορία 3 και αναλυτικό προϋπολογισμό. Γίνεται αυτό όμως στην αποθήκη ή στο αντλιοστάσιο που αναφέρονται σε επιφάνεια χώρου να υπολογιστούν με αναλυτικό;


Σύμφωνα με την εγκύκλιο 4 άρθρο 9 παράγραφος Α.α:
Στις περιπτώσεις που συνυπάρχουν αυθαίρετες μικρές παραβάσεις της Κατηγορίας 3 µε παραβάσεις της παρ. 5α του άρθρου 18 του ν. 4178/13 (δηλ. αυτές που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1 έως και 12 του πίνακα του Παραρτήματος Α΄ του παρόντος και δεν αντιστοιχίζονται σε επιφάνεια χώρου, καθώς και εγκαταστάσεις όπως ορίζονται στην παρ. 19 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012) είναι δυνατή η σύνταξη αναλυτικού προϋπολογισμού για το σύνολο των αυθαιρεσιών (Κατηγορίας 3 και παρ. 5α του άρθρου 18) προκειμένου να υπολογιστεί το ενιαίο ειδικό πρόστιμο.
Από τη στιγμή λοιπόν οι η αυθαίρετη κατασκευή πληροί τις προϋποθέσεις της κατηγορίας 3 (και μόνο τότε) και η εγκύκλιος 4 δεν διαχωρίζει κάποια ή κάποιες από τις περιπτώσεις της παραγράφου Γ του άρθρου 9, τότε μπορούμε να υπολογίσουμε είτε την αποθήκη είτε το αντλιοστάσιο με τον αναλυτικό.


270.🔗
Έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια σε εκτός σχεδίου με εμβαδόν γηπέδου Ε= 4010 τμ για ανέγερση διωρόφου οικοδομής με υπόγειο και σήμερα διαπιστώνεται ότι το γήπεδο είναι 3600τμ . (η άδεια δεν έχει ανακληθεί ). Με τον Ν.4178/13 σύμφωνα με το παράρτημα Α θεωρείται ολόκληρο το κτίριο ως αυθαίρετο και λαμβάνεται με Συντελεστή 2 ως να μην έχει καθόλου οικοδομική άδεια όμως με το νέο ΦΕΚ 39/14-1-2014 αναφέρεται ότι « Θεωρείται ότι δεν υπάρχει οικοδομική άδεια αποκλειστικά για τις αυθαίρετες κατασκευές που εκτελέστηκαν καθ’ υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης του ύψους και της θέσης των προβλεπομένων να κατασκευαστούν στην οικοδομική άδεια ».
Δηλαδή θα θεωρούνται ως αυθαίρετα σαν να μην έχουν οικοδομική άδεια (συντελεστής 2) ΜΟΝΟ οι υπερβάσεις που βρίσκονται στο συγκεκριμένο ακίνητο και τα υπόλοιπα τμ θα θεωρηθούν ως νομίμως υφιστάμενα αυτά που περιλαμβάνονται στην οικοδομική άδεια; Και στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές σε μια ανάλογη περίπτωση γηπέδου με εμβαδόν μικρότερου εμβαδού από τα δεδομένα της οικοδομικής αδείας πως θα χαρακτηρίζεται το γήπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο ή μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο;


Θα πρέπει να διευκρινισθεί από το ΥΠΕΚΑ αν η τελευταία παράγραφος αφορά το σύνολο της υποπαραγράφου (γ) δηλαδή και τις 3 υποπεριπτώσεις (3 τελείες) ή κάποια/κάποιες από αυτές ή ακόμα και το (β) (το (α) εκ των πραγμάτων είναι εκτός).
Αν δεν διευκρινισθεί αυτό, είναι αδύνατο να δοθεί απάντηση παρά μόνο να κάνουμε εικασίες.


271.🔗
Σε οικισμό με υποχρεωτική στέγη, που προβλεπόταν και στην άδεια και δεν κατασκευάσθηκε, θα πρέπει να πληρωθεί πρόστιμο; Η Υ.ΔΟΜ. την έγραψε σε αυτοψία ότι δεν αποτελεί υπέρβαση αυθαίρετης δόμησης και δεν υπολόγισε πρόστιμο.


Η μη κατασκευή στέγης ΔΕΝ τακτοποιείται με τον 4178. Κατά τα άλλα το ερώτημα σας θα πρέπει να υποβληθεί στην ΔΟΚΚ.


272.🔗
Σε περίπτωση εξ ολοκλήρου αυθαίρετης ισόγειας κατοικίας με βοηθητικό χώρο η οποία ανήκει με ποσοστό 75% σε ένα ιδιοκτήτη και 25 % σε άλλο συνιδιοκτήτη εξ αδιαιρέτου (χωρίς καμία σύσταση οριζόντια ή κάθετη) και χωρίς να έχει καταγραφεί από την πολεοδομία και δεν του έχει επιβληθεί ποτέ πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης μπορεί να υποβάλλει την δήλωση ο συνιδιοκτήτης με το ποσοστό 75% και να πληρώσει το συνολικό πρόστιμο καθόσον ο έτερος συνιδιοκτήτης δεν επιθυμεί την ρύθμιση του αυθαιρέτου; Σε μια τέτοια περίπτωση με τι ποσοστά θα δηλωθεί στα στοιχεία των ιδιοκτητών;


Από την περιγραφή σας προκύπτει ότι μάλλον μιλάτε για μία ισόγεια κατοικία που υπάρχει αυτή και μόνο αυτή εντός ενός οικοπέδου/γηπέδου και καμία άλλη κατασκευή πλην του βοηθητικού χώρου. Στον Α ανήκει το 75% του οικοπέδου και συνεπώς και των κτισμάτων και στον Β το 25%. Η περίπτωση σας μνημονεύεται επί την εγκυκλίου 4 στο εδάφιο 20:
Σε περίπτωση αυθαιρέτων κατασκευών επί κοινοκτήτων/κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου για το οποίο δεν έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, κατά το σκοπό της διάταξης, τη δήλωση δύναται να υποβάλει ένας εκ των συνιδιοκτητών µε την προϋπόθεση ότι συναινεί η πλειοψηφία των συνιδιοκτητών (άνω του 50%) του ακινήτου λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά συνιδιοκτησίας καθενός συνιδιοκτήτη.
Με μία διευκρίνιση: το συγκεκριμένο κατά τη γνώμη μου απαιτεί νομοθετική ρύθμιση και δεν μπορεί να «τακτοποιηθεί» με αναφορά επί εγκυκλίου.


273.🔗
Σε κτίριο με οικοδομική άδεια στο οποίο υπάρχουν υπερβάσεις δόμησης, κάλυψης και ύψους, σύμφωνα με το ΦΕΚ 39/2014, πρέπει να θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχει οικοδομική άδεια;


Για να θεωρήσουμε ότι σε ένα οικόπεδο/γήπεδο ΔΕΝ υπάρχει άδεια θα πρέπει να ισχύει ένα από τα παρακάτω:

Σε καμία περίπτωση η ύπαρξη υπερβάσεων δεν οδηγεί εξ’ ορισμού να δηλώσουμε ΟΧΙ στο κελί της άδειας.
Η όλη κουβέντα έχει αναπτυχθεί προφανώς από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου «Οικοδομική Άδεια». Θα πρέπει να διευκρινισθεί από το ΥΠΕΚΑ άμεσα στο ποιες από τις περιπτώσεις (β) ή (γ) της υποπαραγράφου του ΟΧΙ αφορά αυτό το τελευταίο εδάφιο.
Μέχρι τότε μπορούμε να κάνουμε μόνο υποθέσεις…


274.🔗
Σε κτίριο με οικοδομική άδεια, έχει γίνει αλλαγή της θέσης του, χωρίς να παραβιάζονται πολεοδομικές διατάξεις. Πρέπει να ληφθεί υπόψη στην κατηγορία 3 του άρθρου 9 ή μπορεί να γίνει ενημέρωση φακέλου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.9 του άρθ. 6 του Ν.4030/11 (δηλαδή χωρίς την χρήση του Ν.4178/13);


Κατά την παράγραφο Γ.ιε του άρθρου 9, μπορεί να γίνει ενημέρωση φακέλου. Δεν προκύπτει από το λεκτικό ότι χρειάζεται να προηγηθεί η τακτοποίηση.


275.🔗
Κτίριο με οικοδομική άδεια το 1980 ως διώροφο κατάστημα, έχει κάνει υπέρβαση στο ισόγειο που λειτουργεί τώρα ως παιδικός σταθμός του Δήμου (ενοικιοστάσιο), εξολοκλήρου αυθαίρετο υπόγειο χώρο, και δώμα πάνω από τον όροφο (ενοικιασμένο και αυτό από το Δήμο). Οι υπερβάσεις έχουν καταγραφεί από το πολεοδομικό γραφείο το 1994. Οι υπερβάσεις του ισογείου πως θα υπολογισθούν; Θεωρείται ειδικό κτίριο; Στον τύπο κτιρίου θα μπει ιδιωτικό; ΟΤΑ χωρίς ιδιόχρηση; Στο είδος χρήσης θα μπει υπηρεσίες; και θα πρέπει να υπολογίσω και αλλαγή χρήσης;
Και να γίνει Μελέτη Στατικής Επάρκειας; Ακόμη και αν δεν συνεχίσει να λειτουργεί στο μέλλον ως παιδικός σταθμός;


Ειδικά κτίρια είναι τα κτίρια, των οποίων η κύρια χρήση σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% της συνολικής επιφάνειας τους ΔΕΝ είναι η κατοικία. Οπότε προφανώς μιλάμε για ένα ειδικό κτίριο. Θα δηλωθεί ως ιδιωτικό και με χρήση υπηρεσίες, αφού Δήμος το ενοικιάζει από κάποιον ιδιώτη και δεν είναι ο ιδιοκτήτης. Η αλλαγή χρήσης θα αφορά την αλλαγή από κατάστημα (ΚΧ) σε παιδικό σταθμό (ΚΧ) δηλαδή το πρόστιμο θα υπολογισθεί με αναλυτικό. Για το αν απαιτηθεί ή όχι μελέτη στατικής επάρκειας θα πρέπει να αναμείνουμε την δημοσίευση της σχετικής Υ.Α..


276.🔗
Σε κτίριο όταν υπάρχει οικοδομική άδεια και στην συνέχεια εκδοθεί νέα οικοδομική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 Ν.4178/13, τα πολεοδομικά μεγέθη που ελέγχω για τον καθορισμό της κατηγορίας 4, είναι της αρχικής οικοδομικής άδειας ή τα πολεοδομικά μεγέθη της μεταγενέστερης οικοδομικής. άδειας;


Γενικά ο έλεγχος της κατηγορίας θα γίνει με την τελευταία εγκεκριμένη οικοδομική άδεια.
Επειδή αναφέρετε το άρθρο 23 του 4178, θα πρέπει να διευκρινισθεί από το ΥΠΕΚΑ ο τρόπος αντιμετώπισης των περιπτώσεων που στην ίδια δήλωση υπάρχουν τμήματα προς τακτοποίηση και τμήματα προς νομιμοποίηση. Θα υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της κατηγορίας μετά την έκδοση της άδειας νομιμοποίησης ή η κατηγορία των προς τακτοποίηση τμημάτων θα υπολογίζεται με βάση την εγκεκριμένη (τη στιγμή της υπαγωγής) οικοδομική άδεια (προφανώς στο σημείο αυτό δεν γίνεται διαφορετικά) και θα μένει έτσι;


277.🔗
Εντός δύο ιδιοκτησιών εκτός σχεδίου εμβαδού ενός στρέμματος έκαστη, έχει κατασκευαστεί ημιυπόγεια υδατοδεξαμενή (λιμνοδεξαμενή) η οποία καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα των δυο ιδιοκτησιών. Θα πρέπει να υποβληθεί μία ή δύο δηλώσεις στον Ν.4178/2013 δεδομένου ότι η παραπάνω αυθαιρεσία έχει καταγραφεί από το τμήμα αυθαιρέτων και έχει καταλογισθεί το σύνολο των προστίμων ανέγερσης και διατήρησης στον ένα ιδιοκτήτη τα οποία και έχουν αποπληρωθεί μέχρι σήμερα;


Η πολεοδομία επέβαλε το πρόστιμο στον φερόμενο ιδιοκτήτη. Αν αυτός είχε αντίρρηση θα έπρεπε να καταθέσει μία ένσταση για τον επιμερισμό του προστίμου. (επεξήγηση στη συνέχεια της απάντησης) Από τη στιγμή που έχουμε 2 διαφορετικά οικόπεδα/γήπεδα, θα πρέπει να γίνουν 2 δηλώσεις.
Βάσει του κώδικα βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας, άρθρο 390 ισχύει ότι η έκθεση αφορά το αυθαίρετο και μόνο, και όχι τον εκάστοτε ιδιοκτήτη, νομέα, κάτοχο ή κατασκευαστή του. Τα ονόματα των πιο πάνω προσώπων μπορούν ενδεικτικά και μόνο να αναφέρονται στην έκθεση. Η μη αναφορά τους όμως ή η εσφαλμένη αναφορά δεν ασκεί καμία επιρροή στην πρόοδο της διαδικασίας.
Επομένως ούτε το λάθος όνομα είναι πρόβλημα και επειδή το πρόστιμο (η έκθεση) αφορά το ακίνητο και όχι τον ιδιοκτήτη, τότε μπορείτε να συμψηφίσετε και στις 2 δηλώσεις αναλογικά το ήδη καταβληθέν πρόστιμο.


278.🔗
Σε διώροφη οικοδομή στο ισόγειο φαίνεται στα σχέδια της άδειας ένα ενιαίο κατάστημα. Με αυτά τα σχέδια δημιουργήθηκε και αυτοτελής οριζόντια ιδιοκτησία στο κατάστημα. Ο ιδιοκτήτης όμως χώρισε το κατάστημα με τοίχο και δημιουργήθηκαν 2 ανεξάρτητα καταστήματα.
Η οριζόντια ιδιοκτησία δεν άλλαξε.
i. Υπάρχει αυθαιρεσία; Δηλαδή τι θεωρείται αυτή η κίνηση; Διαρρύθμιση της οριζόντιας ιδιοκτησίας ή διαμερισμάτωση ορόφου; δηλαδή ποια η διαφορά των δυο όρων;
ii. Για να αποφασίσουμε τι έχουμε μήπως κρίσιμο θεωρείται τι ανήκει στην εκάστοτε οριζόντια ιδιοκτησία ώστε να πούμε ότι πρόκειται για διαρρύθμιση της οριζόντιας ιδιοκτησίας;
iii. Έστω ότι είναι διαμερισμάτωση τι έλεγχο κάνουμε στα μηχανολογικά; Εάν το έτος έκδοσης της άδειας δεν ήταν απαραίτητες οι μελέτες μηχανολογικών τότε με τι θα γίνει η σύγκριση;
iv. Η κατασκευή W.C. επιπλέον θεωρείται διαρρύθμιση άρα δεν θεωρείται αυθαίρετο. σε περίπτωση αυτοψίας από πολεοδομία για έκδοση άδειας καταστήματος; Πως κατοχυρώνετε ο μηχανικός όταν δεν φαίνεται στα σχέδια της άδειας;


i. Ναι υπάρχει αυθαιρεσία. Προκύπτει διαφορετική διαμερισμάτωση ορόφου.
ii. Η εσωτερική διαρρύθμιση έχει να κάνει με ότι γίνεται π.χ. εντός της οριζόντιας ιδιοκτησίας (στην περίπτωση που υφίσταται σύσταση) όπως αυτή έχει προκύψει. Η ερώτηση περιγράφει την δημιουργία 2 ανεξάρτητων λειτουργικά χώρων. Αυτό ξεφεύγει από τον ορισμό μία εσωτερικής διαρρύθμισης.
iii. Ο έλεγχος που θα γίνει από τον συνάδελφο μηχανικό ΔΕΝ έχει να κάνει με έλεγχο των μελετών (έστω ότι υπάρχουν) αλλά με τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του πίνακα, των γειώσεων κ.λπ. Αποτελεί σημαντικό έλεγχο (για αυτό δίδεται και η 5ετία ως προς τον χρόνο κατάθεσης) και σίγουρα δεν γίνεται από το γραφείο ή από μη αρμόδιο μηχανικό (διπλωματούχο ή πτυχιούχο).
iv. Σε κάθε περίπτωση αλλαγής εσωτερικών διαρρυθμίσεων, μπορεί να εκδοθεί μία άδεια μικρής κλίμακας από τη στιγμή που δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός. Η ανάγκη αυτή είναι συνεχής για ένα κατάστημα, αφού σε κάθε νέα επιχείρηση που στεγάζεται, πιθανόν να υπάρχουν και διαφορετικές απαιτήσεις. Ασχέτως που ο νόμος δεν θεωρεί την εσωτερική διαρρύθμιση ως αυθαίρετο που επισύρει πρόστιμο.


279.🔗
Στον 4014 στα εκτός σχεδίου, χωρίς άδεια δεν υπολογίζαμε πρόστιμα για εξώστες, πλακοστρώσεις κλπ παρά μόνο για τους ημιυπαίθριους χώρους αναλυτικό. Σωστά; Έχει αλλάξει κάτι στον 4178 σε αυτό το θέμα; Μήπως οι επιφάνειες αυτές καλύπτονται από το συν.1β=2 του παραρτήματος Α; (όπως υπολογίζονταν στο 4014)


Πραγματικά στον 4014 υπήρχε η ερωτοαπάντηση Στ’ 7 που έδινε την οδηγία που αναφέρετε (με την διευκρίνιση ότι ΔΕΝ έπρεπε να παραβιάζουν τις σχετικές διατάξεις ενώ για τα καθ’ υπέρβαση τμήματα υπολογίζαμε το πρόστιμο με αναλυτικό). Στον 4178 όμως ΔΕΝ υπάρχει αυτή η αναφορά στο σώμα του νόμου, ΟΥΤΕ έχει δοθεί η οδηγία αυτή σε κάποια από τις 2 ερμηνευτικές εγκυκλίους. Μέχρι όμως να υπάρξει τέτοια οδηγία (αν τελικώς υπάρξει), γίνεται αντιληπτό ότι η ερμηνεία του 4178 σύμφωνα με κάτι που ίσχυε στον 4014 δεν είναι ο ορθότερος τρόπος αντιμετώπισης.


280.🔗
Σε περίπτωση που έχω διαφορετική διαμερισμάτωση και αλλαγή στις όψεις βάζω στο σύστημα του ΤΕΕ :
1 λοιπή παράβαση και διαμερισμάτωσης και μου βγάζει μήνυμα: Η «διαφορετική διαμερισμάτωση/ Χωροθέτηση θέσεων Στάθμευσης» επιλέγεται μόνο αν αποτελεί την μοναδική παράβαση σε κτίρια με οικοδομική άδεια διαφορετικά δηλώνεται ως λοιπή παράβαση.
Άρα δηλώνω μια λοιπή παράβαση μέχρι προϋπολογισμό 15000€ ή πρέπει ανεξάρτητα τον προϋπολογισμό να χρεώσω 2 λοιπές παραβάσεις;


Η διαφορετική διαμερισμάτωση αποτελεί μία διακριτή αυθαιρεσία η οποία για λόγω του συστήματος δηλώνεται όταν υπάρχουν και άλλες αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, ως λοιπή παράβαση. Επομένως το λογικότερο είναι στο παράδειγμα σας να δηλώσετε 2 λοιπές παραβάσεις.


281.🔗
Σε παραδοσιακό οικισμό <2000 κατοίκων, έχει κατασκευαστεί με Ο.Α. το 2005 προσθήκη καθ' επέκταση ισογείου /1ου ορόφου με εμφύτευση υποστυλωμάτων σε υπάρχουσα προ του χαρακτηρισμού ισόγεια κατοικία. Κατά την κατασκευή έγινε αύξηση των διαστάσεων προβλεπόμενου από την Ο.Α. ημιυπαίθριου χώρου και επιπλέον τμήμα αυτού του Η.Χ. μετατρέπεται σε κατοικία. Απαιτείται η έγκριση από την επιτροπή του άρθρου 12;
Επειδή ζητείται εκτός των άλλων ως προαπαιτούμενο το παράβολο, δηλ. επιβαρύνεται ο ιδιοκτήτης με έξοδα που δεν μπορούν να επιστραφούν σε περίπτωση αρνητικής απάντησης από την επιτροπή και μου ζητείται από τον ίδιο μία απάντηση (χρειάζεται και περαιτέρω εγκρίσεις, οπότε έχει και θέμα χρόνου). Επιτροπή τέτοια του άρθρου 12 δεν έχει ακόμη συσταθεί.... Πολλές πληροφορίες για παραδοσιακούς οικισμούς δεν έχουμε. Aν μπορείτε να μας βοηθήσετε λίγο, ώστε να μπορούμε να έχουμε κάποια περισσότερη ανάλυση για τους παραδοσιακούς οικισμούς.
Πιστεύω ότι τα βασικά τα πληρώ για τη θετική απάντηση:
α) Η κατασκευή που σας περιγράφω δεν είναι ανεξάρτητη νέα κατασκευή ώστε να εμπίπτω στην δέσμευση του 10% (ημιυπαίθριος που υπάρχει στην Ο.Α. αυξήθηκε και από τμήμα του που μετατράπηκε σε κατοικία έχω υπέρβαση δόμησης).
β)Η αυθαίρετη κατασκευή είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στο περιβάλλον,- πέτρινο με καμάρες, ξύλινα κουφώματα, κεραμιδοσκεπή- όπως και τα υπόλοιπα παλιά σπίτια του οικισμού, για δε το λιθόκτιστο, δυσκολεύεσαι να ξεχωρίσεις το παλιό από το καινούριο .
Μια τέτοια κατασκευή μπορεί να ενταχθεί; Επίσης στο άρθρο 12 περί των δικαιολογητικών που απαιτείται να προσκομίσει ο μηχανικός στην αρμόδια Υ.Δομ.: "Αποδεικτικά δικαιώματος υπαγωγής του αιτούντος" Μπορείτε να μας πείτε ποιά είναι;


Κάθε αυθαίρετη κατασκευή σε οικισμό κάτω τον πέντε χιλιάδων κατοίκων που έχει γίνει μετά τον χαρακτηρισμό του οικισμού, πρέπει να περάσει από την επιτροπή του άρθρου 12.
Προφανώς δεν μπορεί να προδικαστεί η απόφαση της επιτροπής μέσα από μία περιγραφή. Η αίσθηση που σας έχει δημιουργηθεί για την απόλυτη προσαρμογή της αυθαίρετης κατασκευής στο περιβάλλον είναι μία ισχυρή ένδειξη.
Τέλος, πολλοί αναρωτιόμαστε για το τι ακριβώς είναι τα «αποδεικτικά δικαιώματος υπαγωγής του αιτούντος»…


282.🔗
Η ερώτησή μου αφορά εξωτερικό κλιμακοστάσιο. Σύμφωνα με τον Ν.Ο.Κ. έως και 2 εξωτερικά κλιμακοστάσια που εξυπηρετούν όροφο μέχρι 7.50μ, δεν μετρά στην δόμηση. Το κτίριο που εντάσσω στο Ν4178, είναι χωρίς Ο.Α., εκτός σχεδίου και κατασκευή του 1994. Η εξωτερική κλίμακα, προσμετρούσε κατά Ν.Ο.Κ. στη δόμηση. Σήμερα, για το αυθαίρετο εξωτερικό κλιμακοστάσιο, πώς θα υπολογίσω το πρόστιμό του, με υπέρβαση σε κάλυψη και δόμηση ή με αναλυτικό;


Ένα ανοιχτό κλιμακοστάσιο παρότι δεν μνημονεύεται στις κατασκευές στις οποίες ο υπολογισμός του προστίμου γίνεται με αναλυτικό, είναι λογικότερο να υπολογισθεί με αυτόν τον τρόπο, κατά αναλογία με το εδάφιο 35 της εγκυκλίου 4 που εντάσσει στους ανοιχτούς Η/Χ την απόληξη του κλιμακοστασίου και τους ανοιχτούς υπόστυλους χώρους.


283.🔗
Ανοικτοί στεγασμένοι χώροι (στέγαστρα, Η/Χ..) το πρόστιμο των οποίων υπολογίζεται με αναλυτικό προϋπολογισμό, αν μετράνε στη δόμηση ή κάλυψη πρέπει να συνυπολογίζονται για την εύρεση του ποσοστού υπέρβασης κάλυψης ή δόμησης το οποίο θα επιλεγεί για τον υπολογισμό του προστίμου σε κλειστούς χώρους κύριας ή βοηθητικής χρήσης;


Όχι, σύμφωνα με την εγκύκλιο 4 για τον υπολογισμό του ποσοστού των υπερβάσεων των αυθαιρεσιών συνυπολογίζονται όλοι οι αυθαίρετοι κλειστοί χώροι κύριας χρήσης που προσαυξάνουν το συντελεστή δόμησης του ακινήτου.


284.🔗
Στην Ε/Α 183 εφόσον το κτήριο είναι κατοικιών και προ του 1975 δεν απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 9Α. να μπούμε στην διαδικασία υπολογισμών του ποσοστού υπέρβασης στην δόμηση που αναλογεί βάσει του Πίνακα κατανομής χιλιοστών ιδιοκτησίας. Μπορείτε να το διευκρινίσετε σας παρακαλώ;


Άμα μπορεί να αποδειχθεί ότι η αλλαγή χρήσης από αποθήκη σε κατοικία έγινε προ 09.06.1975, τότε ΔΕΝ χρειάζεται να υπολογισθούν συντελεστές υπέρβασης κ.λπ.. Από την ερώτηση όμως δεν προκύπτει κάτι τέτοιο και για αυτό δόθηκε τότε η συγκεκριμένη απάντηση.


285.🔗
Το αρχικό κτίσμα στο οικόπεδο(προ του 55) ήταν μια μονώροφη λίθινη κατοικία με υπόγειο. Ο όροφος του κτιρίου κατεδαφίστηκε και το 1978 βγήκε οικοδομική άδεια για την ανέγερση του ορόφου. Στην οικοδομική άδεια του 1978, με τίτλο ανέγερση μονώροφης οικοδομής, δεν φαίνεται ο χώρος του υπόγειου αλλά περιγράφεται ως μπάζωμα και οι λίθινοι περιμετρικοί τοίχοι χαρακτηρίζονται ως θεμελίωση. Στην παρούσα φάση το κτίριο πουλήθηκε και ο σημερινός αγοραστής θέλει να προχωρήσει σε αλλαγή χρήσης από κατοικία σε καφέ σνακ μπαρ. Οι υπάλληλοι της πολεοδομίας μας συμβούλεψαν το Μάρτιο του 2013 να δηλώσουμε τον υπόγειο χώρο στον Ν4014 γιατί υπήρχε άδεια που δεν περιέγραφε τον χώρο και ο υπόγειος χώρος φαινότανε σαν μπάζωμα. Σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να κάνουμε ανάκληση της άδειας του 1978 που θα σήμαινε ότι μετά όλο το κτίσμα θα ήταν αυθαίρετο. Δηλώσαμε λοιπόν τα τετραγωνικά του χώρου αφαιρώντας τα τετραγωνικά της λίθινης τοιχοποιίας και σήμερα που έχουμε προβεί στην άδεια αλλαγής χρήσης ο υπάλληλος της πολεοδομίας επιμένει ότι δεν πρέπει να αφαιρεθούν αυτά τα τετραγωνικά από τον υπολογισμό του αυθαίρετου κτίσματος. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται;


Έχει δίκιο ο συνάδελφος της Υπηρεσίας Δόμησης. Έχετε περίπτωση ενός αυθαίρετου υπογείου. Η νομιμότητα των περιμετρικών τοιχείων ΔΕΝ καλύπτεται από αυτά που στην άδεια έχουν τον ρόλο της θεμελίωσης. Το εμβαδόν του υπογείου είναι το συνολικό (μαζί με τους τοίχους) και όχι μόνο η καθαρή επιφάνεια.
Η διαδικασία που περιγράφετε (με την αφαίρεση των περιμετρικών τοίχων σε περίπτωση που η νομιμότητα αυτών καλύπτεται από οικοδομική άδεια) γίνεται σε περιπτώσεις αλλαγής χρήσης και όχι σε περιπτώσεις αυθαίρετων κατασκευών.


286.🔗
Ιδιοκτήτης έχει στο ίδιο γήπεδο οικία με 50m2 αυθαιρεσία και αυθαίρετη αποθήκη εμβαδού 200m2 όπου αποθηκεύει ζωοτροφές για εκτροφή ζώων που βρίσκονται σε κοντινό δικό του γήπεδο. Μπορεί με μια δήλωση να δηλώσει τα 50m2 της οικίας ξεχωριστά σε φύλλο καταγραφής και τα 200m2 της αποθήκης με παράβολο 300€; Ή μονό οι μύλοι ζωοτρόφων που ανήκουν σε κοντινό γήπεδο με το στάβλο μπορούν να ταχτοποιηθούν με το παράβολο 300€ σύμφωνα με την εγκύκλιο 4;


Για να γίνει η χρήση της παραγράφου 13 του άρθρου 23, θα πρέπει η εγκατάσταση να είναι καταχωρημένη στον ΟΣΔΕ. Αν λοιπόν είναι τότε μπορείτε να την δηλώσετε με 300€.
Η πρόνοια για απομακρυσμένες από την κεντρική μονάδα εγκαταστάσεις δίνεται με την εγκύκλιο 4 στο σημείο 44 και αφορά τον μύλο ζωοτροφών και πρέπει να γίνει με ξεχωριστή δήλωση.


287.🔗
Το πρόστιμο για ανοικτούς στεγασμένους χώρους (στέγαστρα, Η/Χ) εκτός από αναλυτικό υπάρχει η δυνατότητα να το υπολογίσουμε βάζοντας τετραγωνικά υπέρβαση δόμησης και κάλυψης βοηθητικών χώρων;


Στην έννοια του 4178 δεν υπάρχει ο διαχωρισμός κύριων και βοηθητικών χώρων, αλλά κύριων χώρων και χώρων που μπορούν να επωφεληθούν του μειωτικού συντελεστή. Οι χώροι που επωφελούνται του μειωτικού συντελεστή είναι συγκεκριμένοι (ισόγειοι βοηθητικοί, πατάρι, σοφίτα, υπόγεια στάθμη).
Το πρόστιμο για Η/Χ, στέγαστρα κ.λπ. υπολογίζεται με αναλυτικό προϋπολογισμό. Δεν υπάρχει πουθενά αναφορά ότι μπορεί να επιλεγεί άλλος τρόπος υπολογισμού του προστίμου. Παρότι είναι χώρος με μετρήσιμη επιφάνεια, ο νόμος δίνει σαφή οδηγία (εξαίρεση από τον γενικό κανόνα) για το πώς πρέπει να υπολογίζεται το πρόστιμο τους.


288.🔗
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 39 Β/14-1-2014 στο Παράρτημα Α – Συντελεστές τετραγωνιδίων – διευκρινίσεις στην επιλογή όχι, §γ η οποία αναφέρει ότι στην επιλογή οικοδομική άδεια θα επιλέξουμε όχι. «Όταν υπάρχει οικοδομική άδεια στο γήπεδο/οικόπεδο το οποίο από την αιτιολόγηση της τεχνικής έκθεσης του μηχανικού προκύπτει ότι: είναι μικρότερο (λόγω μεταγενέστερης κατάτμησης), με συνέπεια μα μην ταυτίζεται με αυτό για το οποίο έχει εκδοθεί η οικοδομική άδεια.» Προφανώς θα εννοεί ο νομοθέτης αλλά δεν το διατυπώνει σωστά λόγω παράνομης κατάτμησης.
Απορώ με την απάντηση 229 που δώσατε.
Δηλαδή για να καταλάβω θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Έχω μια κατοικία με Ο.Α. σε οικόπεδο 15 στρεμμάτων με αρτιότητα 1 στρέμμα και έχει μια αυθαιρεσία, να θεωρήσω ότι όλη η κατοικία είναι αυθαίρετη γιατί έγινε νόμιμη κατάτμηση. Αν ισχύει αυτό καταργούμε όλες τις κατατμήσεις.
Απορία 1. …………………………………………………………………………………………..
Απορία 2. Ποιος είναι πιο λάθος, αυτός που νομοθετεί λάθος ή αυτός που επεξηγεί το λάθος.
Οι απορίες μου είναι ρητορικές.


Η απορία 1 λογοκρίθηκε γιατί πέρα από το αγενές του κειμένου, απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν γράφουν εδώ και το πιθανότερο να μην το δούνε. Μπορείτε να απευθύνετε το ερώτημα σας είτε αυτούσιο είτε σουλουπώνοντας το, απευθείας στο ΥΠΕΚΑ αφού αυτούς αφορά.
Για την 2η απορία σας, παρότι ρητορική όπως λέτε, θα απαντηθεί αφού αφορά τον γράφοντα.
Η προσωπική άποψη κατατέθηκε στην απάντηση 227. Επίσης έχει κατατεθεί με ερωτήματα αρκετές φορές από την έναρξη ισχύος του νόμου και πάντα προ της έκδοσης της τροποποίησης του παραρτήματος Α. Αλλά αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά στις ερωτήσεις που κατατέθηκαν από πολλούς συναδέλφους ανά την Επικράτεια στις παρουσιάσεις που έκανε το ΥΠΕΚΑ με τους αρμόδιους υπαλλήλους / συνεργάτες, οι οποίοι αποτελούν μέρος (αν όχι το σύνολο) της συντακτική ομάδα του νόμου. Συνεπώς κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι το θέμα δεν έγινε γνωστό στους αρμόδιους, ότι τους ξέφυγε, τους ξεγέλασαν, δεν το κατάλαβαν, δεν το άκουσαν κ.λπ..
Η τροποποίηση όμως του παραρτήματος Α, ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ. Το λεκτικό δεν θέτει προϋπόθεση παράνομης, νόμιμης ή σύννομης κατάτμησης.
Τι ακριβώς λοιπόν θα έπρεπε να απαντηθεί ΜΕΤΑ την δημοσιοποίηση του αναθεωρημένου παραρτήματος;
Το γιατί τηρείται αυτή η στάση δεν το γνωρίζει κανείς πέρα από τους συντάκτες του νόμου. Ίσως γιατί γενικά η κατάτμηση των γηπέδων (κυρίως αυτά αφορά) θεωρείται υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Για να μην υπάρξει καμία παρεξήγηση, δεν λέμε ότι απαγορεύεται. Απλά τίθενται κανόνες που αφορούν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των νέων ιδιοκτησιών, λαμβάνουν υπόψη την πολεοδομική οργάνωση της περιοχής κ.λπ.
Σε κάθε περίπτωση οι απαντήσεις που δίνονται εδώ θα πρέπει να βασίζονται στον νόμο και στις εγκυκλίους και όχι σε προσωπικές απόψεις. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δοθεί μία απάντηση σε ένα τόσο σοβαρό θέμα κάνοντας τον συμβιβασμό / εφεύρημα ότι «προφανώς ο νομοθέτης θέλει να πει κάτι άλλο, αλλά το διατυπώνει λάθος».
Από εκεί και πέρα όποιος πιστεύει ότι ισχύει κάτι διαφορετικό μπορεί και να το ακολουθήσει.


289.🔗
Σε οικισμό, σε απόσταση από την κατοικία περίπου 100 μέτρων, κατασκευάσθηκε χώρος στάθμευσης και αποθήκη που εξυπηρετεί την κατοικία, θα μπορεί να έχει μειωτικό συντελεστή;


Δείτε την απάντηση 268.


290.🔗
Αν κάποιος ιδιοκτήτης (χωρίς τέκνα), έχει στην κατοχή του δυο γκαρσονιέρες 40τ.μ. η κάθε μια και ένα διαμέρισμα 75τ.μ. (κύρια κατοικία) το οποίο τακτοποιεί με τον Ν.4178/2013.
Θεωρείται κύρια και μοναδική το διαμέρισμα καθώς καμία από τις γκαρσονιέρες δεν καλύπτουν τις στεγαστικές του ανάγκες, ή οι γκαρσονιέρες λαμβάνονται αθροιστικά;


Ο ιδιοκτήτης έχει στεγαστικές ανάγκες 70m2. Οι λοιπές πλην της κύριας του κατοικίες αθροίζουν 80m2.
Επομένως ΔΕΝ μπορεί να επωφεληθεί του συντελεστή της κύριας και μοναδικής κατοικίας.


291.🔗
Σε ένταξη στον 4178/13, των κατηγοριών 1,2,3 απαιτείται η σύνταξη νέου τοπογραφικού και διαγράμματος κάλυψης ή μόνο στις κατηγορίες 4,5.


Καταρχήν η απαίτηση ή όχι νέου τοπογραφικού διαγράμματος εξαρτάται αποκλειστικά από το αν υπάρχει ή όχι άδεια στο οικόπεδο/γήπεδο.
Σε περίπτωση λοιπόν που ΔΕΝ υπάρχει οικοδομική άδεια, καταρχήν απαιτείται νέο τοπογραφικό. (κανόνας). Εξαίρεση αποτελούν οι αυθαίρετες κατασκευές κατηγορίας 1, 2 και 3. (κακώς. Για την δική μας (των μηχανικών) ασφάλεια και για την ορθή αποτύπωση των κατασκευών, απαιτείται να γίνεται νέο τοπογραφικό διάγραμμα).
ΔΕΝ απαιτείται διάγραμμα κάλυψης.
Σε περίπτωση που υπάρχει άδεια, ΔΕΝ απαιτείται νέο τοπογραφικό διάγραμμα παρά μόνο αντίγραφο του τοπογραφικού έκδοσης της άδειας (υπάρχουν περιπτώσεις που καλυπτόμαστε από αυτό αλλά και άλλες που θα πρέπει να γίνει νέο τοπογραφικό για την ορθή αποτύπωση και την σωστή ολοκλήρωση της διαδικασίας), ενώ στο εγκεκριμένο διάγραμμα κάλυψης σημειώνεται η θέση και το περίγραμμα της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης και τα πολεοδομικά μεγέθη υπέρβασης, όπως επηρεάζουν τους σχετικούς υπολογισμούς.


292.🔗
Με την ερώτηση-παρατήρηση αυτή θέλω να θίξω <<δυσαναλογία παραβόλου και ειδικού προστίμου>>. Σε υπάρχον κτίσμα εντός οικισμού με οικ. άδεια εντοπίσαμε τις παρακάτω παραβάσεις.
α) Κλείσιμο ημιυπαίθριου χώρου κατά 6m2
β) Αυθαίρετη αύξηση του ύψους κατά 45 εκ. από το εγκεκριμένο ύψος της οικ. Άδειας που όμως είναι εντός του επιτρεπόμενου ύψους της οικοδομής επιφάνειας 102m2
Το παράβολο που προκύπτει είναι 2000€
Το πρόστιμο 1003,20€
Θεωρώ στρεβλή την αντιμετώπιση της παράβασης ύψους από το σύστημα, πόσο μάλλον όταν είμαι εντός των επιτρεπόμενων μεγεθών.


Η άποψη για το θέμα του ύψους έχει κατατεθεί στην πρώτη παράγραφο της απάντησης 163.
Είναι μεν στρεβλή η αντιμετώπιση (όταν το πρόστιμο είναι ίδιο είτε για ΥΥ 20εκ είτε για 480εκ στην περίπτωση που το μέγιστο επιτρεπόμενο της περιοχής είναι 24m) αλλά αυτόν τον τρόπο πρέπει να ακολουθήσουμε..


293.🔗
Αν κάποιος ιδιοκτήτης (χωρίς τέκνα), έχει στην κατοχή του δυο γκαρσονιέρες 40τ.μ. η κάθε μια και ένα διαμέρισμα 75τ.μ. (κύρια κατοικία) το οποίο τακτοποιεί με τον Ν.4178/2013.
Θεωρείται κύρια και μοναδική το διαμέρισμα καθώς καμία από τις γκαρσονιέρες δεν καλύπτουν τις στεγαστικές του ανάγκες, ή οι γκαρσονιέρες λαμβάνονται αθροιστικά;


Ο ιδιοκτήτης έχει στεγαστικές ανάγκες 70m2. Οι λοιπές πλην της κύριας του κατοικίες αθροίζουν 80m2.
Επομένως ΔΕΝ μπορεί να επωφεληθεί του συντελεστή της κύριας και μοναδικής κατοικίας.


294.🔗
Από την διατύπωση του Νόμου και των Εγκυκλίων ως προς τον υπολογισμό του παραβόλου, ειδικά στην περίπτωση που υπάρχουν υπερβάσεις δόμησης, ύψους και κατηγορίας 3 δεν είναι ξεκάθαρο πως υπολογίζεται το παράβολο. Δίνω ένα τυχαίο παράδειγμα με τις εξής παραβάσεις στο ίδιο κτίσμα:
1. Υπέρβαση δόμησης και κάλυψης 40μ2 +
2. Υπέρβαση ύψους σύννομου τμήματος εμβαδού 20μ2 +
3. Κατηγορία 3
Το παράβολο θα είναι 1.000€ από παραβάσεις 1. και 2 + 500€ από κατηγορία 3;


Στο παράδειγμα σας, το παράβολο θα είναι ή 500€ (για κύρια και μοναδική κατοικία) ή 1000€ (για άλλη κατοικία). Το ΦΚ με την κατηγορία 3 ΔΕΝ προσθέτει παραπάνω παράβολο (στο συγκεκριμένο παράδειγμα).
Σε κάθε περίπτωση να έχετε μία δήλωση στην πλατφόρμα και να κάνετε τέτοιου είδους δοκιμές.


295.🔗
Επανέρχομαι στην υπ’ αριθ. 222 ερωτοαπάντηση από 7-1-14 που αφορούσε την δυνατότητα ρύθμισης ημιτελούς υπογείου κτίσματος με Ο.Α. ισόγειας κατοικίας με υπόγειο και στέγη όπου δεν έχει ολοκληρωθεί ο προβλεπόμενος από την Ο.Α. φέρων οργανισμός προ 28.07.2011. Επειδή δεν μπορεί να μην υπάρχει τρόπος ώστε να μπορεί να ρυθμιστεί και να μεταβιβαστεί το ακίνητο, ποια δυνατότητα θεωρείτε ότι υπάρχει ώστε να μπορεί να ρυθμιστεί το κτίσμα στο στάδιο που βρίσκεται και να δοθεί βεβαίωση μεταβίβασης;


Θεμελιώδη απαίτηση του νόμου αποτελεί η ολοκλήρωση του Φ.Ο. προ 28.07.2011.
Θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα αναθεώρησης της άδειας.
Κάθε τέτοια περίπτωση έχει ιδιαιτερότητες οι οποίες δεν μπορεί να αναλυθούν μέσω του ερωτήματος ούτε στη συνέχεια να απαντηθούν.


296.🔗
Έχω για ρύθμιση τριώροφο κτίσμα με υπόγειο με Ο.Α. με χρήσεις τραπεζικό κατάστημα σε υπόγειο, ισόγειο και Α όροφο και κατοικία διευθυντού στον Β όροφο. Το κτίσμα δεν έχει σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών και το ελέγχω όλο ενιαία. Έχω στον Β όροφο κατοικίας υπέρβαση δόμησης στον Β όροφο και αυθαίρετα στέγαστρα και αυθαιρεσία όψεων σε όλους τους ορόφους του κτίσματος. Κάνω ένα φύλλο καταγραφής για τον Β όροφο που είναι σαν χρήση άλλη κατοικία με υπέρβαση δόμησης και αναλυτικό προϋπολογισμό για τα αυθαίρετα στέγαστρα. Θα πρέπει να κάνω δύο ξεχωριστά φύλλα καταγραφής για την αυθαιρεσία όψεων δηλαδή 1 φύλλο για την αυθαιρεσία όψεων της κατοικίας και ένα δεύτερο φύλλο για την αυθαιρεσία όψεων του υπολοίπου κτιρίου που έχει χρήση υπηρεσίες (τράπεζα) και να πληρωθούν 2 παραβάσεις των 500€ παρόλο που συνολικά ο προϋπολογισμός μου για όλα είναι μικρότερος των 15.000 € ή με καλύπτει για όλο το κτίριο 1 φύλλο με αυθαιρεσία όψεων με χρήση κτιρίου υπηρεσίες που είναι και η επικρατούσα χρήση του κτιρίου;


Σας καλύπτει ένα ΦΚ με τον αναλυτικό. Δεν προκύπτει υποχρέωση από πουθενά να τα δηλώσετε σε ξεχωριστό φύλλο καταγραφής.


297.🔗
Ποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας (%) χρησιμοποιείται στα στοιχεία της δήλωσης του συστήματος (προκειμένου το άθροισμα να είναι 100%), όταν υποβάλλεται μια δήλωση σε πολυκατοικία με σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, όταν στην δήλωση συμμετέχουν όχι όλοι οι ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτητών αλλά μερικοί από αυτούς;


Στο άρθρο 11 παράγραφος 1 αναφέρει ότι η δήλωση μπορεί να γίνει «κατ’ επιλογή του ιδιοκτήτη είτε με μία αίτηση για το σύνολο των αυθαίρετων κατασκευών είτε με περισσότερες αιτήσεις για κάθε μεμονωμένο αυτοτελή χώρο οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας.».
Η εγκύκλιος 3 στο σημείο 36 αναφέρει: «στις περιπτώσεις περισσότερων αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών στο οικόπεδο/γήπεδο ο ιδιοκτήτης ή οι συνιδιοκτήτες μπορούν από κοινού να υποβάλουν μία ή περισσότερες αιτήσεις.»
Συνεπώς ο νόμος δίνει την δυνατότητα τακτοποίησης με μία αίτηση, παραπάνω των μία διηρημένων ιδιοκτησιών για τον ίδιο ιδιοκτήτη, ενώ η εγκύκλιος 3 δίνει την δυνατότητα αυτή και μεταξύ διαφορετικών ιδιοκτητών (συνιδιοκτητών επί του οικοπέδου/γηπέδου).
Το πληροφοριακό σύστημα απαιτεί το άθροισμα των αναγραφόμενων ποσοστών να είναι 100% άλλως η δήλωση δεν θα προχωρήσει.
Η αναγραφή των ποσοστών από τον μηχανικό προφανώς και ΔΕΝ επηρεάζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
Μία λογική προσέγγιση στο θέμα είναι η αναγωγή των ποσοστών έτσι ώστε να αθροίζουν 100%. π.χ. ο ιδιοκτήτης Α έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 4% για την ιδιοκτησία Α1, 3% για την Α2 και 5% για την Α3, ενώ ο Β έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 8% για την Β1. Ο Α λοιπόν έχει συνολικά ποσοστό 12% και ο Β 8% αθροίζοντας μαζί 20%. Στη δήλωση μπορεί να γραφεί ποσοστό συνιδιοκτησίας για τον Α 60% και για τον Β 40%. Σε κάθε περίπτωση στα σχόλια να γίνεται εκτενής αναφορά για τις ιδιοκτησίες που υπάγονται και τα πραγματικά ποσοστά συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου.


Ομάδα 9 28.2.14 (298-339)

298.🔗
Σε οικόπεδο που είχε εκδοθεί οικοδομική άδεια (διώροφο με υπόγειο) το 1983, κατασκευάσθηκε ο φέρων οργανισμός του ισογείου και υπογείου. Δεν αποπερατώθηκε. Το 2003 εκδόθηκε άδεια αποπεράτωσης του υπογείου και ισογείου. Η άδεια προέβλεπε να κατασκευασθούν 3 διαμερίσματα στο ισόγειο, και το υπόγειο να είναι βοηθητικοί χώροι των κατοικιών του ισογείου και του μελλοντικού ορόφου, καθώς και ένας χώρος στάθμευσης, που τμήμα του που προεξείχε από το περίγραμμα του ισογείου, μετρήθηκε στην κάλυψη και όχι στην δόμηση. Το 2002 έγινε σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών με ποσοστά 20% στο υπόγειο, 40% στο ισόγειο και 40% στον μελλοντικό όροφο. Η ψιλή κυριότητα μεταβιβάσθηκε στα 2 παιδιά και παρακρατήθηκε η επικαρπία. Η ψιλή κυριότητα του ισογείου μεταβιβάσθηκε στο ένα παιδί με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του ενιαίου οικοπέδου και των λοιπών κοινοκτήτων και κοινοχρήστων 40% εξ’ αδιαιρέτου και του μελλοντικού ορόφου στο δεύτερο, όμοια με παραπάνω. Το Υπόγειο με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του ενιαίου οικοπέδου και των λοιπών κοινοκτήτων και κοινοχρήστων 20% εξ’ αδιαιρέτου. Η οριζόντια του υπογείου μεταβιβάσθηκε και στα δύο παιδιά εξ’ αδιαιρέτου. Σε όλο το ακίνητο παρακρατήθηκε η επικαρπία. Το 2003 αποπερατώθηκε το ισόγειο (τρείς κατοικίες) και το υπόγειο, διαμορφώθηκε σε δύο κατοικίες, ένα χωλ (είσοδος των δύο κατοικιών), το τμήμα του υπογείου που δεν μετρούσε στον Σ.Δ. μετατράπηκε σε λεβητοστάσιο, και κάτω από την σκάλα που οδηγεί από το φυσικό έδαφος στο Ισόγειο, ξεμπαζώθηκε και δημιουργήθηκε μικρή αποθήκη.
Οι ερωτήσεις που έχω, είναι:
i. Πώς θα υπολογισθεί ο συντελεστής υπέρβασης δόμησης. Επί του επιτρεπόμενου Σ.Δ. στο οικόπεδο; (π.χ. 83,19/184,80 = 45% < 50%) ή επί του Σ.Δ. της οριζόντιας του Υπογείου, ποσοστό 20% της επιτρεπόμενης του οικοπέδου (π.χ. 83,19/ 20% χ 184,80 (36,96) = 225% > 200%
ii. Το τμήμα του Υπόγειου χώρου στάθμευσης θα υπολογισθεί με τετραγωνικά και υπέρβαση Σ.Δ. ή με αναλυτικό;
iii. Ο χώρος της μικρής αποθήκης κάτω από την σκάλα θα υπολογισθεί με αναλυτικό;
Το ερώτημα σας θα μπορούσε να είναι το εξής:
i. Πως υπολογίζεται το πρόστιμο σε περίπτωση αλλαγής χρήσης υπόγειου βοηθητικού χώρου σε χώρο κύριας χρήσης και σε χώρο Β.Χ. όταν έχει γίνει σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών;
ii. Η δημιουργία αποθήκης κάτω από την σκάλα που οδηγεί από το περιβάλλοντα χώρο στο ανώγειο (ή ισόγειο) πως θα υπολογισθεί;


i. Η αλλαγή από ΒΧ σε ΚΧ θα υπολογισθεί με ΥΔ λαμβάνοντας υπόψη τον συντελεστή δόμησης που αναλογεί στην Ο.Ι. ενώ η αλλαγή από ΒΧ σε ΒΧ με αναλυτικό.
ii. Σε περίπτωση που η αποθήκη πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου Γ.ιγ του άρθρου 9 (15m2 και ύψος ως 2,50m) θα υπολογισθεί ως παράβαση της κατηγορίας 3 άλλως ως ΥΔ με μειωτικό συντελεστή ως ισόγειος βοηθητικός χώρος (δεν μπορεί να είναι πάνω από 50m2…).


299.🔗
Σε γήπεδο (εκτός σχεδίου περιοχή) είχε εκδοθεί άδεια ανέγερσης καταστημάτων με μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση 600m2. Ένα τμήμα του Α' ορόφου παρέμεινε αδιαμόρφωτο και σύμφωνα με το Παράρτημα 1 Γ της Εγκ.3 θα καταχωρηθεί ως άλλη κατοικία. Το υπόλοιπο τμήμα του Α' ορόφου έχει αλλάξει χρήση σε κατοικία με μικτό εμβαδό 147m 2 και καθαρό εμβαδό 140m2. Η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση είναι 200m 2 για χρήση κατοικίας.
Την παραπάνω παράβαση την καταχωρώ ως αλλαγή χρήσης των 140m 2 χωρίς υπέρβαση δόμησης. Το υπόλοιπο τμήμα του ισογείου έχει αυθαίρετα μετατραπεί από ένα σε δύο καταστήματα και το καταχωρώ ως παράβαση διαφορετικής διαμερισμάτωσης. Εκτός αυτών των παραβάσεων υπάρχουν στέγαστρα και αποθήκες που τα καταχωρώ σε ξεχωριστά φύλλα καταγραφής. Θα ήθελα την άποψή σας διότι υπάρχει σύγχυση με τα ερωτήματα 89, 147, 171 και την εγκύκλιο 4 άρθρου 19.


Η εγκύκλιος 3 παράγραφος Γ του παραρτήματος 1 μιλάει για περίπτωση διαπίστωσης αυθαιρέτου ολοκληρωμένου φέροντα οργανισμού ή τμήματος κτιρίου µε αυθαίρετο ολοκληρωμένο φέροντα οργανισμό χωρίς στοιχεία πλήρωσης και χωρίς εγκατεστημένη χρήση. Αν το τμήμα κτιρίου σας πληροί τα προηγούμενα τότε θα δηλώσετε με τον συντελεστή 3β (η κανονική χρήση θα δηλωθεί λογικά στην άδεια αποπεράτωσης). Τα 7m2 που δεν λαμβάνετε υπόψη στον υπολογισμό του προστίμου και λογικά προκύπτουν από την αφαίρεση τοιχοποιιών, θα πρέπει να καλύπτεται η νομιμότητα τους από την οικοδομική άδεια.


300.🔗
Σε οικόπεδο εντός σχεδίου πόλεως σήμερα έχουμε διαπιστώσει τα παρακάτω.
Αρχικά είχε εκδοθεί οικοδομική άδεια για ισόγειο κατάστημα και στην συνέχεια προσθήκη καθ' ύψος Α' ορόφου για κατοικίες. Οι παραβάσεις δόμησης που εντοπίσαμε αφορούν τον Α' όροφο. Μεταγενέστερα η περιοχή εντάχθηκε σε σχέδιο πόλης που με την κύρωση της πράξης εφαρμογής ρυμοτομείται επιφάνεια στο όριο του οικοπέδου που υπάρχει και μικρή επιφάνεια οικοδομής. Σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατή η υπαγωγή στο νόμο 4178/13 και κατ' επέκταση η άδεια νομιμοποίησης & προσθήκης;


Η υπαγωγή σε ρυμοτομούμενο τμήμα επιτρέπεται δυνάμει της παραγράφου 2α του άρθρου 2, όταν δεν έχει συντελεστεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση, δηλαδή όταν δεν έχει ολοκληρωθεί η καταβολή του συνόλου των αποζημιώσεων.


301.🔗
Κτίριο στην Ο.Α. ήταν ισόγειο με υπόγειο. Στην κατασκευή, το υπόγειο ξεμπαζώθηκε στις 3 πλευρές και από υπόγειο έγινε κατοικία. Οι αυθαιρεσίες που χρεώνεται μεταξύ των άλλων είναι: μετατροπή από υπόγειο σε κατοικία και μη αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου από την εκχωμάτωση.
Όμως συγχρόνως έγινε και μετατόπιση και μικρή περιστροφή του κτιρίου σε θέση που δεν παραβιάζονται οι πλάγιες αποστάσεις.
Στην εγκ.4, άρθρο 9 στις επεξηγήσεις για την ένταξη αυθαιρεσιών στην κατ.3, μεταξύ των άλλων διευκρινήσεων για την μετακίνηση του κτιρίου , λέει:"...υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται η τελική στάθμη του εδάφους...". Στην προκειμένη περίπτωση, την αλλαγή στα υψόμετρα την προκαλεί η εκχωμάτωση του υπογείου και όχι η μετατόπιση του κτιρίου. Κατά τη γνώμη σας, μπορεί να μπει κατηγορία 3 ή άλλη κατηγορία;
Αν η μετατόπιση υπολογιστεί με το παράρτημα Β, πώς υπολογίζεται ο αναλυτικός; Εφόσον την εκχωμάτωση την έχω χρεώσει ήδη.
Σε συνέχεια της ερώτησής μου περί μετατόπισης του κτιρίου: όταν το κτίριο έχει αλλάξει θέση από μετατόπιση και μικρή περιστροφή που δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις, η κατάταξή του στην κατ.3 προϋποθέτει να μην έχει αλλαχτεί η τελική στάθμη του εδάφους όπως στην περίπτωσή μου έχει γίνει εκχωμάτωση του υπογείου και ο ιδιοκτήτης πληρώνει για αυτές τις αυθαιρεσίες . Την μετακίνηση πώς θα την διαχειριστώ;
Η λογική του νόμου είναι να εντάξω στην κατ.3 που εξαιρείται οριστικά της κατεδάφισης ένα κτίριο που απλά έχει μετακινηθεί σε άλλη νόμιμη θέση, χωρίς άλλη αυθαιρεσία; Στην προκειμένη περίπτωση, εφόσον κατατάξω αυτή τη μετατόπιση σε άλλη κατ., πώς θα υπολογίσω τον αναλυτικό; Την διαφορά στο ύψος που προκύπτει από την εκχωμάτωση την υπολογίζω στην "μη αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου". Πώς μπορεί να διεξαχθεί αναλυτικός για την μετατόπιση ενός κτιρίου ώστε να έχουμε κατάταξη αυθαιρεσίας σε άλλη κατηγορία;


Η παράγραφος Γ.ιε του άρθρου 9 θέτει αρκετούς περιορισμούς για την χρησιμοποίηση της. Ένας από αυτούς είναι ότι δεν πρέπει να έχει μεταβληθεί η τελική στάθμη του εδάφους. Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1, το πρόστιμο για την εκχωμάτωση υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Β δηλαδή με αναλυτικό προϋπολογισμό πλην της περίπτωσης που το ακίνητο βρίσκεται εντός παραδοσιακού οικισμού.
Θα πρέπει να διευκρινισθεί από το ΥΠΕΚΑ πως ορίζεται το «τελική στάθμη εδάφους». Π.χ. σε περιπτώσεις επικλινούς γηπέδου, η μετακίνηση ακόμα και λίγων μέτρων (με θεώρηση ότι είναι νέα θέση είναι σύννομη) προκαλεί διάφορα θέματα ως προς το τελικό υψόμετρο της οικοδομής. Μπορεί μία μικρή μετακίνηση να φέρει όλο το υπόγειο είτε μπαζωμένο είτε ελεύθερο με την αίρεση της διατήρησης των εγκεκριμένων υψομέτρων.
Στην περίπτωση της ερώτησης μάλλον μιλάμε για ένα επίπεδο γήπεδο αφού η όποια αλλαγή στα υψόμετρα προκαλείται από την εκχωμάτωση και μόνο (προφανώς τα υψόμετρα μένουν ίδια και το γήπεδο είναι επίπεδο). Παρότι δεν είναι ξεκάθαρο, η γνώμη του γράφοντα είναι ότι μπορείτε να αντιμετωπίσετε το θέμα όπως το περιγράφετε, δηλαδή με αναλυτικό για την εκχωμάτωση και κατηγορία 3 για την μεταφορά.
Η μετατόπιση δεν υπάρχει τρόπος να υπολογισθεί με αναλυτικό.


302.🔗
Στην Ε/Α 185 εσείς πώς θα δηλώνατε μια τέτοια παράβαση στο ύψος του υπογείου εφόσον η Εγκ 4 λέει ότι δεν εφαρμόζονται συντελεστές ύψους;


Μπορείτε να κάνετε νομιμοποίηση ως προς το ύψος του υπογείου (δεν ξεπερνάει τα 3m το ύψος του υπογείου…), μπορείτε να διερευνήσετε την δυνατότητα να προβείτε σε ενημέρωση του φακέλου.
Άποψη του γράφοντα είναι ότι μετά την αναφορά στην εγκύκλιο 4 μπορείτε να υπολογίσετε το πρόστιμο με αναλυτικό προϋπολογισμό των εργασιών που δεν προβλέπονταν στην άδεια.


303.🔗
Σε αποθήκη 50m2 κατασκευασθείσα με κοινοτική άδεια σε γήπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, έγινε αυθαίρετη αλλαγή χρήσης σε κατοικία. Με δεδομένο ότι κατά την έκδοση της κοινοτικής άδειας δεν γίνονται υπολογισμοί δόμησης και κάλυψης, η αποθήκη αυτή θεωρείται ότι έχει βοηθητική ή κύρια χρήση; Στο εν λόγω γήπεδο δεν υπάρχει άλλο κτίσμα και δεν υπάρχει υπέρβαση δόμησης, κάλυψης ή αποστάσεων από όρια. Δηλαδή η αυθαιρεσία αυτή υπάγεται στη περίπτωση του άρθρου 18 παράγραφος 5β (από κύρια σε κύρια) ή στο άρθρο 19 παράγραφος 5 (από βοηθητική σε κύρια);


Η έκδοση κοινοτικής άδειας γίνονταν (μέχρι την ημερομηνία ισχύος του Ν.4030/2012) σύμφωνα με την απόφαση 60885/4983 (ΦΕΚ Β’/656/16.10.1990) και παλιότερα δυνάμει άλλων διατάξεων (π.χ. την απόφαση 27353/49/77). Δυνάμει του παραπάνω ΦΕΚ μπορούσαν να κατασκευασθούν πέρα τον άλλων:
i. Βοηθητικές εγκαταστάσεις (αποθήκη, στάβλος κ.λπ.) μέχρι 50m2 (άρθρο 3 παράγραφος 1γ)
ii. Χώρος κύριας ή βοηθητικής χρήσης (δωμάτιο, λουτρό, κουζίνα) ως 20m2 (άρθρο 3 παράγραφος 1δ)
Λογικά λοιπόν η κατασκευή σας εμπίπτει στην περίπτωση της παραγράφου 1γ και επομένως έχετε αλλαγή χρήσης από χώρο ΒΧ σε χώρο ΚΧ.


304.🔗
Αυθαίρετο εντός ζώνης παραλίας κατασκευασμένο πριν τον καθορισμό των γραμμών αιγιαλού και παραλίας. Τι συντελεστές μπαίνουν εκτός από υπέρβαση συντελεστή δόμησης και κάλυψης; Παραβίαση πλάγιων αποστάσεων ή παραβίαση πρασιάς; Αν ναι σε τι ποσοστό; Το μέγιστο;


Γενικά στη ζώνη παραλίας ισχύουν όλες οι διατάξεις περί ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, δηλαδή ισχύει άμεσα μετά τον καθορισμό της. Γήπεδο που ρυμοτομείται από ζώνη παραλίας μπορεί να χάνει την αρτιότητά του. Ζώνες παραλίας καθορισμένες πριν της 19.12.1998 πρέπει να επανακαθοριστούν.
Σύμφωνα με την παράγραφο 2η του άρθρου 2 εντός της ζώνης παραλίας επιτρέπεται η υπαγωγή όταν πληρούνται αθροιστικά τα παρακάτω:
i. Να μην έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση
ii. Το αυθαίρετο να προϋφίσταται του καθορισμού της ζώνης
Αν λοιπόν μπορείτε να υπαχθείτε στον Ν.4178, το τμήμα της που βρίσκεται εντός της ζώνης παραλίας θα επιβαρυνθεί με τον συντελεστή παραβίασης προκηπίου, αφού θεωρείται παραβίαση των υποχρεωτικών αποστάσεων στο πρόσωπο του γηπέδου.


305.🔗
Θα ήθελα να ρωτήσω στην περίπτωση αυθαίρετων κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους ενός οικοπέδου, όπου έχει γίνει σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών χωρίς αποκλειστικές χρήσεις επί ακαλύπτων, με βάση ποια τετραγωνικά γίνεται τόσο ο έλεγχος των ποσοστών υπέρβασης δόμησης όσο και ο έλεγχος κατηγορίας σύμφωνα με την οικοδομική άδεια.


Ελλείψει άλλης δυνατότητας (δεν υπάρχει ποσοστό) ή άλλης διευκρίνισης και επειδή οι κοινόκτητοι χώροι ανήκουν στο σύνολο των συνιδιοκτητών δηλαδή στο 100%, μία λογική λύση είναι να χρησιμοποιούμε το σύνολο των εγκεκριμένων μεγεθών της άδειας για την κατηγορία και το σύνολο των επιτρεπόμενων μεγεθών για το ποσοστό υπέρβασης…


306.🔗
Εντός οικισμού κάτω των 2000 κατοίκων διώροφη προκατασκευασμένη κατοικία έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με οικοδομική άδεια του 1996 ως προς το περίγραμμα και το ύψος (χωρίς υπέρβαση δόμησης, κάλυψης και όγκου), παρουσιάζοντας αλλαγή θέσης στο οικόπεδο και αλλαγές στις όψεις με άνοιγμα τριών παραθύρων και κατασκευή στεγάστρων στους εξώστες. Οι παραβάσεις αυτές θα μπορούσαν να νομιμοποιηθούν με πληρωμή παραβόλου και έκδοση άδειας νομιμοποίησης. Ωστόσο με την αλλαγή τοποθέτησης του κτιρίου, τμήμα του, τριγωνικής κάτοψης, βρίσκεται εντός της απόστασης των 20,00 μ από μη οριοθετημένο ρέμα. Η οικία Υ.ΔΟΜ. αρνείται να εκδώσει την σχετική άδεια νομιμοποίησης μετά την υπαγωγή των παραβάσεων στις διατάξεις του Ν.4178/13, με το σκεπτικό ότι το προς τακτοποίηση τμήμα τριγωνικής κάτοψης δεν αποτελεί αυτοτελή κατασκευή κατά την έννοια του Ν.4067/12, στατικά και λειτουργικά ανεξάρτητη από το υπόλοιπο κτίριο. Στο ακίνητο υπάρχουν επιπλέον παραβάσεις κατηγορίας 3.
i. Η έκδοση της ανωτέρω άδειας νομιμοποίησης είναι δυνατή βάσει της παρ. 1 του αρ. 25 του ν. 4178/13 (και εγκ 4/13 αρ.25 εδ. 52);
ii. Ο υπολογισμός του προστίμου του προς τακτοποίηση τμήματος, το οποίο δεν επιφέρει υπέρβαση δόμησης και κάλυψης σε σχέση με την οικοδομική άδεια, γίνεται με θεώρηση υπέρβασης δόμησης και κάλυψης, σε συνδυασμό με μια παράβαση κατηγορίας 3 ως προς την αλλαγή θέσης του κτιρίου; Εφαρμόζεται ή όχι ο συντελεστής πλάγιας απόστασης (εγκ 4/13 αρ. 2 εδ. 4 – παρ. 2.ιγ); Εάν δεν εφαρμόζεται ο συντελεστής πλάγιας απόστασης ενδέχεται να μην προκύπτει παράβαση κατά την έννοια του Ν.4178/13;


i. Ναι, δύναται να εκδοθεί άδεια νομιμοποίησης σε αυθαίρετη κατασκευή που μέρος της θα νομιμοποιηθεί και μέρος θα τακτοποιηθεί. Πολλές Υ.ΔΟΜ. δυστροπούν στην έκδοση τέτοιων αδειών με το επιχείρημα τι θα γίνει όταν περάσουν τα 30 χρόνια. Η απάντηση είναι ότι θα ισχύσει ότι και σε ένα κτίριο στο οποίο εκ κατασκευής μεγάλωσε π.χ. κατά 2μ… Μετά τα 30 χρόνια θα έχουμε ένα νόμιμο τμήμα (αυτό που καλύπτεται από την άδεια) και μία λωρίδα 2μ η οποία θα έχει τακτοποιηθεί με κάποιον νόμο. Η αυθαίρετη λωρίδα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το νόμιμο τμήμα αφού κατασκευάστηκε από την αρχή. Διερευνήστε όμως την δυνατότητα να κινηθεί η διαδικασία οριοθέτησης (ως επισπεύδων) αν και η συγκεκριμένη διαδικασία παρουσιάζει μεγάλη καθυστέρηση.
ii. Από τη στιγμή που κάποιο τμήμα δεν καλύπτεται από οικοδομική άδεια, τότε πηγαίνει ως αυθαίρετο. Οπότε δεν είναι σωστό ότι η κατασκευή σας δεν έχει ΥΔ και ΥΚ. Αυτό θα μπορούσατε να το ισχυριστείτε αν σας κάλυπτε η Γ.ιε του άρθρου 9 κάτι που προφανώς δεν ισχύει αφού παραβιάζονται πολεοδομικές διατάξεις (εντός ζώνης 20μ από μη οριοθετημένο ρέμα). Σύμφωνα με την εγκύκλιο 4 στο σημείο 4, αν και δεν είναι εντελώς ξεκάθαρο αλλά δεν μένει να ισχύει κάτι άλλο, ΔΕΝ θα γίνει χρήση του συντελεστή πλάγιας απόστασης.


307.🔗
Οριζόντια ιδιοκτησία σε πολυκατοικία στην οποία υπάρχουν οι εξής παραβάσεις:
i. Έχει κλείσει τμήμα φωταγωγού και έχει ενσωματωθεί στο διαμέρισμα. Το θεωρώ υπέρβαση δόμησης.
ii. Έχει ενσωματωθεί τμήμα του κοινόχρηστου διαδρόμου στο διαμέρισμα. Το θεωρώ διαμερισμάτωση.
Για την υπαγωγή στις διατάξεις του Νόμου χρειάζομαι την συναίνεση των ιδιοκτητών των υπόλοιπων οριζόντιων του ορόφου ή όλης της πολυκατοικίας και πως λύνεται αυτό σε περίπτωση που δεν συναινεί ή δεν ενδιαφέρεται κανείς. Επίσης στις περιπτώσεις διαμερισμάτωσης όπου θα πρέπει να υποβληθεί κάτοψη του ορόφου στο σύστημα αλλά κανείς δεν αφήνει έναν ξένο μηχανικό να μπει και να μετρήσει το διαμέρισμά του για να δηλώσει ο γείτονας το δικό του, πως μπορεί να λυθεί το πρόβλημα;


Από τη στιγμή που έχετε καταλάβει κοινόχρηστους χώρους απαιτείται η συναίνεση του ποσοστού λήψης αποφάσεων που αναφέρεται στον κανονισμό, άλλως η απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση που την επιτύχετε τότε μπορείτε να κάνετε την υπαγωγή και να δείξετε το δικό σας διαμέρισμα και το περίγραμμα των υπόλοιπων με σημείωση ότι δεν συναινούν οι υπόλοιποι ή κάποιοι συνιδιοκτήτες του ορόφου και δεν είναι εφικτή η αποτύπωση των ιδιοκτησιών τους. Στην περίπτωση αυτή η υπαγωγή καλύπτει μόνο τους συναινούντες ιδιοκτήτες του ορόφου.


308.🔗
Κτίσμα με Ο.Α. έτους 1979 εντός σχεδίου. Με νεώτερο ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού του έτους 1993 ρυμοτομείται τμήμα του οικοπέδου και τμήμα του κτίσματος. Δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού για την πολεοδομική τακτοποίησή του και το οικόπεδο σύμφωνα με την δήλωση του Τοπογράφου στο τοπογραφικό διάγραμμα δεν είναι σήμερα άρτιο και οικοδομήσιμο επειδή δεν έχει ούτε το κατά παρέκκλιση εμβαδόν αρτιότητας. Επίσης το ακίνητο είναι σε τμήμα οικισμού που χαρακτηρίστηκε ιστορικός τόπος μετά την έκδοση της Ο.Α. το έτος 1986. Έχω τα παρακάτω ερωτήματα:
i. Με καλύπτει για την δυνατότητα υπαγωγής όλου του ακινήτου και όχι μόνο του μη ρυμοτομούμενου τμήματός του, η περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 2 που εξαιρεί από την απαγόρευση υπαγωγής τις περιπτώσεις όπου δεν έχει συντελεστεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων αφού στην περίπτωσή μου δεν έχει γίνει πράξη αναλογισμού και τακτοποίησης. Απαιτείται σε αυτήν την περίπτωση κάποια σχετική βεβαίωση του Δήμου;
ii. Υποθέτω ότι με καλύπτει η περίπτωση ια της παραγράφου 2 του άρθρου 2 για τον ιστορικό τόπο αφού έχω οικοδομική άδεια προγενέστερη του χαρακτηρισμού του ως ιστορικού τόπου.
iii. Στην περίπτωση αυτή που έχω ρυμοτόμηση του οικοπέδου και δεν συμπίπτει το οικόπεδο για το οποίο εκδόθηκε η Ο.Α. με το υπάρχον, όχι λόγω κατάτμησης από υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη αλλά λόγω αλλαγής του ρυμοτομικού σχεδίου θεωρώ ότι θα πρέπει να δηλωθεί το ακίνητο με οικοδομική άδεια;
iv. Το κτίσμα στο σύνολό του έχει μεγέθη υπερβάσεων που το κατηγοριοποιούν στην κατηγορία 4, λόγω αυθαιρεσιών που είναι μεταγενέστερες του 1983. Μπορεί να υπαχθεί στην κατηγορία 4 εφόσον είναι ρυμοτομούμενο;


i. Η απαλλοτρίωση συντελείται με την εξόφληση του συνόλου της αποζημίωσης στον δικαιούχο. Από τη στιγμή που δεν έχει γίνει η πράξη αναλογισμού και τακτοποίησης τότε μπορείτε να δηλώσετε το σύνολο του ακινήτου. Σε περίπτωση που η απαλλοτρίωση ολοκληρωθεί στο μέλλον, το ακίνητο θα κατεδαφιστεί και δεν θα αποζημιωθεί (το αυθαίρετο τμήμα του). Δεν απαιτείται βεβαίωση από τον Δήμο.
ii. Εντός ιστορικού τόπου επιτρέπεται η υπαγωγή εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή έγινε σε περίοδο που δεν απαγορεύονταν οι οικοδομικές εργασίες. Από τη στιγμή που υπήρχε δυνατότητα έκδοσης οικοδομικής άδειας τότε προφανώς μπορείτε να τα δηλώσετε.
iii. Το παράρτημα μιλάει για μικρότερο οικόπεδο λόγω μεταγενέστερης κατάτμησης και όχι λόγω ρυμοτόμησης η οποία δεν έχει κιόλας συντελεστεί στην περίπτωση σας.
iv. Από τη στιγμή που το δηλώνετε χρησιμοποιώντας την εξαίρεση της μη ολοκλήρωσης της απαλλοτρίωσης, δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να θεωρήσετε το οικόπεδο ολόκληρο και «ξεχνώντας», ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης, ότι το τμήμα αυτό μπορεί να ρυμοτομηθεί δυνάμει απαλλοτρίωσης (όταν αυτή ολοκληρωθεί).


309.🔗
Κτίσμα με Ο.Α. με ρυμοτομούμενο τμήμα λόγω αναθεώρησης εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδίου. Δεν έχει γίνει πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού και άρα δεν έχει συντελεστεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση και το κτίσμα μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4178/13 για ρύθμιση συμπεριλαμβανομένου και του ρυμοτομούμενου τμήματος του κτίσματος. Στην περίπτωση αυτή και με δεδομένο ότι ο Νόμος για την κατάταξη στην κατηγορία 4 εξαιρεί τα κτίσματα εντός προκηπίου, στην δυσμενέστερη περίπτωση του ρυμοτομούμενου, μπορώ να υπαχθώ στην κατηγορία 4 αφού έχω τις λοιπές προϋποθέσεις για τις υπερβάσεις μου;


Δείτε τις απαντήσεις i και iv στην προηγούμενη ερώτηση.


310.🔗
Σε οικοδομή βάσει της οικοδομικής άδειας προβλεπόταν απόληξη κλιμακοστασίουμηχανοστασίου με ύψος 2,20. Το ύψος τελικά έγινε 2,60μ και ο χώρος της απόληξης του μηχανοστασίου μεγάλωσε κατά 1,50τ.μ. Το πρόστιμο θα υπολογιστεί με αναλυτικό εφόσον πρόκειται για απολήξεις ή με αναλυτικό την υπέρβαση ύψους του χώρου που προβλεπόταν στην Ο.Α. και με Υ.Δ-Υ.Υ-Χ.Κ.Χ το 1,50 που επεκτάθηκε η απόληξη του μηχανοστασίου.


Η απόληξη του κλιμακοστασίου σύμφωνα με την εγκύκλιο 4 συμπεριλαμβάνεται στην έννοια των Η/Χ και το πρόστιμο της υπολογίζεται με αναλυτικό.


311.🔗
Σε οικοδομική άδεια διαπιστώθηκε, μετά την υλοποίηση της, ότι έχει γίνει λάθος εκ παραδρομής, από τον μελετητή και δεν διαπιστώθηκε από τον ελεγκτή μηχανικό κατά την έκδοσή της, στον υπολογισμό των επιτρεπόμενων πολεοδομικών μεγεθών της (στην δόμηση συγκεκριμένα). Το κτίσμα έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την οικοδομική άδεια και είναι σύννομο με αυτήν, αλλά λόγω του λάθους υπερβαίνει τα τότε ισχύοντα πολεοδομικά μεγέθη. Έχοντας υπόψη ότι η Ο.Α. δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί, μπορεί αυτό το κτίσμα να ενταχθεί στην παράγραφο 6 του άρθρου 23 του Ν. 4178/13 και να πληρωθεί μόνο το παράβολο;


Η παράγραφος 6 του άρθρου 23 μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για άδειες που έχουν ανακληθεί. Η άδεια που αναφέρετε δεν έχει ανακληθεί και όπως κάθε διοικητική πράξη (που δεν έχει ανακληθεί) είναι ισχυρή. Ο ιδιώτης μηχανικός δεν έχει την εξουσιοδότηση να ελέγχει διοικητικές πράξεις.


312.🔗
Σε νόμιμο ισόγειο κατάστημα (1992), έχει δημιουργηθεί υπόγεια αποθήκη με W.C., που δεν προβλέπονται στην ΟΑ. Η αποθήκη είναι ακριβώς στο περίγραμμα του καταστήματος και το συνεχόμενο WC κάτω από το παρακείμενο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας. Επειδή δεν έχω ΥΔ, ΥΚ, και ΥΥ
i. μπορώ να τα εντάξω στην κατηγορία 4 για το σύνολο των τ.μ.;
ii. για το WC χρειάζεται επιπλέον το πρόστιμο της διαμερισμάτωσης του άρθρου 23;


i. Ναι, σύμφωνα με την εγκύκλιο 4 στο έλεγχο της κατηγορίας 4 συμμετέχουν οι αυθαίρετες κατασκευές που προσαυξάνουν τον συντελεστή δόμησης. Ένα αυθαίρετο υπόγειο με χρήση ΒΧ, δεν προσαυξάνει τον σ.δ..
ii. Η έννοια της διαμερισμάτωσης ΔΕΝ μπορεί να εμφανισθεί σε μία μονοκατοικία.


313.🔗
Σε περίπτωση που υπάρχει προγενέστερο Ε9 (2005) το οποίο έχει τετραγωνικά και ημερομηνία κατασκευής άλλη από αυτή που είναι πραγματική (βάση της ομολογίας του πελάτη). Μπορούμε να ζητήσουμε από τον πελάτη τη διόρθωση του Ε9 με τωρινή ημερομηνία και τα πραγματικά στοιχεία της κατασκευής και των τετραγωνικών και αυτό να το χρησιμοποιήσουμε ως αποδεικτικό στοιχείο κατασκευής και δόμησης? Δηλαδή ενώ έχει αρχίσει η διαδικασία του 4178 γίνονται αποδεκτά τα Ε9 τα οποία διορθώνονται σε σημερινό χρόνο;


Δεν τίθεται κανένας χρονικός περιορισμός ως προς το Ε9 και το χρόνο διόρθωσης του. Ότι και αν σημαίνει αυτό…


314.🔗
Συνταξιούχος έχει, σε εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού γήπεδο, χωρίς άδεια, μια κατοικία 33,5m2 (όχι κύρια κατοικία) και έναν στάβλο 25m 2 στον οποίο εκτρέφει ζώα ως ιδιώτης και όχι ως επαγγελματίας. Μετά την εγκύκλιο 4 και την τροποποίηση του φύλλου καταγραφής αυθαιρεσιών ο στάβλος μπορεί να δηλωθεί ως βοηθητικός χώρος; Επίσης, τι είδους χρήση θα πρέπει να δηλώσουμε γι' αυτόν τον στάβλο που δεν είναι επαγγελματικός;
Θα τον δηλώσουμε στην κατηγορία "Υπηρεσίες" ή ως "Άλλη κατοικία" (αν είναι βοηθητικός χώρος) μαζί με την κατοικία των 33,5m2;


Εκ των πραγμάτων, ένας στάβλος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί βοηθητικός χώρος μίας κατοικίας. Σε περίπτωση που η χρήση ενός αυθαίρετου χώρου δεν καλύπτεται από τις επιλογές του συστήματος, επιλέγεται η χρήση υπηρεσίες.


315.🔗
Τροχόσπιτο το οποίο:
i. Δεν έχει αριθμό κυκλοφορίας
ii. Έχει τοποθετηθεί σε πλάκα σκυροδέματος (στο έδαφος)
iii. Μπορεί να ρυμουλκηθεί και να μετακινηθεί από άλλο όχημα (π.χ. από ένα φορτηγάκι)
iv. Έχει συνδεθεί με στέρνα και βόθρο που εξυπηρετούν και άλλο κτίσμα εντός του γηπέδου
v. Έχει συνδεθεί με το δίκτυο της ΔΕΗ μέσω του άλλου κτίσματος το οποίο είναι συνδεδεμένο νόμιμα με το δίκτυο της ΔΕΗ
θα πρέπει να δηλωθεί ως αυθαίρετο; Η αμφιβολία μου έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι δεν είναι σταθερά συνδεδεμένο με το έδαφος και μπορεί να ρυμουλκηθεί.


Ναι είναι αυθαίρετο. Το γεγονός ότι μπορεί να ρυμουλκηθεί από άλλο όχημα, δεν το καθιστά κινητό.
Σημαντικότερο όλων ότι δεν υπάρχει άδεια κυκλοφορίας.


316.🔗
Έχω μια τριώροφη οικοδομή εντός σχεδίου με οικοδομική άδεια. Ο Β' όροφος της οικοδομής λειτουργούσε ως κατάστημα (μπαρ) και διέθετε Η/Χ εμβαδού 42,93m 2. ο οποίος είχε κλειστεί και ρυθμίστηκε με τον Ν.3843 (τα 37,00m 2). Πριν την 28/07/2011 ο όροφος άλλαξε χρήση και μετατράπηκε σε ενοικιαζόμενα δωμάτια (κάτι όμως που δεν μπορώ να αποδείξω με κάποιο δημόσιο έγγραφο εκτός αν τέτοια αποτελούν παραστατικά της κατασκευής). Πως θα το αντιμετωπίσω; σαν υπέρβαση δόμησης με αλλαγή χρήσης του συνολικού εμβαδού των 42,93m2 ή σαν υπέρβαση δόμησης η διαφορά (42,93-37,00 = 5,93m2) και μία παράβαση για το υπόλοιπο εμβαδόν των 37,00m 2 (από κατάστημα σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα);


Η αλλαγή χρήσης ενός Η/Χ σε κλειστό χώρο Κ.Χ. δεν απαιτεί δημόσιο έγγραφο για την απόδειξη του χρόνου που συντελέστηκε. (Εγκύκλιος 3 εδάφιο 26).
Η περίπτωση σας αφορά περαιτέρω αλλαγή χρήσης τακτοποιημένου χώρου με τον 3843/2010. Επίσης προκύπτει ένα τμήμα 5,93m2 το οποίο δεν διευκρινίζετε αν απλά δεν τακτοποιήθηκε με τον 3843 ή έκλεισε σε 2η φάση δηλαδή μετά την ρύθμιση με τον παραπάνω νόμο.
Αν ισχύει το πρώτο σενάριο (δεν τακτοποιήθηκε) θα ήταν φρόνιμο να τακτοποιηθεί από την αρχή με τον 4178 με ΥΔ και να συμψηφισθεί το καταβληθέν πρόστιμο (και το παράβολο) του 3843.
Αν ισχύει το δεύτερο (το επιπλέον κομμάτι άλλαξε χρήση σε δεύτερο χρόνο) προφανώς μπορείτε να προχωρήσετε στην λύση όπως περιγράφετε παραπάνω αλλά θα μπορούσατε να προχωρήσετε και σε τακτοποίηση μόνο της επιπλέον επιφάνειας με ΥΔ και με αναλυτικό το τμήμα των 37m2 αφού δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση στον 4178 για την περίπτωση αυτή (περαιτέρω αλλαγή χρήσης ήδη ρυθμισμένου χώρου με τακτοποίηση), απεναντίας δίνει την δυνατότητα για περαιτέρω αλλαγή χρήσης ήδη τακτοποιημένου χώρου με την έκδοση άδειας, το οποίο αποτελεί και την τρίτη εναλλακτική σας επιλογή. Δηλαδή, άδεια αλλαγής χρήσης των 37m2 και τακτοποίηση με τον 4178 του τμήματος των 5,93m2.


317.🔗
Ακίνητο βρίσκεται σε οικισμό που είναι χαρακτηρισμένος ως παραδοσιακός. Το εν λόγω ακίνητο, όπως περιγράφεται στην οικοδομική άδεια, αποτελείται από έναν όροφο κατοικίας, κατασκευασμένο με φέρουσα τοιχοποιία, ξύλινη αυτοφερόμενη στέγη και πέτρινη θεμελίωση. Εσωτερικά του περιγράμματος της πέτρινης θεμελίωσης στην εν λόγω άδεια δεν περιγράφεται χώρος, αλλά μπάζωμα. Από την αυτοψία στο ακίνητο διαπιστώθηκε ότι η χαρακτηρισμένη ως πέτρινη θεμελίωση του κτιρίου, που περιγράφεται ως μπάζωμα στην οικοδομική άδεια, αποτελεί ενιαίο ισόγειο χώρο με βοηθητική χρήση.
Χαρακτηρίστηκε λοιπόν σαν υπέρβαση δόμησης εμβαδού 47,86m2. Η υπέρβαση δόμησης εμβαδού 47,86m2 που δηλώνεται άνωθεν αφορά το ισόγειο τμήμα του κτιρίου πέτρινου περιγράμματος. Το συνολικό εμβαδόν αυτού του τμήματος είναι 72,03m 2, ίσο με το εμβαδόν του ορόφου και αφαιρούνται τα τετραγωνικά της επιφάνειας της λιθοδομής, τα οποία σύμφωνα με τον Ν.Ο.Κ. (Ν.4067/9-4-2012), Άρθρο 11, Παρ. 6κβ., δεν προσμετρούνται στον Σ.Δ. Ο υπάλληλος της πολεοδομίας ισχυρίζεται ότι τα τετραγωνικά της λίθινης τοιχοποιίας θα πρέπει να προστεθούν στην υπέρβαση δόμησης. Τί γίνεται σε αυτή την περίπτωση;


Έχει δίκιο ο υπάλληλος της Υ.ΔΟΜ. Δείτε την ερώτηση 285.
Τα αναφερόμενα στον Ν.Ο.Κ. ή στον Γ.Ο.Κ. αφορούν νόμιμα κτίρια.


318.🔗
Εκτός σχεδίου γήπεδο συνορεύει σήμερα, κατά το πίσω όριό του, με οδό, η οποία διανοίχθηκε αποδεδειγμένα (Α/Φ, Υ.Δ.Ε.) μετά τον χρόνο εκτέλεσης της υπάρχουσας επί του παραπάνω γηπέδου αυθαίρετης κατασκευής. Στην προκειμένη περίπτωση, κατά το έλεγχο ως προς τη δυνατότητα υπαγωγής της αυθαίρετης κατασκευής στις διατάξεις του Ν. 4178/13, θα αγνοηθεί το εδάφιο δ, της παρ. 2 , του άρθρου 2 του νόμου 4178/13;


Η παράγραφος 2δ του άρθρου 2 ορίζει ότι η ζώνη ασφαλείας της υπεραστικής συγκοινωνίας ορίζεται σύμφωνα με το ισχύοντα κατά την εκτέλεση της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάσταση της αυθαίρετης χρήσης.
Ο έλεγχος γίνεται από τον χαρακτηρισμό της οδού και όχι από την ημέρα διάνοιξης της.
Αν λοιπόν η αυθαίρετη κατασκευή προϋπάρχει του χαρακτηρισμού της οδού τότε μπορείτε να κάνετε υπαγωγή. Αν όχι, θα πρέπει να εξετάσετε αν η περίπτωση σας εμπίπτει στην εξαίρεση της συγκεκριμένης παραγράφου, δηλαδή αν εντός του γηπέδου υπάρχει κατασκευή με νόμιμη άδεια.


319.🔗
Σε διώροφη οικοδομή με υπόγειο έχει γίνει υπέρβαση ύψους 40εκ. συνολικά. Στο ακίνητο δεν έχει γίνει σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών. Η υπέρβαση ύψους θα υπολογιστεί: α) με βάση το εμβαδόν κάλυψης (αφού δεν υπάρχει σύσταση) β) με βάση το σύνολο της επιφάνειας όλων των ορόφων ή γ) με επιμερισμό ύψους ανά σύνολο επιφανείας ορόφου; Μπορούμε να θεωρήσουμε ως δεδομένο ότι στο υπόγειο δεν υφίσταται υπέρβαση ύψους (εφόσον τηρείται η στάθμη του δαπέδου); Εάν ναι, σε αυτή την περίπτωση η επιφάνεια του υπογείου δεν υπολογίζεται στην υπέρβαση ύψους;


Το ύψος όπως έχει ειπωθεί από πολλούς συναδέλφους αποτελεί ίσως τη χειρότερη περίπτωση υπολογισμού του προστίμου στον 4178 (και στον 4014 που ήταν όμοιος).
Η υπέρβαση ύψος προκαλεί έναν αυθαίρετο όγκο. Η λογική λέει ότι ο όγκος αυτός θα πρέπει να είναι η βάση υπολογισμού του προστίμου. Είτε αυτούσιος (όγκος επί κάποιο σταθερό ποσό όπως γίνεται στην πισίνα) είτε με αναγωγή του αυθαίρετου όγκου σε μία ισοδύναμη επιφάνεια και χρήση του γενικού κανόνα υπολογισμού (όγκος / εγκεκριμένο ύψος, δεν απαιτείται και καμία αλλαγή στην πλατφόρμα).
Αντί αυτών, έγινε η επιλογή να ορίζεται ως βάση αναφοράς του υπολογισμού του προστίμου η επιφάνεια στην οποία έχει συντελεστεί η υπέρβαση του ύψους. Σε συνδυασμό ότι υπάρχει ο έλεγχος για το ποσοστό υπέρβασης του ύψους το 20%, προκύπτει το εξής παράδοξο (παράλογο, άδικο και άλλα πολλά): σε μία περιοχή με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος π.χ. 21 μέτρα, σε μία επιφάνεια 100m2 είτε η υπέρβαση ύψους είναι 20 εκατοστά είτε 420 εκατοστά το πρόστιμο είναι ίδιο… Καμία δηλαδή αναλογικότητα στο πρόστιμο του νόμου (έννοιες που έχουν ξεκαθαρισθεί και ορισθεί και στο Σύνταγμα).
Στην περίπτωση σας λοιπόν αφού δεν υπάρχει σύσταση είστε μέσα στα πλαίσια του παραρτήματος να θεωρήσετε συνολική την υπέρβαση ύψους και να την υπολογίσετε με επιφάνεια αναφοράς την κάλυψη της οικοδομής.


320.🔗
Σε κατοικία, εντός οικισμού προϋφιστάμενου του 1923 με οικοδομική άδεια του 1990, έχει πραγματοποιηθεί επιπλέον αυθαίρετο ισόγειο κλειστό γκαράζ 65m 2 το οποίο κατασκευάστηκε σε απόσταση 1,70m.από το όριο, μικρότερη δηλαδή του Δ (2,50 μ.) από το νομίμως υφιστάμενο κτήριο. Πως γίνεται σωστά η τακτοποίηση μιας τέτοιας παράβασης;
Θεωρώ το γκαράζ ότι έχει παραβιάσει πλάγιες αποστάσεις ή βάζω επιπλέον τον μεταξύ τους κενό χώρο ως παράβαση Υ.Δ. και Υ.Κ.; Στην δεύτερη περίπτωση θα μπει και ο κενός χώρος όπως το γκαράζ;
Στο ίδιο ακίνητο κατά την Ο.Α. φαίνεται κλιμακοστάσιο, το οποίο έχει προσμετρηθεί σε κάλυψη και δόμηση, στο κέντρο της κάτοψης όπου εξυπηρετεί δυο διαμερίσματα στο ισόγειο και ένα στον όροφο. Στην πραγματικότητα όμως κατασκευάστηκε κλίμακα εξωτερικά, εκτός περιγράμματος κτηρίου και τα 3 διαμερίσματα μεγάλωσαν. Η αυθαίρετα κατασκευασμένη κλίμακα είναι Υ.Δ. & Υ.Κ.; Τα διαμερίσματα που αυξήθηκε το εμβαδόν τους αλλά χωρίς να έχω Υ.Δ. - Υ.Κ. πως τακτοποιούνται;


Θα δηλώσετε ως υπέρβαση πλάγιου ορίου την ζώνη του κλειστού γκαράζ που βρίσκεται σε απόσταση <2,50 από το κτίριο και όχι την αδόμητη ζώνη μεταξύ των 2 κτιρίων.
Από τη στιγμή που το τμήμα έχει προσμετρηθεί στην δόμηση και στην κάλυψη, θα το δηλώσετε με διαμερισμάτωση (και στους 2 ορόφους).


321.🔗
Έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια σε εκτός σχεδίου με εμβαδόν γηπέδου Ε= 4010 τμ για ανέγερση διωρόφου οικοδομής με υπόγειο και σήμερα διαπιστώνεται ότι το γήπεδο είναι 3600τμ . (η άδεια δεν έχει ανακληθεί). Με το Ν.4178/13 σύμφωνα με το παράρτημα Α θεωρείται ολόκληρο το κτίριο ως αυθαίρετο και λαμβάνεται με Συντελεστή 2 ως να μην έχει καθόλου οικοδομική άδεια όμως με το νέο ΦΕΚ 39/14-1-2014 αναφέρεται ότι « Θεωρείται ότι δεν υπάρχει οικοδομική άδεια αποκλειστικά για τις αυθαίρετες κατασκευές που εκτελέστηκαν καθ’ υπέρβαση της δόμησης ,της κάλυψης του ύψους και της θέσης των προβλεπομένων να κατασκευαστούν στην οικοδομική άδεια ». Τι σημαίνει αυτό το αποκλειστικά; Δηλαδή θα θεωρούνται ως αυθαίρετα σαν να μην οικοδομική άδεια (Συντελεστής 2) ΜΟΝΟ οι υπερβάσεις που βρίσκονται στο συγκεκριμένο ακίνητο και τα υπόλοιπα τμ θα θεωρηθούν ως νομίμως υφιστάμενα αυτά που περιλαμβάνονται στην οικοδομική άδεια; Και στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές σε μια ανάλογη περίπτωση γηπέδου με εμβαδόν μικρότερου εμβαδού από τα δεδομένα της οικοδομικής αδείας πως θα χαρακτηρίζεται το γήπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο ή μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο;


Δείτε την απάντηση 273.


322.🔗
Θα ήθελα να ρωτήσω σε περίπτωση που έχει εκδοθεί Ο.Α. θεωρώντας κακώς δημοτική οδό αντί για επαρχιακή με αποτέλεσμα αντί για απόσταση από την οδό 15 μ. να έχει 10 μ. αλλά σύμφωνη με την Ο.Α., θεωρείται κακώς εκδοθείσα λόγω ψευδών στοιχείων και όλο το κτίριο αυθαίρετο ή θεωρώ μόνο το τμήμα εντός της ζώνης ασφαλείας αυθαίρετο ως παράβαση προκηπίου και λαμβάνω υπόψη και τυχόν άλλες αυθαιρεσίες;


Από την στιγμή που μία διοικητική πράξη δεν έχει ανακληθεί είτε από την Διοίκηση είτε μετά από δικαστική απόφαση, θεωρείται ισχυρή.
Ο ιδιώτης μηχανικός δεν έχει την εξουσιοδότηση να κρίνει το αν μία άδεια εκδόθηκε ή όχι σωστά.


323.🔗
Για τις δηλώσεις σε οριστική υπαγωγή του Ν.4014/13 που έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα ψηφιακά αρχεία πλην ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. / Μελέτης Στατικής Επάρκειας αφού ακόμα και σήμερα εκκρεμεί η σχετική Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει το περιεχόμενό τους, δεν πρέπει να εξαιρεθούν της υποχρέωσης υπαγωγής στο Ν.4178/13 μόνο και μόνο για αυτή την εκκρεμότητα ή έστω της καταβολής του ανταποδοτικού τέλους;


Όχι. Στον 4014 υπήρχε η δυνατότητα υποβολής του Δελτίου Δομικής Τρωτότητας του ΟΑΣΠ. Επίσης μετά την δημοσίευση του σχεδίου νόμου του 4178 υπήρχε ο χρόνος υποβολής του ΔΕΔΟΤΑ που είχε προταθεί από το ΤΕΕ, αφού με την παράγραφο 4 του άρθρου 30 γίνονται δεκτά.
Έχετε δίκιο ότι το θέμα ήταν μπερδεμένο και πολλοί συνάδελφοι ανάμεναν διευκρινίσεις και δεν ανέβασαν τίποτα περιμένοντας κιόλας ότι θα μπορούν να προσθέτουν στοιχεία στις δηλώσεις του 4014 μέχρι τη λήξη του 4178 αφού αυτό λέει η §6 του άρθρου 30 που ΔΕΝ έχει τροποποιηθεί Η δήλωση σας θα πρέπει να μεταφερθεί και μετά την πληρωμή του ανταποδοτικού τέλους, να συμπληρωθεί με το Δελτίου Δομικής Τρωτότητας το πρότυπο του οποίου θα δημοσιευθεί σε Υ.Α..


324.🔗
Έχω αυθαίρετη διαμερισμάτωση (ένα γραφείο σε τέσσερα-πρόστιμο 500€) και ταυτόχρονα αυθαίρετη αλλαγή χρήσης από γραφείο σε φροντιστήριο (από κύρια χρήση σε κύρια) σε έναν όροφο εμβαδού επτακοσίων τετραγωνικών μέτρων. Το πρόστιμο το υπολογίζω με αναλυτικό προϋπολογισμό και μου δίνει μία παράβαση δηλ. 500€. Το παράβολο πώς το υπολογίζω; Βάσει των 700m 2 της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης (δηλ. παράβολο 2000€; Το σύστημα του Τ.Ε.Ε. δεν το υποστηρίζει και μου υπολογίζει και πρόστιμο για 700m2) ή παράβολο 500€ επειδή δεν έχω υπέρβαση δόμησης;


Η αλλαγή χρήσης από κύρια χρήση σε κύρια χρήση, από τη στιγμή που δεν επιφέρει αύξηση του συντελεστή δόμησης υπολογίζεται με αναλυτικό και χρεώνεται με μία λοιπή παράβαση ανά 15000€ προϋπολογισμού.
Η διαμερισμάτωση όταν δηλώνετε σε δήλωση με άλλες παραβάσεις, δηλώνεται με μία λοιπή παράβαση.
Επομένως θα δηλώσετε τον αριθμό των λοιπών παραβάσεων που προκύπτει από την παραπάνω διαδικασία. Δεν θα υπολογισθεί παράβολο με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας που άλλαξε χρήση.


325.🔗
Σε κτίριο κατοικίας με υπόγειο έχει γίνει αλλαγή χρήσης του υπογείου σε χώρο κύριας χρήσης και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία με το Ν. 3843/10. Στο κτίριο υπάρχουν και άλλες υπερβάσεις δόμησης και κάλυψης που θα υπαχθούν στις διατάξεις του Ν. 4178/13.
i. Η αλλαγή χρήσης του υπογείου θα υποβληθεί εκ νέου με συμψηφισμό των καταβληθέντων προστίμων ή δεν είναι απαραίτητο, δεδομένου ότι η διαδικασία του 3843/10 έχει περαιωθεί;
ii. Σε περίπτωση που δεν είναι απαραίτητο το παραπάνω, για την επιλογή της κατηγορίας του άρθρου 9 του Ν. 4178/13 είναι σαφές ότι η παραπάνω αλλαγή χρήσης θα ληφθεί υπ’ όψη. Για τον υπολογισμό όμως του προστίμου με το Ν. 4178/13 των άλλων υπερβάσεων δόμησης και κάλυψης, για την επιλογή του κατάλληλου συντελεστή δόμησης (υπ’ αριθμ. 5 του Παραρτήματος Α) θα ληφθούν υπ’ όψη μόνον οι νέες υπερβάσεις ή και η επιφάνεια που είχε δηλωθεί στον Ν. 3843/10;


i. Είναι επιλογή του ιδιοκτήτη για το αν επανυποβληθεί η αλλαγή χρήσης με συμψηφισμό του καταβληθέντος ποσού ή αν το υπόγειο μείνει τακτοποιημένο με τον 3843.
ii. Για τον υπολογισμό του ποσοστού υπέρβασης ΔΕΝ θα ληφθούν υπόψη τα ήδη τακτοποιημένα τμήματα (για τα οποία ΔΕΝ θα γίνει υποβολή στον 4178). Θα μετρήσουν κανονικά μόνο στην περίπτωση που επιλεγεί επανυποβολή τους στον 4178 με συμψηφισμό φυσικά του ποσού που έχει καταβληθεί.


326.🔗
Για τον υπολογισμό του προστίμου σε ποιμνιοστάσιο με Ο.Α., το οποίο δεν το εκμεταλλεύεται εδώ και αρκετά χρόνια κτηνοτρόφος, συνεπώς οι αυθαιρεσίες δεν μπορούν να δηλωθούν βάσει άρθρου 23 παρ. 13, οι αυθαίρετοι χώροι θεωρούνται κύριοι ή βοηθητικοί; Η χρήση είναι άλλη κατοικία ή μεταποίηση πρωτογενούς τομέα; Θα χρειαστεί έλεγχος στατικής επάρκειας για τις κατασκευές ή ΔΕΔΟΤΑ;


Ο 4178 δεν κάνει την διάκριση σε χώρους κύριας χρήσης και σε χώρους βοηθητικής χρήσης, αλλά σε χώρους κύριας χρήσης και σε χώρους που μπορούν να επωφεληθούν του μειωτικού συντελεστή. Ένα ποιμνιοστάσιο δεν βρίσκεται σε καμία από τις περιπτώσεις του μειωτικού συντελεστή. Ως χρήση μπορεί να επιλεγεί ο συντελεστής 3ε του Παραρτήματος Α ως κτηνοτροφική παραγωγική μονάδα μεταποίησης προϊόντων.


327.🔗
Σε κτίριο με οικοδομική άδεια (ποιμνιοστάσιο) χωρίς υπερβάσεις σε δόμηση και κάλυψη, υπάρχει διαφοροποίηση στον στατικό φορέα του. Συγκεκριμένα έχει γίνει μια μικρή μετακίνηση κάποιων υποστηλωμάτων. Η παράβαση αυτή ακυρώνει την ύπαρξη οικοδομικής άδειας, ή δεδομένου ότι είναι μικρής έκτασης και σημασίας μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μια παράβαση της κατηγορίας 13;


Ο διαφορετικός στατικός φορέας ΔΕΝ τακτοποιείται με τον 4178. Μπορείτε να προχωρήσετε σε άδεια νομιμοποίησης.


328.🔗
Σε κτίριο με Ο.Α. σε περιοχή εκτός σχεδίου, στο τοπογραφικό διάγραμμα αποτυπωθηκε μια περιοχή γύρω από το κτίριο 10 στρ. (βάσει αυτής έγινε υπολογισμός δόμησης, κάλυψης και αποχαρακτηρισμός από το δασαρχείο) ενώ αναφέρεται πως η έκταση αυτή αποτελεί μέρος μεγαλύτερου αγροτεμαχίου 100 περίπου στρ. Κατά την αποτύπωση του γηπέδου βρέθηκε ότι η έκταση γύρω από το κτίριο είναι 20 στρ. και το κτίριο τοποθετημένο σε άλλη θέση με μικρό τμήμα εντός δ. Ο ιδιοκτήτης είχε στην κατοχή του - και έχει πλέον πουλήσει - και άλλες εκτάσεις στη γύρω περιοχή, με διαφορετικά συμβόλαια, που πράγματι στο σύνολό τους φτάνουν τα 100στρ. Θα θεωρούσατε ότι έχει γίνει παράνομη κατάτμηση, άρα δεν θα λαμβάνατε τον συντελεστή για ύπαρξη Ο.Α., προκειμένου να υπολογίσετε το πρόστιμο για την παραβίαση πλάγιας απόστασης;


Θα πρέπει να αναζητήσετε τους τίτλους για να διαπιστώσετε αν έγινε η κατάτμηση.
Η κατάτμηση είτε παράνομη είτε νόμιμη, από τη στιγμή που υπάρχει και βάσει του παραρτήματος Α όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, οδηγεί σε χρήση του συντελεστή ΟΧΙ για την ύπαρξη άδειας.


329.🔗
Έχω υποβάλλει στον 4014/11 την αλλαγή χρήσης υπόγειων βοηθητικών χώρων σε δύο κατοικίες αφαιρώντας την προβλεπόμενη στην άδεια τοιχοποιία. Κατά την μεταφορά στον 4178/13 δηλώνοντας την παραπάνω αλλαγή χρήσης σαν υπέρβαση δόμησης είμαι υποχρεωμένος να προσθέσω την τοιχοποιία, με συνέπεια την αύξηση της επιφάνειας και ως εκ τούτου νέο υπολογισμό του προστίμου, ή έχω το δικαίωμα να διατηρήσω την αλλαγή χρήσης με αυξημένο συντελεστή αφαιρώντας την τοιχοποιία ούτως ώστε να μην έχω αλλαγή της επιφάνειας;


Μετά την εγκύκλιο 4 και το παράδειγμα που εδαφίου 38, μπορείτε να αφαιρέσετε και στον 4178 το εμβαδόν που τοιχοποιιών των οποίων η νομιμότητα καλύπτεται από οικοδομική άδεια.


330.🔗
Στον 4014/11 έχω υποβάλει την παραβίαση πλαγίων αποστάσεων στεγανού βόθρου δηλώνοντας την επιφάνεια που παραβιάζει τις αποστάσεις. Μπορώ να διατηρήσω το παραπάνω φύλλο ως έχει στον 4178/13;


Η δεξαμενή συλλογής λυμάτων, δεν είναι στις κατασκευές που ορίζονται στην παράγραφο 18.5α (§19, §26 και §57 άρθρο 2 του Ν.Ο.Κ.) ή σε αυτές της παραγράφου 18.5β.
Παρότι λοιπόν η λογική λέει ότι μία δεξαμενή λυμάτων δεν μπορεί να «στοιχίζει» όσο ένας χώρος κύριας χρήσης, από τη στιγμή που βολεύει (λόγω της μεταφοράς) κανείς δεν θα μπορεί να επιχειρηματολογήσει εναντίον της σκέψης αυτής.


331.🔗
Σε ισόγεια οικοδομή κατοικίας με οικοδομική άδεια έχει κατασκευασθεί αυθαίρετο υπόγειο με χρήση κατοικίας και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι επιχώσεις. Το πρόστιμο υπολογίζεται με υπέρβαση δόμησης με μειωτικό συντελεστή και μία λοιπή παράβαση για τις επιχώσεις που δεν έγιναν;


Σύμφωνα με την εγκύκλιο 4 στο εδάφιο 36 του μειωτικού συντελεστή υπόγειας στάθμης μπορεί να τον επωφεληθεί νομίμως υφιστάμενη υπόγεια στάθμη, δηλαδή µε βάση οικοδομική άδεια και µόνο στην περίπτωση που το δάπεδο του υπογείου έχει υλοποιηθεί στη στάθμη που προβλέπεται στην οικοδομική άδεια.
Συνεπώς ένα εντελώς αυθαίρετο υπόγειο δεν πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η εγκύκλιος 4 και ΔΕΝ μπορεί να επωφεληθεί του μειωτικού συντελεστή (παράλογο).
Επομένως, ΥΔ χωρίς μειωτικό και με αναλυτικό προϋπολογισμό οι εκχωμάτωση.


332.🔗
Σχετικά με το άρθρο 11παρ.8β: Σε περίπτωση που απαιτείται Στατικός έλεγχος , δύναται να υποβληθεί εντός 5ετίας. Εντωμεταξύ η δήλωση θα παραμένει ανοιχτή μέχρι την υποβολή της μελέτης;


Δεν υπάρχει ακόμα πληροφόρηση. Γενικά πάντως στην ψηφιακή πλατφόρμα του 4014 υπήρχε η δυνατότητα να προσθέσουμε σχέδια ακόμα και σε δήλωση που ήταν σε ολοκληρωμένη υπαγωγή. Το πρόβλημα είναι άμα στην ομάδα μηχανικών δεν υπάρχει Πολιτικός Μηχανικός και θα πρέπει να προστεθεί. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα θέμα διαδικαστικό που σίγουρα θα λυθεί.


333.🔗
Περίπτωση υπόστυλου χώρου, αντίστοιχου με αυτόν που φαίνεται στο σχέδιο, ο οποίος έχει κεκλιμένη στέγαση από αυλακωτή λαμαρίνα και έχει ακουμπήσει κατά τη μεγάλη του πλευρά στο κτίριο και κατά τις άλλες δύο πλευρές απέχει μικρή απόσταση (~10 εκ.) από την μάντρα στο όριο του οικοπέδου, η οποία είναι προ του 1955. Από το μικρό κενό ανάμεσα στην μάντρα και τη στέγαση περνάει αέρας και φως, δηλαδή τα υλικά δεν συνδέονται. Ο παραπάνω χώρος θα θεωρηθεί ανοιχτός υπόστυλος χώρος και το πρόστιμό του θα υπολογιστεί με αναλυτικό προϋπολογισμό ή πρέπει να υπολογιστεί ως βοηθητικός ισόγειος χώρος;


Δεν είναι δυνατός ο χαρακτηρισμός ενός χώρου μέσα από μία περιγραφή. Εσείς που έχετε την εικόνα της κατασκευής θα πρέπει να αποφασίσετε πως θα το αντιμετωπίσετε.


334.🔗
Τριώροφη οικοδομή από αυτοτελείς ιδιοκτησίες: Υποβάλλω μία δήλωση για όλες τις αυθαίρετες κατασκευές. Οι δύο πρώτοι όροφοι κατασκευάστηκαν με άδεια προ του 1983, που οι αυθαίρετες κατασκευές τους είναι υπέρβαση ύψους και επίσης μικρή ΥΔ, άρα ΚΑΤ.2. Ο τελευταίος όροφος, κατασκευάστηκε αυθαίρετα το 2010, άρα ΚΑΤ.5.
Υποβάλλοντας στο νόμο το τριώροφο, κατά την υποβολή για τον υπολογισμό των προστίμων, βγαίνει μήνυμα: "ΦΚ: Στην επιλογή "Κατηγορίας 2" δεν επιτρέπεται η ύπαρξη άλλου ΦΚ με κατηγορίες 4 ή 5 και εμβαδό χώρων". Εφόσον η κατ.5 αφορά άλλη ιδιοκτησία γιατί σε αυτή την περίπτωση το σύστημα δεν δέχεται την διαφορετική κατηγοριοποίηση σε ξεχωριστά Φ.Κ. ανεξάρτητων Ο.Ι.;
Έχω ήδη υποβάλλει στο Σύστημα άλλη περίπτωση αυθαίρετης τετραώροφης οικοδομής χωρίς Ο.Α. δύο δηλώσεις για τις ξεχωριστές Ο.Ι. ανά όροφο, εκ των οποίων: η πρώτη δήλωση αφορούσε τους δύο ισόγειους ορόφους προ του '75 άρα ΚΑΤ.1 , και τον τέταρτο προ του 2003 άρα ΚΑΤ.5. Η δεύτερη δήλωση αφορούσε την αυτοτελή ιδιοκτησία του 3ου ορόφου, κατασκευή προ του '83 άρα ΚΑΤ.2 . Η δήλωση προχώρησε κανονικά.
Διευκρινίστε μας λοιπόν: Για να εντάξουμε μια αυτοτελή ιδιοκτησία σε πολυκατοικία στην ΚΑΤ.2, θα πρέπει να εξετάσουμε σε ολόκληρο το κτίριο να μην έχει κατασκευάσει κανείς από τους άλλους ιδιοκτήτες των άλλων οριζοντίων ιδιοκτησιών αυθαίρετη κατασκευή μετέπειτα, ή απλά ελέγχουμε την οριζόντια ιδιοκτησία; Αυτό δεν ξεκαθαρίζεται ούτε στην εγκύκλιο 4


Για την υπαγωγή μία αυτοτελούς ιδιοκτησίας στην κατηγορία 2, ελέγχουμε ότι δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές μετά την 01.01.1983, ΕΝΤΟΣ της οριζόντιας ιδιοκτησίας, πλην των αυθαίρετων κατασκευών της κατηγορίας 3.
Ο 4178 δίνει την επιλογή, σε μία δήλωση να υπαχθούν παραπάνω από μία οριζόντιες ιδιοκτησίες.
Προφανώς όμως το σύστημα δεν μπορεί να ξεχωρίσει, ούτε υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης από εσάς ότι έχετε κάνει υπαγωγή για ξεχωριστές οριζόντιες ιδιοκτησίες….
Η άλλη περίπτωση σας προχωράει κανονικά αφού η κατηγορία 1 συνδυάζεται και με τις κατηγορίες 4 και 5.


335.🔗
Μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών του N4030, απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή Διαγράμματος κάλυψης. Διευκρινίστε μας παρακαλώ:
i. Για τις αυθαίρετες κατασκευές που υπάρχει Ο.Α., υποβάλλεται το υπάρχον Διάγραμμα κάλυψης που έχουν περαστεί οι αυθαίρετες κατασκευές και σε υπόμνημα αναφέρονται οι υπερβάσεις βάση των Παραρτημάτων Α& Β του νόμου.
ii. Για τις αυθαίρετες κατασκευές χωρίς Ο.Α., και σε όσες περιπτώσεις απαιτείται η από την αρχή σύνταξη Διάγραμμα Κάλυψης, θα είναι των προδιαγραφών του 4030, δηλ. διάγραμμα Δόμησης με όψεις, τρισδιάστατες απεικονίσεις και τα σχετικά ή Διάγραμμα κάλυψης, όπως το παρουσιάζαμε βάση των προδιαγραφών του '83?


i. Ναι, αυτό αναφέρεται στην §6.α.iii του άρθρου 11 του 4178.
ii. Σύμφωνα με την §6β του άρθρου 11 του 4178, όταν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια ΔΕΝ απαιτείται υποβολή διαγράμματος κάλυψης.


336.🔗
Σε πολυκατοικία με οριζόντιες ιδιοκτησίες μπορεί ο ιδιοκτήτης μιας οριζόντιας στην δήλωση Ν4178 που αφορά αυθαιρεσία στην ιδιοκτησία του, να συμπεριλάβει και αυθαιρεσίες των κοινοχρήστων αν έχουμε την συναίνεση τον συνιδιοκτητών;


Όχι, δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Το συγκεκριμένο μπορεί να γίνει σε οικόπεδο χωρίς σύσταση ή οριακά σε περίπτωση που σε μία δήλωση γίνεται υπαγωγή του συνόλου των Ο.Ι..


337.🔗
Σε ισόγεια οικοδομή κατοικίας με οικοδομική άδεια έχει κατασκευασθεί αυθαίρετο υπόγειο με χρήση βοηθητικών χώρων χωρίς να επηρεάζει την κάλυψη, την δόμηση και το ύψος του κτίσματος. Το πρόστιμο πρέπει να υπολογισθεί με βάση τα τετραγωνικά και κατά συνέπεια με υπέρβαση δόμησης με μειωτικό συντελεστή ή μπορεί να πάει με αναλυτικό προϋπολογισμό;


Δείτε την ερώτηση 331


338.🔗
Σε περίπτωση απώλειας φακέλου αδείας του 1962, που υπάρχει μόνο το στέλεχος της άδειας. Με τι ελέγχει κανείς διαμέρισμα στο δώμα του 1963, στο οποίο έχει γίνει αυθαίρετη επέκταση το 1988; Μπορεί να ελέγξει κανείς τα τετραγωνικά του διαμερίσματος του 1963 με βάση τα τετραγωνικά που αναφέρονται στο φύλλο αδείας και τη διαρρύθμιση με βάση την κάτοψη που έχει επισυναφθεί στην σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας; Είναι απαραίτητη η ανασύσταση φακέλου; Διότι ο νόμος αναφέρει ότι μπορεί να γίνει ανασύσταση φακέλου συνολικά για το κτίριο χωρίς να αναφέρει ότι αυτή είναι υποχρεωτική. Η ανασύσταση φακέλου σε πολλές περιπτώσεις είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς οι ιδιοκτήτες είναι πολλοί και δύσκολα θα αφήσουν να γίνει αποτύπωση της ιδιοκτησίας τους.


Πράγματι, η αποτύπωση που αναφέρεται στην παράγραφο 6γ του άρθρου 11 αφορά το σύνολο του κτιρίου. Ο έλεγχος της νομιμότητας μπορεί να γίνει μόνο με τα εγκεκριμένα σχέδια της άδειας ή πλέον βάσει των σχεδίων αποτύπωσης του άρθρου 6γ του άρθρου 11 στον Ν.4178/2013.
Δεν προκύπτει από πουθενά ότι μπορεί να γίνει χρήση των σχεδίων σύστασης αφού προπαντός σε παλαιότερες συστάσεις είναι σύνηθες τα σχέδια της σύστασης να είναι διαφορετικά από αυτά της οικοδομικής άδειας.
Θα πρέπει να γίνει σαφές στο σύνολο των συνιδιοκτητών ότι ο φάκελος της αποτύπωσης θα πρέπει να δημιουργηθεί και ενόψει της ταυτότητας του κτιρίου.
Επίσης ας έχουμε στο μυαλό μας ότι η ανασύσταση φακέλου λόγω απώλειας με ευθύνη της πολεοδομίας, γίνεται με ευθύνη της υπηρεσίας. (Π.Δ., εγκύκλιος, διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου).


339.🔗
Τριώροφο κτίσμα χωρίς σύσταση με Ο.Α. έτους 1982. Κατά την έκδοση της άδειας έχει ζητηθεί από την ΕΠΑΕ δημιουργία προεξοχών περιμετρικά του Β΄ ορόφου του κτιρίου. Υπάρχει σημείωση στα σχέδια των όψεων που λέει ΄"προεξοχή 20-40εκ.". Η κάτοψη του Β΄ ορόφου, η τομή και το διάγραμμα κάλυψης δεν έχουν διορθωθεί και δεν φαίνεται η προεξοχή. Στο σχέδιο της κάτοψης στέγης φαίνεται περασμένο το περίγραμμα της προεξοχής στα 40εκ. περιμετρικά των τριών όψεων και περιγράφεται σαν "όριο Β΄ ορόφου". Πιθανολογώ ότι πρόκειται για αρχιτεκτονική προεξοχή και όχι για κλειστούς εξώστες. Στην κατασκευή έχουν κατασκευαστεί κλειστοί εξώστες όπου ζητήθηκε προεξοχή από την ΕΠΑΕ που βρίσκονται σε όψη προς ακάλυπτο σε όψη προς δρόμο μέσα από την Ο.Γ. κατά την έκδοση της άδειας. Στην μία όψη έχω κλειστό εξώστη πάνω από δρόμο πλάτους κατά την έκδοση της άδειας 3,85μ (πλάτος δρόμου) με τμήμα του εξώστη εμβαδού 0,30m2 να είναι πάνω από κοινόχρηστο χώρο. Επισημαίνω ότι το περίγραμμα του κλειστού εξώστη πάνω από τον δρόμο είναι ακριβώς όπως φαίνεται στην εγκεκριμένη από την άδεια κάτοψη της στέγης, απλά πάνω από τον δρόμο έχω κλειστό εξώστη και όχι προεξοχή ίδιου όμως μεγέθους .Εντάσσω όλο το εμβαδών των κλειστών εξωστών σαν υπέρβαση δόμησης οπότε δεν καλύπτεται λόγω μεγεθών από την περίπτωση ιστ. της κατηγορίας 3 οπότε δεν μπορώ να ξεπεράσω το θέμα του δρόμου. Πως μπορώ να ρυθμίσω το τμήμα του κλειστού εξώστη εμβαδού 0,30μ2 που είναι πάνω από το δρόμο;


Σε κοινόχρηστο χώρο πόλης τακτοποιούνται μόνο ανοιχτοί εξώστες κατά τον γενικό κανόνα. Επίσης υπάρχει η περίπτωση Γ.ιστ του άρθρου 9.
Από τη στιγμή που τα πράγματα είναι όπως τα περιγράφετε, τότε ΔΕΝ μπορεί να τακτοποιηθεί η μετατροπή των αρχιτεκτονικών προεξοχών πάνω από τον κοινόχρηστο δρόμο σε κλειστό εξώστη.
Δείτε άμα στην περιοχή επιβάλλονταν τα έρκερ, μήπως τελικώς δεν είναι αρχιτεκτονική προεξοχή.


Ομάδα 10 1.4.14 (340-380)

340.🔗
Σε περίπτωση νομιμοποίησης υπερβάσεων με τον νόμο Ν4178 (δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 23) σε οικοδομή με οικοδομική άδεια, εκτός από το παράβολο που θα πληρωθεί με βάση τα τετραγωνικά των αυθαιρέτων τμημάτων, για τις αυθαιρεσίες που θα πήγαιναν με αναλυτικό προϋπολογισμό (στέγαστρα, τροποποίηση κουφωμάτων) θα πρέπει να πληρωθεί κάτι άλλο, γιατί αν τις βάλουμε σαν μια λοιπή παράβαση προς έκδοση οικοδομικής άδειας δεν υπολογίζει πρόστιμο. Οι ημιυπαίθριοι χώροι και τα υπόστεγα θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν για τον υπολογισμό του παραβόλου;


Στην περίπτωση που επιλεγεί η έκδοση άδειας νομιμοποίησης δυνάμει του 23.1, συμπληρώνονται τα Φύλλα Καταγραφής με τον ίδιο τρόπο που θα τα συμπληρώναμε αν επιλέγονταν η τακτοποίηση τους και επιλέγεται στο κελί «Τύπος αυθαιρεσίας» το «Προς έκδοση οικοδομικής άδειας».
Έτσι, ένας αυθαίρετος ημιυπαίθριος χώρος ασχέτως που θα νομιμοποιηθεί, ασχέτως που θα μετρήσει στο Διάγραμμα Δόμησης στην πραγματοποιούμενη κάλυψη, στο Φ.Κ. θα εμφανιστεί ως μία λοιπή παράβαση.
Παράδειγμα, στην περίπτωση που υπάρχει ένα Φ.Κ. με 60m2 προς νομιμοποίηση (και κύρια και μοναδική κατοικία) και ένα άλλο Φ.Κ. με οποιοδήποτε αριθμό λοιπών παραβάσεων, το παράβολο προς νομιμοποίηση θα είναι 500€.


341.🔗
Το πρόστιμο για την αλλαγή θέσης οικοδομής με οικοδομική άδεια σε άλλη νόμιμη θέση αν δεν επιλέξουμε κατηγορία 3 μπορούμε να το συμπεριλάβουμε στον αναλυτικό προϋπολογισμό και να επιλέξουμε λοιπή παράβαση με την αντίστοιχη κατηγορία 4 ή 5;


Μετά την εγκύκλιο 4, στην περίπτωση που υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές της κατηγορίας 3 και αυθαίρετες κατασκευές το πρόστιμο των οποίων υπολογίζεται με την παράγραφο 5α (και 5β) του άρθρου 18, είναι δυνατός ο υπολογισμός του προστίμου των αυθαίρετων κατασκευών της κατηγορίας 3 με αναλυτικό προϋπολογισμό και επιλογή κατηγορίας διαφορετικής από την 3.
Η συγκεκριμένη περίπτωση που αναφέρετε (παράγραφος Γ.ιε) ΔΕΝ έχει αντικείμενο υπολογισμού βάσει του παραρτήματος Β.
Γνώμη του γράφοντα και λόγω της φύσης της παράβασης (και ίσως της περίπτωσης ιζ) είναι να δηλωθεί ξεχωριστά ως παράβαση κατηγορίας 3.


342.🔗
Σε διώροφο κτίσμα, με χωρισμένες οριζόντιες ιδιοκτησίες ισογείου και α' ορόφου, έχουν χτιστεί οι όροφοι με διαφορετικές Ο.Α. με διαφορά 10 χρόνια περίπου. Ο α' όροφος είναι εντάξει (ΟΑ 1969). Το ισόγειο χτίστηκε με άδεια του 1958, αλλά έχει ένα δωμάτιο παραπάνω, καθώς και μία αποθήκη, κολλητά με το κτήριο περίπου 10μ2. Ενδιαφέρομαι για ρύθμιση του ισογείου μόνο.
Το κτίριο (προφανώς) αλλά και η αποθήκη κατασκευάστηκαν πριν το 1975. Μπορεί να περάσει το δωμάτιο και η αποθήκη, το σύνολο δηλαδή των αυθαιρεσιών, Κατηγορία 1;


Για να ενταχθεί μία αυθαίρετη κατασκευή στην κατηγορία 1 θα πρέπει να πληροί αθροιστικά τις 2 προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, ήτοι ακίνητο (οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία ή ολόκληρο κτίριο) με χρήση κατοικίας (σε κτίριο με αποκλειστική χρήση κατοικίας κατά τον νόμο, επικρατούσας χρήσης κατοικίας κατά την εγκύκλιο 4) και να είναι κατασκευασμένο (ή εγκατεστημένη η χρήση) πριν από 09.06.1975. Αν η κατασκευή σας πληροί τα παραπάνω τότε μπορείτε να κάνετε υπαγωγή στην κατηγορία 1.


343.🔗
Αυθαίρετα κατασκευασμένη αποθήκη στην στάθμη του μεσοπατώματος (=παταριού) που έχει πρόσβαση από το κλιμακοστάσιο της κατά τα άλλα νόμιμης πολυκατοικίας πώς δηλώνεται;
(Σημείωση: το μεσοπάτωμα αφορά πατάρι καταστήματος που συνδέεται αποκλειστικά με το υποκείμενο κατάστημα με εσωτερική σκάλα).


Αν η επιφάνεια είναι μικρότερη από 15m2 και το ύψος μικρότερο από 2,50m, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί η παράγραφος Γ.ιγ του άρθρου 9.
Αν όχι θα πρέπει να διερευνηθεί αν μπορεί να γίνει χρήση του μειωτικού συντελεστή ως πατάρι.
Η εγκύκλιος 4 έθεσε την παράμετρο ότι η αναφορά στο άρθρο 2 του ΝΟΚ αφορά μόνο τον ορισμό της σοφίτας. Επομένως δεν εξετάζουμε τις προϋποθέσεις που θέτει ο ΝΟΚ για τον χαρακτηρισμό ενός χώρου ως πατάρι (π.χ. η λειτουργική εξάρτηση με τον υποκείμενο χώρο).
Στο κτίριο υπάρχει νομίμως υφιστάμενη στάθμη παταριού, ίδια με την αυθαίρετη κατασκευή. Συνεπώς είναι δυνατή η χρήση του μειωτικού συντελεστή παρότι ο χώρος είναι λειτουργικά ανεξάρτητος.


344.🔗
Υπόγειος βοηθητικός χώρος έχει μετατραπεί σε γραφείο – άρα ΥΔ κύριου χώρου ή μειωμένου συντελεστή; Ο ίδιος χώρος έχει μεγαλύτερο ύψος κατά 30εκ σε σχέση με την άδεια αλλά δεν επηρεάζει το ύψος της υπερκείμενης πολυκατοικίας. Δηλαδή η παράβαση είναι “προς τα κάτω”. Πώς δηλώνεται αυτή η παράβαση σε συνδυασμό με την υπέρβαση δόμησης λόγω αλλαγής χρήσης;


Η αλλαγή χρήσης από ΒΧ σε ΚΧ υπολογίζεται ως υπέρβαση του συντελεστή δόμησης.
Η εγκύκλιος 4 στο εδάφιο 33 αναφέρει ότι δεν εφαρμόζεται συντελεστής υπέρβασης ύψους σε περίπτωση υπέρβασης του ύψους νομίμου υπογείου. Προφανώς η διατύπωση αυτή έχει ουσία στην περίπτωση που περιγράφετε όπου το δάπεδο του υπογείου έχει πάει «προς τα κάτω».
Το μόνο που μένει να εξεταστεί είναι αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο μειωτικός συντελεστής. Η εγκύκλιος 4 αναφέρει ότι τον μειωτικό συντελεστή τον χρησιμοποιούμε μόνο σε νομίμως υφιστάμενες υπόγειες στάθμες, δηλ. µε βάση οικοδοµική άδεια και µόνο στην περίπτωση που το δάπεδο του υπογείου έχει υλοποιηθεί στη στάθμη που προβλέπεται στην οικοδοµική άδεια. Δηλαδή κατά την διατύπωση του εδαφίου, ΔΕΝ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον μειωτικό συντελεστή, κάτι που είναι φυσικά εντελώς παράλογο. Θεωρώντας λοιπόν ότι το πνεύμα του νόμου και της εγκυκλίου είναι να δίνεται ο μειωτικός συντελεστής όταν έχει τηρηθεί η στάθμη του δαπέδου του υπογείου, προφανώς και η λογική λέει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείται και όταν η στάθμη αυτή πάει «προς τα κάτω».


345.🔗
Σε οικόπεδο εντός σχεδίου υπάρχει αυθαίρετη παλαιά κατοικία εξ' αδιαιρέτου, με ποσοστά συνιδιοκτησίας 75% και 25%. Ο ιδιοκτήτης με την πλειοψηφία θέλει την υπαγωγή στο νόμο, ενώ ο ιδιοκτήτης με το 25% δεν ενδιαφέρεται και ούτε θέλει την συμμετοχή του στη δαπάνη γενικά της υπαγωγής. Πώς μπορεί ο ιδιοκτήτης με το περισσότερο ποσοστό να ενταχθεί στο νόμο;


Δείτε την ερώτηση 272.


346.🔗
Κατοικία, αποτελεί οριζόντια ιδιοκτησία σε κτίριο χωρίς Ο.Α. Η οριζόντια ιδιοκτησία, έχει κατασκευαστεί με αποδεικτικά στοιχεία την ρευματοδότηση και την σύσταση Ο.Ι. το 1979. Το 1994, άλλος ιδιοκτήτης και στα ποσοστά που του αντιστοιχούν, κατασκευάζει επιπλέον αυθαίρετο όροφο. Είναι σωστό την Ο.Ι. προ του 1983 να την εντάξω κατηγορία 2 ή πρέπει να λάβω υπόψη μου τις τυχόν μετέπειτα παρεμβάσεις των υπολοίπων ιδιοκτητών στις άλλες Ο.Ι. του κτιρίου;
Δηλαδή όλο το πολυώροφο κτίριο, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί προ του 1983, για να ενταχθεί μία Ο.Ι. αυτού στην κατηγορία 2;


Μπορείτε να δηλώσετε την Ο.Ι. στην κατηγορία 2 εφόσον εντός της ιδιοκτησίας ΔΕΝ υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές μετά την 01.01.1983, εξαιρουμένων των αυθαίρετων μικρών παραβάσεων της Κατηγορίας 3.
Η διατύπωση του εδαφίου 28 της εγκυκλίου 3 δημιούργησε αναστάτωση, αλλά ξεκαθάρισε με τα εδάφια 10 και 12 της εγκυκλίου 4.


347.🔗
Θα ήθελα να ρωτήσω πώς υπολογίζεται το πρόστιμο σε περίπτωση υπέρβασης ύψους στέγης με Ο.Α., η οποία είναι αυθαίρετα προσβάσιμη με χρήση αποθηκευτικού χώρου.


Όπως έχει ειπωθεί αρκετές φορές, στο θέμα της υπέρβασης ύψους υπάρχουν πολλά ερωτηματικά.
Από τη στιγμή που υπάρχει προσβάσιμος χώρος ανεξαρτήτως χρήσης το λογικότερο είναι να υπολογισθεί ως υπέρβαση ύψους, με επιφάνεια αναφοράς το τμήμα του χώρου στο οποίο η υπερκείμενη στέγη ξεπερνά το εγκεκριμένο από την άδεια ύψος.


348.🔗
Χώρος στάθμευσης ο οποίος είναι ανοικτός από την μια πλευρά και από τις άλλες 3 είναι κλειστός με τοιχοπληρώσεις και δεν χαρακτηρίζεται ημιυπαίθριος χώρος ούτε με τον ΓΟΚ ούτε με τον ΝΟΚ υπολογίζεται με αναλυτικό προϋπολογισμό ή υπέρβαση δόμησης;


Με αναλυτικό.
Από την περιγραφή του χώρου «μοιάζει» με Η/Χ σύμφωνα με τον ΓΟΚ «Ημιυπαίθριος χώρος είναι ο στεγασμένος χώρος του κτιρίου, του οποίου η µία τουλάχιστον πλευρά είναι ανοιχτή προς τον κοινόχρηστο χώρο ή τους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου που δεν προσµετρώνται στην κάλυψη και οι υπόλοιπες πλευρές του ορίζονται από τοίχους ή κατακόρυφα φέροντα ή µη στοιχεία και χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση ή προσωρινή παραμονή ανθρώπων». Το αν θα μετρούσε ή όχι στον συντελεστή (σύμφωνα με της παράγραφο 2 του άρθρου 11) είναι ένα άλλο θέμα το οποίο δεν μας απασχολεί στον 4178.


349.🔗
Όμορα οικόπεδα ιδίου ιδιοκτήτη. Το ένα οικόπεδο βρίσκεται εντός στο όριο του οικισμού με διώροφη κατοικία που υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές. Το άλλο όμορο οικόπεδο είναι εκτός οικισμού το οποίο αγοράστηκε από τον ιδιοκτήτη για να κατασκευάσει με Ο.Α. πισίνα, με χρήση από την κατοικία. Κατά την κατασκευή της πισίνας, αυξήθηκαν οι διαστάσεις της , περιστράφηκε και μετατοπίστηκε. Επίσης αυθαίρετα κατασκευάστηκαν αποθήκη για τα μηχανολογικά της πισίνας και αποδυτήριο. Θα υποβληθούν δύο δηλώσεις μία για κάθε οικόπεδο.
i. Στο εκτός οικισμού, την αύξηση των διαστάσεων της πισίνας θα την υπολογίσω από τα επιπλέον κυβικά νερού. Την περιστροφή και την μετατόπιση με αναλυτικό . Αλλά ποιές εργασίες μπορούν να προκύψουν από την μετατόπιση και την περιστροφή της πισίνας σε τελείως επίπεδο οικόπεδο; Με ποιες εργασίες θα δικαιολογώ την περιστροφή & μετατόπιση;
ii. Επίσης για την αυθαίρετη επιφάνεια του κτιρίου των μηχανολογικών της πισίνας και των αποδυτηρίων, θα υπολογίσω ΥΚ &ΥΔ. Αυτοί οι χώροι είναι δυνατό να πάρουν μειωτικό συντελεστή, εφόσον είναι χώροι που εξυπηρετούν την πισίνα και την διώροφη κατοικία, άσχετα που εντός του οικοπέδου δεν υπάρχει χώρος ΚΧ (σύμφωνα με την απάντησή σας Νο 219)


i. Δεν προκύπτει από πουθενά ότι η περιστροφή και η μετατόπιση μίας άλλης πισίνας σε σχέση με την εγκεκριμένη, θα υπολογισθεί με αναλυτικό προϋπολογισμό. Αν η πισίνα ήταν ίδια με την εγκεκριμένη και απλά είχε μετατοπιστεί ή/και περιστραφεί, τότε θα μπορούσε να γίνει η χρήση της παραγράφου Γ.ιε. Τώρα όμως ή θα πρέπει να την νομιμοποιήσετε με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 ή να τακτοποιήσετε το σύνολο των επιπλέον κυβικών που δεν καλύπτονται από την άδεια.
ii. Η άποψη μου είναι ότι από το στιγμή που οι χώροι είναι ισόγειοι βοηθητικοί, μπορούν να το εκμεταλλευτούν τον μειωτικό συντελεστή.


350.🔗
Σε συνέχεια της Ε/Α 61 θα ήθελα, σας παρακαλώ, να μου απαντήσετε πως γίνεται η κατηγοριοποίηση αυθαίρετης προσθήκης χώρου σε παλαιό προ του 1955 κτίριο. Μιλάω για τις κατηγορίες 4 και 5. Εφόσον θεωρούμε ότι υπάρχει οικοδομική άδεια, μπορώ να πάω στη κατηγορία 4; Αν ναι, η σύγκριση για να βρω τα ποσοστά υπερβάσεων, (40% -40%-20%), θα γίνει με την κάλυψη, δόμηση και ύψος που έχει το παλαιό κτίριο (ως νόμιμο); Κατ΄ αναλογία το ίδιο ισχύει και στα προ 1983 κτίρια σε στάσιμους οικισμούς; (τα οποία και αυτά θεωρούνται νόμιμα).


Το γεγονός ότι το παράρτημα Α ορίζει ότι σε περίπτωση που εντός του οικοπέδου/γηπέδου υπάρχει κτίσμα προ του 1955 στο πεδίο άδεια θα βάλουμε ΝΑΙ, δεν σημαίνει ότι θα θεωρήσουμε ότι όταν στην πραγματικότητα δεν υπάρχει άδεια μπορούμε να ελέγξουμε το 40-40-20 για την κατηγορία 4.
Προφανώς στην περίπτωση αυτή η αυθαίρετη κατασκευή θα πάει στην κατηγορία 5.


351.🔗
Μου έχει αναθέσει ιδιοκτήτης, την υπαγωγή στον παρόντα νόμο αυθαιρέτων κατασκευών εντός Παραδοσιακού Οικισμού <5000 κατοίκων, άρα απαιτείται έγκριση της επιτροπής άρθρου 12. Τέτοια επιτροπή, παρότι πέρασε ήδη το Α' εξάμηνο δεν έχει συγκροτηθεί. Ρωτώντας στην ΥΔΟΜ, απαντά θα συγκροτηθεί, θα... και θα και άκρη δεν βγάζω. Αν υποβάλλω στο Σύστημα την δήλωση, ίσως στριμωχτούν για την οργάνωσή της; Ο ιδιοκτήτης βιάζεται, γιατί θα πρέπει να προχωρήσει και σε περαιτέρω εγκρίσεις. Τι πρέπει να κάνουμε; Πού πρέπει να αποταθεί ο ιδιοκτήτης, εφόσον ο ίδιος θα υποβάλει την αίτηση, ώστε να του δώσουν μια έγκυρη απάντηση;


Δεν μπορεί να δοθεί συγκεκριμένη απάντηση.
Ίσως αν πρωτοκολλήσετε ένα ερώτημα στην υπηρεσία θα υποχρεωθούν αφενός να σας απαντήσουν εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών (κατά κανόνα, και αν δεν προβλέπονται ειδικότερες προθεσμίες, η προθεσμία αυτή είναι πενήντα ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2690/1999, «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας»), αφετέρου ίσως ξεκινήσουν την διαδικασία.


352.🔗
Αυθαίρετο κατάστημα εκτός σχεδίου όπου στην περιοχή ισχύουν οι χρήσεις γης του Π.Δ.707 /79 που λειτουργεί με άδεια λειτουργίας από το 1983 (με επεκτάσεις σε μεταγενέστερα έτη αλλά πριν το 2003 ) και στην περιοχή δεν έχουν αλλάξει οι χρήσεις γης τα τελευταία 35 χρόνια υπάγεται στον νομό 4178/13 σύμφωνα με το άρθρο 23 ειδικές διατάξεις παρ. 18α;


Ναι μπορεί εφόσον βεβαιωθεί από την αρμόδια Υπηρεσία ότι δεν υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία καθορισμού ή αναθεώρησης των χρήσεων γης της περιοχής μέσω ΓΠΣ ή ΖΟΕ.
Η υπαγωγή δυνάμει του 23.18 γίνεται αποκλειστικά για την χρήση και με την επιφύλαξη του άρθρου 2.


353.🔗
Όταν σε ένα ακίνητο η μοναδική παράβαση είναι η αυθαίρετη διαμερισμάτωση σε τι κατηγορία αυθαιρεσίας θα δηλωθεί αυτή; τι δικαιολογητικά υπαγωγής απαιτούνται; δεδομένου ότι στο άρθρο 23 παρ. 10 αναφέρεται σαν δικαιολογητικό μόνον η κάτοψη της υφιστάμενης κατάστασης του ορόφου;


Για να τίθεται θέμα αυθαίρετης διαμερισμάτωσης σημαίνει ότι η κτίσμα έχει οικοδομηθεί με άδεια.
Επομένως και σύμφωνα με την εγκύκλιο 4 στο εδάφιο 10:
Κατηγορία 1 προ 1975,
Κατηγορία 2 προ 1983,
Κατηγορία 4 σε οικόπεδο/γήπεδο µε οικοδοµική άδεια


354.🔗
Θα παρακαλούσα για τις απόψεις σας σχετικά με το ποια δικαιολογητικά (εννοείται ψηφιοποιημένα) πρέπει να ανεβούν στο πληροφοριακό σύστημα σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου. Για παράδειγμα: Αίτηση ιδιοκτήτη (παρ. 1), Έντυπο υπολογισμού ενιαίου ειδικού προστίμου (παρ. 11) απαιτούνται; Χρειάζεται ξεχωριστή Τεχνική έκθεση ή εννοείται αυτή που έχει συμπληρωθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα κατά την υποβολή της δήλωσης; Τέλος, τι ακριβώς σχέδια θα υποβληθούν στο πληροφοριακό σύστημα; α) αυτά της άδειας με σημειωμένες τις υπερβάσεις, β) σχέδια νέας αποτύπωσης με σημειωμένες τις υπερβάσεις ή γ) συνδυασμός σχέδια άδειας και σχέδια νέας αποτύπωσης με σημειωμένες τις υπερβάσεις;


Γενικά τα δικαιολογητικά που θα ανεβούν στην πλατφόρμα εξαρτώνται από την κατηγορία της αυθαίρετης κατασκευής.
Μετά αναλόγως του αν το κτίριο έχει ή όχι άδεια, υπάρχει διαφοροποίηση ως προς τα σχέδια (παράγραφος 6 του άρθρου 11).
Η αίτηση και το έντυπο υπολογισμού προφανώς και δεν θα υποβληθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα αφού το μεν πρώτο αντικαθίσταται από την δήλωση που θα ανοίξει ο μηχανικός, το δε δεύτερο γίνεται αυτόματα από το σύστημα. Λογικά υπάρχουν για την περίπτωση έντυπης υποβολής των δικαιολογητικών η οποία προβλέπεται στο άρθρο 27.
Η Τεχνική Έκθεση πρέπει να υποβληθεί (αν πάρουμε ως οδηγό το τι συνέβαινε στην πλατφόρμα του 4014). Μπορεί να είναι είτε η ίδια με αυτήν που θα μπει στην καρτέλα της δήλωσης είτε διαφορετική.
Τα σχέδια τώρα… Υπάρχουν περιπτώσεις που η αυθαίρετη κατασκευή μπορεί να δειχθεί επί του εγκεκριμένου σχεδίου. (π.χ. η μετατροπή ενός Η/Χ σε χώρο ΚΧ) και άλλες που η σχεδίαση επί του εγκεκριμένου είναι αδύνατη (ως προς το αποτέλεσμα). Σε περίπτωση που επιλεγεί η σύνταξη νέου σχεδίου καλό είναι να υπάρχει ΚΑΙ το εγκεκριμένο σχέδιο (δίπλα) με ένα περίγραμμα της υφιστάμενης κατάστασης για να μπορεί να γίνει ένας υποτυπώδης έλεγχος των δηλωθέντων αυθαίρετων κατασκευών.


355.🔗
Όταν σε ένα ακίνητο οι μοναδικές παραβάσεις δεν δημιουργούν επιφάνεια και υπολογίζονται με αναλυτικό προϋπολογισμό όπως είναι η εκχωμάτωση και η κατασκευή στεγάστρου. Σε τι κατηγορία αυθαιρεσίας θα δηλωθούν αυτές; Τι δικαιολογητικά υπαγωγής απαιτούνται;


Κατηγορία 1 προ 1975,
Κατηγορία 2 προ 1983,
Κατηγορία 4 σε οικόπεδο/γήπεδο µε οικοδοµική άδεια
Κατηγορία 5 σε οικόπεδο/γήπεδο χωρίς οικοδοµική άδεια.
Τα δικαιολογητικά εξαρτώνται από την κατηγορία.


356.🔗
Σε οικόπεδο Α έχει ανεγερθεί 2όροφο κτίριο χωρίς άδεια το 1967. Δεν υπάρχει σύσταση, συνεπώς θεωρείται μια ιδιοκτησία. Στο ισόγειο υπάρχει κατάστημα και το κλιμακοστάσιο της κατοικίας (από το 1967). Στον όροφο κατοικία (από το 1967). Στο δώμα πέργολα ύψους 3,50μ. (από το 2000)και τμήμα κατοικίας (όπως αναφέρω πιο κάτω) από το 1987. Σε ποια κατηγορία θα πρέπει να μπει το ακίνητο; Μπορεί ανά φύλλο καταγραφής να μπει διαφορετική κατηγορία; Είναι σωστή η δημιουργία ενός φύλλου καταγραφής με τον α όροφο και το κλιμακοστάσιο του ισογείου (κατοικία) με κατηγορία 1 κι ενός δεύτερου για το ισόγειο κατάστημα κατηγορία 5; (θεωρώ ότι δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω κατηγορία 2, δεδομένης της κατασκευής της πέργκολας το 2000). Η πέργολα θα υπολογιστεί ως μια παράβαση. Ακόμα, το ίδιο ακίνητο έχει λειτουργική σύνδεση με όμορο διώροφο κτίριο Β. Στην ουσία τα 2 όμορα κτίρια εξυπηρετούνται από κοινό κλιμακοστάσιο.
Το δικαίωμα υψούν στο όμορο οικόπεδο Β το έχει ο ίδιος ιδιοκτήτης με το Α οικόπεδο. Στον β όροφο έχει κατασκευαστεί αυθαίρετη κατοικία το 1987, η οποία καταλαμβάνει τμήμα κι από τα δυο οικόπεδα. Ποιός είναι ο σωστός τρόπος να δηλωθεί η κατοικία; Θα χωριστεί με μια νοητή γραμμή (όριο μεταξύ των 2 οικοπέδων) σε δυο τμήματα και θα δηλωθεί κάθε τμήμα στο οικόπεδο που ανήκει γράφοντας ότι αποτελεί τμήμα κατοικίας λειτουργικά συνδεδεμένης με την όμορη ιδίου ιδιοκτήτη ή θα γίνει μια ανεξάρτητη δήλωση με το σύνολο της κατοικίας γράφοντας ότι καταλαμβάνει τμήμα από 2 οικόπεδα του ιδίου ιδιοκτήτη;


Αρχικά θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι ο νόμος αναφέρει ότι το κτίριο θα πρέπει να έχει αποκλειστική χρήση κατοικίας. Η εγκύκλιος 4 στο εδάφιο 10 έδωσε το δικαίωμα υπαγωγής στην κατηγορία 1 αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης με χρήση κατοικίας σε κτίριο με επικρατούσα χρήση κατοικίας. Επειδή η αλλαγή αυτή είναι σημαντική, γνώμη μου είναι ότι η αλλαγή θα πρέπει να γίνει με νομοθετική ρύθμιση και όχι μέσω εγκυκλίου.
Η πέργκολα στο δώμα θα υπαχθεί στην κατηγορία 3 δυνάμει της παραγράφου Γ.στ του άρθρου 9 και δεν επηρεάζει την υπαγωγή στην κατηγορία 2. Το ότι όμως υπάρχει κατοικία (στο δώμα) με έτος κατασκευής το 1987 έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει χρήση της κατηγορίας 2 για το σύνολο του κτιρίου αφού ΔΕΝ υπάρχει σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών. (σε περίπτωση οριζόντιας ιδιοκτησίας ο έλεγχος γίνεται στο επίπεδο της ιδιοκτησίας και όχι για το σύνολο του κτιρίου σύμφωνα με την εγκύκλιο 4 εδάφιο 12).
Η υπαγωγή για το τμήμα που βρίσκεται σε 2 διαφορετικά οικόπεδα θα γίνει με 2 ξεχωριστές δηλώσεις.
Μένει να εξεταστεί η δυνατότητα υπαγωγής τμήματος κτιρίου, στο οποίο δεν υπάρχει σύσταση, με επικρατούσα χρήση κατοικίας, στην κατηγορία 1 και ενός άλλου τμήματος σε άλλη κατηγορία (κατηγορία 5 για την συγκεκριμένη περίπτωση αφού έχει αποκλειστεί η δυνατότητα υπαγωγής στην κατηγορία 2 λόγω της κατασκευής του 1987 και στην κατηγορία 4 λόγω έλλειψης οικοδομικής άδειας), τα οποία ναι μεν θα είναι στην ίδια αίτηση αλλά θα είναι σε διαφορετικό Φ.Κ.. Δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να το απαγορεύει, επομένως (φιλοσοφώντας λίγο αφού δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο) σύμφωνα με τον γενικό κανόνα της φιλελεύθερης αρχής «ότι δεν απαγορεύεται, επιτρέπεται». Η μεν χρήση είναι πολεοδομικό θέμα η δε σύσταση ιδιοκτησιακό. Από τη στιγμή που η κατηγορία 1 δεν θέτει περιορισμούς παρά μόνο την χρήση του κτιρίου (αποκλειστική ή επικρατούσα) και την ημερομηνία και είναι δυνατός ο διαχωρισμός των επιφανειών, γνώμη μου είναι ότι μπορεί να δηλωθεί.
Προς ενίσχυση των παραπάνω υπάρχει και η αναφορά του κτιριοδομικού στην παρ.2 του άρθρου 3:
"Κτίριο ή δομικό έργο που έχει περισσότερες της μιας χρήσης χαρακτηρίζεται ως μικτής χρήσης. Στην περίπτωση αυτή κάθε τμήμα του χαρακτηρίζεται με τη δική του χρήση και υπάγεται στους αντίστοιχους κανονισμούς." Συνεπώς όπως κάθε τμήμα υπάγεται στους αντίστοιχους κανονισμούς, κατ’ αναλογία κάθε τμήμα θα αντιμετωπισθεί με το αντίστοιχο άρθρο του 4178.


357.🔗
O φέροντας οργανισμός τριώροφης οικοδομής έχει κατασκευαστεί προ τις 28/7/2011 από τον 9/2010 έως τον 2/2011, όπως αποδεικνύεται από τις καταστάσεις ενσήμων του ΙΚΑ. Οι τοιχοποιίες κατασκευάστηκαν από τον 2/2011 έως τον 4/2011. Τα επιχρίσματα κατασκευάστηκαν από 5/2011 έως 8/2011.Η θεώρηση από το αστυνομικό τμήμα, έχει γίνει στις 18/8/2010. Το κτίριο ρευματοδοτήθηκε όλο στις 8/5/2012. Μπορεί το κτίριο να ενταχθεί στο Ν4178/13 για μετατροπή ημιυπαίθριων χώρων σε κατοικίες;


Ναι μπορεί, αφού οι αυθαίρετες κατασκευές (μετατροπή Η/Χ σε χώρο ΚΧ) πραγματοποιήθηκαν ΠΡΙΝ την 28.07.2011.


358.🔗
Σε κτίριο έχουν διαπιστωθεί πολεοδομικές παραβάσεις και έχει καταλογισθεί σχετικό πρόστιμο από την Πολεοδομία. Μία εκ των παραβάσεων (αυθαίρετη επέκταση) βρίσκεται εντός κοινοχρήστου χώρου (υποχρεωτικός ακάλυπτος που προβλέπεται από το Σχ. Πόλεως, άρθρο 12 παρ. 6 ΓΟΚ) και σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2α του 4178/13 δεν μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις του. Είναι δυνατή η υπαγωγή των λοιπών υπερβάσεων στο Ν. 4178/13 ώστε να μειωθεί ανάλογα το ήδη καταλογισθέν πρόστιμο και να παραμείνει η υπέρβαση που έχει γίνει εντός του υποχρεωτικού ακάλυπτου ;


Ναι μπορεί να γίνει αυτό.
Στην εγκύκλιο 17/2012 η οποία ισχύει αυτούσια και για τον 4178, περιγράφεται στην παράγραφο Α.4.β η διαδικασία ακύρωσης μέρους του χρηματικού καταλόγου ή ολόκληρου με σύνταξη νέου με τις αυθαιρεσίες που δεν τακτοποιήθηκαν.


359.🔗
Σε κτίριο με οικοδομική άδεια, κτισμένο εξωτερικά με λιθοδομή, της οποίας το πάχος (50εκ) δεν μετρούσε στον συντελεστή δόμησης, υπάρχουν οι εξής αυθαιρεσίες:
i. Δεξαμενή, εκτός νομίμου περιγράμματος, που φαίνεται στα σχέδια της οικοδομικής άδειας, και έχει μετατραπεί σε χώρο κύριας χρήσης.
ii. Χώρος, εκτός νομίμου περιγράμματος, κάτω από βεράντα η οποία φαίνεται στα σχέδια της οικοδομικής άδειας, και έχει μετατραπεί σε χώρο κύριας χρήσης.
Και οι δυο παραπάνω χώροι έχουν εξωτερικά λιθοδομή πάχους 50εκ, η οποία φαίνεται στα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας. Αν η αυθαιρεσίες αυτές συνιστούν Υπέρβαση Δόμησης και Υπέρβαση Κάλυψης, κατά τον υπολογισμό των τετραγωνικών μέτρων των παραπάνω αυθαιρεσιών, συνυπολογίζω ή όχι τα τετραγωνικά μέτρα της εξωτερικής τοιχοποιίας;


Σύμφωνα με την εγκύκλιο 4 και το παράδειγμα του εδαφίου 38, κατά τον υπολογισμό του προστίμου για την αλλαγή χρήσης (από ΚΧ σε ΚΧ αναφέρει το παράδειγμα, κατ’ αναλογία ισχύει και για μετατροπή από ΒΧ σε ΚΧ) ΔΕΝ λαμβάνονται υπόψη οι εξωτερικοί τοίχοι εφόσον η νομιμότητας τους καλύπτεται από οικοδομική άδεια.
Συνεπώς άμα οι χώροι αυτοί πληρούν τις 2 προϋποθέσεις (είναι ΒΧ που έγιναν ΚΧ και οι τοίχοι προβλέπονται στην οικοδομική άδεια) ΔΕΝ θα συνυπολογίσετε τα τετραγωνικά αυτά (της εξωτερικής τοιχοποιίας).


360.🔗
Κτίσμα με Ο.Α. έτους 1982. Μεταξύ άλλων αυθαιρεσιών έχω αυθαίρετο κλειστό εξώστη πάνω από δρόμο. Το κτίσμα έγινε πριν την εφαρμογή του ΓΟΚ 85. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του ΓΟΚ 73 επιτρεπόταν η κατασκευή κλειστού εξώστη πάνω από εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο. Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 84 του ΓΟΚ 73 ως προς το πλάτος του δρόμου πάνω από τον οποίο είναι ο εξώστης, δηλαδή έχω δρόμο πλάτους 4,00μ και όχι 8,00 όπως κατ΄ ελάχιστο ορίζει ο ΓΟΚ 73. Μπορώ παρόλα αυτά να κάνω υπαγωγή του αυθαίρετου κλειστού εξώστη στις διατάξεις του 4178/13 αφού κατά την κατασκευή του ίσχυε ο ΓΟΚ 73 που επέτρεπε την κατασκευή κλειστών εξωστών πάνω από δρόμο παρόλο που δεν τηρείται η προϋπόθεση του πλάτους του δρόμου;


Πάνω από κοινόχρηστο τμήμα πόλης επιτρέπεται η υπαγωγή μόνο για ανοιχτό εξώστη και αυτό με τους περιορισμούς που αναφέρονται την παράγραφο Γ.δ του άρθρου 9 (αλλαγή επιφάνειας ως 10%).


361.🔗
Σε περίπτωση πολυκατοικίας της οποίας το συνολικό ύψος και το ύψος των ορόφων είναι σύμφωνο με την άδεια αλλά το κτίριο έχει τοποθετηθεί ψηλότερα από την αφετηρία μέτρησης της άδειας (περίπου 1,50μ) με αντίστοιχη διαμόρφωση του Π/Χ., πως αντιμετωπίζεται; Μπορούν να δοθούν Βεβαιώσεις σε Ο.Ι.; Η παράβαση σε ποιόν χρεώνεται;


Το θέμα ύψος όπως το έχουμε πει αρκετές φορές είναι ο μεγάλος ασθενής του 4178.
Ένας τρόπος αντιμετώπισης είναι να χρεωθεί η παράβαση στην επιφάνεια του τελευταίου ορόφου (αφού αυτός είναι που βρίσκεται εκτός του εγκεκριμένου ύψους).
Προσωπικά πιστεύω ότι μπορείτε να δώσετε βεβαίωση μεταβίβασης ανά Ο.Ι. αφού το ύψους αυτής ΔΕΝ επηρεάζεται.


362.🔗
Σε κτίσμα με Ο.Α. έτους 1972 έχω μεταξύ άλλων αυθαιρεσιών, αυθαίρετη αλλαγή χρήσης του 2ου ορόφου εμβαδού 145m2 από κατοικία σε τραπεζικό κατάστημα και κατασκευή ασανσέρ χωρίς άδεια. Το κτίσμα είναι ενιαίο και δεν έχει σύσταση ιδιοκτησιών. Δεν μπορώ να υπαχθώ στην κατηγορία 2 προ 82 επειδή υπάρχουν μεταγενέστερες αυθαιρεσίες στις όψεις και η αλλαγή χρήσης είναι μεταγενέστερη του 83. Δεν έχω υπερβάσεις δόμησης και κάλυψης πέραν της κατηγορίας Γ περ. ιστ. του άρθρου 9. Ή ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ από 7-2-2014 για τις περιπτώσεις απαλλαγής από την μελέτη στατικής επάρκειας αναφέρεται σε αυθαίρετες κατασκευές 20m2, δεν αναφέρει δηλαδή στο σημείο αυτό και την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης έως 20m2. Μπορώ να απαλλαγώ από την μελέτη στατικής επάρκειας αφού δεν έχω αυθαίρετες κατασκευές μεγαλύτερες των 20m2 ενώ έχω αυθαίρετη αλλαγή χρήσης 145m2; Το ασανσέρ θα υπολογιστεί με αναλυτικό για τις οικοδομικές εργασίες που έχουν γίνει;


Γενικά στον νόμο η αναφορά σε αυθαίρετη κατασκευή περιλαμβάνει και την αυθαίρετη αλλαγή χρήση.
Πολλώ δε μάλλον, όταν μιλάμε για την στατική επάρκεια ενός κτιρίου, όπου η αλλαγή χρήσης μπορεί να επιφέρει σημαντική μεταβολή των επιβαλλόμενων φορτίων.
Εξετάστε άμα με την νέα χρήση ισχύει το κριτήριο της παραγράφου Β.γ.iv του άρθρου 2 (ΦΕΚ Β’/405/20.02.2014). Επίσης να μην ξεχνάτε ότι θα πρέπει να εξετάσετε την επικρατούσα χρήση του κτιρίου για να δείτε με ποιο από τα 2 πρώτα άρθρα του παραπάνω ΦΕΚ θα εξετάσετε την οριζόντια ιδιοκτησία σας.


363.🔗
Δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες ισογείου, χωρίς Ο.Α. κατασκευάστηκαν το 1970 με αποδεικτικά στοιχεία ως κατοικίες. Ενδιάμεσα, από το 1979-2005, οι οριζόντιες αυτές συνενώνονται, μετατρέπονται σε επαγγελματικό χώρο, γίνεται τροποποιητική σύσταση Ο.Ι. που ισχύει μέχρι σήμερα και δηλώνονται με ένα ΚΑΕΚ. Κατά την αυτοψία μου διαπιστώνω σήμερα ότι υπάρχουν οι δύο αρχικές Ο.Ι. κατοικιών σύμφωνα με την αρχική σύσταση και μόνο το ΚΑΕΚ και η τροποποιητική σύσταση αποδεικνύουν την πρώην αυθαίρετη χρήση.
i. Σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη την παλαιότητα του Φ.Ο., την αρχική ρευματοδότηση της κατοικίας και το Ε9/2005 ως κατασκευή του 1970 που όμως φαίνεται επαγγελματικός χώρος με ένα ΚΑΕΚ, μπορώ να αγνοήσω την ενδιάμεση αυθαίρετη χρήση, εντάσσοντας τις αυθαίρετες κατοικίες κατηγορία 1 ή είναι δεσμευτικό για την κατηγορία 1, να έχει ολοκληρωθεί ως χώρος κατοικίας μέχρι το 1975;
ii. Στην τεχνική έκθεση θα πρέπει να αναφέρεται το ιστορικό της ενδιάμεσης "αυθαίρετης χρήσης"; Εκτός την δήλωση των αυθαιρέτων κατασκευών, θα πρέπει να γίνει στη συνέχεια νέα τροποποίηση των Ο.Ι. και δήλωση για ξεχωριστά ΚΑΕΚ., οπότε θα χρειαστούν επιπλέον βεβαιώσεις.


Γενικά για την υπαγωγή στην κατηγορία 1 θα πρέπει η αυθαίρετη κατασκευή ή η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης να έχει κατασκευαστεί/εγκατασταθεί πριν από 09.06.1975.
Από τη στιγμή που η όποια παρανομία έχει αρθεί, τότε κατά τη γνώμη του γράφοντα ΔΕΝ προκύπτει υποχρέωση υπαγωγής (δεν υπάρχει αντικείμενο υπαγωγής).
Το ιδιοκτησιακό θα πρέπει να το δείτε με τον συμβολαιογράφο και τον δικηγόρο του ιδιοκτήτη (όπως θα πληρωθούν οι 2 προηγούμενοι έτσι θα πρέπει να πληρωθείς και εσύ για τις συμβουλευτικές σου υπηρεσίες).


364.🔗
Σε περίπτωση 2όροφης οικοδομής με υπόγειο ο α’ όροφος είναι κατοικία και το ισόγειο είναι κατάστημα. Το υπόγειο είναι του καταστήματος (λειτουργικά ενωμένο). Για την εύρεση της επικρατούσας χρήσης του κτίσματος για την απαίτηση ή μη μελέτης στατικής επάρκειας θα αθροιστούν και τα τετραγωνικά μέτρα του υπογείου ως μέτρα με χρήση κατάστημα;


Ναι θα αθροιστούν. Το ΦΕΚ Β’/405/20.02.2014 στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 μιλάει για υφιστάμενη συνολική δόμηση και όχι για τον συντελεστή δόμησης.


365.🔗
Σε εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο, αγροτική αποθήκη άνω των 50 τ.μ. με ιδιοκτήτη όχι γεωργό παίρνει μειωτικό συντελεστή;


Ο μόνος τρόπος είναι να θεωρηθεί ισόγειος βοηθητικός χώρος. Δεν προβλέπεται όμως πουθενά η κλιμακωτή χρέωση του προστίμου, επομένως θα πάει το σύνολο της αποθήκης χωρίς μειωτικό.


366.🔗
Στις αυθαίρετες μικρές παραβάσεις της κατηγορίας 3 αναφέρεται η υπέρβαση ύψους των επαγγελματικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών και αγροτικών αποθηκών έως 20% του προβλεπόμενου από την οικοδομική άδεια. Σε αυτή την κατηγορία θα μπορούσε να ενταχθεί και ένα κτηνοτροφικό κτίριο - ποιμνιοστάσιο;


Όχι δεν μπορεί. Ελέγξτε την δυνατότητα υπαγωγής στην παράγραφο 13 του άρθρου 23.


367.🔗
Στην περίπτωση που έχει κατασκευαστεί τμήμα νομίμου υπογείου garage με ύψος <2,20m (μικρότερο από αυτό της οικοδομικής άδειας), με ποιον τρόπο δηλώνεται;


Το ότι είναι μικρότερο δεν δημιουργεί κάποια υπέρβαση.
Το ότι είναι όμως <2,20 αντίκειται στον κτιριοδομικό κανονισμό οπότε να πρέπει να τακτοποιηθεί ως παράβαση κατηγορίας 3.


368.🔗
Στην περίπτωση που έχει κατασκευαστεί ανελκυστήρας με ύψος τελευταίας στάσης μικρότερο από αυτό της οικοδομικής άδειας, με ποιον τρόπο δηλώνεται; Παράβαση ύψους, έστω κι αν είναι μικρότερο από το εγκεκριμένο ή με αναλυτικό;


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά αναλογία την Ε/Α 23 της εγκυκλίου 3 κατά την οποία τμήμα που δεν έχει κατασκευαστεί και δεν επηρεάζει την νομιμότητα του κτιρίου δεν θεωρείται αυθαίρετο.


369.🔗
Υπόγειο αυθαίρετο σε ακίνητο με Ο.Α., όλο μπαζωμένο και κάτω από το περίγραμμα του νομίμου ισογείου, σε υπόγεια στάθμη είτε δεν υπήρχε άδεια, αλλά και με βάση τις στάθμες της άδειας με βοηθητική χρήση και με ύψος 2 μέτρα. Πώς υπολογίζεται το πρόστιμο; Μετράει το συγκεκριμένο υπόγειο στην αύξηση του ποσοστού υπέρβασης του ΣΔ; Λαμβάνεται υπόψη για την εύρεση της κατηγορίας;


Το ερώτημα είναι λίγο ασαφές.
Γενικά πάντως σύμφωνα με την εγκύκλιο 4 στο εδάφιο 10, για τον έλεγχο της κατηγορίας 4 λαμβάνονται υπόψη οι χώροι που προσαυξάνουν τον συντελεστή δόμησης, ενώ για την εύρεση του ποσοστού υπέρβασης λαμβάνονται υπόψη οι κλειστοί χώροι κύριας χρήσης που προσαυξάνουν το συντελεστή δόμησης του ακινήτου.


370.🔗
Σε δήλωση που έχει υποβληθεί με τον Νόμο 4178 για αυθαίρετη κατοικία η οποία βρίσκεται σε κατάσταση υπαγωγής και το πρόστιμο πληρώθηκε εφάπαξ με έκπτωση 20%, διαπιστώθηκε ότι από λάθος ενεργοποίηση του συντελ. ύψους πληρώθηκε μεγαλύτερο πρόστιμο.
Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση; Υπάρχει δυνατότητα επιστροφής χρημάτων;


Θα πρέπει να περιμένετε την υπογραφή της Κ.Υ.Α. για την επιστροφή χρημάτων και τις προϋποθέσεις που θα θέτει η απόφαση αυτή.


371.🔗
Σε διώροφη οικοδομή με οικοδομική άδεια χωρίς οριζόντιες ιδιοκτησίες, στην οποία έχει γίνει αυθαίρετη προσθήκη διωρόφου κατ΄ επέκταση ο συντελεστής κάλυψης για τον υπολογισμό του προστίμου θα επιλεγεί μόνο για την επιφάνεια του ισογείου και η επιφάνεια του ορόφου θα έχει μόνο υπέρβαση δόμησης;


Από τη στιγμή που το ακίνητο θεωρείται ενιαίο (ελλείψει σύστασης), ο τρόπος αντιμετώπισης που περιγράφετε στην ερώτηση είναι ο ορθός.


372.🔗
Κατοικία προ του 1975 χωρίς Ο.Α., που παραβιάζει το προκήπιο, μπορεί να δηλωθεί κατηγορία 1,"με οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση" που προβλέπει αυτή η κατηγορία ή πρέπει να δηλωθεί κατηγορία 5 και με παλαιότητα προ του 1983;


Οι προϋποθέσεις για την κατηγορία 1 είναι οι εξής: επικρατούσα χρήση κτιρίου κατοικία και η προς υπαγωγή Ο.Ι. να έχει χρήση κατοικίας (ο νόμος αναφέρει αποκλειστική χρήση κτιρίου κατοικία) και ολοκλήρωση της αυθαίρετης κατασκευής (ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης) προ 09.06.1975.
Συνεπώς το ότι το κτίριο σας παραβιάζει κατά ένα τμήμα (ή ολόκληρο) το προκήπιο ή το ότι δεν έχει άδεια, ΔΕΝ επηρεάζει την υπαγωγή του στην κατηγορία 1 (εφόσον πληροί τον όρο της χρήσης).


373.🔗
Το πρόστιμο για την αλλαγή θέσης οικοδομής σε άλλη νόμιμη θέση αν δεν επιλέξουμε κατηγορία 3 μπορούμε να το συμπεριλάβουμε στον αναλυτικό προϋπολογισμό και να επιλέξουμε λοιπή παράβαση με την αντίστοιχη κατηγορία 4 ή 5;


Υπάρχει το θέμα το του θα περιγράψετε στον αναλυτικό για την μετακίνηση. Γνώμη μου είναι ότι για την συγκεκριμένη παράβαση εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου Γ.ιε του άρθρου 9, να δηλωθεί κατηγορία 3.


374.🔗
Θέλω να υποβάλλω αυθαίρετες κατασκευές σε Παραδοσιακό οικισμό κάτω των 5000 κατοίκων, που απαιτείται έγκριση από Επιτροπή Αρχιτεκτόνων του άρθρο 12.Διανύουμε ήδη το Β' εξάμηνο του νόμου και τέτοια επιτροπή δεν έχει συσταθεί στην Καλαμάτα. Τί πρέπει να κάνει ο ιδιοκτήτης, που πρέπει να απευθυνθεί; Στην Πολεοδομία απαντούν πως ΘΑ συσταθεί, τι κάνουμε;


Δείτε την ερώτηση 351.


375.🔗
Τρείς ιδιοκτήτες κατέχουν από ένα οροφοδιαμέρισμα έκαστος, σε μία τριώροφη οικοδομή, βάσει της σύστασης οριζόντιων ιδιοκτησιών που υπάρχει. Το ποσοστό συνιδιοκτησίας και για τις τρείς ιδιοκτησίες είναι 900/1000. Τα υπόλοιπα 100/1000 είναι το δικαίωμα υψούν που είχε παρακρατηθεί στο δώμα της τριώροφου οικοδομής, και το οποίο κληρονομείται από τους τρείς ιδιοκτήτες καθιστώντας τους πλέον συνιδιοκτήτες εξ’ αδιαιρέτου. Οι δύο από τους τρείς ιδιοκτήτες κατασκεύασαν αυθαίρετα στο δώμα της οικοδομής κτίσμα 50 τ.μ. και το οποίο μοίρασαν μεταξύ τους, και νέμονται και κατέχουν ΑΤΥΠΑ. Και οι δύο ιδιοκτήτες προχώρησαν στην υπαγωγή του 4014, ο μεν ένας με συναινέσεις των υπολοίπων ο δε άλλος χωρίς καμία συναίνεση.
i. Ο ιδιοκτήτης που έκανε υπαγωγή στο 4014 χωρίς τις απαιτούμενες από το νόμο συναινέσεις, έχει το δικαίωμα της μεταφοράς της δήλωσης του στον 4178 ή θα πρέπει να υποβάλει νέα δήλωση;
ii. Η υπαγωγή στον 4178 θα γίνει κάνοντας χρήση της διάταξης του αρθρ.11 παρ. δi) (συνιδιοκτήτες, κοινόχρηστοι χώροι, πλειοψηφία) ή με την διάταξη του αρθρ.11 παρ. δiv) (συνιδιοκτήτες, συμβολαιογραφικό προσύμφωνο σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών);


i. Μπορεί να μεταφέρει την δήλωση κανονικά και να την ολοκληρώσει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει ο 4178, δηλαδή να αναζητήσει τώρα τις συναινέσεις.
ii. Από τη στιγμή που υπάρχει σύσταση, η υπαγωγή θα γίνει δυνάμει της παραγράφου 1.δ.i του άρθρου 11.


376.🔗
Η τροποποίηση του Παραρτήματος Α όσον αφορά το μειωτικό συντελεστή θέτει περιορισμό εμβαδού 50τ.μ. μόνο για τους ισόγειους βοηθητικούς χώρους ;


Ναι, ο περιορισμός των 50m2 αφορά μόνο τους ισόγειους βοηθητικούς χώρους.


377.🔗
Αν ιδιοκτήτης επιθυμεί τη ρύθμιση συγκεκριμένης μόνο αυθαίρετης κατασκευής για την οποία έχει επιβληθεί πρόστιμο προκειμένου να διαγραφεί το πρόστιμο και όχι άλλων που τυχόν διαπιστώσει ο Μηχανικός, ποιος φέρει την ευθύνη ;


Από τη στιγμή που ο μηχανικός θα αποτυπώσει ότι βλέπει, τότε δεν φέρει καμία ευθύνη.


378.🔗
Πώς θα υπολογισθεί το πρόστιμο πισίνας που κατασκευάσθηκε με τα ίδια γεωμετρικά στοιχεία της Οικοδομικής Άδειας αλλά σε λάθος θέση;


Ελέγξτε άμα πληρούνται στο σύνολο τους οι προϋποθέσεις της παραγράφου Γ.ιε του άρθρου 9.


379.🔗
Πώς αποδεικνύεται χρονολογικά η κατασκευή χώρων που εκ της θέσης τους δεν είναι δυνατό να εμφανίζονται σε Α/Φ και δεν υφίσταται άλλο Δημόσιο έγγραφο;


Ελέγξτε άμα η κατασκευή σας μπορεί να δηλωθεί δυνάμει του εδαφίου 26 της εγκυκλίου 3.


380.🔗
Το όριο των 50 τ.μ. για την επιλογή του μειωτικού συντελεστή ισχύει μόνο μόνο για τους ισόγειους βοηθητικούς χώρους ή και για κύρια χρήση σε υπόγεια στάθμη, πατάρι, σοφίτα;


Δείτε την ερώτηση 376.


Ομάδα 11 22.4.14 (381-436)

381.🔗
Διώροφο κτίριο έχει οικοδομική άδεια (1979), η οποία όμως εκδόθηκε σε μη άρτιο και οικοδομήσιμο οικόπεδο (το τοπογραφικό της άδειας έδειχνε μεγαλύτερο πρόσωπο οικοπέδου από ότι στην πραγματικότητα, ώστε το οικόπεδο να έχει την κατά κανόνα αρτιότητα). Το οικόπεδο υπάρχει σε αυτή τη μορφή από το 1965. Εκτός από το παραπάνω θέμα, οι παραβάσεις σε αυτό είναι:
i. σοφίτα (προσβάσιμος χώρος κάτω από επικλινή στέγη, ανεξάρτητη ιδιοκτησία)
ii. υπέρβαση δόμησης 3 τμ ανά όροφο
iii. η πραγματική κάτοψη είναι mirror σε σχέση με αυτή της άδειας
iv. παραβιάζονται αποστάσεις Δ και προφανώς αφού έχει διαφορετικό πρόσωπο (μικρότερο)
το οικόπεδο, το κτίσμα δε βρίσκεται στη θέση σύμφωνα με την Ο.Α., αλλά σε άλλη, η οποία όμως συμπίπτει με αυτή της άδειας σε ένα μεγάλο ποσοστό.
Τα ερωτήματα μου είναι τα εξής:
a. Μπορώ να θεωρήσω ότι ΝΑΙ έχει οικοδομική άδεια το οικόπεδο, αφού είναι οικοδομήσιμο με το άρθρο 25 του ν1337/1983, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί;
b. Αν ναι στο παραπάνω, τότε μπορώ πάλι να θεωρήσω ότι ΝΑΙ έχει οικοδομική άδεια το οικόπεδο, ασχέτως που βρίσκεται σε μη νόμιμη θέση (τμήμα εντός του Δ), αφού το περίγραμμα του κτιρίου συμπίπτει με αυτό της άδειας σε ένα μεγάλο ποσοστό;
c. Αν όχι στα παραπάνω (ΟΧΙ οικοδομική άδεια), τότε ποιο εμβαδόν θα πρέπει να βάλω ως υπέρβαση δόμησης; Τα 3 τμ ανά όροφο ή ολόκληρο το κτίσμα;
d. Η σοφίτα μπορεί να πάρει μειωτικό συντελεστή εφόσον είναι ανεξάρτητη ιδιοκτησία (προσβάσιμη από κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο), ή όχι, αφού σύμφωνα με τον ορισμό του ΝΟΚ δε θεωρείται σοφίτα;
e. Η αλλαγή σχήματος κάτοψης (mirror) πως υπολογίζεται; Αν με αναλυτικό προϋπολογισμό, τότε τι ακριβώς πρέπει να επιμετρηθεί ώστε να βρεθεί το πλήθος των παραβάσεων;


a. Σύμφωνα με το τροποποιημένο παράρτημα Α, για να θεωρήσουμε ότι ΔΕΝ υπάρχει άδεια ενώ έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν, θα πρέπει να ισχύει ένα από τα παρακάτω:
• Το οικόπεδο/γήπεδο δεν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο παρά τα αντιθέτως αναφερόμενα στην οικοδομική άδεια
• Το οικόπεδο/γήπεδο είναι μικρότερο λόγω μεταγενέστερης κατάτμησης
• Η αποτύπωση δεν συμπίπτει σε κανένα σημείο με το περίγραμμα της οικοδομικής άδειας.
Από την περιγραφή σας δεν προκύπτει ότι ισχύει κάτι από τα παραπάνω, αφού όπως λέτε λόγω του άρθρου 25 του Ν.1337/1983 το οικόπεδο σας είναι οικοδομήσιμο, συνεπώς θα βάλετε ΝΑΙ στο κελί της άδειας.
b. Ομοίως με το a.
d. Όχι δεν θα πάρει μειωτικό.
e. Γενικά η αναστροφή της κάτοψης τακτοποιείται ως παράβαση της κατηγορίας 3 σύμφωνα με την παράγραφο Γ.ιε του άρθρου 9. Όμως ισχύει ένα αυστηρό πλαίσιο εφαρμογής της συγκεκριμένης παραγράφου. Από τη στιγμή που το κτίριο σας ΔΕΝ είναι σήμερα σε σύννομη θέση τότε ΔΕΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συγκεκριμένη παράγραφος. Θα πρέπει να τακτοποιηθεί με ΥΔ, ΥΚ και όποιον άλλον συντελεστή υπέρβασης παραβιάζουν τα τετραγωνικά της κατασκευής (της αποτύπωσης) που δεν καλύπτονται από την οικοδομική άδεια.


382.🔗
Κατοικία προϋπάρχουσα του 1975 χωρίς Ο.Α. (υπάρχει άδεια επισκευής σεισμοπλήκτου μόνο). Τμήμα της, παραβιάζει το προκήπιο. Πώς θα πρέπει να δηλώσω την κατοικία;
a. Ως κατοικία προ του 1975 και κατηγορία 1;
b. Θα πρέπει να ενταχθεί όλη η κατοικία στην κατ.5, χρησιμοποιώντας μόνο την παλαιότητα προ του 1983;
c. Συμπληρώνω 2 φύλλα καταγραφής:
(1ο Φ.Κ.):<Τμήμα της εκτός προκηπίου κατ.1>
(2ο Φ.Κ.):< Το τμήμα εντός προκηπίου κατ.5>
Ποια αντιμετώπιση είναι η σωστή;


Η κατηγορία 1 θέτει ως όρους την ολοκλήρωση της κατασκευής προ 09.06.1975 και τη χρήση της υπό ένταξης ιδιοκτησίας ως κατοικίας (σε κτίριο με επικρατούσα χρήση κατοικίας). Συνεπώς το ότι η ιδιοκτησίας σας είναι εντός του προκηπίου ή το ότι δεν υπάρχει άδεια ΔΕΝ επηρεάζει την ένταξη στην κατηγορία 1.


383.🔗
Σε περίπτωση τριώροφου κτιρίου ενός ιδιοκτήτη χωρίς σύσταση και χωρίς άδεια. Το ισόγειο και ο α’ όροφος του κτιρίου κατασκευάστηκαν προ του 1975. Στο ισόγειο υπάρχει κατάστημα και το κλιμακοστάσιο της ανωδομής και στον α’ όροφο υπάρχει κατοικία. Σε δεύτερη φάση το 2000 κατασκευάστηκε στο δώμα κατ επέκταση της απόληξης του κλιμακοστασίου κατοικία, ενώ έγινε κι αντικατάσταση της στέγης του κλιμακοστασίου. Ακόμα κατασκευάστηκε πέργκολα με ύψος >3,00μ. Το συνολικό ύψος του κτιρίου δεν υπερβαίνει το επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής. Το σύνολο του κτιρίου έχει επικρατούσα χρήση κατοικία (Ε κατοικίας >50% κτιρίου).
Παρακαλώ ενημερώστε με αν είναι σωστό να γίνουν τα ακόλουθα:
a. Υποβάλλεται μια δήλωση αφού το κτίριο αποτελεί μια ιδιοκτησία δεδομένου ότι δεν υπάρχει σύσταση
b. Βάση της εγκυκλίου 4, τα τμήματα του κτιρίου προ του 1975 με χρήση κατοικία (δηλαδή είσοδος - κλιμακοστάσιο ισογείου, α όροφος κι απόληξη κλιμακοστασίου στο δώμα) δηλώνονται κατηγορία 1.
c. Το κατάστημα του ισογείου δηλώνεται κατηγορία 5, δεδομένου ότι υπάρχουν κατασκευές μεταγενέστερες, αλλά με παλαιότητα προ του 1983
d. Η (σε δεύτερη φάση) κατασκευή της κατοικίας του δώματος, δηλώνεται κατηγορία 5, με παλαιότητα πριν το 2003.
e. Δεν υπολογίζω συντελεστή ύψους, αφού το κτίριο είναι χωρίς οικοδομική άδεια και δεν υπερβαίνει το επιτρεπόμενο.
f. Η αντικατάσταση της στέγης του κλιμακοστασίου και η πέργκολα υπολογίζονται με αναλυτικό κι εφόσον είναι <15000ευρώ αποτελούν μια παράβαση.


a. Ναι θα γίνει μία δήλωση.
b. Από τη στιγμή που η επικρατούσα χρήση του κτιρίου είναι κατοικία, τα τμήματα που έχουν χρήση κατοικίας δηλώνονται στην κατηγορία 1.
c. Δεν μπορεί να πάει κατηγορία 1 λόγω χρήσης, δεν μπορεί να πάει κατηγορία 2 λόγω του ότι επί της ιδιοκτησίας υπάρχουν αυθαίρετα που κατασκευάστηκαν μετά την 01.01.1983, δεν μπορεί να πάει κατηγορία 4 λόγω του ότι δεν υπάρχει οικοδομική άδεια. Συνεπώς θα πάει κατηγορία 5.
d. Ναι
e. Ναι, σύμφωνα με την εγκύκλιο 4 εδάφιο 33
f. Μπορείτε να το αντιμετωπίσετε και έτσι και να επιλέξετε κατηγορία 5. Επειδή όμως η pergola μπορεί να τακτοποιηθεί και ως παράβαση κατηγορίας 3, ανεβάζοντας μάλλον κατά 500€ το πρόστιμο, μπορείτε να την δηλώσετε έτσι (κατηγορία 3), κερδίζοντας την οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση….


384.🔗
Σε παραδοσιακό τμήμα πόλης υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή μετά τον χαρακτηρισμό του τμήματος ως παραδοσιακό. Σύμφωνα με το άρθρο 13 απαιτείται τεχνική έκθεση του μηχανικού στην οποία αναλύεται ότι η κατασκευή προσαρμόζεται και δεν αντίκειται στους γενικούς μορφολογικούς κανόνες που τίθενται από τις ειδικές διατάξεις. Στην περίπτωση που δεν συμφωνεί στο σύνολο των γενικών μορφολογικών κανόνων, και ειδικότερα στις αναλογίες και το υλικό των ανοιγμάτων πως αντιμετωπίζεται; (Συγκεκριμένα έχουν τοποθετηθεί υαλοστάσια στο σύνολο της πρόσοψης, ενώ στο ΦΕΚ του χαρακτηρισμού αναφέρεται ότι τα κουφώματα θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένες αναλογίες). Αναφέρεται ότι «δύναται» να προσαρμοστεί και προτείνονται από τον μηχανικό κάποιες εργασίες; (στην προκειμένη περίπτωση αντικατάσταση κουφωμάτων)


Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13, θα πρέπει να προσκομισθεί τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού στην οποία αναλύεται ότι η αυθαίρετη κατασκευή προσαρμόζεται και δεν αντίκειται στους γενικούς μορφολογικούς κανόνες που τίθενται από τις ειδικές διατάξεις.
Από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτή η τεχνική έκθεση δεν είναι δυνατή η υπαγωγή και το παράδοξο είναι ότι δεν υπάρχει τρόπος ένταξης των συγκεκριμένων κατασκευών.
Θα πρέπει να υπουργείο να δώσει τη δυνατότητα και σε αυτές τις περιπτώσεις αίτησης στην επιτροπή του άρθρου 12 και από εκεί να δίνονται οι οδηγίες για τις εργασίες προσαρμογής δυνάμει του 25.5.
Το θέμα έχει προωθηθεί στο ΥΠΕΚΑ.


385.🔗
Ιδιοκτήτης αγόρασε αγροτεμάχιο το 1969 και το 1970 προχώρησε με δική του ενέργεια στον καθορισμό αιγιαλού, παράλιας και παλαιού αιγιαλού. Το 1988 καθορίζεται με νέο ΦΕΚ με ενέργεια του υπ. Γεωργίας ξανά ο αιγιαλός η παραλία και ο παλαιός αιγιαλός χωρίς να λάβει υπόψη τον παλιότερο καθορισμό και μάλιστα αναφέρεται στο συγκεκριμένο ΦΕΚ ότι καθορίζεται για πρώτη φορά αιγιαλός στην περιοχή. Το 1994 εκδίδεται οικοδομική άδεια που λαμβάνει υπόψη το ΦΕΚ του 1970, προφανώς μη γνωρίζοντας το ΦΕΚ του 1988. Το κτίριο τηρεί τις αποστάσεις από τον αιγιαλό και παραλία και για τα δυο ΦΕΚ μιας και σχεδόν συμπίπτουν, είναι όμως εντός παλαιού αιγιαλού σύμφωνα με το ΦΕΚ του 1988 καθώς αυτός τραβήχτηκε πολύ πιο πίσω. Μπορεί να γίνει υπαγωγή στον Ν.4178; δηλαδή το εμπράγματο δικαίωμα υφίσταται σύμφωνα με την παρ. Ζ του άρθρου 2;


Το εμπράγματο δικαίωμα του ιδιοκτήτη συστάθηκε το 1969. Ο καθορισμός του παλαιού αιγιαλού έγινε το 1988. Συνεπώς υφίσταται το εμπράγματο δικαίωμα.


386.🔗
Υπάρχει σε ισχύ οικοδομική άδεια για ανέγερση ισόγειας οικίας μετά υπογείου σε εκτός σχεδίου περιοχή. Ο ιδιοκτήτης έχει υλοποιήσει το περιτύπωμα, και την δόμηση σύμφωνα με την άδεια, και έχει επεκτείνει έναν επιχωμένο εξώστη, ένα ημιυπαίθριο χώρο, έχει αλλάξει θέση σε ένα εξώστη (διατηρώντας τις ίδιες διαστάσεις) και δεν έχει διαμορφώσει το περιβάλλοντα χώρο όπως προβλεπόταν από την άδεια. Το υλοποιημένο ύψος της οικοδομής (άνω μέρος της πλάκας οροφής ισογείου) σήμερα είναι στο +5,20 μ. από το σημείο αφετηρίας μέτρησης (σημερινή διαμόρφωση).
Η οικοδομική άδεια προέβλεπε ύψος οικοδομής στο +4,70μ. και η στάθμη του δαπέδου του ισογείου στο +0,50μ.. Επομένως το ύψος του ισογείου (από το δάπεδο έως το άνω μέρος της οροφής) ήταν (στην άδεια) και είναι (υλοποιημένο) 4,20 μ.> 4.00 μ. (επιτρεπόμενο ύψος μονώροφου, εκτός σχεδίου δόμηση).
i. Για την υπαγωγή στο Ν.4178 και τον υπολογισμό της Υ.Υ. θα συγκριθεί το +5,20 μ. (υλοποιημένο), με το +4,70 μ. (επιτρεπόμενο οικοδομικής άδειας) ή με το +4.00μ. (επιτρεπόμενο πολεοδομικών διατάξεων);
ii. Νομιμοποιείται ο μηχανικός της υπαγωγής να ελέγξει την πράξη της διοίκησης; το +4,70μ. (επιτρεπόμενο οικοδομικής άδειας) αντί +4.00 μ. (επιτρεπόμενο πολεοδομικών διατάξεων), και αν δεν το κάνει με ποιόν τρόπο μπορεί να τακτοποιηθεί το σφάλμα της οικοδομικής άδειας και της σύμφωνα με αυτήν κατασκευασμένης οικοδομής; (ανάκληση αδείας και υπαγωγή στο 4178 βάσει του αρθρ. 23 παρ. 6;).


i. Η σύγκριση για τον υπολογισμό των συντελεστών υπέρβασης γίνεται πάντα με τα επιτρεπόμενα που ισχύουν σήμερα στο οικόπεδο / γήπεδο.
ii. Κάθε πράξη την Διοίκησης που δεν έχει ανακληθεί, θεωρείται ισχυρή. Για περαιτέρω ενέργειες σας ως προς την ισχύ της, θα πρέπει να συνεννοηθείτε με τον ιδιοκτήτη και την Υ.ΔΟΜ..


387.🔗
i. Τι δηλώνουμε ως επικρατούσα χρήση και τι είδος χρήσεις στις δυο κάτωθι περιπτώσεις :
Πρόκειται να τακτοποιηθεί ισόγειος χώρος στάθμευσης κατοικιών σε οικόπεδο όπου υπάρχει 4ώροφη πολυκατοικία με ισόγεια καταστήματα και τρεις ορόφους κατοικιών των οποίων η επιφάνεια είναι μεγαλύτερη των καταστημάτων.
ii. Πρόκειται να τακτοποιηθεί επέκταση ισογείου καταστήματος σε πολυκατοικία όπου οι όροφοι των κατοικιών έχουν επιφάνεια μεγαλύτερη του ισογείου καταστήματος ως έχει σήμερα.


Κατά τη συμπλήρωση του δήλωσης στην πλατφόρμα ως επικρατούσα χρήση ΔΕΝ δηλώνεται η επικρατούσα χρήση του κτιρίου αλλά δηλώνετε την επικρατούσα υφιστάμενη χρήση της ιδιοκτησίας που ρυθμίζετε και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του προβλεπόμενου παραβόλου βάσει της παρ. 10 άρθρου 11. (οδηγίες ΤΕΕ, παράγραφος 14).
Στο φύλλο καταγραφής ως χρήση επιλέγετε η υφιστάμενη χρήση του τμήματος που δηλώνετε. Συνεπώς:
i. Επικρατούσα χρήση και χρήση στο Φ.Κ.: κατοικία (από τη στιγμή που οι χώροι αυτοί χρησιμοποιούνται ως βοηθητικοί χώροι κατοικίας)
ii. Επικρατούσα χρήση και χρήση στο Φ.Κ.: υπηρεσίες


388.🔗
Παρακαλώ πολύ, αν γνωρίζετε, να με ενημερώσετε για τα παρακάτω θέματα που αφορούν την συμπλήρωση του Δελτίου Ελέγχου Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου. Όπως αναφέρεται στις σχετικές οδηγίες, το ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. συμπληρώνεται “για το κτίριο ως σύνολο”. Τα ερωτήματα λοιπόν είναι τα εξής:
i. Σε περίπτωση που μια ιδιοκτησία αποτελείται από δυο ή περισσότερα ανεξάρτητα κτίρια (πχ ένα κτίσμα κατοικίας και μια ανεξάρτητη αποθήκη), τότε καλούμαστε να συμπληρώσουμε μόνο ένα ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. ή τόσα ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. όσα είναι και τα ανεξάρτητα κτίρια;
ii. Σε περίπτωση εξ αδιαιρέτου οικοπέδων, όπου οι επιμέρους ιδιοκτησίες διαμορφώνουν ένα ενιαίο κτίριο (ενοποίηση κατ' επέκταση μέσω κάποιου ημιυπαιθρίου ή απλώς μέσω ενός κοινού τοίχου), τότε συμπληρώνουμε ένα ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. για την ιδιοκτησία που μας αφορά ή για το σύνολο των ιδιοκτησιών;


i. Συμπληρώνονται τόσα δελτία όσα και τα στατικώς ανεξάρτητα κτίρια.
ii. Η απάντηση είναι η ίδια.


389.🔗
Σε οριζόντια ιδιοκτησία, έχω τις εξής περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών, με τον αντίστοιχο τρόπο υπολογισμού και την αντίστοιχη κατηγορία:
i. Ημιυπαίθριος που προβλεπόταν στην Ο.Α., εντός προκηπίου: αναλυτικός, κατηγορία 5
ii. Δημιουργία νέου ημιυπαιθρίου που δεν υπήρχε στην Ο.Α., εντός προκηπίου: αναλυτικός, κατηγορία 5
iii. Δημιουργία νέου ημιυπαιθρίου που δεν υπήρχε στην Ο.Α., σε άλλο σημείο της Ο.Ι., που δεν παραβιάζει κάποια απόσταση, αναλυτικός , κατηγορία 4.
Ο συνολικός προϋπολογισμός <15000€ άρα μία λοιπή παράβαση. Εισάγω λοιπόν στο Σύστημα 3 φύλλα καταγραφής με την αντίστοιχη κατηγορία για κάθε Φ.Κ., οι οποίες εμπεριέχονται σε 1 λοιπή παράβαση, άρα τσεκάρω 1 συνολικά λοιπή παράβαση. Πιστεύετε ότι έχω εισάγει σωστά τις παραπάνω αυθαίρετες κατασκευές;


Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 4, εδάφιο 10 παράγραφος Α, οι αυθαίρετες κατασκευές των οποίων το πρόστιμο υπολογίζεται με αναλυτικό, κατατάσσονται σε κατηγορία σύμφωνα με το παρακάτω:
Κατηγορία 1 προ 1975,
Κατηγορία 2 προ 1983,
Κατηγορία 4 σε οικόπεδο/γήπεδο µε οικοδοµική άδεια,
Κατηγορία 5 σε οικόπεδο/γήπεδο χωρίς οικοδοµική άδεια.
Στην περίπτωση σας έχετε κατασκευή αυθαίρετων Η/Χ σε οικόπεδο στο οποίο υπάρχει άδεια. Συνεπώς θα επιλεγεί η κατηγορία 4, ανεξαρτήτως του αν ο προς τακτοποίηση Η/Χ βρίσκεται εντός του προκηπίου.


390.🔗
Όσον αφορά την εφαρμογή του μειωτικού συντελεστή 50% ισχύει η διατύπωση στο σώμα του Νόμου «για όλους τους χώρους σε υπόγειες στάθμες» ή της Εγκυκλίου 4/13 «σε νομίμως υφιστάμενες υπόγειες στάθμες»;


Ο ορισμός της υπόγειας στάθμης, όπως αναφέρεται τόσο στο σώμα του νόμου όσο και στην τροποποίηση του παραρτήματος Α, είναι γενικός και δεν ορίζεται κάπου αναλυτικότερα.
Η αναφορά στην εγκύκλιο 4 είναι αναλυτική και σαφής (παρότι άδικη).
Από τη στιγμή που δεν θα υπάρξει κάποια άλλη διευκρίνιση, άποψη μου είναι να ακολουθείται η αναφορά της εγκυκλίου 4.
Υπάρχει και η άποψη (η οποία έχει λογική), επειδή η τροποποίηση του παραρτήματος Α δημοσιεύθηκε μετά την εγκύκλιο 4, να δηλώνονται με μειωτικό συντελεστή και τα αυθαίρετα υπόγεια για τα οποία η οροφή τους πληροί τις προϋποθέσεις του υπόγειου ορόφου.


391.🔗
Στις κατηγορίες 1 και 2 μπορεί να γίνει υπαγωγή κτισμάτων αποκλειστικά βάσει της χρήσης τους και του χρόνου κατασκευής τους, ανεξαρτήτως αν έχουν οικοδομική άδεια ή όχι και ανεξαρτήτως αν παραβιάζουν Δ, δ και προκήπιο;


Ναι, δεν αποτελούν προϋποθέσεις για τις κατηγορίες 1 και 2, ούτε η οικοδομική άδεια, ούτε η παραβίαση πλάγιων αποστάσεων ή της οικοδομικής γραμμής.


392.🔗
Σε διώροφη κατοικία με οικοδομική άδεια του 1980 που βρίσκεται εκτός σχεδίου και εντός οικισμού προϋφιστάμενου του 1923, από το νέο τοπογραφικό είδα ότι έχει στρίψει το κτίριο εκτός νομίμου περιγράμματος κατά λίγες μοίρες γύρω από τη μια του γωνία. Η στροφή αυτή είχε σαν αποτέλεσμα να μπουν δύο μπαλκόνια κατά ένα ποσοστό μέσα στο Δ. Το κτίριο όμως δεν έχει μπει μέσα στο Δ παρά ένα μικρό τμήμα του βρίσκεται εκτός νομίμου περιγράμματος. Το ερώτημα είναι πώς αντιμετωπίζεται αυτή η περίπτωση; Προφανώς δεν μπορεί να μπει κατηγορία 3 λόγω της παράβασης του Δ των μπαλκονιών. Ούτε κατηγορία 2 μπορεί να μπει λόγω παραβάσεων που υλοποιήθηκαν μετά το 1983. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης αυτής της περίπτωσης;
Γιατί στην απάντηση της ερώτησης 200 μιλάτε γενικά ότι πρέπει να τακτοποιηθεί το τμήμα εκτός κάλυψης αλλά δεν λέτε με ποιο τρόπο. Ότι είναι εκτός νομίμου περιγράμματος αλλά δεν παραβιάζει το Δ (το κτίριο δηλαδή) υπολογίζεται με αναλυτικό; Ή ως μία παράβαση; Ή με άλλο τρόπο; (πχ υπέρβαση δόμησης – κάλυψης;). Και το μπαλκόνι πώς υπολογίζεται; Με αναλυτικό λόγω Δ; Επίσης στο ίδιο κτίριο το ισόγειο (2 όροφοι συνολικά) στην άδεια είχε ύψος 3,70μ και τελικά υλοποιήθηκε 3,05μ. Αυτό αποτελεί παράβαση και αν ναι πώς αντιμετωπίζεται;


Ευκαιρίας δοθείσης, ας δούμε ξανά αναλυτικά την παράγραφο Γ.ιε του άρθρου 9.
Αλλαγή θέσης του προβλεπομένου με οικοδομική άδεια κτιρίου σε άλλη θέση εφόσον δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις ή αλλαγή θέσης του προβλεπομένου με οικοδομική άδεια κτιρίου σε άλλη θέση λόγω κατασκευής με εσφαλμένη αναστροφή της κάτοψης σε νόμιμη θέση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται η τελική στάθμη του εδάφους.
Για να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν την παράγραφο αυτή θα πρέπει:
i. Το κτίριο να είναι ίδιο με αυτό που προβλέπεται στην άδεια
ii. Να μην παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις
iii. Να μην μεταβάλλεται η τελική στάθμη του εδάφους.
Θεωρώντας ότι τα i και iii ισχύουν (δεν προκύπτει το αντίθετο από την περιγραφή), μένει να δούμε αν ισχύει το ii. Τα μπαλκόνια λοιπόν τόσο το 1980 (αναφορά για ιστορικούς λόγους) όσο και σήμερα μπορούν να βρίσκονται εντός του Δ.
Συνεπώς πιστεύω ότι το κτίριο σας είναι σε σύννομη θέση και μπορεί να τακτοποιηθεί (με την αίρεση των i και iii) ως παράβαση της κατηγορίας 3.


393.🔗
Πρόκειται για τις περιπτώσεις κτιρίων που έχουν κατασκευασθεί με το ΓΟΚ73. Τα κτίρια αυτά έχουν σύμφωνα με την εκδοθείσα οικοδομική άδεια κλειστούς εξώστες (erker) πάνω από κοινόχρηστους χώρους, σε ύψος πάνω από 3 μέτρα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 84 του ΓΟΚ 73. Το ερώτημα έχει να κάνει με τη δυνατότητα τακτοποίησης τμημάτων κλειστών εξωστών, που βρίσκονται πάνω από κοινόχρηστο χώρο, στην περίπτωση που αυτοί έχουν κατασκευασθεί με μεγαλύτερες διαστάσεις από τις προβλεπόμενες στην οικοδομική άδεια.
Δηλαδή αν ο κλειστός εξώστης κατασκευάσθηκε με πλάτος 0,40 μ και μήκος 5,00 μ., έναντι πρόβλεψης βάσει της οικοδομικής άδειας για πλάτος 0,40 και μήκος 4,40 μ.


Πάνω από κοινόχρηστο χώρο μπορούν να τακτοποιηθούν μόνο ανοιχτοί εξώστες (με ότι περιορισμούς θέτει η παράγραφος Γ.δ του άρθρου 9). Από εκεί και πέρα θα πρέπει να δείτε άμα η αυθαίρετη κατασκευή σας εμπίπτει σε κάποια από τις εξαιρέσεις στις οποίες επιτρέπεται η τακτοποίηση εντός κοινόχρηστου χώρου. Στην περίπτωση σας μπορεί να ελεγχθεί η Γ.ιστ του άρθρου 9. (στην περίπτωση σας δεν σας καλύπτει).
Η άλλη λύση είναι να νομιμοποιήσετε (αν αυτό είναι εφικτό) με τις διατάξεις που ίσχυαν τότε.


394.🔗
Κτίσμα με αυθαιρεσίες εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. Στο οικόπεδο υπάρχει μεταλλικός πυλώνας της ΔΕΗ και μέσα από το οικόπεδο διέρχονται αγωγοί μεταφοράς ρεύματος υψηλής τάσης. Στο άρθρο 2, παρ. 2 περ. ιζ του Νόμου 4178/13 υπάρχει απαγόρευση υπαγωγής μόνον για τα εκτός σχεδίου. Μπορεί το ακίνητο αυτό που είναι εντός σχεδίου να υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4178/13 για ρύθμιση;


Η περίπτωση ιζ μιλάει καθαρά για απαγόρευση υπαγωγής σε εκτός σχεδίου ή εκτός οικισμού.
Από εκεί και πέρα ελέγξετε άμα η τάση είναι 150kW. Μου φαίνεται λίγο περίεργο τέτοιος αγωγός να βρίσκεται εντός πολεοδομικού ιστού.


395.🔗
Κτίσμα με Ο.Α. εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με υπερβάσεις. Κατά την έκδοση της άδειας δεν είχε οροθετηθεί ο οικισμός και η άδεια εκδόθηκε με όρους εντός σχεδίου. Εκτός αυτού το "οικόπεδο" επί του οποίου εκδόθηκε η άδεια είναι τμήμα (το μισό) του αγροτεμαχίου βάσει τίτλου. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει οικοδομική άδεια για όλες τις αυθαιρεσίες που ρυθμίζω μέσω του 4178/13. Έχω υπέρβαση δόμησης και κάλυψης και υπάρχει υπέρβαση ύψους σε σχέση με το εγκεκριμένο από την άδεια ύψος και στο σύννομο τμήμα του ισογείου. Με δεδομένο ότι το χωρίς οικοδομική άδεια είναι στα γενικά στοιχεία υπαγωγής, θα πρέπει όλο το ισόγειο σύννομο και καθ΄ υπέρβαση τμήμα, να υπαχθεί σαν αυθαίρετο χωρίς οικοδομική άδεια λόγω της υπέρβασης ύψους σε σχέση με την άδεια;


Αν δεν γίνεται κάποια παρερμηνεία των γραφόμενων σας, μιλάτε για μία άδεια που ναι μεν εκδόθηκε κακώς αλλά δεν έχει ανακληθεί. Επομένως ότι προβλέπεται στην άδεια, ΔΕΝ τακτοποιείται.
Για να δηλώσετε ΟΧΙ στο κελί της άδειας θα πρέπει να ισχύει κάποιο από τα (α), (β) ή (γ) του τροποποιημένου παραρτήματος του πεδίου Οικοδομική Άδεια.

Άμα δηλώσετε ΟΧΙ στο πεδίο αυτό, το κελί με την ΥΔ γίνεται μη επεξεργάσιμο.
Σε περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση ύψους σε νόμιμο τμήμα δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα.
Ενώ θα έπρεπε το πρόστιμο να υπολογισθεί με 0,20 ή 0,40, αυτό υπολογίζεται με 1,20 ή 1,40 δηλαδή σαν να έχουμε ΚΑΙ υπέρβαση δόμησης.
Το θέμα έχει γνωστοποιηθεί στο κεντρικό ΤΕΕ εδώ και αρκετό καιρό.


396.🔗
Διώροφο κτίσμα με κατοικία εμβαδού 155m2 στον όροφο και αποθήκη εμβαδού 161m2 στο ισόγειο. Το κτίσμα είναι προϋφιστάμενο της 09.06.1975 σύμφωνα με βεβαίωση της ΔΕΗ, η οποία αναφέρεται γενικά σε "ακίνητο συνολικού εμβαδού 130μ2". Μπορώ να κάνω υπαγωγή της κατοικίας ορόφου στην κατηγορία 1 και της αποθήκης του ισογείου στην κατηγορία 2;


Από τη στιγμή που θα διαπιστώσετε ότι το κτίριο σας είναι κατασκευασμένο προ 09.06.1975, τότε μπορείτε να το εντάξετε στην κατηγορία 1. Είναι δύσκολο να σας πει κάποιος ότι η βεβαίωση της ΔΕΗ σας καλύπτει. Είναι ισχυρό έγγραφο αλλά το τι ακριβώς υπάρχει πίσω το «συνολικό εμβαδό 130m2” δεν είναι εύκολο να διαπιστωθεί από εδώ. Εσείς που έχετε ιδία αντίληψη θα μπορέσετε να το δείτε ως προς το χρόνο ολοκλήρωσης.
Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να εξετάσετε την χρήση του ισογείου. Αν το ισόγειο αποτελεί βοηθητικό χώρο της κατοικίας τότε μπορείτε να τον εντάξετε και αυτόν στην κατηγορία 1.


397.🔗
Οριζόντια ιδιοκτησία, πληροί τη δέσμευση της κατηγορίας 4 δηλ. 40-40-20. 'Όμως οι αυθαίρετες κατασκευές είναι εντός προκηπίου. Διατηρεί την κατηγορία 4 με επισήμανση στην Τεχνική έκθεση ή κατατάσσεται πλέον στην κατηγορία 5;


Δεν μπορεί να μπει αυθαίρετη κατασκευή εντός του προκηπίου στην κατηγορία 4.
Δεν θα επιτραπεί ούτε από το σύστημα (Φ.Κ. με κατηγορία 4 και με συντελεστή υπέρβασης πρασιάς δεν προχωράει.)


398.🔗
Ακίνητο σε οικισμό κάτω των 2.000 κατοίκων με μονοκατοικία 95m2 και αγροτικές αποθήκες και έναν στάβλο συνολικού εμβαδού αποθηκών και στάβλου 210m2 με αυθαιρεσίες. Το ακίνητο έχει κατασχεθεί και ανήκει σε Τράπεζα. Δεν υπάρχει κάποια σύσταση ιδιοκτησίας. Στην κατασχετήρια έκθεση αναφέρεται μόνον η μονοκατοικία και αυτήν την στιγμή το ακίνητο είναι μισθωμένο και δεν υπάρχει αγροτική χρήση. Κάνω υπαγωγή του στάβλου και των αποθηκών ως άλλη κατοικία. Για την υπαγωγή του στάβλου και των αποθηκών που είναι σε εμβαδόν πολύ μεγαλύτερα από την κατοικία χρειάζεται τεχνική έκθεση για τον ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο του πίνακα των γειώσεων; Επισημαίνω ότι όλα τα κτίσματα είναι παλιά, υπάρχει φυσικά μία παροχή ΔΕΗ για όλα τα κτίσματα και η μόνη εγκατάσταση που υπάρχει στις αποθήκες και τον στάβλο είναι από μία λάμπα.


Το ερώτημα θέτει αρκετά ζητήματα. Καταρχήν η απαίτηση ή όχι της βεβαίωσης για τα Η/Μ εξαρτάται από την κατηγορία (λέτε ότι τα κτίσματα είναι «παλιά», η κατηγορία 2 ΔΕΝ απαιτεί την βεβαίωση, όπως και η 1 εξ’ ορισμού αφού μιλάμε για κατοικίες) και την χρήση, αφού η βεβαίωση απαιτείται για όλες τις χρήσεις πλην της κατοικίας.
Επομένως αν δηλώσετε τον στάβλο ως άλλη κατοικία (δείτε την άποψη στην Ε/Α 314, μπορεί να χαρακτηρίζεται υπερβολικό αλλά δεν υπάρχει κάτι άλλο στον νόμο) ουσιαστικά θα θεωρήσετε τον στάβλο ως βοηθητικό χώρο της κατοικίας και κατά την γνώμη μου ΔΕΝ θα απαιτηθεί η βεβαίωση του αρμόδιου μηχανικού για τα Η/Μ..


399.🔗
Τμήμα σε προ του '75 κατοικία, βρίσκεται εντός προκηπίου. Η κατοικία διατηρεί την κατηγορία 1 ή επειδή τμήμα της βρίσκεται σε προκήπιο πρέπει να καταταχθεί ολόκληρη σε δυσμενέστερη κατηγορία; Επίσης εξαιρείται της κατεδάφισης ολόκληρη η κατοικία ή μόνο αυτό το τμήμα της που βρίσκεται εκτός προκηπίου;


Οι προϋποθέσεις της κατηγορίας 1 είναι δύο και αφορούν την χρήση (κατοικία σε κτίριο με επικρατούσα χρήση κατοικίας) και την παλαιότητα (ολοκλήρωση προ 09.06.1975). Το αποτέλεσμα της υπαγωγής στην κατηγορία 1 είναι η οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση χωρίς καμία αίρεση.
Συνεπώς για το παράδειγμα μπορεί να γίνει υπαγωγή στην κατηγορία 1 και να υπάρξει οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση για το σύνολο της αυθαίρετης κατασκευής, ανεξαρτήτως του ότι τμήμα του βρίσκεται εντός του προκηπίου.


400.🔗
Σε περίπτωση άδειας οικοδομής προσθήκης κατ’ επέκταση ή καθ’ ύψος σε υφιστάμενο κτίριο χωρίς να υπάρχει προηγούμενη οικοδομική άδεια για το υφιστάμενο κτίριο το οποίο επιπλέον έχει κατασκευαστεί μετά το 1955, ποια η νομιμότητα του υφιστάμενου κτιρίου;
Έστω μια περίπτωση άδειας οικοδομής του 1980 επέκτασης σε υφιστάμενο κτίριο του 1965, εφόσον η άδεια εκδόθηκε και στα εγκεκριμένα σχέδια φαίνεται το υπάρχον κτίριο κανονικά αλλά χωρίς μέσα στο φάκελο να υπάρχει νομιμοποιητικό έγγραφο για το υπάρχον κτίριο ούτε παλιότερη οικοδομική άδεια, εγώ ως ιδιώτης μηχανικός που καλούμαι να πω τι είναι αυθαίρετο τι θα ισχυριστώ; Ότι η άδεια επέκτασης έχει εκδοθεί με ψευδή στοιχεία και άρα όλο είναι αυθαίρετο ή δεν κρίνω εγώ την υπηρεσία για το πως εκδόθηκε η άδεια (αυτή η εκδοχή γενικά ισχύει στο νόμο 4178) απλά κοιτάζω τα εγκεκριμένα σχέδια και την πραγματικότητα με αποτύπωση. άρα εδώ αφού το υπάρχον κτίριο αναφέρεται στα σχέδια εγώ το θεωρώ νομίμως υφιστάμενο και όχι αυθαίρετο;


Είναι λίγο δύσκολο να δοθεί απάντηση σε ένα τέτοιο ερώτημα γιατί κάθε περίπτωση μπορεί να έχει τις ιδιαιτερότητες τις.
Π.χ. μπορεί το κτίριο του 1965 να εντάσσεται στην περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του 720/1977, δηλαδή το κτίριο σας να βρίσκεται σε οικισμό προ του 1923 που να έχει χαρακτηριστεί από τον νομάρχη ως περιοχή ορεινή απομακρυσμένη ή θεομηνιόπληκτη ή στην παραμεθόριο.
Επίσης δείτε άμα η άδεια σας υπόκειται σε μελλοντικό έλεγχο (λογικά έτσι θα είναι λόγω της ημερομηνίας).
Σε περίπτωση λοιπόν που δεν προκύψει από πουθενά η νομιμότητα του κτίσματος του 1965 και η άδεια υπόκειται σε μελλοντικό έλεγχο, είμαι της γνώμης να μην προχωρήσετε την δήλωση θεωρώντας την άδεια του 1980 ως «νομιμοποιητικό» έγγραφο της κατασκευής του 1965, αλλά να ζητήσετε την γνώμη της ΔΟΚΚ ή του ΥΠΕΚΑ μέσω του help desk που θα λειτουργήσει.


401.🔗
Για την έγκριση δόμησης και κατά συνέχεια της άδειας δόμησης απαιτείται στην Υ.ΔΟΜ η προσκόμιση τίτλων ιδιοκτησίας του ακινήτου. Το ερώτημα μου είναι τι γίνεται με την ισχύ ή όχι της εγκυκλίου (7/92). Δεν έχω αναληφθεί κάπου να απαγορεύεται ρητά και εφόσον δεν απαγορεύεται άρα επιτρέπεται. Η περίπτωση μου είναι οικόπεδο εντός στάσιμου οικισμού άρτιο κατά κανόνα με υφιστάμενο ισόγειο πριν το έτος 1983 (θεωρείται νόμιμο) και επί του ισογείου αυτού κατασκευάστηκε αυθαίρετο καθ' ύψος (ανεξάρτητος όροφος με χρήση κατοικίας) το οποίο του έκανα υπαγωγή στον Ν4014/11 προς έκδοση άδειας νομιμοποίησης του. Το οικόπεδο αυτό άρτιο κατά κανόνα στερείται τίτλους ιδιοκτησίας. Για να υλοποιήσει ο ιδιοκτήτης τίτλους ιδιοκτησίας πρέπει να προβεί στην πληρωμή του 30% του προστίμου του αυθαίρετου για να του εκδώσω βεβαίωση ή να του δώσω γραπτή εκτός του συστήματος ότι έχει ενταχθεί στον Ν.4014/2011 και μεταφερόμενος στον Ν.4178/2013 προς έκδοση οικοδομικής άδειας. Δύναται όμως αντί τίτλους ιδιοκτησίας να προσκομίσω τα τρία δικαιολογητικά της εγκυκλίου (7/92) εφόσον το οικόπεδο είναι άρτιο κατά κανόνα και δεν υφίσταται περίπτωση έρευνας κατά παρέκκλιση (θα μπορούσε κατά την άποψη και σε αυτή την περίπτωση). Παρακαλώ απαντήστε μου γιατί ο πελάτης μου έχει δικαστήριο σε ένα μήνα για το αυθαίρετο και δεν γνωρίζω ακόμη πως θα το αντιμετωπίσω. Στον ορεινό όγκο εδώ στον νομό Άρτας οι αρκούδες πλεονάζουν αριθμητικά των τίτλων ιδιοκτησιών και η εγκύκλιος (7/92) βοηθούσε στον όγκο αυτόν διότι οι περιπτώσεις παράνομων κατατμήσεων κληροτεμαχιών δεν υπήρχαν.


Το σημαντικό θέμα για τον 4178 είναι ότι σε καμία περίπτωση ΔΕΝ θα δώσετε χειρόγραφη βεβαίωση.
Απαγορεύεται δια ροπάλου. ΜΟΝΟ στην περίπτωση αδυναμίας του συστήματος και μετά από ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ. Άμα θέλετε να εκδώσετε βεβαίωση μπορείτε να κάνετε χρήση της παραγράφου 2 του άρθρου 23 με τον τρόπο που αναλύεται στην εγκύκλιο 4 εδάφιο 40.
Το άλλο θέμα ΔΕΝ αφορά τον 4178. Η εγκύκλιος 7/1992 δεν έχει αντικατασταθεί από κάτι άλλο και βρίσκεται ακόμα σε ισχύ. Δεν μπορώ να αντιληφθώ επακριβώς τι ζητάτε. Η παράγραφος 6 έχει ως αντικείμενο «τις περιπτώσεις που ζητείται η κατά παρέκκλιση αρτιότητα γηπέδου για το οποίο δεν υφίσταται τίτλος κυριότητας ή ο υπάρχων τίτλος δεν αποδεικνύει τον χρόνο δημιουργίας του». Εσείς ζητάτε να προσκομίσετε τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, αντικαθιστώντας τον τίτλο ιδιοκτησίας; Δεν γνωρίζω να σας πω. Από τα λεγόμενα σας αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το κάνατε κατά το παρελθόν;
Επικουρικά μπορείτε να δείτε τα εξής:
i. Έγγραφο 24169/5864/2001
ii. Έγγραφο 25171/2004
iii. Ν.3242/2004 παράγραφος 3 του άρθρου 13
iv. Έγγραφο 27740/2005
v. Εγκύκλιος 53125/39/2008


402.🔗
Έστω ότι έχω μοναδική παράβαση σε ένα ακίνητο, μια λοιπή παράβαση με αναλυτικό (π.χ. εξώστες, Η/Χ χώροι, στέγαστρα κ.λπ.) και είναι κατηγορία 5 διότι δεν υπάρχει άδεια αλλά ούτε και παλαιότητα. Ποια είναι τα δικαιολογητικά υπαγωγής; Κρίνονται με βάση την κατηγορία;
δηλαδή εδώ που είμαι κατηγορία 5 θέλει και σχέδια δηλαδή τοπογραφικό, κάτοψη και τομή;


Σε αυτές τις περιπτώσεις που υποβάλλονται παραβάσεις αποκλειστικά αυτής της κατηγορίας δεν υποβάλλονται τα δικαιολογητικά iii, iv και v, της παρ. 6 του άρθρου 11. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατατίθενται κανονικά.


403.🔗
Σύμφωνα με την παράγραφο 15 του άρθρου 25 του Ν.4178/2013 αναμένεται υπουργική απόφαση για τον καθορισμό των διευκρινήσεων για τις αλλαγές χρήσεις σε ρυμοτομούμενα κτήρια σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΝΟΚ. Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να εκδοθεί και αν γνωρίζετε αν πρόκειται να εκδοθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.


Η Υ.Α. εκδόθηκε και βρίσκεται εδώ.


404.🔗
Έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια σε εκτός σχεδίου γήπεδο για κτήριο γραφείων διώροφο συνολικής επιφανείας 500τμ (<600τμ μέγιστο επιτρεπόμενο της περιοχής για επαγγελματική χρήση). Έχει γίνει αυθαίρετη αλλαγή χρήσης από γραφεία σε κατοικία μόνο στον α' όροφο (επιφάνεια 180τμ) εντός του νομίμου περιγράμματος του κτηρίου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορώ να εφαρμόσω το άρθρο 19 παρ. 5 του Ν.4178/2013 μόνο (αλλαγή χρήσης κύρια σε κύρια εντός του νομίμου περιγράμματος του κτηρίου), για τακτοποίηση για 30 χρόνια της κατοικίας του α' ορόφου καθώς το ισόγειο συνεχίζει να λειτουργεί ως γραφεία. Σας ρωτάω διότι στο παράδειγμα της Εγκ. 4/2014 (άρθρο 19, σελ.10) γίνεται αλλαγή χρήσης σε όλο το κτήριο και στην προκειμένη περίπτωση δεν έχω αλλαγή χρήσης σε όλο το κτήριο, αλλά σε μέρος αυτού, από κύρια σε κύρια χωρίς να υπερβαίνει τα 200τμ που είναι τα μέγιστα επιτρεπόμενα για κατοικία για εκτός σχεδίου δόμηση στην περιοχή.


Λόγω της μικτής χρήσης πάλι τα επιτρεπόμενα είναι 200m2 τα οποία καλύπτονται από τα 320m2 των γραφείων που λειτουργούν σήμερα. Θα χρησιμοποιήσετε την παράγραφο 5 του άρθρου 19 το οποίο αναφέρεται σε περιπτώσεις από την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης επέρχεται αύξηση του συντελεστή δόμησης. (σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει χρήση της παραγράφου 5β του άρθρου 18).


405.🔗
Σε μία τριώροφη οικοδομή είμαστε τρεις ιδιοκτήτες Στην οικοδομή υπάρχουν μικροαυθαιρεσίες. Η πολεοδομία έκανε διακοπή εργασιών σε όλη την οικοδομή. Έχει γίνει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και ο καθένας μας έχει τα διαμερισματάκια του. Εγώ έκανα τακτοποίηση των αυθαιρέτων τμημάτων και ζητώ από την πολεοδομία να συναινέσει για να συνδεθώ με την ΔΕΗ .{σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4178/13. Η πολεοδομία δεν συναινεί με το αιτιολογικό ότι πρέπει και οι άλλοι δυο πρέπει να τακτοποιήσουν τις αυθαιρεσίες τους. Πιστεύω ότι η πολεοδομία έχει άδικο αλλά δεν ξέρω τι να κάνω. Τι με συμβουλεύετε;


Η ερώτηση έχει πολλά ασαφή σημεία ή μάλλον καλύτερα δεν υπάρχουν όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες. Σε ποιο σημείο σας διέκοψαν τις εργασίες, πότε έγινε η σύσταση κ.λπ..
Η πολεοδομία καλώς έκανε διακοπή εργασιών από τη στιγμή που είχατε αυθαιρεσίες.
Σε κάθε περίπτωση η συνέχιση των υπολειπόμενων εργασιών ΑΠΑΙΤΕΙ την σχετική αναθεώρηση της άδειας και την συνέχιση των εργασιών. Αν δεν τηρήθηκε η διαδικασία αυτή τότε η ΥΔΟΜ θα πρέπει να σας επιβάλλει πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης για τις εργασίες αυτές και φυσικά να μην σας δώσει ρεύμα μέχρι την διευθέτηση του θέματος είτε με νομιμοποίηση είτε με τακτοποίηση. Κεντρικό λοιπόν ερώτημα είναι με ποιου τύπου διοικητική πράξη ολοκληρώσατε τις εργασίες.


406.🔗
Υπάρχει κατασκευή υπόστυλου στεγασμένου χώρου σε επαφή με την απόληξη του κλιμακοστασίου. Για να θεωρηθεί ο χώρος ημιυπαίθριος και να γίνει ο υπολογισμός του προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.5 (και τον υπολογισμό του προστίμου με αναλυτικό προϋπολογισμό) εξετάζεται σύμφωνα με τον ΓΟΚ 85 ή σύμφωνα με τον Ν.4067/12;


Το ότι ένας ημιυπαίθριος χώρος μπορεί να μην πληροί τις απαιτήσεις του ΓΟΚ 85 για να μην μετρήσει στον συντελεστή δόμησης (π.χ. να μην ισχύει το κριτήριο μήκους/βάθους) δεν αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού (με αναλυτικό) του προστίμου.


407.🔗
Σε υφιστάμενο λιθόκτιστο προ ‘55 κτίριο εκδόθηκε άδεια προσθήκης ορόφου. Κατά την κατασκευή δεν τηρήθηκε η στατική μελέτη και έγινε προσθήκη φερόντων στοιχείων (υποστυλώματα) περιμετρικά, εκτός του περιγράμματος του ισογείου, κάτω από εξώστες. Πως υπολογίζεται το πρόστιμο για τη τροποποίηση αυτή ; Με αναλυτικό προϋπολογισμό θεωρώντας ότι δεν αντιστοιχίζονται σε επιφάνεια;


Περιγράφετε μία αυθαιρεσία η οποία κατά τη γνώμη μου ΔΕΝ μπορεί να τακτοποιηθεί με τον Ν.4178. (νέος στατικός φορέας).


408.🔗
Υπάρχει υπαγωγή στον 3843 για ΗΧ με πρόστιμο 7000€. Έχουν πληρωθεί 2000€. Εφόσον μπορεί να βγει οικοδομική άδεια, αφού πληρωθεί το παράβολο του Ν.4178, τι γίνεται με το ανείσπρακτο των 5000€ του 3843;


Θα κάνετε μία αίτηση στην ΥΔΟΜ στην οποία θα λέτε ότι η αυθαίρετη κατασκευή θα τακτοποιηθεί μέσω 4178 (με άρθρο 23 παράγραφος 1) και η υπηρεσία από τη μεριά της θα κλείσει τον φάκελο.


409.🔗
Το ερώτημά μου αφορά υπαγωγή διατηρητέου κτίσματος στις διατάξεις του Ν. 4178/13 για τακτοποίηση. Σύμφωνα με το άρθρο 14 θα πρέπει να αποσταλούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στη Δ/νση Αρχιτεκτονικής του ΥΠΕΚΑ και θα εγκρίνεται το αίτημα από το ΚΕΣΑ. Στη συνέχεια μιλάει για αρμόδια Δ/νση Αρχιτεκτονικής και το ερώτημα που δημιουργείται είναι αν τα ακίνητα ας πούμε της Μακεδονίας θα αποστέλλονται απ΄ ευθείας από τον μηχανικό στην Αθήνα ή θα διαβιβάζονται από το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης όπως προβλέπεται για άλλα θέματα που εγκρίνονται από το ΚΕΣΑ. Ερώτημα επίσης υπάρχει στην μορφή με την οποία θα υποβληθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά δηλαδή σε ηλεκτρονική μορφή και που τελικά στο ΚΕΣΑ ή στη Δ/νση Αρχιτεκτονικής; Παρακαλώ για την βοήθειά σας αν υπάρχει κάποια διευκρίνηση για την διαδικασία υπαγωγής των διατηρητέων.


Από το εδάφιο 28 της εγκυκλίου 4 προκύπτει ότι θα σταλούν απευθείας στην Αθήνα. Ίσως καλύτερα να απευθυνθείτε προφορικά στην Δ/νση του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης (που είναι και αρκετά εξυπηρετική) μήπως και έχουν ορίσει κάποια άλλη διαδικασία.


410.🔗
Σε γήπεδο εκτός σχεδίου 1000τ.μ άρτιο κατά παρέκκλιση λόγω του ότι βρισκόταν στη ζώνη των 800μ από το κέντρο στάσιμου οικισμού ανεγέρθηκε οικοδομή (ισόγειο και όροφος) και έγινε σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας στους ορόφους. Στο διάγραμμα κάλυψης η υποχρεωτική απόσταση Δ ήταν 2.5 μ. Ο Μηχανικός έδειξε ότι η οικοδομή θα τοποθετηθεί 4 μέτρα από το πίσω όριο του γηπέδου (1.5 μέτρο επι πλέον της υποχρεωτικής απόστασης) . Στην πραγματικότητα η μια γωνία της πίσω πλευράς του κτιρίου απέχει 4 μέτρα ενώ η άλλη απέχει 2.5 μέτρα. Σήμερα η περιοχή είναι ΖΟΕ και δεν ισχύει η ζώνη των 800 μέτρων και το γήπεδο δεν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο (αρτιότητα 10000 τμ και 4000 τμ κατά παρέκκλιση). Σήμερα δεν είναι δυνατό να τηρηθούν οι αποστάσεις των 15 μέτρων αφού το γήπεδο είναι πολύ μικρό. Στο ακίνητο έχουν γίνει οι εξής αυθαιρεσίες:
i. Το κτίριο βρίσκεται σε λίγο διαφορετική θέση από την ΟΑ (η μια γωνία της πίσω πλευράς του κτιρίου απέχει 4 μέτρα ενώ η άλλη απέχει 2.5 μέτρα), αλλά είναι σε σύννομη θέση σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς του διαγράμματος κάλυψης της ΟΑ (το οποίο ήταν μετρημένο με μεζούρα και διαφέρει λίγο στη μορφή από την πραγματική κατάσταση αλλά όχι στο εμβαδό). Σήμερα δεν υπάρχει τέτοια θέση μιας και το γήπεδο είναι μη άρτιο και πολύ μικρό για να τηρηθεί το Δ=15μ.
ii. Στο ισόγειο και Α όροφο(αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες) έχουν μεγαλώσει οι διαστάσεις των πλευρών του έως 5% και το εμβαδόν του έχει αυξηθεί κατά λιγότερο από 2%.
iii. Στον Α όροφο (οριζόντια ιδιοκτησία) τα δυο μπαλκόνια έχουν στεγαστεί με ανοιχτή κεραμοσκεπή επί υποστυλωμάτων
iv. Η στέγη στον Α όροφο έχει αυξηθεί κατά 40 εκατοστά
a. Μπορεί να δηλωθεί η διαφορετική θέση του κτιρίου σαν κατηγορία 3 μαζί με την τακτοποίηση και των λοιπών παραβάσεων;
b. Θεωρείται ότι το κτίριο είναι όλο εντός του Δ;
c. Επειδή στο ισόγειο και τον όροφο δεν συντρέχει ΥΔ και ΥΚ αλλά μικρή ΥΥ, θα μπορούσαμε για την κάθε οριζόντια σε ένα φύλλο καταγραφής να βάλουμε ταυτόχρονα ΥΥ, ΥΠΕΡΒΑΣΗ Δ, ΧΩΡΙΣ ΥΔ; Το σύστημα το δέχεται κανονικά !!! Αλλιώς πως αντιμετωπίζεται η συγκεκριμένη περίπτωση;


Καταρχήν, το κτίριο σας που καλύπτεται από την οικοδομική άδεια είναι νόμιμο και δεν θα του χρεώσετε καμία υπέρβαση.
a. Όχι, γιατί πλέον δεν βρίσκεται σε σύννομη θέση.
b. Θα χρεωθεί υπέρβαση πλάγιων αποστάσεων μόνο στα καθ’ υπέρβαση της οικοδομικής άδειας τμήματα.
c. Γενικά, υπέρβαση Δ και «χωρίς ΥΔ» δεν νοείται… Υπέρβαση Δ έχουμε σίγουρα σε ένα τμήμα που είναι καθ΄ υπέρβαση της άδειας, επομένως έχει και ΥΔ και ΥΚ. Πάντα έχουμε στο μυαλό μας ότι το κτίριο που καλύπτεται από την οικοδομική άδεια είναι νόμιμο και δεν θα του χρεώσετε καμία υπέρβαση. Επομένως ο συνδυασμός αυτός δεν μπορεί να υπάρξει παρότι το σύστημα το δέχεται.


411.🔗
Σε υπάρχων ισόγειο κατάστημα (κατασκευής 1955) γίνεται προσθήκη καθ' ύψος ενός ορόφου (με χρήση κατοικία) το 1970. Το τοπογραφικό διάγραμμα της οικοδομικής άδεια της προσθήκης αναφέρει επιφάνεια οικοπέδου 9000m2 ενώ όλοι οι τίτλοι ιδιοκτησίας από το 1960 και μετά αναφέρουν επιφάνεια οικοπέδου περίπου 200m2. Το οικόπεδο στην πραγματικότητα είναι 200m2 όσο δηλαδή αναφέρουν οι τίτλοι ιδιοκτησίας. Το οικόπεδο βρίσκεται εντός οικισμού.
Θεωρείται όλη η άδεια ψευδής λόγω της ασυμφωνίας της επιφάνειας της οικοδομικής άδειας με την πραγματικότητα και με τους τίτλους ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια θα δηλωθεί όλο αυθαίρετο το κτίσμα ή θεωρείται ότι η άδεια είναι αληθής και κατά συνέπεια θα δηλωθούν μόνο οι πρόσθετες αυθαίρετες κατασκευές που δεν εμφανίζονται στην οικοδομική άδεια;


Μέσα στην διαδρομή 3,5 ετών με τον 4014 και τον 4178 έχουμε ακούσει πολλά. Αλλά τα 200m2 να δείχνονται 9000m2 δεν το είχαμε δει (εκτός άμα μπήκε κάποιο μηδενικό παραπάνω).
Το θέμα αυτό έχει συζητηθεί πολύ και έχει γίνει εντονότερη η κουβέντα μετά την τροποποίηση του παραρτήματος Α και την τελευταία παράγραφο της ενότητας οικοδομικής άδειας.
Το θέμα πρέπει να διευκρινισθεί από το ΥΠΕΚΑ και ελπίζουμε να γίνει μέσω του help desk.
Μέχρι τότε μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε και να πούμε ότι θα βάλετε ΟΧΙ στην άδεια (άμα χάνεται η αρτιότητα) αλλά θα χρησιμοποιήσετε τα σχέδια και θα τακτοποιήσετε τα καθ’ υπέρβαση τμήματα της άδειας. (Δείτε και την Ε/Α 433)


412.🔗
Σύμφωνα με την παραπάνω περίπτωση της κατηγορίας 3 του άρθρου 9 μπορούν να υπαχθούν στην κατηγορία 3 μεταβολές στις εξωτερικές διαστάσεις του περιγράμματος του κτιρίου έως 5% και μεταβολές εμβαδού έως 2%. Έχω για υπαγωγή διώροφή μονοκατοικία με υπόγειο κτίριο δηλαδή που αποτελεί μια αυτοτελή ιδιοκτησία. Έχω μεταβολή διαστάσεων στον Α΄ όροφο του κτιρίου που καλύπτεται από το 5%. Η αύξηση του εμβαδού είναι μεγαλύτερη του 2% του εμβαδού του ορόφου, μικρότερη όμως του 2% της συνολικής εγκεκριμένης με την άδεια δόμησης για ισόγειο και όροφο. Σε τι αναφέρεται το ποσοστό μεταβολής της επιφάνειας έως 2% σε αυτοτελή ιδιοκτησία με περισσότερους από έναν ορόφους, για να μπορεί να υπαχθεί στην κατηγορία 3, στο εγκεκριμένο εμβαδόν της κάτοψης του κάθε ορόφου ή στο εγκεκριμένο εμβαδόν όλων των ορόφων του κτιρίου με βάση την Ο.Α.;


Η παράγραφος Γ.ιστ αναφέρει:
ιστ. Αλλαγές στις εξωτερικές διαστάσεις του περιγράμματος του κτιρίου ή της αυτοτελούς ιδιοκτησίας, έως 5% και εφόσον δεν μεταβάλλεται η επιφάνεια άνω του ποσοστού 2%.
Επομένως ο έλεγχος των ποσοστών μπαίνει στο επίπεδο είτε του κτιρίου είτε της αυτοτελούς ιδιοκτησίας.
Γνώμη μου είναι ότι μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε.


413.🔗
Ανοιχτός εξώστης πάνω από κοινόχρηστο χώρο σε ύψος μικρότερο των 3,00μ με επιφάνεια που είναι κατά πολύ μεγαλύτερη του 10% και δεν μπορεί να υπαχθεί στην κατηγορία 3, μπορεί να ρυθμιστεί; Το ίδιο ερώτημα για εξώστη με απόκλιση εμβαδού μεγαλύτερη του 10% μέσα σε προκήπιο.


Α. Ο εξώστης εντός του προκηπίου τακτοποιείται ανεξαρτήτως μεγέθους της αυθαίρετης κατασκευής με τον εξής τρόπο:
i. Αν η κατασκευή είναι προ ΓΟΚ 1985: κατηγορία 3 ανεξαρτήτως μεγέθους
ii. Αν η κατασκευή είναι μετά ΓΟΚ 1985: κατηγορία 3 για αυθαίρετο εμβαδόν μέχρι και 10%
iii. Αν η κατασκευή είναι μετά ΓΟΚ 1985: αναλυτικός για αυθαίρετο εμβαδόν πάνω από 10% ή για εντελώς αυθαίρετο εξώστη.
Β. Ο εξώστης πάνω από κοινόχρηστο χώρο τακτοποιείται υπό προϋποθέσεις με τον εξής τρόπο:
i. Αν η κατασκευή είναι προ ΓΟΚ 1985: κατηγορία 3 ανεξαρτήτως μεγέθους
ii. Αν η κατασκευή είναι μετά ΓΟΚ 1985: κατηγορία 3 για αυθαίρετο εμβαδόν μέχρι και 10%
iii. Αν η κατασκευή είναι μετά ΓΟΚ 1985: δεν τακτοποιείται για αυθαίρετο εμβαδόν πάνω από 10% ή για εντελώς αυθαίρετο εξώστη.


414.🔗
Σύμφωνα με άρθρο 5 του Ν.Ο.Κ. απαγορεύτηκε η αλλαγή χρήσης σε ρυμοτομούμενα κτήρια. Σύμφωνα με την παράγραφο 15 του άρθρου 25 του Ν.4178/2013 καθώς και με την Εγκύκλιο 3/2014 άρθηκε η παραπάνω απαγόρευση και επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης σε ρυμοτομούμενα κτήρια, αλλά οι εργασίες που θα μπορούν να γίνουν θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση. Ήθελα να ρωτήσω αν μπορεί να γίνει αλλαγή χρήσης σε ρυμοτομούμενο κτήριο χωρίς να γίνουν εργασίες σε αυτό. Στο συγκεκριμένο κτήριο δεν απαιτούνται εργασίες κατά την αλλαγή χρήσης και δεν θα γίνουν. Μπορεί να γίνει αλλαγή χρήσης στο ακίνητο πριν την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης, αφού δεν θα εκτελεστούν εργασίες;


Η Υ.Α. εκδόθηκε και βρίσκεται εδώ.


415.🔗
Σε κτίριο γραφείων επιφάνειας 600m2, σε γήπεδο εκτός σχεδίου, έχει γίνει αλλαγή χρήσεως 150m2 σε κατοικία. Μέγιστη δόμηση για κατοικία 200m2. Μέγιστη δόμηση για αμιγή χρήση γραφείων - καταστημάτων 600m2. Το κτίριο είναι με οικοδομική άδεια του 2000. Δεν υπάρχει υπέρβαση κάλυψης και ύψους. Παρακαλώ απαντήστε μου σε ποια κατηγορία θα εντάξω την αυθαίρετη αυτή χρήση; Στην κατηγορία 4 ή 5; δηλαδή ο έλεγχος γίνεται με υπέρβαση δόμησης 150/600<40% άρα κατηγορία 4 ή (600-200)/600 >40% άρα κατηγορία 5;


Τα αυθαίρετα μέτρα είναι τα 150m2.
Τα πραγματοποιούμενα με την άδεια είναι τα 600m2.
Συνεπώς 150/600.


416.🔗
Διώροφη οικοδομή με υπόγειο (έτους κατασκευής 1964) χωρίς οικοδομική άδεια, εντός σχεδίου πόλης, περιλαμβάνει ισόγειο διαμέρισμα 64 τ.μ., διαμέρισμα Α' ορόφου 94 τ.μ., ισόγειο κατάστημα 22 τ.μ. και έχει επικρατούσα χρήση κατοικία. Το ερώτημα είναι αν απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας για το κατάστημα ή μπορεί να υπαχθεί σε μία από τις εξαιρέσεις του νόμου (δεν υπάρχει εγκεκριμένη στατική μελέτη).


Για κτίρια με επικρατούσα χρήση κατοικία δεν απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας.
Επίσης λόγω παλαιότητας, προφανώς το κατάστημα θα πάει στην κατηγορία 2 (εκτός άμα υπάρχουν άλλες αυθαιρεσίες μετά την 01.01.1983) στην οποία κατηγορία δεν απαιτείται κανένα έγγραφο για την στατικό φορέα, δηλαδή ούτε ΔΕΔΟΤΑ ούτε μελέτη στατικής επάρκειας.


417.🔗
Κατοικία κύρια και μοναδική, εμβαδού 100τμ. Επίσης παρακολούθημα της κατοικίας, αποτελεί ισόγεια αποθήκη της κατοικίας, με επιφάνεια 45τμ. Σύμφωνα με τον νόμο τα πρώτα 70τμ της κατοικίας, υπολογίζονται με συντελεστή 0,40 (α' κατοικίας) και τα υπόλοιπα 30τμ με συντελεστή 0,50 (άλλης κατοικίας). Για τον υπολογισμό του προστίμου της ισόγειας αποθήκης, τι "είδος χρήσης" θα χρησιμοποιήσουμε, ως α' κατοικία ή άλλη κατοικία;


Δεν έχει διευκρινισθεί αλλά γνώμη μου είναι ότι θα πάει ως πρώτη κατοικία.


418.🔗
Σε υπαγωγές στο Ν4178/13 που λήγει η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών, και η υποβολή των αρχείων δεν είναι δυνατή ακόμη, γιατί το Σύστημα δεν έχει ανοίξει. Από την πλευρά του μηχανικού που είναι υπεύθυνος για την διαχείριση της δήλωσης, πρέπει σε κάθε δήλωση που λήγει το 6μηνο της "υπαγωγής", να φαίνεται στο Σύστημα με κλικαρισμένο το τετραγωνίδιο "ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ";


Το σύστημα πλέον έχει ανοίξει.
Έχει υπογραφεί ήδη η Υ.Α. για την παράταση κατάθεσης των δικαιολογητικών μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου 2015.


419.🔗
Προβλέπεται καμία επιπλέον διευκρίνιση για τη συμπλήρωση του ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α., γιατί πιστεύω ότι οι απορίες είναι πολλές.


Δεν υπάρχει καμία πληροφορία.


420.🔗
Το εξάμηνο ισχύει για τα σχέδια ή αφού έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα που έληγε το εξάμηνο και δεν είχε ανοίξει το σύστημα υποδοχής των αρχείων θα έχει λήξη το 2015;


Δείτε την ερώτηση 418.


421.🔗
Γήπεδο εκτός σχεδίου έχει εμβαδόν 50.000τ.μ. με νόμιμη Οικοδομική Άδεια του 1985 για δόμηση 2.460τ.μ. και λειτουργεί νομίμως μέχρι σήμερα ως χώρος οργανωμένης κατασκήνωση (κάμπινγκ). Σημειώνω ότι οι όροι δόμησης της νόμιμης Οικοδομικής Άδειας του 1985 επέτρεπαν δόμηση 7.000τ.μ. (0,2*20.000+0,1*30.000=7.000). Προκειμένου να γίνει υπαγωγή στο Ν.4178/13, μετά την αποτύπωση διαπιστώθηκαν οι παρακάτω υπερβάσεις έναντι της Οικοδομικής Άδειας:
- Αυθαίρετη Υπέρβαση Κάλυψης = 1.800 τ.μ.
- Αυθαίρετη Υπέρβαση Δόμησης = 1.300 τ.μ.
Πως υπεισέρχεται ο περιορισμός των όρων δόμησης περί μέγιστης συνολικής εκμετάλλευσης της παραγράφου Δ του άρθρου 173;
Δηλαδή, τι περιορίζεται στα 2.000 τ.μ.;
1. η κάλυψη
2. η δόμηση
3. η κάλυψη και η δόμηση
4. ούτε η κάλυψη, ούτε η δόμηση
Για την διευκόλυνση σας παρατίθενται οι ισχύοντες σήμερα όροι δόμησης, σύμφωνα με την ΥΔΟΜ Πολυγύρου, Χαλκιδικής.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗ
Δόμηση εκτός εγκεκριμένων σχεδίων.
Αρθρο 173
Τουριστικές εγκαταστάσεις.
(άρθρο 8 π.δ. 6/17.10.1978, άρθρο 1 π.δ. 20/28.1.1988, διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Δ 173/1988)
Δ. Όροι δόμησης χώρων οργανωμένης κατασκήνωσης (κάμπινγκ).
Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου Γ για τους χώρους οργανωμένης κατασκήνωσης (κάμπινγκ) με οικίσκους ή χωρίς οικίσκους ισχύουν οι ακόλουθοι όροι δόμησης:
α) ελάχιστο εμβαδόν γηπέδου: οκτώ χιλιάδες (8.000) τ.μ.
β) μέγιστο ποσοστό κάλυψης δέκα τοις εκατό (10%) της επιφάνειάς του γηπέδου.
γ) συντελεστής δόμησης ένα δέκατο (0,1)
δ) ανεξάρτητα από το εμβαδόν του γηπέδου, η μέγιστη συνολική εκμετάλλευση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ.
ε) το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου ορίζεται σε τέσσερα και μισό (4,5) μέτρα με έναν (1) επιτρεπόμενο όροφο.
Επίσης απαγορεύεται η δημιουργία υπογείων ακόμη και για βοηθητικές χρήσεις.
στ) για τα υπόλοιπα ισχύουν οι όροι δόμησης της προηγουμένης παραγράφου Γ καθώς και οι ειδικές διατάξεις-περιορισμοί της επόμενης παραγράφου Ε.


Δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2000m2 ούτε η δόμηση ούτε η κάλυψη.


422.🔗
Στην "ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΟΨΗΣ" του ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. συμπεριλαμβάνονται και οι λοιπές παραβάσεις τύπου υπόστεγα, ημιυπαίθριοι ή μόνον οι "κλειστοί χώροι";


Στις οδηγίες σύνταξης του ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. στο εδάφιο 14 του παραρτήματος ΙΙ αναφέρεται ότι:
Σημειώνεται το εμβαδό της πλέον αντιπροσωπευτικής κάτοψης του κτιρίου. Εφόσον δεν γίνεται χρήση σχεδίων, το εμβαδό κάτοψης υπολογίζεται κατά την εκτίμηση του συντάκτη του ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α..
Εσείς ως μηχανικός θα κρίνεται τι θα αναφέρετε στο κελί αυτό. Προφανώς και ένας Η/Χ θα αθροιστεί στην επιφάνεια της κάτοψης, ένας εξώστης λογικά όχι... Ένας καλός οδηγός είναι το εδάφιο 15 του παραρτήματος ΙΙ που αναφέρει ότι στην επιφάνεια περιλαμβάνονται κατασκευές δώματος, πατάρια, σοφίτες, υπόγεια, υπόστυλοι χώροι κ.λπ., όχι όμως οι εξώστες.


423.🔗
Κτίριο που έχει κατασκευαστεί πριν το 1982 αλλά έχει βαφτεί και έχουν γίνει επενδύσεις εξωτερικές του κτιρίου πρόσφατες, μπορούμε να το εντάξουμε στην κατηγόρια 2;


Ο νόμος αναφέρει ότι δεν πρέπει να έχουν γίνει άλλες κατασκευές μετά την 01.01.1983.
Προφανώς ένα κτίριο θα έχει βαφεί έστω και μία φορά από την 01.01.1983 μέχρι σήμερα. Για τις επενδύσεις, εσείς που έχετε την εικόνα τους θα κρίνετε άμα μπορεί να γίνει υπαγωγή στην κατηγορία 2 ή όχι.


424.🔗
Έχω εξολοκλήρου αυθαίρετη κατασκευή. Το κυρίως κτίριο κατοικίας έχει κατασκευαστεί τμήμα του ισόγειο με φέρουσα τοιχοποιία και στέγη, ενώ μετέπειτα κατασκευάστηκε διώροφη προσθήκη στο υπάρχον με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα και κεραμιδοσκεπή. Επίσης σε απόσταση από το κυρίως κτίριο της κατοικίας, κατασκευάστηκε υπόστεγο και υπαίθριο στεγασμένο BBQ. Για το κυρίως κτίριο θα συμπληρωθεί ένα ΔΕ.ΔΟ.ΤΑ. που βέβαια δεν υπάρχει Δομικός Τύπος αντίστοιχος, αλλά κατά τις υποδείξεις του ΦΕΚ405 "...κτίρια για τα οποία δημιουργούνται αμφιβολίες ως προς το Δομικό Τύπο τους κατατάσσονται στον πλησιέστερο ή το δυσμενέστερο...". Για τις κατασκευές που βρίσκονται σε απόσταση από το κτίριο, θα πρέπει να συμπληρωθεί άλλο ΔΕ.ΔΟ.ΤΑ;. Οι κατηγορίες στα ΔΕ.ΔΟ.ΤΑ. του Ν.4014/11, και συγκεκριμένα κατ.1,περιελάμβανε μικροκατασκευές. Στο ΔΕ.ΔΟ.ΤΑ. Ν4178, δεν διευκρινίζεται πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν τέτοιες περιπτώσεις.


Η Υ.Α. 7581/2013 αναφέρει στην παράγραφο (α) του παραρτήματος ΙΙ:
Για κάθε αυτοτελές και ανεξάρτητο κτίριο (από στατική και αντισεισμική άποψη) αντιστοιχεί ένα και μόνον ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. με το σύνολο των Ενοτήτων και Πεδίων του.
Το ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. συντάσσεται για το κτίριο ως σύνολο, είτε πρόκειται για αυθαίρετο εξ' ολοκλήρου, είτε πρόκειται για ‹‹εξαρτημένες›› αυθαίρετες προσθήκες (κατ' επέκταση ή/και καθ' ύψος) ανεξαρτήτως μεγέθους (από άποψη επιφάνειας, όγκου κ.λπ.) και βαθμού επιρροής (μικρού ή μεγάλου), ο οποίος συνεκτιμάται στο τέλος από το συντάκτη του ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α..
Ο Ν.Ο.Κ. δίνει τον ορισμό του κτιρίου στην παράγραφο 42 του άρθρου 2.
Κτίριο είναι η κατασκευή που αποτελείται από χώρους και εγκαταστάσεις και προορίζεται για προσωρινή ή μόνιμη παραμονή του χρήστη.
Από τα παραπάνω γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να κατατεθεί και επιπλέον ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. για το στεγασμένο BBQ και όποια άλλη ανεξάρτητη κατασκευή. Το ότι τα δελτία πρέπει να είναι τόσα όσα και οι ανεξάρτητες κατασκευές είναι δεδομένο, το ερώτημα σας λογικά είναι για το αν είναι απαραίτητο να κατατεθεί σε ήσσονος σημασίας κατασκευές. Μέχρι να προκύψει κάποια άλλη οδηγία από το ΥΠΕΚΑ γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να κατατίθενται.


425.🔗
Σε οριζόντια ιδιοκτησία, η συμπλήρωση του ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. αναφέρεται αποκλειστικά στην οριζόντια ιδιοκτησία ή στο σύνολο του κτιρίου; Σε αυτή την περίπτωση τι συμπληρώνουμε στο πεδίο "Αριθμός ορόφων"; Αν αναφέρεται το ΔΕ.ΔΟ.ΤΑ. της οριζοντίου σε ολόκληρο τι κτίριο, πώς μπορώ να ξέρω τι επιπλέον δόμηση έχουν οι υπόλοιπες για να συμπληρώσω τα στοιχεία που μου ζητούνται; Γενικά οι παραλείψεις και τα κενά για την συμπλήρωση των ΔΕ.ΔΟ.ΤΑ., πιστεύω ότι είναι πολλά. Επίσης η κατάταξη του κτιρίου βάση της τελικής βαθμολογίας, πιστεύω ότι μελλοντικά για τους ιδιοκτήτες μπορεί να έχει το κόστος του, ως προς το ακίνητό του. Άρα πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσει το Υπουργείο και σε άλλες διευκρινήσεις, γιατί η συμπλήρωση του ΔΕ.ΔΟ.ΤΑ. δεν πρέπει να γίνει "ελαφριά την καρδία". Έχετε κάτι ακούσει; Επίσης, κάτι ακούστηκε ότι υπάρχει περίπτωση να ξαναυποβληθούν τα ΔΕ.ΔΟ.ΤΑ. που έχουν ήδη δοθεί στο Σύστημα ή τις ολοκληρωμένες υπαγωγές του Ν4014/11. Ξέρετε κάτι;


Το ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. είναι ένα για όλο το κτίριο και όχι ανά Ο.Ι.
Η παράγραφος 13 του παραρτήματος ΙΙ αναφέρει ξεκάθαρα τι αναγράφουμε στο πεδίο «αριθμός ορόφων».
Η παράγραφος 15 αναφέρει ξεκάθαρα πως συμπληρώνουμε το πεδίο «ολική δομημένη επιφάνεια». Θα γίνει κατ’ εκτίμηση του μηχανικού.


426.🔗
Στην παράγραφο Γ.ιστ του άρθρου 9, υπάγεται και η αύξηση του ύψους εντός των ορίων 5%; Εάν ναι μπορούμε να την δηλώσουμε με αναλυτικό σύμφωνα με την τελευταία εγκύκλιο;


Όχι, από τη στιγμή που ο νόμος αναφέρει ότι οι αλλαγές αφορούν τις εξωτερικές διαστάσεις του περιγράμματος. Θα πρέπει να υπάρξει οδηγία από το ΥΠΕΚΑ για να συμπεριλαμβάνεται και το ύψος.
Είναι παράλογο που δεν μπορεί να συμπεριληφθεί, προπαντός όταν η ελάχιστη υπέρβαση στο ύψος όπως έχουμε αναφέρει πολλές φορές επιφέρει πολύ μεγάλο πρόστιμο, δυσανόλογο του μεγέθους της αυθαιρεσίας.


427.🔗
Σε κτίριο εργαστήριου αλλαντοποιίας με ΟΑ του 1982 που εκδόθηκε σαν επαγγελματική αποθήκη χρησιμοποιώντας τους γενικούς όρους δόμησης της εκτός σχεδίου (Δ=15M) ενώ δήλωσε ακριβώς τη χρήση του προσκομίζοντας και έγκριση της αντίστοιχης υπηρεσίας:
i. Την παραβίαση Δ λόγω αλλαγής θέσης του κτιρίου μπορώ να την συγκρίνω με το 10 που είναι για βιοτεχνίες-βιομηχανίες, παρόλο που η ΟΑ είχε εκδοθεί με άλλο άρθρο του ΠΔ;
ii. Το κτίριο σαν χρήση υπάγεται στην 3α σαν μεταποίηση πρωτογενούς τομέα, σαν συσκευασία και μεταποίηση τροφίμων;


i. Σύμφωνα με την εγκύκλιο 4, εδάφιο 33 α.iii τα γήπεδα που βρίσκονται στην υπόλοιπη περιοχή της Επικράτειας είναι εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. Στις περιπτώσεις αυτές, όπου δεν υπάρχουν ειδικότερες διατάξεις ελέγχου ή προστασίας της περιοχής που να θέτουν όρους δόμησης, εφαρμόζονται οι όροι δόμησης που ορίζονται στο άρθρο 1 «Γενικές διατάξεις» του π.δ/τος της 24/31.5.1985 (∆’ 270), είτε στα επόμενα άρθρα του ανάλογα µε τη χρήση.
ii. Η μεταποίηση του πρωτογενούς τομέα είναι στο 3ε.
Κατά τη γνώμη μου, η αλλαντοποιία ΔΕΝ είναι γεωργική, κτηνοτροφική, αλιευτική μονάδα.


428.🔗
Κτίριο που έχει μπει ολόκληρο μέσα στο Δ και έχει και στροφή 90 με Ο.Α, τηρώντας όμως τις διατάσεις του εξωτερικού περιγράμματος της Ο.Α, θα το δηλώσω Χωρίς ΟΑ ή με Ο.Α και θα υπολογίσω την παραβίαση Δ; Το παράρτημα ως προς τη θέση αναφέρει ότι όταν είναι σε άλλη μη νόμιμη θέση και δεν συμπίπτει το περίγραμμα σε κανένα σημείο βάζουμε χωρίς ΟΑ. Τι εννοεί όμως ακριβώς. Δεν συμπίπτει η θέση σε κανένα σημείο ή εκτός από τη θέση και το περίγραμμα του κτιρίου είναι διαφορετικό; Δεν είναι πολύ παράλογο για κάποιον που έχει βγάλει ΟΑ να βάζουμε Χωρίς Οικοδομική Άδεια;


Από τη στιγμή που ΟΛΟ το κτίριο είναι εντός του Δ, σημαίνει ότι ΔΕΝ συμπίπτει σε κανένα σημείο με την εγκεκριμένη κάτοψη (εκτός και αν ίσχυαν διαφορετικοί όροι δόμησης τότε που εκδόθηκε η άδεια με σήμερα). Συνεπώς θα δηλωθεί ΧΩΡΙΣ Ο.Α. αφού το τροποποιημένο παράρτημα Α έχει ως μοναδικό έλεγχο την μη ταύτιση κανενός σημείου της αποτύπωσης με το εγκεκριμένο σχέδιο. Έχετε ένα εντελώς αυθαίρετο κτίριο δηλαδή ΥΔ, ΥΚ, υπέρβαση πλάγιων αποστάσεων.


429.🔗
Σε κτίριο που έχω αλλαγή χρήσης χωρίς υπέρβαση, αλλαγή εξωτερικού περιγράμματος της αυτοτελούς ιδιοκτησίας χωρίς υπέρβαση και εννοείται τροποποίηση των περιγραμμάτων των δυο διαμερισμάτων των ορόφων (αλλαγή διαμερισμάτωσης κατά κάποιον τρόπο) και άλλες παραβάσεις 13, δηλώνω 3 παραβάσεις 13; Το κτίριο είναι πριν το 1983 και οι παραβάσεις έχουν γίνει σε διαφορετικούς χρόνους.


Η διαμερισμάτωση αποτελεί διακριτή αυθαιρεσία και πρέπει να δηλώνετε μόνη της.
Η αλλαγή χρήσης και οι παραβάσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία 13 έχω την γνώμη ότι θα πρέπει να αποτελούν και αυτές διακριτές αυθαιρεσίες παρότι που για την αλλαγή χρήσης από ΚΧ σε ΚΧ χωρίς υπέρβαση δόμησης ουσιαστικά υπολογίζουμε τις εργασίες που έγιναν για την αλλαγή αυτή. Συνεπώς είμαι της γνώμης ότι θα πρέπει να βάλετε 3 λοιπές παραβάσεις.


430.🔗
Οι ιδιοκτήτες ενός ορόφου μπορούν να υποβάλουν μια κοινή δήλωση;


Ναι μπορούν κάνοντας χρήση της παραγράφου 1 του άρθρου 11 όπως αυτή επεξηγείται στο εδάφιο 36 της εγκυκλίου 3.


431.🔗
Σε μετακίνηση κτιρίου με ΟΑ. σε άλλη θέση εφόσον παραβιάζεται το Δ, δηλώνουμε παραβίαση Δ, χωρίς υπέρβαση δόμησης, χωρίς υπέρβαση κάλυψης και κατηγορία 4;


Όχι, ένα κτίριο που έχει μετακινηθεί ένα τμήμα του (είτε ολόκληρο) εντός του Δ σημαίνει ότι ΔΕΝ είναι σε σύννομη θέση και επομένως δεν μπορεί να κάνει χρήση της παραγράφου ιε του άρθρου 9. Γενικά για την αυθαιρεσία που περιγράφετε θα έχετε ΥΔ, ΥΚ και υπέρβαση πλάγιος απόστασης.


432.🔗
Οι ενιαίες αποθήκες 55τμ θεωρούνται όλες ως κύρια χρήση ή τα 50τμ ως κατηγορία με μειωτικό συντελεστή και τα υπόλοιπα με Κ.Χ;


Δεν θα γίνει χρήση του μειωτικού συντελεστή για τα 50m2.


433.🔗
Σε αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου περίπου 8000m2 υπάρχει κτίσμα προ 1955 και ανήκει σε δυο αδέρφια. Το 1979 βγαίνει μια Ο.Α για αποθήκη, με ένα τοπογραφικό καλό για τις τότε προδιαγραφές. Η αποθήκη τοποθετείται με ένα τμήμα εντός Δ. Το 1980 βγαίνει μια νέα Ο.Α. διώροφη οικοδομή με αδιαμόρφωτο ισόγειο, με τα εξής αναληθή στοιχεία:
i. Ιδιοκτήτη τον έναν από τους δυο
ii. Οικόπεδο το μισό περίπου, (βορινό τμήμα)
iii. Απόκρυψη και των δυο κτιρίων στο βορινό τμήμα.
iv. Το μισό οικόπεδο με τροποποιημένο σχήμα με απόκρυψη μιας εσοχής που καθιστά το μισό κτίριο μέσα στο Δ.
Το 1981 έγινε κατάτμηση του αγροτεμαχίου, στα 4300 περίπου. Σε αυτό το τμήμα υπάρχουν και τα άλλα δυο κτίρια, προ 1955 και αποθήκη. Το κτίριο με την ΟΑ του 1980 λόγω της εσοχής και του αναληθούς τοπογραφικού ενώ τοποθετείται σχεδόν σύμφωνα με την ΟΑ παραβιάζει το Δ κατά το ήμισυ. Επίσης έχουν γίνει και προσθήκες κατ’ επέκταση. Πως υπολογίζεται το πρόστιμο με Ο.Α. ή χωρίς Ο.Α.. Για ολόκληρο το κτίριο της Ο.Α. του 1980 εφόσον έχει βγει με αναληθή στοιχεία ή μόνο για αυτό που παραβιάζονται οι αποστάσεις Δ. Η γνώμη μου είναι ότι ολόκληρο το κτίριο της δεύτερης Ο.Α. πρέπει να το δηλώσω σαν αυθαίρετο και όχι μόνο αυτό που παραβιάζει το Δ , γιατί η Ο.Α. έχει βγει με αναληθή στοιχεία. (Δεν έχει όμως ανακληθεί.).


Από τη στιγμή που η άδεια δεν έχει ανακληθεί θεωρείται ισχυρή.
Για τον υπολογισμό του προστίμου στο κελί της άδειας θα επιλεγεί ΟΧΙ αφού σύμφωνα με το τροποποιημένο παράρτημα Α το γήπεδο που βγήκε η άδεια είναι μεγαλύτερο από το σημερινό.

Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, απαιτείται να τακτοποιηθούν μόνο τα καθ’ υπέρβαση της οικοδομικής άδειας τμήματα.


434.🔗
Σε αυθαίρετη κατοικία αποδεικνύεται η παλαιότητά της από το Ε9/2013 ως κατασκευή του 1984, στην επιφάνεια όμως του κτιρίου δεν περιλαμβάνονται τα επιπλέον τμ της υπάρχουσας σοφίτας. Η παλαιότητα της σοφίτας, σύμφωνα με την διευκρίνηση της εγκυκλίου 4, άρθρο 7 τεκμαίρεται από το χρόνο κατασκευής του υπολοίπου κτιρίου; Η σοφίτα έχει κατασκευαστεί κάτω από τη δίρριχτη στέγη της κατοικίας με περιμετρικό δοκάρι στο ύψος της σοφίτας. Οπότε βάση της εγκ.4 :"...Τα παραπάνω έχουν ανάλογη εφαρμογή σε οποιαδήποτε περίπτωση που η αυθαίρετη κατασκευή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το φέροντα οργανισμό του κτιρίου... υπό την προϋπόθεση επαρκούς αιτιολόγησης στην ΤΕ...".Στην προκειμένη περίπτωση, η κατοικία είναι με υποστυλώματα από Ο.Σ. και περιμετρικά υπάρχει δοκάρι που εδράζεται η δίρριχτη στέγη. Κάτω από αυτό το ύψος, έχει κατασκευαστεί η σοφίτα. Θα ήταν αδύνατο αρχικά να κατασκευάσει περιμετρικό δοκάρι σε άλλο ύψος και μετά να το σπάσει, να ψηλώσει κάποια υποστυλώματα και νέα δοκάρια ώστε να δημιουργηθεί η σοφίτα κάτω από τη δίρριχτη στέγη. Άρα πιστεύω ότι μπορώ να δικαιολογήσω την παλαιότητα -που πράγματι ισχύει-,από την κατασκευή του κτιρίου.


Από τη στιγμή που εσείς που έχετε την εικόνα, πεισθήκατε για το συγκεκριμένο, θα μπορέσετε να το αιτιολογήσετε επαρκώς στην απαιτούμενη από την εγκύκλιο 4 Τεχνική Έκθεση.


435.🔗
Ο Ν.4178/13 στο άρθρο 9 αναφέρει ρητά και κατηγορηματικά και χωρίς παρερμηνείες ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για τις κατηγορίες κτιρίων 1 και 2 στα οποία αναφέρεται ότι δεν απαιτείται ούτε τοπογραφικό , ούτε τομές, ούτε ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α., ούτε Μελέτη Στατικής επάρκειας.
Στο ΦΕΚ 405/20-2-14 περί ΔΕΔΟΤΑ αναφέρει ότι απαιτείται για όλα τα κτίρια ΔΕΔΟΤΑ ή μελέτη στατικής επάρκειας. Στο σύστημα που άνοιξε και δέχεται αρχεία απαιτείται ΔΕΔΟΤΑ για όλα τα κτίρια, καθώς επίσης και τοπογραφικά και τομές. Τελικά τι ισχύει γιατί σε ημερίδα για τα αυθαίρετα στην Κόρινθο τον Μάρτιο του 2014 μας είπαν ότι δεν απαιτούνται αυτά τα πρόσθετα δικαιολογητικά για κτίρια κατηγορίας 1 και 2 και ισχύουν για πληρότητα τα δικαιολογητικά που αναφέρει το άρθρο 9 του Νόμου 4178/13. Ένας μηχανικός έχει υπολογίσει το κόστος για την αμοιβή του έχοντας υπόψη ότι για τα κτίρια 1 και 2 δεν απαιτούνται τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά Εμείς δεν μετράγαμε τοπογραφικά αλλά μόνο την κάτοψη όπως ανέφερε ο νόμος.
Για να αποφευχθούν παρερμηνείες αφού το σύστημα λογικά δεν μπορεί να αλλάξει και μάλλον δεν αναγνωρίζει την κατηγορία του αυθαιρέτου από τα Φύλλα Καταγραφής, μήπως θα πρέπει να γράφεται τεχνική έκθεση στα συγκεκριμένα αρχεία (που απαιτούνται για την πληρότητα του φακέλου στο σύστημα) π.χ. τοπογραφικό, τομές, ΔΕΔΟΤΑ ότι δεν απαιτούνται τα σχετικά αρχεία κατόπιν εφαρμογής του άρθρου 9 του Ν 4178/13 του νόμου.


Ο κανόνας είναι ότι για κάθε υπαγωγή απαιτούνται όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 11. Κατ’ εξαίρεση και ανάλογα την κατηγορία της αυθαίρετης κατασκευής (ή άμα έχουμε αποκλειστικά αυθαίρετες κατασκευές που τακτοποιούνται δυνάμει της παραγράφου 5α ή 5β του άρθρου 18) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιορίζονται σε αυτά που αναφέρονται στις αντίστοιχες παραγράφους.
Το σύστημα (δεν έχει ελεγχθεί πλήρως) εμφανίζει μεν το σύνολο των δικαιολογητικών όχι όμως ως απαιτούμενα. Π.χ. για κατηγορία 2 ΔΕΝ είναι απαιτούμενο το ΔΕΔΟΤΑ ή η μελέτη στατικής επάρκειας (όσο τραγικό και αν είναι αυτό…)


436.🔗
Σε γήπεδο εκτός σχεδίου μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο υπάρχει κτίσμα προϋφιστάμενο του 1955 και αυθαίρετη επέκταση αυτού το έτος 2003. Σύμφωνα με το παράρτημα Α επιλέγουμε ότι υπάρχει οικοδομική άδεια. Βάζοντας αυτήν την επιλογή μας ζητείται από το σύστημα να υπολογίσουμε και τα ποσοστά υπέρβασης κάλυψης /αποστάσεων) με βάση των επιτρεπόμενων μεγεθών του γηπέδου. Με ποιους όρους δόμησης θα συγκρίνουμε εφόσον το γήπεδο είναι μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο;


Θα ενεργήσετε σύμφωνα με τα γραφόμενα του εδαφίου 33 της εγκυκλίου 33.

Παρακαλώ πολύ, οι ερωτήσεις να αποστέλλονται στην μορφή που εμφανίζονται στα έγγραφα που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.
Δηλαδή να είναι γραμμένες με πεζά και όχι με κεφαλαία και οι λέξεις να είναι τονισμένες.


Ομάδα 12 11.6.14 (437-467)

437.🔗
Αυθαίρετο σε εκτός σχεδίου περιοχή η οποία εντάχθηκε στο σχέδιο μετά την εφαρμογή του Ν4178/13 και στην οποία δεν έχει γίνει η πράξη εφαρμογής, για τον υπολογισμό των τετραγωνιδίων πχ απόσταση Δ πως αυτή θα υπολογιστεί σύμφωνα με το οικόπεδο όπως υφίσταται ή θα πρέπει να εκδοθεί οικοδομησιμότητα ώστε να γνωρίζουμε την ακριβή θέση του οικοπέδου μετά την ένταξη του στο σχέδιο. Υποθέτω ότι πλέον ως ΣΔ και ΣΚ θα είναι αυτός που ορίζει το σχέδιο.


Σύμφωνα με την εγκύκλιο 4 στο εδάφιο 33:
i) Οικόπεδο είναι εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ανεξαρτήτως αν έχει κυρωθεί ή όχι τυχόν πράξη εφαρμογής.
Συνεπώς θα δηλώσετε ΝΑΙ στο εντός σχεδίου.
Η Πράξη εφαρμογής είναι η διοικητική ενέργεια µε την οποία γίνεται η εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης και όλες οι ιδιοκτησίες καθίστανται άρτιες και οικοδομήσιμες. Με τη πράξη εφαρμογής καθορίζονται:
i. τα τμήματα γης που αφαιρούνται από κάθε ιδιοκτησία για εισφορά γης
ii. τα τμήματα που μετατρέπονται σε χρηματική εισφορά
iii. η οφειλόμενη εισφορά σε χρήμα εκπεφρασμένη σε τ.µ.
Λογικά λοιπόν και παρότι δεν έχει δοθεί συγκεκριμένη οδηγία από το ΥΠΕΚΑ, το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να θεωρήσετε το οικόπεδο όπως υφίσταται (δεν μπορείτε να κάνετε και κάτι άλλο).


438.🔗
Σε περίπτωση διαφορετικής διαμερισμάτωσης, που έχει γίνει όμως κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου μπροστά από το κλιμακοστάσιο, η αυθαιρεσία αυτή πως δηλώνεται;
Συγκεκριμένα πρόκειται για όροφο αποτελούμενο από δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες του ίδιου ιδιοκτήτη, που εκτός από μετακίνηση του μεταξύ τους ορίου, έχουν και οι δύο μεγαλώσει εις βάρος του κοινοχρήστου. Επίσης, και οι δύο παρουσιάζουν μικροδιαφορές στις όψεις (θέση και διαστάσεις ανοιγμάτων). Μπορεί ο ιδιοκτήτης να τακτοποιήσει με μία δήλωση τις αυθαιρεσίες δηλώνοντας ταυτόχρονα διαφορετική διαμερισμάτωση και μια παράβαση κατηγορίας 3;
Καλύπτονται και οι δύο ιδιοκτησίες για τις λοιπές παραβάσεις (κουφώματα); 'Η είναι ορθότερο, να δηλωθεί η διαφορετική διαμερισμάτωση ως κοινή παράβαση και έπειτα να γίνουν ξεχωριστές δηλώσεις για κάθε μια ιδιοκτησία;


Η δήλωση διαμερισμάτωσης είναι μία για κάθε όροφο και καλύπτει το σύνολο των συνιδιοκτητών του ορόφου που συναινούν.
Δήλωση ενός ιδιοκτήτη για πάνω από μία Ο.Ι. μπορεί να γίνει.
Συνεπώς με μία δήλωση θα τακτοποιηθεί και η διαμερισμάτωση και οι λοιπές παραβάσεις των 2 Ο.Ι..
Θα πρέπει φυσικά να αναζητηθούν οι αναγκαίες συναινέσεις αφού τακτοποιείται αυθαίρετο τμήμα επί των κοινόχρηστων.


439.🔗
Στην ερωτοαπάντηση 381 αναφέρετε ότι σοφίτα η οποία αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία δεν μπορεί να πάρει μειωτικό συντελεστή. Σε ερώτησή μου προς τη ΔΟΚΚ για το ίδιο θέμα η απάντηση ήταν η εξής: "Στη σοφίτα εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής τόσο κατά το ν. 4014/11, όσο και κατά το ν. 4178/13". "Η παρ. 81 δίνει τον ορισμό της σοφίτας και τον περιορισμό που ορίζει και εφαρμόζεται στις σοφίτες που θα ανεγερθούν με βάση τις διατάξεις του ν 4067/12".
Ποια είναι η άποψή σας;


Μακάρι να ισχύσει αυτό αλλά στο εδάφιο 36 της εγκυκλίου 4 αναφέρετε ότι η αναφορά στο άρθρο 2 του ν. 4067/12 αφορά αποκλειστικά στον ορισμό της σοφίτας. Το άρθρο 2 του ΝΟΚ στην παράγραφο 81 δίνει τον ορισμό της σοφίτας ως ο ανοιχτός ή κλειστός προσβάσιμος χώρος που βρίσκεται εντός του ύψους της επικλινούς στέγης του κτιρίου και δεν μπορεί να αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία. Συνεπώς δεν μπορώ να βρω που βασίζεται η άποψη της ΔΟΚΚ.


440.🔗
Υπόθεση που έχει ξεκινήσει στο Ν.4014. Έχει πληρωθεί παράβολο 2000€. Ο μηχανικός έχει πληρωθεί. Δεν έχει μεταφέρει την υπόθεση του στο Ν.4178. Βγήκε σε σύνταξη και μου είπε ότι δεν μπορεί το σύστημα να του μεταφέρει την υπόθεσή του για να βγουν οι δόσεις του πελάτη του. Ο πελάτης είναι θείος μου. Τί μπορώ να κάνω να βοηθήσω να ξεκαθαρίσει η υπόθεσή του; Η αν πρέπει να απευθυνθώ σε κάποιο άλλο email.


Διαβάστε από εδώ τις σελίδες 4 και 5.


441.🔗
Στην ερώτηση 431, απαντάτε ότι το τμήμα κτιρίου που παραβιάζει το Δ δηλώνεται με ΥΔ, ΥΚ και παραβίαση πλάγιας απόστασης. Εάν όμως έχουμε ένα νόμιμο σε τμ κτίριο (χωρίς ΥΔ και ΥΚ) που όμως έχει γίνει μια μικρή μετακίνηση ώστε υπάρχει τμήμα του εντός δ, δεν είναι λογικό να χρησιμοποιήσουμε τους συντελεστές για παραβίαση πλάγιας απόστασης και μόνον τον συντελεστή ΥΔ για τα τετραγωνικά που βρίσκονται εντός δ; Στην ουσία και τον συντελεστή ΥΔ τον χρησιμοποιούμε αναγκαστικά για να ενεργοποιηθούν τα τετραγωνικά της παραβίασης δ. Στο τροποποιημένο παράρτημα για τον συντελεστή δόμησης ορίζεται πως η ΥΔ αφορά σε επιφάνειες με κύρια χρήση, που δεν καλύπτονται από οικοδομική άδεια. Στη δεδομένη περίπτωση, η επιφάνεια καλύπτεται από Ο.Α. όχι όμως και η θέση της (παραβίαση δ).
Ομοίως, και γενικότερα, ο συντελεστής κάλυψης προτείνετε να χρησιμοποιείται πάντα και να συνοδεύει την ΥΔ για αυθαίρετες προσθήκες; Αν δηλαδή σε νόμιμο ισόγειο κτίριο 100τμ με Ο.Α. (επιτρεπόμενη δόμηση 400τμ) γίνει αυθαίρετη ισόγεια προσθήκη πχ 20τμ κατ' επέκταση, χωρίς όμως να έχουν ξεπεραστεί τα επιτρεπόμενα πολεοδομικά μεγέθη (δόμηση, κάλυψη και ύψος), το πρόστιμο για τα 20τμ θα υπολογισθεί με συντελεστές και ΥΔ και ΥΚ; Στα παραδείγματα υπολογισμού του προηγούμενου νόμου (Ν.4014/2011) τον συντελεστή ΥΚ το χρησιμοποιούσε μόνο στην περίπτωση που η επιτρεπόμενη κάλυψη είχε εξαντληθεί.


Σύμφωνα με το παράρτημα 1 παράγραφος Α της εγκυκλίου 4:
Μετά τα παραπάνω και δεδομένου ότι οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται και οφείλουν να υλοποιούνται µε ακρίβεια οι εγκεκριμένες μελέτες τους, επισημαίνουνε ότι ο εντοπισμός των αυθαιρέτων κατασκευών ή των αυθαιρέτων αλλαγών χρήσης δεν γίνεται µε βάση τα εγκεκριμένα μεγέθη των οικοδομικών αδειών, αλλά µε τις εγκεκριμένες μελέτες τους.
Συνεπώς μας διευκρινίζει το λογικό, ότι η δόμηση και η κάλυψη δεν αφορούν μόνο το μέγεθος αλλά και τον χώρο που υλοποιούνται. Και στα 2 σας παραδείγματα λοιπόν, είτε λόγω μετακίνησης είτε λόγω υπόλοιπου συντελεστή δόμησης ή κάλυψης, θα πρέπει να υπολογισθεί ΥΔ, ΥΚ και να διερευνηθεί αν παραβιάζονται οι πλάγιες αποστάσεις ή το προκήπιο.
Τέλος, τα παραδείγματα που αναφέρετε είναι μάλλον αυτά της πρώτης εγκυκλίου, τα οποία αποδομήθηκαν γρήγορα από το ίδιο το ΥΠΕΚΑ με την σειρά των Ε/Α του (για το συγκεκριμένο θέμα άμα θυμάμαι καλά το διαπραγματεύτηκε η Θ’4) και στο συγκεκριμένο σημείο καλώς αποδομήθηκαν.


442.🔗
Ιδιοκτήτης δύο όμορων οριζοντίων ιδιοκτησιών (ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ) στο υπόγειο τυπικής πολυκατοικίας στην Αθήνα. Σύμφωνα με τη σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών, η κάθε μια από τις οριζόντιες ιδιοκτησίες έχει ένα χιλιοστό ιδιοκτησίας επί του οικοπέδου, ενώ φυσικά δεν προσμετρούνταν στη δόμηση, σύμφωνα με την οικοδομική άδεια ανέγερσης του κτιρίου. Στην πραγματικότητα, οι δύο αυτές θέσεις στάθμευσης έχουν μετατραπεί σε έναν ενιαίο επαγγελματικό χώρο (γραφείο) που ως έκταση καταλαμβάνει συνολικά τον χώρο των δύο θέσεων στάθμευσης.
i. Τι ποσοστό υπέρβασης δόμησης θα λάβουμε για τον υπολογισμό του προστίμου (θεωρείται δεδομένο ότι θα ανοιχτεί ένας φάκελος ως ενιαίος χώρος), εφόσον ως χώροι του υπογείου και ταυτόχρονα ανεξάρτητες ιδιοκτησίες, δεν προσμετρούνταν στον συντελεστή δόμησης, ώστε να γίνει η αναγωγή της υπέρβασης με τα επιτρεπόμενα από τον Σ.Δ. τετραγωνικά;
ii. Στη συνέχεια πως θα γίνει η κατηγοριοποίηση αν είναι κατηγορία 4 ή 5 ; (Η οικοδομική άδεια εκδόθηκε το 1988)
iii. Θα πρέπει να ληφθεί με κάποιον τρόπο υπ’ όψιν το γεγονός ότι η κάθε οριζόντια ιδιοκτησία έχει ένα χιλιοστό (Συνολικά 2/1000 )ιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου, ώστε να γίνει η αναγωγή της υπέρβασης στην επιτρεπόμενη δόμηση επί της επιτρεπόμενης στο σύνολο του οικοπέδου, και έπειτα επιμερισμός στο ένα χιλιοστό της κάθε ιδιοκτησίας;


i. Άμα δεν δοθεί άλλη οδηγία από το Υ.ΠΕ.Κ.Α., τότε θα λάβετε υπόψη σας το ποσοστό που δόμησης που αναλογεί στο 1‰.
ii. Η δόμηση που αναλογεί στην Ο.Ι. είναι μηδέν, συνεπώς θα πάει ως κατηγορία 5.
iii. Είναι αυτό που περιγράφηκε στα σημεία i και ii.


443.🔗
Ισόγεια αγροτική αποθήκη 50m2 με οικοδομική άδεια, άλλαξε χρήση σε κατοικία. Σε αυτήν προστέθηκε κατ’ επέκταση W.C. 8m2 και στεγασμένη μπαζωμένη βεράντα. Το κτήριο τοποθετήθηκε αρκετά μέτρα πιο μακριά σε άλλη νόμιμη με τις ισχύουσες διατάξεις θέση . Πως
αντιμετωπίζουμε αυτή την περίπτωση; 58m2 υπέρβαση δόμησης και κάλυψης + 1 αναλυτικός για μπαζωμένη βεράντα και στέγαστρο; Αν υπήρχε παραπλεύρως και μια ισόγεια αποθήκη (ως 15m2 και ύψος ως 2.5m) θα μπορούσε να μπει στον ίδιο αναλυτικό;


Αρχικά θα πρέπει να διερευνήσετε αν σας καλύπτει η παράγραφος Γ.ιε του άρθρου 9 για τα 50m2. Αυτό προφανώς θα μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ άμα τα 8m2 είναι στατικώς ανεξάρτητη κατασκευή. Αν δείτε ότι δεν σας καλύπτει (το πιθανότερο) θα το αντιμετωπίσετε με τον τρόπο που περιγράφετε.
Αν υπήρχε και μία αποθήκη με τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν στην ερώτηση, τότε θα μπορούσατε να την συμπεριλάβετε στον ίδιο προϋπολογισμό αφού ως παράβαση της κατηγορίας 3 (Γ.ιγ) μπορεί να συμπεριληφθεί σε κοινό αναλυτικό με άλλες παραβάσεις των άρθρων 18.5α και 18.5β (εγκύκλιος 4 εδάφιο 10).


444.🔗
Σε αυθαίρετο εκτός σχεδίου με οικοδομική άδεια, το εγκεκριμένο τοπογραφικό της άδειας δείχνει το κτίσμα σε απόσταση 15 μέτρα από το όριο, ενώ το εγκεκριμένο διάγραμμα κάλυψης της άδειας σε απόσταση 17 μέτρα από το ίδιο όριο. Το κτίσμα υλοποιήθηκε σε απόσταση 15 μέτρων, σύμφωνα με το τοπογραφικό της αδείας. Μπορεί να αναγνωριστεί αυθαιρεσία στην συγκεκριμένη περίπτωση; Σε αντίστοιχες περιπτώσεις τέτοιων αναντιστοιχιών μεταξύ των εγκεκριμένων σχεδίων της άδειας, υπάρχει κάποια σειρά για το ποιο εγκεκριμένο σχέδιο είναι ποιο ισχυρό; (π.χ. πρώτα διάγραμμα κάλυψης, μετά τοπογραφικό ή το ανάποδο κλπ).


Τα σχέδια σε μία άδεια θα πρέπει να συμφωνούν. Δεν γνωρίζω να υπάρχει κάπου «ιεραρχία» στα σχέδια. Αν η θέση που τελικώς υλοποιήθηκε το κτίριο είναι σύννομη, εξετάστε την δυνατότητα ενημέρωσης του φακέλου της οικοδομικής άδειας.


445.🔗
Σε τριώροφο κτίριο με οικοδομική άδεια εντός σχεδίου με σύσταση (κάθε όροφος και ιδιοκτησία) με ύψη ορόφων όπως στην άδεια, αλλά χωρίς να έχει τηρηθεί η στάθμη θεμελίωσης (υπερύψωση οικοδομής).Έχουν γίνει 3 δηλώσεις με 4014/2011 όπου η υπέρβαση σε ύψος πληρώθηκε από τον ιδιοκτήτη του ισογείου ορόφου (ίδια μέτρα με τελευταίο όροφο, ίδιο ποσό προστίμου) και η συναίνεση περιβλήθηκε με τον τύπο συμβολαιογραφικού εγγράφου (τροποποίηση σύστασης, συναινέσεις κλπ). Κατά την μεταφορά στον 4178/2013 η υπέρβαση σε ύψος του τελευταίου ορόφου λόγω της υπερύψωσης συνολικά της οικοδομής καλύπτεται από την πληρωμή του προστίμου για το ύψος (>40%) από την δήλωση του ισογείου ορόφου; (φυσικά το διαμέρισμα του τελευταίου ορόφου θα μπει κατηγορία 5, λόγω και κατασκευών στο προκήπιο, αναφορά σε συναινέσεις κ.λπ.).


Υπάρχει η πληροφορία ότι στην επικείμενη εγκύκλιο θα ξεκαθαρίζει το θέμα του ύψους. Μέχρι τότε ότι και να πούμε θα είναι προσωπική άποψη. Κατά την άποψη μου λοιπόν, κάθε περίπτωση ΥΥ θα έπρεπε να δηλώνεται από το σύνολο των συνιδιοκτητών με μία κοινή δήλωση (κάτι σαν δήλωση στα κοινόχρηστα) αφού η εν λόγω αυθαιρεσία αφορά τον Φ.Ο. του κτιρίου δηλαδή ενός από τα θεμελιώδη κοινόκτητα στοιχεία μίας σύστασης.


446.🔗
Βγήκε άδεια νομιμοποίησης κτίσματος κατοικίας το 2006 σε εντός σχεδίου περιοχή. Στην άδεια νομιμοποίησης το κτίσμα σχεδιάστηκε μικρότερο από ότι είναι στην πραγματικότητα επειδή το πραγματικό κτίσμα υπερέβαινε την επιτρεπόμενη κάλυψη. Οπότε υπάρχουν τμήματα του κτίσματος που δεν καλύπτονται από την άδεια νομιμοποίησης που εκδόθηκε. Η ρύθμιση των υπολοίπων μέτρων με 4178/2013 και η υποβολή δελτίου δομικής τρωτότητας για όλο το κτίσμα εξασφαλίζει τον ιδιοκτήτη (και τον μηχανικό), δεδομένου πως η άδεια είναι ψευδής και πως η στατική μελέτη της άδειας δεν αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση;


Κατά την γενική τακτική που ο ιδιώτης μηχανικός ΔΕΝ μπορεί να κρίνει μία διοικητική πράξη, θεωρώ ότι μπορείτε να ενεργήσετε με τον τρόπο που περιγράφετε στην ερώτηση σας. Στη θέση σας όμως θα ζητούσα και την γραπτή επιβεβαίωση από το ΥΠΕΚΑ (το αν θα τι λάβετε είναι άλλο θέμα…)


447.🔗
Σε οριζόντια ιδιοκτησία (ημιυπόγειος βοηθητικός χώρος) κατασκευής προ της 9-6-1975 με χρήση άλλη κατοικία (άρα Κατηγορία 1) έχουν γίνει κάποιες παραβάσεις Υπέρβασης Δόμησης και παράβασης Οικοδομικής Γραμμής (προκήπιο). Στη συνέχεια το έτος 2004 έγινε αλλαγή χρήσης του ως άνω χώρου σε χρήση επαγγελματικού χώρου (γραφείο) χωρίς φυσικά έκδοση κάποιας άδειας από πολεοδομία. Μπορώ να δηλώσω τις πρώτες παραβάσεις σε ένα φύλλο καταγραφής αυθαιρέτου στην Κατηγορία 1 και σε άλλο φύλλο καταγραφής αυθαιρέτου την αλλαγή χρήσης (Κατηγορία 4 ή 5) με χρήση Υπηρεσίες; Στην επικρατούσα χρήση τί χρήση πρέπει να δηλώσω άλλη κατοικία ή υπηρεσίες; Το ρωτάω αυτό διότι η Κατηγορία 1 αφορά μόνο περιπτώσεις κατοικίας.


