δασικοί χάρτες

Παράβολα άσκησης αντιρρήσεων δασικών χαρτών

Submitted by lts on Tue, 05/03/2022 - 14:18

Για την υποβολή αντιρρήσεων στους αναρτημένους δασικούς χάρτες απαιτείται (μεταξύ άλλων) καταβολή παραβόλου ύψους ανάλογα με την έκταση ως εξής: