ΤΕΕ Ερωτήσεις/Απαντήσεις Ν. 4495/2017 και Ν. 4178/2013

Η σελίδα είναι υπό επεξεργασία, βρισκόμαστε στο στάδιο της μορφοποίησης του κειμένου, αλλά είναι ήδη λειτουργική.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση, είτε τη γενική για αναζήτηση σε ολόκληρο το site, είτε την ειδική για αναζήτηση μόνο στις ερωταπαντήσεις, η οποία επιστρέφει μόνο τις ερωταπαντήσεις στις οποιες βρέθηκαν οι όροι αναζήτησης.
Σημειωτέον, για αναζήτηση με πολλούς όρους πχ αλλαγή χρήσης, θα πρέπει να τους συμπεριλάβετε σε "..." για να αποφύγετε τα αποτελέσματα με έναν από τους όρους.

Η σελίδα αυτή αργότερα θα απορροφηθεί σε μια γενικότερη για τον Ν. 4495/2017, αλλά τα λινκ που χρησιμοποιούμε δεν πρόκειται να αλλάξουν, τα χρησιμοποιείτε άφοβα. Κάθε ερωταπάντηση έχει λινκ που μπορείτε να αντιγράψετε δίπλα από τον αριθμό της.

Ακολουθούν σύνδεσμοι για όλες τις ερωταπαντήσεις σε μια τεράστια σελίδα, στην οποία μπορείτε να κάνετε απευθείας αναζήτηση μέσω του browser σας, αλλά δεν θα έχετε την εποπτεία που προσφέρει η αναζήτηση μέσω της σελίδας.

Happy hunting!

Όλες οι ομάδες