Όχι δεν μπορείτε να κάνετε αυτό που περιγράφετε. Θα πρέπει να τακτοποιήσετε το ακίνητο έτσι όπως είναι σήμερα. Συνεπώς με αναλυτικό θα τακτοποιήσετε την αλλαγή χρήσης του τμήματος που καλύπτεται από την άδεια και με ΥΔ, ΥΚ και υπέρβαση προκηπίου το αυθαίρετο κατ’ επέκταση τμήμα.
Ως χρήση θα επιλέξετε «Υπηρεσίες».


448.🔗
Θα ήθελα τη άποψή σας στο κατά πόσο είναι υποχρεωτικό ολοκληρωμένες δηλώσεις με το Ν4014/11 (έχει εξοφληθεί το πρόστιμο και έχουν ανέβει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά) να μεταφερθούν στο Ν4178/13. Μήπως με την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου αυτό δεν είναι απαραίτητο, εφόσον μέχρι τότε προκύψει η ανάγκη για την έκδοση βεβαίωσης μηχανικού;


Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 3 ΔΕΝ είναι απαραίτητο να μεταφερθούν οι συγκεκριμένες δηλώσεις παρά μόνο αν απαιτηθεί βεβαίωση μεταβίβασης ή οποιαδήποτε διοικητική πράξη. Με την έκδοση του Π.∆/τος για την Ταυτότητα του Κτιρίου θα καθοριστεί κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υποχρέωση συμπλήρωσης της ταυτότητας κτιρίου για ολοκληρωμένες πράξεις υπαγωγής κατά τις διατάξεις του Ν.4014/2011 για τις οποίες τυχόν δεν θα απαιτηθεί η μεταφορά των στοιχείων των δηλώσεων.
Το ερώτημα είναι τι θα συμβεί άμα απαιτηθεί βεβαίωση μεταβίβασης μετά την λήξη εφαρμογής του 4178 και πριν την έκδοση του Π.Δ..


449.🔗
Στην ερώτηση 389 πόσο σίγουροι είστε για την ορθότητα της απάντησης που δώσατε; Δεν σας κάνω κριτική αλλά δεδομένου ότι η Κατηγορία 4 απαγορεύει ρητά τις κατασκευές που βρίσκονται εντός προκηπίου (9.Δ.β) μήπως θα έπρεπε τέτοιες παραβάσεις να πηγαίνουν στην Κατηγορία 5; Μήπως η εγκύκλιος 4 δεν αναφέρεται σε τέτοιες περιπτώσεις; Για παράδειγμα ένα στέγαστρο στον εξώστη τελευταίου ορόφου που είναι πάνω από πρασιά και που δηλώνεται στις λοιπές παραβάσεις με αναλυτικό προϋπολογισμό θα πήγαινε στην Κατηγορία 4 ή 5; Η απάντησή σας με οδηγεί στην Κατηγορία 4 αν και εγώ ήμουν έτοιμος να το βάλω στην 5.


Σύμφωνα με την εγκύκλιο 4 εδάφιο 10 ισχύει αυτό που γράφηκε στην Ε/Α 389. Μέχρι νεωτέρας, και αν ποτέ υπάρξει, γνώμη μου είναι ότι πρέπει να ενεργούμε σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην Ε/Α 389.
Αυτό που αναφέρετε για το προκήπιο ισχύει αλλά για τις περιπτώσεις που το πρόστιμο της αυθαίρετης κατασκευής υπολογίζεται με τετραγωνικά μέτρα.


450.🔗
Η εγκύκλιος 4 (εδάφιο 10, Άρθρο 9 Β.) μας λέει ότι η Κατηγορία 4 μπορεί να συνδυαστεί με Κατηγορίες 1, 3 (δηλαδή όχι με 5) η Κατηγορία 5 μπορεί να συνδυαστεί με Κατηγορίες 1, 3 (δηλαδή όχι με 4) εγώ γιατί όταν κάνω δήλωση με ένα φύλλο καταγραφής αυθαιρέτου Κατηγορία 4 και σε άλλο φύλλο καταγραφής αυθαιρέτου 5 μου το δέχεται κανονικά; Η απάντηση που πήρα από το ΤΕΕ ήταν: Το σύστημα εφαρμόζει το νόμο και αποτελεί ένα εργαλείο για το μηχανικό αλλά δεν είναι ο νόμος. Υπάρχουν αρκετές απαγορεύσεις προκειμένου να "προλαβαίνουν" τα λάθη των μηχανικών. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά που το σύστημα δεν απαγορεύει είναι σωστά. Παρόλο που δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα ο συγκεκριμένος περιορισμός, δεν μπορείτε να συνδυάσετε τις συγκεκριμένες κατηγορίες.


Γνώμη μου είναι ότι η Εγκύκλιος 4 στο συγκεκριμένο σημείο είναι λάθος. Μπορεί κάλλιστα να συνδυαστεί η κατηγορία 4 με την κατηγορία 5. Ένα παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση όπου σε μία οριζόντια ιδιοκτησία υπάρχει μία προσθήκη στον ακάλυπτο και το κλείσιμο ενός εξώστη πάνω από το προκήπιο. Η μεν πρώτη αυθαίρετη κατασκευή θα πάει στην κατηγορία 4 και η άλλη στην κατηγορία 5.
Ισχύει αυτό που σας είπαν από το ΤΕΕ, ότι κάτι επιτρέπεται από το σύστημα δεν σημαίνει ότι είναι και σωστό.


451.🔗
Παρακαλώ θα ήθελα μια διευκρίνηση στην ακόλουθη περίπτωση τακτοποίησης αυθαίρετου με τον Ν.4178. Πελάτης μου είχε υποβάλλει φάκελο στην πολεοδομία για την τακτοποίηση αίθουσας κοινωνικών εκδηλώσεων που χρησιμοποιείται ως κατοικία σύμφωνα με τον Ν.3843/2010 και την Εγκύκλιο 5/2010. Όμως, πληρώθηκε μόνο το παράβολο και δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπαγωγής στον εν λόγω νόμο και τώρα θα πρέπει να κάνουμε υπαγωγή στον Ν.4178. Πώς όμως θα υπολογιστούν τα ποσοστά υπέρβασης, καθώς και η κατηγορία του ακινήτου, αφού δεν έχει χιλιοστά επί του οικοπέδου; Επίσης, κρίνετε πιο σωστό να προσμετρηθούν οι τοίχοι πλήρωσης (οι οποίοι έχουν προσμετρηθεί στο συντελεστή δόμησης) ή όχι, όπως είχε ορίσει η Εγκύκλιος 19/26.11.2010;


Η αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων, αποτελεί κοινόκτητο χώρο. Η μόνη λογική που μπορεί να σταθεί εκτός άμα δοθεί κάποια άλλη οδηγία από το ΥΠΕΚΑ, είναι να υπολογίζουμε


452.🔗
Η άδεια σεισμοπλήκτου αποτελεί οικοδομική άδεια για την υπαγωγή στο Ν.4178/2013;


Όχι δεν αποτελεί άδεια.


453.🔗
Για έκδοση ΔΕΔΟΤΑ / Μελέτη Στατικής Επάρκειας αν το κτήριο παραμένει ακατοίκητο μετά την ολοκλήρωση της αυθαίρετης κατασκευής ή την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, πώς θα προσδιορισθεί η επικρατούσα χρήση; Σε περίπτωση που η αυθαίρετη κατασκευή βρίσκεται σε Ισόγειο κατάστημα εμπορίου με εμβαδόν <50% της υφιστάμενης δόμησης, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι έχουν χρήση ιδιωτικών γραφείων, τότε απαιτείται ΔΕΔΟΤΑ και όχι Μελέτη Στατικής Επάρκειας;


Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προσδιορίσετε την επικρατούσα χρήση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της ΥΑ 7581, ασχέτως άμα το κτήριο είναι ακατοίκητο. Ένα κτίριο ασχέτως του αν κατοικείται (ή χρησιμοποιείται) έχει κατασκευαστεί και του έχουν προσδοθεί κάποια χαρακτηριστικά που μαρτυρούν την χρήση του. Σε κάθε περίπτωση, με την τακτοποίηση του χώρου με τον 4178 θα πρέπει να προσδιοριστεί η χρήση αυτή.
Για το θέμα των γραφείων η γνώμη μου είναι ότι ανήκουν στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 (ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α.) αφού ΔΕΝ αναφέρονται σε κανένα σημείο του άρθρου 2 και επομένως κάνουμε χρήση της πρότασης «ή κτίριά που η χρήση τους δεν συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο 2 της παρούσας,» που τα κατατάσσει στα κτίρια στα οποία απαιτείται μόνο συμπλήρωση ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α..


454.🔗
Η βεβαίωση Μηχανικού για μεταβίβαση ακινήτου που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4178/13 μπορεί να εκδοθεί και από άλλο Μηχανικό από αυτό που έχει κάνει την υπαγωγή ή πρέπει πρώτα να μεταφερθεί η δήλωση στα δικά του στοιχεία;


Από τη στιγμή που μία δήλωση αυθαιρέτου περάσει σε κατάσταση οριστικής υπαγωγής, μπορεί να εκδοθεί από οποιοδήποτε μηχανικό, σε όποιο χρόνο απαιτηθεί δήλωση μεταβίβασης. Προφανώς για να δοθεί η βεβαίωση, ο «νέος» μηχανικός θα ελέγξει τα στοιχεία της δήλωσης για να διαπιστώσει ότι το σύνολο των αυθαίρετων χώρων που διαπιστώνει αυτός σήμερα έχουν τακτοποιηθεί.


455.🔗
Οικοδομή χωρίς υπερβάσεις σε σχέση με την Οικοδομική Άδεια αλλά με ψευδές Τοπογραφικό όπου εμφανίζεται το οικόπεδο ως εντός ορίων οικισμού, ενώ σήμερα διαπιστώνεται ότι πρόκειται για γήπεδο εκτός σχεδίου μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο (κάτι που ίσχυε και κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας), θεωρείται αυθαίρετη και χωρίς άδεια ή δεν εξετάζεται το σύννομο της αδείας και μπορεί να χορηγηθεί βεβαίωση Μηχανικού για μεταβίβαση;


Σύμφωνα με το τροποποιημένο παράρτημα Α, οι χώροι που καλύπτονται από άδεια που ΔΕΝ έχει ανακληθεί, θεωρούνται νόμιμοι και δεν απαιτείται τακτοποίηση τους. Επομένως η «λογική» λέει ότι μπορείτε να δώσετε βεβαίωση.
Προσωπικά, αυτήν την «λογική» την βρίσκω παράλογη και ΔΕ θα έδινα τέτοιου τη συγκεκριμένη βεβαίωση.


456.🔗
Η βεβαίωση Δ.Ε.Η. για ηλεκτροδότηση ακινήτου όπου αναγράφονται και τα επιπλέον αυθαίρετα τ.μ. θεωρείται αποδεικτικό χρονολογίας κατασκευής ;


Ναι θεωρείται αποδεικτικό της χρονολογίας κατασκευής.


457.🔗
Σε κτήριο με σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών διαπιστώνεται η ίδια υπέρβαση ανά όροφο που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. ιστ της Κατηγορίας 3. Η υπέρβαση αυτή δεν ξεπερνά τα 8 τ.μ. ανά οριζόντια ιδιοκτησία. Αν για την υπαγωγή στο Ν.4178/13 συναινέσουν όλοι οι συνιδιοκτήτες μπορεί να υποβληθεί κοινή δήλωση με πρόστιμο μόνο 500€; Μπορεί να χορηγηθεί βεβαίωση Μηχανικού για μεταβίβαση χωρίς τη ρύθμιση της υπέρβασης;


Θα πρέπει να δηλωθεί η παράβαση σε κάθε Ο.Ι.. Ναι μεν μπορεί να γίνεται κοινή δήλωση αλλά άποψη μου είναι ότι ΔΕΝ πρέπει το υπολογισθέν πρόστιμο να είναι μικρότερο από αυτό που θα υπολογίζονταν σε ανεξάρτητες δηλώσεις (το πρόστιμο όχι το παράβολο).
Βεβαίωση χωρίς δήλωση μπορεί να δοθεί μόνο άμα οι υπερβάσεις καλύπτονται από τις ανοχές που μνημονεύονται στις βεβαιώσεις. Άποψη μου είναι σε κάθε περίπτωση να προηγείται η τακτοποίηση του χώρου.


458.🔗
Η περίπτωσή μου αφορά διώροφη οικοδομή με αποκλειστική χρήση κατοικίας με οικοδομική άδεια του 1965 καθ' υπέρβαση της οποίας πραγματοποιήθηκε ένας παραπάνω αυθαίρετος όροφος και υπόγειο. Οι αυθαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν πριν την 9.6.1975 και έχει πραγματοποιηθεί στην οικοδομή σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών με τις αποθήκες του υπογείου να κατανέμονται σε κάθε όροφο και να υπάρχει επίσης στο υπόγειο και κοινόχρηστος χώρος. Τα ερωτήματα μου είναι τα εξής:
i. Αποτελεί η έναρξη ηλεκτροδότησης του ακινήτου - οριζόντιας ιδιοκτησίας αποδεικτικό παλαιότητας ή χρειάζεται και η προσκόμιση αεροφωτογραφίας;
ii. Η αποθήκη που συνοδεύει βάση σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας τον αυθαίρετο όροφο και αυτός μπορούν να δηλωθούν στην κατηγορία 1 του Άρθρου 9;
iii. Οι αποθήκες που ανήκουν στις υπόλοιπες νόμιμες οριζόντιες ιδιοκτησίες βάση της σύστασης μπορούν και αυτές να δηλωθούν στην κατηγορία 1 του Άρθρου 9 με ξεχωριστές δηλώσεις αφού οι οριζόντιες ιδιοκτησίες που ανήκουν έχουν επικρατούσα χρήση κατοικίας;
iv. Ο κοινόχρηστος χώρος του υπογείου δηλώνεται με ξεχωριστή δήλωση από τους συνιδιοκτήτες;


Από τη στιγμή που η χρήση του κτιρίου είναι αποκλειστικά κατοικίας μπορεί να δηλωθεί το σύνολο των αυθαιρέτων στην κατηγορία 1. Οι αποθήκες που χρησιμοποιούνται ως βοηθητικοί χώροι κατοικιών μπορούν να δηλωθούν και αυτές στην κατηγορία 1. Η υπαγωγή ενός κτιρίου στην κατηγορία 1 γίνεται ανά οριζόντια ιδιοκτησία συν μία επιπλέον δήλωση για τα κοινόκτητα μέρη.


459.🔗
Σε αυθαίρετη κατοικία κατασκευασμένη μεταξύ 1975-1983, για την οποία έχει γίνει η δήλωση- α' φάση του Ν.1337/1983, έχει πληρωθεί το πρόστιμο της α΄ φάσης, αλλά δεν έγινε ποτέ η β΄ φάση και η ολοκλήρωση στις διατάξεις του εν λόγω νόμου, μπορώ να βάλω στο πεδίο της ύπαρξης οικοδομικής άδειας το ΝΑΙ;


Όχι.


460.🔗
Σε εκτός σχεδίου γήπεδο, έχει κατασκευασθεί αυθαίρετο ποιμνιοστάσιο. Στο εν λόγω γήπεδο είναι αρκετοί συνιδιοκτήτες (εξ αδιαιρέτου). Συγκεκριμένα η μητέρα με 25% και τα πέντε αδέλφια από 15% έκαστος, σύνολο 100%. Το πρόβλημα είναι ότι το ένα από τα αδέλφια έχει πεθάνει, αλλά δεν έχει γίνει κάποια αποδοχή κληρονομιάς ακόμα. Όσοι βρίσκονται εν ζωή, το 85% δηλαδή, δεν έχουν πρόβλημα για την τακτοποίηση. Τι μπορώ να κάνω σε αυτή την περίπτωση;
Μπορεί να γίνει υπαγωγή στο νόμο από αυτούς ή πρέπει να τακτοποιηθούν πρώτα τα κληρονομικά;


Σας καλύπτει το εδάφιο 20 της εγκυκλίου 4.


461.🔗
Όταν έχω για παράδειγμα σαν αυθαιρεσίες 1 Λοιπή παράβαση και 1 διαμερισμάτωση, το πρόστιμο που θα πληρωθεί θα λάβει έκπτωση του 20% αν πληρωθεί εφάπαξ;


Ναι, θα πληρωθεί παράβολο 500€ και το υπόλοιπο πρόστιμο θα είναι 300€.


462.🔗
Υποβάλλω στο Ν4178, δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες κατοικιών σε διαφορετικούς ορόφους του ιδίου ιδιοκτήτη. Οι δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες, έχουν αλλαγή στις εξωτερικές διαστάσεις τους έως 5% και της επιφανείας τους σε ποσοστό μικρότερο του 2%. Άρα η αυθαιρεσία εντάσσεται στην περίπτωση ιστ της παραγράφου Γ του άρθρου 9. Το πρόστιμο θα είναι 500 ευρώ και για τις δύο Ο.Ι. ή θα υπολογιστεί 500 ευρώ για κάθε Ο.Ι; Ομοίως, λοιπές παραβάσεις των οριζοντίων ιδιοκτησιών αναλυτικού προϋπολογισμού της παρ.5α άρθρου 18 , θα συνυπολογιστούν σε κοινό αναλυτικό ή ξεχωριστοί αναλυτικοί για κάθε Ο.Ι.;


Θα πρέπει να δηλωθεί η παράβαση σε κάθε Ο.Ι.. Ναι μεν μπορεί να γίνεται κοινή δήλωση αλλά άποψη μου είναι ότι ΔΕΝ πρέπει το υπολογισθέν πρόστιμο να είναι μικρότερο από αυτό που θα υπολογίζονταν σε ανεξάρτητες δηλώσεις.


463.🔗
Έχω περίπτωση οικοδομής με άδεια το 1972 ως εκτός σχεδίου. Το 1978 εντάσσεται στο σχέδιο πόλης όχι όμως όλο το ακίνητο αλλά μια ζώνη 15μ βάθους σε όλο το μήκος του. Αυτό σημαίνει ότι από το αρχικό οικόπεδο των 2 στρεμμάτων, επί του οποίου βγήκε και η άδεια, αυτή τη στιγμή τα 1100 περίπου είναι εκτός σχεδίου και τα υπόλοιπα εντός. Η οικοδομή αυτή τη στιγμή "πατάει" σε ένα ποσοστό 20% εντός σχεδίου και το υπόλοιπο 80% στο εκτός. Έχει κάποιες αυθαιρεσίες στο εκτός σχεδίου τμήμα και το υπόγειο που έδειχνε η άδεια και έχει γίνει πλέον κατοικία βρίσκεται στο εντός σχεδίου κομμάτι. Στη ζώνη του εντός σχεδίου τμήματος έχουν χωριστεί 4 οικόπεδα εκ των οποίων τα τρία έχουν ήδη μεταβιβαστεί.
i. Βάζω εντός ή εκτός σχεδίου;
ii. Με ποιους όρους θα ελέγξω για να βρω τους συντελεστές;
iii. Βάζω ότι έχει ή όχι οικοδομική άδεια;


Υπάρχει η πληροφορία ότι το θέμα θα τακτοποιηθεί στην επόμενη εγκύκλιο.


464.🔗
Στην περίπτωση 3όροφης οικοδομής με άδεια του 1983 και σ.δ. 2,4 υπάρχουν κάποιες αυθαιρεσίες. Σήμερα ο σ.δ. βρίσκεται στο 0,8 και επιτρέπονται διώροφα. Ο έλεγχος για την εύρεση της κατηγορίας γίνεται δηλαδή αυθαιρεσίες/πραγματοποιούμενα βάσει διαγράμματος κάλυψης και για την εύρεση των συντελεστών είναι αυθαιρεσίες/σημερινά επιτρεπόμενα χωρίς να με ενδιαφέρει ότι ο συντελεστής έχει μειωθεί τόσο πολύ καθώς και το ύψος;


Ναι θα αντιμετωπισθεί με τον τρόπο που περιγράφετε.


465.🔗
Σε περίπτωση που έχω ενσωμάτωση τετραγωνικών του κοινόχρηστου διαδρόμου του κλιμακοστασίου, τα οποία τετραγωνικά έχουν μετρηθεί και φαίνονται την κάτοψη που έχει επισυναφθεί στην αγοραπωλησία και το κλιμακοστάσιο έχει μετρηθεί στην δόμηση και στην κάλυψη, πως μπορώ να δηλώσω την παράβαση αυτή;


Ως διαμερισμάτωση.


466.🔗
Ισόγεια αποθήκη <15 τ.μ. αλλά με κεκλιμένη οροφή δηλ έχοντας ύψος στην μια μεριά 2,00 και στην άλλη 3,00, μπορεί να ενταχθεί στην κατηγορία 3;


Από τη στιγμή που ο νόμος μιλάει για «ύψος» και όχι για «μέσο ύψος» (για να ελέγχαμε σύμφωνα με τον ορισμό της παραγράφου 69 του άρθρου 2 του ΝΟΚ), όχι δεν μπορεί να υπαχθεί στην κατηγορία 3.


467.🔗
Στην βεβαίωση του μηχανικού η απόκλιση του ποσοστού 2% (με μέγιστο τα 20 εκατοστά) των διαστάσεων του ακινήτου, αφορά και το ύψος; Στην περίπτωση που έχω υπέρβαση στο ύψος 18εκ (μικρότερη του 2%12μ.=24εκ.) μπορώ να δώσω βεβαίωση;


Σύμφωνα με το λεκτικό της βεβαίωσης: «Μέχρι ποσοστού 2% (με μέγιστο τα 20 εκατοστά) των διαστάσεων του μεταβιβαζόμενου ακινήτου ή αυτοτελούς ιδιοκτησίας (οριζόντιας ή καθέτου ιδιοκτησίας)» κατά την γνώμη μου στον όρο «διαστάσεων» περιλαμβάνεται και το ύψος (αλλιώς ας έλεγε «των διαστάσεων του περιγράμματος»). Σε κάθε περίπτωση γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να προηγείται τακτοποίηση των αυθαίρετων τμημάτων ασχέτως άμα καλύπτονται από τις ανοχές. Σε περίπτωση μικρών διαφορών να γίνεται έλεγχος για το αν μπορεί να γίνει χρήση της παραγράφου Γ. ιστ του άρθρου 9. Φημολογείται ότι στην νέα εγκύκλιο, στην συγκεκριμένη παράγραφο θα περιλαμβάνεται ΚΑΙ το ύψος του κτιρίου, κάτι που σήμερα λόγω του λεκτικού δεν είναι εφικτό.


Ομάδα 13 20.6.14 (468-491)

468.🔗
Τμήμα κτιρίου 10m2 εμπίπτει εντός ζώνης διάστασης 50% των οριζομένων από τη νομοθεσία περί μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας, οι οποίοι ίσχυαν κατά την εκτέλεση ή εγκατάστασή τους, ενώ το υπόλοιπο τμήμα του κτιρίου 90m2 βρίσκεται εκτός της συγκεκριμένης ζώνης 50% των οριζομένων από τη νομοθεσία περί μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας. Δεδομένου ότι σύμφωνα με την παρ. 2δ, άρθρο2, Ν. 4178/2013 δεν υπάγεται στις διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου αυθαίρετη κατασκευή που βρίσκεται εντός ζώνης διάστασης 50% των οριζομένων από τη νομοθεσία περί μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας, το υπόλοιπο τμήμα του κτιρίου 90m2 το οποίο βρίσκεται εκτός της συγκεκριμένης ζώνης 50% των οριζομένων από τη νομοθεσία περί μέτρων για την ασφάλεια μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4178/2013;


Ναι μπορεί να υπαχθεί. Αν εντός του γηπέδου έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια τότε μπορεί να υπαχθεί και το τμήμα των 10m2 που βρίσκεται εντός της ζώνης του 50%. (βλ. εγκύκλιο 3, εδάφιο 8)


469.🔗
Σε συνέχεια του παραπάνω ερωτήματος, για το παραπάνω ακίνητο υπάρχουν καταβληθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και διατήρησης. Εφόσον μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 το τμήμα του κτιρίου που βρίσκεται εκτός της συγκεκριμένης ζώνης 50% των οριζομένων από την κείμενη νομοθεσία, όλα τα καταβληθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και διατήρησης στο σύνολό τους ή μόνο εκείνο το ποσοστό των καταβληθέντων ποσών προστίμων που αντιστοιχεί στο τμήμα του κτιρίου που μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 συμψηφίζονται με το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου ;


Δεν υπάρχει κάπου σαφής διαχωρισμός. Προσωπική καθαρά άποψη είναι ότι το πρόστιμο αποτελεί μία ποινή που αφορά το σύνολο του αυθαιρέτου και όχι κατά αναλογία των τετραγωνικών ακόμα και διακριτών χώρων. Το ότι βάσει του Ν.4178 κάποιο τμήμα δεν μπορεί να δηλωθεί, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να υπολογίσουμε το ύψος του προστίμου που αναλογεί στο προς δήλωση τμήμα.


470.🔗
Αυθαίρετος υπόγειος χώρος με βοηθητική χρήση (αποθήκη που δεν προκαλεί αύξηση δόμησης) σε ισόγεια υπερυψωμένη οικοδομή με άδεια πως καταχωρείται στα φύλλα καταγραφής;
Ως επιφάνεια με υπέρβαση δόμησης ή ως λοιπή παράβαση με αναλυτικό προϋπολογισμό;


Μέχρι νεοτέρας, σε Φ.Κ. με τετραγωνικά χωρίς όμως τα τετραγωνικά αυτά να υπολογίζονται στο ποσοστό υπέρβαση δόμησης. (δεν αθροίζονται στον αριθμητή), αφού η εγκύκλιος 4 στο τέλος του εδαφίου 16 αναφέρει ότι «Για τον υπολογισμό του ποσοστού των υπερβάσεων των αυθαιρεσιών συνυπολογίζονται όλοι οι αυθαίρετοι κλειστοί χώροι κύριας χρήσης που προσαυξάνουν το συντελεστή δόμησης του ακινήτου».


471.🔗
Ύστερα από ερώτηση που υποβλήθηκε στη ΔΟΚΚ σχετικά με την κοινή δήλωση για οριζόντιες ιδιοκτησίες ιδίου ιδιοκτήτη (εγκύκλιος 3, άρθρο 11, εδάφιο 36), απαντήθηκε ότι για οριζόντιες ιδιοκτησίες θα πρέπει να γίνεται ξεχωριστή δήλωση. Κοινή δήλωση γίνεται μόνο στις αυθαίρετες κατασκευές επί κοινοχρήστων χώρων. Τι τελικά ισχύει; Η εγκύκλιος από το ΥΠΕΚΑ δεν δημοσιεύτηκε; Μήπως κάτι δεν έχει διευκρινηστεί σωστά; Έτσι βγαίνουν λάθος οι δηλώσεις που υποβλήθηκαν από κοινού για έναν ιδιοκτήτη μετά τη δημοσίευση της εγκ. 3.


Η άποψη αυτή είναι εντελώς λάθος. Η κοινή δήλωση περισσοτέρων της μίας Ο.Ι. του ίδιου ιδιοκτήτη προβλέπεται στο σώμα του νόμου (άρθρο 11 παράγραφος 1 «μπορεί, κατ’ επιλογή του ιδιοκτήτη, να γίνεται είτε με μία αίτηση υπαγωγής για το σύνολο των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων είτε με περισσότερες αιτήσεις για κάθε μεμονωμένο αυτοτελή χώρο οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, που αποτελεί αντικείμενο μεταβίβασης.», ενώ η εγκύκλιος 3 στο εδάφιο 36 έδωσε την δυνατότητα υπαγωγής περισσοτέρων Ο.Ι. διαφορετικών ιδιοκτητών. «Στις περιπτώσεις περισσοτέρων αυθαιρέτων κτιρίων ή/και αυτοτελών διηρηµένων ιδιοκτησιών στο οικόπεδο/γήπεδο ο ιδιοκτήτης ή οι συνιδιοκτήτες µπορούν από κοινού να υποβάλουν µία ή περισσότερες αιτήσεις υπαγωγής αυθαιρέτων στο ν. 4178/13.» Φυσικά θα έπρεπε όλα αυτά να συνοδεύονται και από οδηγίες για τον τρόπο υπολογισμού των συντελεστών υπέρβασης… Γνώμη μου είναι ότι παρά την κοινή δήλωση, οι συντελεστές υπέρβασης πρέπει να υπολογίζονται για κάθε μία Ο.Ι. ξεχωριστά, δηλαδή μία ιδιοκτησία με πολλές υπερβάσεις να μην επωφεληθεί από μία με ελάχιστες.


472.🔗
Εντός παραδοσιακού οικισμού σε οικόπεδο εντός σχεδίου έχουν ανεγερθεί δύο κτίρια:
Κτίριο Ά (διώροφο, ισόγειο και Ά όροφος καταστήματα το έτος 1972) και Κτίριο Β (διώροφο με υπόγειο το έτος 1984). Έχει γίνει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας το 1984 ανά όροφο και ο ακάλυπτος χώρος είναι κοινός και αδιαίρετος χωρίς αποκλειστικές χρήσεις κτλ. Είχε γίνει αίτημα προ ΝΟΚ για οικοδομική άδεια αλλαγής χρήσης στον Ά όροφο (εντός νομίμου περιγράμματος οικοδομικής αδείας) του κτιρίου Α από κατάστημα σε κατοικία αλλά κατά τον έλεγχο κτλ. λόγω αυθαιρέτων στον ακάλυπτο χώρο αλλά και μη κατασκευής στέγης στο κτίριο Α που είναι υποχρεωτική, ζητήθηκε η τακτοποίηση των αυθαιρέτων του ακαλύπτου και μαζί με την αλλαγή χρήσης να γίνει και προσθήκη καθ’ ύψος στέγης. Με τα αυθαίρετα στον ακάλυπτο χώρο έχουμε υπέρβαση της επιτρεπόμενης δόμησης στο οικόπεδο. Όσον αφορά τα αυθαίρετα στον ακάλυπτο δεν υπάρχει η συγκατάθεση όλων, ούτε πάνω από το 51% των συνιδιοκτητών (λόγω κακών σχέσεων) για δήλωση τους και τακτοποίηση με το Ν.4178.
i. Εάν το τμήμα αυθαιρέτων της οικίας υπηρεσίας δόμησης κόψει αυθαίρετα (επιβάλει πρόστιμα) στα κτίρια στον ακάλυπτο χώρο τότε με βάση την εγκύκλιος 4/2013 για το Ν.4178 άρθρο 11 παρ.18 (περιληπτικά αναφέρει) ,ότι ως φερόμενος ιδιοκτήτης νοείται το πρόσωπο που του έχουν επιβληθεί πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης μετά από αυτοψία ανεξαρτήτου του εμπράγματος δικαιώματος που έχει επί του ακινήτου άρα δε χρειάζεται η συγκατάθεση και των υπολοίπων για δήλωση, άρα με αυτό τον τρόπο θα μπορεί να τακτοποιήσει τα δικά του αυθαίρετα και να εκδοθεί η οικοδομική. άδεια;
ii. Επίσης το οικ. 925/24-2-2014 (ΑΔΑ ΒΙΕΡ0-2ΦΝ) δίνει τη δυνατότητα έκδοσης οικοδομικής άδειας σε διηρημένη ιδιοκτησία εάν έχει γίνει σύσταση πριν την 28/7/2011 ανεξάρτητα από την ύπαρξη αυθαίρετων κατασκευών με υπέρβαση των επιτρεπόμενων πολεοδομικών μεγεθών που έχουν εκτελεστεί σε άλλη οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, αυτό ισχύει και για αυθαιρεσίες στον ακάλυπτο χώρο (κοινόχρηστος χώρος), δηλαδή ο κοινόχρηστος χώρος ο οποίος έχει ποσοστά στο οικόπεδο μπορεί να ληφθεί ως μια οριζόντια ιδιοκτησία;


i. Το εδάφιο 18 της εγκυκλίου 4 που αναφέρετε, έχει ως σκοπό την διαγραφή και μόνο του προστίμου χωρίς να θεωρείται το αυθαίρετο τακτοποιημένο. Δηλαδή μπορεί η Υ.ΔΟΜ. να επανέλθει και να επιβάλει εκ νέου το πρόστιμο…
ii. Τα κοινόκτητα τμήματα ενός οικοπέδου είτε κοινόχρηστα είτε σε αποκλειστική χρήση κάποιου εκ των συνιδιοκτητών, ΔΕΝ αποτελούν ξεχωριστή οριζόντια ιδιοκτησία. Συνεπώς και σύμφωνα με το λεκτικό του εγγράφου που αναφέρετε, ΔΕΝ μπορεί να γίνει χρήση των ευνοϊκών ρυθμίσεων που αναφέρονται στο έγγραφο αυτό.


473.🔗
Σε 2 οριζόντιες ιδιοκτησίες του ιδίου ιδιοκτήτη και σε διαφορετικούς ορόφους, διαπιστώθηκε εκτός των άλλων παραβάσεων, ότι έχουν αλλαγή στις εξωτερικές διαστάσεις τους εντός των ορίων 5%, όμως το εμβαδόν τους μειώνεται από αυτό της Ο.Α. κατά 1.00τμ, που είναι εντός του ορίου 2% που αναφέρει το εδάφιο ιστ, κατ.3 του άρθρου 9. Βέβαια νομίζω ότι το συγκεκριμένο όριο είναι για τις περιπτώσεις που αυξάνει η επιφάνεια. Στην προκειμένη περίπτωση, έχω αυθαίρετη κατασκευή εφόσον η επιφάνεια της κάθε Ο.Ι. μειώνεται; Αν ήταν μεγαλύτερες οι Ο.Ι. από αυτές της Ο.Α. και της σύστασης, θα υπολόγιζα υπέρβαση επιφανειών.
Επίσης η άδεια είναι του 2003, δεν μπορεί να γίνει ενημέρωση φακέλου. Πώς πρέπει να διαχειριστώ αυτή την διαφορά των διαστάσεων της κατασκευής από την Ο.Α.; Μήπως απλά διορθώνοντας τις κατόψεις και το τοπογραφικό που θα υποβάλλω στα αρχεία της δήλωσης και με κατάλληλη ανάλυση στην Τεχνική έκθεση;


Σύμφωνα με την Ε/Α 23 της εγκυκλίου 3, «Σε περίπτωση που η µη πραγματοποίηση τμήματος κτιρίου δεν επηρεάζει τη νομιμότητα του υπάρχοντος, δεν υφίσταται αυθαιρεσία.». Με βάση αυτό θα κρίνετε άμα υπάρχει αυθαιρεσία ή όχι.
Ενημέρωση φακέλου γίνεται τόσο για τις οικοδομικές άδειες όσο και για τις άδειες δόμησης.


474.🔗
Δοκίμασα στην κοινή δήλωση των 2 Ο.Ι. να δώσω "αυθαίρετη μικρή παράβαση" κατ.3 για κάθε Ο.Ι. ξεχωριστά, έστω εις βάρος του ιδιοκτήτη που θέλει να ολοκληρώσει οποσδήποτε την υπαγωγή του. Όμως το Σύστημα υπολογίζει μόνο 1 Φ.Κ. με "αυθαίρετη μικρή παράβαση".


Επειδή οι υπερβάσεις κατηγορίας 3 έχουν πρόστιμο 500€ ανεξαρτήτως αριθμού. Όπως αναφέραμε και στην ερώτηση 471, ο νόμος δίνει τη δυνατότητα υπαγωγής περισσοτέρων των μία Ο.Ι. σε μία δήλωση αλλά στερούμαστε οδηγιών… Εξετάστε την δυνατότητα να δηλώσετε τις υπερβάσεις της κατηγορίας 3 με αναλυτικό (εγκύκλιος 4 εδάφιο 10) χάνοντας πιθανών την οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση.


475.🔗
Οι αυθαίρετες λοιπές παραβάσεις αναλυτικού προϋπολογισμού, όταν γίνεται κοινή δήλωση από έναν ιδιοκτήτη, συγχωνεύονται για όλες τις Ο.Ι. μαζί, και αναλόγως το ποσό του προϋπολογισμού υπολογίζεται ο αριθμός παραβάσεων και το πρόστιμο ή υπολογίζεται διαφορετικός προϋπολογισμός για τις λοιπές παραβάσεις που έχει κάθε Ο.Ι. ξεχωριστά;


Όπως αναφέραμε και στην ερώτηση 471, ο νόμος δίνει τη δυνατότητα υπαγωγής περισσοτέρων των μία Ο.Ι. σε μία δήλωση αλλά στερούμαστε οδηγιών. Γνώμη μου είναι ότι παρά την κοινή δήλωση, οι συντελεστές υπέρβασης πρέπει να υπολογίζονται για κάθε μία Ο.Ι. ξεχωριστά, δηλαδή μία ιδιοκτησία με πολλές υπερβάσεις να μην επωφεληθεί από μία με ελάχιστες. Κατά αναλογία λοιπόν γνώμη μου είναι ότι οι αναλυτικοί προϋπολογισμοί σε αυτή την περίπτωση πρέπει να είναι ξεχωριστοί.


476.🔗
Υπέρβαση ύψους στην pilotis και κατ επέκταση στην είσοδο με το κλιμακοστάσιο από 2,40μ σε 2,50μ υπολογίζεται με αναλυτικό;


Περιμένετε την επόμενη εγκύκλιο. Υπάρχει η αίσθηση ότι στην περίπτωση Γ.ιστ του άρθρου 9 θα συμπεριληφθεί και το ύψος.


477.🔗
Σε κατοικία του 1963 έγινε προσθήκη κατ’ επέκταση (προς το πίσω μέρος του οικοπέδου) με άδεια το 1981. Η κατοικία είναι εντός σχεδίου και το σχέδιο έγινε το 1947. Στο μπροστινό μέρος η κατοικία έχει αυλή με περίφραξη που είναι ρυμοτομούμενη, αλλά δεν έχει συντελεστεί ακόμα αναγκαστική απαλλοτρίωση και δεν έχει αποζημιωθεί ο ιδιοκτήτης. Υπάρχει έκθεση αυτοψίας της πολεοδομίας Λάρισας το 1991 και από τότε ο ιδιοκτήτης πληρώνει πρόστιμο για την περίφραξη. Το ερώτημά μου είναι αν γίνεται να δηλωθεί στον Ν.4178/13 σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2α, εφόσον δεν έχει γίνει ξαναλέω αναγκαστική απαλλοτρίωση ακόμα, μόνο και μόνο να παγώσει το πρόστιμο και όταν θέλει ο δήμος να του το γκρεμίσει.


Ναι, σύμφωνα με την εξαίρεση της παραγράφου 2α του άρθρου 2, μπορείτε να το δηλώσετε με σκοπό την διαγραφή του προστίμου διατήρησης.


478.🔗
Έχω για τακτοποίηση ένα κτίσμα στο οποίο στο ισόγειο υπάρχουν 2 καταστήματα από 45,67m2 το κάθε ένα. Στην μέση των καταστημάτων υπάρχει διάδρομος που οδηγεί στην σκάλα για τον πρώτο όροφο. Το αναφερθέν κλιμακοστάσιο έχει εμβαδόν 20,31m2. Ο πρώτος όροφος αποτελείται από κατοικία εμβαδού 100m2. Το συνολικό κτίσμα είναι προ του 1975. Είναι δυνατόν να υπαχθεί όλο το κτίσμα (καταστήματα και πρώτος όροφος) στην κατηγορία 1 ως προ του 1975;


Όχι, αν η επικρατούσα χρήση του κτιρίου είναι κατοικία, τότε μπορούν να υπαχθούν στην κατηγορία 1 τα τμήματα με χρήση κατοικίας.


479.🔗
Σε οικοδομή που έχει κτιστεί πριν τον ΓΟΚ του 1985 υπάρχει φωταγωγός που έχει μετρηθεί στον συντελεστή δόμησης του κτιρίου και ο οποίος στον 1ο όροφο ύπαρξης του έχει ενσωματωθεί από μισό σε δυο διαμερίσματα του ορόφου. Μπορεί η αλλαγή αυτή να χαρακτηριστεί σαν διαφορετική διαμερισμάτωση για τα δυο διαμερίσματα που ανήκουν σε δυο ιδιοκτήτες αφού δεν υπάρχει αύξηση του συντελεστής δόμησης αφού βεβαίως ληφθεί και η συναίνεση των υπολοίπων ιδιοκτητών (φωταγωγός= κοινόχρηστος χώρος) δηλαδή όπως ακριβώς θα κάναμε αν είχε ληφθεί από τα δυο διαμερίσματα τμήμα του κλειστού κοινοχρήστου κλιμακοστασίου;


Ίσως είναι φρονιμότερο να το αντιμετωπίσετε ως λοιπή παράβαση.


480.🔗
Το 1986 εκδίδεται νομίμως οικοδομική άδεια για ανέγερση κατοικίας εντός οικισμού σε οικόπεδο εν μέρει εντός οικισμού. Το τμήμα εντός οικισμού ήταν άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα, 2000 τ.μ. με πρόσωπο σε κοινοτική οδό. Στην άδεια προβλεπόταν η κατασκευή υπογείου το οποίο καταλάμβανε περίπου το μισό εμβαδόν του ισογείου. Στην πραγματικότητα το κτίριο υλοποιήθηκε στην θέση που προβλεπόταν στην άδεια, αλλά προστέθηκαν αυθαίρετα επιπλέον τετραγωνικά στο υπόγειο (εντός περιγράμματος όμως). Το 1989 επανακαθορίζονται τα όρια του οικισμού, αλλά στα διαγράμματα της πολεοδομίας που περιγράφουν τα νέα όρια, η περιοχή που βρίσκεται το εν λόγω οικόπεδο αφαιρείται από τον οικισμό, οπότε...πλέον είναι εκτός σχεδίου, αλλά οι αυθαιρεσίες έγιναν πριν την αλλαγή αυτή. Όλα τα παραπάνω διαπιστώθηκαν μετά από έρευνα στο αρχείο της Πολεοδομίας, οπότε είναι βέβαιο ότι ισχύουν. Στην τακτοποίηση πως πιστεύετε ότι πρέπει να αντιμετωπισθεί; Ως εκτός σχεδίου; Και στους συντελεστές των τετραγωνιδίων θα μπουν οι όροι για εκτός σχεδίου; Δηλαδή το κτίριο τηρεί 4μ απόσταση από τα όρια σύμφωνα με την Ο.Α. Το υπόγειο το ίδιο. Αν πάμε με τους όρους δόμησης που ισχύουν σήμερα, παραβιάζονται οι πλάγιες αποστάσεις >20%, το ίδιο και η απόσταση από το δρόμο. Ποια είναι η γνώμη σας;


Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 «Για τον υπολογισμό των ανωτέρω συντελεστών τετραγωνιδίων, τα μεγέθη των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων συγκρίνονται με τους επιτρεπόμενους όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου». (εκτός της περίπτωση εντός οικισμού<2000 που δεν μας ενδιαφέρει στην περίπτωση σας και ισχύουν οι όροι που ίσχυαν την 28.07.2011). Συνεπώς δεν τίθεται αμφιβολία ότι θα γίνει έλεγχος με ότι ισχύει σήμερα, ήτοι εκτός σχεδίου με ότι αυτό συνεπάγεται. Προφανώς όμως, τα τμήματα που καλύπτονται από την άδεια του 1986 ΔΕΝ θεωρούνται αυθαίρετα και παρότι είναι σήμερα εντός της ζώνης των 15 μέτρων. Η αυθαίρετη προσθήκη όμως του υπογείου παρότι εντός του εγκεκριμένου περιγράμματος, θα χρεωθεί και με την παραβίαση του πλάγιου ορίου.


481.🔗
Νόμιμο υπόγειο που βρίσκεται όλο εντός του εδάφους και αντί για 2,80m ύψος έχει ύψος πια 3,50m ήτοι υπέρβαση ύψους 70εκ και συνολικά 3,50/2,80=1,25 ήτοι 25 % μεγαλύτερο ύψος βάσει του ΦΕΚ 39/Β/14 στο παράρτημα Α μας λέει (παράλογα) θα πρέπει να υπολογιστεί αυτό με υπέρβαση ύψους και μάλιστα με συντελεστή 0,4 χωρίς υπέρβαση δόμησης. Μάλιστα στο παράρτημα Α αναφέρει και παράδειγμα όπου αναφέρει αυτή την περίπτωση και λέει “π.χ. νόμιμου υπογείου με βοηθητικές χρήσεις και αύξηση του ύψους του χωρίς να προκαλείται υπέρβαση ύψους στην ανωδομή” αφού το ΦΕΚ αυτό με το παράρτημα ήρθε μετά από την εγκύκλιο 4 όπου αναφέρει «δεν εφαρμόζεται συντελεστή ύψους σε υπέρβαση του ύψους νόμιμου υπογείου» (εγκύκλιος 4 άρθρο 18 παράγραφος β) τελικά θα πρέπει να υπολογίσουμε υπέρβαση ύψους με συντελεστή 0,4 και χωρίς υπέρβαση δόμησης και όχι με αναλυτικό προϋπολογισμό;


Όπως έχουμε αναφέρει αρκετές φορές το ύψος αποτελεί το πιο παράλογο θέμα του 4178. Μέσα σε αυτό συγκαταλέγεται και το συγκεκριμένο παράδειγμα, όπου εντός ενός μήνα (03.12.2013 η εγκύκλιος 4 και 07.01.2014 η τροποποίηση του παραρτήματος Α) δόθηκαν διαφορετικές κατευθύνσεις. Ισχυρότερη διάταξη θεωρείται η τροποποίηση του παραρτήματος Α αφού και μεταγενέστερη είναι αλλά κυρίως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.


482.🔗
Στο τέλος του φύλλου υπολογισμού προστίμου αναφέρεται ότι "όταν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια δεν επιλέγεται κάποιο από τα 5,7,8 και 9.". Στην διευκρίνιση του 5 αναφέρεται ότι "Δεν επιλέγονται τα 5 α-β-γ-δ όταν δεν υπάρχει άδεια στο οικόπεδο/γήπεδο (περίπτωση 1β)".
Επομένως, όταν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια (περίπτωση 1β), μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το 5(2) έτσι ώστε να έχουμε μειωτικό συντελεστή σε βοηθητικούς χώρους κ.λπ.;


Η χρήση ή όχι του μειωτικού συντελεστή είναι ανεξάρτητη από της επιλογής ΝΑΙ ή ΟΧΙ στην οικοδομική άδεια.


483.🔗
Δεξαμενές νερού πλαστικές (των πέντε τόνων ή του ενός τόνου) θα πρέπει να υπαχθούν στον νόμο 4178 και αν ναι με ποιόν τρόπο;


Παράγραφος Γ.η στο άρθρο 9.


484.🔗
Μετά από νέα τοπογράφηση σε εκτός σχεδίου οικόπεδο, διαπιστώθηκε ότι τα όρια του οικοπέδου σε σχέση με τα αντίστοιχα της οικοδομικής άδειας παρουσιάζουν αποκλίσεις, (σε μερικά σημεία αρκετά μεγάλες) παρά το γεγονός ότι η επιφάνεια του οικοπέδου έχει αυξηθεί μόνο κατά 4,7% (μικρότερο του ποσοστού 10% που αναφέρει το άρθρο 4). Η θέση του κτιρίου, όπως είναι λογικό, δεν ταιριάζει με την θέση που προβλέπεται στην οικοδομική άδεια (εφόσον έχουν αλλάξει οι κορυφές του οικοπέδου που αποτελούν και τα σημεία αναφοράς). Σε κάθε περίπτωση σύγκρισης, το μεγαλύτερο τμήμα του κτιρίου ταιριάζει με την θέση που εμφανίζεται στην άδεια.
Μια γωνιά του κτιρίου όμως παραβιάζει την απόσταση των 15μ. από το όριο. Υπολογίζω σε ένα φύλλο καταγραφής μια παράβαση κατηγορίας 3, λόγω αλλαγής θέσης για το τμήμα που βρίσκεται σε σύννομη θέση, και σε άλλο φύλλο καταγραφής υπολογίζω ΥΔ, ΥΚ, παραβίαση πλαγίων ορίων για το τμήμα που παραβιάζει την απόσταση των 15μ.;


Δεν είναι σωστό αυτό που λέτε. Η παράγραφος Γ.ιε του άρθρου 9 χρησιμοποιείται όταν το σύνολο του κτιρίου είναι σε σύννομη θέση και όχι ένα τμήμα του. (μία από τις προϋποθέσεις)
Συνεπώς εσείς θα υπολογίσετε ως αυθαίρετα τμήματα όσα δεν καλύπτονται από την άδεια και αυτά που παραβιάζουν το Δ θα επιβαρυνθούν και με τον συντελεστή πλάγιας απόστασης.


485.🔗
Σύμφωνα με τον Κτιριοδομικό κανονισμό (άρθρο 2) βοηθητικοί χώροι είναι μεταξύ άλλων οι χώροι υγιεινής και τα κτίρια παραμονής ζώων (σταύλοι, βουστάσια κλπ).
i. Τουαλέτα που έχει προστεθεί σε κτίριο κατοικίας θεωρείται βοηθητικός χώρος οπότε μπορεί να πάρει μειωτικό συντελεστή; Αν ναι ισχύει και γενικότερα για τουαλέτες που έχουν κατασκευαστεί μαζί με το σπίτι (εντός αυτού);
ii. Με δεδομένη την απάντησή σας στην Ε/Α 314 μπορούμε να δηλώσουμε έναν στάβλο (ιδιώτη όχι επαγγελματία κτηνοτρόφου) στην κατηγορία "Υπηρεσίες" και να τον βάλουμε ως βοηθητικό χώρο για να πάρει μειωτικό συντελεστή; Επισημαίνω εδώ ότι υπάρχει και κατοικία μέσα στο συγκεκριμένο γήπεδο.


Η έννοια του βοηθητικού χώρου στον 4178 διαφέρει από αυτήν του κτιριοδομικού. Π.χ. βάσει κτιριοδομικού βοηθητικός χώρος είναι και ο διάδρομος… Προφανώς και δε θα πάρει μειωτικό συντελεστή. Η εγκύκλιος 4 στο εδάφιο 36 αναφέρει ως βοηθητικούς χώρους τις αποθήκες, τους χώρους στάθμευσης κ.λπ.. Μία τουαλέτα όμως κατά τη γνώμη μου ΔΕΝ μπορεί να πάρει τον μειωτικό συντελεστή.
Για έναν ιδιωτικό στάβλο, δυστυχώς λόγω του παραρτήματος Α η μόνη σωστή (παρότι παράλογη) χρήση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι η υπηρεσίες. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να υπάρξει οδηγία και σε αυτές τις περιπτώσεις να βάζουμε ως χρήση αυτήν του κυρίως κτίσματος του οικοπέδου (π.χ. άλλη κατοικία). Ο ιδιωτικός στάβλος λοιπόν έχει μία λογική να θεωρηθεί βοηθητικός χώρος και να πάρει τον μειωτικό συντελεστή.


486.🔗
Αυθαίρετο, προ του '83, χτίστηκε στα διοικητικά όρια κοινότητας της οποίας ο οικισμός κηρύχθηκε στάσιμος. Ο οικισμός, δηλαδή, και η κοινότητα έχουν την ίδια ονομασία. Όταν όμως οριοθετήθηκε ο οικισμός το '89 το συγκεκριμένο αυθαίρετο έμεινε εκτός οικισμού. Μπορεί το αυθαίρετο αυτό να μην ενταχθεί στο νόμο 4178; Υπάρχει κάποια απόσταση από τα όρια του οικισμού, όπως οριοθετήθηκε το '89, ώστε να πούμε ότι δεν χρειάζεται να υπαχθεί στον νόμο;


Το κτίριο σας όπως και ο ίδιος αναφέρετε είναι εκτός στάσιμου οικισμού.


487.🔗
Με δεδομένες τις απαντήσεις στις Ε/Α 187(ii) και 377 αλλά και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11, όπου αναφέρεται ότι ο ιδιοκτήτης κάνει αίτηση για το σύνολο των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων, μήπως τελικά θα πρέπει να δηλώνονται όλες οι αυθαιρεσίες ασχέτως αν για μερικές μόνο από αυτές έχουν βεβαιωθεί πρόστιμα ή ασχέτως αν ο ιδιοκτήτης δίνει υπεύθυνη δήλωση στον μηχανικό ότι θέλει να υπαγάγει στον νόμο 4178 μέρος των αυθαιρεσιών της ιδιοκτησίας του;


Η επιλεκτική δήλωση των αυθαίρετων κατασκευών ίσως να φέρει τον μηχανικό σε θέση κατηγορούμενου (αναλόγως του τι θα αποτυπώσει). Μία ΥΔ του ιδιοκτήτη προς αυτόν, τον προστατεύει έναντι αστικών αξιώσεων, αλλά το ποινικό μίας ενδεχόμενης ψευδής αποτύπωσης μπορεί να απασχολήσει τόσο τον εισαγγελέα όσο και το πειθαρχικό του ΤΕΕ.


488.🔗
Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για το εάν στον υπολογισμό των ποσοστών υπερβάσεων στα φύλλα καταγραφής προσθέτουμε και τις αυθαιρεσίες που έχουν τακτοποιηθεί με παλαιότερους νόμους, όπως δηλαδή γίνεται και στον προσδιορισμό της κατηγορίας;


Όχι δεν αθροίζονται.


489.🔗
Σε πολυκατοικία του 1974 ημιυπόγειος βοηθητικός (αποθηκευτικός) χώρος φέρει παράβαση διαμερισμάτωσης, παράβαση πρασιάς (Ο.Γ.) και ύψους “προς τα κάτω” (περισσότερο σκάψιμο). Στη συνέχεια το έτος 2004 ο ίδιος χώρος άλλαξε χρήση σε επαγγελματικό χώρο (γραφείο). Μπορείτε σας παρακαλώ να με κατευθύνετε πώς θα δηλωθούν ορθά οι παραβάσεις.
Υπάρχει περίπτωση να δηλωθεί με κατηγορία. 1; Και η αλλαγή της χρήσης σε κατηγορία 4 ή 5 (παράβαση υπέρβασης δόμησης); Αν βάλω επικρατούσα χρήση “υπηρεσίες” δέχεται κατηγορία.1;


Από τη στιγμή που η χρήση του αυθαίρετου χώρου είναι υπηρεσίες, αποκλείεται η χρήση της κατηγορίας 1.
Από τη στιγμή που η αυθαίρετη χρήση εγκαταστάθηκε μετά την 31.12.1982 αποκλείεται η κατηγορία 2.
Το τμήμα που είναι εντός της πρασιάς ΔΕΝ μπορεί να δηλωθεί στην κατηγορία 4.
Με όλα αυτά λοιπόν, θα δηλώσετε με ΥΔ, ΥΚ τα τμήματα που δεν παραβιάζουν την Ο.Γ. και κατηγορία 4 ή 5 (εσείς θα το ελέγξετε) και το τμήμα που παραβιάζει την Ο.Γ. με ΥΔ, ΥΚ, υπέρβαση πρασιάς και κατηγορία 5.
Και στα 2 τμήματα θα πρέπει να χρεώσετε και ΥΥ. (δες ερώτηση 481).


490.🔗
Σε αγροτεμάχιο υπάρχουν 4 διακριτά κτίρια εκ των οποίων τα τρία είναι κατοικίες και το τέταρτο κατάστημα. Στο κατάστημα υπάρχουν αυθαίρετα τμήματα προς ρύθμιση. Η μία εκ των τριών κατοικιών είναι κύρια κατοικία του ιδιοκτήτη με εμβαδόν 85,00μ2. Ο ιδιοκτήτης πληροί τις προϋποθέσεις της ειδικής κατηγορίας των τριτέκνων από οικονομικής άποψης. Μπορεί ο ιδιοκτήτης να υπαχθεί στον Ν.4178/2013 για να ρυθμίσει τα αυθαίρετα τμήματα του καταστήματος κάνοντας χρήση του χαμηλού προστίμου της ειδικής κατηγορίας των τριτέκνων ;


Όχι, γιατί ο μειωτικός συντελεστής αφορά μόνο την κύρια κατοικία του.


491.🔗
Δήλωση του Ν4014/11 με ισόγειο βοηθητικό χώρο επιφανείας 62m2 (δηλωμένο με μειωτικό συντελεστή 0,5) κατά την μεταφορά του στο Ν4178/13 θα δηλωθεί με μειωτικό συντελεστή 0,5; Αν όχι δεν είναι "άδικο" αφού ο 4014/11 μου έδινε την δυνατότητα να το δηλώσω με μειωτικό συντελεστή;


Όχι δε θα πάρει μειωτικό.
Υπάρχει εδώ και πολύ καιρό η «απαίτηση» για αλλαγή του τρόπου ελέγχου για τον επανυπολογισμό ή όχι του προστίμου. Σήμερα, το σύστημα ελέγχει τους ΚΧ του 4014 με τους ΚΧ του 4178 ΚΑΙ τους ΒΧ του 4014 με τους χώρους με μειωτικό συντελεστή του 4178. Με αυτόν τον τρόπο προκύπτουν οι αδικίες όπως αυτή που αναφέρετε…
Ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται στο άθροισμα των χώρων των δύο δηλώσεων…
Αλλά φωνή βοώντος εν τη ερήμω….


