Εργασίες για τις οποίες απαιτείται έκδοση Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας

Submitted by lts on Thu, 05/05/2022 - 10:00

Οι εργασίες για τις οποίες απαιτείται έκδοση Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας καθορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 29 του Ν. 4495/2017 και είναι οι εξής:

α) δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή ύστερα από έγγραφο της αρχαιολογικής υπηρεσίας εκτός εάν η έγκριση οι δοκιμαστικές τομές του εδάφους διενεργούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς για εργασίες που απαιτούνται για γεωτεχνικές έρευνες σύμφωνα με τον ΕΑΚ 2003,

Παράβολα άσκησης αντιρρήσεων δασικών χαρτών

Submitted by lts on Tue, 05/03/2022 - 14:18

Για την υποβολή αντιρρήσεων στους αναρτημένους δασικούς χάρτες απαιτείται (μεταξύ άλλων) καταβολή παραβόλου ύψους ανάλογα με την έκταση ως εξής:

Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια

Submitted by lts on Mon, 05/02/2022 - 21:56

Οι εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται καμμία οικοδομική άδεια, κανονική ή μικρής κλίμακας, αλλά μόνο βεβαίωση μηχανικού για το αν απαιτούνται ή όχι εγκρίσεις, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 4495/2017 είναι οι εξής:

α) εργασίες εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμένων επισκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής, επισκευής ή αντικατάστασης δαπέδων,

Πως βλέπουμε τα στοιχεία προανάρτησης κτηματολογίου

Submitted by lts on Fri, 04/15/2022 - 05:41

Ήρθε η ώρα της προανάρτησης και ήρθε ειδοποίηση από το κτηματολόγιο να μπείτε να ελέγξετε τα στοιχεία σας και αν χρειάζονται διορθώσεις να κάνετε αίτημα επανεξέτασης και ο μηχανικός/δικηγόρος/λογιστής ή τέλος πάντων κάποιος άλλος "ειδικός" σας λέει να του στείλετε τα αρχεία της προανάρτησης ή να μπείτε να τα δείτε μόνοι σας.

Αποδεικτικό υποβολής δήλωσης κτηματολογίου

Submitted by lts on Tue, 03/29/2022 - 22:38

Η υπηρεσία αυτή αφορά στις δηλώσεις, που έχουν υποβληθεί, ηλεκτρονικά ή σε κάποιο γραφείο κτηματογράφησης, μετά την 2/7/2014 και έχει εξοφληθεί το παράβολο τους.

Η είσοδος στην υπηρεσία γίνεται με ως εξής: