Πως βλέπουμε τα στοιχεία προανάρτησης κτηματολογίου

Submitted by lts on Fri, 04/15/2022 - 05:41

Ήρθε η ώρα της προανάρτησης και ήρθε ειδοποίηση από το κτηματολόγιο να μπείτε να ελέγξετε τα στοιχεία σας και αν χρειάζονται διορθώσεις να κάνετε αίτημα επανεξέτασης και ο μηχανικός/δικηγόρος/λογιστής ή τέλος πάντων κάποιος άλλος "ειδικός" σας λέει να του στείλετε τα αρχεία της προανάρτησης ή να μπείτε να τα δείτε μόνοι σας.

Με τον παρόν οδηγό θα ασχοληθούμε με το πρώτο, δηλαδή πως μπαίνουμε και πως κατεβάζουμε τα αρχεία. Ο έλεγχος καλύτερα να γίνεται από κάποιον ειδικό, ιδανικά και από δικηγόρο και από μηχανικό και από λογιστή, για να ελεγχθούν όλες οι πτυχές του θέματος, νομική, χωρική και φορολογική (διασταύρωση με Ε9). Αν θέλει κάποιος να κάνει τον έλεγχο μόνος του, θα πρέπει να συλλέξει όλους τους τίτλους του, να βάλει ένα αναβράζον ντεπόν και να ξεκινήσει και αυτός με το κατέβασμα των αρχείων.

Αρχικά, θα χρειαστείτε το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε με αυτόν τον οδηγό: Αποδεικτικό υποβολής δήλωσης κτηματολογίου. Το αποδεικτικό βγαίνει ανά ΟΤΑ, δηλαδή τον προ-καποδιστριακό Δήμο (οι παλιές κοινότητες). Οι πληροφορίες που θα χρειαστούμε αργότερα από το αποδεικτικό είναι βασικά ο ΟΤΑ και κατά δεύτερο ο αριθμός πρωτοκόλλου δήλωσης και ο κωδικός ιδιοκτησίας.

Η είσοδος στην υπηρεσία γίνεται ως εξής:

Επιλέγουμε από την κεντρική σελίδα του κτηματολογίου "Υπηρεσίες προς πολίτες" και στη συνέχεια "Προανάρτηση".

Έπειτα εισάγουμε τους κωδικούς taxisnet, πατάμε "είσοδος" και στη συνέχεια "αποστολή" και συνεχίζουμε στην εφαρμογή.

Επιλέγουμε νομό και στη συνέχεια ΟΤΑ για τις ιδιοκτησίες που θέλουμε να ελέγξουμε και εμφανίζεται από κάτω η λίστα με ότι έχουμε δηλώσει. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα  θα εμφανιστούν δύο καρτέλες,  έγκυρα και απορριφθέντα δικαιώματα, αλλιώς μόνο μια.

λίστα δικαιωμάτων προανάρτησης

Κλικάροντας στο όνομα μας πάνω δεξιά (κόκκινη γραμμή στην εικόνα), μπορούμε να δούμε και να διορθώσουμε τα προσωπικά μας στοιχεία, αλλιώς αυτό μπορεί να γίνει και από την εφαρμογή επικαιροποίησης προσωπικών στοιχείων.

Για τα έγκυρα δικαιώματα, τα πολυπόθητα αρχεία είναι τα ΑΚΠ και ΑΚΔ στις δεξιά στήλες, τα οποία κατεβάζουμε και τα στέλνουμε στον "ειδικό" ή τα ελέγχουμε μόνοι μας.

Το ΑΚΠ περιέχει όλες τις πληροφορίες που δηλώσαμε, προσωπικά στοιχεία, συμβόλαια, μεταγραφές, ποσοστό και είδος δικαιώματος και θα πρέπει να ελεγχθούν αν περαστήκαν σωστά (για αυτό χρειάζεστε ντεπόν ή "ειδικό", κατά προτίμηση δικηγόρο) και το ΑΚΔ δείχνει την απεικόνιση σε αεροφωτογραφία ("στο δορυφόρο")  και κάτω από αυτή το εμβαδό τίτλου, το εμβαδό κτηματογράφησης και την αποδεκτή απόκλιση μεταξύ τους. Αν η διαφορά εμβαδού τίτλου - κτηματογράφησης είναι παραπάνω από την αποδεκτή απόκλιση ή αν διαπιστώσετε κάποιο πρόβλημα στο σχήμα θα πρέπει  να απευθυνθείτε σε μηχανικό για περαιτέρω έλεγχο.

Οι διορθώσεις γίνονται με αίτημα επανεξέτασης στοιχείων.

Αν υπάρχουν απορριφθέντα διακιώματα, τα ΑΚΠ και ΑΚΔ εμφανίζοινται γκριζαρισμένα και δεν κατεβαίνουν:

λίστα απορριφθέντων δικαιωμάτων

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να κάνετε οπωσδήποτε αίτημα επανεξέτασης στοιχείων, αλλιώς στο επόμενο στάδιο που ειναι η ανάρτηση θα πρέπει να γίνει ένσταση η οποία εκδικάζεται από επιτροπή μετά από ένα-δύο χρόνια. Πολύ πιθανό σε σοβαρές υποθέσεις να χρειαστεί να γίνουν και τα δύο.

Τα στοχεία που θα χρειαστείτε για την αίτηση επανεξέτασης είναι το ΚΑΕΚ, ο κωδικός δήλωσης και ο κωδικός ιδιοκτησίας, τα οποία βρίσκονται στις 3 πρώτες στήλες του πίνακα (το 2ο και το 3ο υπάρχουν και στο αποδεικτικό δήλωσης).

Πατώντας στο ερωτηματικό στο ΚΑΕΚ βλέπετε την απεικόνιση του ακινήτου στον χάρτη του κτηματολογίου και πατώντας στις τελείες στην αιτία απόρριψης παίρνετε περισσότερες πληροφορίες για το λόγο απόρριψης.

Καλή επιτυχία!