Ομάδα 14 24.6.14 (492-501)

492.🔗
Στο γήπεδο υπάρχουν δύο τριώροφες οικοδομές (διώροφες οικοδομές με υπερυψωμένα υπόγεια), αυθαίρετη πισίνα και άλλα αυθαίρετα ισόγεια κτίρια. Κάθε μία από τις δύο τριώροφες οικοδομές αποτελείται από δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες (διαμερίσματα-κατοικίες) και έχουν γίνει αυθαίρετες επεκτάσεις στον κοινόχρηστο χώρο. Ο ιδιοκτήτης των δύο οριζόντιων ιδιοκτησιών (διαμερισμάτων-κατοικιών) της μίας τριώροφης οικοδομής ΔΕΝ θέλει να τακτοποιήσει τις αυθαίρετες επεκτάσεις της άλλης τριώροφης οικοδομής καθώς και τα αυθαίρετα ισόγεια κτίρια και πισίνα επειδή ισχυρίζεται ότι έχουν τακτοποιηθεί από τον ιδιοκτήτη των οριζόντιων ιδιοκτησιών της άλλης τριώροφης οικοδομής εντός του ίδιου γηπέδου. Νομίζω ότι πρέπει να κάνω:
i. Αίτηση Νο1 ένταξης στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 των δύο οριζόντιων ιδιοκτησιών (διαμερισμάτων-κατοικιών), όπου θα ρυθμίσω τις αυθαιρεσίες εντός των συγκεκριμένων οριζόντιων ιδιοκτησιών και
ii. Αίτηση Νο2 ένταξης στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 τμήματος κοινόχρηστου χώρου με τη συναίνεση όλων των συνιδιοκτητών του γηπέδου. Στο τοπογραφικό θα αποτυπώνω όλα τα αυθαίρετα του γηπέδου και ΔΕΝ θα δώσω βεβαίωση νομιμότητας (μηχανικού) παρά μόνο βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013.


Τα θέματα αυτά έχουν αναλυθεί πολλές φορές. Για το που απαιτείται συναίνεση, που όχι, τι αφορά κάθε βεβαίωση μεταβίβασης κ.λπ..
Επί κοινόχρηστων τμημάτων απαιτείται λοιπόν η συναίνεση της πλειοψηφίας που αναφέρεται στον κανονισμό, άλλως απαιτείται η απλή πλειοψηφία.
Η βεβαίωση μεταβίβασης (όταν υπάρχει σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών) αφορά σε κάθε οριζόντια ιδιοκτησία χωρίς να λαμβάνεται υπόψη του μηχανικού τυχόν αυθαίρετες κατασκευές που υπάρχουν στα κοινόκτητα τμήματα.


493.🔗
Στην κατά οικοδομική άδεια υπόγεια στάθμη και κατά υφιστάμενη κατάσταση ισόγεια στάθμη έχω υπέρβαση ύψους 1,50μ. Άρα, έχω υπέρβαση ύψους 1,50m/7,50m = 20% . Εκτός του συντελεστή υπέρβαση δόμησης κύριων χώρων, βάζουμε και συντελεστή ύψους. Ο συντελεστής ύψος είναι 1,20 ή 1,40;
1,20. Ίσως με μία νέα μέτρηση διαπιστώσετε ότι η υπέρβαση ύψους είναι τελικά 1,49m.


494.🔗
Για τον έλεγχο κύριας κατοικίας σε πολύτεκνους, ΔΕΝ εξετάζουμε εάν το αντρόγυνο έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο οικοδομήσιμο ή σε πρώτη δευτερεύουσα ή δεύτερη δευτερεύουσα κατοικία;


Για τους μειωτικούς συντελεστές του άρθρου 17, ΔΕΝ λαμβάνεται υπόψη η υπόλοιπη περιουσιακή κατάσταση της οικογένειας.


495.🔗
Για τον έλεγχο δευτερεύουσας κατοικίας σε πολύτεκνους, αρκεί να είναι πρώτη δευτερεύουσα κατοικία για τα πρώτα 80m2 της πρώτης δευτερεύουσας κατοικίας; To συγκεκριμένο αντρόγυνο έχει και άλλη κατοικία στην πλήρη κυριότητα του συζύγου, καθώς και μία ακόμη κατοικία στην οποία πληρώνει ενοίκιο ως μισθωτής της κατοικίας του ενός τέκνου του.


Για τους μειωτικούς συντελεστές του άρθρου 17, ΔΕΝ λαμβάνεται υπόψη η υπόλοιπη περιουσιακή κατάσταση της οικογένειας. Ο νόμος δεν διευκρινίζει άμα η κατοικία είναι η πρώτη ή η δεύτερη δευτερεύουσα , αλλά αναφέρει απλά δευτερεύουσα.


496.🔗
Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με μία υπαγωγή αυθαίρετης κατασκευής στις διατάξεις του N.4178/2013. Αφορά 2 κτίσματα πρόχειρης κατασκευής από αμιαντολαμαρίνες και ξύλο εμβαδού 10m2 και 15m2 αντίστοιχα και ύψους περίπου 2.00m. Οι κατασκευές είναι εγκατεστημένες σε οικόπεδο εντός σχεδίου, χωρίς καμία οικοδομική άδεια. Ο υπολογισμός του προστίμου γίνεται βάσει αναλυτικού προϋπολογισμού καθώς υπερβαίνει τα 15m2 του ορίου της περ. ιγ της Κατ.3; Η ως Υπέρβαση Δόμησης με μειωτικό συντελεστή για τα συνολικά 25m2 των 2 κτισμάτων;


Σύμφωνα με την εγκύκλιο 4 εδάφιο 14 και εγκύκλιο 3 εδάφιο 29, η μία αποθήκη θα πάει ως κατηγορία 3 και άλλη θα πάει με τετραγωνικά μέτρα. Αναλόγως της χρήσης θα δείτε άμα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον μειωτικό συντελεστή.


497.🔗
Σε κτίριο με Ο.Α. έχουν γίνει οι παρακάτω αυθαιρεσίες στην ιδιοκτησία του πρώτου ορόφου: 1) Αλλαγή στην θέση της κύριας σκάλας (ανοιχτή) ανόδου από το ισόγειο στον πρώτο όροφο. Η νέα θέση της ανοιχτής σκάλας είναι σε κοινόχρηστο χώρο του οικοπέδου και εντός Δ.
2)Κατασκευή αυθαίρετου-εξ ολοκλήρου- εξώστη πάνω από κοινόχρηστο χώρο του οικοπέδου και αύξηση της επιφάνειας άλλων εξωστών. 3)Αυθαίρετο κλείσιμο Η/Χ και βεράντας. Είναι σωστό για τον υπολογισμό του προστίμου να πάω τις παραβάσεις 1 και 2 με αναλυτικό, και την 3 με ΥΔ χωρίς αλλαγή χρήσης;


Ναι, αλλά θα πρέπει να αναζητήσετε και τις αναγκαίες συναινέσεις.


498.🔗
Σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ΄αριθ. 3/1-10-2013 Εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑ (διευκρινίσεις για άρθρο 1) η διαπίστωση της ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετων χρήσεων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ 85. Αυτό ισχύει και για κτίσματα με οικοδομική άδεια προγενέστερα του ΓΟΚ 85; Δηλαδή κτίσμα για το οποίο έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια με τον ΓΟΚ 73 και το οποίο έχει κάποιες αυθαιρεσίες από την αρχική κατασκευή του δεν θα πρέπει να ελεγχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ 73 που ίσχυαν όταν κατασκευάστηκε τουλάχιστον για τις αυθαιρεσίες που είναι προγενέστερες του ΓΟΚ 85;


Η αναφορά στο εδάφιο 1 της εγκυκλίου 3 έχει να κάνει με το τι θεωρείται αυθαίρετο. Ο έλεγχος γίνεται σύμφωνα με τα σχέδια της οικοδομικής άδειας.


499.🔗
Διώροφο κτίσμα με οικοδομική άδεια προγενέστερο της 9.6.75 με κατοικία στον Α΄ όροφο και αποθήκη στο ισόγειο σύμφωνα με την άδεια και την αυτοψία. Το ισόγειο που είναι αποθήκη έχει λίγο μεγαλύτερο εμβαδόν από το ισόγειο λόγω εσοχών στο επίπεδο του Α΄ ορόφου. Μπορώ να κάνω υπαγωγή όλου του κτίσματος της κατοικίας δηλαδή του ορόφου και της αποθήκης του ισογείου στην κατηγορία 1, θεωρώντας ότι επικρατούσα χρήση είναι η κατοικία σαν κύρια χρήση του κτιρίου παρόλο που το εμβαδόν της είναι μικρότερο του εμβαδού της αποθήκης;


Αν η αποθήκη αποτελεί βοηθητικό χώρο της κατοικίας, να το δηλώσετε έτσι όπως το περιγράφετε.


500.🔗
Από την Πολεοδομία έχει καταγραφεί ως ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ η καθαίρεση δαπέδου ισογείου (gross beton) (πριν τους Νόμους των Αυθαιρέτων -το 2009-). Σήμερα που άρχισαν να στέλνουν πρόστιμο διατήρησης!!!!! πως μπορώ να κλείσω τον φάκελο του αυθαιρέτου με νομιμοποίηση; Tι ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ να γράψω;


Είτε αναλυτικό (π.χ. αποξήλωση ελαφρώς οπλισμένου σκυροδέματος χρησιμοποιώντας τιμή «πιάτσας») είτε με χρήση της 25.4 περί κατεδάφισης... Από τη στιγμή που η ΥΔΟΜ δέχτηκε καταγγελία, δεν είχε άλλη επιλογή παρά να επιβάλει το πρόστιμο…


501.🔗
Θα ήθελα μία διευκρίνιση για το πως μπορώ να ακυρώσω μία τακτοποίηση που έχω κάνει με το Ν.4178. Η τακτοποίηση έγινε με αφορμή δημιουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το κτίριο είναι υφιστάμενο προ 55΄ και σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια λειτουργούσε ως το 1990 σαν κατοικία. Ύστερα λειτούργησε ως τράπεζα, βιβλιοπωλείο και έκθεση έργων τέχνης. Επίσης σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια δεν είχε βγει καμία άδεια για να λειτουργήσει σαν κατάστημα. Ρώτησα και στην υπηρεσία δόμησης όπου υπάγεται το κτίριο και μου είπαν ότι ο φάκελος έχει χαθεί από πλημμύρα. Επομένως εγώ ξεκίνησα διαδικασία αλλαγής χρήσης από κατοικία σε κατάστημα, πρώτα με το Ν.4178 για να τακτοποιήσω όλες τις αλλαγές που είχαν γίνει και ύστερα θα πήγαινα στην υπηρεσία δόμησης για την αλλαγή χρήσης. Το ζήτημα μου είναι ότι η ιδιοκτήτρια βρήκε μία ανακαίνιση που είχε κάνει περίπου το 1980 για μετατροπή της κατοικίας σε κατάστημα και τώρα η τακτοποίηση που έκανα είναι μάταιη και έχει πληρωθεί όλο το πρόστιμο, τι μπορώ να κάνω για να πάρει τα χρήματα της πίσω;


Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια διαδικασία για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Επικοινωνήστε καλύτερα με το κεντρικό ΤΕΕ που έχει την διαχείριση της πλατφόρμας.


Ομάδα 15 27.6.14 (502-509)

502.🔗
Σε διώροφο κτίριο με υπόγειο με οικοδομική άδεια εντός σχεδίου, στα τούβλα, το υπόγειο από 1.50 μέτρο που ήταν κάτω από το διαμορφωμένο έδαφος έχει ξεθαφτεί τελείως. Πέρα από την υπέρβαση ύψους για το κτίριο πρέπει να υπολογίσω και μετατροπή βοηθητικού χώρου σε κύριο επειδή το υπόγειο έγινε ισόγειο;


Υπέρβαση δόμησης υπολογίζουμε όταν έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη χρήση. Στην περίπτωση που το κτίριο βρίσκεται ακόμα στις τοιχοποιίες, προφανώς και δεν έχει εγκατασταθεί ακόμα η χρήση κατοικίας στο υπόγειο. Υπέρβαση ύψους θα χρεωθεί μόνο άμα βρίσκεστε εντός παραδοσιακού οικισμού (δείτε τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 19) άλλως θα υπολογίσετε την εκχωμάτωση με αναλυτικό προϋπολογισμό (παράγραφος 2 του άρθρου 19).


503.🔗
Κλεισμένος Η/Χ διαμερίσματος, με Κ.Χ. δηλώνεται στο σύστημα ως υπέρβαση δόμησης ή μπορεί να υπολογισθεί και με αναλυτικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.5β.


Δηλώνεται ως υπέρβαση δόμησης. Η παράγραφος 5β του άρθρου 18 αφορά αυθαίρετους Η/Χ δηλαδή ανοιχτούς χώρους.


504.🔗
Σε περίπτωση που σε ακίνητο διαπιστωθεί λανθασμένη ένταξη στον 4178 από τον μηχανικό (άλλη Κατηγορία έπρεπε να έχει δηλωθεί), μπορώ να δώσω βεβαίωση μη αυθαιρεσιών ή είναι υποχρεωμένος εκείνος ο μηχανικός να τη δώσει;


Είναι ένα θέμα που δεν έχει αναλυθεί όπως θα έπρεπε από το ΥΠΕΚΑ. Το αν δηλαδή ο μηχανικός που καλείται να δώσει βεβαίωση μεταβίβασης σε μεταγενέστερο χρόνο από την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών (από τον ίδιο ή άλλον μηχανικό) έχει υποχρέωση να ελέγξει την ορθότητα της υπαγωγής.
Προσωπική μου άποψη είναι ότι ΔΕΝ πρέπει να ελέγχει τον τρόπο υπολογισμού του προστίμου παρά μόνο να δει άμα τα αυθαίρετα τμήματα που θα διαπιστώσει έχουν τακτοποιηθεί. Εξαίρεση (πάντα κατά την προσωπική μου άποψη) αποτελεί η περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 6 δηλαδή της περιπτώσεις μεταβίβασης αυτοτελών νέων αυθαιρέτων κτισμάτων χωρίς την έκδοση άδειας. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ελέγχει το αν η κατασκευή είναι πριν τις 28.07.2011 μέσω των Α/Φ που σύμφωνα με τον νόμο θα αναρτηθούν στο πληροφοριακό σύστημα μέχρι 06.02.2014 (σήμερα έχουμε 25.06.2014).


505.🔗
Σε παλαιά κατοικία προϋφιστάμενη του έτους 1955 έχει γίνει το έτος 2005 προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος με οικοδομική άδεια η οποία στην συνέχεια κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Προέκυψε όμως στην συνέχεια μία δικαστική διαμάχη με τον γείτονα, αποτέλεσμα της οποίας είναι σήμερα μετά την τελεσιδικία της, το νέο όριο της ιδιοκτησίας να έρχεται ποιο κοντά στο υφιστάμενο πλέον κτίριο του οποίου τμήμα του είναι εντός του υποχρεωτικού «Δ». Σημειωτέο ότι με την μείωση του εμβαδού που έγινε μετά την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης δεν χάνει το οικόπεδο την αρτιότητα. Το ερώτημα είναι τι πρέπει να υπαχθεί στην περίπτωση αυτή στο νόμο 4178/13. Θεωρείται όλη η προσθήκη αυθαίρετη (σαν να μην έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια) η λογίζεται ως παράβαση μόνο το τμήμα που παραβιάζει το «Δ» και θεωρούμε παράλληλα ότι υπάρχει οικοδομική άδεια στο οικόπεδο για τον υπολογισμό του προστίμου.


Ότι καλύπτεται από την οικοδομική άδεια, από τη στιγμή που αυτή δεν έχει ανακληθεί ΔΕΝ χρειάζεται να δηλωθεί στον 4178.


506.🔗
Οικόπεδο εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού με οικοδομική άδεια η οποία εκδόθηκε με ψευδή στοιχεία καθώς το οικόπεδο είναι μικρότερο από 4000 τμ. και συνεπώς μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο. Η οικοδομική άδεια εφαρμόστηκε όσων αφορά τη δόμηση ενώ παραβιάστηκαν πλάγιες αποστάσεις και κάλυψη. κατά την υπαγωγή στον Ν.4178 σύμφωνα με το παράρτημα Α δηλώνεται ότι δεν υπάρχει οικοδομική άδεια. Πως δηλώνονται οι παραβάσεις σε αυτή την περίπτωση; Δηλώνουμε όλα τα κτίσματα αυθαίρετα ή δηλώνουμε μόνο τις υπερβάσεις της οικοδομικής άδειας;


Δείτε την προηγούμενη απάντηση.


507.🔗
Σε διώροφη μονοκατοικία με α' υπόγειο (βοηθητική χρήση) και β' υπόγειο (θέσεις στάθμευσης, λεβητοστάσιο κ.τ.λ.), έχουν εφαρμοσθεί τα υψόμετρα της αδείας. Το β' υπόγειο, το οποίο βάσει αδείας καταλαμβάνει την μισή επιφάνεια του περιγράμματος της ανωδομής, επεκτάθηκε παρανόμως κάτω από όλη την επιφάνεια της ανωδομής με χρήση βοηθητική. Για τον υπολογισμό του προστίμου της επέκτασης του β' υπογείου θα χρησιμοποιηθεί μειωτικός συντελεστής; Η εγκύκλιος 4 για το άρθρο 18 στην παρ. 36 αναφέρει ότι "ο μειωτικός συντελεστής εφαρμόζεται για αυθαιρεσίες σε νομίμως υφιστάμενες υπόγειες στάθμες, δηλ με βάση οικοδομική άδεια και μόνο στην περίπτωση που το δάπεδο του υπογείου έχει υλοποιηθεί στη στάθμη που προβλέπεται στην οικοδομική άδεια". Στην συγκεκριμένη περίπτωση το β' υπόγειο είναι νομίμως υφιστάμενη στάθμη. Η επέκταση του όμως παίρνει μειωτικό συντελεστή; Στην τροποποίηση του Παραρτήματος Α, από την άλλη, αναφέρεται ότι μειωτικό συντελεστή παίρνουν γενικά οι υπόγειες στάθμες. Πως αντιμετωπίζουμε τις διάφορες περιπτώσεις υπογείων που έχουν επεκταθεί;


Από τη στιγμή που η υπόγεια στάθμη προβλέπετε από την οικοδομική άδεια, τότε μπορεί να γίνει χρήση του μειωτικού συντελεστή.


508.🔗
Περίπτωση οικοδομής με χρήση κατοικίας εκτός σχεδίου με οικοδομική άδεια του 2006.
Το αγροτεμάχιο στην οικοδομική άδεια έδειχνε 5000τμ (με τίτλο 5000τμ). Στην πραγματικότητα ο ιδιοκτήτης είχε περίπου 12.000τμ (σύμφωνα με τα συμβόλαια αγοράς) όλα όμορα των 5000τμ, αλλά δεν τα έδειξε καθόσον η συνολική οικοδομή ήταν 100τμ και δεν χρειαζόταν περισσότερα τμ για να δείξει την συνολική ιδιοκτησία. Η οικοδομή όμως κατασκευάστηκε σε θέση που σήμερα, τμήμα της δεν είναι στα όρια του γηπέδου των 5000 τμ αλλά μπαίνει (ένα μικρό τμήμα) και μέσα στα όρια του υπολοίπου αγροτεμαχίου (του ιδίου πάντα ιδιοκτήτη). Οι αποστάσεις των 15.00 μ τηρούνται και με μεγάλη διαφορά (είναι περίπου 25.00μ) από το συνολικό αγροτεμάχιο. Στο νέο τοπογραφικό που πρέπει να είναι εξαρτημένο μπορώ να δείξω την συνολική έκταση των 12.000τμ και να υπολογίσω τις αυθαιρεσίες (έχει κλείσει Η/Χ και έχει υπερυψώσει το υπόγειο ) σε σχέση με τα στοιχεία της οικοδομικής αδείας;


Η πιο ξεκάθαρη λύση θα ήταν η έκδοση άδειας νομιμοποίησης. Στο νέο τοπογραφικό θα φαινόταν όλο το αγροτεμάχιο κ.λπ..
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έκδοση άδειας νομιμοποίησης το θέμα είναι λίγο μπερδεμένο.
Προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει να τακτοποιήσετε τα τμήματα που δεν καλύπτονται από την άδεια.
Το κτίσμα πατάει σε ιδιοκτησία του πελάτη σας. Το γεγονός ότι απέκρυψε την αλήθεια της έκτασης, από τη στιγμή που δεν έγινε ανάκληση της οικοδομικής άδειας δε θα σας απασχολήσει. Νέο τοπογραφικό ΔΕΝ απαιτείται για την τακτοποίηση από τη στιγμή που υπάρχει άδεια.
Σε κάθε περίπτωση καλό είναι να αναζητήσετε και την άποψη του νομικού τμήματος του ΥΠΕΚΑ.


509.🔗
Σε ισόγεια κατοικία (κύρια και μοναδική κατοικία 130 τ.μ.) με οικοδομική άδεια (για όλα τα τετραγωνικά) έχουμε παραβίαση της απόστασης Δ – το κτίσμα βρίσκεται σε απόσταση 1μ. από το πίσω όριο του οικοπέδου. (Η προσθήκη με Ο.Α. (άδεια ’81) στο νόμιμο κτίσμα (άδεια ’68) έγινε μικρότερη σε τετραγωνικά και δεν κόλλησε στο πίσω όριο του οικοπέδου αφήνοντας λωρίδα 1μ.αστρέχα). Στην υπερυψωμένη προσθήκη (1,05μ. –συμφώνα με την άδεια) έχουμε δημιουργία υπόγειου αποθηκευτικού χώρου και η στάθμη του ορόφου βρίσκεται στα 1,35μ. από το διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο. Αντίστοιχα στην ισόγεια αποθήκη που έχει στο ίδιο οικόπεδο και η οποία έχει κτιστεί με κοινοτική άδεια έχει υπέρβαση δόμησης και κάλυψης 15,2τ.μ. Τα τετραγωνικά όμως του κτίσματος που βρίσκονται μέσα στο Δ είναι 36 (άφησε αστρέχα-λωρίδα 0,5-1μ. με τα δύο όρια του οικοπέδου).
i. Η κατοικία θα υπαχθεί στον Νόμο ως κύρια ή ως άλλη αφού έχει ξεπεράσει τα 70 τ.μ.;
ii. Η παραβίαση της πλάγιας απόστασης μπορεί να δηλωθεί στο Φ.Κ. που αφορά το υπόγειο;
iii. Το υπόγειο θα δηλωθεί με μειωτικό και ΥΥ 0,30μ. ή επειδή είναι αυθαίρετο (εγκ 4 εδάφιο 36 ) πάει ως ΚΧ;
iv. Για την αποθήκη θα δηλωθούν ΥΔ & ΥΚ & παραβίαση πλάγιων αποστάσεων για τα 36τ.μ. ή θα υπολογιστούν και τα μέτρα από την μετατόπιση του κτιρίου;
v. Όταν δεν υπάρχει αεροφωτογραφία για να αποδεδειχθεί ότι οι αυθαιρεσίες πραγματοποιήθηκαν πριν το 1983 (οι αστρέχες δημιουργήθηκαν προ ’83) μπορεί να χρησιμοποιηθούν παλιές φωτογραφίες ή ΥΔ γειτόνων όπως αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία στα δικαστήρια;
vi. Τέλος στην κύρια κατοικία αυτή αφού υπαχθεί και τακτοποιηθεί με τον Ν. 4178 (τακτοποίηση του τμήματος του κτίσματος που βρίσκεται μέσα στο Δ) μπορεί να βγει άδεια για κεραμοσκεπή; Η αντίστοιχη πολεοδομία αδυνατεί να βγάλει άδεια για το τμήμα του κτιρίου που βρίσκεται μέσα στο Δ, γιατί θα είναι τακτοποιημένο και όχι νόμιμο.


i. Για το τι ισχύει για την κύρια και μοναδική κατοικία, δείτε την ερώτηση 45 ii. Παραβίαση της πλάγιας απόστασης έχουμε σε κάθε όροφο που την παραβιάζει. ΔΕΝ μπορεί να δηλωθεί μόνο μία φορά.
iii. Το υπόγειο ΔΕ θα πάρει μειωτικό συντελεστή.
iv. Καλό είναι να αποφεύγουμε τα αριθμητικά παραδείγματα, ότι δεν καλύπτεται από την άδεια, πρέπει να τακτοποιηθεί. Επίσης πρέπει να τακτοποιηθεί ότι αντιβαίνει την πολεοδομική νομοθεσία (δείτε σχετικά την Ε/Α23 της εγκυκλίου 3)
v. Για την παλαιότητα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 7, δηλαδή είτε Α/Φ είτε δημόσιο έγγραφο. Ούτε οι φωτογραφίες, ούτε οι δηλώσεις των γειτόνων δεν αποτελούν δημόσια έγγραφα.
vi. Γενικά προσθήκη καθ’ ύψος στατικώς εξαρτημένης κατασκευής μπορεί να γίνει σε νόμιμο κτίσμα ή σε νομίμως υφιστάμενο (σε σύννομο τμήμα). Τα τακτοποιημένα τμήματα ΔΕΝ είναι ούτε νόμιμα, ούτε νομίμως υφιστάμενα. Κατ’ εξαίρεση και σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 25, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση κάθε ισχύουσας νομοθεσίας η δ) κατασκευής στέγης ή φύτευσης δώματος. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εκτέλεση των εργασιών γίνεται ύστερα από έγκριση που δίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, εφόσον οι εργασίες για τις οποίες ζητείται η εκτέλεση δεν επαυξάνουν το κτίσμα σε όγκο. Για την κατασκευή στέγης υπάρχουν 2 εξαιρέσεις για να παρακάμψετε την αύξηση του όγκου: α) κατασκευής υποχρεωτικής στέγης, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου και β) κατασκευής στέγης, σύμφωνα με ισχύουσα άδεια οικοδομής και μόνο εφόσον δεν υφίσταται υπέρβαση καθ’ ύψος ή υφίσταται υπέρβαση καθ’ ύψος που δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 10% του προβλεπομένου στην άδεια. Ελέγξετε άμα μπορείτε να καλυφθείτε από αυτά.


Ομάδα 16 11.7.14 (510-521)

510.🔗
Τακτοποιώ την αλλαγή όψης μιας διακεκριμένης ιδιοκτησίας πολυκατοικίας. Δεν υπήρχε σχέδιο αυτής της όψης στην οικοδομική άδεια της πολυκατοικίας. Μπορώ να δείξω απλά τις αυθαιρεσίες στην κάτοψη ή πρέπει να κάνω και την όψη;


Η όψη δεν είναι μέσα στα απαραίτητα προς υποβολή στοιχεία. Γνώμη μου όμως είναι ότι θα πρέπει να σχεδιαστεί και η όψη.


511.🔗
Σε οικόπεδο στην άδεια ισόγειας κατοικίας του 1977 φαίνεται και ένα άλλο κτίσμα (προγενέστερο του 55, που κατασκευάστηκε χωρίς άδεια) το οποίο κατεδαφίστηκε εκ των υστέρων. Πως αντιμετωπίζεται η κατεδάφιση χωρίς άδεια;


Αντιμετωπίζονται με την παράγραφο 4 του άρθρου 23.


512.🔗
Δημόσια παραχωρημένη έκταση έχει παραχωρηθεί σε κτηνοτρόφο και θα την δηλώσει στον ΟΣΔΕ. Όμως το παραχωρητήριο έχει λήξει εδώ και χρόνια. Έχω εγώ την υποχρέωση να κοιτάξω εάν είναι σε ισχύ ώστε να υποβάλω δήλωση στο νόμο 4178 αφού το έγγραφο παραχώρησης δεν είναι στη λίστα δικαιολογητικών; Αφού πληρώσω το παράβολο των 300€ τότε βγαίνει βεβαίωση για σύνδεση με τη ΔΕΗ. Υπάρχει κάποιο κώλυμα στο να πάρει ρεύμα ο κτηνοτρόφος;


Λέτε ότι θα την δηλώσει στον ΟΣΔΕ… Προφανώς εκεί θα δημιουργηθεί ένα θέμα ως προς την κατοχή ή όχι της γης. Άμα λυθεί, δε βρίσκω το λόγο να μην μπορέσετε να του κάνετε υπαγωγή αφού ο νόμος δε θέτει όριο ως προς το πότε θα πρέπει να έχει δηλωθεί στον ΟΣΔΕ η εγκατάσταση.


513.🔗
Σε τετραώροφη πολυκατοικία (ισόγειο κατάστημα, όροφοι κατοικίες) με σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, στο ένα της όριο υπάρχει κοινός φέροντας οργανισμός με την δίπλα 4όροφη πολυκατοικία.(οι πολυκατοικίες κατασκευάστηκαν μαζί από δύο αδέρφια). Μπορεί να γίνει δήλωση για τις οριζόντιες ιδιοκτησίες; Λόγω του κοινού φέροντα οργανισμού υπάρχει αυτοδίκαια συνένωση οικοπέδων;


Η δήλωση γίνεται ανά Ο.Ι. συνεπώς ναι παρότι τα σχέδια της άδειας είναι διαφορετικά. Για το αν υπάρχει αυτοδίκαια συνένωση, ρωτήστε έναν δικηγόρο ή συμβολαιογράφο.


514.🔗
Οριζόντια ιδιοκτησία με χρήση κατοικία σε κτίριο με επικρατούσα χρήση συνάθροισης κοινού. Απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας ή δελτίο ελέγχου δομικής τρωτότητας;


Μελέτη στατικής επάρκειας αφού η υφιστάμενη επικρατούσα χρήση μνημονεύεται στην παράγραφο 1.Β.α.iv του άρθρου 2 της Υ.Α. 7581/2014


515.🔗
Οριζόντια ιδιοκτησία με χρήση συνάθροισης κοινού σε κτίριο με επικρατούσα χρήση κατοικία. Στατική επάρκεια ή δομική τρωτότητα;


ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. αφού η υφιστάμενη επικρατούσα χρήση μνημονεύεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της Υ.Α. 7581/2014


516.🔗
Έχω για υπαγωγή δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες που στα συμβόλαια αγοραπωλησίας και στην πραγματικότητα είναι δύο διαφορετικές ιδιοκτησίες ενώ στα σχέδια της οικοδομικής άδειας φαίνονται σαν μία μεζονέτα στους δύο τελευταίους ορόφους οικοδομής. Πώς γίνεται υπαγωγή της αυθαιρεσίας μόνον με αναλυτικό για την υποτιθέμενη καθαίρεση της εσωτερικής σκάλας της μεζονέτας και το κλείσιμο του δαπέδου ή με αναλυτικό και διαμερισμάτωση;


Η διαμερισμάτωση γίνεται ανά όροφο. Στην περίπτωση σας γνώμη μου είναι ότι θα τακτοποιήσετε με μόνο με αναλυτικό.


517.🔗
Αυθαίρετη αλλαγή χρήσης από κλινική σε γραφεία. Καμία υπέρβαση δόμησης, κάλυψης και ύψους. Απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας ή δομική τρωτότητα;


Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1:
ι. Για την εφαρμογή της παρούσας ως δομική τρωτότητά ορίζεται η τρωτότητά του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και ως επικρατούσα χρήση ορίζεται η χρήση άνω του 50% της υφιστάμενης συνολικής δόμησης, κατά την ολοκλήρωση της αυθαίρετης κατασκευής ή την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης.
Συνεπώς, σήμερα έχει επικρατούσα χρήση γραφεία και επομένως χρειάζεται ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α..


518.🔗
Οριζόντια ιδιοκτησία με χρήση γραφεία. Στατική επάρκεια ή δομική τρωτότητα;


ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α.


519.🔗
Το 1979 έγινε νόμιμη κατάτμηση με γονική παροχή ενός οικοπέδου εντός σχεδίου Πόλεως σε δύο οικόπεδα που σήμερα το ένα είναι άρτιο και οικοδομήσιμο στον κανόνα και το άλλο άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση. Στο ένα οικόπεδο (άρτιο στον κανόνα) υπήρχε ισόγεια οικοδομή και κλιμακοστάσιο. Στη γονική παροχή καθορίσθηκε δουλεία χρήσεως και διελεύσεως στο υφιστάμενο κλιμακοστάσιο (που ανήκει στο ένα οικόπεδο) και για την μελλοντική οικοδομή στο άλλο οικόπεδο. Στην συνέχεια εκδόθηκαν οικοδομικές άδειες για τα οικόπεδα, (σαν ανεξάρτητα). Έτσι το 1987 κατασκευάστηκε μαζί όλη η σήμερα υπάρχουσα κατασκευή με Ισόγειο καταστήματα και κοινό κλιμακοστάσιο συνολικού εμβαδού 340m2 και 3 όροφοι με κατοικίες και κοινό κλιμακοστάσιο συνολικού εμβαδού 920μ2. Οι άδειες δεν εφαρμόστηκαν ως προς τις μελέτες τους (έχουν αυθαίρετες κατασκευές ως προς την δόμηση και την κάλυψη) και κυρίως ΚΟΙΝΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΟΡΙΟ. Στο ένα οικόπεδο (άρτιο στον κανόνα) υπάρχει σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών ενώ στο άλλο όχι.
ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟ
• κυρίως τον κοινό φέροντα οργανισμό (στο μεταξύ τους όριο) και την ακολουθούμενη Ταυτότητα Κτιρίου αλλά
• και το κοινό κλιμακοστάσιο καθώς και ότι
• το κοινό όριο των διαμερισμάτων ανά όροφο είναι διαφορετικό
ΠΡΟΤΕΙΝΩ
Την δήλωση στον Νόμο όλων των τετραγωνικών μέτρων των οικοδομών, έκδοση άδειας νομιμοποίησης (με το Αρ.23 παρ.1α του Νόμου 4178/2013) , με την συμφωνία όλων για το σύνολο της ενιαίας οικοδομής και τα τετραγωνικά μέτρα που μπορούν να νομιμοποιηθούν, αυτόματη συναίνεση οικοπέδων , και νέα σύσταση για το σύνολο της οικοδομής.
Συμφωνείτε με την αντιμετώπιση του θέματος; Αν δεν αντιμετωπίζεται το θέμα νομικά πως αλλιώς θα μπορούσαν να αποκτήσουν την απαραίτητη νομιμότητα οι ιδιοκτησίες?


Συμφωνώ απολύτως ότι η άδεια νομιμοποίηση αποτελεί τον καλύτερο και ασφαλέστερο τρόπο αντιμετώπισης. Η παράγραφος 1 του άρθρου 23 θα σας προστατέψει ως προς την επιβολή των προστίμων ανέγερσης και διατήρησης επομένως σπεύσατε να το δηλώσετε προς έκδοση οικοδομικής άδειας μέσα στο χρόνο ισχύος του νόμου.


520.🔗
Σε διώροφο κτίριο (μεζονέτα) με οικοδομική άδεια παρουσιάζεται υπέρβαση ύψους της οικοδομής από 8.75μ σε 9.00μ. Η διαφορά αυτή έχει προκύψει από υπερύψωση του υπογείου κατά 50εκ και διαφορές στα καθαρά ύψη των ορόφων (στο υπόγειο αρκετά μικρότερο ύψος από το εγκεκριμένο, στο ισόγειο αρκετά μεγαλύτερο). Επίσης, ενώ το ισόγειο έπρεπε να διαμορφώνεται σε μία στάθμη έχει διαμορφωθεί σε δύο. Πρέπει να σημειωθεί πως το κτίριο δεν έχει καμία διαφορά ως προς το περίγραμμα (ΥΔ ή ΥΚ), παρά μόνο κάποιες παραβάσεις που υπολογίζονται με αναλυτικό προϋπολογισμό. Για τον υπολογισμό του προστίμου, ποια τετραγωνικά θα δηλώσω για την υπέρβαση ύψους; Του τελευταίου ορόφου (που είναι ο μόνος που δεν έχει διαφορά το ύψος του από το εγκεκριμένο), του ισογείου, την δόμηση ή κάτι άλλο; Επίσης, αυτές οι αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί εσωτερικά στα ύψη των ορόφων και στις στάθμες, καλύπτονται από την υπέρβαση δόμησης ή πρέπει να δηλωθούν και με άλλο τρόπο (πχ αναλυτικός προϋπολογισμός) και αν ναι, θα μπορούσε ο προϋπολογισμός να ενοποιηθεί με των υπολοίπων παραβάσεων ή θα θεωρηθεί ως ξεχωριστή "ομάδα" και θα υπολογισθεί ξεχωριστά;


Όπως έχουμε πει αρκετές φορές, το ύψος είναι ίσο το χειρότερο σημείο του 4178. Ο προτεινόμενος τρόπος υπολογισμού του προστίμου είναι τόσο λάθος που προκαλεί μεγάλες ανισότητες.
Κατά τη γνώμη μου και με την αίρεση ότι μιλάμε για μία ιδιοκτησία (λόγω μεζονέτας μάλλον έτσι θα είναι) θα πρέπει να χρεωθεί η ΥΥ στην τελευταία στάθμη αφού αυτή είναι εκτός του εγκεκριμένου από την οικοδομική άδεια ύψους, με επιφάνεια αυτήν του ορόφου αυτού (του τελευταίου).


521.🔗
Έχω για κοινή υπαγωγή στον 4178/13 3 οριζόντιες ιδιοκτησίες που αποτελούν μαζί ένα στατικά ανεξάρτητο κτίριο από υπόγειο ισόγειο και όροφο σε συγκρότημα κατοικιών και καταστημάτων. Επικρατούσα χρήση στο στατικά ανεξάρτητο κτίριο που ελέγχω είναι τραπεζικό κατάστημα. Υπάρχουν οι εξής αυθαιρεσίες:
a. Αλλαγή χρήσης από κατάστημα σε τραπεζικό κατάστημα στις δύο από τις τρεις οριζόντιες ιδιοκτησίες.
b. Αυθαιρεσία όψεων
c. Κατασκευή χώρου θησαυροφυλακίου με θυρίδες τραπέζης στο υπόγειο της μίας οριζόντιας ιδιοκτησίας εμβαδού 60m2 μέσα σε σύννομο περίγραμμα.
d. Συνένωση των ισογείων και των υπογείων των δύο οριζόντιων. Οι δύο οριζόντιες που από καταστήματα έχουν συνενωθεί και έχουν γίνει τραπεζικό κατάστημα αποτελούνται η κάθε μία από ισόγειο και υπόγειο. Δεν υπάρχει καμία υπέρβαση δόμησης, κάλυψης και ύψους στις δύο αυτές οριζόντιες.
e. Υπέρβαση δόμησης εμβαδού 8,5m2 στην 3η οριζόντια ιδιοκτησία που βρίσκεται στον Α΄ όροφο και έχει χρήση κατοικίας.
i. Με δεδομένο ότι η αλλαγή χρήσης έγινε από κατάστημα σε τραπεζικό κατάστημα απαλλάσσεται το κτίριο από την μελέτη στατικής επάρκειας ή θα πρέπει να γίνει σε κάθε περίπτωση λόγω και του θησαυροφυλακίου που έχει κατασκευαστεί στο υπόγειο;
ii. Έχω συνένωση δύο οριζόντιων ιδιοκτησιών που η κάθε μία αποτελείται από ισόγειο και υπόγειο και στα δύο επίπεδα. Θα πρέπει να υπολογιστεί πρόστιμο για 2 διαμερισματώσεις δηλαδή μία για ισόγειο και μία για υπόγειο ή μόνον 1 διαμερισμάτωση για την συνένωση των δύο οριζόντιων;


Η αλλαγή χρήσης δεν είναι απαραίτητη, αφού ένα τραπεζικό κατάστημα μπορεί να εγκατασταθεί σε έναν χώρο που πολεοδομικά έχει χρήση κατάστημα.
Απαιτούνται 2 διαμερισματώσεις αφού η συγκεκριμένη αυθαιρεσία τακτοποιείται ανά όροφο.


Ομάδα 17 28.7.14 (522-530)

522.🔗
Πρόκειται να γίνει υπαγωγή οριζόντιας ιδιοκτησίας α' ορόφου σε κτίριο κατασκευασμένο προ του 1975. Στον ακάλυπτο του οικοπέδου υπάρχουν αυθαιρεσίες που έχει πραγματοποιήσει ο ιδιοκτήτης του ισογείου (προσθήκη αποθήκης στον ακάλυπτο). Ομοίως υπάρχει αυθαίρετη προσθήκη απόληξης κλιμακοστασίου στο δώμα, κατασκευασμένη και αυτή από άλλον ιδιοκτήτη.
Αυτές οι αυθαιρεσίες επί κοινοχρήστων χώρων επηρεάζουν τη ρύθμιση της Ο.Ι. που δεν συμμετείχε στην κατασκευή τους; Πρέπει να αποτυπωθούν (μπορεί να μην είναι δυνατόν) ή να αναφερθούν κάπου; Ομοίως για οριζόντια ιδιοκτησία προ του 1983 (Κατηγορία 2), μας απασχολούν οι αυθαίρετες κατασκευές στους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου που έχουν γίνει από άλλο ιδιοκτήτη μεταγενέστερα του 1983;


Και στις 2 περιπτώσεις εξετάζουμε και μας αφορούν οι αυθαιρεσίες που έχουν πραγματοποιηθεί επί της οριζόντιας ιδιοκτησίας την οποία θα τακτοποιήσουμε.


523.🔗
Για την ένταξη αυθαιρεσιών στην κατηγορία 1 ελέγχουμε εάν η επικρατούσα χρήση είναι κατοικία. Ο έλεγχος γίνεται βάσει οικοδομικής άδειας ή σημερινής κατάστασης; Σε περίπτωση που έχω σε διώροφο κτίριο, κατά την άδεια, ισόγεια αποθήκη ελαχίστως μικρότερου εμβαδού από την κατοικία του ορόφου (3τμ), ενώ στην πράξη στο ισόγειο στεγάζεται κατάστημα και έχει πραγματοποιηθεί και αυθαίρετη προσθήκη αποθήκης στον ακάλυπτο, πώς το χειρίζομαι; Βάσει αδείας έχω επικρατούσα χρήση >50% κατοικία, ενώ βάσει σημερινής κατάστασης υπερέχουν σε τμ οι άλλες χρήσεις (κατάστημα - αποθήκη).


Η γνώμη μου είναι ότι ο έλεγχος γίνεται με ότι ισχύει σήμερα στο κτίριο.


524.🔗
Βεβαίωση πρώτης ρευματοδότησης από τη ΔΕΗ μπορεί να θεωρηθεί δημόσιο έγγραφο που αποδεικνύει την παλαιότητα κατασκευής του ακινήτου;


Ναι μπορεί να θεωρηθεί από τη στιγμή που αυτά που περιγράφονται στην βεβαίωση ταιριάζουν με αυτά που θα τακτοποιηθούν.


525.🔗
Σε οριζόντια ιδιοκτησία προ του 1983 με χρήση κατοικίας έχει γίνει κατάληψη και ενσωμάτωση σε αυτή, του φωταγωγού (ο οποίος δεν κατασκευάσθηκε ποτέ) και τμήματος του κλιμακοστασίου (κενός χώρος κάτω από τη σκάλα). Οι χώροι αυτοί έχουν μετρήσει στη δόμηση στην οικοδομική άδεια, άρα στην ουσία δεν υπάρχει υπέρβαση δόμησης. Επιπλέον τμήμα ημιυπαίθριου έχει κλείσει προς δημιουργία αποθήκης. Μπορούν όλες οι παραπάνω αυθαιρεσίες να τακτοποιηθούν με κοινό αναλυτικό προϋπολογισμό, ή η πρώτη πρέπει να αντιμετωπισθεί ως διαμερισμάτωση (ξεχωριστή παράβαση);


Το τμήμα του Η/Χ που έκλεισε δεν μπορεί να τακτοποιηθεί με αναλυτικό αλλά ως ΥΔ.
Η διαμερισμάτωση είναι μία διακριτή αυθαιρεσία και γνώμη μου είναι ότι πρέπει να δηλώνεται από μόνη της και όχι σε συνδυασμό με άλλες αυθαίρετες κατασκευές. Από τη στιγμή που ο φωταγωγός έχει μετρήσει στον σ.δ. ίσως μπορείτε να καλυφθείτε από τη διαμερισμάτωση και για αυτό… Επειδή όμως η συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι από τις συνηθέστερες, πριν το κάνετε μεριμνήστε να λάβετε και την άποψη του ΥΠΕΚΑ μέσω του help desk.


526.🔗
Σε διώροφο κτίριο με οικοδομική άδεια όπου υπάρχει υπέρβαση ύψους του κτιρίου και αλλαγή στις στάθμες του ισογείου (έχει κατασκευασθεί σε δύο επίπεδα με υψομετρική διαφορά μεταξύ τους +0.50μ) μπορεί να θεωρηθεί πως υπάρχει διαφοροποίηση στον στατικό φορέα και να πρέπει να γίνει ενημέρωση φακέλου, μιας και αυτή η παράβαση δεν τακτοποιείται; Το ίδιο ισχύει για όλες τις περιπτώσεις υπέρβασης ύψους κτιρίου με οικοδομική άδεια, μιας και η αύξηση ύψους των δομικών στοιχείων (υποστυλωμάτων) αποτελεί τροποποίηση της στατικής μελέτης.


Από τη στιγμή που μπορείτε να νομιμοποιήσετε μία αυθαιρεσία προφανώς και είναι καλύτερο να προτιμάτε την οδό αυτή. Οι μελέτες που θα ζητηθούν κατά την νομιμοποίηση είναι ένα άλλο θέμα και φυσικά διαφέρει από τον τρόπο που αντιμετωπίζετε μία παράβαση κατά την τακτοποίηση.


527.🔗
Ιδιοκτησία που έχει αποπερατώσει την διαδικασία του Ν.3843/10 (για αλλαγή χρήσης του υπογείου σε κατοικία), δηλώνεται στον Ν.4178/13 και για άλλες παραβάσεις. Αν δηλωθεί και η αλλαγή χρήσης του υπογείου και γίνει συμψηφισμός του προστίμου του Ν.3843 υπάρχει δυνατότητα σύμφωνα με το Αρ. 30 παρ. 9 επιστροφής της χρηματικής διαφοράς


Κατά εξουσιοδότηση της παραγράφου 9 του άρθρου 30 προβλέπεται Υ.Α. για την επιστροφή χρημάτων.
Η Υ.Α. δεν έχει εκδοθεί ακόμα.


528.🔗
Τετραώροφη πολυκατοικία, στο ισόγειο κατάστημα έχει κατασκευαστεί αυθαίρετη καπνοδόχος, που εφάπτεται στην κοινόχρηστη πλάγια όψη της πολυκατοικίας , στον ακάλυπτο και καταλήγει στο δώμα. μπορεί να τακτοποιηθεί χωρίς την συναίνεση των υπολοίπων συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας, με δεδομένο ότι ο ιδιοκτήτης του καταστήματος διαθέτει 600/1000 εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου.


Από τη στιγμή που ΔΕΝ προβλέπει κάτι διαφορετικό ο κανονισμός ως προς το απαραίτητο ποσοστό λήψης αποφάσεων, τότε σύμφωνα με την παράγραφο 1.δ.i του άρθρου 11 μπορείτε να προχωρήσετε στην τακτοποίηση.


529.🔗
Σε περίπτωση που κάποιος αυθαίρετος ανοιχτός στεγασμένος χώρος (στέγαστρο), βρίσκεται μέρος του εντός της απόστασης από τα όρια δ, πως δηλώνεται στο σύστημα; -με αναλυτικό προϋπολογισμό ή -με αναλυτικό το μέρος που δεν βρίσκεται εντός δ και παράλληλα με υπέρβαση δόμησης κύριων χώρων τα τετραγωνικά του μέρους του στεγάστρου που βρίσκεται εντός δ;


Η παράγραφος 5β του άρθρου 18 δεν θέτει κανέναν περιορισμό ως προς τη θέση του στεγάστρου, συνεπώς θα τακτοποιηθεί το σύνολο του με αναλυτικό προϋπολογισμό.


530.🔗
Σε εκτός σχεδίου οικόπεδο κατά παρέκκλιση άρτιο προϋφιστάμενο του ΄62 (αρτιότητα 750μ2), κτίστηκε με οικοδομική άδεια ισόγειος κατοικία με υπόγειο. Η οικοδομική άδεια εκδόθηκε κανονικά και μάλιστα όταν κατά την εφαρμογή της άδειας έγινε μετατόπιση του κτίσματος, έγινε αναθεώρηση ως προς το τοπογραφικό. Στην πορεία ξεμπαζώθηκε ο περιβάλλον χώρος και το υπόγειο έγινε κατοικία. Επειδή θα πρέπει να γίνει νέο τοπογραφικό διάγραμμα, θα ήθελα να μου απαντήσετε στο εξής: Ο γείτονας Α από το κάτω όριο αντιδρούσε ,απειλούσε και ισχυριζόταν ότι υπήρχε αδιέξοδος δρόμος που οδηγούσε στο οικόπεδό και δεν άφηνε να μπει η περίφραξη στα όρια που όριζαν το συμβόλαιο και η οικοδομική άδεια του πρώτου , τον υποχρέωσε με απλό ιδιωτικό συμφωνητικό να τραβήξει πιο μέσα την περίφραξη, ώστε να δημιουργηθεί δρόμος που να οδηγεί στο οικόπεδό του Α, διότι έκανε λέει χρήση του δρόμου ανέκαθεν (το οικόπεδό του έχει πρόσβαση και από άλλη μεριά). Στο τοπογραφικό διάγραμμα της οικοδομικής άδειας ,το οικόπεδο φαίνεται ότι συνορεύει με άλλο αγροτεμάχιο γείτονα Β( και όχι με δρόμο όπως ισχυρίζονταν ο γείτονας Α). Στο συμβόλαιο του οικοδομηθέντος επίσης αναφέρεται ότι το οικόπεδο συνορεύει με αγροτεμάχιο ( και όχι με δρόμο). Στο συμβόλαιο του γείτονα Β αναφέρεται ότι το αγροτεμάχιό του συνορεύει με το εν λόγω οικόπεδο που έχει κτιστεί με οικοδομική άδεια σε κατά παρέκκλιση προϋφιστάμενο του ΄62 ( και όχι με δρόμο). Η περίφραξη τελικά τραβήχτηκε πιο μέσα ώστε να μην γίνουν φασαρίες και δικαστήρια αφήνοντας δρόμο πλάτους 2.00μ. (με απλό μεταξύ τους συμφωνητικό ). Η ερώτηση είναι πως θα δειχτεί σήμερα το οικόπεδο στο τοπογραφικό; Με ποια τετραγωνικά μέτρα; Με τα εναπομείναντα; Πιστεύω, ότι και η άδεια και το συμβόλαιο είναι ισχυρά στοιχεία και τα μέτρα του οικοπέδου θα πρέπει να ταυτίζονται με αυτά της αδείας και συμβολαίου, διότι πιθανόν αφαιρώντας τα μέτρα του δρόμου, να μην είναι πια άρτιο κατά παρέκκλιση σύμφωνα και με τους τότε ισχύοντες νόμους.


Από τη στιγμή που στο γήπεδο έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών ΔΕΝ απαιτείται νέο τοπογραφικό παρά μόνο άμα απαιτηθεί στη συνέχεια βεβαίωση μεταβίβασης.
Για το υπόλοιπο θέμα συμβουλευτείτε έναν δικηγόρο.


Ομάδα 18 11.8.14 (531-550)

531.🔗
Ως προς τον υπολογισμό των τετραγωνικών μέτρων ώστε να εκτιμηθεί ποια χρήση είναι η επικρατούσα σε κτίριο προ του 1975 υπολογίζεται το σύνολο των επιφανειών (νόμιμα και αυθαίρετα); Η απόληξη κλιμακοστασίου και η αποθήκη στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, θεωρούνται αυθαιρεσίες με χρήση κατοικίας;


Ως σχετικό με το ερώτημα σας, μπορούμε να δούμε την Υ.Α. 7581/2014 που καθορίζει στο άρθρο 1 παράγραφος 1 ότι «ως επικρατούσα χρήση ορίζεται η χρήση άνω του 50% της υφιστάμενης συνολικής δόμησης, κατά την ολοκλήρωση της αυθαίρετης κατασκευής ή την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης.» Εσείς προφανώς θέλετε να υπολογίσετε την επικρατούσα χρήση για να δείτε άμα έχετε το δικαίωμα υπαγωγής των τμημάτων με χρήση κατοικίας σε κτίριο με επικρατούσα χρήση κατοικίας στην κατηγορία 1, δυνάμει της εγκυκλίου 4 εδάφιο 1. Σας υπενθυμίζω μόνο ότι το σώμα του νόμου μιλάει για κτίρια αποκλειστικής χρήσης κατοικίας…


532.🔗
Σχετικά με την υπ’ αριθμ. 505 απάντηση που δώσατε σε ερώτημά μου, σε συνέχεια αυτού και επειδή ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να λύσει οριστικά το ζήτημα για να αποφύγει πιθανά μελλοντικά προβλήματα, θα ήθελα να μου πείτε αν μπορεί σήμερα παρόλο που δεν υπάρχει ανάκληση της αδείας να προβεί σε ρύθμιση της παράβασης που υπάρχει μετά την νέα κατάσταση που διαμορφώθηκε στο οικόπεδο και αν ναι τότε τι θα πρέπει να δηλώσει;


Η δικαστική απόφαση όπως την περιγράφετε στον ερώτημα σας οριοθέτησε τα όρια του οικοπέδου χωρίς όμως να ακυρώσει (δικαστικώς) την εκδοθείσα άδεια. Συνεπώς η άδεια σας είναι σήμερα ισχυρή.
Ο νόμος σας δίνει το δικαίωμα να ενεργήσετε όπως περιγράφετε στην απάντηση 505. Το αν το δηλώσετε σήμερα και το κατά πόσο αυτό θα είναι ισχυρό σε μία μελλοντική «διαμάχη» με τον γείτονα», είναι κάτι αδιευκρίνιστο από του ΥΠΕΚΑ (σε πολύ σοβαρότερες περιπτώσεις από τη δικιά σας όπως π.χ. άδειες που εκδόθηκαν σε μη άρτια γήπεδα κ.λπ.). Προσωπική άποψη είναι ότι από τη στιγμή που έχετε και τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη και μετά από ενημέρωση του (Verba volant, scripta manent) να προβείτε στην τακτοποίηση του τμήματος που πλέον βρίσκεται εντός του Δ. Σίγουρα θα του φανεί χρήσιμο σε οποιαδήποτε άδεια θέλει να εκδώσει πλέον ο ίδιος για το «νέο» του οικόπεδο.


533.🔗
Κάτωθεν νομίμως υφισταμένου Ισόγειου κατοικίας κατασκευάσθηκε αυθαίρετος Υπόγειος όροφος. Λόγω εκτεταμένου ξεμπαζώματος από τις τρεις πλευρές του Υπογείου η κατοικία από το πίσω όριο του οικοπέδου δείχνει διώροφη. Θα υπολογισθεί συντελεστής υπέρβασης ύψους για το Ισόγειο ;


Από τη στιγμή που ΔΕΝ βρίσκεστε σε παραδοσιακό οικισμό, το ξεμπάζωμα υπολογίζεται με αναλυτικό προϋπολογισμό ΧΩΡΙΣ τον υπολογισμό υπέρβασης ύψους.


534.🔗
Σε οικόπεδο με κτίριο προ του '55 και μεταγενέστερα αυθαίρετα κτίσματα, όλα χωρίς οικοδομική άδεια, μπορεί να ελεγχθεί η παράγραφος Γ.β του άρθρου 9 "Μείωση του ποσοστού της υποχρεωτικής φύτευσης του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου έως 5%"; Αν είναι μεγαλύτερο το ποσοστό πώς υπολογίζουμε το πρόστιμο;


Από τη στιγμή που δεν έχετε άδεια πως θα υπολογίσετε την μείωση του ποσοστού;


535.🔗
Η παράγραφος Γ.δ αναφέρεται σε αλλαγή διαστάσεων εξωστών. Αν έχουμε έναν καινούριο αυθαίρετο εξώστη (άρα δεν έχουμε αλλαγή στις διαστάσεις του ή στο εμβαδόν του) τον κατατάσσουμε στις λοιπές παραβάσεις και υπολογίζουμε το κόστος με αναλυτικό;


Ναι.


536.🔗
Οι παραβάσεις του κτιριοδομικού κανονισμού ισχύουν για κτίρια και εργασίες που έγιναν μετά από την έναρξη ισχύος του (18-2-90) ή θα πρέπει να ελέγξουμε για αυτές και κτίσματα προγενέστερα (π.χ. κτίρια του '80);


Το ερώτημα είναι πολύ γενικό και ίσως μία απάντηση με ένα ΝΑΙ ή ένα ΟΧΙ να είναι λάθος. Γενικά, οτιδήποτε διαφορετικό από την εγκεκριμένη μελέτη και άμα θεωρούνταν αυθαίρετο κατά το χρόνο κατασκευής του, πρέπει να ρυθμιστεί.


537.🔗
Σε ακίνητο με οικοδομική άδεια, έχει δοθεί η χρήση «κατάστημα» κατά παρέκκλιση, λόγω υφισταμένου κτιρίου. (Η χρήση κατάστημα δεν επιτρέπεται στην περιοχή, ούτε επιτρεπόταν κατά την έκδοση της οικοδομικής άδειας). Σε όμορο χώρο υπάρχει η χρήση γραφείο. Οι 2 αυτοί χώροι έχουν συνενωθεί και λειτουργεί ένα ενιαίο κατάστημα. Δεν υπάρχει υπέρβαση των πολεοδομικών μεγεθών, μόνο επέκταση της χρήσης του καταστήματος. Πώς αντιμετωπίζεται;
a. αλλαγή χρήσης από κύρια σε κύρια (άρθρο 18 παρ.5) και διαφορετική διαμερισμάτωση λόγω συνένωσης;
b. εφαρμόζεται συντελεστής αλλαγής χρήσης; Κι αν ναι μόνο στην καθαρή επιφάνεια του χώρου εξαιρουμένων των περιμετρικών τοιχοποιών, κλιμάκων κ.λ.π.
c. δεν μπορεί να γίνει η υπαγωγή επειδή η χρήση δεν επιτρέπεται στην περιοχή;


a. ναι
b. όχι δεν εφαρμόζεται
c. Ο γενικός κανόνας είναι ότι η χρήση του αυθαίρετου που τακτοποιείται θα πρέπει να επιτρέπεται σήμερα ή να επιτρεπόταν όταν εκδόθηκε η άδεια ή κατασκευάστηκε η αυθαίρετη κατασκευή.
(άρθρο 8). Δείτε όμως άμα εμπίπτετε στο τελευταίο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του ίδιου άρθρου όπου αναφέρει: «Θεωρείται ότι η χρήση δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας εφόσον κατά τις κείμενες διατάξεις νομίμως χορηγήθηκε άδεια κατά παρέκκλιση της χρήσης γης της περιοχής.»


538.🔗
Μπορεί να δοθεί βεβαίωση νομιμότητας, όταν υπάρχουν κατασκευές κατηγορίας 3 του άρθρου 9 (δεδομένου ότι δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής);


Το ότι δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής δεν παίζει κάποιο ρόλο στο αν μπορεί να δοθεί ή όχι βεβαίωση μεταβίβασης.
Το αν μπορεί να δοθεί ή όχι βεβαίωση όταν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές είναι θέμα που δεν μπορεί να απαντηθεί έτσι απλά. Εσείς που έχετε όλα τα δεδομένα, διαβάστε τι ακριβώς θα υπογράψετε στη βεβαίωση μεταβίβασης (αναλόγως του τύπου της βεβαίωσης) και κρίνετε. Γενικά πάντως και για πολλούς λόγους, ασχέτως του αν μία αυθαίρετη κατασκευή επηρεάζει ή όχι την έκδοση βεβαίωσης μεταβίβασης, δεν παύει να είναι αυθαίρετη και θα πρέπει να τακτοποιείται.


539.🔗
Ιδιοκτήτης έκλεισε παράνομα πυλωτή (είχε κρατήσει χιλιοστά για την πυλωτή) σε κατάστημα και κατόπιν αυτοψίας της πολεοδομίας του επεβλήθη πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης: Ο εν λόγω ιδιοκτήτης όμως για την νομιμοποίηση αυτής της αυθαιρεσίας προέβη σε αγορά μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης και είχε ολοκληρώσει την συγκεκριμένη διαδικασία (έχει γίνει ΦΕΚ, και έχουν πληρωθεί τα αντίστοιχα ποσά για την συγκεκριμένη μεταφορά). Η διαδικασία όμως έκδοσης οικοδομικής αδείας με την οποία θα νομιμοποίητο η αυθαίρετη μετατροπή πυλωτής σε καταστήματα «ΠΑΓΩΣΕ » μετά την γνωστή απόφαση του ΣτΕ (1996) που ακύρωσε την όλη διαδικασία. Ο ιδιοκτήτης μέχρι και σήμερα δεν έχει χρησιμοποιήσει τον συγκεκριμένο τίτλο μεταφοράς. Εφόσον ενταχθεί στις διατάξεις του Ν4178/13 μπορεί το ποσόν που πληρώθηκε για την ΜΣΔ να συμψηφιστεί στα πρόστιμα που παρουσιάζονται στο σύστημα του ΤΕΕ ως παλαιές οφειλές καθόσον πράγματι αφορούσαν το συγκεκριμένο ακίνητο. Επίσης τι κατηγορία θα είχε το ακίνητο; 4 αφού είχε συντελεστή Δόμησης ο οποίος όμως και δεν χρησιμοποιήθηκε (αλλά πρακτικά είχε πληρώσει για το σύνολο των αυθαίρετων τμ) και άρα δεν έχει υπέρβαση > 40 % ή κατηγορία 5 αφού τυπικά δεν έχει εκδοθεί η οικοδομική άδεια για την συγκεκριμένη μεταφορά συντελεστή δόμησης .


Δεν προβλέπεται στον νόμο ο συμψηφισμός του συγκεκριμένου ποσού.
Ο έλεγχος της κατηγορίας γίνεται με τα εγκεκριμένα πολεοδομικά μεγέθη. Από τη στιγμή που η άδεια ΔΕΝ εκδόθηκε, ΔΕΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί.


540.🔗
Σε αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου, μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, υπάρχει διώροφη κατοικία, για την οποία υπάρχει φάκελος αυθαιρέτου από την αρμόδια ΥΔΟΜ, με βεβαιωμένα πρόστιμα.
Από το τμήμα Δασών με ενημέρωσαν πως για τη συγκεκριμένη περιοχή δεν υπάρχουν τελικοί χάρτες, και πως ο τελευταίος χαρακτηρισμός (του 1940) είναι δασικό. Μπορώ να κάνω ρύθμιση με το Ν. 4178/2013 ώστε να γίνει αναστολή των προστίμων από το τμήμα οικονομικών του αρμόδιου Δήμου, και όταν αναρτηθούν οι τελικοί χάρτες και εφόσον δεν χαρακτηριστεί τελεσίδικα δασικό και πληρωθεί το σύνολο του προστίμου της υπαγωγής να γίνει διαγραφή από το τμήμα αυθαιρέτων;


Από τη στιγμή που σήμερα ο χώρος χαρακτηρίζεται δάσος, ΔΕΝ μπορεί να γίνει υπαγωγή.


541.🔗
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 4 άρθρο 17 παρ.5 η ιδιότητα του τρίτεκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης . Η ηλικία των τέκνων επηρεάζει την ιδιότητα; Δηλαδή αν έχω ο γονέας έχει ένα παιδί < 23 έτη και τα άλλα δύο είναι πάνω από 23 εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 17 Ν.4178/2013 ;


Δείτε την Ε/Α 13.


542.🔗
Διώροφη οικοδομή με δύο κατοικίες στο ισόγειο και μία στον όροφο. Στο σύνολο του κτίσματος έχουμε εντοπίσει αυθαιρεσίες. (Δεν έχει γίνει σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών μέχρι σήμερα). Για τις ισόγειες κατοικίες μπορούν οι αγοραστές να υποβάλλουν δήλωση από κοινού για να ρυθμίσουν τις αυθαιρεσίες του ισογείου και να προχωρήσουν σε μεταβίβαση αγοράς των ιδιοκτησιών αυτών σύμφωνα με την παρ. ε) του άρθρου 11 Ν.4178/2013 με προσύμφωνο αγοράς χωρίς την υπαγωγή του Α' ορόφου αφού αυτοί θα αγοράσουν μόνο τις κατοικίες του ισογείου ;


Από τη στιγμή που ΔΕΝ έχει γίνει σύσταση, η μεταβίβαση θα αφορά ποσοστό επί του οικοπέδου και φυσικά ποσοστού επί του συνόλου των κτισμάτων.
Η παράγραφος που αναφέρετε αφορά κάτι άλλο από αυτό που θέλετε να κάνετε εσείς…


543.🔗
Σε διώροφη οικοδομή με έχουν καλέσει ως μηχανικό να ελέγξω τη μία από τις δύο Ο.Ι., που υπάρχουν. Κατά το έλεγχο διαπίστωσα ότι ο πελάτης μου στο Δώμα, που έχει την αποκλειστική χρήση τμήματος (πέργκολας) έχει καταπατήσει κοινόχρηστο χώρο (απαίτηση συναίνεσης). Όμως έχει γίνει και μεγαλύτερο το Δώμα, που είναι κοινόχρηστο .Μπορώ να το αγνοήσω; Επίσης στο κτίριο έχει κατασκευαστεί υπόγειο, χωρίς Ο.Α. που δια λόγου το έχουν χωρίσει σε τρία τμήματα, δυο ιδιόκτητα και ένα κοινόχρηστο. Μπορώ με την συναίνεση του άλλου να δηλώσω μόνο το τμήμα του υπογείου που χρησιμοποιεί ο πελάτης μου; Αυθαιρεσίες στον ακάλυπτο χώρο μπορώ να τις αγνοήσω παρ΄ όλο που τις έχουν κάνει από κοινού αλλά δεν συμφωνούν να τις δηλώσουν και μαζί;


Από τη στιγμή που θα βγείτε από τα στενά όρια της οριζόντιας ιδιοκτησίας, όλα τα άλλα είναι κοινόκτητα (είτε κοινόχρηστα είναι κατά αποκλειστική χρήση). Τα μεν τμήματα κατά αποκλειστική χρήση μπορείτε να τα δηλώσετε χωρίς συναίνεση, τα δε άλλα απαιτούν συναίνεση τουλάχιστον του (50+1)% ή ότι ορίζει ο κανονισμός.
Τώρα το τι μπορείτε να δηλώσετε και το τι μπορείτε να αγνοήσετε είναι θέμα λεπτό και δεν μπορούν να δοθούν γενικές απαντήσεις… Το σίγουρο είναι ότι όσα κατά τη δική σας απόφαση ΔΕΝ δηλωθούν θα πρέπει να αποτυπωθούν (εφόσον χρειάζεται αποτύπωση) και να μην αποκρυφτούν γιατί μετά μπορεί να «κατηγορηθείτε» για ψευδή αποτύπωση.


544.🔗
Στις περιπτώσεις που έχουμε αλλού μειώσεις και αλλού αυξήσεις διαστάσεων του περιγράμματος του κτιρίου ο έλεγχος ποσοστών πρέπει να γίνεται και για τις διαστάσεις που αυξάνονται και για τις διαστάσεις και τα εμβαδά που μειώνονται ώστε να υπαχθούν στην κατηγορία 3; Στο Νόμο γίνεται αναφορά σε μεταβολές διαστάσεων και εμβαδών.


Γενικά ότι δεν καλύπτεται από την εγκεκριμένη κάτοψη θα πρέπει να τακτοποιείται. Για τις μεν μειώσεις των διαστάσεων δείτε την Ε/Α23 της εγκυκλίου 3. Συμφωνώ μαζί σας ότι από τη διατύπωση της περίπτωσης ιστ του άρθρου 9 παράγραφος Γ (αναφέρει αλλαγές) μπορούν και οι μειώσεις να υπαχθούν στην περίπτωση αυτή.


545.🔗
Έχω για ρύθμιση διατηρητέο κτίριο κατασκευής 1925. Έχει εκδοθεί το 1987 οικοδομική άδεια για επισκευές και διαρρυθμίσεις στους 5 από τους 8 ορόφους του κτιρίου που είναι όλο μια ενιαία ιδιοκτησία. Υπάρχουν οι εξής αυθαιρεσίες:
‐ Αυθαιρεσία όψεων σε τμήματα των πίσω όψεων του κτιρίου. Υπολογίζω με αναλυτικό.
‐ Εσωτερικές διαρρυθμίσεις διαφορετικές από της άδειας . Υπολογίζω με αναλυτικό.
‐ Αλλαγή χρήσης σε τμήμα του Δ΄ ορόφου μέσα σε σύννομο περίγραμμα. Αφορά αλλαγή χρήσης από κλινική σε γραφεία .Υπολογίζω με αναλυτικό.
‐ Σε όλους τους ορόφους μικροδιαφορές σε εξωτερικές διαστάσεις που δημιουργούν αποκλίσεις εμβαδών κυρίως επί έλλαττον. Συγκεκριμένα έχω σε κάποιες διαστάσεις αύξηση που καλύπτεται από το 5% και αλλού μειώσεις στα μεγέθη των διαστάσεων, συνολικά όμως το εμβαδόν του κάθε ορόφου και όλου του κτιρίου είναι μικρότερο από αυτό που φαίνεται στα σχέδια του 87. Συγχρόνως υπάρχει παραβίαση ρυμοτομικής γραμμής κατά 15 εκ. και πλάτους παρόδιας στοάς κατά 15 εκ. Υπολογίζω παράβαση κατηγορίας 3 για όλα αυτά.
‐ Στον ημιόροφο του κτιρίου (πατάρι) υπάρχει υπέρβαση δόμησης 12,70μ2. Υπολογίζω υπέρβαση δόμησης με μειωτικό συντελεστή.
Το ερώτημά μου αφορά το αν διαχειρίζομαι σωστά τα παραπάνω αλλά και τα στατικά καθώς το κτίριο έχει επικρατούσα χρήση συνάθροισης κοινού. Δεν υπάρχει στατική μελέτη καθώς τα σχέδια της άδειας του 1925 έχουν χαθεί. Στην άδεια του 87 αποτυπώνονται κάποια στοιχεία του στατικού φορέα και συμφωνούν με την υφιστάμενη κατάσταση. Δεν έχω καθόλου στοιχεία για τους τελευταίους 2 ορόφους του κτιρίου για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί άλλη άδεια πέραν αυτής του 1925. Τι μπορώ να επικαλεστώ για να απαλλάξω ένα κτίριο 4.000μ2 που έχει υπέρβαση μόνο 12,70μ2 που δεν μπορεί να πάει όμως στην κατηγορία 3 γιατί δεν καλύπτεται από το 5% των διαστάσεων, από την μελέτη στατικής επάρκειας;


Το αν διαχειρίζεστε γενικά μία δήλωση σωστά είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας.
Για την εκπόνηση ή όχι της μελέτης στατικής επάρκειας: Εφόσον το κτίριο σας εμπίπτει στην κατηγορία ΙΙ όπως αυτή ορίζεται στην Υ.Α. 7581 στο άρθρο 2, τότε θα πρέπει να ελέγξετε άμα σας καλύπτει κάποια από τις περιπτώσεις της υποπαραγράφου 1.Β.γ του άρθρου 2. Από τη στιγμή που θα έχει εφαρμοσθεί για το νόμιμο τμήμα (αυτό είναι που πρέπει να δείτε πως θα το διαχειριστείτε) η στατική μελέτη, τότε εκ πρώτης όψεως θα μπορείτε να ελέγξετε για το αν σας καλύπτει η περίπτωση ii ή iii.


546.🔗
Σύμφωνα με την περίπτωση ιστ του άρθρου 3 καλύπτονται και παραβιάσεις κοινόχρηστων τμημάτων, οικοδομικών- ρυμοτομικών γραμμών, παρόδιων στοών κλπ. Με δεδομένο ότι σε περιπτώσεις μεγάλων κτισμάτων σύμφωνα με τις ανοχές 5% των διαστάσεων μπορεί να προκύψουν μεγάλα τμήματα μέσα σε κοινόχρηστους χώρους, παρόδιες στοές κλπ., υπάρχει κάποιο όριο διάστασης για αυτές τις παραβιάσεις δηλαδή πόσο κατά μέγιστο μπορεί να παραβιαστεί η ρυμοτομική γραμμή, η παρόδια στοά κλπ.


Όχι δεν υπάρχει κάποιο όριο ως προς το μέγεθος του 5%. Υπάρχει όμως ο έλεγχος του 2% στο εμβαδόν.


547.🔗
Στο αρχείο της 5ης ομάδας των ερωτήσεων απαντήσεων και συγκεκριμένα στην ερώτηση με αριθμό 171, στην απάντηση αναφέρεται, ότι τα 113,35 μ2 θα υπολογιστούν με αναλυτικό και τα υπόλοιπα 590-113,35=476,65 μ2 με τον συντελεστή αλλαγής χρήσης. Το ερώτημα μου είναι: για αυτά τα 476,65 μ2 εκτός από τον συντελεστή αλλαγής χρήσης θα βάλουμε και Υ.Δ. κύριων χώρων λόγω της αυθαίρετης αυτής αλλαγής;


Γνώμη μου είναι ότι ΔΕ θα χρησιμοποιηθεί ο συντελεστής ΥΔ. Από τη στιγμή που πληρώνεις με το 1,4 την αλλαγή χρήσης είναι παράλογο να πληρώνεις και την ΥΔ.


548.🔗
Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: υπάρχει οικόπεδο στα όρια του σχεδίου οικισμού το οποίο έχει χτιστεί 650μ2. θέλω να το συνενώσω με διπλανό τεμνόμενο οικόπεδο εκτός σχεδίου 800μ2.
πόσα πρέπει να είναι τα μέτρα του νέου γηπέδου για να έχω το δικαίωμα δόμησης;


Το ερώτημα δεν έχει καμία σχέση με την διαδικασία του Ν.4178.


549.🔗
Σε σχέδιο πόλης, σε διώροφη οικοδομή με υπόγειο, βάσει της οικοδομικής άδειας, η στάθμη της οροφής του υπογείου βρίσκεται στο +1,70μ και η στάθμη δαπέδου υπογείου στο 1,20μ. Στην πράξη η στάθμη της οροφής του υπογείου κατασκευάστηκε στο +2,73μ και η στάθμη του δαπέδου του υπογείου στο -0,10μ., δηλαδή το δάπεδο του υπογείου έχει βγει σχεδόν στη στάθμη πεζοδρομίου. Επομένως έχω υπέρβαση ύψους της οικοδομής κατά 1.00μ, σε σχέση με τη στάθμη του πεζοδρομίου. Έχει συσταθεί στην οικοδομή οριζόντια ιδιοκτησία, που σύμφωνα με αυτήν, το υπόγειο και το ισόγειο ανήκουν σε ένα ιδιοκτήτη, ενώ ο α` όροφος ανήκει σε άλλο ιδιοκτήτη. Με τα ανωτέρω δεδομένα και με το ότι το ισόγειο και ο α` όροφος διατηρούν τα ύψη τους σύμφωνα με την άδεια, την υπέρβαση του ύψους θα την χρεωθεί το υπόγειο, που στην προκειμένη περίπτωση θεωρείται ισόγειο ή θα την μοιραστούν οι τρεις όροφοι - ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες και πως;


Όπως έχουμε αναφέρει πολλές φορές, η υπέρβαση ύψους είναι η χειρότερη έμπνευση του 4178. Σας παραπέμπω της Ε/Α 163…


550.🔗
Παρακαλώ πολύ αν μπορείτε να με ενημερώσετε τι υπερβάσεις δόμησης και κάλυψης θα βάλω καθώς και σε τι κατηγορία ανήκει το συγκεκριμένο αυθαίρετο για την παρακάτω περίπτωση: Στην ιδιοκτησία υπάρχουν 3 διώροφες κατοικίες με υπόγειο οι οποίες έχουν κατασκευασθεί η μία (πρώτη) με οικοδομική άδεια του 2005 και οι άλλες δύο με οικοδομική άδεια του 2009. Όλες οι οικοδομές ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη. Δεν έχει γίνει σύσταση καθέτων ιδιοκτησιών. Στην 1η οικοδομή δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες. Στην 2η και 3η οικοδομή υπάρχουν αυθαιρεσίες που ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο Το ποσοστό υπέρβασης δόμησης θα υπολογισθεί με το σύνολο των τμ που δικαιούται χτίσει ο ιδιοκτήτης σε όλο το οικόπεδο (αφού δεν έχει γίνει σύσταση καθέτων) ή θα υπολογισθεί με τα τμ της κάθε μίας οικοδομής ξεχωριστά (τα μεγέθη δόμησης και κλπ στο διάγραμμα κάλυψης αναφέρονται στο σύνολο και των 3 οικοδομών).
Ομοίως αν συγκρίνω το σύνολο των τμ που έχουν κατασκευασθεί στο οικόπεδο η κατηγορία αυθαιρέτου είναι 4 (<40%) ενώ αν συγκρίνω με την κάθε μία οικοδομή ξεχωριστά θα πάει κατηγορία 5 (>50%).


Από τη στιγμή που δεν έχει γίνει σύσταση κάθετης ή οριζόντιας ιδιοκτησίας, να τα δηλώσετε και να τα τακτοποιήσετε όλα με μία δήλωση υπολογίζοντας ποσοστά υπέρβασης ή ελέγχου της κατηγορίας με το σύνολο του οικοπέδου ή άδειας αντίστοιχα. Αποτελεί την πιο ξεκάθαρη λύση αφού οι υπερβάσεις πρέπει να ελέγχονται στο επίπεδο του οικοπέδου/γηπέδου και όχι σε αυτό της οριζόντιας ιδιοκτησίας.


Ομάδα 19 5.9.14 (551-555)

551.🔗
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 4 άρθρο 17 παράγραφος.5 η ιδιότητα του τρίτεκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης . Η ηλικία των τέκνων επηρεάζει την ιδιότητα ; Δηλαδή αν έχω ο γονέας έχει ένα παιδί <23 έτη και τα άλλα δύο είναι πάνω από 23 εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 17 Ν.4178/2013 ;


Δείτε την ερώτηση 13.


552.🔗
Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε αν είναι σωστή η προσέγγιση. Σε κτίριο ισογείου προ του '55 που υφίσταται σήμερα ως είχε κατασκευαστεί, αλλά στο οποίο έχει πραγματοποιηθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης σε κατάστημα το 2007 (καφενείο σε οικισμό <2000κατ.), να θεωρηθεί ως νομίμως υφιστάμενο (προ του '55) και να υπολογισθεί με αναλυτικό προϋπολογισμό η αλλαγή χρήσης; Επίσης, ο Α' Όροφος είναι κατοικία προ του '75, άρα να δηλωθεί ως κατηγορία 1 και νέα λουτρά (χώροι υγιεινής) εξωτερικά μεταγενέστερα ως κατηγορία 5 με μειωτικό ως βοηθητικοί χώροι. Αφού, λοιπόν, θα επιλεγεί ΝΑΙ στο κουτάκι Ο.Α. (κτίριο προ του '55), κατόπιν, ποια σχέδια πρέπει να κατατεθούν (κυρίως τι γίνεται με το Διάγραμμα Δόμησης) και τι θα επιλεγεί στα κουτάκια Υ.Δ., Υ.Κ; Με τι θα συγκριθούν;


Το ακίνητο ΔΕΝ χάνει τον χαρακτηρισμό ως νομίμως υφιστάμενο και μπορεί να τακτοποιηθεί μόνο η αλλαγή χρήσης του με αναλυτικό προϋπολογισμό.
Από τη στιγμή που η επικρατούσα χρήση του κτιρίου είναι κατοικία, τότε μπορούν τα τμήματα προ του 1975 με χρήση κατοικίας να τακτοποιηθούν ως αυθαίρετα κατηγορίας 1.
Οι χώροι υγιεινής από τη στιγμή που εξυπηρετούν το κατάστημα και είναι μετά το 1983, θα δηλωθούν ως κατηγορία 5. Η χρήση ή όχι του μειωτικού συντελεστή για τους χώρους υγιεινής είναι κάτι θολό.
Προσωπικά ΔΕΝ το θεωρώ σωστό.
Το ότι θα επιλεγεί ΝΑΙ στο πεδίο της άδειας, έχει να κάνει με τον τρόπο υπολογισμού του προστίμου.
Από τη στιγμή όμως που στην πραγματικότητα δεν υπάρχει άδεια, κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να κατατεθούν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφος 6β του άρθρου 11. Πιθανά δικαιολογητικά που θα εμφανίζονται στην δήλωση ως απαραίτητα για την πληρότητα (π.χ. το ΔΚ) μπορούν να παρακαμφθούν με την κατάθεση στη θέση του δικαιολογητικού μίας σχετικής Τ.Ε.. Σε κάθε περίπτωση καλύτερος τρόπος είναι η επικοινωνία με τον διαχειριστή του συστήματος.


553.🔗
Σε τακτοποίηση υπερβάσεων που έγιναν πριν χαρακτηριστεί παραδοσιακός ο οικισμός και δεν απαιτείται απόφαση επιτροπής γιατί στα απαιτούμενα δικαιολογητικά του ΤΕΕ ζητείται (θετική απόφαση της επιτροπής του άρθρου 12 του Ν.4178 ή θετική απόφαση αρμόδιου κεντρικού συμβουλίου αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Α.) ή συμβουλίου αρχιτεκτονικής;)


Κακώς το ζητάει. Το ΤΕΕ έχει ήδη ενημερωθεί και έχουν πει ότι θα μεριμνήσουν. Επικοινωνήστε με το ΤΕΕ μήπως έχουν να προτείνουν κάποια προσωρινή λύση.


554.🔗
Σχετικά με βεβαίωση μεταβίβασης του Ν.4178/13: Σε οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, με το πρόσθιο μισό τμήμα του, εντός οικισμού (κάτω των 2000 κατοίκων) και το υπόλοιπο οπίσθιο τμήμα του, εκτός σχεδίου, ανεγέρθηκε το 1995 με οικοδομική άδεια διώροφος κατοικία 110τμ, σε επαφή με το όριο του οικόπεδου, επί του τμήματος του οικοπέδου που είναι εκτός σχεδίου, με όρους δόμησης εντός οικισμού, δείχνοντας, εσφαλμένα, στο τοπογραφικό διάγραμμα της άδειας ότι όλο το οικόπεδο είναι εντός οικισμού. Επειδή στην θέση που είναι η κατοικία δεν επιτρέπεται η δόμηση, είναι αυτή εξ ολοκλήρου αυθαίρετη και υπάγεται στον Ν.4178/13; ή επειδή δεν έχει ανακληθεί η άδεια μπορεί να δοθεί βεβαίωση του Ν.4178/13 και να μεταβιβασθεί; (Στο οικόπεδο αυτό έχουν συσταθεί, εσφαλμένα, δυο κάθετες συνιδιοκτησίες και η υπ’ όψιν κατοικία είναι στην μια από αυτές). Σε περίπτωση που δύναται να μεταβιβασθεί χωρίς ένταξη στο Ν.4178/13, ποια η εξασφάλιση μου από απαιτήσεις του νέου ιδιοκτήτη, σε περίπτωση μελλοντικής εμπλοκής; (π.χ. ανάκληση άδειας, άρνηση έκδοσης άλλης άδειας στο ακίνητο κ.λπ.)


Ο γενικός κανόνας είναι ότι άδεια που δεν έχει ανακληθεί παράγει ισχυρά αποτελέσματα. Η δουλειά του μηχανικού ΔΕΝ είναι να ελέγχει τις εκδοθείσες από την Διοίκηση άδειες. Αυτός ο κανόνας ισχύει ανεξαρτήτως της έκτασης της παρανομίας… Από εκεί και πέρα ο κάθε ένας κρίνει και ενεργεί αναλόγως...


555.🔗
Σχετικά με την κατηγοριοποίηση αυθαίρετων κατασκευών σε κτίριο προϋφιστάμενο του 1955, στην απάντηση σας στην ερώτηση 350, αντιλέγω ότι στο Παράρτημα Α, 1 αναφέρει «1. Αφορά την ύπαρξη ή μη οικοδομικής άδειας» επομένως θεωρούνται με άδεια και τα προϋφιστάμενα του 1955, όπως και αυτά με απόφαση εξαίρεσης (μόνιμα) από την κατεδάφιση της Γ’ φάσης του Ν.1337/83, τα οποία είναι νομίμως υφιστάμενα σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ.1, του ΓΟΚ 85. Στην εγκύκλιο 4, άρθρο 9, Α.δ.i, θεωρεί τα ακίνητα της περίπτωσης 1 α του Παραρτήματος Α μια ενιαία ομάδα (δεν αναφέρεται η εγκύκλιος μόνο σε αυτά που έχουν άδεια εγκεκριμένη) και όσον αφορά την κατάληξη της παραγράφου «που προβλέπονται από την οικοδομική άδεια (δηλ. που αναφέρονται ως πραγματοποιούμενα στο……..» νομίζω ότι θέλει να καταδείξει η εγκύκλιος ότι ο έλεγχος του 40-40-20 γίνεται στα πραγματοποιούμενα στοιχεία δόμησης που υφίστανται νόμιμα και όχι με τα μέγιστα επιτρεπόμενα. Επομένως κατασκευές αυθαίρετες σε κτίρια προ του 1955 πρέπει να ενταχθούν στην κατηγορία 4 ή 5 ανάλογα του αποτελέσματος του ελέγχου με τα υπάρχοντα προ του 1955 στοιχεία δόμησης. (Ανάλογα για περιπτώσεις με απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση ο έλεγχος μπορεί να γίνει με τα στοιχεία δόμησης που αναφέρονται στα σχέδια της απόφασης εξαίρεσης). Θα ήθελα την άποψη σας.


Η άποψη μου συνεχίζει να είναι αυτή που περιγράφεται στην ερώτηση 350. Κατά τη γνώμη μου είναι άλλο θέμα το ΝΑΙ που θα βάλουμε στο πεδίο της άδειας και αφορά τον υπολογισμό του προστίμου και άλλο ο έλεγχος της κατηγορίας.
Ο νόμος αναφέρει: Αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους που προβλέπονται από την οικοδομική άδεια.
Ο νόμος λοιπόν απαιτεί μεγέθη που προβλέπονται σε οικοδομική άδεια και όχι μεγέθη που θα υπολογισθούν από τα νομίμως υφιστάμενα κτίρια.
Το παραπάνω αποτελεί φυσικά μία προσωπική άποψη.


Ομάδα 20 1.10.14 (556-578)

556.🔗
Σε διώροφη οικοδομή με υπόγειο έχει γίνει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας. Το υπόγειο και το ισόγειο, είναι μεν δυο ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες, αλλά ενός ιδιοκτήτη. Ο α` όροφος επίσης είναι ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία του άλλου ιδιοκτήτη. Μπορώ να υποβάλω για το υπόγειο και το ισόγειο μια αίτηση υπαγωγής στο Ν.4178/13;


Ναι, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1, η αίτηση μπορεί "κατ’ επιλογή του ιδιοκτήτη, να γίνεται είτε με μία αίτηση υπαγωγής για το σύνολο των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων είτε με περισσότερες αιτήσεις για κάθε μεμονωμένο αυτοτελή χώρο οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, που αποτελεί αντικείμενο μεταβίβασης."


557.🔗
Σε οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων οι οποίοι είναι και παραδοσιακοί για τον υπολογισμό των συντελεστών τετραγωνιδίων τα μεγέθη των αυθαιρέτων συγκρίνονται με τους όρους δόμησης που ίσχυαν στις 28-7-2011;


Ναι, η τροποποίηση του παραρτήματος Α μιλάει γενικά για οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων χωρίς να εξαιρεί αυτούς που είναι παράλληλα και παραδοσιακοί ή οτιδήποτε άλλο.


558.🔗
Έγινε υπαγωγή των αυθαιρέτων κατασκευών ενός κτιρίου στις διατάξεις του Ν. 4014/11 και είτε ολοκληρώθηκε η πληρωμή τμήματος > 30% του προστίμου είτε το πρόστιμο εξοφλήθηκε στο σύνολο του. Στη συνέχεια, στο εν λόγω ακίνητο έγινε σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών και μεταβιβάστηκαν ορισμένες οριζόντιες ιδιοκτησίες. Η δήλωση που έγινε στο Ν. 4014/11 πρέπει να μεταφερθεί στο Ν. 4178/13 προκειμένου να είναι εφικτή η ολοκλήρωση της διαδικασίας με την ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων (δηλώσεις, σχέδια κλπ). Με ποιό τρόπο θα γίνει η μεταφορά της δήλωσης στο Ν.4178/13 δεδομένου ότι στο ακίνητο υπάρχουν πια διαφορετικοί ή περισσότεροι ιδιοκτήτες από αυτούς που υπήρχαν κατά την υπαγωγή στις διατάξεις του 4014/11;


Με τον 4178 είναι δυνατή η υπαγωγή σε μία δήλωση περισσοτέρων οριζόντιων ιδιοκτησιών, ακόμα και διαφορετικών ιδιοκτητών. Είναι ο καλύτερος (αν όχι ο μοναδικός) τρόπος αντιμετώπισης της περίπτωσης σας.


559.🔗
Σε υφιστάμενο διώροφο κτίριο κατοικιών, όπου κάθε όροφος αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία, υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές στην ιδιοκτησία του Α’ ορόφου καθώς και αυθαίρετες κατασκευές στον κοινόχρηστο ακάλυπτο χώρο αυτού. Επισημαίνεται ότι όλες οι παραπάνω κατασκευές υφίστανται πριν από το 1975. Η υπαγωγή των αυθαιρέτων κατασκευών του ακαλύπτου πρέπει να γίνει με διαφορετική δήλωση ή αυτή μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με τη δήλωση των κατασκευών του Α’ ορόφου ώστε να πληρωθεί μόνον ένα παράβολο;


Ο νόμος επιβάλλει την δήλωση ανά οριζόντια ιδιοκτησία στην περίπτωση ένταξης στην κατηγορία 1.
Κατά αναλογία λοιπόν (παρότι δεν αναφέρεται κάπου) η υπαγωγή των αυθαίρετων κατασκευών που βρίσκονται στο κοινόκτητα τμήματα του ακινήτου, πρέπει να γίνουν με διαφορετική αίτηση.


560.🔗
Στην περίπτωση προσθήκης σε κτίσμα με οικοδομική άδεια έχουν πραγματοποιηθεί παραβάσεις δόμησης. Για την κατάταξη Κατηγορίας 4 ή 5 διαιρούμε τα τετραγωνικά παράβασης με τα τετραγωνικά που προβλέπονταν από την τελευταία άδεια προσθήκης ή με το σύνολο των τετραγωνικών που προβλέπονταν και από τις δύο άδειες;


Στον παρονομαστή θα μπει το άθροισμα των εγκεκριμένων μεγεθών.


561.🔗
Σε περίπτωση παράβαση δόμησης σε πολυκατοικία με πολλούς ιδιοκτήτες και παράβαση 1m2 στον αποτυπωμένο χώρο διαδρόμου σύμφωνα με τα σχέδια της οικοδομικής άδειας, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία ανελκυστήρα και κλιμακοστασίου που πρακτικά είναι αδύνατη η εύρεση και συναίνεση του 50+% των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων προβλέπεται κάτι διαφορετικό από την ισχύουσα νομοθεσία ;


Όχι, ο νόμος δεν θέτει κάποια εξαίρεση από την ανάγκη αναζήτησης συναίνεσης.


562.🔗
Σύμφωνα με το ΦΕΚ39/Β/14.01.2014 στο Παράρτημα Α Συντελεστές τετραγωνιδίων διευκρινίσεις 6 Συντελεστής Ύψους 6 (1) (συνημμένο αρχείο). Εάν έχω παράβαση ύψους 20 εκ. σε σχέση με την οικοδομική άδεια εντός όμως του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους τότε σύμφωνα με την διευκρίνηση δεν θεωρείται παράβαση. Στα σχέδια που θα υποβάλλω στο σύστημα ή στην έκδοση άδειας νομιμοποίησης για τις υπόλοιπες παραβάσεις το επισημαίνω ;


Διαφωνώ ως προς τον τρόπο προσέγγισης του θέματος.
Το "είτε από το επιτρεπόμενο ύψος που ισχύει στην περιοχή" αφορά προφανώς τις περιπτώσεις εντελώς αυθαίρετων κατασκευών.
Η εγκύκλιος 3 κάνει σαφές ότι ο έλεγχος του αν υπάρχει ή όχι παράβαση γίνεται με τα εγκεκριμένα μεγέθη της οικοδομικής άδειας. "επισημαίνουνε ότι ο εντοπισμός των αυθαιρέτων κατασκευών ή των αυθαιρέτων αλλαγών χρήσης δεν γίνεται µε βάση τα εγκεκριμένα μεγέθη των οικοδομικών αδειών, αλλά µε τις εγκεκριμένες μελέτες τους.".
Βέβαια, το λογικό υπάρχει σε εγκύκλιο, το παράλογο σε ΦΕΚ (το οποίο είναι και μεταγενέστερο της εγκυκλίου 3...).


563.🔗
Αποθήκη 15 που βρίσκεται στον Α' όροφο οικοδομής μπορεί να κατηγοριοποιηθεί στις παραβάσεις Κατηγορίας 3


Η παράγραφος Γ.ιγ ΔΕ θέτει κάποιον περιορισμό ως προς την στάθμη που βρίσκεται η αποθήκη. Θα πρέπει όμως να εξετάσετε ότι και το ύψος είναι ως 2,50μ...


564.🔗
Σε περίπτωση που υπόγειο με χρήση κατοικίας είναι κάτω από το έδαφος από τις δυο πλευρές αλλά από τις άλλες δυο είναι ξεμπαζωμένο και μάλιστα έχουν γίνει έργα διαμόρφωσης όπως αυλή πισίνα κήπος κλπ. Σε αυτή την περίπτωση δηλώνουμε υπέρβαση δόμησης κύριων χώρων ή παίρνει το μειωτικό συντελεστή σαν υπόγεια στάθμη; Να σημειωθεί ότι το οικόπεδο έχει φυσική κλίση εδάφους αλλά στην άδεια δε φαινόντουσαν πουθενά κλίσεις, φαινόταν ότι το υπόγειο ήταν κάτω από τη στάθμη του εδάφους πέρα από την υπερύψωση που επιτρεπόταν.


Ο χώρος είναι κύριας χρήσης και πρέπει να πληρωθεί με ΥΔ. Από τη στιγμή που η αυθαιρεσία έχει γίνει σε υπόγεια στάθμη, τότε θα επωφεληθεί του μειωτικού συντελεστή. Θα πρέπει να δηλωθεί και το ξεμπάζωμα με αναλυτικό, εκτός άμα είμαστε σε παραδοσιακό οικισμό οπότε θα έχουμε και ΥΥ.


565.🔗
Σε οικοδομή με άδεια οι υπερβάσεις ξεπερνούν το 40% των προβλεπομένων. Τμήμα των υπερβάσεων όμως ρυθμίζεται προς έκδοση οικοδομικής άδειας νομιμοποίησης οπότε μένει προς τακτοποίηση τμήμα μικρότερο του 40%, μπορούμε το τμήμα αυτό να το βάλουμε κατηγορία 4;


Είναι θέμα για το οποίο έχει ζητηθεί επανειλημμένως διευκρίνηση από το ΥΠΕΚΑ αλλά δεν έχει δοθεί..
Προσωπικά, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποια οδηγία και δεδομένου ότι όταν γίνεται η υπαγωγή και το προς νομιμοποίηση τμήμα είναι αυθαίρετο (και δεν ξέρουμε αν τελικώς νομιμοποιηθεί) πιστεύω ότι πρέπει να πάει στην κατηγορία 5.


566.🔗
Έχω μια περίπτωση όπου οι πελάτες είναι κάτοικοι εξωτερικού και έχουν εξ' αδιαιρέτου ένα ακίνητο περίπου 100m2 στην Ελλάδα με αρκετές αυθαιρεσίες τις οποίες θέλουν να τακτοποιήσουν. Στο Ε9 είναι δηλωμένο μόνο αυτό το ακίνητο. Μπορεί να δηλωθεί ως κύρια και μοναδική κατοικία και να πάρει τον μειωτικό συντελεστή άσχετα αν διαμένουν στο εξωτερικό και πιθανώς έχουν και άλλα ακίνητα εκτός Ελλάδος; Πρέπει να ζητήσω κάποιο ακόμα έγγραφο; Έχει σημασία σε ποια ΔΟΥ ανήκουν; Θα ήθελα τη γνώμη σας για το πως πρέπει να προχωρήσω..


Η κατοικία τους μπορεί να είναι η μοναδική (στην Ελλάδα) αλλά από τη στιγμή που η διαμονή τους γίνεται σε πόλη του εξωτερικού, ΔΕΝ είναι η μοναδική.


567.🔗
Η άδεια ανοικοδομήσεως που εκδόθηκε το έτος 1972 από το υπουργείο Δημοσίων Έργων Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Νομού Μεσσηνίας Ειδικό Τμήμα Στεγαστικής Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΕΤΣΑΕ) με όλα τα σχέδια και τις μελέτες, τοπογραφικό, όψεις, κατόψεις, στατικά κλπ θεωρείται ως Οικοδομική Άδεια και να βάλω συντελεστή 1 προκειμένου να εντάξω στο Ν4178/2013 μια προέκταση Ε=20m2;


Το τροποποιημένο παράρτημα Α ΔΕ θέτει κάποιον όρο ως προς τον φορέα έκδοσης της άδειας. Επίσης η πολεοδομική νομοθεσία δέχεται ως νόμιμα τα κτίρια τα οποία εκδόθηκαν με «οποιοδήποτε στοιχείο νομιμότητας σύμφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις».


568.🔗
Σε οικόπεδο εντός ορίων οικισμού με σύσταση καθέτου επί αυτού, στο τμήμα που μας ενδιαφέρει υπάρχουν τα κάτωθι:
α)Υπόστεγο αυθαίρετης κατασκευής
β)Αποθήκη με νομιμοποίηση προ του 55 χωρίς αλλαγή χρήσης
γ)Ισόγεια αποθήκη με οικοδομική άδεια χωρίς αλλαγή χρήσης και χωρίς μεταβολή της στάθμης του εδάφους. Κατά το χρόνο κατασκευή το στοιχείο γ μετατοπίστηκε σε άλλη σύννομη θέση με μείωση του εμβαδού της και καταστρέφοντας τμήμα του στοιχείου β. Επίσης στο στοιχείο γ υπάρχει βεβαιωμένη οφειλή εισφορών από το ΙΚΑ. Είναι ορθό:
i) να μπει στην κατηγορία 3 το στοιχείο γ ή η ύπαρξη του στοιχείου α το ακυρώνει;
ii) Πρέπει να γίνει κάποια ενέργεια με το υπό στοιχείο β (γιατί έχει καθαιρεθεί ένα τμήμα του κατά της κατασκευή του γ;)
iii)αν είναι ορθό το i καταργεί την δυνατότητα είσπραξης οφειλών από το ΙΚΑ;


i) μία αποθήκη μπορεί να μπει στην κατηγορία 3 εφόσον πληροί αθροιστικά τα απαιτούμενα της παραγράφου Γ.ιγ του άρθρου 9, ήτοι εμβαδού μικρότερου των 15m2 και ύψος μικρότερο των 2,5m.
Επίσης στη δική σας περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί η παράγραφος Γ.ιε του ίδιου άρθρου εφόσον πληρούνται τα απαιτούμενα της τα οποία είναι και αρκετά αυστηρά. Η ύπαρξη του στοιχείου α ΔΕ μπορεί να επηρεάσει την υπαγωγή της αποθήκης στην κατηγορία 3.
ii) Το θέμα αυτό είναι λίγο δύσκολο να απαντηθεί μη έχοντας την εικόνα της κατασκευής. Αν έγιναν εργασίες αποκατάστασης του εναπομείναντος τμήματος μάλλον το κτίσμα σας έχει απολέσει την ιδιότητα του προ του 1955.
iii) Οποιαδήποτε υπαγωγή αυθαιρέτου στον Ν.4178 χαίρει των ευεργετικών διατάξεων του άρθρου 24 και επομένως δεν οφείλει αναδρομικά ασφαλιστικές εισφορές. Δείτε σχετικά και εδώ.


569.🔗
Έχω την περίπτωση νόμιμου υπογείου το οποίο έχει μεγαλύτερο ύψος από αυτό της οικοδομικής αδείας λόγω βαθύτερης εκσκαφής και θεμελίωσης. Έχει γίνει ολοκληρωμένη υπαγωγή με υπολογισμό του προστίμου σύμφωνα με το τροποποιημένο Παράρτημα Α το οποίο αναφέρει ξεκάθαρα ότι ο υπολογισμός της υπέρβασης ύψους π.χ. νομίμου υπογείου με βοηθητικές χρήσεις και αύξηση του ύψους του χωρίς να προκαλείται υπέρβαση ύψους στην ανωδομή γίνεται με συντελεστή 5ε =0,20 ή 0,40 χωρίς υπέρβαση δόμησης. Στις 8/9/2014 δημοσιεύονται οι ερωτοαπαντήσεις του help desk του ΥΠΕΚΑ στις οποίες αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη περίπτωση αντιμετωπίζεται με αναλυτικό προϋπολογισμό. Δεδομένου ότι οι ερωταπαντήσεις δεν έχουν νομική ισχύ και έχουν εκδοθεί εκ των υστέρων της οριστικής υπαγωγής θεωρείται ότι πρέπει να γίνει διόρθωση της δήλωσης;


Έχετε αντιμετωπίσει την περίπτωση όπως ακριβώς την περιγράφει το παράρτημα Α. Αυτό που λέει είναι μεν παράλογο αλλά δεν εξετάζουμε αυτό…
Οι Ε/Α του ΥΠΕΚΑ βάζουν μία λογική στην αντιμετώπιση του θέματος αλλά από τη στιγμή που το ίδιο ακριβώς θέμα αντιμετωπίζεται σε ΦΕΚ, γνώμη μου είναι ότι πρέπει να ακολουθείται η πρακτική που περιγράφεται στο ΦΕΚ και συνεπώς να ΜΗΝ αλλαχθεί η δήλωση.


570.🔗
Οικόπεδο εντός οικισμού διαθέτει:
α) Ισόγεια αποθήκη
β) Διώροφη κατοικία
γ)Ισόγεια αποθήκη
Τα υπό στοιχεία α & β έχουν νομιμοποιηθεί ως προ του 55 και στην συνέχεια εκδόθηκε άδεια για το υπό στοιχείο γ. Και στις δύο πράξεις το υπό στοιχείο β εμφανίζεται ως ισόγειο προκειμένου να εξασφαλισθεί εμβαδόν για την υλοποίηση της κατασκευής του υπό στοιχείου γ. Είναι ορθό να νομιμοποιούνται το ισόγειο του στοιχείου β ως προ του 55 ή αυτό καταδεικνύει την ανάγκη αυθαιρετοποίησης του στοιχείου γ και κατά συνέπεια ένταξης του όλου στον Ν.4178. Μπορεί ο μηχανικός να ακυρώσει μια άδεια που είναι εμφανώς λάθος;


Όχι ο μηχανικός δεν μπορεί να ακυρώσει πράξη της Διοίκησης. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο από την ίδια την Διοίκηση (εντός εύλογου χρόνου) ή από δικαστήριο.


571.🔗
Υφισταμένη προ του ΄83 τριώροφη πολυκατοικία με υπόγειο σε δισγωνιαίο οικόπεδο με πρασιά κατά την μια πλευρά. Στην οικοδομική άδεια στο ισόγειο προβλέπονταν 2 καταστήματα με πατάρι (ανοικτό εξώστη Γ.Ο.Κ.΄73)
a. Στη διαρρύθμιση των αρχιτεκτονικών άλλαξε η θέση της εισόδου προς το κεντρικό κλιμακοστάσιο με αποτέλεσμα το κλείσιμο του παταριού του ενός καταστήματος (η πρόσβαση στα πατάρια γίνεται αποκλειστικά από τα καταστήματα)
b. Έχει γίνει επέκταση των παταριών σε τμήμα του ακαλύπτου χώρου
c. Στη στάθμη του παταριού με πρόσβαση μόνο από το κεντρικό κλιμακοστάσιο δημιουργήθηκε επιπλέον χώρος αποθήκης 12,5τ.μ
i. Θα έχω μειωτικό συντελεστή 50%
ii. Τι προσμετράται σαν υπέρβαση δόμησης;


i. Ότι είναι σε πατάρι, ναι έχει μειωτικό.
ii. Το τι προσμετράται στον συντελεστή υπέρβασης δόμησης, μας το λέει η εγκύκλιος 4 στο εδάφιο 16: «Για τον υπολογισµό του ποσοστού των υπερβάσεων των αυθαιρεσιών συνυπολογίζονται όλοι οι αυθαίρετοι κλειστοί χώροι κύριας χρήσης που προσαυξάνουν το συντελεστή δόµησης του ακινήτου.»


572.🔗
Σε οικοδομή με άδεια του 1973 έγινε το 2003 παράβαση λόγω αλλαγή διαμερισμάτωσης και χρήσης των 5 αποθηκών του υπογείου σε 3 κατοικίες. Τα υπόγεια έχουν χιλιοστά επί του οικοπέδου σύμφωνα με την σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας που υπάρχει. Στα σχέδια της άδειας δεν υπάρχει διάγραμμα κάλυψης παρά ένα σχέδιο υπολογισμού -όπως τιτλοφορείται- όπου φαίνεται η κάλυψη του μεγαλύτερου σε επιφάνεια ορόφου και με πολλαπλασιασμό με τον αριθμό των ορόφων υπολογίζεται και η δόμηση, στο ίδιο σχέδιο. Με δεδομένο ότι οι όροφοι δεν είναι τυπικοί (έχουν μικρές διαφορές, πράγμα που αποτυπώνεται και στα εγκεκριμένα σχέδια κατόψεων των ορόφων): Πρέπει να γίνει αποτύπωση όλων των ορόφων της οικοδομής και να γίνει διάγραμμα κάλυψης της οικοδομής; Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει όροφος που έκτισε λιγότερα τετραγωνικά από ότι φαίνεται στην άδεια, και ο ιδιοκτήτης του δεν θέλει να υπαχθεί στον νόμο και επίσης διάφορες αυθαίρετες κατασκευές στον περιβάλλοντα χώρο (στέγαστρο θέσεων στάθμευσης) που επίσης οι ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να τακτοποιήσουν. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση;


Το ερώτημα είναι πολύ γενικό. Σε καμία περίπτωση δε θα γίνει νέο διάγραμμα κάλυψης για να αποτυπώσετε τις τυχόν διαφορές επ’ αυτού. Θα τακτοποιήσετε τις ιδιοκτησίες που το επιθυμούν, αγνοώντας αυτόν που δεν ενδιαφέρεται. Για τον υπολογισμό της κατηγορίας θα χρησιμοποιήσετε τα εγκεκριμένα από την άδεια μεγέθη είτε αυτά είναι σωστά είτε βρίσκετε κάποιες διαφορές.


573.🔗
Εντός οικοπέδου, άρτιου και οικοδομήσιμου, έχει κατασκευαστεί, χωρίς οικοδομική άδεια, το έτος 2005, διώροφη οικοδομή, συνολικού εμβαδού 250m2. Επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης του οικοπέδου 200m2. Τα 200m2 της οικοδομής μπορούν να νομιμοποιηθούν με έκδοση άδειας δόμησης (πληρούν τις προϋποθέσεις κάλυψης, ύψους, απόστασης ορίων κλπ). Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν δύναται να εκδοθεί άδεια δόμησης νομιμοποίησης για τα 200m2 και τα 50m2 που υπερβαίνουν τον επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης να τακτοποιηθούν με το Ν.4178/2013.
Σημειώνεται ότι τα προς τακτοποίηση 50m2 μπορεί να αποδειχθεί, με στατική μελέτη, ότι μπορούν να κατεδαφιστούν, με αδιατάραχτη κοπή, χωρίς να επηρεαστεί η στατικότητα του υπόλοιπου οικοδομήματος.


Ναι μπορεί να γίνει. Το ότι τα 50m2 είναι δυνατόν να κατεδαφιστούν χωρίς να επηρεαστεί το υπόλοιπο τμήμα δεν παίζει κάποιο ρόλο στην διαδικασία.


574.🔗
Σε ισόγεια αυθαίρετη κατοικία εντός σχεδίου που έχει τίτλο οριστικής νομιμοποίησης αυθαιρέτου του Ν720/1977 το έτος 2016 έγινε αυθαίρετη προσθήκη Α ορόφου για κατοικία. Με δεδομένο ότι οι διατάξεις της παρ 7 του άρθρου 15 του 1337/1985 καλύπτουν τα αυθαίρετα κτίσματα που έχουν δηλωθεί με το Ν 720/1977 μπορώ να θωρήσω τον τίτλο οριστικής νομιμοποίησης του αυθαιρέτου ισογείου ως οικοδομική άδεια και να εντάξω τον α όροφο στο Ν4178/2013.


Στο πεδίο της οικοδομικής άδειας θα πρέπει να επιλεγεί το ΟΧΙ.
Ως αυθαίρετο θα δηλωθεί η προσθήκη του Α ορόφου (που σίγουρα ΔΕΝ έγινε το 2016).


575.🔗
Το έτος 1990 σε δυο οικόπεδα εντός οικισμού με πρόσωπο σε ένα κοινοτικό δρόμο η πολεοδομία χορήγησε δύο οικοδομικές άδειες και κατασκευάσθηκαν δύο οικοδομές. Το έτος 1994 ζητήθηκε από την πολεοδομία έκδοση οικοδομικής άδειας σε οικόπεδο που συνορεύει με τη μια από τις δύο προαναφερόμενες οικοδομές με μοναδικό πρόσωπο επί του ίδιου κοινοτικού δρόμου όπως αναφέρεται σε συμβόλαιο έτους 1951. Η πολεοδομία ζήτησε τη γνώμη της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών αν ο προαναφερόμενος κοινοτικός δρόμος είναι κοινοτική οδός ή ρέμα. Η διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών ζήτησε τη γνώμη του κοινοτικού συμβουλίου της κοινότητας επί της οποίας βρίσκεται ο οικισμός. Το κοινοτικό συμβούλιο απάντησε προς τη πολεοδομία και την διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών ότι είναι κοινοτική οδός και ότι το έχει δεχθεί και η πολεοδομία κατά την έκδοση των δύο αδειών. Ύστερα από τα παραπάνω η πολεοδομία χορήγησε την οικοδομική άδεια το 1995. Ενώ είχε τελειώσει ο οικοδομικός σκελετός κάποιος κακόβουλος γείτονας έκανε καταγγελία στην πολεοδομία ότι η προαναφερόμενη κοινοτική οδός είναι ρέμα και ότι έχει καταπατηθεί από την οικοδομή. Η πολεοδομία απάντησε εγγράφως στον καταγγέλλοντα ότι πρόκειται για κοινοτική οδό και ότι στο παρελθόν έχουν εκδοθεί δύο οικοδομικές άδειες.
Ακολούθως η πολεοδομία έστειλε έγγραφο προς την διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών να κάνει έλεγχο. Κατόπιν του ελέγχου η διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών απεφάνθη ότι είναι ρέμα μη οριοθετημένο αλλά δεν έχει γίνει καταπάτηση αφού υπάρχει μαντρότοιχος που το χωρίζει το οικόπεδο από το ρέμα. Κατόπιν των ανωτέρω η πολεοδομία διέταξε την διακοπή των οικοδομικών εργασιών. Το κοινοτικό συμβούλιο με νέο έγγραφο επιμένει ότι είναι κοινοτική οδός αλλά και η τεχνική υπηρεσία δήμων και κοινοτήτων (ΤΥΔΚ) με έκθεση αυτοψίας βεβαιώνει ότι πρόκειται για κοινοτική οδό. Παρόλα ταύτα, η πολεοδομία δεν επέστρεψε την οικοδομική άδεια. Μπορούμε να ενταχθούμε στο Ν 4178/13 άρθρο 23 παρ 6 (όχι παρ 7) και ακολούθως να αναθεωρήσουμε την άδεια για να συνεχίσουμε τις οικοδομικές εργασίες;


Η προσφυγή στον 4178 ως έσχατη λύση είναι εφικτή κατά τον τρόπο που περιγράφετε. Δήλωση δυνάμει το άρθρου 23 παράγραφος 6 και έκδοση άδειας αποπεράτωσης. Λογικά στο σήμα διακοπής των εργασιών θα υπάρχει αναφορά για την ολοκλήρωση του σκελετού σε χρόνο προ 28.07.2011 (λογικά κάπου του 1996-1997) για να το χρησιμοποιήσετε ως ένα ακόμα έγγραφο πιστοποίησης ότι ο σκελετός ολοκληρώθηκε σε χρόνο τέτοιο ώστε να είναι εφικτή η υπαγωγή στον νόμο. Ο μόνος λόγος που θα απαγόρευε την υπαγωγή του αυθαιρέτου, θα ήταν αν πράγματι η οικοδομή βρίσκεται εντός του ρέματος, κάτι το οποίο έχει αποκλειστεί από διαφορετικές υπηρεσίες με διαφορετικά έγγραφα.


576.🔗
Μετά την απάντηση 4 (του άρθρου 9 ) στις από 11/9/2014 απαντήσεις σε ερωτήματα N.4178 που ανάρτησε το ΥΠΕΚΑ, ισχύει η απάντηση που δώσατε στην ερώτηση 139 στο teepelop (Αρχείο 4ης ομάδας ερωτήσεων-απαντήσεων); Δηλαδή μπορεί να συνδυαστεί κατηγορία 2 αυθαίρετου κτιρίου (κατασκευής προ 1983), με αναλυτικές παραβάσεις (στέγαστρο, bbq, τοιχίο ύψους 2μ., επενδύσεις όψεων με πέτρα) που έγιναν το 2005 και θα δηλωθούν ως κατηγορία 5; Τέλος ισχύει ότι επενδύσεις του κτίσματος με πέτρα πάχους 7εκ. υπολογίζονται ως αναλυτική παράβαση;


Η απάντηση του ΥΠΕΚΑ κάνει μία μικρή έκπτωση στα μέχρι τώρα αναφερόμενα στην εγκύκλιο 4. Η εγκύκλιος 4 έδωσε την δυνατότητα για τον υπολογισμό του προστίμου, αυθαίρετα που πληρούν τις προϋποθέσεις της κατηγορίας 3, να υπολογισθούν με αναλυτικό προϋπολογισμό όταν επί της ιδιοκτησίας υπάρχει και αυθαίρετη κατασκευή που το πρόστιμο της υπολογίζεται σύμφωνα με το παράρτημα Β, δίνοντας όμως στην πρώτη αυθαίρετη κατασκευή κατηγορία διαφορετική από την 3. π.χ. μία pergola και ένα στέγαστρο. Για να μην πληρώνουμε 500€+500€, υπολογίζουμε και τα 2 με αναλυτικό, βάζου